Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет4/48
Дата11.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

ӘОК 37.013.02 
 
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 
 
Асубаева Б.Т. 
Н.Әлмұханбетов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығы, 
Бостан ауылы 
 
"Өткенге  қарап  басымызды  иеміз,  ертеңге  қарап  білек  сыбанамыз"  демекші,  бүгінгі 
бала – ертеңгі азамат. Сондықтан қазіргі мектептің басты мақсаты – баланың табиғи күштері 
мен  мүмкіншіліктерінің  ашылуына  қолайлы  жағдай  жасау.  Білім  беру  мазмұнын  жаңарту, 
үздіксіз  білім  беру  жүйесін  дамыту  -  бүгінгі  күннің  талабы.  Бүгінгі  оқыту  жүйесінде  жаңа 
технологияларды  пайдалану  тәжірибеге  еніп,оң   нәтижелер  беруде  [1,3б.]. Келер  ұрпаққа 
қоғам  талабына  сай  тәрбие  мен  білім  беруде  мұғалімдердің  инновациялық  іс-әрекетінің 
ғылыми-педагогикалық  негіздерін  меңгеруі  маңызды  мәселелердің  бірі.  Мемлекеттік  білім 
стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді 
міндеттейді. Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім 
беру  кеңістігіне  енуге  бағыт  алуда.  Бұл  оқу-тәрбие  үрдісіндегі  елеулі  өзгерістерге 
байланысты болып отыр. Себебі, білім беру жүйесі өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, 
жаңа  көзқарас,  жаңаша  қарым-қатынас  пайда  болуда.  Келер  ұрпаққа  қоғам  талабына  сай 
тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми- педагогикалық 
негіздерін  меңгеруі  маңызды  мәселелердің  бірі.  Ғылым  мен  техниканың  жедел  дамыған, 
ақпараттық  мәліметтер  ағыны  күшейген  заманда  ақыл-ой  мүмкіндігін  қалыптастырып, 
адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол 
бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы 
мен  шығармашылық  жемісімен  келмек.  Сондықтан  да  әрбір  оқушының  қабілетіне  қарай 
білім  беруді,  оны  дербестікке,  ізденімпаздыққа,  шығармашылыққа  тәрбиелеуді  жүзеге 
асыратын  жаңартылған  педагогикалық  технологияны  меңгеруге  үлкен  бетбұрыс  жасалуы 

23 
 
қажет.  Өйткені  мемлекеттік  білім  стандарты  деңгейінде  оқу  үрдісін  ұйымдастыру  жаңа 
педагогикалық  технологияны  ендіруді  міндеттейді.  Білім  беру  саласы  қызметкерлерінің 
алдына  қойылып  отырған  міндеттердің  бірі  –  оқытудың  әдіс-  тәсілдерін  үнемі  жетілдіріп 
отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру.  
Қазіргі  таңда  оқытушылар  инновациялық  технологияларды  сабақ  барысында 
пайдалана  отырып  сабақтың  сапалы  әрі  қызықты  өтуіне  ықпалын  тигізуде.  “Инновация” 
ұғымын  қарастырсақ,  ғалымдардың  көбі  оған  әртүрлі  анықтамалар  берген.  Мысалы, 
Э.Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: “Инновация- нақтылы бір адамға жаңа болып 
табылатын  идея”.  Майлс  “Инновация  –  арнайы  жаңа  өзгеріс.  Біз  одан  жүйелі 
міндеттеріміздің  жүзеге  асуын,  шешімдерін  күтеміз»,  –  дейді.  Инновациялық  құбылыстар 
білім  беру  саласында  өткен  ғасырдың  сексенінші  жылдарында  кеңінен  тарала  бастады. 
Әдетте  инновация  бірнеше  өзекті  мәселелердің  түйіскен  жерінде  пайда  болады  да,  берік 
түрде  жаңа  мақсатты  шешуге  бағытталады,  педагогикалық  құбылысты  үздіксіз  жаңғыртуға 
жетелейді.  
Жаңашылдыққа ұмтылу үшін оқушыға қолайлы мүмкіндік жасап, үйренудегі белсенді 
ісін  қолдап,  оның  сын  көзбен  қарау  қабілетіне  сенім  білдіріп,  өз  ойының  дұрыстығын 
түсіндіріп  еркіндікке  баулып,  өз  тарапынан  шешімді  қабылдай  білуге  дағдыландыру.  Бала 
жаңалыққа жаны құмар, білмегенін білгісі келіп тұрады. “Шәкірт – шәкірт емес, ұстазын ол 
сүймесе,  ұстаз-ұстаз  емес,  шәкірт  үшін  күймесе”,-деп  ағартушы  Ыбырай  Алтынсарин 
айтқандай, өз ісін жетік білетін, үнемі  ізденісте жүретін, мәдениетті ұстаз ел болашағының 
тізгінін  ұстайтын  қазіргі  жас  ұрпақтарына  жол  тапқанда  ғана  білім  жетістіктеріне  жететіні 
сөзсіз [2, 2-3б]. 
”Масырова Р.Линчевская Т – “Жаңару” дегенімізді былай деп түсіндіреді: “Жаңару – 
белгілі  бір  адам  үшін  әділ  түрде  жаңа  ма,  әлде  ескі  ме  оған  байланысты  емес,  ашылған 
уақытынан  бірінші  қолданған  уақытымен  анықталатын  жаңа  идея.  Қазақстанда  ең  алғаш 
«Инновация»  ұғымына  қазақ  тілінде  анықтама  берген  ғалым  Немеребай  Нұрахметов.  Ол 
“Инновация,  инновациялық  үрдіс  деп  отырғанымыз  –  білім  беру  мекемелерінің 
жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі” деген 
анықтаманы  ұсынады.  Н.Нұрахметов  “Инновация”  білімнің  мазмұнында,  әдістемеде, 
технологияда,  оқу-тәрбие  жұмысын  ұйымдастыруда,  мектеп  жүйесін  басқаруда  көрініс 
табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше 
түрге бөледі: жеке түрі (жеке – дара, бір-бірімен байланыспаған); модульдік түрі (жеке – дара 
кешені, бір-бірімен байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын) [3, 6-7б]. Әдіскер 
С.Көшімбетова  өзінің  зерттеуінде  оқу-тәрбие  үрдісінде  оқытудың  инновациялық  әдіс-
тәсілдерін  қолданудың  мынадай  ерекшеліктерін  атап  көрсеткен:  -  дербес  оқыту 
технологиясы  оқу-тәрбие  үрдісінде  ғылымның  негіздерін  игерту  үшін  ізгілік,  адамгершілік 
қасиеттерді  қалыптастыра  отырып,  жеке  тұлғаның  әлеуметтік-  психологиялық 
жауапкершілін арттырады. - қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі; - 
оқытушы білмейтін шығармашылық  ізденіс негізінде өмірге келген жаңа қабілет;  - саралап 
деңгейлел оқыту технологиясында оқытудың мазмұны мен әдістері  шығармашылық  ізденіс 
іс-әрекет жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады. 
- ақпараттық  бағдарламалап оқыту  –  оқытудың мазмұнын пәнаралық  байланыс тұрғысынан 
ұйымдастыру;  -  иллюстрациялы  түсіндірмелі  оқытуда  «адам-қоғам-табиғат”  үйлесімдік 
бағыттағы  дүниетанымында  жүйелі  саналы  мәдениет  қалыптасады;  -  ізгілендіру 
технологиясында  педагогика  ғылымының  алдыңғы  қатарлы  ғылыми  жаңалықтарды 
тәжірибеде  «бала  –субъект»,  «бала-объект»  тұрғысынан  енгізіле  бастайды  да,  ал  ғылыми 
білімдер  «оның  тұрмысының  әлеуметтік  жағдайы  мен  іс-әрекетінің  әлеуметтік  нәтижесінің 
бірлігінде  қарастырады;  Ал  жалпы  инновацияны  модификациялық,  комбинаторлық, 
радикалдық  деп  үш  түрге  бөлуге  болады.  Модификациялық  инновация  –  бұл  бұрын  қолда 
барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу. Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған 
тірек  конспектісі  жэне  оны  көптеген  мұғалімдердің  пайдалануы  мысал  бола  алады. 
Комбинаторлық  модификация  –  бұрын  пайдаланылмаған,  белгілі  әдістеме  элементтерін 

24 
 
жаңаша  құрастыру.  Бұған  пәндерді  оқытудың  қазіргі  кездегі  әдістемесі  дәлел.  Радикалдық 
инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік стандарт білім 
беруде,  негізінен,  мөлшерлерді,  параметрлерді,  деңгейлік  және  сапалы  оқытудың 
көрсеткіштерін  қалыптастырады.  Қазір  республика  оқу  орындары  ұсынып  отырған  көп 
нұсқалыққа  байланысты  өздерінің  қалауына  сәйкес  кез-келген  үлгі  бойынша  қызмет  етуіне 
мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға 
және  тәжірибеге  негізделген  жаңа  идеялар,  жаңа  технологиялар  бар.  Сондықтан  әртүрлі 
оқыту  технологияларын,  оқу  мазмұны  әрбір  білім  алушының  жас  және  жеке  дара 
психологиялық  ерекшеліктеріне  орай  таңдап,  тәжірибеде  сынап  қараудың  маңызы  зор. 
Ғылыми-  педагогикалық  әдебиеттерде  іс  жүзінде  анықталып  табылған  оқыту  үрдісінің 
нәтижесін  көретін  әдіс-тәсілдері,  түрлері  көбіне  жаңашыл,  инновациялық  болып 
табылады.Инновациялық  процестерді  ендіру  үш  өзара  байланысты  күштер  анықталады: 
енгізілген  технологияның  ерекшеліктерімен;  жаңашылдардың  инновациялық  әлеуетімен; 
жаңалықты енгізу жолдарымен. Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің 
ерекше  түрі  болып  табылады.  Инновациялық  оқыту  технологиясын  меңгеру  үшін 
педагогикалық  аса зор тәжірибені  жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен 
қарайтын,  жеке  басының  белгілі  іскерлік  қасиеті  бар  адамды  қажет  ететін  жұмыс. 
Шындығында да әрбір  педагог жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-
өзі  дамытады  және  өзін-өзі  қалыптастырады.  XXI  ғасырда  болашақ  мамандарды  даярлау, 
олардың  кәсіби  бейімделуін  қалыптастыру  мәселелері  –  кезек  күттірмейтін  өзекті  қоғам 
талабы.  Технологияның  өлшемдері  оқытудың  әдістемелік  мақсаттары,  оқыту  үрдісі,  оның 
міндетттерін  анықтай  алуы,  оқытудың  нәтижесін  болжай  алуы  және  психологиялық  - 
педагогикалық  білімдерді  меңгерумен  анықталады.  Оған  болашақ  маманның  біртұтас  оқу- 
тәрбие  үрдісінде  сабақты  тиімді  ұйымдастыра  білуі,  оқушылармен  ынтымақтастық  қарым-
қатынасты  жүзеге  асыра  алуы,  біртұтас  педагогикалық  үрдісті  диагностикалай  алуы  және 
сабақтың нәтижесі жоғары болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны таңдай алуы 
қажет. Білім жалпы, кәсіби, техникалық, арнайы білім болып бөлініп кәсіппен ұштасады. Ал 
кәсіп  –  мамандық  таңдау,  мамандықты  меңгеру.  Білім  алып  кәсіп  иесі  болу  үшін  іскерлік 
қажет.  Іскерлік  –  оқу,  білім,  кәсіп,  тәжірибе,  ізденушілік,  өзіндік  жұмыс,  іс-шаралар, 
дағдыдан  туындайды.  Іскер  болу  үшін  іс-әрекетті  меңгеру  қажет.  Іс-әрекет  әрекеттен, 
операция,  қимыл-қозғалыстан  тұрады.  Барлық  үрдіс  байланыса  орындалғаннан  соң  нәтиже 
к
ӛрсеткіші  пайда  болады.  Әрбір  педагогтің  инновациялық  іс-әрекетін  қалыптастырудың 
педагогикалық  шарттары:  инновация  туралы  білімі;  инновацияны  жан-жақты  меңгеру; 
инновациялық  іс-  әрекет  диагностикасын  меңгеру;  инновацияны  тәжірибеге  ендіру 
жұмыстары; инновацияны практикада дұрыс қолдану. Әрбір білім беру ордаларында бүгінгі 
таңда  белең  алып  отырған  кемшіліктері  баршылық,  атап  айтатын  болсақ:  білім  сапасының 
т
ӛмендігі;  білім  саласына  мемлекет  тарапынан  реформалар  жүргізілгенімен  оқудың 
нәтижесінің  болмауы;  құжаттар  к
ӛптеп  шығарылғанымен  мардымсыздығы;  білім 
алушылардың  өздігінен  білім  алу  дағдысының  болмауы;  білім  алушылар  мен 
оқытушылардың  бірлескен  шығармашылық  еңбектерінің  болмауы.  Бұл  тығырықтан 
шығудың бірден-бір жолы оқу-тәрбие процесінде инновациялық әдіс- тәсілдерін енгізу, әрбір 
білім  алушылардың  білімге  деген  қызығушылықтарын,  талпынысын  арттырып,  өз  бетімен 
ізденуге,  шығармашылық  еңбек  етуге  жол  ашу.  Инновациялық  процестің  негізі  – 
жаңалықтарды  қалыптастырып  жүзеге  асырудың  тұтастық  қызметі.  Инновация  білім 
деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады.  
Білім  сапасын  арттырудағы  жаңа  инновациялық  технологияларды  оқып,  үйреніп, 
сараптай келе, мынадай тұжырым жасауға болады: - білім алушылардың білім, білік сапасын 
арттырудағы  жаңа  инновациялық  технология  түрлері  сан  алуан,  оларды  таңдау  жэне  одан 
шығатын  нәтиже  оқытушының  кәсіби  біліктілігіне  тікелей  байланысты;  -  жаңа 
инновациялык  технологияларды  енгізу  жүйелі  әрі  мақсатты  түрде  жүргізілгенде  ғана 
жетістікке жетуге болады. Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір 
шарты  -  оқу  орындарындағы  білім  беру  процесіне  жаңа  инновациялық  технологияларды 

25 
 
енгізу  екендігі  сөзсіз  түсінікті.  Сондықтан  да  қазіргі  қоғамымызда  әр  мұғалім  өз  іс-
әрекетінде  қажетті  өзгерістерді  әртүрлі  тәжірибелер  жөніндегі  мағлұматтарды  жаңа  әдіс  – 
тәсілдерді дер кезінде қабылдап, дұрыс пайдалана білуі керек. Сонымен қатар мектептегі оқу 
–  тәрбие  жүйесі,  мұғалім  –  оқушы  арасындағы  қарым  –  қатынас  жалпы  оқытуды 
ұйымдастыру талапқа сай елеулі өзгерістерді қажет етіп отыр. Келер ұрпаққа қоғам талабына 
сай  тәрбие  мен  білім  беруде  мұғалімдердің  инновациялық  іс  -  әрекетінің  ғылыми  – 
педагогикалық  негіздерін  меңгеру  маңызды  мәселелердің  бірі.Оқу  процесіндегі 
инновациялық модельдің құрылымын былай көрсетуге болады: 
- жалпы инноватикадағы инновациялық процесс идеялары 
- педагогикалық инноватиканың пайда болуы, таралуы, педагогикалық жаңалықтарды 
меңгеру; 
- оқу процесі кезінде теориялық талдау жасау немесе іс - әрекет ретінде. 
Инновациялық процесс оқу аймағында теориялық модельдің суреттелуі. 
Инноватиканың  басталуы:  инновациялық  процесс  –  инновациялық  іс-әрекет  – 
инновациялық  потенциал  –  инновациялық  процестерді  басқару.Жаңалық  ғылыми  –  зерттеу 
құралы болып көріну үшін, олар ұйымдасқан, көпшілік қолдану, қарама – қайшылық болып 
қоғам өміріне өзінің қажеттілігін көрсету. 
«Жаңа»  деген  түсінік,  жақында  пайда  болған.  Ашылмаған,  ғылым  аймағына  және 
практикаға  қатысты,  жаңалық  әртүрлі  түрде  қолдануы.  Практикалық  идея,  лабораториялық 
іс–тәжірибе,  мекемелер  мен  ұйымдарда  жаңа  идеяны  іске  асыру.  Соңғы  кезде  жаңалық 
«новация» ұғымы ретінде кездеседі. 
Новация дегеніміз – бұл лабораториялық емес жаңа идеяны бірінші рет жүзеге асыру, 
ғылым жүзінде пайда болса да, практикада негізделген. Жаңалық енгізу – мекемеге, ұйымға 
және 
жергілікті 
аймақтық, 
мемлекеттік 
мекемелерге 
енгізілген 
үлгіге 
бағытталған.Инновацияда,  жаңалық  енгізу,  новация  бір  –  бірімен  тікелей  пән  ретінде 
байланысты.  Инновациялық  процесс  түсінігі,  ол  барлық  динамикалық  процестерді  қамтып, 
жаңалық  аймағында  процесуалдық  аспектілер,  барлық  жаңалықтардың  өзгеруіне 
байланысты. 
Лапиннің инновациялық процеске байланысты екі ілімі қолданылады: 
1)  қарапайым  түрде  қолдану,  ол  яғни  ашылу  –  жаңалық  енгізу  (новация)  – 
қолданушылардың арасындағы бөлінуі – көпшіліктің қолдануы; 
2)  кеңейтілген  түрде  қолдану  –  ашылу  –  новация  –  таралуы  –  меңгеруі  және 
модификация – рутинизация, яғни дәстүрге айналуы. 
Инновациялық  процесті  зерттеу  барысында  жүйенің  бір  жағдайдан  екінші  бір 
жағдайға  көшуі  және  жаңалықты  енгізу  процесіне  басшылық  жасау  мәселелерін  зерттеу 
маңыздылығын  Н.В.  Горбунова,  М.В.  Кларин,  А.В.  Лоренсов,  М.М.  Поташник,  П.И. 
Пидкасистый,  Л.И.  Романова,  В.И.  Загвязинский,  А.Я.  Найн,  Т.И. Шамова,  О.Г.  Хомерики, 
Н.Р. Юсуфбекова және тағы басқа зерттеулерінде қарастырылған. 
Лапин  басқа  қазіргі  зерттеушілер  сияқты  жаңалық  айтқандардың  (Мор,  Роджерс, 
Сазанов,  Шумпотер)  осылардың  барлығы  да  негізгі  ерекшеліктері  болып  саналатын 
жылдамдық,  барлық  инновациялық  процестердің  сапасы  басқа  ортаның  спецификасымен 
анықталып, инновация көмегімен қолданылады. [4, 23-24б]. 
Осы  кезде  бейімделу  процесінде  жаңа  бейімделу  ұйым  этаптары  бірігіп,  жаңалықты 
қабылдау, оған бейімделу, келесі рутинизация немесе жоққа шығару.Жаңалықты қабылдап, 
танып  зерттеу,  оны  қолдану,  қабылдау,  жаңалықты  қалыптастыру,  жүзеге  асыру,  яғни 
мазмұны психологиялық түсінікке жақын, қабылдау – қабылдау және қорытындысы ретінде 
жаңалықты қолдану. 
Инноватика  үш  ғылыми  пәннен  тұрады:  социология,  психология  және  басқару 
теориясы.  Жалпы  инноватика  инновациялық  процеске  белгілі  бір  бағытта  жаңалықтардың 
ашылуын  тексеру  ғана  емес,  сонымен  қатар  кеңейтілуі  және  бағыт  пайда  болады,  яғни 
спецификалық әлеуметтік бағытта болуы.  

26 
 
Қорыта  келгенде,  жаңа  инновациялық  педагогикалық  технологияның  негізгі,  басты 
міндеттері  мынадай:  -  әрбір  білім  алушының  білім  алу,  даму,  басқа  да  іс-әрекеттерін 
мақсатты түрде ұйымдастыра білу; - білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай 
дәрежеде  тәрбиелеу;  -  өз  бетінше  жұмыс  істеу  дағдыларын  қалыптастыру,  дамыту;  - 
аналитикалық ойлау қабілетін дамыту. 
О.Бальзактың  ‘‘Ұдайы  еңбек  ету-өнердің  де,өмірдің  де  заңы’’дегеніндей 
оқушылардың  шығармашылық  қабілеті  мен  белсенділігін  арттыруда  мұғалімге  үнемі 
ізденуді,  тұрақты  еңбек  етуді  міндеттейді.Білім  сапасын  арттыру,оқушылардың  біліміне, 
ойлау  қабілетіне  сай  деңгейлеп  оқыту,ғылыми-ізденіс  қабілеттерін  қалыптастыру,т.с.с. 
Өйткені,ХХІ  ғасыр-білімділер  ғасыры.Ендеше  бізге  ой  өрісі  жоғары  дамыған,зерделі,жан-
жақты парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз жөн.  
 
ӘДЕБИЕТТЕР 
 1.  Р.Мышырбаева.Оқытудың  әдістері  мен  тәсілдерін  тиімді  пайдалану-  //  Бастауыш 
білім, №4, 2008  
2.  Д.Құрбанбаева.  Тәрбиелеу  мен  оқытудың  инновациялық  бағыттары-  //  Бастауыш 
сынып №8, 2012 
3.    Жүнісбек  Ә.  Жаңа  технология  негізі  –  сапалы  білім.  –  //  Қазақстан  мектебі,  №4, 
2008 
4. Сұлтанова Г. Жаңа  технологияларды ұтымды пайдалану - // Бастауыш мектеп №12, 
2008 
 
 
 
УДК 347.782.5 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
 
Ахметов А.С. 
Средняя школа имени Макаренко, г.Талдыкорган 
 
В том-то и признак настоящего искусства,  
что оно всегда современно, насущно - полезно. 
Ф. М. Достоевский  
 
Роль  искусства  в  современном  мире  высока,  так  как  искусство  –  форма  культуры, 
связанная  со  способностью  субъекта  к  эстетическому,  духовному  освоению  мира,  процесс  и 
совокупность результатов человеческой деятельности . 
Одной из главных специфических функций искусства является эстетическая функция, как 
формирование творческого духа и ценностных ориентаций личности. 
Общеизвестно,  что  в  изобразительной  деятельности  детей  отражаются  их  знания  и 
представления  об  окружающей  действительности.  Главной  задачей,  которой  является 
всестороннее и гармоническое развитие личности ребенка. 
Изобразительное искусство как учебный предмет дает детям знания элементарных основ 
изобразительного  искусства,  что  имеет  большое  значение  в  их  эстетическом  и  духовном 
воспитании.  Умение  видеть  в  окружающей  действительности  разнообразие  форм,  цвета,  видеть 
прекрасное  в  различных  его  проявлениях  и  в  известной  мере  воспроизводить  это  прекрасное 
содействует развитию художественных способностей, формированию эстетического вкуса. 
Учебный  предмет  «изобразительное  искусство»  современного,  отечественного 
образования  немного  отличается  от  учебного  предмета  «рисования»  советской  школы,  задачей 
которой  являлось:  обучить  учащихся  элементарным  основам  реалистического  рисунка,  дать  им 
необходимые умения и навыки. 

27 
 
Задача же современного урока, как школьной дисциплины, немного шире: сформировать у 
учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров 
на  основе  собственной  художественно-творческой  деятельности  и  опыта  приобщения  к 
выдающимся  явлениям  казахской  и  зарубежной  художественной  культуры.  Направить 
приобретенные  знания,  умения  и  навыки,    в  данной  области,  на  выработку  универсальных 
учебных действий обучающихся. 
Художественная  деятельность  в  системе  образования  -  это  процесс  овладения  и 
присвоения  человеком  художественной  культуры  своего  народа  и  человечества,  один  из 
важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой 
индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства . 
Несмотря  на  некоторые  различия  и  рисование  в  советской  школе,  и  изобразительное 
искусство в современной системе образования рассматриваются как художественные дисциплины 
и образовательный предмет художественно-эстетического цикла с широкими воспитательными и 
учебными возможностями. 
 Целенаправленная,  систематическая  учебная  деятельность  современного  учителя  и 
обучающегося  в  значительной  мере  сосредотачивается  на  уроке.  Именно  по  этой  причине 
качество обученности и обучаемости учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом 
определяется  уровнем  проведения  урока,  главным  компонентом  которого  является  содержание 
урока,  методическое  оснащение  кабинета  и  положительная  атмосфера  на  самом  уроке.  В 
результате учебной деятельности должны быть достигнуты личностные и предметные результаты. 
Учителю необходимо сформировать не только познавательные, коммуникативные, регулятивные 
учебные действия, но и обеспечить способность к выражению самостоятельных действий . 
Исходя  из  традиционной  классно-урочной  системы  образования,  современный  учитель, 
основываясь  на  основные  требования  к  современным  урокам  по  новым  стандартам  второго 
поколения,  выделяет  системно-деятельностный  подход,  как  наиболее  эффективную  форму 
работы, способствующую развитию универсальных учебных действий.  
Конечно  же,  стоит  затронуть  и  внедрение  в  сам  учебный  процесс  информационных 
технологий, которые помогают учителю в разработке учебно-методических комплексов урочной и 
внеурочной учебных деятельностях. 
Современный  учитель  должен  быть  компетентен  не  только  в  профессиональной 
(художественной) области, но и в области информационных и коммуникативных технологий. 
На  рис.  1  представлено  взаимодействие  информационных  и  педагогических  технологий 
применяемых в учебном процессе изобразительного искусства. 
В учебном процессе современного урока наблюдается постоянное взаимодействие разных 
технологий  обучения,  их  взаимное  влияние  на  содержание  урока.  Рассмотрим  роль 
информационных технологий в реализации педагогической деятельности обучения. 
 
 
Рисунок 1 

28 
 
Понятие 
информационной 
технологии 
появилось 
с 
возникновением 
информационного  общества,  основой  социальной  динамики  в  которой  являются  не 
традиционные  материалы,  а  информационные  ресурсы  и  технологии  сбора,  обработки  и 
передачи информации. 
Поскольку  изобразительное  искусство  является  школьным  предметом,  а 
художественно-творческая  деятельность  учащихся  неразрывно  связана  с  учебным 
процессом, так как является одним из видов образовательной деятельности. То применения 
информационных  технологий  в  учебной  структуре  современного  урока  занимают  главное 
место при разработке, как самих учебных программ, так и содержания урока. 
 
Использование ИКТ на современных уроках изобразительного искусства 
Название 
технологии 
Роль информационных технологий в 
реализации педагогической 
деятельности 
Использования ИКТ на 
уроках изобразительного 
искусства 
Модульное 
обучения. 
С использованием компьютера могут 
быть подготовлены материалы, 
способствующие организации учебной 
деятельности, компьютерные технологии 
позволяют разработать систему тестов 
для диагностики, мониторинга уровня 
подготовленности обучающихся к 
предмету или их обученности, с 
дальнейшей корректировкой. Поиск 
информации в Internet. Обработка текста в 
Word, использование табличного 
процесса Excel для создания расчетных 
таблиц.  
В ходе педагогической 
деятельности неоднократно 
проводятся диагностики и 
мониторинги уровней 
обученности и обучаемости в 
форме табличек и диаграмм. 
Применяется программа 
Excel  
Проектный  
метод обучения. 
Большие возможности реализации 
компьютерных технологий используются 
в проектной деятельности обучающихся. 
Оформление практических результатов 
его публичная защита. Поиск 
информации в Internet. Обработка текста в 
Word. Создание презентаций, 
представление учебной информации 
средствами программ PowerPoint. 
На уроках художественно-
эстетического цикла 
уделяется большое внимание 
и проектной деятельности 
обучающихся. 
Цель проектной 
деятельности: 
Самостоятельное освоение 
участниками комплексных 
научно-практических знаний 
и ключевых компетенций по 
изобразительной 
деятельности. Сама форма 
научно-исследовательской 
работы не возможна без 
применения программ 
Internet и Word.  
Проблемное 
обучение. 
Благодаря информационным и 
коммуникационным технологиям 
осуществляется поиск, сбор, обработка 
информации эксперимента или 
исследования. Поиск информации в 
Internet. Обработка текста в Word, 
использование табличного процесса Excel 
В поиске информации о 
жанровом или видовом 
своеобразии полотен 
художников используется 
всемирная информационная 
сеть - Internet. 

29 
 
для создания расчетных таблиц. Создание 
презентаций, представление учебной 
информации средствами программ 
PowerPoint. 
Развивающее 
обучение 
Активно применяется на предметах 
художественно-эстетического цикла для 
развития творческого потенциала 
личности ребенка, ее способностей и 
задатков. С использованием 
компьютерных технологий создаются 
растровые и векторные рисунки, 
средствами программы Adobe Photoshop, 
CorelDraw и Paint. 
Широко применяется 
программа Paint в системе 
внеурочной деятельности. 
 
Игровое 
обучение 
Обеспечение деятельностного подхода и 
вовлечение в творческую деятельность 
обучающихся возможно с применением 
информационных технологий в обучение. 
Использование информационной и 
компьютерной техники: слайд-проектов, 
мультимедиа-проектов.Создание 
презентаций, представление учебной 
информации средствами программ 
PowerPoint.  
Итоговая форма контроля по 
предмету изобразительное 
искусство может проходить 
в виде выставки-презентации 
детских работ с 
использованием программы 
PowerPoint. 
 
Обучение 
развитию 
критического 
мышления 
Развитие критического мышления, 
вовлечение обучающихся в различные 
виды деятельности учебного процесса, 
возможно при использовании 
информационных технологий. Создание 
презентаций с использованием 
PowerPoint, создание статических и 
динамических изображений средствами 
программ Adobe Photoshop, CorelDraw и 
Paint, поиск информации в Internet. 
При объяснении нового 
материала или при 
выполнении творческой 
работы с натуры или по 
памяти при поэтапном 
построении предмета или 
объекта используются как 
презентации, так и растровые 
и векторные рисунки. 
 
Внедрение  компьютерных  технологий  в  процесс  создает  предпосылки  для 
интенсификации  учебного  процесса.  Они  позволяют  широко  использовать  на  практике 
психолого-педагогические разработки. 
Компьютерные  технологии  способствуют  раскрытию,  сохранению  и  развитию 
личностных  качеств  обучаемых.  Однако  их  использование  в  учебном  процессе  будет 
эффективным  только  в  том  случае,  если  у  учителей  будет  сформировано  правильное 
представление о месте и роли данных технологий в учебном процессе.  

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет