Қазақстан республикасы білім жәНЕжүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата13.09.2017
өлшемі0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
1
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ 
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  
 
«БЕКІТЕМІН» 
Оқытудың ақпараттық жүйелері кафедрасының 
меңгерушісі  ______________Сыдықов Б.Д.  
 
                                         «____»____________20__ ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Деректер қорының теориясы» 
 
пәнінің оқу-әдістемелік кешені 
 
«5В060200- Информатика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2011 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
2
 
Пәннің оқу-әдістемелік кешені  
__
_
«5В060200- Информатика»_________________________ мамандығы 
бойынша жоғары кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарты; 
 
ҚР БҒМ «___» _______200_ ж. №___  бұйрығымен бекітілген 
«_
Деректер қорының теориясы
 _______________________» пәнінің типтік 
бағдарламасы (ЖМБС міндетті компоненттерінің пәндері үшін); 
«__»______________ 
200_ж. 
бекітілген 
«5В060200- 
Информатика» 
мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары 
негізінде дайындалды. 
 
 
 
 
Дайындаған: 
аға оқытушы: 
 
 
 
 
   Беделов Қ. А. 
 
Кафедра меңгерушісі                                      Cыдықов Б.Д. 
 
 
«____» _________________ 200__ ж. 
 
 
 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
3
Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұнының тізімдемесі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
Құжаттаманың атауы 
Беті 
 

Пәннің типтік бағдарламасы 
 

Силлабус 
 

Пәннің оқу-әдістемелік жабдықтау картасы 
 

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы 
 

Дәрістер тезистері 
 

Семинар,  практика,  зертханалық  және  студиялық 
сабақтардың жоспарлары 
 

Зертханалық 
және 
студиялық 
сабақтарды 
орындаудың нұсқаулығы 
 

Білім 
алушылардың 
өзіндік 
жұмыстарын 
ұйымдастыру және басқаруға арналған материалдар: 
 
СОӨЖ-на арналған тапсырмалар; 
 
СӨЖ-на арналған тапсырмалар; 
 

Білім алушылардың білімін (пәндік біліктілігінің 
қалыптасу деңгейін) мониторингілеуге және 
бақылауға арналған материалдар:   
 
тестілік тапсырмалар, 
 
ағымдық,  рубеждік және аралық 
бақылауға арналған тапсырмалар 
 
10 
Әдістемелік құралдар (ұсыныстар) 
 
11 
Оқытушылардың  ресми  дайындалған  оқу  және  оқу-
әдістемелік құралдары (жарияланған жағдайда) 
 
12 
Білім  алушыларға  арналған  пәннің  оқу-әдістемелік 
кешені 
 
13 
Тізім: 
 
қажетті жабдықтар (зертханалық, 
лингафондық, ОҚТ, мудьтимедиялық және т.т.),  
 
программалық қамтамасыздандыру,  
 
көрнекі құралдар. 
 
14 
Оқу 
әдебиеттері 
және/немесе 
электрондық 
тасуыштардағы материалдар 
 
15 
Тағы басқалары 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
4
 
Студенттерге арналған пән силлабусы 
 
 
1. Пән туралы ақпарат 
 
Пән атауы 
Пән коды 
Кредит саны 
Курс, семестр 
Деректер қорының жүйесі 
 

3 курс 
2-семестр 
Мамандық аты  
Мамандық шифры 
кафедра  
факультет  
Информатика 
 
5В060200
 
Оқытудың 
ақпараттық 
жүйелері 
Физика-
математика 
Оқыту формасы -күндізгі 
Оқыту тілі-қазақша 
Пәнді өткізу уақыты және орны 
Лекция 
 
 
Лабораториялық сабақ 
 
 
СОӨЖ 
 
 
Консультация уақыты- сабақ кестесіне сәйкес 
Рубеждік бақылау кестесі- 7 апта, 14 апта 
Оқытушының аты-жөні, 
лауазымы, дәрежесі, атағы  
Контактілік ақпарат(телефон, e-mail) 
 
 
Беделов Қамбар 
Амангелдиевич  
аға оқытушы 
Жұмыс телефоны: 272-63-49 
bka1975@mail.ru
 
 
Оқытушы қолы  
Кафедра меңгерушісі        
 
Сыдықов Б.Д. 
 
2. Пәннің қысқаша сипаттамасы. 
 
Қазіргі  ғылыми-техникалық  даму  кезеңінде  инженерлік,  экономикалық, 
басқару  ғылыми  және  басқа  түрлі  есептерді  тиімді  түрде  шешу,  зерттеу 
нәтижелерін жоғары дәлдікпен анықтауда электронды есептеуіш машиналарынсыз 
есептеу мүмкін емес. 
Программалар  ішінде  компьютерде  жұмыс  істегісі  келетін  әрбір  адамға 
қажет,  ЭЕМ-мен  қарым-қатынас  жасауды  ұйымдастыратын  операциялық  жүйенің 
немесе МҚ жұмыс істеудің алатын орны ерекше болып есептеледі.  
Сонымен ACCESS ортасында мәліметтер қорын құру.
 
Курс  мақсаты:
 
Білімгерлерге  жаңа  формадағы    ЭЕМ-де    ақпараттың 
автоматты  түрде  өңделуінің  әдістері  мен  құралдарын  үйрету,  информациялық 
тапсырмаларды  өздігінен  шеше  алу  қаблеті  мен  жеке  тұлғаның    творчестволық 
сапасын дамыту және мәліметтер қорының жұмысы нәтижелерін өмірде пайдалана 
алу. 
 
 
 
 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
5
 
3. Пән пререквизиттері  
1. Информатика 
2. Программалау технологиясы 
3. Алгоритмдеу және программалау тілдері  
4.Объектілік-бағытталған программалау 
4. Пән постреквизиттері 
1. ЭЕМ архитектурасы 
2. Ақпаратты қорғау 
3. Интернетте бағдарламалау 
4. Web технология 
5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. 
№ 
Пән 
тақырыптарының 
аталуы 
ап
та
 
Аудиториялық 
сабақтар  
Тапсырма түрі 
(сипаттамасы) 
Барлығы 
(сағ)  
Дәріс 
(сағ.)  
Пр/сем./зертх./ 
студ саб (сағ.) 
СОӨЖ  
СӨЖ  
1 Бөлім. Мәліметтер қорының теориясы 

Деректер 
қорының даму 
тарихы және 
негізгі моделдері. Иерархиялық 
және желілік 
модельдер Реляциялық 
модель. 
Анықтамасы. 
Реляциялық 
алгебра және 
реляциалық 
есептеулер. Нормальдау. Мәліметтер 
қорының басқа 
модельдері. 


II. Бөлім. Microsoft Access МҚБЖ 

MS Access МҚБЖ 
түсінігі. Негізгі 
объектілері. 
Атрибуттар. 
Мәліметтер 
қорын құру 
тәсілдері.                                                       Мәліметтер қоры 
(МҚ) файлын 
құру. МҚ-на 
енгізу, экранда 
көру. МҚ-н 
редакциялау. 
Мәліметтер 
қорының  
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
6
құрылымын 
өзгерту.                                  

Мәліметтер қоры 
схемасын құру. 
Мәліметтердің 
негізгі типтері 
(сандық, мәтіндік, 
логикалық және 
т.б.).                                  Access МҚБЖ-гі 
мәліметтерді 
өңдеудің негізгі 
амалдары: көру, 
жазбаларды қосу, 
өшіру, іздеу, 
сұрыптау, 
фильтрация. 


10  Форма құру. 
Формаға 
мәліметтерді 
енгізу. Форманы 
кесте режимінде 
көру. 
10 

11  Сұраулар құру. 
Сұрау түрлері. 
Есеп құру. 
11 

III. Бөлім. SQL тілі және Delphi ортасы 
12  SQL тілі. SELECT 
операторы. 
Құрамдас 
сұраныс. 
12 

13  SQL  тілі.  Және 
мәліметтер 
қорының 
қауіпсіздігі. 
Индекстер. 
13 

14  Delphi  ортасында 
мәліметтер 
қорымен  жұмыс 
істеу.  
14 

15  Delphi  ортасында 
мәліметтер  қорын 
басқару 
программалары. 
15 

 
 
 
15 
30 
45 
45 
135 
 
 
 
 
 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
7
 
6. Оқытуға арналған әдебиеттер (10 әдебиеттен артық емес)  
Негізгі әдебиеттер:  
1. 
Э.В. Фуфаев., Д.Э.Фуфаев База данных Москва, Изд. «Академия» - 2009-12-17 
2. 
Карпова Т.С. База данных: модели, разработки, реализация.-СПб.:Питер, 2001 
3. 
Золотова С.И. Практикум  по Access. Финансы и статистика,  Москва,2000. 
4. 
Марков А.С.. Лисовский. Базы данных. М., Фин. и стат.,2006 
5. 
 Халықова Г.З. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Алматы, 2004 
6. 
Гончаров А.Ю. ACCESS 2003 Самоучитель с примерами Москва 2004  
 
Қосымша әдебиеттер: 
1. 
Ульман Д. ВВедение в системы баз данных.-М..2000 
2. 
Кузин  А.В.,  Демин  В.М.Разработка  баз  данных  в  системе  Microsoft  Access: 
Учебник – Учебник – м.: Форум: Инфра-М, 2005г.  
3. 
Дейт К. Введение в систему баз данных. Наука, 1990г. 
4. 
Джеймс Р. Грофф,  Пол Н. Вайнберг SQL - полное руководство.  Перевод, Киев 
1999г. 
5. 
Дж.Мартин Организация баз данных в вычислительных системах. М, Наука 1980г. 
6. 
Наумова М.А. Системы управления базами данных и знаний. Высшая школа, 
1992г. 
7. 
Диго С.М. Проектирование баз данных. Финансы и статистика, 1990г. 
8. 
Мейс  С.  Использование    языка  SQL  обеспечивает  возможность  объединения  баз 
данных.В мире компьютеров, № 2, 1988. 
9. 
Золотова С.И. Практикум  по Access. Финансы и статистика,  Москва,2000. 
10. 
Робинсон С. Access 2000.   Учебный курс. 
 
 
 
7. Бағалау критерийі 
№ 
Жұмыс түрі 
Баға (max балл) 
Саны 
Қосындысы 

Лаборатриялық жұмыс 

15 
30 

Аралық бақылау 
10 

20 

Лекцияларға қатысу 
1/3 
30 
10 

Нәтижелік бақылау 
 
 
40 
 
Барлығы: 
100 
 
 
8. Оқытушы талабы.  
 
Сабаққа кешікпеу; 
 
Бөтен жұмыстармен айналыспау; 
 
Ұялы телефонды өшіріп тастау; 
 
Сабақтан қалмау, ауырып қалған жағдайда анықтама әкелу; 
 
Жіберген сабақтарды істеп шығу қажет; 
 
Оқу процесінде активті қатысып отыру; 
 
Үй жұмысын өз уақытында және мұқият орындау; 
 
 
 
 
 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
8
 
 
«050602 -информатика» мамандығының   
«Деректер қорының теориясыі» пәнінің оқу-әдістемелік жабдықтау 
 картасы 
 
Физика-математика  факультеті 
2009/2010 оқу жылы 
 
 
№ 
Бөлім атауы 
Негізігі әдебиет 
(авторы, аталуы, 
басылым жылы) 
Қосымша әдебиет және  
Интернет көздері 
Ескертпе 
 
1 Бөлім. 
Мәліметтер 
қорының теориясы 
1. Э.В. Фуфаев., 
Д.Э.Фуфаев База данных 
Москва, Изд. 
«Академия» - 2009-12-17 
2. Карпова Т.С. База 
данных: модели, 
разработки, реализация.-
СПб.:Питер, 2001 
3. Марков А.С.. 
Лисовский. Базы 
данных. М., Фин. и 
стат.,2006 
4. Халықова Г.З. 
Мәліметтер қорын 
басқару жүйесі. Алматы, 
2004 
 
1.  Ульман  Д.  ВВедение  в 
системы 
баз 
данных.-
М..2000 
2. Дейт К. Введение в 
систему баз данных. 
Наука, 1990г. 
2.Ульман Д. ВВедение в 
системы баз данных.-
М..2000 
 
1. 
http://www.allbest.ru
 
2. http://www.google.kz 
3.http://www.fizmat.vspu.ru/ 
4.
http://www.faippi.narod.ru/
 
arh/bdlekcii.zip 
 
 
 

II. Бөлім. 
Microsoft Access 
МҚБЖ 
 
1. Э.В. Фуфаев., 
Д.Э.Фуфаев База данных 
Москва, Изд. 
«Академия» - 2009-12-17 
2. 
Золотова 
С.И. 
Практикум    по  Access. 
Финансы  и  статистика,  
Москва,2000. 
3.Кушнир А.Н. Access 
2007, Изд. “ЭКСМО“-
2008 
4. Халықова Г.З. 
Мәліметтер қорын 
басқару жүйесі. Алматы, 
2004 
 
1. Кузин А.В., Демин 
В.М.Разработка баз 
данных в системе Microsoft 
Access: Учебник – 
Учебник – м.: Форум: 
Инфра-М, 2005г.  
2
.
 
Золотова 
С.И. 
Практикум    по  Access. 
Финансы 
и 
статистика,  
Москва,2000. 
3.  Робинсон  С.  Access 
2000.   Учебный курс. 
4.Абдуллина В., Балафанов 
Е
Access 
жүйесімен 
жұмыс 
істеу.Алматы: 
ЖТИ,2004 
5. Гончаров А.Ю. ACCESS 
2003 Самоучитель с 
примерами Москва 2004  
 
1. 
http://www.allbest.ru
 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
9
2.
http://www.faippi.narod.ru/
 
arh/bdlekcii.zip 
3.http://www.fizmat.vspu.ru/ 
4. 
http://www.itbookz.ru
 
5. 
http://www.mipk-
kspu.kharkov.ua/local/
 
library/db2/index.htm 

III. Бөлім. SQL 
тілі және Delphi 
ортасы 
1. Э.В. Фуфаев., 
Д.Э.Фуфаев База данных 
Москва, Изд. 
«Академия» - 2009-12-17 
2. Карпова Т.С. База 
данных: модели, 
разработки, реализация.-
СПб.:Питер, 2001 
2.Марков А.С.. 
Лисовский. Базы 
данных. М., Фин. и 
стат.,2006 
 
1. Кузин А.В., Демин 
В.М.Разработка баз 
данных в системе Microsoft 
Access: Учебник – 
Учебник – м.: Форум: 
Инфра-М, 2005г.  
2.Ульман Д. ВВедение в 
системы баз данных.-
М..2000 
3.Абдуллина В., Балафанов 
Е
Access 
жүйесімен 
жұмыс 
істеу.Алматы: 
ЖТИ,2004 
 
1. 
http://www.allbest.ru
 
2.
http://www.faippi.narod.ru/
 
arh/bdlekcii.zip 
3.http://www.fizmat.vspu.ru/ 
4. 
http://www.itbookz.ru
 
5. 
http://www.mipk-
kspu.kharkov.ua/local/
 
library/db2/index.htm  
 
 
 
Кафедра меңгерушісі                                   Сыдықов Б.Д. 
 
 
Дайындаған:                                                    Беделов Қ.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
10
 
 
 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ 
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  
 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  
  
 
 
Деректер қорының теориясы пәні бойынша   
«5В060200- Информатика» мамандығы үшін  
  
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
Оқу формасы _____күндізгі_________________ 
                                         
Факультет __________физика-математика______ 
Кафедра _____оқытудың ақпаратты жүйелері___ 
Курс _________________3______________________ 
Семестр _______________6_____________________ 
Кредиттер саны__________3____________________ 
Барлық сағат саны_________135___________________ 
Дәріс _________________15____________________ 
Практикалық (сем., студиялық) сабақтар _________ 
Зертханалық сабақтар_______30__________________ 
СОӨЖ________________45______________________ 
СӨЖ _________________45_______________________  
Емтихан  _____6_____ семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы- 2011 
 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
11
 
 
 
Жұмыс оқу бағдарламасы  
 
_
«5В060200-Информатика» 
мамандығы  бойынша  жоғары  кәсіби  білім 
берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты; 
 
ҚР БҒМ «___» _______200_ ж. №___  бұйрығымен бекітілген «Деректер қорының 
жүйесі» пәнінің типтік бағдарламасы (ЖМБС міндетті компоненттерінің пәндері үшін); 
 
«__»______________ 
200_ж. 
бекітілген 
_
«5В060200-Информатика» 
мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары 
негізінде дайындалды. 
 
 
«Деректер  қорының  теориясы»  пәнінің  жұмыс  оқу  жоспарын  аға  оқытушы  Беделов  Қ  А 
жазды және оқытудың ақпаратты жүйелері кафедрасының мәжілісінде талқыланды. 
             «___»_____________200_ ж., хаттама №_________ 
 
 
Бағдарламаны жазған  ___________________________ Беделов Қ. А. 
Кафедра меңгерушісі ____________________________ Сыдықов Б.Д. 
 
 
 
 
Жұмыс оқу бағдарламасы _физика-математика факультетінің Кеңесімен ұсынылды  
«___»_____________200_ ж., хаттама №_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
12
 
1. Пәннің мақсаты мен міндеті 
 
«Деректер  қорының  жүйесі»  курсының  мақсаты  -  қазiргi  заманғы  мәлiметтер 
қорының  теориялық  негiздерiн,  мәлiметтер  қорын  жасау  және  олармен  жұмыс  iстеу 
принциптерiн  ұйрену,  студенттердi  әртұрлi  информациялық  жұйелерде  мәлiметтер 
қорымен  жұмыс  iстеуге  қажеттi  бiлiммен  қаруландырып,  дағдыларын  қалыптастыру   
болып табылады. 
  
«Деректер  қорының  жүйесі»  пәнінің  негізгі  міндеттері:  -  қазiргi  мәлiметтер 
қорының  теориялық  негiздерiн,  мәлiметтер  қорын  жасау  принциптерiн  меңгеру  және 
құралдарымен жұмыс iстей бiлу, әртұрлi МҚБЖ-де мәлiметтер қорымен жұмыс iстей бiлу, 
практикалық есептер шығару барысында мәлiметтер қорын қолдана бiлуi тиiс. 
 «Деректер қорының жүйесі»  пәнін оқыту нәтижесінде студент:  
- мәлiметтер қорының теориялық негiздерiн, мәлiметтер қорын жасау принциптерiн және 
онымен жұмыс iстеу құралдарын бiлуi керек; 
- ACCESS және МҚБЖ-i тәрiздi әртұрлi ортада жұмыс iстей бiлу, практикалық есептердi 
шығаруға арналған мәлiметтер қорын жасау керек; 
- мәлiметтер қорын жасау мен жобалаудың негiзгi әдiстерiн меңгеруi керек. 
 
ПРЕРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІ 
  
№ 
Пән атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар) 

Информатика. Операциялық жүйе. Жұмыс үстелі. Фаилдар мен бумалар. 

Программалау технологиясы. 
Си тілінің негздері. Объектілі-бағытталған  
программаллау: негіздері.
  

Алгоритмдер мен деректер құрылымы. Алгоритм түрлері мен берілу 
тәсілдері. 

Объектілік-бағытталған программалау. Программалау тілі. Семантикасы мен 
синтаксисы.Конструкторы мен деконструкторы. 
 
ПОСТРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІ 
 
№ 
Пән атаулары  

ЭЕМ архитектурасы. Компьютерді жасаудың ақпараттық-логикалық негізі. 

Ақпаратты қорғау. Символдардың, жұптардың, үштіктердің, төрттіктердің, 
бестіктердің ықтималдығын есептеу. Екі кездейсоқ үрдістің корреляция 
коэффициентін есептеу. 

Интернетте бағдарламалау. Интернеттегі мәлімет қоры. MySQL орнату, 
қолдану. SQL бұйрықтар. РНР тілі. Скрипті гипертекстен ажырату. Сервер 
жақтың скрипті. РНР тілінің синтаксисі. 
 
2.Пән мазмұны  
2.1.Дәрістік курс 
Тақырып №  
Тақырып, 
дәрістер аттары 
Тақырып мазмұны 
Барлығы 
(сағ) 
Семестр 
аптасы 
 
1 Бөлім. Мәліметтер қорының теориясы 
 
1 тақырып 
Деректер 
қорының  даму 
тарихы 
және 
негізгі 
ДҚБЖ 
шолу. 
ДҚ 
маңыздылығының 
деңгейлері. 
Схемалар  және  ішкі  схемалар 
түсінігі.  
Ф ҚазҰПУ 0703-10-09 Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Екінші басылым 
 
 
13
моделдері. 
2 тақырып 
Иерархиялық 
және желілік 
модельдер 
Деректер моделдері: 
иерархиялық, желілік және 
реляциялық 


3 тақырып 
Реляциялық 
модель. 
Анықтамасы. 
Реляциялық 
алгебра және 
реляциалық 
есептеулер. 
Реляциялық  алгебра және 
реляциалық есептеулер 
Реляциялық деректер қорын құру 
және онымен жұмыс істеуді 
басқару үшін көптеген арнайы 
программалар дайындалған: 
dBASE, FoxBase, FoxPro, Access, 
т.б. оларды деректер қорын 
басқару жүйелері (ДҚБЖ) деп 
атайды 


4 тақырып 
Нормальдау. 
Таблицаларды 
нармальдастыру, 
Бойс-Кодда нормаль формасы 


5 тақырып 
Мәліметтер 
қорының басқа 
модельдері.. 
Концептуалдық,  логикалық  және 
физикалық модельдер 


 


жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет