Қазақстан республикасы білім және ғылымжүктеу 386.82 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата25.04.2017
өлшемі386.82 Kb.
  1   2   3   4

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КӚПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ- ТЕХНИКАЛЫҚ 

КОЛЛЕДЖ 

 

  

«ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ» БӚЛІМ 

 

                                  

 

 Педагогика пәнінен әр сабаққа 

 

тест жинағы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Қарағанды  2014ж  

 Құрастарған: 

Психология және педагогика пәндерінің оқытушысы 

Оразғалиева Г.З. 

 

  

«Педагогикалық пәндер» ПЦК отырысында қаралды 

Хаттама №____    ______   _______2014 ж. 

 

ПЦК тӛрайымы___________Оразбаева Д.Т.  

 

Әдістемелік бірлестікте талқыланып  бекітілді Хаттама №___     ___________2014 ж. 

 

Директордың ҒӘЖ жӛніндегі  орынбасары             _______   Газизова Ж.Х.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Қарағанды қ, Бұқар-Жырау 12, КГТК  

 


 

 Алғы сӛз 

 

 Қазіргі  заман  педагогтерінің  негізгі  мақсаты-білім алушылардың  білімін сапалы ету, оның толыққанды жеке 

тұлға болып қалыптасуына мүмкіндік жасау.  

 

Педагогика ғылымында 

баланы  оқыту 

мен 

тәрбиелеудің  міндеті  жан-жақты  дамыған  жеке  тұлғаны қалыптастыру  болғандықтан,  жаңа  технология  бойынша 

әдістемелік  жүйенің  басты  бӛлігі  оқыту  мақсаты  болып 

қалады.  

Бұл  тест  жинағы  «Педагогика»  кітабы  негізінде 

құрастырылып,  студенттердің  оқыту  процесінде,  оқудан 

тыс ӛтілген материалдарды пысықтауға, бақылау жүргізуге 

және ӛзіндік тексеріс үшін пайдалануға арналған. 

Тест  материалдары  курс  бағдарламасы  бойынша 

тақырыптар жүйелілігімен беріледі. Бір тест материалының 

шешімі  кейінгі  тапсырмалардың  дұрыс  шешіміне  негіз 

береді. Бұл тест жинағы «Қазақ тілі және әдебиеті», «Дене 

тәрбиесі  және  спорт»  мамандықтарының  студенттеріне 

арналған. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

           Мектеп мұғалімі. 

     Студенттердің білім деңгейін тексеруге арналған 

тест сұрақтары: №1 

1.

 «Мұғалім мамандығы – күн астындағы ең қадірлі 

мамандық»- деген кім? 

А) Я.А.Коменский 

В) А.С.Макаренко 

С) В.А.Сухомлинский 

Д) Г.Песталоцци 

2.

 

Басқа мамандықтан мұғалімнің айырмашылығы, ең алдымен не нәрсеге байланысты? 

А) адамдардың ӛмірге кӛзқарасын 

қалыптастыруымен; 

В) балының «Мен» тұжырымдамасын 

қалыптастыруымен; 

С) білімін педагогикалық бағытта ұлғайтып, 

тереңдетуінен; 

Д) баланы оқытуымен 

3.

 

«Мұғалім балалармен істес болады, егер олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді 

кінәламай, олардың кӛкейіне қондыра алмағаны 

үшін ӛзін-ӛзі кінәлауға тиіс»- деген кім? 

А) А.Құнанбаев; 

В) Ы.Алтынсарин; 

С) А.Байтұрсынов; 

Д) М.Жұмабаев; 

4.

 Пән саласына сәйкестік қабілеті: 

А) академиялық; 

В) коммуникативтік; 

С) перцептивтік; 

Д) дидактикалық; 

5.

 Оқушының ішкі дүниесін тани білу қабілеті: 

А) академиялық;  

В) коммуникативтік; С) перцептивтік; 

Д) дидактикалық; 

6.

 

Ұйымдастырушылық қабілет дегеніміз не? А) оқушының ішкі дүниесін тани білу; 

В) ӛз пәнін жақсы білу; 

С) оқушылармен жақсы қарым-қатынас орната 

білу; 


Д) сабақты тыңдауға, білімді қабылдауға 

оқушыларды әзірлеу; 

7.

 

Коммуникативтік қабілет дегеніміз не? А) тіл арқылы ӛз ойын нақты жеткізу; 

В) тіл арқылы ішкі сезімін білдіру; 

С) оқушылармен қалыпты дұрыс қарым-қатынас 

жасай білу; 

Д) сабақты тыңдауға, білімді қабылдауға 

оқушыларды әзірлеу; 

8.

 

Конструктивтік қабілет дегеніміз не? А) міндеттерді шешудің тиімді жолын табу; 

В) тіл арқылы ішкі сезімін білдіру; 

С) оқушылармен қалыпты дұрыс қарым-қатынас 

жасай білу; 

Д) сабақты тыңдауға, білімді қабылдауға 

оқушыларды әзірлеу; 

9.

 

Мұғалімдік мамандықтың шебері болудың негізгі белгісі: 

А) тіл арқылы ӛз ойын нақты жеткізу; 

     В) тіл арқылы ішкі сезімін білдіру; 

     С) оқушылармен қалыпты дұрыс қарым-қатынас 

жасай білу; 

     Д) кәсіптік білім, біліктілік, әдептілік

10.

 

Мұғалімдік мамандықтың ең маңызды элементі: А) педагогикалық техника 

В) педагогикалық сана;  

С) әдеп; Д) кәсіптік білім, біліктілік. 

11.


 

Оқушылардың қарым-қатынаста жетекші 

орынды қайсысы алады? 

А) педагогикалық техника 

В) педагогикалық сана; 

С) әдеп; әдептілік; 

Д) кәсіптік білім, біліктілік. 

12.


 

Перцептивтік қабілет дегеніміз не? 

А) міндеттерді шешудің тиімді жолын табу; 

В) оқушының ішкі дүниесін тани білу; 

С) оқушылармен қалыпты дұрыс қарым-қатынас 

жасай білу; 

Д) сабақты тыңдауға, білімді қабылдауға 

оқушыларды әзірлеу; 

13.

 

Мұғалімнің жеке басының негізгі қасиеттері: А) мемлекетке адалдық, ұжымшылдық, кәсіптік-

педагогтық бағыт; 

В) оқушының ішкі дүниесін тани білу; 

С) оқушылармен қалыпты дұрыс қарым-қатынас 

жасай білу; 

Д) сабақты тыңдауға, білімді қабылдауға 

оқушыларды әзірлеу; 

14.


 

«Оқушыны сыйлай отырып, талап қою керек»- 

деген сӛзді айтқан кім? 

А) Я.А.Коменский 

В) А.С.Макаренко 

С) В.А.Сухомлинский 

Д) Г.Песталоцци 

 

  

 

  

Педагогика пәні, даму тарихы Студенттердің білім деңгейін анықтауға арналған тест 

сұрақтары :№2 

 

1.Педагогика  қоғамдық ӛмірде нені анықтайды? А) қоғамның даму жолдарын 

В) тәрбиенің мәні мен рӛлін 

С) қоғамның даму заңдылықтарын 

Д) адамның жаңа даму заңдылықтарын 

2.Педагогика қандай ғылым? 

А) жан туралы ғылым 

В) жалпы адам тәрбиесі жайындағы ғылым 

С) адам жанын дамыту жайындағы ғылым 

Д) адамды қалыптастыру туралы ғылым 

3.Жастарды әлеуметтік ӛмірге және еңбекке даярлау, 

оларға қоғамдық тарихи тәжірибені үйрету процесі: 

А) оқыту 

В) тәрбие 

С) ӛзінӛзі тәрбиелеу 

Д) дамыту 

4.Білім беру ұғымын ең алғаш рет педагогикаға енгізген: 

А) Н.К.Крупская 

В) А.В. Луначарский 

С)  М.Н.Покровский 

Д) И.Г.Пестолоцци 

5.Негізгі педагогикалық ұғымдар: 

А) тәрбие, білім беру, оқыту 

В) болмыс, материя, қозғалыс 

С) ӛндіргіш күштер, ӛндірістік қатынастар 

Д) мақсат, құрал, тәсіл 

6.»Ата- аналар үшін кітап», «Балаларды тәрбиелеу жайлы 

дәрістер», «Ұстаздық дастан» педагогикалық 

шығармаларын кім жазған? 

А) А.С.Макаренко 


 

В) В.А.Сухомлинский С) А.Байтұрсынов 

Д) И.А.Каиров 

7.Бүкіл ӛмір жолын мектеп ашуға, қазақ баласын оқуға 

тартуға, оқу құралдарын жазуға, дүние ғылымдарын 

үйретуге арналған: 

А) Шоқан 

В) Абай 

С) Ыбырай 

Д) Ахмет 

8.  «Есеп құралын»  жазған кім? 

А) М.Дулатов 

В) А.Байтұрсынов 

С) Н.Құлжанова 

Д) Ж.Аймауытов 

9.Қазақша оқу құралы «Әліппені» жазған кім? 

А) А.Байтұрсынов 

В) С. Торайғыров 

С) Ы. Алтынсарин 

Д) А.Құнанбаев 

10. «Педагогика» атты тұңғыш оқулық авторы 

А) М.Дулатов 

В) Н.Құлжанова 

С) Ж.Аймауытов 

Д) М.Жұмабаев 

11.Сіздің ойыңызша қай термин тәрбие туралы ғылымның 

мәнін ашады? 

А) педагогика (гректің «пайдос»- бала және «аго» -

жетектеу) 

В) андрогогика (гректің «андрос» -ер адам және «аго»- 

жетектеу) 

С) педалогия (гректің «пайдос»- бала және «алогос»- 

ғылым) 


 

Д)антропология (гректің «антропос» -адам  және «логос» -ғылым) 

12.Кӛру, есту,сӛйлеу мүшелерінде және ақыл-ойында 

табиғи кемістігі бар балаларды оқыту, тәрбиелеу 

мәселелерін зерттейтін сала: 

А) мектеп педагогикасы 

В) педагогика тарихы 

С) дефектология 

Д) Мектепке дейінгі педагогика. 

13.Педагогикалық жүйеге енген ғылымдар тобы қайсы? 

А) дидактика, психология, тарих, философия, мектептану, 

тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы, 

В) жалпы педагогика, жас ерекшелік педагогикасы, 

әлеуметтік педагогика, жеке пән әдістемелері, арнаулы 

педагогика, педагогика тарихы, 

С) мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, 

жоғары мектеп педагогикасы, 

Д) жалпы педагогика, этика, эстетика, жас ерекшелік 

физиологиясы, мектепке дейінгі педагогика, мектептану, 

мектеп тарихы. 

 

 Тәрбие туралы жалпы ұғым. 

Студенттердің білім деңгейін анықтауға арналған 

тест сұрақтары  №3 

   1.Тәрбиенің басты мақсаты – бұл: 

   А)еңбек етуге керекті білім беру; 

   В)кәсіптік бағдар беру; 

   С)тұлғаның дүниеге ғылыми кӛзқарасын,рухани және 

дене қабілетін қалыптастыру,әр жақты,жарасымды етіп 

тәрбиелеу; 

   D)дені сау,ұлттық сана-сезімі жетілген,ақыл-ой дәрежесі 

биік,іскер,мідениетті,парасатты игі қасиеттері қалыптасқан 

адамды тәрбиелеу. 10 

 

   2.Дүниетаным дегеніміз не?   А)адамның табиғат пен әлеуметтік ортаны түсінуін және 

онымен қарым-қатынасын,іс-әрекеттерінің бағытын 

анықтайтын кӛзқарастар жүйесі; 

  В)мектепте білім және тәрбие алу барысында тұлғаның 

ақыл-ойының қалыптасуы дамуы; 

  С)тұлғаның адамгершілік қасиетінің, сана-сезімінің 

қалыптасуы; 

  D)дұрыс жауабы жоқ. 

  3.Тәрбие мақсаты дегеніміз – бұл: 

  А)бір нәрсеге ұмтылу, іске асыру; 

  В)жеке адамды жан-жақты дамыту; 

 С)баланың имандылық қасиетін дамыту; 

 D)адамды ӛмірге дайындау қажеттілігі. 

4.Тәрбие диалектикасы – бұл: 

 А)таным теориясынан шығатын оқыту заңдылықтары; 

 В)келешекте іс-әрекет нәтижесінде кӛрінетін құбылыс; 

 С)оқыту процесі және оның компоненттері; 

 D)еңбек етуге керекті білім беру. 

 5.Тәрбие принципі дегеніміз не? 

 А)тәрбиеші мен тәрбиеленушінің ӛзара қарым-қатынасы 

мен іс-әрекет жүйесі; 

 В)Тәрбие процесінің мазмұнын,ұйымдастырылуы мен 

әдістерін айқындайтын ережелер,алғы 

шарттар,талаптар,қағидалар; 

 С)адамның нақты іс-әрекетінде басшылыққа алатын алғы 

шарты, ережелер мен талаптар; 

 D)оқыту процесінде басшылыққа алынатын қағидалар. 

 6.Тәрбие туралы ғылымды анықтауда мына терминдердің 

қайсысы дәл деп ойлайсың: 

 А)андрогогика(грекше «андрос» еркек, «эгейн»-

жетектеуші); 

 В)педагогика (грекше «пайс»-бала, «эгейн»-жетектеуші); 11 

 

 С)антропогогика(грекше  «антрос»-адам, «эгейн»-жетектеуші); 

 D)дұрыс жауабы жоқ. 

 7.Дүниеге кӛзқарас дегеніміз: - 

 А)дүниенің даму заңдылықтарын, ғылыми негізде танып- 

білу; 

 В)адамның табиғат пен әлеуметтік ортаны түсінуі,оның барлық іс-әрекеттерінің бағытын бейнелейтін кӛзқарастар 

жүйесі; 


 С)адамның ӛз мінез-құлқындағы адамгершілік қасиеттерді 

танып,жағымсыз қылықтарды жоюға әрекеттенуі; 

 D)педагогикалық мақсатқа жету тәсілдері. 

8.Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу дегеніміз не? 

 А)жеке адамның қоғамдық мінез-құлқын қалыптастыра 

отырып, жағымсыз қасиеттерді жоюға әзірлену; 

 В)адамның ӛз мінез-құлқындағы адамгершілік қасиеттерді 

танып, жағымсыз қылықтарды жоюға әрекеттенуі; 

 С)ӛздерін үлкендер қатарына қосуға тырысу; 

 D)оқушының зиянды әдеттерін тежеу. 

 

 9.Қазақстан Республикасындағы тәрбие беру жұмысы қандай құжатқа негізделген? 

  А) «Атамекен» бағдарламасына; 

  В) «Жұлдыз»бағдарламасына; 

  С) «Кәусарбұлақ»бағдарламасына; 

  D) «Мектепке дейінгі және мектеп балаларын 

тәрбиелеу»тұжырымдамасына. 

 10.Тәрбиенің құрамды бӛліктері. 

  А)үйрету,жазалау,түсіндіру; 

  В) ақыл-ой тәрбиесі,адамгершілік,еңбек 

тәрбиесі,эстетикалық , экономикалық және        

  дене тәрбиесі,т.б.; 

  С)жаттығу,жарыс,дәріс; 

  D) үлгі-ӛнеге, педагогикалық талап,әңгімелесу. 


12 

 

  11.Қайта тәрбиелеу ұғымының сипаттамасы қайсысына сай келеді? 

  А)оқушының зиянды әдеттерін тежеу; 

  В) кейбір оқушылардың бойындағы зиянды әдет-

дағдыларды,қылықтарды  

   тежеп,адамгершілікке бағыттау; 

  С) қиын балаларды жан-жақты зерттеп,жаңа бағыт беру; 

  D) баланың имандылық қасиетін дамыту. 

  12.Оқушыларды Қазақстандық патриотизм рухында 

тәрбиедеудің  мақсаты: 

  А)қазақ халқының ерлік, жауынгерлік тарихымен 

таныстыру,ӛз жерін,елін қорғай алатын ұлтжанды,ұлттық 

намысы биік,жігерлі азаматтарды тәрбиелеу; 

  В)жастардың денесін шынықтыру,әскер қатарында ӛз 

борышын  ӛтей білуге тәрбиелеу 

  С)Отанға,ӛз халқына суйіспеншілікті тәрбиелеу 

  D)осылардың барлығы. 

 

 

Жеке тұлғаның тәрбиесі, қалыптасуы 

Студенттердің білім деңгейін анықтауға арналған 

тест сұрақтары:  № 4 

   1.Тұқымқуалайтын...    

   А)баланың шашы мен кӛзінің бояуы,тері пигменті,бет 

келбеті,бас формасы,жүрісі,ӛзін ұстауы; 

   В)басқа біреуге бағынуы; 

   С) ақыл-ой ерекшіліктері; 

   D)ӛжет,жұмсақ,байсалдар мінезі. 

2.Қабілет дамуына әсер ететін... 

    А)музыкалық есту қабілетінің жақсы болуында; 

В)әлеуметтік жағдай және генетикалық қор; 

    С)тәрбие; 

D)орта. 


3.Мінез-құлықтағы ерекшеліктер неге байланысты? 

13 

 

А)тұқым қуалауға;     В)тәрбиеге; 

    С)табиғат жағдайына; 

D)дұрыс жауабы жоқ. 

    4.Әлеуметтік орта адамның қалыптасуына қалай ықпал 

етеді? 

А)жоспарлы;     В)түрлі әлеуметтік қатынастар арқылы; 

    С)тәрбиелік шара; 

D)жоспарсыз. 

    5.Жеке адамды дамытудағы басты фактор: 

А)тұқым қуалау; 

    В)тәрбие; 

    С)тәрбиелік шара; 

D)дұрыс жауабы жоқ. 

    6.Педагогика тарихында тәрбиенің рӛлін аса артық 

бағалаған: 

    А)Платон; 

    В)Аристотель; 

    С)Дьюй; 

D)Локк. 


    7.Тұлға дамуына әсер етуші факторлар: 

А)тәрбие, орта,биологиялық факторлар; 

   В)достары,отбасы ортасы; 

   С)тұқым қуалаушылық,әлеуметтік фактор; 

D)тәрбие білім алатын ортасы. 

8.Педагогикада мектептегі жас ерекшелік кезеңдері нешеге 

бӛлінеді? 

А)10-ға; 

   В)7-ге; 

   С)6-ға; 

   D)4-ке. 

9. 1 жастан 3жасқа дейінгі кезең қалай аталады? 

А)орта мектеп жасы; 


14 

 

   В)кіші мектеп жасы;    С)нәрестелік шақ; 

   D)сәбилік шақ; 

10.Акселерация деген қай елдің,қандай сӛзі? 

   А)гректің «құбылыс», - деген сӛзі; 

   В)арабтың «тездеу», - деген сӛзі; 

С)латынның «жеделдеу,тездеу», - деген сӛзі; 

   D)ағылшынның «ӛсу», - деген сӛзі. 

 

 Тәрбие әдістері 

Студенттердің білім деңгейін анықтауға арналған тест 

сұрақтары № 5 

1.

 Тәрбие әдістері дегеніміз не? 

А) жеке адамды жан-жақты дамыту жолдары; 

В) тәрбиеші мен тәрбиеленушінің ӛзара байланысты 

іс-әрекет жолдары; 

С) адам бойындағы бір қасиетке сүйеніп ықпал ету; 

Д) бала мен ересектер арасындағы қатынас. 

2.

 

Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі қайсысы? 

А) дәріс; 

В) тәрбиелейтін ахуал туғызу; 

С) тапсырма; 

Д) байқау. 

3.

 Т.Е.Конникова мен Г.И.Щукина жасаған тәрбие 

әдістерін жіктеу неше топқа бӛлінеді? 

А) 5; 

В) 2; 


С) 11; 

Д) 3. 


4.

 

Оқушылардың міне-құлқы мен іс-әрекетін ынталандыру әдісі қайсысы? 

А) жарыс; 15 

 

В) лекция; С) жаттығу; 

Д) үлгі-ӛнеге. 

5.

 

Жеке адамның адамгершілік санасын қалыптастыру әдісі: 

А) жазалау; 

В) жарыс; 

С) түсіндіру, әңгіме, пікірталас, ӛнеге; 

Д) үйрету. 

6.

 Мінез-құлық пен іс-әрекетке бақылау жасау, ӛзін-ӛзі 

бақылауды ұйымдастыру әдісі қайсысы? 

А) жарыс; 

В) шығарма жаздыру, тексеру; 

С) әңгімелесу; 

Д) үйрету, жаттықтыру. 

7.

 

Мадақтау – бұл: А) балаға қоғамдық талап қою, мінез-құлқында 

байқалатын теріс қылықтарды тежеу; 

В) баланың жағымды мінез-құлқын ынталандыру 

құралы; 


С) балалардың алған білімдерін мамандық таңдауға 

негіздеу; 

Д) балалардың ұжымдық іс-әрекетін ұйымдастыру 

және ынталандыру әдісі. 

8.

 

Жазалау – бұл: А) жеке адамның абыройын тӛгу, балағаттау, 

қорлау; 


В) жазалау әділ болғанда ғана баланы жазалау; 

С) балаға қоғамдық талап қою, оның мінез-

құлқында байқалатын теріс қылықтарды тежеу 

тәсілдері; 

Д) күдіктеніп немесе ұжымның пікірінсіз жазалау. 

9.

 Жарыс дегеніміз – бұл: 

16 

 

А) балаға қоғамдық талап қою, мінез-құлқында байқалатын теріс қылықтарды тежеу; 

В) балалардың ұжымдағы іс-әрекетін ұйымдастыру 

және ынталандыру әдісі; 

С) оқушылардың мінез-құлқы мен іс-әрекетін 

қалыптастыру әдісі; 

Д) баланың жағымды мінез-құлқын қалыптастыру. 

10.

 

Этикалық әңгіме, пікірталас, ӛнеге қандай әдіске жатады? 

А) ынталандыру әдісі; 

В) мінез-құлықты қалыптастыру әдісі; 

С) сананы қалыптастыру әдісі; 

Д) үйрету әдісі. 

11.


 

Жаттықтыру әдісі дегеніміз: 

А) бұл – әр түрлі жағдаяттарда оқушылардың 

моральдық тапсырмаларды орындауы; 

В) тәрбиеші мен тәрбиеленушінің ӛзара байланысты 

іс-әрекет жолдары;  

С) мінез-құлық нормасының кӛрінісі, балаларды 

әлеуметтік тәжірибеге қатыстыру; 

Д) адам бойындағы кез келген қасиетке сүйеніп 

ықпал ету жолдары. 

 

 

 Ақыл–ой тәрбиесі: 

Студенттердің білім деңгейін тексеруге арналған тест 

сұрақтары: №6 

 

1.Ақыл-ой тәрбиесі дегеніміз не? А) Обьективтік дүниені бейнелейтін адам баласының мол 

тәжірибесі. 

В) Шәкірттердің саналы тәртібі ,байыпты мінезі туралы 

түсінігін қалыптастыру ,сезімі мен сенімін тәрбиелеу; 17 

 

С) Оқушылардың ақыл-ой күштерін,ойлауын дамытудағы және ақыл-ой мәдениетін дарытудағы тәрбиешілердің 

мақсатты іс-әрекеті; 

Д) Қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыру, жеке 

адамдардың жан-жақты дамуына мүмкіндік жасау құралы. 

2.Ақыл-ой тәрбиесі неге ықпал етеді? 

А)Еңбек ӛнімділігін арттыруға; 

В)Табиғат және қоғам құбылыстарын зерттеуге, 

С)Адамгершілікті қалыптастыруға; 

Д)Дұрыс жауабы жоқ. 

3.Ойлау дегеніміз не? 

А)Заттар мен құбылыстардың арасындағы табиғи 

байланыстардың және қатынастардың бейнелейтін 

процесс; 

В)Білмеуден білуге қарай бағытталған ой қозғалысының 

адам миында бейнеленуі; 

С)Жалпы және дерексіз ұғымдарға сүйенетін процесс; 

Д)Оқу процесінде ,адамдардың еңбек іс-әрекетіндегі 

процесс. 

4.Анализ дегеніміз не? 

А) Бұл-заттың бӛліктерін ойша үйлестіре біріктіру немесе 

құбылыстардың жеке жақтарын,қасиеттерін біріктіру. 

В) Бұл-бүтінді бӛліктерге ойша жіктеу,не бүтіннің жеке 

қасиеттерінойша бӛлу. 

С) Оқу материалын игеру жолындағы біліктерге, жігерге 

дағдыландыру. 

Д) Жинақтаудың алғы шарты. 

5.Ақыл-ой тәрбиесінің ең басты құралы: 

А)Ойлау. 

В)Таным. 

С)Оқыту. 

Д)Салыстыру. 

6.Синтез дегеніміз не? 18 

 

А)Бүтінді бӛліктерге ойша жіктеу,не бүтіннің жеке қасиеттерін ойша бӛлу. 

В)Жинақтаудың алғы шарты. 

С)Ақыл ой дамуы және ойлау білігі,ойлау операциясы. 

Д)Заттың бӛліктерінойша үйлестіре біріктіру немесе 

құбылыстардың жеке жақтарын,белгілері  мен қасиеттерін 

біріктіру. 

7.Еңбектену мәдениеті –бұл: 

А)Оқу еңбегін жоспарлау,тиімді ұйымдастыру, оқу 

гигиенасы ережесін сақтау, оқу құралдарын пайдалана 

білу. 


В)Шәкірттердің саналы тәртібі, сенімін тәрбиелеу 

мақсатына бағытталған тәрбиелік байланысы. 

С)Адам баласының жоғары мұрат- мақсаттары ӛмірге 

ұмтылушылығы,талаптанушылығы. 

Д)Әр түрлі идея ,адам сенімінің негізгі шындықты  терең 

тануы оның соңынан еріп отыру. 

8. Салыстыру дегеніміз не? 

А) Белгілі бір заттар мен құбылыстардың  арасындағы 

табиғи байланыстарды және қатынастарды бейнелейді . 

В) Белгілі бір сабақтастықта белгілерін ,олардың 

ұқсастықтарынне айырмашылықтарын анықтайды. 

С) Білмеуден білуге қарай бағытталған ой қозғалысының 

бейнеленуі. 

Д) Осылардың барлығы. 

9.Ақыл-ой тәрбиесіне қандай ұғым кіреді? 

А)Таным. 

В)Салыстыру. 

С)Зер салып  ойлау, ақыл-ой күштері. 

D)Дүниетаным. 

10.Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті. 

А)Дүниетанымды қалыптастыру. 

В)Тұлғаны жан-жақты дамыту. 

С)Оқушы іс-әрекетін дамыту. 


19 

 

D Оқушыға қоршаған ортаның ықпалын анықтату. 11.Сауатты оқи білу-бұл: 

А)Оқу іскердліктерін оқушыға үйрету. 

В)Ғылыми дүниетанымын қалыптастыру. 

С)Сӛздердің,дыбыстардың,дауыс ырғағын дұрыс айту. 

D)Дұрыс жауабы жоқ. 

12.Негізгі ойлау тәсілдері. 

А)Анализ,синтез,салыстыру,жіктеу. 

В)Ой,түйсіну,қабылдау,елестету. 

С)Алгоритімдік ойлау. 

D)Дүниетаным. 

13.Дедувтиктік ойлау дегеніміз не? 

А)Жалпыдан жекеге,дербестікке қарай жүретін ойлау 

процесі. 

В)Бір құбылыстар тобын қамтитын әрекеттердің ортақ 

принциптерін білу. 

С)Жалпы және дерексіз ұғымдарға сүйене ойлау. 

D)Затты біздің тікелей қабылдауымыз. 

14.Білім берудің жеткіліксіздігін,ақыл-ой жұмысына 

үйрету керектігін дәлелдеген ғалым. 

А)Д.Б.Эльконин. 

В)Л.В.Занков. 

С)Л.С.Выготский. 

D)М.Н.Скаткин. 

15.Оқушының ӛздік жұмысын ұйымдастыруды,мәселелі 

әдіс,пікірталас арқылы оқытуды ұсынған кім? 

А)Д.Б.Эльконин. 

В)Л.В.Занков. 

С)Л.С.Выготский. 

D)М.Н.Скаткин. 

 

  

 


20 

 


Каталог: dist zaoch -> 4kurs -> 4kta-1z -> 4kta-1pedagog
4kta-1z -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1z -> Алдыңнан терезеңнің жүріп өттім
4kta-1z -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1z -> Қазіргі оқыту технологияларының негіздері
4kta-1pedagog -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1pedagog -> Педагогика қосымша мамандық әдістемесі пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары
4kta-1pedagog -> Мектептегі әдістемелік жұмыс 1-тапсырма
4kta-1pedagog -> Келісілді Бекітемін
4kta-1pedagog -> В интервью с мектеп құжаттарын зерттеу
4kta-1pedagog -> Бӛлім меңгерушісі Сухорукова Е. Ю

жүктеу 386.82 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет