Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігініңжүктеу 37.76 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.02.2017
өлшемі37.76 Kb.

                                                                         Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің 

                                                                   «Республикалық қосымша білім  

                                                                     беру оқу-әдістемелік орталығы» 

  РМҚК директордың м.а. 2016 жылғы 

«____» _____________ № _____ 

                                                                     бұйрығына 2  қосымша 

 

 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күніне арналған «Қазақстан –

менің алтын бесігім»

 

республикалық интернет-байқауын қашықтықтан 

өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер  

 

1.  Жалпы  орта,  қосымша,  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру 

ұйымдарының  білім  алушылары  арасында  Қазақстан  Республикасының 

Тәуелсіздігі  күніне  арналған  «Қазақстанның  –  менің  алтын  бесігім» 

 

тақырыбында  республикалық  интернет-байқауды  (бұдан  әрі  -  Байқау) қашықтықтан  өткізу  ережелері  оның  мақсатын,  міндеттерін  және  өткізу 

тәртібін анықтайды. 

2.  Байқаудың  мақсаты:  білім  беру  ұйымдары  білім  алушылардың 

зерттеушілік 

және 

зияткерлік-шығармашылық әлеуетін 

дамытуға 

ынталандыру.  

3. Байқау міндеттері: 

- балалар шығармашылығын дәріптеу. 

- балалар мен жасөспірімдерде ғылыми-ізденушілік қызмет машығын 

 жетілдіру; 

-  балалар  мен  жасөспірімдердің  бойында  патриоттық  және  рухани 

құндылықтарды қалыптастыру; 

4. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық  қосымша  білім  беру  оқу-әдістемелік  орталығы»  РМҚК 

өткізеді. 

5.  Байқаудың  ұйымдастырушылары  әділ  қазылар  алқасы  мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

6.  Байқау  2016  жылғы  26  қазан  мен  2  желтоқсан    аралығында 

балаларға 

арналған 

www.ziyatker.org 

ғылыми-танымдық 

сайтында 

қашықтықтан өткізіледі. 

7. 

Байқау  жұмыстары  2016  жылғы  2  желтоқсанға  дейін  kurs.kazakh@mail.ru  электрондық  поштасына  қабылданады.  Анықтама 

телефоны:  8  (7172)  72-98-99.  2016  жылғы  2  желтоқсаннан  кейін  түскен, сондай-ақ 

талаптарға 

сәйкес 

келмейтін байқау 

материалдары 

қарастырылмайды.  

8.  Байқаудың  қорытындысы  және  жеңімпаздар  тізімі  2016  жылғы  13 желтоқсанда www.ziyatker.org. сайтында орналастырылады. 

9. 


Байқауға  түскен  материалдар  қайтарылмайды.  Байқаудың 

ұйымдастырушылары  жұмысты  бұқаралық  ақпарат  құралдарында  авторды 

көрсете отырып, жариялауға құқылы. 

10.  Байқауға  қатысу  үшін  1500  (бір  мың  бес  жүз)  теңге  төлемақы 

төленеді. 

 Төлемақы  барлық  банк  немесе  Қазпошта  бөлімшелерінде  келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі:  

Қазақстан 

Республикасы 

Білім 


және 

ғылым 


министрлігінің 

«Республикалық  қосымша  білім  беру  оқу-әдістемелік  орталығы»  РМҚК 

(Резидент). 

БИН 990140004733 

ИИКKZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 


Астана қаласы, БанкЦентрКредит АҚ. 

Төлемақы  аталуы:  «Қазақстан  –  менің  алтын  бесігім»  байқауы. 

Байқауға  қатысушының  (жіберуші)  фамилиясын  міндетті  түрде  көрсету 

қажет. 


        

11. Байқауға қатысу үшін  kurs.kazakh@mail.ru  электронды поштасына 

келесі құжаттар жіберілуі тиіс:  

1) қосымшаға сәйкес толтырылған өтінім;  

2) сканерден өткізген төлемақы құжаты немесе төлем тапсырмасы;  

3) электронды түрдегі байқау жұмысы.   

3. Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар 

 

12.  Байқауға  білім  беру  ұйымдарының  7-17  жас  аралығындағы  білім 

алушылары келесі жас санаттары бойынша қатысады: 

1) кіші жас санаты: 7-10 жас; 

2) орта жас санаты: 11-14 жас; 

3) жоғарғы жас санаты: 15-17 жас. 

13Байқау  келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

1. 


«Менің  Отаным  Қазақстан»  номинациясы  (тақпақтар, 

шығармалар, статьялар, эссе, өзі жазған  шығарма байқауы). 

Жұмыс  Word  мәтіндік    редакторында  басылуы  тиіс.  Шрифт  -  Times 

New  Roman.  Шрифт  өлшемі  -14.  Жол  аралық  интервал  біркелкі.  Жұмыс 

көлемі: қазақ және орыс тілдерінде жазылған кез-келген  өлең формасындағы 

туындылар  көлемі  –  60  өлең  тармақтарынан  аспауы  тиіс,  шығарма,  статья, 

эссе  көлемі  А4  форматында  1-2  беттен  аспауы  тиіс.  Басты  бет  келесі 

ақпаратты  қамтуы  қажет:  тақпақтың  немесе  шығарманың,  эссенің, статьяның,  әңгіменің  аты,  қатысушының  аты-жөні,  е-mail,  жетекшінің  аты-

жөні, білім беру ұйымының толық аталуы, облыс, қала, аудан,ауыл. 

2.  «Тәуелсіз  Қазақстан  балалар  көзімен»  номинациясы  (сурет 

байқауы). 

Кез-келген материалдарды ( фломастер, гуашь, акварель,  балауыз бор, 

пастель, қарындаш) қолдана отырып, салынған суреттердің фотосуреттері. 

Жұмыстың форматы А-4. 

Жұмысты бағалау өлшемі: 

- байқау тақырыбына сәйкестігі; 

- жас ерекшелігіне сәйкестігі; 

- орындау шеберлігі; 

- бояу қанықтылығы; 

- тақырыпты аша білуі. 

«Болашақ  жастардың  қолында»  номинациясы  (  зерттеу  жобалар 

байқауы). 

Байқауға  зерттеу  жобалары  қабылданады.  Жобаның  көлемі  А-4 

форматтағы 20 беттен аспау керек, теру шрифті -Times New Roman, көлемі -

14. Аралық интервалы-біркелкі. Зерттеу жобаға пікір жаздыруға болады. 

Жұмыста келесі тараулар міндетті түрде болуы керек: 

1.  Басты  бет  келесі  ақпаратты  қамту  қажет:  жобаның  аталуы, 

қатысушының  және  жетекшінің  толық  аты-жөні,  е-mail,  білім  беру 

ұйымының толық аталуы, облыс, қала, аудан, ауыл. 

2. Мазмұны. 

3. Кіріспе. 

4. Теориялық бөлім. 

5. Қортынды және ұсынымдар. 

6. Қолданылған әдебиеттер тізімі. 

7. Қосымшалар. 

Бағалау өлшемі: 

- байқау тақырыбына сәйкестігі; 

- өзектілігі; 

- ғылымилығы; 

- ақпарат көзімен жұмысы; 

14. Байқауға әр номинацияға бір қатысушыдан тек бір жұмыс жіберілуі 

тиіс. 


 

4. Байқау қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

15. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды анықтайды. 

16.  Байқау  жеңімпаздары  I,  II,  III  дәрежелердегі  дипломдармен  және 

жеңімпаздардың жетекшілері алғыс хаттармен марапатталады.  

Байқау 


жеңімпаздарына 

дипломдардың, 

жетекшілеріне 

алғыс 


хаттардың  және  қатысушыларға  сертификаттардың  электронды  нұсқалары 

мына  сілтеме  http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg  арқылы  жүктеп  алу 

мүмкіндігімен www.ziyatker.org сайтында орналастырылады. 

Анықтама  телефондары:  8  (7172)729899  («Қазақстан  -  менің  алтын 

бесігім). 

Диплом,  сертификаттардың  онлайн  нұсқасын  жүктеу 

үлгісі 


www.ziyatker.org  →  Республикалық  шаралар→  «Қазақстан  –  менің  алтын 

бесігім » байқауы → жалғасы. 

 

1-қосымша                                                                        Байқауға қатысушы туралы мәлімет 

Қатысушы


ның аты-

жөні 


Жасы 

Мекен 


жайы 

Білім беру 

ұйымының 

аталуы,сыныбы, 

курсы 

Байқаудың аталуы, 

номинацияс

ы тақырыбы 

Байланыс 

мәліметтері 

(ұялы 


телефоны, 

эл.поштасы) 

Жетекшісінің 

толық аты –

жөні, жұмыс 

орны,лауазымы 

Жетекшісінің 

байланыс 

мәліметтері 

 


жүктеу 37.76 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет