Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


ПЕДАГОГИКА   ПЕДАГОГИКА   PEDAGOGICSжүктеу 30.97 Kb.
Pdf просмотр
бет39/39
Дата11.01.2017
өлшемі30.97 Kb.
#375
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

 
ПЕДАГОГИКА   ПЕДАГОГИКА   PEDAGOGICS 
 
Курманалина Ш.Х., Артигалиева А.Т.  
СТУДЕНТТЕРДІҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ  ӘЛЕУЕТІН  
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ НЕГІЗГІ ЖҮЙЕЛЕР...................................................3 
Сардарова Ж.И.,  Кафизова М.Т. . 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………………………......10 
Кузьмичева А.Е., Кадырова Г.М.  
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В011000 - «ФИЗИКА» В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ……………………………………………………………...............15 
Билавич Г.В.  
ЖУРНАЛ «ХЛЕБОРОБСКАЯ МОЛОДЕЖЬ» В СИСТЕМЕ 
ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЮНОШЕЙ И 
ДЕВУШЕК (1934-1939 гг.)……………………………………………………...20 
Сырым Ж.С., Кажмуханова Г.Ш., Шаңова Ж.Р. 
БОЛАШАҚ ФИЗИКА МҰҒАЛІМІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ДАЙЫНДЫҒЫН 
ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ....................................................................................28 
Ломоносов И.М.,  Ускумбаева А.Б. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ………………………………………………………………....34 
Нағымова М.М.Габбасова М.Т.  
МУЗЫКАЛЫҚ ОРЫНДАУШЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ...................43 
Тұрабаева Г.Қ.  
ОҚЫТУДЫҢ  ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ.... 50 
Мулдагалиев В.С.Сергазиева Г.Б.  
12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТІҢ ЭКСПЕРИМЕНТТІК 12-ШІ СЫНЫБЫНДА 
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН ТАҢДАУ КУРСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ.............57 
Нургалиев К.А.Айбусинова А.А. 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ДОВЕРИЯ В 
МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТ……………………………………....63 
Жұмағалиева А.Е., Ашекенова А.А.  
ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ АРҚЫЛЫ КӨП ТІЛДІ 
ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ...........................................................................69 
Жорова И.Я.  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГОВ…………………………………………………………………….77 
Сардарова Ж.И., Тулегенова Э.С.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОГНИТИВНО-
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ.……………84 
Куанбаева Б.У., Сырбаева Ш.Ж.  
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕНІ ЖЕТІЛДІРУДЕГІ ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ РОЛІ ............................................................................91 

                                                                                                           
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
328 
Құрманалина Ш.Х., 
Тілепбергенова Д.М.
 
МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПРОГРАММАЛАУ ПӘНІНЕН 
ЭӘЖ­НІ ДАЙЫНДАУДА ҚОЛДАНУ................................................................99 
Шавалиева З., Хырхынбай Ж.  
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЗАМАН 
ТАЛАПТАРЫНА САЙ ЖЕТІЛДІРУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ.................105 
Муханбетчина А.Г., Нұрсұлтан С.А.  
БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КӘСІБИ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ............................................................................114 
Мукеева Н.Е., Жартыбаева А.А. 
КРЕДИТТІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ МУЗЫКА 
МҰҒАЛІМІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ......................................................................................................122 
Жұмағалиева А.Е., Тулешева А.С. 
МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ БАҒЫТЫНДАҒЫ 
ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ.................................................................128 
Шамакова Н.Г., Алтыбаева Ш.М.  
КӘСІПОРЫН ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫ ЖҮРГІЗУ 
ӘДІСТЕМЕСІ.......................................................................................................133 
Джусубалиева Д.М., Джонисова Г.Б., Медешова А.Б.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В 
УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ…………………………………………..141 
Сатагалиева С.М., Коленко И.М.  
РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «5В091000 – БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» В 
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.............................................................151 
Баюканская С.Ф. 
КЕЙСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ПЕДАГОГОВ – ПСИХОЛОГОВ………………………………………………163 
 
ФИЛОЛОГИЯ     ФИЛОЛОГИЯ     PHILOLOGY 
Ахмет К.С.,Әбдіқалық К.С.  
ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ АҚЫН ҚЫЗДАРДЫҢ АЙТЫСЫ....................................171 
Мұсаев А.М. 
АЙСА БАЙТАБЫНОВ – ЭПИК ЖЫРШЫ......................................................177 
Чечетко М.В.Кусаинова А.Т. 
ЭПИГРАММЫ РОБЕРТА БЕРНСА: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ……………..186 
Қадыров Ж.Т., Таласпаева Ж.С.Кәріпжанова Г.Т.,Есмағұлов А.Ы 
МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ ПЕН СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ 
ҮНДЕСТІК...........................................................................................................191 
Арғынбекова Ә.О. 
НИЗАМИДІҢ  «ЛӘЙЛІ-  МӘЖНҮН»  ДАСТАНЫНЫҢ  ЖАЗЫЛУ  ЖАҒДАЙЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ «МӘДЖНУНУ ЛӘЙЛӘ» АРАБ АҢЫЗЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ...202 
Мұхамбетқалиева Р.Қ., Абдубали А.О. 
ТӨТЕ ЖАЗУДЫҢ ЕЖЕЛГІ МҰРАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ ҒЫЛЫМИ 
МАҢЫЗЫ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫНДАҒЫ ОРНЫ....................208 
Салқынбай А. 

                                                                                                           
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
329 
ЖАСЫРМАЙ ОЙЫН АЙТҚАН ТАЛАЙ 
ҚАЛАЙ...........................................214 
Алтаева А.К. 
СӨЙЛЕМ СИНТАКСИСІ ТӨҢІРЕГІНДЕГІ ҚАЗІРГІ ҒЫЛЫМИ БАҒЫТТАР..220 
Елікбаев Б.К.Мейрбеков А.Қ. 
АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ЭКСПРЕССИВТІ СӨЙЛЕУ АКТІЛЕРІН ҚАЗАҚ 
ТІЛІ ТОПТАРЫНА ҮЙРЕТУ  КЕЗІНДЕГІ ПРАГМАТИКАЛЫҚ 
БІЛІКТІЛІКТІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ .................................................................227 
Amanbayeva Z.Zh., Bigaliyeva S.B.  
ANALYSIS OF MAIN APPROACHES TO DEFINING THE CONCEPT OF 
COMMUNICATIVE COMPETENCE………………………………………….233 
Әбдіқалық К.С.  
НАРМАНБЕТ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ ҰЛТ ТАҒДЫРЫ.........................................240 
Сердәлі Б.К.  
СЫНИ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ МЕКЕМЕ ИМИДЖІНЕ ӘСЕРІ.....................245 
Мұсаева Г.Ә.  
ТІЛДІК МАТЕРИАЛДЫҢ ҚЫЗМЕТІ (ҚАЗАҚ ТІЛІН МЕҢГЕРУ)...............253 
Чечетко М.В., Баяхатова С.С. 
ДЖЕК ЛОНДОННЫҢ «ТЕҢІЗ ҚОРҚАУЫ» РОМАНЫНДАҒЫ АДАМ 
ЖӘНЕ АСҚАН АДАМ (ҚОРҚАУ ЛАРСЕН НЕМЕСЕ ХЭМФРИ ВАН-
ВЕЙДЕН?)............................................................................................................260 
Shamgonova R.G.  
WOMEN CHARACTERS IN THOMAS HARDY’S SHORT STORIES……...266 
Бұғыбаева Ж.Б.  
СӨЗЖАСАМДЫҚ ЖӘНЕ ТОПОНИМЖАСАМДЫҚ  ҚҰРЫЛЫМДАР......276 
 
ТАРИХ           ИСТОРИЯ            HISTORY 
 
Мұсаев А.М. 
БҰҚАРБАЙ ЕСТЕКБАЙҰЛЫ ЖӘНЕ ҰЛТ АЗАТТЫҒЫ ҚОЗҒАЛЫСЫ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ......................................................................................................284 
Ахмет А.Шманов Ж. 
«АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ШЕБЕР ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ» 
(МЕМЛЕКЕТ, ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ С. ҚҰБАШЕВ ТУРАЛЫ).................288 
Мұқтар Ә.Қ., Нұрмұханов Ж.К.  
БӨКЕЙ ОРДАСЫНДАҒЫ ҚОЖАЛАР ТАРИХЫ...........................................293 
Малыбаева Б.С.  
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ДЕПОРТИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ В 
КАРАГАНДИНСКУЮ ОБЛАСТЬ В 1930-е ГОДЫ………………………….299 
Байбулсинова А.С., Кенесова А.С.  
АЛҒАШҚЫ ИНФАНТЕРИЯ ГЕНЕРАЛЫ – ҒҰБАЙДОЛЛА ЖӘҢГІРОВ...304 
Ахмет А., Азилов Қ. 
АЛҒАШҚЫ РЕКТОР ҚҰСПАН ТЕМІРҒАЛИЕВ............................................313 
 
ҒЫЛЫМИ ӨМІР - НАУЧНАЯ 
ЖИЗНЬ.................................................................................................................319 
 

                                                                                                           
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
330 
БІЗДІҢ МЕРЕЙТОЙ - НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ.........................................................................................................321 
 
 
 
АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТ
 
МАҚАЛАНЫҢ ДАЙЫНДАЛУ ТӘРТІБІ
 
«БҚМУ хабаршысы» жинағына жариялауға білім мәселелеріне қатысты ғылыми және 
ғылыми
-
әдістемелік  жұмыстар  гуманитарлық,  жаратылыстану,  экономикалық,  өнертану, 
техникалық ғылымдар, сонымен бірге университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі, 
аймақтың әлеуметтік
-
экономикалық дамуының мәселелері мазмұнын құрайтын қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде мақалалар қабылдайды.
 
Журналға бағытталған мақала (компьютерлік мәтін көлемі  8 беттен аспайтын) USB
-
жинағышы,  CD
-
R  дискімен  (мәтіннің  қолжазба  түрінде,  1,0  интервалымен,  1

шрифтісінен 
кем емес, және бір данасы А4 формат қағазында) берілуі керек.
 
Суреттегі
 
берілген  барлық  әріп  және  сандық  белгілер  ең  басты  және  сурет 
астындағы мәтінде түсіндірілуі қажет. Қолжазбадағы суреттері бар беттері мен мәтін беттері 
нөмірленген  болуы  керек.  Мәтін  мұқият  тексерілген  және  редакцияланған  болуы  қажет. 
Сканерленген мәтіндер, грамматикалық және техникалық қателері бар мақалалар жинаққа 
енгізілмейді. 
 
«БҚМУ  хабаршысы»  ғылыми  журналына  дайындық  кезінде  материалдарды 
жариялауға  автор  туралы  мәлімет  көрсетілуі  қажет  (аты
-
жөні  (толық),  ғылыми  атағы, 
дәрежесі,  лауазымы,  жұмыс  орны,  мекенжайы,  электрондық  почтасы,  тел.),  ӘОЖ  нөмірі, 
ішкі және сыртқы рецензиясы (жариялауға ұсынылған ғылыми жұмыстың ғылым кандидаты 
және  докторларының  сын
-
пікірлері  болуы  керек);
 
аңдатпа,  мақала  тіліндегі  түйін  сөз                 
(10  сөзден  артық);  Т.А.Ә.,  мақаланың  атауы,  түйіндеме,  түйін  сөз
 
(мемлекеттік  тілде 
жарияланатын  мақалаға 

орыс  немесе  ағылшын  тілінде,  басқа  тілде  жарияланатын 
мақалаға 

мемлекеттік,  орыс  немесе  ағылшын  тілінде),  жариялауға  төленген  түбіртек 
міндетті түрде болуы қажет.
 
Мақаланы  жариялауға  эксперттік  комиссия  бекіткен  ғылыми
-
техникалық  Кеңестің 
эксперттік тұжырымдамасы болуы керек.
 
Материалдар белгіленген тәртіп бойынша сай келмесе, жариялауға қабылданбайды. 
Қолжазбалар редакция көзқарасын білдірмейді және авторларға кері қайтарылмайды.
 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЕЙ
 
Для  публикации  в  «Вестнике  ЗКГУ»  принимаются  статьи  на  казахском,  русском, 
английском  языках,  содержащие  результаты  научных  и  научно
-
методических  работ  в 
области  гуманитарных,  естественных,  экономических,  искусствоведческих,  технических 
наук,  посвященных  проблемам  образования,  а  также  материалы,  отражающие 
деятельность  различных  структурных  подразделений  университета,  вопросы  социально
-
экономического развития  региона.
 
Статья (объемом  не более 8 страниц компьютерного текста), направляемая в журнал, 
представляется  на  дисках 
CD-R,  USB-
накопитель  (с  обязательной  распечаткой  текста, 
шрифтом  не  менее 
11,  1,0 
интервалом
 
и  графики  на  бумаге  в  одном  экземпляре  на 
формате А4).
  
Все  буквенные  и  цифровые  обозначения,  приведенные  на  рисунках,  необходимо 
пояснить  в  основном  или  подрисуночном  тексте.  Страницы  рукописи  должны  быть 
пронумерованы,  включая  листы  с  рисунками.  Текст  должен  быть  тщательным  образом 
выверен  и  отредактирован.  Сканированные  тексты  с  грамматическими  и  техническими 
ошибками не будут включены в сборник.
 
При  подготовке  материалов  к  опубликованию  в  научном  сборнике  «Вестник  ЗКГУ» 
обязательным условием является представление сведений об авторе (Ф
.
И
.
О. (полностью), 
ученая степень, звание, должность,
 
место работы, адрес

электронная почта,  тел.), номер 
УДК,  внутренней  и  внешней  рецензии  (публикуемые  в  издании  научные  работы  должны 
быть рецензируемы кандидатами наук и докторами)
;
 
аннотация, ключевые слова на языке 
статьи
 
(более  10  слов);  Ф.И.О.,  название  статьи,
 
резюме,  ключевые  слова
  (
статьи, 
публикуемой  на  государственном  языке,  должно  быть  на  русском  и  английском  языках

статьи,  публикуемой  на  других  языках  –
 
на  государственном,  русском  или
 
английском 
языках)

наличие квитанции оплаты за публикацию.
 
Решение о возможности опубликования статьи подтверждается экспертной комиссией 
научно
-
технического Совета актом экспертного заключения.
 

                                                                                                           
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
331 
 
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к публикации не принимаются. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АВТОРЛАРДЫҢ ТҮПНҰСҚАСЫНАН
 
БАСЫП ШЫҒАРЫЛДЫ
  
 
ОТПЕЧАТАНО С ОРИГИНАЛОВ АВТОРОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Редакторы-Редактор: 
Р.Р. Кужалиева 
 
 
Материалдарды 
компьютерде беттеген: 
Верстка и изготовление  
оригинал-макета: 
В.М. Миликеева, 
С.К. Сахметова, Ж.З. Есимгалиева 
 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті, 2014 
090000, Орал, Достық даңғылы, 162 
Басуға  19.03.2015 ж.  қол қойылды.  
Көлемі 41,3 б.т. Таралымы 150 дана.  
Тапсырыс № 64         
 
 
Подписано в печать 19.03.2015 г. 
Объем 41,3 п.л. Тираж 150 экз.  
Заказ № 64  
 
Западно-Казахстанский государственный 
университет им. М.Утемисова, 2014 
090000, Уральск, пр. Достык, 162 
 
 


жүктеу 30.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет