Қазақстан республикасы президентінің жанындағЫ Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияжүктеу 1.17 Mb.
Pdf просмотр
бет1/15
Дата08.09.2017
өлшемі1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
12453

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕР ІСТЕРІ ЖӘНЕ ОТБАСЫЛЫҚ-ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ САЯСАТ ЖӨНІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ
№ 5-6 (24-25) 2016
www.otbasym.kz
Батыс Қазақстан 
облысы
Елдің даңқын асқақтатқан 
Данияр
Жайық жағасындағы
сырға толы қарт Орал!
Биғалиевтар ансамблі
 Аты аңызға айналған

СОДЕРЖАНИЕ

Батыс Қазақстан облысының әкімі 
Алтай Көлгінов 
10 
«Главное в жизни – это поступки»
12  «Жұмыста басшы болғаныммен,             
үйде қосшымын...»
14 
Қойнауы қазыналы Жайық елі!!!
16 
БОЛАШАҚҚА НЫҚ ҚАДАММЕН
22  Деловые женщины в Уральске
24 
«Ерліктің арқауы, елдіктің бастауы – қазақ 
хандығы»
32 
Вкус к высокому искусству
34  «Театр – тәрбие құралы»
36  КӨНЕНІҢ КӨЗІ
37 
Cтраница истории
40  ӨР МІНЕЗДІ ӨНЕР ҚЫРАНЫ
42 
МӘДЕНИЕТ ОШАҒЫ
46  Аты аңызға айналған Биғалиевтар 
ансамблі
50  Уральск – старейший город Казахстана
54  Мы дружбою крепки
56  ОРАЛ ҚАЛАСЫ
58 
Жайық жағасындағы сырға толы қарт 
Орал!
66  Жайық қалашығы
70 
Мерейлі отбасы – ұлттың тірегі!
72  От маляра до депутата
74  ЖҰБАН ЕЛІ
76 
ӨТКЕННІҢ ӨШПЕС ІЗДЕРІ
80  Жайықтың жағасында
84  ҚАЗЫНАҒА ТОЛЫ ҚАРТТАРЫМ-АЙ
86  «Асыл атадан жасық бала тумайды»  
88  БӨКЕЙ ОРДАСЫ
94  БӨРЛІ АУДАНЫ
96  Успешная работа от профессиональных 
знаний
100  Его личный путь
104  Қасиетті жылқы малы – жанға сая, дертке 
дауа!
106  Күркетауық еті – денсаулыққа пайдалы
108  Жаныңда жүр жақсы адам!!!
112  Сұлулық символы
114  ЖАҢАҚАЛА
116  Өмірін өнермен өрнектеген жан
118  ЖӘНІБЕК
120  Елуге тарта баспана бой көтермек
124  «Өнерім – өмірімнің бір бөлшегі»
128  ЗЕЛЕНОВ АУДАНЫ
130  Күздік дақылдардан рекорд орнатқан 
Зеленов диқандары
133  Тарих тараулары

Казахстанский 
общественно-политический 
журнал о семейных ценностях 
«ОТБАСЫМ» 
№5-6 (24-25) 2016
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИИССИЯ 
ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН И СЕМЕЙНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИЗДАТЕЛЬ: 
ТОО «Деловой Мир Астана»
Председатель редакционного совета:
Гульшара Абдыкаликова
Государственный секретарь РК, 
председатель НК по делам женщин 
и семейно-демографической политике 
при Президенте РК.
Заместители председателя: 
Елена Тарасенко 
Ляззат Сулеймен
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Астана, ул. Сыганак, 25, 
БЦ «Ансар», 10 этаж, 
тел./факс: 8 (7172) 550 658, 550 657
e-mail: otbasym@nur.kz
www. otbasym.kz. 
Отпечатано в типографии 
ТОО «Компания Leader Offset Printing»
Алматы, ул. Райымбека, 212А
Журнал зарегистрирован 
в Министерстве культуры и информации РК. 
Свидетельство №9855-Ж от 30.01.09.
Периодичность издания: ежеквартально.
Подписано в печать 02.11.2016.
Тираж 5 000 экз. Подписной индекс – 74261
Ответственность за достоверность информации в 
рекламных материалах несут рекламодатели. Мнение 
авторов публикаций необязательно отражает мнение 
редакции. При использовании материалов журнала 
ссылка на «Отбасым» обязательна. Интегрированная 
система менеджмента ТОО «Деловой Мир Астана» 
сертифицирована аккредитованным органом 
по подтверждению соответствия и соответсвует 
требованиям СТ РК ИСО 9001-2009  
Главный редактор: 
Шолпан Сыздыкова
Редакционная коллегия: 
А. Инкарбаева
А. Асылбек, А. Кулахметова, 
Г. Кадырова, Ө. Алтайқызы, 
С. Дарменшиева, Т. Искендирова
Дизайн и верстка: 
Б. Бозтай, К. Маханова, А. Қалибекұлы
Литературные редакторы:
Г. Колтубаева, Г. Кадырова 
Фотографы: 
М. Кумеков, М. Ахметов, 
М. Шаповалов, Иван Озарко
118  ҚАЗТАЛОВКА АУДАНЫ
136  Ақжайықтың «Ақшағаласы» Қазталовта
142  Елдің даңқын асқақтатқан Данияр
146  МҰХИТ ЕЛІ
148  Мұхит Мерәліұлы
150  ЖАҢАРҒАН ҚАЗАҚ ЕЛІ 
151  Құстар үні сән беріп тұр, Шалғынға
152  «Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, Төртеу 
түгел болса, төбедегі келеді»
154  СЫРЫМ АУДАНЫ
156  «Әркімнің туған жері мысыр шаһар»
162  ТАСҚАЛА АУДАНЫ
164  Әйел – қоғам айнасы
166  Ешкі тауы – табиғат ескерткіші
168  МӘДЕНИЕТ ОШАҒЫ
170  Балабақша -  базарлы үй!
172  «Тасқала-Дән» – нан мен әннің ордасы!
174  Кәсіпкерлікке жол ашық!
176  Оттан аман оралған жауынгер жұп
178  ТЕРЕКТІ
180  Қойнауы тұнған тарих Шағатайым
182  Қос саладан тең емген Теректі
184  В ожидании хорошего урожая
186  ШЫҢҒЫРЛАУ АУДАНЫ
188  «Жүйрікке қалудан да озу оңай»
190  Ұлттық ойындар көрініс тапқан той
192  Жабырқау тартқан жан сыры
194  «Алтын ұя» отбасылар байқауы
196  ШЫНЫҚСАҢ ШЫМЫР БОЛАРСЫҢ

4
В рамках реализации Республиканской 
акции «25 ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ» Национальной 
комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике 
при Президенте Республики Казахстан, 
посвященной 25-летию Независимости 
Республики Казахстан

5
17 
июня 2016 года в 
городе Тараз состоялась республиканская конференция  «Женщины говорят коррупции – нет!» 
с участием Г.Н. Абдыкаликовой, членов Национальной комиссии, представителей центральных государственных 
и  местных  исполнительных  органов,  международных  организаций,  бизнес-структур,  гражданского  общества,  эксперты, 
СМИ (216 чел.).
П
ри содействии Регионального хаба в сфере государственной службы 
в Астане участникам конференции был пред-
ставлен опыт работы Бюро государственной службы Грузии и Международной антикоррупционной академии, пре-
зентованый Заместителем директора Бюро государственной службы Грузии М.Двалишвили и  Главой управления внешних 
связей в Международной антикоррупционной академии С. Марин. Ими также даны мастер-классы по антикоррупционной 
тематике.
С 
19 по 20 мая 2016 года был проведен конкурс песенных фестивалей 
«Шабыт - Мерей» среди одаренных детей-сирот, 
детей с ограниченными возможностями на получение грантов на бесплатное обучение в Национальном Универси-
тете искусств. 
Воспитанники детских домов страны, дети с ограниченными возможностями в возрасте 7-16 лет участвовали в номина-
ции «Эстрадное пение». В состав жюри вошли известные деятели искусства и культуры РК и звезды казахстанской эстрады 
под председательством члена Национальной комиссии, ректора КазНУИ А.К.Мусаходжаевой. По результатам конкурса 11 
детей с ограниченными возможностями,  10 детей-сирот заняли призовые места, 6 преподавателей детских домов награж-
дены грамотами и благодарственными письмами.
20 
мая была проведена Республиканская научно-практическая конференция 
«Семья и семейные ценности на со-
временном этапе развития Казахстана» в Казахском государственном женском педагогическом университете. В 
рамках конференции презентована 
Школа молодой семьи «Отбасым» на базе Алматинского государственного бизнес-кол-
леджа, вручены сертификаты первым ее выпускникам (90 чел.).
В 
целях сохранения и популяризации многовековых традиций национальной кухни и одежды, а также подготовки 
женщин – мастеров декоративно-прикладного искусства, предпринимателей к участию на международной выстав-
ке 
«Астана «ЕХРО - 2017» проведен Республиканский конкурс забытых блюд казахской национальной кухни и неофоль-
клорной национальной одежды (28 участников конкурса).
В      
г.Алматы Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Алматы организовала 
Городской форум женщин, внесших вклад в Независимость Республики Казахстан, в Казахстанском Центре Делово-
го Сотрудничества «Бахчисарай» с приглашением членов Национальной комиссии Нукетаевой Д.Ж. и Хайрулиной А.У. (всего 
участников - 300 чел.).

6
В 
Мангистауской области организованы благотворительные акции к Наурыз мейрамы. Оказана помощь 82 ветеранам 
ВОВ и пенсионерам в виде доставки им продуктов питания на общую сумму 3 млн. 245 тыс.тенге за счет  привлечения 
спонсоров - производственных предприятий области. Такие же акции будут организованы в октябре месяце.
В
 
Актюбинской области проведено 12 встреч молодежи с женщинами – руководителями государственных структур, 
предприятий малого и среднего бизнеса,  банков. Общее количество участников встреч составило более 700 чело-
век.
В 
Карагандинской области было организовано 15 встреч с участием молодежи (630 чел.), в том числе 27 детей-инва-
лидов, обучающихся в Карагандинском технико-строительном колледже (гг.Балхаш, Жезказган, Шахтинск, Актогай-
ский,  Бухаржырауский, Жанааркинский, Каркаралинский, Нуринский районы). К организации этих встреч активно привлекались 
молодежные ресурсные центры.
В
о всех 16-ти регионах через Фонд 
«Даму» организованы бесплатные семинары для начинающих и действующих 
женщин-предпринимателей по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках государственных программ.
А
кция 
«25 полезных дел» позволила охватить бесплатным обучением 2576 женщин (42,5% от общего количества бес-
платно обученных). Это в 4 раза больше запланированного до конца года (650).
В 
Кызылординской области в рамках акции запланировано 10 семинаров до конца года, проведены 2 семинара, где 
46 женщин с ограниченными возможностями получили консультативную помощь по вопросам ведения бизнеса.
В 
городах Астана и Алматы были проведены бесплатные мастер-классы, консультации для семейных пар в «Дни от-
крытых дверей» (более 400 супружеских пар), Атырауской (100), Мангистауской (120), Павлодарской (200), Южно-Ка-
захстанской (150) областях.
В 
Западно-Казахстанской области, городе Уральск открыты места культурного отдыха для взрослых и детей с необ-
ходимой инфраструктурой (сквер имени Д.Кунаева, парк отдыха «Лепесток»). В рамках данной акции, в Акжаикском, 
Бурлинском, Жангалинском, Таскалинском, Сырымском районах области в парках  отдыха  и культуры  были проведены  
текущие  ремонты  и установлены  скамейки для игр в шахматы, шашки и также посажены деревья. Организована посадка 
25 деревьев на територии Областной детской больницы. Установлена  памятная доска с надписью об акции.
Т
акже в рамках акции в клиниках ЭКО проведено 
25 бесплатных лечений по программе ЭКО на сумму около 12 мил-
лионов тенге, в результате чего забеременели 90% этих женщин.

7
В 
Южно-Казахстанской области с участием женских НПО (3), а также женщин-предпринимателей (6) оказана благо-
творительная помощь областному психоневрологическому интернату по оснащению комнат отдыха на сумму 1 млн. 
тенге (сертификат, игрушки, детская одежда, памперсы, книги и др.)
Во всех городах и районах области областной комиссией организованы и проведены аналогичные благотворительные 
акции с общим охватом 3500 человек.
В
 
Карагандинской области проведена работа по открытию Центра «Мамина школа» и «Аллеи первоклассника» с вы-
садкой деревьев  в новом детском саду на 320 мест в микрорайоне «Кең дала» г. Караганды. Завершена процедура 
передачи объекта в коммунальную собственность. На ближайшей сессии маслихата будет рассмотрен вопрос выделения 
средств на закуп инвентаря.
В
 
Кызылординской области ко Дню защиты детей 1 июня организована благотворительная акция по оснащению дет-
ского отделения неврологии больницы Жанакорганского района оборудованием для реабилитации. В итоге собрано 
2,5 миллиона тенге, на которые закуплено новое оборудование для реабилитации больных детей.
В 
Атырауской области проводится работа по открытию 25 женщинами-предпринимателями депозитов 25 детям-сиро-
там – воспитанникам детских домов.
В 
Павлодарской области  идет подготовка к проведению 28 августа т.г. легкоатлетического забега среди женских тру-
довых коллективов в целях культивирования здорового образа жизни. Планируется участие 2 тыс.  женщин.
В
 
Восточно-Казахстанской  области  в  целях  поддержки  женщин  -  трудящихся  созданы  советы  женщин  (женсове-
ты)  в  трудовых  коллективах  23  предприятий  области,  среди  них  такие  крупные  предприятия  и  учреждения  ре-
гиона  как  ТОО  «Қазмырыш»,  АО  «Өскемен  титан-магний  комбинаты»,  АО  «Үлбі  металлургиялық  зауыты»,  АЭС  «Өскемен 
жылуэлектрорталығы», АЭС «Семей жылуэлектрорталығы», АЭС «Риддер жылуэлектрорталығы», АО «Өскемен жылу жүйесі», 
АО "Шығыс Қазақстан өңірлік энергетикалық компаниясы" и др.
В 
Актюбинской области проводится работа по строительству  инклюзивных детских площадок в жилых кварталах г. 
Актобе и 5 районов (Алгинский, Мугалжарский, Темирский, Хромтауский и Шалкарский). Важное отличие данной пло-
щадки - все игровое оборудование полностью адаптировано и учитывает потребности детей с ограниченными возможно-
стями. В настоящее время закуплены оборудования на общую сумму 23,4 млн.тенге, до конца сентября будут организованы 
20 площадок с 43 сооружениями. 15 сентября  планируется открытие детской площадки в г.Актобе с участием жителей дома 
по адресу  ул. Букенбай батыра 133/1.

8
Батыс Қазақстан облысының әкімі 
Алтай Көлгінов

9
Б
атыс Қазақстан облысы – дүниежүзінде жер көлемі 
бойынша  тоғызыншы  орын  алатын  еліміздің  батыс 
қақпасы. 90-нан астам ұлт пен ұлыс өкілдері мекен еткен 
өңірдің жалпы аумағы 151 мың шаршы шақырымнан асады.
Облысымыз  –  елімізге  танымал  талай  дүлдүлдерді 
өмірге  әкелген  киелі  мекен.  Атап  айтар  болсақ, 
дәулескер  күйші  Құрманғазы  Сағырбайұлы,  үш  жүзге 
ән оздырған Мұхит Мерәліұлы, әділ төрелік айта білген 
Сырым  Датұлы,  кезінде  ел  аузында  «түйе  палуан» 
атанған Еңсеп Досқалиев сынды тағы да басқа елі үшін 
зор еңбек сіңірген жандар осы касиетті мекенде өмірге 
келді.  Сондай-ақ  Бөкейдің  хандық  құрып,  кейіннен  хан 
Жәңгірдің қазақ даласын алғаш рет өркениетке бастаған 
жері.
Батыс  Қазақстан  аймағының  тарихы  тым  тереңнен 
бастау алады. Мәселен, оған өңірдегі XIII-XIV ғасырларға 
жататын  «Жайық»  қалашығының  және  Теректі  ауданы-
на  қарасты  Тақсай  қорғанынан  біздің  дәуірімізге  дейінгі 
VI-V ғасырларға жататын «Алтын ханшайымның» табылуы 
айқын  дәлел  бола  алады.  Аталған  қалашық  орны  қазіргі 
таңда  мемлекет  қорғауында.  Ал  ежелгі    сармат  дәуіріне 
жататын ақсүйек әйелдің қалпына келтірілген бейнесінің 
бірі Астанадағы Ұлттық тарих музейіне, енді бірі облыстық 
тарихи-өлкетану музейіне қойылды.
Осынау  байтақ  далада  сан  ғасыр  өмір  сүрген  қазақ 
халқының әлемдік өркениет құндылықтары қатарына ен-
ген төлтума мұралары мен тарихи-мәдени ескерткіштері 
молынан  кездеседі.  Соның  ішінде  алты  мыңға  тарта 
тарихи-мәдени ескерткіш біздің облыстың еншісінде.
Жайық, Шаған, Деркөл секілді үш өзеннің құйылысында 
орналасқан облыс орталығы – Орал шаһарының ғасырлар 
қойнауынан  жеткен  қайталанбас  сәулет  ескерткіштері 
көрген жанның жүрегін жаулап, көңілін баурап, жадында 
ұзаққа жатталары анық. 
Бүгінгі  Батыс  Қазақстан  облысы  –  еліміздің  дамуын-
да  өзіндік  айшықты  қолтаңбасы  бар,  кең  өркен  жайған 
өңір. Қазіргі таңда мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың са-
рабдал  саясатының  арқасында  облыстың  әлеуеті  артып, 
күн  санап  көркейіп  келеді.  Аймақта  жаңа  жобалар  іске 
қосылып, жұмыс орындары ашылуда.
Негізінен аймақ халқы ежелден ауыл шаруашылығымен 
тұрақты  айналысқан.  Өйткені  облыс  аумағы  осы  салада 
еңбек етіп, кәсібінен нәсібін табушылар үшін өте қолайлы. 
Қазіргі таңда да бұл үрдіс әлі жалғасын тауып келеді. Төрт 
түлік мал өсіріп, бау-бақша егіп, кәсіпкерліктің көкжиегін 
кеңейткен  тұрғындар  саны  күн  санап  артуда.  Мәселен, 
бүгінде  4  мың  500-ден  аса  адам  шаруа  және  фермерлік 
қожалықпен, сондай-ақ 46 мыңға жуық тұлға шағын және 
орта кәсіпкерлікпен айналысады.
Өңіріміздің экономикалық дамуының келешегі барлық 
салалардың  кешенді  дамуымен  тікелей  байланысты, 
соның  ішінде  табиғи  байлықтар  мұнай  мен  газды  игеру-
ге қатысты.
Аймақтағы  «Қарашығанақ  Петролеум  Оперейтинг» 
компаниясы  облыстың  әлеуметтік-экономикалық  дамуы-
на үлкен үлес қосып келеді. 1979 жылы ашылған кен орны 
– әлемдегі ең ірі мұнайгаз конденсат орындарының бірі. 
Қарашығанақ  компаниясының  көмегімен  өңірде 
бірнеше  жаңа  әлеуметтік  нысандар  салынып,  халық 
игілігіне пайдалануға берілді.
Облыста  жыл  өткен  сайын  сәулелі  ғимараттар  бой 
көтеріп, ел игілігіне пайдалануға беріліп келеді. Сондай-
ақ  ауыл  шаруашылығы,  өндірістік  өнеркәсіп,  спорт,  тағы 
да  басқа  салалар  қарқынды  даму  үстінде.  Мемлекет 
басшысының  алға  қойып  отырған  жауапты  міндеттерін 
жүзеге  асыру  батысқазақстандықтардың  қол  жеткізген 
жетістіктерін одан әрі еселей түсуге мүмкіндік береді.
Мәдениеті  мен  әдебиеті,  өнері  мен  өркениеті  қатар 
қанат  жайып,  өрге  озған  облыстың  тұрғындары  бай  та-
рихы бар, өткені ғажайып, бүгіні мен жарқын ертеңі бар 
өлкені қашанда мақтан тұтады.
Құрметті оқырман қауым!
Халқымызда  «Отан  отбасынан  басталады»  деген 
тәмсіл  бар.  Республикалық  «Отбасым»  қоғамдық-саяси 
журналының  жанұялық  құндылықтарды  және  елдегі 
іргелі істерді дәріптеуде орны айырықша. Ұжымға ұшқыр 
қаламдарыңыздан  ұтымды  ойлар  төгіліп,  алда  да  талай 
асуларға  жете  берулеріңізге  тілектеспін.  Ел  игілігі  үшін 
атқарып жүрген қызметтеріңізге табыс тілеймін!

10
- Елена Ивановна, расскажите о Вашей работе на по-
сту заместителя главы Национальной комиссии по делам 
женщин?
- Национальная комиссия по делам женщин и семейно-
демографической политике - это большой период в моей 
жизни,  это  пласт  моего  становления  как  политика,  как 
женщины.  Нацкомиссия  по  делам  женщин  и  семейно-
демографической политике при Президенте РК - это аб-
солютно уникальный и совершенный институт, поскольку 
это  консультативно-совещательный  орган  при  Главе  го-
сударства,  и  Нурсултан  Абишевич  всегда  в  поле  своего 
зрения  держит  вопросы  семейно-демографической  по-
литики.  Казахстан  присоединился  ко  многим  междуна-
родным  обязательствам  по  положению  женщин  и  семьи, 
и  самым  главным  документом  в  этой  области  является 
ратифицированная в 1998 году Конвенция по ликвидации 
всех  форм  дискриминации  в  отношении  женщин.  Ее  ко-
ординирует Комитет по делам женщин при ООН, который 
периодически  заслушивает  отчеты  стран-участниц,  на-
сколько улучшается положение женщин в этих странах. У 
конвенции есть ряд обязательных пунктов: это положение 
женщин  в  экономической  и  политической  сфере,  репро-
дуктивное здоровье, положение семьи и самое основное - 
это противодействие и профилактика бытового насилия. В 
Казахстане  было  необходимо  совершенствовать  законо-
дательство в этой сфере, и нами была проделана большая 
работа по принятию важных гендерно-ориентированных 
законов. Основные из них - это Закон «О государственных 
гарантиях  равных  прав  и  равных  возможностей  мужчин 
и женщин» и Закон «О профилактике бытового насилия». 
В  2009  году  Президент  подписал  два  этих  важных  для 
страны  документа.  В  настоящее  время  в  Казахстане  все 
законы являются гендерно-ориентированными и все НПА 
проходят обязательную гендерную экспертизу. Я считаю, 
что большой вклад в этот процесс был внесен депутатами, 
членами Нацкомиссии и экспертного совета. 
Сегодня героиня нашей рубрики - заместитель Председателя Национальной 
комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Елена 
Тарасенко. Хрупая снаружи, но очень сильная внутри, она прошла нелегкий 
путь от простого школьного учителя до человека, от чьих слов теперь зависят 
решения в самых высоких эшелонах власти. «Железная леди» у трибуны и 
просто счастливая женщина, обо всем этом сегодня в нашей беседе.
«Главное в жизни - это поступки»
ЕЛЕНА ТАРАСЕНКО:
ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

11
Батыс Қазақстан облысы
Нацкомиссия зарекомендовала себя как институт еще 
и  потому,  что  сегодня  в  стране  успешно  функционируют 
региональные филиалы. Ведется большая работа по всем 
направлениям. 
-  Какие  изменения  произошли  в  гендерной  политике 
Казахстане за годы Вашего членства в Нацкомиссии? 
- В 2005 году была принята стратегия гендерного ра-
венства,  принятию  которой  способствовали  рекоменда-
ции и вклад комиссии в совместной работе с различными 
НПО и международными организациями. За 10 лет Казах-
стан  достиг  показателей  основных  аспектов  стратегии, 
и  положение  женщин  в  стране  намного  улучшилось,  как 
в  обществе,  так  и  на  политической  арене.  Кроме  того, 
Нацкомиссия  очень  многое  делает  для  регионов.  Сегод-
ня  там  работают  клубы  женщин-политиков,  школы  жен-
ского  лидерства,  чтобы  на  примерах  многих  показать, 
каким  образом  можно  расти.  Очень  важно  проводить 
информационно-разъяснительную работу, и в этом плане 
роль Нацкомиссии очень многогранна.
- Как известно, сейчас в стране идет масштабная рабо-
та по борьбе с домашним насилием, в том числе, это одно 
из  направлений  деятельности  Нацкомиссии.  Расскажите, 
что сделано на сегодняшний день?
-  Бытовое  насилие  было  всегда,  но  раньше  женщины 
боялись говорить об этом. В первые годы, когда мы только 
заговорили на эту тему, было очень много спорных точек, 
сегодня все эти моменты законодательно прописаны и мо-
гут защитить человека в трудной жизненной ситуации от 
дальнейшего преследования, ведь не всегда это касается 
только женщин. За годы проводимой политики против на-
силия мы достигли хороших результатов, по всей стране 
были  открыты  кризисные  центры,  где  жертвам  насилия 
оказывается вся необходимая помощь. Как на законода-
тельном, так и на информационном поле сегодня в Казах-
стане возрос уровень грамотности и уровень ответствен-
ности, это очень важно. 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 1.17 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет