Қазақстан республикасы білім және ғылымжүктеу 386.82 Kb.
Pdf просмотр
бет2/4
Дата25.04.2017
өлшемі386.82 Kb.
1   2   3   4

Экологиялық тәрбие.    

Студенттердің білім деңгейін тексеруге арналған тест 

сұрақтары: №7 

 

    1.Экологияны жасаған органикалық эволюция туралы оқудың негізін салушы ғалым? 

А) Э. Геккель   

В) Ч. Дарвин  

С) М. Пантелеев 

Д) С. Макаренко   

  2. Экологияны зерттеу қай ғасырда пайда бола бастады?   

А) X ғ.  

В)  IX ғ. 

С) XXI ғ.  

Д) XX ғ.  

  3.Экология нені зерттейді?   

А)  Тірі организмдердің ортада тіршілік әрекетін ӛзара 

қатынасын зерттейді.        

В)Планетадағы әр алуан жануарлар мен ӛсімдіктердің 

адамдардың мекендеген  

жерлерін зерттейді.  

С)  Адам табиғатымен байлығын.  

Д)  Табиғат қорын, биологиялық ластануын  

  4. Адамның ӛндірістік іс- әрекет мәселелерінің бірі?  

А)  Халықтың тез ӛсіп- жетілуі  

В)  Адамды азық- түлікпен қамтамысыз ету.  

С)  Адамның ӛндірістік іс- әрекетінің негізінде қоршаған 

ортаның ластануы,  

бұзылуы  

Д)  Дұрыс жауабы жоқ  

   5. Жер бетіндегі адамзатты қатты ойландыратын 

мәселелердің бірі?  

А) Табиғи ортаны қорғау адам баласына жағдай жасау  

В) Адамдардың білім деігейін кӛтеру  


21 

 

С) Экологияға байланысты жаппай жұмыс істеу  Д) Экологияның ластануына қарсы күрес жүргізу  

   6. Экологиялық тәрбие немен байланысты? 

А)  Еңбек тәрбиесімен  

В)  Білім тәрбиесімен  

С)  Ӛндірістік тәрбиемен  

Д)  Қоршаған ортамен  

 

 

  

Еңбек тәрбиесі  

 Студенттердің  білім деңгейін тексеруге арналған тест 

сұрақтары:  №8 

1.Адамның жан- жақты және үйлесімді дамуына қажет 

фактордың бірі?  

          А) Ақыл ой тәрбиесі  

           В) Құлық тәрбиесі  

           С) Еңбек тәрбиесі  

           Д) Экономикалық тәрбие  

2.Еңбек тәрбиесінің міндеті қандай?  

          А) Еңбек сүйгіштікке, еңбекті құрметтеуге, еңбек 

мәдениетіне  үйрету  

           В) Оқушылардың ақыл- ой күшімен ойлауын дамыту  

           С) Баланың имандылық қасиетін дамыту  

           Д) Үнемділік тәрбиелеу  

3. Еңбек тәжірибесінің қажетті элементтерінің бірі?  

           А) Ӛзгеге қызмет ету  

           В) Ӛзіне- ӛзі қызмет ету  

           С) Дұрыс жауаб жоқ  

           Д) Барлығына қызмет ету  

4. Адамға қамқорлық жасаудың жоғары формасы: 

           А) мәдени ағарту жұмысы 

           В) еңбек жұмысы 

           С) экономикалық жұмыс 

           Д) шефтік жұмыс 


22 

 

5.Еңбектің қандай түрлері арқылы адам ӛзіне және қоғамға материалдық құндылық жасайды?  

           А) Ӛнімді еңбек  

           В) Шығарамашылық еңбек  

           С) Ӛнімсіз еңбек  

           Д) Шефтық жұмыс  

6.Ғылыми зерттеу мәліметтеріне қарағанда ауыл шаруашылық 

тәжірибелеріне қатысқан оқушылар    

    қандай пәндерді жоғары меңгере алады?  

          А) Химия, биология, гография пәндері  

           В) тарих, математика, қазақ тілі пәндері  

           С) орыс тілі, ағылшын, химия пәндері  

           Д) Жоғарғыдағы бәрі   

7.Еңбекке тәрбиелеу қандай педагогикалық шарттарға 

байланысты болады? 

           А) Тәрбиелеудің нәтижелі жүруі баланың еңбекке 

неғұрлым ертерек қатыстырылуына  

           байланысты. 

           В) Жеке адамды жан-жақты дамыту. 

           С) Экскурсия кезінде мұғалімнің балалармен бірге күннің 

батуын байқауы. 

           Д) Баланың адамгершілік қасиетін дамыту. 

8.Кәсіптік бағдар беру жүйесіне не жатады? 

          А) Ақыл-кеңес беру. 

          В) Іс-әрекетті ұйымдастыру,ынталандыру. 

          С) Мінез-құлықты қалыптастыру . 

          Д) Кәсіптік білім беру , кәсіптік консультатция, кәсіптік 

іріктеу, кәсіптік адаптация. 

9.Кәсіптік диагностика кәсіптік бағдар беру мақсатына 

байланысты кімдерді зерттейді? 

          А) Әр оқушыны. 

          В) Жеке оқушыны. 

          С) Ата-аналарды. 

          Д) Мұғалімдерді. 

10.Кәсіптік диагностикада қандай әдістерді қолдануға болады? 

          А) Ынталандыру әдістері. 

          В) Іс-әрекеттіи ұйымдастыру. 23 

 

          С) Мінез-құлықты қалыптастыру.           Д) Педагогикалық эксперимент, тәуелсіз мінездемені 

жинақтау әдісі. 

11.Кәсіптік іріктеудің мақсаты: 

          А) Жастардың белгілі бір мамандыққа бейімділігін немесе 

бейімсіздігін анықтау. 

          В) Адамды қоршаған ортадағы ӛмір шындығымен 

таныстыру. 

          С) Оқушылардың ақыл-ой күшімен ойлауын дамыту. 

          Д) Қиын балаларды жан-жақты зерттеп,оларға жаңа бағыт 

беру. 


12.Әр түрлі оқу орындарында оқитың және кәсіпорындарда 

жұмыс істейтін жастардың кәсіби   

     еңбек ету жағдайына бейімделу жүйесіне не жатады? 

           А) Кәсіптік бейімделу. 

           В) Кәсіптік іріктеу. 

           С) Кәсіптік диагностика. 

           Д) Кәсіптік кеңес. 

 

  

 

Эстетикалық  тәрбие.  Студенттердің  білім деңгейін тексеруге арналған тест 

сұрақтары:  №9 

 

1. 

Эстетикалық тәрбие дегеніміз не? 

А) табиғаттағы, ӛнердегі, еңбектегі ең жақсыны 

қабылдау, одан ләззат алу; 

В) жеке адамды жан-жақты дамыту; 

С) жас жетекшілерге экономикалық заңдар туралы 

дұрыс түсінік беру; 

Д) іс-әрекетке ортақ мақсат кӛздейтін адамдар тобы. 

2.

 

Эстетикалық тәрбиенің міндеті: А) оқу еңбегінің мәдениетін арттыру; 

24 

 

В) ӛнер және әдебиет салаларында балалардың қабілетін, ынтасын және бейімділігін дамыту; 

С) оқушыларды қоғамның даму заңдылықтарымен 

таныстыру; 

Д) негізгі қозғалтқыш органдарды дамыту. 

3.

 

Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары не? А) табиғи факторлар; 

В) қоғамдық еңбек; 

С) ӛзіне-ӛзі кӛмектесу еңбегі; 

Д) әдебиет және ӛнер. 

4.

 

Оқушылардың эстетикалық тәрбие жүйесі қалай іске асырылады? 

А) оқу және сыныптан тыс тәрбие процесінде; 

В) еңбек балалардың жас ерекшелігіне сай болғанда; 

С) мамандық туралы түсінікпен қаруландыру 

күйінде; 

Д) ӛнімді еңбек жасаған кезде. 

5.

 

Қатынас эстетикасы дегеніміз не? А) ата-аналармен, оқушылар және мұғаліммен

басқа адамдармен қарым-қатынасы; 

В) адамдарды қоғамдық ӛнерге даярлау; 

С) оқушылардың әр тарапты дамуының процесі; 

Д) баланың жастайынан іскерлік жұмыстарын игеру 

процесі. 

6.

 

Әрбір адамның ӛзін ұстай білу үлгісі және дене қимылы жӛніндегі ұғымды білдіретін қимыл: 

А) манера, жест; 

В) дене тәрбиесі; 

С) дидактика; 

Д) экологиялық тәрбие. 

7.

 Балаларды үй ішінде ӛзінің жеке заттарын күтуге, 

үйді жинауға, тазалықты сақтауға үйрететін 

эстетикасы: 

А) қатынас эстетикасы; 25 

 

В) киім-кешек эстетикасы; С) үй-жағдай эстетикасы; 

Д) дұрыс жауабы жоқ. 

8.

 

Оқушы жастардың танымын, сезімін, мәдениетін, білімін кӛтеруге ең басты сүйеніші кімдер? 

А) достары; 

В) қоршаған орта; 

С) ӛзі; 


Д) мұғалімдер мен ата-аналар. 

9.

 Сәннің қазіргі ӛмір талабына сәйкес болуды қажет 

ететін эстетикасы? 

А) киім-кешек эстетикасы; 

В) үй-жағдай эстетикасы; 

С) ешбіреуі де емес; 

Д) қатынас эстетикасы. 

10.

 

Эстетикалық білімнің негізіне жатады? А) дене тәрбиесі; 

В) еңбек тәрбиесі; 

С) дұрыс жауабы жоқ; 

Д) оқу пәндері. 

11.

 

Әдемілікті сезуде, эстетикалық кӛзқарасты қалыптастыруда табиғат қандай роль атқарады? 

А) адамдарды қуанышқа бӛлейді, сезімін дамытады; 

В) ешбір пайдасы жоқ; 

С) білімін дамытады; 

Д) еңбекке баулиды. 

12.


 

Эстетикалық кӛзқарасты тәрбиелеудің негізгі 

құралы не? 

А) білім; 

В) дағды; 

С) ӛнер; 

Д) ұжым. 

 

 26 

 

 Дене тәрбиесі   Студенттердің  білім деңгейін тексеруге арналған тест 

сұрақтары:    №10 

1.

 Табиғи қозғалыс арқылы оқушыда қандай сапа 

қалыптасады? 

А) жүгіру; 

В) қарғу; 

С) іскерлік; 

Д) жүзу. 

2.

 

Табиғи қозғалыстың түрлерін кӛрсетіңіз А) дағды; 

В) еңбек; 

С) тамақтану; 

Д) жүгіру, қарғу. 

3.

 

Адамның жаңа қимылдарды тез игеру және жағдайдың ӛзгеруіне байланысты нақты шешім қабылдау қабілеті. 

А) ептілік; 

В) жылдамдық; 

С) дағды; 

Д) ойлау. 

4.

 Сабақтар мен сыныптан тыс дене тәрбиесі 

жұмыстарында оқушылар қандай нақты білім алуы тиіс? 

А) теориялық білімі толықтырылады, түрлі 

жаттығулармен айналысу міндеттері шешіледі; 

В) туризм туралы; 

С) акробатика туралы; 

Д) нақты жауабы жоқ. 

5.

 Мектепте дене тәрбиесі жұмысын кім жүргізеді? 

А) директор; 

В) психолог; 

С) дене тәрбиесі мүғалімі; 

Д) мұғалім. 

6.

 Дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі формасы: 

А) бос уақыт; 

В) сабақ; 

С) ойын; 

Д) туризм. 


27 

 

7. 

Дене тәрбиесінің негізгі құралдары: 

А) ойын, туризм, дене жаттығулары т.б.; 

В) бос уақыт; 

С) ұйқы; 

Д) еңбек. 

8.

 

Саналы түрде орындалатын қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер: 

А) ойын; 

В) дене жаттығулары; 

С) спорт; 

Д) гимнастика. 

9.

 Дене тәрбиесінің табиғи құралдары: 

А) еңбек; 

В) жүгіру; 

С) жылдамдық; 

Д) күн кӛзі, ауа, суға шомылу. 

10.


 

Тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан-ойға жетелейтін, 

адамға қиял мен қанат бітіретін осындай ғажайып нәрсе, 

ақыл-ой жетекшісі, денсаулық кепілі, ӛмір тынысы не? 

А) еңбек; 

В) ойын; 

С) гимнастика; 

Д) футбол. 

11.

 

Дене тәрбиесінің оқу бағдарламасындағы спорттық ойындарды ата: 

А) қыз қуу; 

В) орамал тастау; 

С) футбол, волейбол; 

Д) жарысу. 

12.


 

Қазақтың ұлттық ойынын ата: 

А) теннис; 

В) қол добы; 

С) сайыс; 

Д) кӛкпар. 

13.

 

Қазақтың ойлануды (логикалық) қажет ететін ойыны: А) кӛкпар; 

В) ақ сүйек; 28 

 

С) тоғызқұмалақ; Д) орамал тастау. 

14.


 

Ұлттық ойын қандай сапаны қажет етеді? 

А) жүруді; 

В) гимнастиканы; 

С) батылдықты, тапқырлықты т.б. ; 

Д) ойлауды. 

 

 

  

Қазіргі мектептегі балалар ұйымдары 

 Студенттердің  білім деңгейін тексеруге арналған тест 

сұрақтары: №11 

 

1. 

Ұжым дегеніміз: 

А) әрекетке ортақ мақсат кӛздейтін адамдар тобы; 

В) тарихи қалыптасқан бір буыннан екінші буынға 

беріліп отыратын қоғамдық нормалар; 

С) ұрпақты сақтаудың биологиялық заңы; 

Д) ғылым мен психика прогресі. 

2.

 Ұжым неше түрге бӛлінеді? 

А) 3; 


В) 4; 

С) 2; 


Д) 5. 

3.

 Ұжымның даму негіздерін айқындаған ғалым: 

А) В.А.Сухомлинский; 

В) С.Т.Шацкий; 

С) А.С.Макаренко; 

Д) Н.К.Крупская. 

4.

 Дәстүр дегеніміз не? 

А) бір буыннан екінші буынға беріліп отыратын 

ережелер; 

В) жан-жақты тәрбиенің аса маңызды бӛлігі; 29 

 

С) оқушылардың жағымды мінез-құлқын қалыптастырып, бір-біріне сыйластықты 

тәрбиелеуді кӛздейтін мақсат; 

Д) жеке адамды қоғамды ӛмір сүруге тәрбиелеу. 

5.

 Қарым-қатынас бұл: 

А) адамзат қоғамының бай тәжірибесін меңгеру; 

В) адамның адамға қажеттіліктерін қанағаттандыру; 

С) еңбек етуге әзірлеу, қол еңбегіне бейімдеу; 

Д) адамды қоршаған ортадағы ӛмір шындығымен 

таныстыру. 

6.

 

Ұжым алдындағы мақсат: А) принципті таңдау; 

В) әдісті таңдау; 

С) перспектива таңдау; 

Д) ұйымшылдық. 

7.

 

Оқушылар ұжымы неше кезеңнен ӛтеді? А) 4; 

В) 3; 


С) 2; 

Д) 5. 


8.

 

Қоғамдық пікір: А) оқушылардың танымдық белсенділігін ояту 

бағытындағы мұғалімнің жұмысы; 

В) жанұя тәрбиесі ата-аналармен еңгіме; 

С) ұжым мүшелерінің талаптарды, пікірлерді 

бағалаудағы бірлігі; 

Д) ұжымның ӛзін-ӛзі басқаруы. 

9.

 

Ұжымның қалыптасуы күрделі, біршама ұзақ процесс. Оны шартты түрде неше сатыға бӛлуге 

болады? 


А) 3; 

В) 4; 


С) 2; 

Д) 5. 


30 

 

10. 

Ұжым дамуының 3 сатысында тәрбиешінің 

ұстанымы ӛзгереді. Мұғалім бақылауды азайтып, 

ұжым іс-әрекетін бағыттауды күшейтеді. Бұл 

кезеңде қандай тәрбиенің алдында үлкен міндеттер 

қойылады? 

А) адамгершілік; 

В) еңбек; 

С) эстетикалық; 

Д) еңбек, адамгершілік. 

11.

 

Ұжымның теориялық мәселелері кімдердің еңбегінде дәлірек және айқынырақ кӛрсетілген? 

А) К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий. 

В) А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий  

С) Я.А.Коменский, С.Т.Шацкий , А.С.Макаренко . 

Д) А.С.Макаренко , К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская . 

12.


 

Ұжымның дамуы: 

А) ұжымның іс-әрекетінің даму процесі, қарым-

қатынастардың қалыптасу процесі, мінез-құлықтың 

жақсаруы; 

В) ұжымның іс-әрекетті ұйымдастыру процесі – 

кӛздеген мақсатқа жету процесі; 

С) ұжымның жеке адамға ықпалы, қарым-

қатынастардың қалыптасу процесі; 

Д) ұжымдық іс-әрекетті ұйымдастыру процесі, 

мінез-құлық мотивтерін дамыту процесі. 

       


 

 

  

 

  

 

 31 

 

 Мұғалім, сынып жетекшісі.  Студенттердің  білім деңгейін тексеруге арналған тест 

сұрақтары:   №12 

1.

 Мына анықтамалардың қайсысы мұғалімге толық 

сипаттама бере алады? 

А) мұғалім – оқытушы, ұстаз; 

В) мұғалім – тәрбиеші, ақылшы; 

С) мұғалім – оқыту әдісі тәсілдерін меңгерген білім 

беруші; 


Д) мұғалім – баланы сүйе білетін, оқыту мен тәрбие 

әдістерін меңгерген ұйымдастырушылық іскерлігі мол. 

2.

 

Мұғалімдік қызметке қандай талаптар қойылады? А) ұйымдастырушылық, зерттеушілік, танымдық, 

хабарлаушылық, қарым-қатынас жасай білуі; 

В) пәнін жетік білу, білімін оқушылар біліміне айналдыра 

білу, педагогикалық шеберлікті меңгеру, ісін және 

баланы сүйе білу; 

С) жоғары адамгершілік, үйірсектік, мақсатқа жетудегі 

табандылық, оптимизм және әділдік, байқағыштық; 

Д) дұрыс жауабы жоқ. 

3.

 

Оқыту дегеніміз не? А) оқытушы мен оқушының бірлесіп білім алу 

жолындағы күрделі әрекеті; 

В) білім, іскерлік, дағдыны шығармашылықпен меңгеру; 

С) оқу материалын оқушылардың меңгере білуі; 

Д) мұғалімнің оқушылардың жұмысына басшылығы. 

4.

 Мұғалімнің бір жылдық жұмыс жоспарының негізі 

қандай құжат? 

А) күнтізбелік-тақырыптық жоспар; 

В) сабақ жоспары; 

С) тәрбие жұмысы жоспары; 

Д) оқу бағдарламасы. 

5.

 

Оқушылардың білімін жазбаша тексеру: А) ауызша сұрау; 

32 

 

В) дербес бақылау; С) ӛзіндік жұмыс; 

Д) жаппай бақылау. 

6.

 

Ұжымды қалыптастырудың негізгі шарты: А) талап қою; 

В) оқыту; 

С) мадақтау

Д) жарыс. 

7.

 

Сәл нәрсеге ренжитін, ӛкпелейтін, тұйық, кӛп сӛзі жоқ, пессимист, ӛте баяу қозғалатын жайбасар адам 

қандай типке жатады? 

А) сангвиник; 

В) холерик; 

С) меланхолик; 

Д) флегматик. 

8.

 

Тәрбие мақсаты: А) жеке адамның әр жақты дамуына кӛмектесу; 

В) жан-жақты және үйлесімді дамыған адамды 

қалыптастыру; 

С) білімді адамды тәрбиелеу; 

Д) тәрбиелі адамды тәрбиелеу. 

9.

 Бастауыш сынып оқушыларының есі: 

А) механикалық; 

В) бейнелі ес; 

С) сӛз-логикалық ес; 

Д) қозғалыс. 

10.


 

Оқушылардың жаман қылығын тежейтін әдіс: 

А) талап қою; 

В) мадақтау; 

С) жазалау; 

Д) жаттықтыру. 

11.

 

Оқушыларды жақсы іс-қылыққа итермелейтін әдіс: А) педагогикалық талап; 

В) үйрету; 33 

 

С) лекция; Д) түсіндіру. 

 

 Мектеп отбасы ынтымақтастығы. 

Студенттердің білім деңгейін анықтауға арналған тест 

сұрақтары    №13 

1.

 Мектепке дейінгі балаларды отбасында тәрбиелеу 

жӛнінде бірінші басшылық берген кім? 

А) Ж.Руссо; 

В) Я.Коменский; 

С) К.Ушинский;     

Д) И.Песталоцци. 

2. Отбасында тәрбиелеу мәселелері жӛніндегі 

Я.А.Коменскийдің әйгілі кітабы қайсысы? 

А) «Ұлы Дидактика»; 

В) «Коллективтің құдіретті күші»; 

С) «Балаға жүрек жылуы»; 

Д) «Ана мектебі». 

3. Отбасы педагогикасын дамыту ісіне үлкен үлес қосқан 

кім? 


А) И.Песталоцци 

В) К.Ушинский; 

С) Ж.Руссо; 

Д) Н.Крупская. 

4. Мектеп пен отбасының бірлесе жүргізетін жұмысының 

маңызды түрі: 

А) сынып сағаттары; 

В) үйірмелер; 

С) ата-аналар жиналысы; 

Д) сыныптан тыс жұмыстар. 

5. Қай құжатта ана мен баланың ерекше қамқорлық күтуіне 

құқығы бар деп жазылған? 

А) ҚР-ның Конституциясында; 

В) «Білім туралы» Заңда; 34 

 

С) Адам құқығы туралы  Декларацияда; Д) Бала құқығы туралы  Конвенцияда. 

6. Ата-аналармен жеке жұмыс істеудің кең тараған және 

тиімді түрі: 

А) оқушының отбасына барып тұруы; 

В) ата-аналар жиналысын ӛткізу; 

С) отбасымен байланысты сынып сағаттары; 

Д) үйірмелерде. 

7.Оқушыларды тәрбиелеудің алғашқы ұясы: 

А) мектеп; 

В) отбасы; 

С) балабақша 

Д) кӛпшілік орындар. 

8. Ӛте нәзік тікелей немесе жанама түрде жеке адамға әсер 

ететін, тежейтін әдістердің бірі: 

А) жазалау; 

В) кӛрнекілік; 

С) ымдау; 

Д) ойын. 

9. Халық педагогикасындағы жазалау әдісінің тәсілдерін 

кӛрсет: 


А) кӛрсету; 

В) ұрсу, сӛгу, қорқыту; 

С) үлгі-ӛнеге; 

Д) дұрыс жауабы жоқ. 

10. К.Д. Ушинский кімдерді тәрбиені нәзік түсінетін 

«табиғи педагогтар» деп санады? 

А) мұғалімдерді; 

В) аталар мен әжелерді; 

С) әкелер мен аналарды; 

Д) тәрбиешілерді. 

 

 

 35 

 

Дидактика-оқыту теориясы. Студенттердің  білім  деңгейін  тексеруге  арналған  тест 

сұрақтары: № 14 

1.Дидактикалық жүйеге енетіндер: 

A) тәрбие принциптері,мақсаты,мазмұны,құралдары; 

B) оқыту принциптері,мақсаты,мазмұны,құралдары; 

C)зерттеужұмысы 

принциптері,мақсаты,мазмұны,құралдары. 

2.Дидактика пәні: 

A)тәрбие процесі; 

B)оқыту процесі; 

C)еңбек процесі; 

D)ойын процесі. 

3.Қай жүйеде мұғалім іс-әрекеті басым? 

   A) педоцентристік; 

   B) дәстүрлі; 

   C) қазіргі дидактикада; 

   D) дұрыс жауабы жок. 

4.Қай  тұжырымдама  бойынша  оқыту  процесіндегі  негізгі 

рӛлді бала іс-әрекеті атқарады? 

   A) дәстүрлі; 

   B) педоцентристік; 

   C) қазіргі дидактикада; 

   D) дұрыс жауабы жоқ. 

5."Оқыту екі жақты процесс. Ол оқыту мен оқудан тұрады. 

Екеуімен  де  дидактика  айналысады"  –  деген  қандай 

тұжырымдама? 

   A) педоцентристік; 

   B) дәстүрлі; 

   C) қазіргі дидактикалық жүйеде; 

   D) дамыта оқыту жүйесі;. 

6.Оқыту принциптері,мақсаты,мазмұны,құралдары: 

   A) дидактикалық жүйе;  

   B) дидактикалық тұжырымдама; 36 

 

   C) дидактикалық қағидалар;     D) барлық жауап дұрыс. 

7.Дидактикалық жүйе неше топқа бӛлінеді? 

   A) 4; 

   B) 5; 

   C) 3; 

   D) 6. 

8.Тұжырымдама неге 3 топқа бӛлінеді? 

   A) дидактика пәніне байланысты; 

   B) оқыту мақсатына байланысты;  

   C) оқыту мазмұны; 

   D) оқыту әдісі. 

9.Дидактика пәні: 

   A) оқыту мазмұны; 

   B) оқыту әдісі; 

   C) оқыту процесі; 

   D) оқыту принципі. 

10. 

Я.А.Коменский,И.Песталоцци,И.Гербарт қай 

дидактиканың ӛкілдері? 

A) дәстүрлік; 

B) педоцентристік; 

C) қазіргі; 

D) дамыта оқыту. 

11.Оқыту  процесінде  оқыту  және  білім  алу  қатар  жүру 

керек деген пікірді ұсынатын қай тұжырымдама? 

A) қазіргі; 

B) педоцентристік; 

C) дәстүрлі; 

D) психологиялық; 

12.Қазіргі  тұжырымдамада  оқыту  процесінде  баланың  іс-

әрекетіне негізгі рӛл беріледі? 

А) оқыту; 

B) білім алу; 

C) оқыту,білім алу; 


37 

 

D) психологиялық. 13.Тәрбие беру арқылы оқыту принципін ұсынған кім? 

A) Г.Кершенштейнер; 

B) И.Гербарт; 

C) Д.Дьюй; 

 D) В.Лай. 

 14.Оқыту процесінің 

құрылымы:баяндау,түсіну,жинақтау,қолдану.Бұл 

кезеңдерді міндетті деп санаған педагог кім? 

A) Я.Коменский; 

B) И.Гербарт; 

C) И.Песталоцци; 

D) В.Лай. 

 

 

 Каталог: dist zaoch -> 4kurs -> 4kta-1z -> 4kta-1pedagog
4kta-1z -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1z -> Алдыңнан терезеңнің жүріп өттім
4kta-1z -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1z -> Қазіргі оқыту технологияларының негіздері
4kta-1pedagog -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1pedagog -> Педагогика қосымша мамандық әдістемесі пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары
4kta-1pedagog -> Мектептегі әдістемелік жұмыс 1-тапсырма
4kta-1pedagog -> Келісілді Бекітемін
4kta-1pedagog -> В интервью с мектеп құжаттарын зерттеу
4kta-1pedagog -> Бӛлім меңгерушісі Сухорукова Е. Ю

жүктеу 386.82 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет