Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметінің әкімшілікжүктеу 250.75 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.04.2017
өлшемі250.75 Kb.

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

Қазақстан

 

Республикасы мемлекеттік қызметінің әкімшілік 

лауазымдарының «А» корпусы және «Б» корпусы үшін 

құзыреттерді бағалау және мемлекеттік қызмет құндылықтарын 

ұстану деңгейін анықтауға арналған тестілеу бағдарлама жобасы 

 

 

 

 

 

 

Жеке бас құзыреттерін бағалау бойынша сұхбат жүргізуге арналған 

сұрақтар тізбесі

 

  

 

 

 Фаза

 

 

Ақпан,

 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

 6-қосымша 

 

Жеке бас құзыреттерін бағалау бойынша сұхбат жүргізуге арналған сұрақтар тізбесі 

 

1.

 

ТИІМДІЛІК 

 

1.1.

 

ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУ 

Жұмысты тиімді орындау үшін оны жоспарлау және жүйелендіру қабілеті. 

 

ҚЫЗМЕТТІ БАСҚАРУ 

Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға қаншалықты 

сәйкестігі бағаланады: 

Ақпараттарды жинайды және талдайды, жұмысты жоспарлай 

және жүйелендіре алады, тапсырмаларды басымдықтары 

бойынша орналастырады, шектеулі уақыт шарттарында 

жұмыс істей алады, алға қойылған міндеттерді сапалы әрі 

уақтылы орындайды 

 

Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-

құлық 

тиімсіз мінез-

құлық 

1.

 Сізге…  

… айтарлықтай шектеулі 

уақыт берілген күрделі 

жұмыс жағдайы ... бойынша мысал 

келтіріңіз. 

Сіздің алдыңызда 

қандай міндеттер 

тұрды? 


 

Сіз мұндай 

жағдайда қандай 

әрекет жасаушы 

едіңіз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

 

сұраққа айқын жауап береді, 

фактілер мен 

аргументтер 

келтіреді, 

деректерге 

негізделеді, 

ӛлшемдерді 

атайды, 


бақылайды, 

нақты 


кӛрсеткіштерге 

бағдарланады, 

орнатылған 

мерзімдерді 

сақтайды 

ашық емес, айқын 

емес жауап береді, 

жалпылама 

жауаптар береді, 

қателіктер мен 

шарттар кӛп, нақты 

емес мысалдар 

келтіреді, ойын 

жоғалтады, толық 

емес және сенімсіз 

жауап береді, ойын 

ретсіз баяндайды, 

мерзімдерді бұзуға 

жол береді    

2.

 

Сізге … 

… жұмысты (ӛзіңіздің/ 

бағыныштыларыңыздың) 

ұйымдастыру бойынша 

басымдықтар орнатуға 

...тура келген 

жағдайды сипаттаңыз 

 

Сіздің алдыңызда 

қандай міндеттер 

тұрды? 


 

Сіз мұндай 

жағдайда қандай 

әрекет жасаушы 

едіңіз? 

сұраққа айқын 

жауап береді, 

фактілер мен 

аргументтер 

келтіреді, 

деректерге 

негізделеді, 

ӛлшемдерді 

ашық емес, айқын 

емес жауап береді, 

жалпылама 

жауаптар береді, 

қателіктер мен 

шарттар кӛп, нақты 

емес мысалдар 

келтіреді, ойын 


 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

 

 Қандай нәтижеге 

қол жеткізілді? 

 

атайды, 


бақылайды 

жоғалтады, толық 

емес және сенімсіз 

жауап береді 

 

3.

 

Сіз … 

…жұмысты (ӛзіңіздің/ 

бағыныштыларыңыздың) 

тиімді орындау үшін оны 

қалай 

жоспарлайтындығыңыз және 

жүйелендіретіндігіңіз ...туралы әңгімелеп 

беріңіз 

 

Бұл үшін Сіз қандай әдістер мен 

тәсілдерді 

қолданасыз? 

 

Жұмысты тиімді орындауда Сізге не 

кӛмектеседі? 

 

Бұл жоспарға қол жеткізуге қандай 

ықпал кӛрсетеді? 

 

сұраққа айқын жауап береді, 

фактілер мен 

аргументтер 

келтіреді, 

деректерге 

негізделеді, 

ӛлшемдерді 

атайды, 


бақылайды, 

нақты 


кӛрсеткіштерге 

бағдарланады, 

мерзімдер 

орнатады  

ашық емес, айқын 

емес жауап береді, 

жалпылама 

жауаптар береді, 

қателіктер мен 

шарттар кӛп, нақты 

емес мысалдар 

келтіреді, ойын 

жоғалтады, толық 

емес және сенімсіз 

жауап береді, ойын 

ретсіз баяндайды, 

мерзімдерді бұзуға 

жол береді   

 

 

  

 

  

 


 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

1.2.

 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

Мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу үшін, әріптестермен, басқа 

мемлекеттік органдармен, ұйымдармен ӛзара қарым-қатынастар орната білу. 

 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты 

сәйкестігі бағаланады: 

Әріптестерімен және мемлекеттік органдар мен ұйымдардың 

ӛкілдерімен ӛзара әрекеттесуді дамытады, тәжірибесімен және 

білімдерімен бӛліседі, басқа бӛлімшелермен/мемлекеттік 

органдармен жұмысты тиімді ұйымдастыру бойынша ұсыныстар 

енгізеді, ұжымда сенімдік қатынастар орнатады, ұжым жұмысына 

үлес қосады 

Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-құлық  тиімсіз мінез-құлық 

4.

 

Сіздің…  

…ӛз міндетіңізді 

орындау мәселесі 

бойынша тәжірибелі 

әріптесіңізге 

жүгінген ...жағдай бойынша мысал 

келтіріңіз. 

Сіздің алдыңызда 

қандай міндеттер 

тұрды? 


 

Сіз мұндай жағдайда 

қандай әрекет 

жасаушы едіңіз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

 

деректерге негізделеді, 

есімдерді атайды, 

аргументтер 

келтіреді, фактілерге 

сүйенеді, басқалар 

туралы оң пікір 

айтады, нақты 

тәсілді немесе 

шешімді сипаттайды  

ойын ашық, айқын 

айпайды, қателіктер 

мен шарттар кӛп, 

ақпаратты 

меңгермеген, 

басқалар туралы 

теріс пікірлер 

айтады, жалпы 

тәсілдер мен 

шешімдер ұсынады  

5.

 

Сізге … 

… мемлекеттік 

органдармен және 

ұйымдармен ӛзара 

қатынастар орнатуға 

... тура келген 

жағдайды 

сипаттаңыз 

 

 

Сіздің алдыңызда қандай міндеттер 

тұрды? 


 

Сіз мұндай жағдайда 

қандай әрекет 

жасаушы едіңіз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

деректерге 

негізделеді, 

есімдерді атайды, 

аргументтер 

келтіреді, фактілерге 

сүйенеді, басқалар 

туралы оң пікір 

айтады, нақты 

тәсілді немесе 

шешімді сипаттайды 

ойын ашық, айқын 

айпайды, қателіктер 

мен шарттар кӛп, 

ақпаратты 

меңгермеген, 

басқалар туралы 

теріс пікірлер 

айтады, жалпы 

тәсілдер мен 

шешімдер ұсынады 

6.

 

Сіз қалай…  

… басқалармен 

тиімді қатынастарды 

қалай 


орнататындығыңыз 

және 


қолдайтындығыңыз. 

...туралы әңгімелеп 

беріңіз 

Бұл үшін Сіз қандай 

тәсілдерді 

пайдаланасыз? 

 

Мұны тиімді жасауға Сізге не 

кӛмектеседі? 

 

Бұл тиімділікке қол деректерге 

негізделеді, 

есімдерді атайды, 

аргументтер 

келтіреді, фактілерге 

сүйенеді, басқалар 

туралы оң пікір 

айтады, нақты 

тәсілді немесе 

ойын ашық, айқын 

айпайды, қателіктер 

мен шарттар кӛп, 

ақпаратты 

меңгермеген, 

басқалар туралы 

теріс пікірлер 

айтады, жалпы 

тәсілдер мен  

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

 

 жеткізуге қандай 

ықпал кӛрсетеді? 

шешімді сипаттайды   шешімдер ұсынады  

 

ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ Жағдайды (ақпаратты) жан-жақты бағалап, кейін уақтылы оңтайлы шешім қабылдай білу 

қабілеті. 

 

ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ 

Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты 

сәйкестігі 

бағаланады: 

Қажетті ақпаратты таба біледі, талдайды, міндеттерді шешудің 

баламалы нұсқаларын ұсынады, ықтимал қатерлерді ескереді, ӛз 

құзыреттігі саласында шешімдер қабылдайды.    Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-құлық  тиімсіз мінез-құлық 

7.

 

Сіздің…  

…жағдайды жан-

жақты бағалап, 

уақтылы әрі 

оңтайлы шешім 

қабылдаған ...жағдайыңыз 

бойынша мысал 

келтіріңіз

 

Тиімді шешім 

қабылдау 

кӛрсеткіштерінің 

ӛлшемдері нелер 

болып табылды? 

 

Уақтылы, оңтайлы шешім қабылдау 

үшін Сіз не істедіңіз? 

 

Сіз қандай нәтижеге қол жеткіздіңіз? 

 

ықтимал тәуекелдер мен салдарды, оның 

тиімділік 

ӛлшемдерін 

бағалайды және 

болжайды, әртүрлі 

шешім нұсқаларын 

атап айтады, 

деректерге және 

фактілерге 

негізделеді, 

тәсілдерді атап 

айтады, ӛз ойын 

ретті баяндайды  

ықтимал тәуекелдер 

мен салдарды 

талдамайды және 

болжамайды, 

қағидаттық 

ӛлшемдерді 

түсінбейді және 

білмейді, не 

шешімдердің 

баламалы нұсқаларын 

ұсынады, ашық және 

айқын айтпайды, 

қателіктер мен 

шарттар кӛп, ойын 

ретсіз және түсініксіз 

баяндайды 

8.

 

Сіздің… 

...міндетті шешудің 

ерекше тәсілін таба 

білген ...жағдайыңызды 

сипаттаңыз 

 

Бұл жұмыстың қиындығы/ерекшелігі 

неде болды? 

 

Сіздің мұндай жағдайда қандай 

әрекет жасадыңыз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

 

шешімдерді сапалы қабылдау 

ӛлшемдерін, оның 

тиімділік 

ӛлшемдерін атайды, 

әртүрлі шешім 

нұсқаларын атап 

айтады, ӛз ойын 

ретті баяндайды, 

деректерге және 

фактілерге 

қағидаттық 

ӛлшемдерді 

түсінбейді және 

білмейді, не 

шешімдердің 

баламалы нұсқаларын 

ұсынады, ашық және 

айқын айтпайды, 

қателіктер мен 

шарттар кӛп   

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

негізделеді, тәсілдер 

әдістерді атап 

айтады 


9.

 

Сізден…  

…міндетті шешу 

бойынша бірыңғай 

тәсіл қалыптастыру 

бойынша 

әріптестеріңізбен 

пікір алмасу 

...талап етілген 

жағдай туралы 

әңгімелеп беріңіз 

 

 Сіздің алдыңызда 

қандай міндеттер 

тұрды? 

 

Сіз мұндай жағдайда қандай әрекет 

жасаушы едіңіз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

 

ықтимал тәуекелдер мен салдарды 

бағалайды және 

болжайды, ұжымдық 

шешімді сапалы 

қабылдау 

ӛлшемдерін, оның 

тиімділік 

ӛлшемдерін атайды, 

ӛз ойын ретті 

баяндайды, 

деректерге және 

фактілерге 

негізделеді 

 

ықтимал тәуекелдер мен салдарды 

талдамайды және 

болжамайды, 

ұжымдық шешім 

қабылдаудың 

қағидаттық 

ӛлшемдерін 

түсінбейді және 

білмейді, қателіктер 

мен шарттар кӛп, 

ойын ретсіз және 

түсініксіз баяндайды 

 

 

  

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

1.4.

 

ШҰҒЫЛДЫҚ 

Тиімді жұмысты қамтамасыз ету үшін ішкі және сыртқы ӛзгерістерге әрекет ете білу қабілеті. 

 

ШҰҒЫЛДЫҚ 

Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты 

сәйкестігі 

бағаланады: 

Ӛзгерістерге уақтылы әрекет ету үшін тиімді шаралар әзірлейді, 

ӛзгермелі жағдайларда басқарады, жаңа тәсілдер мен әдістерді 

пайдалану бойынша оларды енгізуде ұсыныстарды меңгереді, 

талдайды және енгізеді, ӛзгермелі жағдайларға тез бейімделеді.  

Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-құлық  тиімсіз мінез-құлық 

10.

 

Сіздің…  

… тым ӛзгермелі 

жағдайларда 

жұмысты 


жақсарту 

бойынша 


уақтылы шаралар 

қабылдаған ...жағдайыңыз 

бойынша мысал 

келтіріңіз 

Сіздің алдыңызда 

қандай міндеттер 

тұрды? 


 

Сіз мұндай 

жағдайда қандай 

әрекет жасаушы 

едіңіз? Сізге біреу 

кӛмектесті ме? 

 

Сіз қандай шешімге келдіңіз? 

 

айқын жауап береді, сабырлы, деректерге 

және фактілерге 

негізделеді, 

ақпараттарды 

меңгерген, нәтижені 

кӛздейді, ӛз ролін 

кӛрсетеді, жасалған 

істің құндылығын 

түсінеді 

ашық емес, айқын емес 

жауап береді, қатты 

абыржиды, қателіктер 

мен шарттар кӛп, 

ақпаратты 

меңгермеген, процесті 

кӛздейді, ӛз ролін 

білмейді, жасалған істің 

құндылығын 

ұғынбайды 

11.

 

Сізге … 

... күрделі немесе 

жаңа жұмыс 

жағдайларында 

сбырлылық 

сақтап, ӛз-ӛзіңізді 

ұстауға ... тура 

келген жағдайды 

сипаттаңыз 

 

Оның қиындығы неде болды? 

 

Сіздің мұндай жағдайда қандай 

әрекет жасадыңыз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

 

айқын жауап береді, сабырлы, деректерге 

және фактілерге 

негізделеді, 

ақпараттарды 

меңгерген, нәтижені 

кӛздейді, ӛз ролін 

кӛрсетеді, жасалған 

істің құндылығын 

түсінеді 

ашық емес, айқын емес 

жауап береді, қатты 

абыржиды, қателіктер 

мен шарттар кӛп, 

ақпаратты 

меңгермеген, процесті 

кӛздейді, ӛз ролін 

білмейді, жасалған істің 

құндылығын 

ұғынбайды 


 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

12.

 

Сізден…  

… құрылымдық 

бӛлімшеңіздің 

жұмысын 


жақсарту 

бойынша 


ұсыныстар енгізу 

...талап етілген 

жағдай туралы 

әңгімелеп беріңіз 

 

Сіздің алдыңызда қандай міндеттер 

тұрды? 


 

Сіз мұндай 

жағдайда қандай 

әрекет жасаушы 

едіңіз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

айқын жауап береді, 

сабырлы, деректерге 

және фактілерге 

негізделеді, 

ақпараттарды 

меңгерген, нәтижені 

кӛздейді, ӛз ролін 

кӛрсетеді, жасалған 

істің құндылығын 

түсінеді 

ашық емес, айқын емес 

жауап береді, қатты 

абыржиды, қателіктер 

мен шарттар кӛп, 

ақпаратты 

меңгермеген, процесті 

кӛздейді, ӛз ролін 

білмейді, жасалған істің 

құндылығын 

ұғынбайды  

1.5.

 

ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУ 

Жұмысты жақсарту үшін жаңа білімдерді, дағдылар мен машықтарды үздіксіз алып отыру және 

қолдану. 

 

ӚЗІН-ӚЗІ ДАМЫТУ Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты 

сәйкестігі бағаланады: 

Ӛзгермелі жағдайларға тез бейімделеді, ӛзгермелі жағдайларда 

ӛз-ӛзін ұстай алады, жаңа тәсілдерді, теорияны, тәжірибені және 

оларды енгізу тәсілдерін меңгереді, жұмысты жақсарту бойынша 

ұсыныстар енгізеді, болып жатқан ӛзгерістерге талдау жүргізеді 

және уақтылы шаралар қабылдайды. Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-

құлық 

тиімсіз мінез-құлық 

13.

 

Сіздің…  

… жұмысты 

(ӛзіңіздің/ 

бӛлімшенің) 

жақсарту үшін 

арнайы жаңа 

білімдер мен 

дағдылар алған және 

қолданған 

...жағдайыңыз 

бойынша мысал 

келтіріңіз. 

 

Сіздің алдыңызда 

қандай міндеттер 

тұрды? 


 

Сіздің мұндай 

жағдайда қандай 

әрекет 


жасадыңыз? Аса 

күрделі сәттер 

болды ма? 

 

Түбінде қандай нәтижеге қол 

жеткіздіңіз? 

 

айқын жауап береді, жаңа 

білімдер, теория 

және тәжірибелер, 

жаңа тәсілдер мен 

оларды енгізу 

әдістері туралы 

әңгімелейді 

ашық емес, айқын емес 

жауап береді, жаңа 

білімдер, теория және 

тәжірибелер, жаңа 

тәсілдер мен оларды 

енгізу әдістері туралы 

әңгімеден қашқақтайды 14.

 

Сізге … 

... бӛлімшенің/ 

мемлекеттік 

Сол кезде Сіздің 

алдыңызда қандай 

міндеттер тұрды? 

аралас 

референция, оң пікірлі, нәтижені, 

сӛзсіз, тым жоғары 

немесе тым тӛмен 

үміттер, теріс, айып  

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

органның) күтпеген 

ӛзгерістеріне 

ұшырауға ...тура келген жағдайды 

сипаттаңыз 

 

 Не істедіңіз? Сіз 

бұл ӛзгерістерге 

қалай әрекет 

еттіңіз? 

 

Бұл жағдай немен шешілді? 

дамуды кӛздейді 

тағу, жауаптан 

ауытқиды 15.

 

Сізден…  

… болып жатқан 

ӛзгерістерді талдау 

бойынша жұмыс 

жүргізу және 

жұмысты (ӛзіңіздің/ 

бӛлімшенің) 

жақсарту бойынша 

шаралар әзірлеу 

...талап етілген 

жағдай туралы 

әңгімелеп беріңіз 

Бұл жұмыстағы 

Сіздің роліңіз 

қандай? 


 

Сіз бұл жағдайда 

не істедіңіз? 

 

Жүргізілген жұмыстың 

нәтижесі қандай 

болды? 

атап айтады, ӛз ролін кӛрсетеді, 

тәсілдің немесе 

шешімнің 

құндылығын 

атайды 

«есінде жоқ», ӛз ролін айқын айта алмайды, 

егжей-тегжейдерде 

шатасады, жаңа 

тәсілдің немесе 

шешімнің құндылығы 

неде екендігін кӛрсете 

алмайды 

 

  

 

 10 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

2.

 

ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ ЕТУ 

 

2.1. 

ҚЫЗМЕТ ТҰТЫНУШЫЛАРҒА БАҒДАРЛАНУ 

Қызмет алушының қажеттіліктерін анықтауға және қанағаттандыруға, бұл ретте барлық 

ықтимал және рұқсат етілген шараларды қабылдай отырып, туындайтын мәселелерді шұғыл 

шешуге ұмтылу 

 

ҚЫЗМЕТ ТҰТЫНУШЫЛАРҒА БАҒДАРЛАНУ 

Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты 

сәйкестігі 

бағаланады: 

Қызметтерді әдепті және парасатты ұсынады, қызмет сапасына 

қанағаттанушылық деңгейін талдайды және оларды жетілдіру 

бойынша ұсыныстар енгізеді, қызмет кӛрсету сапасын бақылайды, 

сонымен қатар оны ӛз үлгісімен кӛрсетеді, қызмет кӛрсетудің 

тиімді құралдарын біледі, туындаған мәселелерді және 

шиеленістерді шешеді.   

Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-

құлық 

тиімсіз мінез-құлық 

16.

 

Сіздің 

тәжірибеңізде…  

…азамат оған 

қажетті ақпаратты 

ала алмаған ...жағдай 

бойынша мысал 

келтіріңіз 

 

Бұл жұмыстағы 

Сіздің роліңіз қандай 

болды? 


 

Сіздің мұндай 

жағдайда қандай 

әрекет жасадыңыз? 

 

Туындаған мәселелерді шұғыл 

шешу үшін қандай 

шаралар 

қабылдадыңыз? 

 

Осы жағдайдың нәтижесі қандай 

болды? 


сӛзсіз иә, бұл 

бағытта әлі 

кӛптеген 

жұмыстар бар 

ашық емес, айқын 

емес, қателіктер мен 

шарттар кӛп, 

жетілдіру үшін 

мүмкіндіктердің 

болуын 


мойындамайды 

17.

 

Сізге … 

... қызмет 

тұтынушыларға 

парасатты 

қатынасты сақтау 

үшін ӛзіңізбен 

жұмыс істеуге 

...тура келген 

жағдайды 

Сол кезде Сіздің 

алдыңызда қандай 

міндеттер тұрды? 

 

Не істедіңіз? Аса күрделі сәттер болды 

ма? 


 

Бұл жағдай немен 

ақпараттарды 

меңгерген, 

фактілер мен 

аргументтер 

келтіреді, оң 

пікірлі 


ақпаратты 

меңгермеген, 

ашық емес, айқын 

емес, қателіктер мен 

шарттар кӛп, қатты 

абыржиды 11 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

сипаттаңыз 

аяқталды? 18.

 

Сіз 

қалай/қандай 

әдістермен … 

… кӛрсетілетін 

қызметтер сапасына 

талдау және 

мониторинг 

жүргізетіндігіңіз ... туралы әңгімелеп 

беріңіз 

Сіз кері байланысты 

қалай қамтамасыз 

етесіз? 


 

Сіз бұл жағдайда не 

істедіңіз? 

 

Жүргізілген жұмыстың нәтижесі 

қандай болды? 

сенімді, адал 

дәлелдейді, ішкі 

факторлар 

ешкім тексермейді, 

бәрі пайдасыз, сыртқы 

теріс факторлар кӛп  

 

 

 12 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

1.3.

 

ҚЫЗМЕТ ТҰТЫНУШЫЛАРҒА АҚПАРАТ БЕРУ 

Қызмет алушыға ақпаратты қол жетімді әрі түсінікті етіп мәлімдей білу. 

 

 

ҚЫЗМЕТ ТҰТЫНУШЫЛАРҒА АҚПАРАТ БЕРУ Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты сәйкестігі 

бағаланады: 

Тұтынушыларға ақпаратты әдепті әрі парасатты жеткізеді, 

қызмет алушылардың пікірін сыйлайды, тұтынушыларға 

кӛрсетілетін қызметтер туралы ақпарат берудің тиімді жүйесін 

құрады. 

Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-құлық 

тиімсіз мінез-

құлық 

19.

 

Сіз…  

…қызмет 


тұтынушыларға 

ақпаратты (ауызша 

және жазбаша) қол 

жетімді жеткізу үшін 

ӛзіңізбен жұмыс 

ісеген ...жағдай бойынша мысал 

келтіріңіз 

Бұл жұмыстағы 

Сіздің роліңіз 

қандай болды? 

 

Сіздің мұндай жағдайда қандай 

әрекет жасадыңыз?  

 

Осы жағдайдың нәтижесі қандай 

болды? 


 

 

сенімді, адал дәлелдейді, ішкі 

факторлар 

 

ешкім тексермейді, бәрі пайдасыз, 

сыртқы теріс 

факторлар кӛп  

20.

 

Сізге … 

... кӛрсетілетін 

қызметтер туралы 

ақпараттар беруге ...тура келген 

жағдайды 

сипаттаңыз 

 

Сол кезде Сіздің алдыңызда қандай 

міндеттер тұрды? 

 

Сіз не істедіңіз? Аса күрделі сәттер 

болды ма? 

 

Бұл жағдай немен аяқталды? 

 

ақпараттарды меңгерген, фактілер 

мен аргументтер 

келтіреді, оң пікірлі 

ақпаратты 

меңгермеген, 

ашық емес, айқын 

емес, қателіктер мен 

шарттар кӛп, қатты 

абыржиды 

21.

 

Сіз… 

 кӛрсетілетін 

қызметтер туралы 

ақпараттар қабылдау 

және бер үшін ...қандай құралдарды 

қолданатындығыңыз 

туралы әңгімелеп 

Бұл ретте Сіздің 

роліңіз қандай? 

 

Сіз не істейсіз?  

Бұл құралдар 

қаншалықты 

тиімді? 


сенімді, адал 

дәлелдейді, ішкі 

факторлар 

ешкім тексермейді, 

бәрі пайдасыз, 

сыртқы теріс 

факторлар кӛп  


13 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

беріңіз 

 

  

 


14 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

3.

 

АШЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК 

 

3.1. 

ПАРАСАТТЫЛЫҚ 

Этикалық нормалар мен стандарттарды сақтау. 

 

ПАРАСАТТЫЛЫҚ 

Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты 

сәйкестігі бағаланады: 

Қызметкерлердің этикалық нормалар мен стандарттарды 

сақтауын қамтамасыз етеді, ұжымда мемлекеттік қызметтің 

этикалық нормалары мен стандарттарына адалдық сезімін 

дамытады, басқалардың жетістіктерін мойындайды, 

әріптестерінің олардың ар-намысына кір келтіретін жеке және 

кәсіби сапаларын талқылаудан аулақ болады, туралық, әділдік, 

риясыздық таныта отырып, этикалық мінез-құлыққа үлгі болып 

табылады. 

Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-құлық 

тиімсіз мінез-

құлық 

Сізге…  

… қабылданған 

этикалық 

стандарттар мен 

нормаларды, тыйым 

салулар мен 

шектеулерді сақтау 

бойынша шаралар 

қабылдауға тура 

келген және оларды 

бұзушылықтарға 

Сіздің қалай әрекет 

еткен...жағдайыңыз 

бойынша мысал 

келтіріңіз 

Сіздің алдыңызда 

қандай міндет 

тұрды? 


 

Нормалар мен 

стандарттарды 

сақтауға бақылауды 

сіз қандай 

әдістермен жүзеге 

асырасыз? 

 

Сіз қандай нәтижеге қол 

жеткіздіңіз? 

 

Оң пікірлі, қарқыны тез, этикалық мінез-

құлық нормаларын, 

оларды сақтауға 

бақылау жасау 

әдістерін атап 

айтады, мысалдар 

келтіреді, 

мерзімдерді атайды  

Ашық емес, айқын 

емес, жалпылама 

сӛздер, қателіктер, 

шарттылықтар кӛп, 

белгілі бір 

жағдайларда 

ұжымда 

қабылданған стандарттар мен 

нормалардың 

сақталмауына жол 

береді 


Сіздің… 

... этикадан тыс 

немесе ӛз лауазым 

талаптарына сәйкес 

емес мінез-құлық 

танытқан 

мемлекеттік 

қызметкерлерді 

жұрт алдында 

әшкерелеу қажет 

деп санаған 

...жағдайыңызды 

Мұндай 


жағдайларда қандай 

қиындықтар 

болады? 

 

Мұндай жағдайларда сіздің 

міндетіңіз бен 

роліңіз қандай 

болады? 


 

Мемлекеттік 

Сенімді, адал 

негіздейді, басқа 

әріптестерінің 

жетістіктерін 

мойындайды, бірақ 

бұл ретте 

мемлекеттік 

қызметтің ар-

намысына нұқсан 

келтіретін іс-

әрекеттер 

қабылдамайды, 

белгілі бір 

жағдайларда 

ұжымда 

қабылданған стандарттар мен 

нормалардың 

сақталмауына жол 

береді, жұмыста 

ашықтықты, 

әділдікті және 

туралықты 

қамтамасыз етпейді, 15 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

сипаттаңыз 

 

қызметкерлерді жұрт алдында 

әшкерелеуден 

қандай нәтижелер 

күтуге болады? 

 

жұмыста 


қағидаттылық, 

риясыздық 

танытады    

  

 ӛзін адал емес, 

дӛрекі, әдепсіз 

ұстайды 

…  

… мемлекеттік 

қызметкерлердің оң 

беделін әрі тұлғасын 

орнату және қолдау 

…туралы нақты 

мысалдар 

келтіріңіз 

Мұндай жұмыстың 

қиындығы мен 

маңыздылығы 

неде? 

 

Мұндай жағдайда сіздің алдыңызда 

қандай міндет 

тұрды? 

 

Сіз қандай нәтижені дұрыс деп 

таңдадыңыз? 

 

айқын жауап береді, ӛз үлгісімен 

мемлекеттік 

қызметкерлерге 

қатысты сенім және 

құрмет 

атмосферасын қалыптастырады,

 

әрқашан және сӛзсіз мемлекеттік 

қызметкердің этика 

кодексін ұстанады, 

қағидаттылық, 

жауапкершілік, 

тәртіп 


Ашық емес, айқын 

емес, қателіктер 

кӛп,   сенім және 

құрмет 


атмосфересын 

құрады, барлық 

шаралар жүзеге 

асырылды, юедел 

әлде қайда 

орныққан, бұл 

жағдаймен бақылау, 

камералар, уәкілетті 

тұлға айналыссын 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

16 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

 

  

 

  

4.

 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖЕКЕ БАС САПАЛАРЫ 

 

4.1. 

ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Мемлекеттік қызметкерлердің ӛз міндеттерін орындау үшін жеке жауапкершіліктеріне үздіксіз 

бағдарлануы 

 

ЖАУАПКЕРШІЛІК Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты 

сәйкестігі 

бағаланады: 

Ӛз әрекеттері мен нәтижелері үшін жауапкершілік қабылдайды, 

ӛзін-ӛзі сынайды, адал, ӛз нәтижелерінен тұжырымдар жасайды 

және ӛз құзыреттерін дамытады, оң пікірлі және шиеленістерден 

аулақ болады 

Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-құлық 

тиімсіз мінез-

құлық 

22.

 

Сіздің…  

…жұмысыңыздағы 

ӛзіңіз мақтан 

тұтатын ең 

маңызды жетістік 

...бойынша мысал 

келтіріңіз 

Сіздің алдыңызда 

қандай міндет 

тұрды? 


 

Сіз мұндай 

жағдайда қандай 

әрекет жасаушы 

едіңіз? Сізге біреу 

кӛмектесті ме? 

 

Сіз қандай шешімге келдіңіз? 

 

Ӛзін-ӛзі сынайды, адал, ӛз әрекеттері 

мен нәтижелері 

үшін жеке 

жауапкершілік 

қабылдайды, ӛз 

ролін, жағдайдың 

артықшылықтары 

мен кемшіліктерін 

айқын кӛрсетеді 

«Бізде бәрі жақсы», 

бірақ ерекше 

жетістіктер есінде 

жоқ, жетістіктегі 

ролі айқын емес, 

ауытқиды, 

басшылыққа 

сүйенеді 

23.

 

Сіз … 

...жұмысыңызда 

қате жіберген  

(тапсырманы 

мерзімінде 

орындамау 

туралы). ... 

жағдайды 

Оның қиындығы 

неде болды? 

 

Сіздің мұндай жағдайда қандай 

әрекет жасадыңыз? 

 

Ӛзіңіз үшін бұл ӛзін-ӛзі сынайды, 

адал, ӛз әрекеттері 

мен нәтижелері 

үшін жеке 

жауапкершілік 

қабылдайды, ӛз 

ролін, жағдайдың 

артықшылықтары 

«Менде бәрі жақсы, 

аса қателер болған 

емес», ауытқиды, 

басшылыққа 

сүйенеді немесе 

жауапкершілікті 

басқаларға аударады 


17 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

сипаттаңыз 

 

жағдайдан қандай сабақ алдыңыз? 

мен кемшіліктерін 

айқын кӛрсетеді 

24.

 

Сізден…  

… дәрежесі Сізбен 

тең басқа 

бӛлімшенің 

қызметкерімен 

ынтымақтасу 

талап етілген, ал 

бұл қызметкер 

Сізбен 

ынтымақтасуды қаламаған ... 

жағдай туралы 

әңгімелеп беріңіз 

Сіздің алдыңызда 

қандай міндеттер 

тұрды? 


 

Сіз мұндай 

жағдайда қандай 

әрекет жасаушы 

едіңіз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

 

мәселені кӛлденеңінен 

шешуге сүйенеді, 

ӛзінділікті кӛздейді, 

жауапкершілік, 

шиеленістерден 

аулақ болу, ӛз 

сапаларымен 

байланыстыра 

отырып, сәттіліктің 

басты факторларын 

ашық айтады. 

басшылықтың 

кӛмегіне жүгіну, 

жауапкершілікті 

басқа тұлғаларға 

аударады, жауаптан 

ауытқиды және 

мәселені басшылық 

арқылы шешу 

қажеттілігіне 

сүйенеді. 

 

 

4.2. 

БАСТАМАШЫЛДЫҚ 

 

Қызмет тиімділігін арттыруға бағытталған идеялар және инновациялық тәсілдер мен шешімдер шығару әрі ұсыну, сонымен қатар ӛзінің негізгі міндеттерінен басқа қосымша жұмысты 

орындай білу қабілеті 

 

БАСТАМАШЫЛДЫҚ 

Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты 

сәйкестігі 

бағаланады: 

Идеялар мен ұсыныстар ойлап табады, ӛзінің негізгі 

міндеттерінен тыс қосымша міндеттерді орындайды,

 

қызмет тиімділігін арттыруға бағытталған инновациялық тәсілдер мен 

шешімдерді талдайды және енгізу бойынша ұсыныстар 

енгізеді. 

Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-құлық 

тиімсіз мінез-

құлық 

25.

 

Сіздің…  

…басқалардың 

әдеттегі тәсілмен 

жасап жатқан 

жұмысын басқаша 

жасауға 


болатындығын 

байқаған


 

...жағдай 

бойынша мысал 

келтіріңіз

 

Сіз не істедіңіз?  

Мұндай 


жағдайдағы 

Сіздің әрекетіңіз 

қандай болды? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

процестерді 

жетілдіру, тәсілдер 

мен шешімдерді 

ӛзектілендіру, үздік 

әлемдік 


тәжірибелермен 

салыстыру 

«бізде онсыз да бәрі 

жақсы», «бұдан 

артық бола 

алмайды», қайда 

бара жатқанымыз 

түсініксіз, бұрын 

бәрі белгілі болатын 


18 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

26.

 

Сізге… 

... жаңа бағытты 

дамыту және 

бұрыннан бар 

бағытты қолдау 

арасында таңдау 

жасауға ...тура 

келген жағдайды 

сипаттаңыз 

 

Сіз не істедіңіз?   

Сіз сонда нені 

таңдадыңыз? Сіз 

қандай әрекет 

жасадыңыз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

эксперимент, 

инновациялар, жаңа 

технологияларды 

сынау,  басқа 

салалардың 

тәжірибесін, үздік 

тәжірибелерді 

әрқашан 

жұмылдыруға 

болады 

менде онсыз да жұмыс кӛп, «ал бұл 

үшін тӛленеді ме?» 27.

 

Сіздің… 

…ӛз жұмысыңызды 

соншалықты жақсы 

игеріп, енді оған деген 

қызығушылығыңыз 

жоғалған... жағдайыңыз туралы 

әңгімелеп беріңіз 

Сіз мұндай 

жағдайда қандай 

әрекет жасаушы 

едіңіз?  

 

Сіз қандай әрекет жасадыңыз? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

жобалық қызметке 

қатысу, кросс-

функционалдық 

тәжіриеден ӛту, 

ӛңірлерді «кӛтеру»  

«шын мәнінде 

жұмыс ұнауға тиісті 

емес»; 

«егер ол бәрін меңгерсе, яғни, ол – 

ӛз ісінің шебері» 

 

 


19 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

4.3.

 

САБЫРЛЫЛЫҚ 

Шектеулі уақыт және эмоциялық қысым жағдайларында жұмыстың тиісті сапасын 

қамтамасыз ете отырып, сабырлылық сақтау және ӛзін-ӛзі басқара білу. 

 

САБЫРЛЫЛЫҚ Мемлекеттік 

қызметкердің келесі 

пайымдауға 

қаншалықты сәйкестігі 

бағаланады: 

Сынға ұстамды әрекет етеді және ол негізді болса, 

кемшіліктерді жою бойынша шаралар қабылдайды;  

Эмоциялық қысым жағдайларында сабырлылық сақтайды және 

ӛзін-ӛзі бақылай алады. 

Негізгі сұрақ  

 

Туралаушы 

сұрақтар 

Мінез-құлық 

индикторлары 

Мінез-құлық 

индикторлары 

тиімді мінез-

құлық 

тиімсіз мінез-құлық 

28.

 

 

…жиналыста 

қатысушылардың 

кӛпшілігі Сіз дұрыс 

емес деп санайтын 

пікірді ұстанған  

(

жиналысқа 

қатысушылардың 

көпшілігі деңгейі 

бойынша Сізбен тең 

немесе жоғары)

 

...жағдай бойынша 

мысал келтіріңіз 

 

 Сіз бұл жағдайды 

қалай 


қабылдадыңыз? 

 

Сіз не істедіңіз?  

Оның нәтижесі 

қандай болды? 

оң пікірлі,  

диалог, ӛмірден 

тарихтар мен 

сабақтар келтіреді 

теріс пікірлі, 

абыржулы, сӛзсіз 

айып тағады, ӛзі 

туралы тым жоғары 

немесе тым тӛмен 

пікір 

29.

 

 

…Сіздің басшыңыз 

Сізге «талап етілетін 

деңгейге сәйкес 

емессіз» деп айтқан ... 

жағдайды 

сипаттаңыз 

 

 

Сіз мұндай жағдайда қандай 

әрекет жасаушы 

едіңіз? 

 

Мұндай жағдайдағы 

Сіздің әрекетіңіз 

қандай болды? 

 

Қандай нәтижеге қол жеткізілді? 

оң пікірлі,  жеке 

бас ресурстарын 

бағалау,  

қорытындылар, 

сабақтар, 

үйренулер; 

қайтадан кері 

байланыс алуды 

ӛз сұрады 

үркулі, сыншыл, 

сӛзсіз айып тағады, 

ӛзі туралы тым 

жоғары немесе тым 

тӛмен пікір,  кері 

байланыс алуды ӛз 

сұраған жоқ 

30.

 

Сіздің…  

…ӛзгерістерге ӛте 

қиын әрі ұзақ 

бейімделетіндігіңізді 

түсінген және бұл 

ретте қолайсыздық 

сезінген. ... 

Сіздің алдыңызда 

қандай міндеттер 

тұрды? 


 

Бұл жағдайда Сіз 

не істедіңіз? 

 

Қандай нәтижеге оң пікірлі,  

диалог, дамуды 

және білімге қол 

жеткізуді 

кӛздейді; 

пікірлерімен және 

білімдерімен 

теріс пікірлі, сыншыл, 

басқаларға 

жеткіліксіз қолдау 

бойынша айып 

тағады, ӛзінің дамуы 

үшін пайдалы 

қорытындылар 20 

 

БҚШ жобасы . 3- фаза бойынша есептеме. Орындаушы  – DMI Associates компаниясының басшылық 

етуімен консорциум   

 

                      Ақпан 2017 ж.  

жағдайыңыз туралы 

әңгімелеп беріңіз 

қол жеткізілді? алмасу 

жасаған жоқ  

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 250.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет