Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 199.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.01.2017
өлшемі199.32 Kb.

 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ ЖӘНЕ  

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚАЙНАР УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 Бекітемін» 

Оқу- әдістемелік жұмысы 

жөніндегі проректор 

______ М.Ә. Перленбетов                                                                                                 

«__»____________2013  

 

  

 

 Тілдер, журналистика және туризм кафедрасы 

 

                                       050117 - «Шетел әдебиетінің тарихы»  пәнінен 

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН (ОӘК) 

 

 

  

Оқу түрі: күндізгі бөлім 

Барлық кредит саны 4 

Курсы: 3 

Семестр: 5 

Лекция: 45 

Семинар: 15 

СӨЖ: 60 


СӨЖО: 60 

Рубежный контроль: 9 

Консультатция: 2  

Емтихан: 3 

                     

 

                                 Алматы, 2013.

 

Оқу әдістемелік кешен Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға бірдей білім 

беру стандартына сай Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің 2009 

жылғы типтік бағдарламасы негізінде Қайнар университетінде 2013 жылғы типтік жоспар 

бойынша құрастырылды. 

Жұмыс оқу бағдарламасын құрыстырушы:         ФҒК, профессор Б.Қанарбаева. 

Жұмыс кафедраның оқу-әдістемелік кеңесінің 

« .................... 2013 ж. мәжіліснде №    хаттамамен талқыланып бекітілді. 

Кафедра меңгерушісі: .......................... доцент, ф.ғ.к. Ә.Мұқтарова. 

Қазақ филологиясы факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды. 

Оқу-әдісмемелік кеңестің төрағасы:   .............................       

І.2.  Қанарбаева Бақыткамал.  

Қайнар университеті қазақ филологиясы факультетінің профессоры, ф.ғ.к.  (Рп D) 

Баспасөзде  жарияланған  ғылыми  еңбектері:  Мағжан  шығармашылығының 

фольклорлық қырлары.(Зерттеу)  7 б.т. Жырымен жұртын оятқан. 13,5 б.т. (Монография). 

Қазақ  ауыз  әдебиетінің  библиографиялық  көрсеткіші.  16  б.т.  Қазақтың  наным-сенімдері. 

7,5.  Қазақтың  наным-сенімдерінің  фольклордағы  көрінісі.  (монография)  18  б.т.  Мағжан-

символист.(монография)18  б.т.Қазақ  ауыз  әдебиетінің поэтикасы.(ұжымдық  монография) 

16 б.т.  Осы кітаптардың, қазақ әдебиеті ғылымына қосылған бағалы еңбек екендігі жайлы 

7 рецензиялық мақалалар газеттерде жарық көрді. Бұдан басқа,  тек  1992 жылдан  бастап 

баспасөз  бетінде  54-ден  аса  ғылыми  зерттеу  мақалалары  жарияланды.  Оның  ішінде  3 

мақала  Қытай  Халық  Республикасы  мен  Россия  мемлекетінің  ,  Қырғызстан 

Респуликасының ғылыми журналдарынан жарық көрген. 2000 жылы «Қазақ  әдебиетнің» 

энциклопедиясына енген. 2003 жылы АҚШ-тың Гарвард  университетінен шығатын әлем 

ғалымдарының тізіміне алынған. 

І.3  Өткізілетін пән жайлы мағлұматтар: 

Курс: 2. Шетел әдебиеті 

Кредит саны:4   

Өткізілетін жері: Қайнар университетінің қазақ филологиясы факультеті 

1.4 Преквизиттер:   Шет ел әдебиетін оқытудың мақсаты – филология мамандығын 

меңгеруші  болашақ  мұғалімдерді  шетел  әдебиетінің  озық  үлгілері  арқылы  әлем 

әдебиетінің  тарихи,  саяси  даму  кезеңдерінде  пайда  болған  жанрлармен  таныстыру.  Сол 

арқылы  елмен  елді  байланыстырар  мамандардың  бір-біріне  деген  құрметі  мен 

сыйластығын дамыту. Шетел әдебиеті пәндерін оқыту мақсатында жүргізілетін жұмыстар, 

студенттердің  әлемдік  классика  әдебиеті  өкілдерінің  еңбектерін  өз  бетімен  оқып 

үйренуіне  ықпал  етіп,  аударма  саласындағы  болашақ  мамандардың  қалыптасуына  да 

жағдай  жасайды.  Сондай-ақ  әлем  әдебиеті  көркем  ғылым  ретінде,  әдебиет  теориясының 

бір  саласы  екендігін  естен  шығаруға  болмайды.  Әр  кезеңді  бастан  кешкен  шетел 

әдебиетінің  классикалық  үлгідегі  шығармаларының  қандай  жолдармен  дамығанын 

зерделей оқу арқылы, батыс әдебиетінің озық үлгілерін үздіксіз пайдаланып отыруымызға 

ықпал етеді. 

1.5 Постреквизиттер:  Шетел әдебиетін оқыту арқылы әлем әдебиетімен және оның 

өкілдерімен тығыз байланыста болуымызға жағдай туғызады.  

1.6 Қысқаша мазмұны: 

 Антика  әдебиетінің  әлемдік  маңызы.  Оның  негізінде  дамыған  жанрлар  Орта  ғасы 

әдебиеті  оның  даму  барысындағы  пайда  болған  жырлар  оның  көркемдік  ерекшеліктері. 

Италияның  дәуірлеу  кезеңі  оның  окілдері  ХУІІ-ХҮШ  ғасырдағы  Италия,  Испания, 

Франция  әдебиетінің  өкілдері  Романтика  мен  реалистік  бағыттың  өкілдерінің 

шығармалары жан-жақты таныстырылады. 

Шетел  әдебиетін  оқытудың  мақсаты:  Филология  мамандығы  бойынша  оқып 

үйренушілерді  шетел  әдебиеті  мен  тарихындағы  жағдайлардың  көркем  әдебиеттегі 


көрінісі  мен  терең  таныстыру  және  көркем  шығарманы  талдап  оқуға  үйрету,  көркем 

әдебиеттің түрлері мен стилін, тілін, жанрын, ажырата білуге үйрету.  

Негізгі міндеті: 

Антика әдебиетінің маңызын оқыту 

Антика әдебиетінің пайда болған жанрларымен таныстыру 

Орта ғасыр әдебиеті өкілдерінің шығармаларын оқыту 

ХҮП-ХШ  ғасырлардағы  Батыс  Европа  әдебиетінде  пайда  болған  жанрлар  мен 

ағымдарды таныстыру, көркемдік ерекшелігін үйренуге дағдыландыру.  

ХІХ-ХХ ғасырлардағы әлем әдебиетінің жетістіктерімен таныстыру 


С И П А Т Т А М А 

            Қазақ  филологиясындағы  шетел  әдебиетін  оқытудың  мақсаты  филология 

мамандығын  меңгеруші  болашақ  мұғалімдерді  шетел  әдебиетінің  озық  үлгілері  арқылы 

әлем  әдебиетінің  тарихи,  саяси  даму  кезеңдерінде  пайда  болған  жанрлармен  таныстыру. 

Сол  арқылы  елмен  елді  байланыстырар  мамандардың  бір-біріне  деген  құрметі  мен 

сыйластығын арттыру. Шетел әдебиеті пәндерінен жүргізілетін жұмыстар, студенттердің 

әлемдік классика әдебиеті өкілдерінің еңбектерін өз бетімен оқып үйренуіне ықпал етеді. 

Сондай-ақ  аударма  саласындағы  болашақ  мамандардың  қалыптасуына  жағдай  жасайды. 

Әлем  әдебиетін  оқыту  барысында  қазақ  әдебиетінің  классиктері  А.Құнанбаевтың, 

М.Әуезовтың,  М.Жұмабаевтың,  Ж.Аймауытовтың,  Ш.Құдайбердиевтің  т.б.ақын- 

жазушылардың Батыс әдебиетінің озық тұстарын пайдалану әдістерін зерделей зерттеуге 

мүмкіндік  аламыз.  Шетел  әдебиетінің    даму  сатыларын  студенттерге  түсіндіру  кезінде, 

қазақ тіліне аударылған шығармаларын студенттердің өзіне тапсырма беріп, семинарлық 

сабақта  талдатып  түсіндіретін  боламыз.  Англия,  франция,  италия,  испан,  неміс 

әдебиеттерінен  аударылған  шығармаларды  оқып  үйенуде  аудиториялық  талдаулар  осы 

мақсаттың негізінде  жүргізіледі. Әлем классиктерінің шығармаларын оқыту студенттерді 

әдеби  ағымдарды,  жанрларды,  образдарды  талдауға,  көркемдік  ерекшеліктері  мен 

идеялық  және  сюжеттік  желісін  анықтай  алатын  қабілетін  оятуға  мүмкіндік  беріп  ғана 

қоймай,  оқып  шыққан  шығармаларынан  өзінше  ой  қорытуға  дағдыландырады.  Әлем 

әдебиетін  қазақ  аудиторияларында  оқыту  төмендегідей  кезеңдерге  бөлінеді.Антика 

әдебиетінің пайда болу тарихы. Гректің әдеби ескерткіштері: 

Орта  ғасырлық  Европа  әдебиеті.  Орта  ғасырлық  Францияның  «Роланд»  туралы 

жырының  маңызы  мен  стилі.  Испанияның  батырлық  эпосы  «Сид»,  жырдың  халықтық 

сипаты,  неміс  халқының  ұлттық  «Нибелунг»    жырының  тарихи  маңызы  мен  мәні. 

Трубадурлар  лирикасы,  сатира  мен  дидактиканың  пайда  болуы.  Данте,  Петрарка, 

Боккачоның  өмірі  мен  шығармалары.  Дантенің  «Құдіретті  комедиясы».  Петрарка 

шығармасы.  Лаура  образы.  Боккачоның  «Деккамерон»  шығармасының  халықтығы. 

Франциядағы  қайта  өрлеу.  Рабле  «Гаргантюа  мен  Пантагрюэль»    романының  әдеби 

генезисі  мен  жанрлық  негізі.  ХҮІІ  ғ.  Батыс  Европалық  әдебиет.  Франция  әдебиеті.  Жан 

Жак  Руссо-  сентименталистік  әдебиетің  көрнекті  өкілі.  «Қоғамдық  келісім  шарт», 

«Эмиль»,  «Жаңа  Элойза»  романдары.  Англия  және  Франция  сентиментализмінің  дамуы. 

Бомаршенің  «Фигаро»  пьесасы.  Вольтер  (Франсуа  Мори  Аруэ)  шығармашылығы. 

«Орлеанская  девственница»  пародия.  Неміс  әдебиетіндегі  «Дауыл  мен  тегеуірінің» 

өкілдері: Лессинг, Гердер, Гете, Шиллер, «Зұлымдық пен махаббат», Гете «Жас Вертердің 

азабы» неміс сентиментализмінің үлгісі, «Фауст» драмасының әлемдік маңызы талданып 

оқытылатын болады.. 

          .ХІХ  ғ.  Батыс  Европаның  әдебиеттерін  шартты  түрде  кезеңдерге  бөлу. 

Романтизм қарсаңындағы романтизм. 1789-1830 жж. Романтизм әдісінің қалыптасуы мен 

үстемдік  алуы.  Англия  романтизмінің  өкілдері:  Байрон,  Шелли,  Француз 

романтизмі:Жорж  Санд,  Виктор  Гюго,  Вольтер  Скотт,    Батыс  Европадағы  сыншылдық 

релизмнің пайда болуы. Эдгар Алан По.  Францияның реализмі, Бомарша. Фигоро туралы 

трилогия.  «Севиль  шаштаразы»,  «Фигороның  үйленуі».  Стендаль  «Қызыл  мен  қара». 

Онере  де  Бальзак-реалист.  «Адамзат  комедиясы».  Француз  әдебиеті.  Проспер  Мериме  –

новеллист.  Англия  реализмі.  Диккенс.  «Оливер  Твистің  ғажайыптары».  Теккерей 

«Америка  трагедиясы».  Бичер  Стоу.  «Том  ағайдың  лашығы».  Сыншыл  реализм.  Ги  де 

Моппасан.  «Өмір».  Англияның  сентиментализмі.  Оскар  Уайльд  әңгімелері,  Америка 

әдебиеті.  Теодор  Драйзер,    Джек  Лондон  «Мартин  Иден»,  Эрнест  Хэмингуэй  «Шал  мен 

теңіз». 


«Шетел әдебиетінің тарихы» пәні бойынша жүргізілетін дәріс – семинар 

сабақтары 

Күндізгі бөлім  

 

№ 

тақырыбы 

лекция  семинар 

 

Антика әдебиетінің 

әлемдік 


маңызы. 

Антика 


әдебиетінің  негізінде  дамыған  жанрлар.  Антика 

әдебиетіндегі 

кезеңдар. 

Гомер 


«Илиада» 

мен 


«Одиссея».  Драмалардың  пайда  болуы.    Дионис 

культі. 


 

  Греция.  Трагиктер:  Эсхил.Софокл,  Эврипидтің  өмір 

баяндары  мен  шығармалары.    «Эдип  патша», 

«Колондағы 

Эдип», 


«Антигона» 

тргедиялары.  

Эврипид    Ежелгі  грек  трагедиясының  үшінші  өкілі. 

«Медея»,  «Геракл»,  «Ипполит»,  «Троялық  әйелдер», 

«Электра»,  «Елена»,  «Андромаха»,  «Орест»,  «Вакх 

қыздары»  Аристофан.  Комедия  атасы..  Б.д.д.Ү-ІҮ 

ғасырлардағы прозалық шығармалар.  Тарихи проза. 

  

  

Орта  ғасыр  әдебиетіне  кіріспе.  Ұлы  қоныстанудың орта  ғасыр  әдебиетінің  өркендеуіне  тигізген  ықпалы. 

Франция.  «Роланд  туралы  жыр»,  Испанияның 

батырлық  эпосы  «Сид».    Жырдың  пайда  болуына 

ықпал  еткен  тарихи  оқиға.  Жырдың  үш  бөлімі.  Оның 

әлемдік  маңыз  алуы.  Немістің  «Нибелунг»  батырлық 

эпосының  пайда  болуы.    Атилла,  Зигфрид,  Гунтер, 

Кримхильда образдарындағы қарама қарсылықтар. 

  

 Орта ғасырдағы қалалық әдебиет. Қалалық әдебиеттің 

негізгі жанрлары.Фаблио. Шванк және олардың халық 

шығармашылығымен  байланысы.  Штриккердің  «Поп 

амис»  атты  повесі..  Қалалық  дидактикалық  әдебиет. 

«Роза туралы» романның философиялық астары. 

 

  

 Италияның    дәуірлеу  кезеңінің  өкілдері.  ХІҮ 

ғасырдағы  Ренессанстың  ұлдары.    Италиядағы 

гуманистік  топтардың  пайда  болуы.  Дантенің 

«Құдіретті  комедиясы».  «Новая  жизнь»  кітабының 

Беатричтің 

абстрактылы 

образы. 


Петрарканың 

поэтикалық, моральдық философиялық шығармалары. 

Боккаччоның  өмірі  мен  шығармашылығы.  Италия 

прозасының негізін салушы.«Декаммерон» Италияның 

көркем  шығармасының  дамуына  әсері.  «Фьяметта 

мадоннаның  элегиясы»  психологиялық  роман.  Мария 

образы. 

  

   

ХҮП ғ.Классицизмнің пайда болуы. ХҮП .Италияның, Испания,  Франция  әдебиеттеріне  кіріспе.  Франция 

классицизмі.  Пьер  Корнель,  Мольер    трагедиялары 

мен  комедияларындағы  саяси  мәселелер.  «Бақ», 

«Цинна».  Жан Расиннің трагедиялары.  «Андромаха», 

«Британник»,  «Федра».  Мольер  комедияларындағы 

көркемдік әдістер.  

   


ХҮП ғ.  реализм. Ұлттық драма теориясы.  Испания 

драматургиясының өкілі Лопе де Веганың өмірі мен 

шығармашылығы. «Біздің заманымыздағы комедия 

жазудың жаңа өнері» трактатындағы ұлттық драманың 

мәселелері. Лопе де Вега пьесаларындағы жанрлық 

классификациясы. 

 

  ХУШ ғ.Англияның ағартушылық бағытының өкілдері  

Д. Дефо мен. Д.Свифттің өмірі мен шығармашылығы. 

«Робинзон Крузо» Д.Свифттің «Бөшке туралы ертегі» 

сатиралық 

памфлетінің 

мәні. 

«Гулливердің саяхаттары»  Гулливердің  образы  аллегориялық 

қалыппен бейнеленген роман.  ХҮШ ғ. Француз әдебиеті. Францияның ағартушылық 

бағыттағы әдебиетінің өкілі. Вольтер Франсуа  - Мари 

(Аруэ)  Вольтер  тарихшы.  «Брут»,    «Заира»  

«Магомед»  трагедиялары.  Жан-Жак  Руссо  Франция 

әдебиетіндегі  сентименталистік  әдеби бағыттың  өкілі. 

«Эмиль»,      «  Жаңа  Элойза»  сентименталдық  роман. 

Францияның  комедия  жанрының    негізін  салушы 

Бомарше (Фигаро»  

10  ХІХ  ғ.  Батыс  Европадағы  романтизм.  Англия 

романтизмі    Жан  Казот,  Байрон  мен  Перси  Биши 

Шеллидің  поэзиясынан  басталуы.  Олардың  өмірі  мен 

шығармалары.  

11  ХІХғ. Франция әдебиетіндегі прогрессивті бағыттағы 

романтизмнің өкілдері. Виктор Гюго.  Жорж Санд. 

(1804-1876)  Виктор Гюго. «Күлетін адам». «Париждік 

әулие ананың соборы». ХІХ ғ. 30-шы жылдарындағы 

сыншыл реализм (Анри Мари Бейль) Фредэрик 

Стендальдың өмірі мен шығармашылығы. «Қызыл мен 

қара» романы  12  ХУШ  ғ.Неміс  әдебиеті.  «Дауыл  мен  тегеуріннің» 

өкілдері:  Лессинг  Готхольд  Эфраим  –немістің  ұлы 

ағартушысы.. 

«Дана 


Натан» 

драмасының 

ағартушылық бағыты. Гердер, Гете және Шиллер өмірі 

мен шығармалары. «Фаус». «Зұлымдық пен махаббат»  13  ХІХ  ғ.  екінші  жартысындағы  Француз  әдебиет. 

Сыншыл  реализм  әдебиетінің  ерекшеліктері.  Француз 

өнеріндегі  импрессионизм  және  әдебиетке  ықпалы. 

Француз  әдебиетіндегі  натурализм  мен  символизм. 

Декаденттік әдебиет. Париж Коммунасының әдебиеті. 

Натурализм  – 1848 жылғы революциядан  кейін пайда 

болған  бағыт  теоретигі  Эмиль  Золя  (1840-1902). 

Анатоль Франс. Ги де Моппасан шығамалары.   

 

  

Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары  

 

 

№ тақырыптары 

 

Тапсыру 

мерзімі 

1.

   18 ғ. Франция әдебиеті. Мольер мен Корнель  

драматургияларындағы қамтылған тақырыптар 

Баян-

дама 


1 апта 

2.

   Петрарка Франческо лирикаларындағы қамтылатын тақырып. 

Баян-


дама 

1 апта 


3.

 

  Гетенің «Жас Вертердің азабы» повесіндегі Вертер образы, Баян-

дама 


2 апта 

4.

   ХХ ғ. Франция әдебиеті. Эмиль Золя шығармашылығының 

ерекшелігі. 

Баян-

дама 


2 апта 

5.

   Ги де Мопассаннның «Өмір» романындағы Жаннаның 

образы. 


Баян-

дама 


3 апта 

6.

   Анатоль Франс.  «Пингвиндер аралы» жазудағы сатиралық 

көзқарасы. 

Баян-

дама 


3 апта 

7.

   Оскар Уальдтің сентименталистік әңгімелерінің бірі. 

«Звездный мальчик» болмаса студенттердің өз таңдауы. 

Баян-

дама 


4 апта 

8.

   Бичер Стоу. «Том ағайдың лашығы» повесіндегі әлеуметтік 

тартыс, 


Баян-

дама 


4 апта 

9.

   Джонатан Свифтің «Гулливердің саяхаттары» романының 

астарлы мәні 

Баян-

дама 


5 апта 

10.


 

  Джек Лондонның әңгімелеріне арқау болған мәселелер. 

Баян-

дама 


5 апта 

11.


 

  Байронның « Теңіз көкжалы» поэмасының көркемдік 

ерекшелігі 

Баян-


дама 

6 апта 


12.

 

   Джордж Гордон Байронның. «Чайльд Гаральданың сапар шегуі» поэмасындағы романтикалық образ 

Баян-


дама 

6 апта 


14  ХХ  ғ.  Англияның,  Американың  сыншыл  реализмі. 

Оскар  Уайльд.  (Эстетизмнің  теоретигі)  ХХ  ғ. 

басы.1917 ж. кейінгі Американың реалистік бағыттағы 

жазушысы. Джек Лондон. (1876-1916) (Джон Гриффит 

Лондон)-әңгімелеріндегі  бақытты  өмір  тақырыбы. 

Романтикалық  бағыты.  «Солтүстік  әңгімелері..  «Теңіз 

қасқыры»,  «Мартин  Иден»  «Ақ  азу»  повестері  ХХ  ғ. 

Англияның  сыншыл  реализмі.  Чарльз  Диккенс  өмірі 

мен 

шығармашылығы. Американың 

реалистік 

бағыттағы  жазушыларының  өмірі  мен  шығармалары. 

Теодор  Драйзердің  «Америка  трагедиясы»,  «Керри 

қарындас»  романындағы  Американың  әлеуметтік 

тынысының 

шынайлықпен 

суреттелуі. 

«Нәзік 

реализм» бағытына 

қарсы 


күресі. 

Эрнест 


Хемингуэйдің  «Қош  бол,  қару-жарақ»  романы. 

Испаниядағы  антифашистік  күрес  туралы.  Соғысқа 

қарсылық.  «Қоңырау кім туралы соғып тұр» романы. 

Хемингуэй – новеллист («Жаңбыр астындағы мысық», 

«Килиманджаро қары»).   «Шал мен теңіз»символдық-

философиялық роман. 

   

 Барлығы 

45 


15 

 


13.

 

  Джек Лондонның «Тектік сарын» хикаятында адам мінездерін сомдау тәсілі 

Баян-


дама 

7 апта 


14.

 

  Виктор Гюго. «Человек, который смеется» романындағы Дея мен Гуинплен образдарының психологиялық ерекшелігі . 

Баян-


дама 

7 апта 


15.

 

  Прогрессивті романтизм өкілі. (Аврора Дюдеван) Жорж Сандтың  өмірі мен шығармашылығы 

Баян-


дама 

8 апта 


16.

 

  Бальзак-реалист. «Гобсек» повесіндегі реалистік көзқарасыБаян-

дама 


8 апта 

17.


 

  Гюстав Флобердің «Бовари ханым» романының көркемдік 

ерекшелігі 

Баян-


дама 

9 апта 


18 

 

Байронның «Еврей әуендер», «Бақыттысың», «Кадикстің қызы», «Бас сүйегінен жасалған тостағандағы жазу» 

өлеңдеріндегі романтикалық сипат 

Баян-

дама 


9 апта 

19 


Байронның «Шильон тұтқыны» поэмасындағы адам 

психологиясы 

Баян-

дама 


10 апта 

20 


ХІХ ғ. басындағы Америка әдебиетінің реалист жазушысы. 

Эдгар Аллан По-ның өмірі мен шығармашылығы 

Баян-

дама 


10 апта 

21 


Оскар Уайльдің Дорина Грейдің портретін жасаудағы жазушы 

шеберлігі 

Баян-

дама 


11 апта 

22 


Эдгар По-ның «Морг көшесіндегі жан түршігерлік оқиға»  

әңгімесінің ерекшелігі 

Баян-

дама 


11 апта 

23 


Гюгоның   «93 жыл» романының тарихи мәні 

 

Баян-дама 

12 апта 


24 

Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» әңгімесінің саяси сипаты 

Баян-

дама 


12 апта 

25 


Стендальдың  «Қызыл мен қара» романының саяси мәні 

Баян-


дама 

13 апта 


26 

Данэль Дефоның  «Робинзон Крузо»  романының адам 

тәрбиесіндегі ролі 

Баян-


дама 

13 апта 


27 

Джек Лондон «Мартин Иден» романындағы Иден образы 

Баян-

дама 


14 апта 

28 


Теодор.Драйзер шығамашылығындағы -реализм 

Баян-


дама 

14 апта 


29 

Жан Поль Сартрдың «Айну» романының маңызы 

Баян-

дама 


15 апта 

30 


Франц Кафканың өмірі мен шығармашылығы 

Баян-


дама 

15 апта 


Негізгі оқулықтар: 

1.

 1.Античная литература (Под. Ред. А.А. Тахо-Годи. М., «Просвещение», 1986.   

2.

 2.Тронский И.М. История зарубежной литературы.   

3.

 3.История  зарубежной  литературы.  (Средние  века  и  возрождение)    М.,  «Высшая 

школа.  1987.    Авторлары:  М.П.  Алексеев,  В.М.  Жирмунский,  С.С.  Мокульский,  А.А. 

Смирнов. Чистякова И.А. Вулих Н.В.  

4.

 История античной литературы. М., «Высшая школа». 1977. 

5.

 История всемирной литературы в 9 томахнт. І., М., «Наука»., 1983. 

6.

 История античной литературы. М., «Высшая школа». 1977. 

7.

 Артомонов С. Д. Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1978 

8.

 Артомонов С. Д. Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1979 

9.

 Артомонов  С.  Д.,  Гражданская  З.  Т.,  Самарин  Р.  М.  История  зарубежной 

литературы    ХҮІІ-ХҮІІІ вв. 4-изд. М., 1973 

10.

 

С.Әшімханова.  ХІХ  ғасырдағы  Еуропа  әдебиетінің  тарихы.  (Лекциялар  курсы. 2005. 

11.


 

Хрестоматия по зарубежной литературе ХІХ века Сост. А. Аникест.М., 1955 

12.

 

Зарубежная литература ХІХ века. Романтизм. Хрестоматия. Под ред. Я. Засурского. М., 1976 

13.


 

Зарубежная литература ХІХ века. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия. 

Под ред. Я. Засурского. М., 1979 

14.


 

История зарубежной литературы ХІХ века. М., 1979. 

15.

 

История зарубежной литературы ХІХ века.М., 1983. 16.

 

История зарубежной литературы ХХ века. В. Н. Богословский, З. Гражданская,      А.Ф. Головенченко и др. М., 1990 

                       Қосымша оқулықтар: 

1.

 Прескунов М. Виктор Гюго.М.1954. 

2.

 Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958 

3.

 Дубашинский И.А. Поэма Дж.Г. Байрона. «Поломничество Чайльд Гороьда». Рига 

«Эвайгэне» 1975. 

4.

 

Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. Проблемы этетики. М., 1978 5.

 

Реизов Б.Г. Клименко Е.П. Байрон. Язык и стиль. 1960.М. 6.

 

Белинский В. Г. Робинзон Крузо. Полн. Со. Соч., в 13 томах, т. 6, М., 1953  7.

 

Абуш А. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения. М., 1964 8.

 

Жирмунский В. Гете в русской литературе. Л., 1937 9.

 

Вильмонт Н. Гете. М., 1959 10.

 

Шагинян М. Гете М., 1950 11.

 

Кессель Л.М. Гете и «Западно-восточный диван». М., 1974 12.

 

История немецкой литературы. Т.5 М., 1971 13.

 

Абуш А. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения. М.1964.                                Қазақ тіліндегі мәтіндер: 

1.

 Хемингуэй. Шал мен теңіз. Қазақ тілінде.    

2.

 Ги де Мопассан. «Өмір». Роман. Ауд. Ә. Кекілбаев.  Қазақ тілінде. А., 1970 

3.

 Эмиль Золя әңгімелері мен мақалалары.Қазақ тілінде 

4.

 Эдгар По. Шөлмектен шыққан қолжазба. А. 2003 

5.

 Гюго. 93 жыл. 2002. Астана. 

6.

 Стендаль. Қызыл мен қара. Роман Ауд. Ж. Ысмағұлов. А., 1977 

7.

 Шелли Перси Биши. Өлеңдер мен поэмалар. 2002. Астана. 

8.

 Байрон Д. Ж. Таңдамалы. Ауд. С. Асанов, Ғ. Қайырбеков. А., 1970 

9.

 Байрон Д. Ж: таңдамалы шығармалары. Бір томдық.құрастырған. Қ. Бекхожин. А., 

1960 


10.

 

Байрон. Еврей саздары. Өлеңдер. Ауд. Ғ. Қайырбеков. А., 1965 11.

 

Джонатан Свифт. Гулливер лилипуттар арасында. 12.

 

Дефо Даниэль.Рабионзон Крузо. Астана.2002. 13.

 

Шиллер Фридрих. Зұлымдық пен махаббат. 

14.

 

Гюго. 93 жыл. 2002. Астана. 15.

 

Гете Иоганн Вольфганг. Фауст. 16.

 

Франсуа Рабле. Гаргантюа және Пантагрюэль. А. 2007. 17.

 

Ахилл Татий, Лонг, Лукиан, Акулей. Көне романдар мен әңгімелер. А. 2006. 18.

 

Байрон. А. 2005 19.

 

Вальтер Скотт. Туритандар. А. 2007. 20.

 

Чарльз Диккенс. Оливер Твистің басынан кешкендері. А. 2004. 21.

 

Онере Бальзак. А. 2005. 22.

 

Стендаль. Қызыл мен қара. А. 2004. 23.

 

Лион Фейхтвангер. Испан хикаясы. А. 2008. 24.

 

Иоганн Вольфганд Гете. Фауст. А. 2004. 25.

 

Мигель Астурлас. Кедергілердің көздері. А. 2005. 26.

 

Томас Манн. Будденброктар. А. 2009. 27.

 

Стефан Цвеиг. Андре Моруа. А. 2009. 28.

 

Эмиль Золя. Шабыт. Тереза Ракен. А. 2006. 29.

 

Антика заманының драмаургиясы. А. 2009. 30.

 

Эсхил. Бұғаудағы Прометеи. 31.

 

Софокл. Эдип патша. 32.

 

Еврипид. Медея. Елене. Троя арулары. 33.

 

Аристофан. Лисистрата, Фесморфорлар мейрамындағы әйелдер. А. 2002.                  

Лекция 

 

Лекция№1.    Антика  әдебиетінің  әлемдік  маңызы.  Антика  әдебиетінің  негізінде 

дамыған  жанрлар.  Антика  әдебиетіндегі  кезеңдар.  Гомер  «Илиада»  мен  «Одиссея». 

Драмалардың пайда болуы.  Гесиод..Дионис культі. 

Әдебиеттер:  

1.Античная литература (Под. Ред. А.А. Тахо-Годи. М., «Просвещение», 1986.   

2.Тронский И.М. История зарубежной литературы.   

4.  История античной литературы. М., «Высшая школа». 1977. 

5.  История всемирной литературы в 9 томахнт. І., М., «Наука»., 1983. 

6.  Қобланов  Ж.  Шетел  әдебиеті  тарихы.  Антик  дәуіріндегі  грек  әдебиеті.  1  кітап.   

А., «Қазақ университеті. 2004.  

Лекция№2..  Парсы-грек  соғыстары  жылдарындағы  ұлттық  бірліктің  Эсхил 

драмаларынан  көрінуі.  «Парсылар»  драмасы.  Эсхил  трагедиясын  жалғастырушы, 

Софоклдің      «Эдип  патша»,  «Колондағы  Эдип»,  «Антигона»  тргедиялары.    Эврипид  

Ежелгі  грек  трагедиясының  үшінші  өкілі.  «Медея»,  «Геракл»,  «Ипполит»,  «Троялық 

әйелдер»,  «Электра»,  «Елена»,  «Андромаха»,  «Орест»,  «Вакх  қыздары»  мифологиялық 

аңыздардың  сюжетінен  алынған.  «Медеяның»  қорланғн  махаббат  пен  қызғаныш 

трагедиясы.  Медея  әйел  құдайлар  алдында  да,  тағдыр  алдында  да  бас  имейтін  тұлға.    

Ежелгі аттикалық комедия. Аристофан. Орта комедия. Б.д.д.Ү-ІҮ ғасырлардағы прозалық 

шығармалар.  Тарихи проза. 

Әдебиеттер: 

1.Античная литература (Под. Ред. А.А. Тахо-Годи. М., «Просвещение», 1986.   

2.Тронский И.М. История зарубежной литературы.   

3.История  зарубежной  литературы.  (Средние  века  и  возрождение)    М.,  «Высшая 

школа.  1987.    Авторлары:  М.П.  Алексеев,  В.М.  Жирмунский,  С.С.  Мокульский,  А.А. 

Смирнов. Чистякова И.А. Вулих Н.В.  

4.  История античной литературы. М., «Высшая школа». 1977. 

5.  История всемирной литературы в 9 томахнт. І., М., «Наука»., 1983. 

6.  Қобланов  Ж.  Шетел  әдебиеті  тарихы.  Антик  дәуіріндегі  грек  әдебиеті.  1  кітап.   

А., «Қазақ университеті. 2004.                         

  

Лекция№3  .  Орта  ғасыр  әдебиетіне  кіріспе.  Ұлы  қоныстанудың  орта  ғасыр 

әдебиетінің  өркендеуіне  тигізген  ықпалы.  Үш  әдеби  ағымның  пайда  болуы.  Орта 

ғасырлық  Франция  эпосы  «Роланд  туралы  жыр»,  Жырдың  пайда  болуына  ықпал  еткен 

тарихи оқиға.  Кейіпкер арқылы берілген ұлы идея. Испанияның батырлық эпосы «Сид». 

Поэмадағы тарих шындық Жырдың көркемдік сипаты.  Жырдың үш бөлімі. Оның әлемдік 

маңыз  алуы.  ХП  ғасырда,  Германияда  неміс  тіліндегі  көркем  әдебиеттің  пайда  болуы. 

Немістің  «Нибелунг»  батырлық  эпосының  пайда  болуы.    Атилла,  Зигфрид,  Гунтер, 

Кримхильда образдарындағы қарама қарсылықтар. 

Әдебиеттер:    

1.Тронский И.М. История зарубежной литературы.   

2.История  зарубежной  литературы.  (Средние  века  и  возрождение)    М.,  «Высшая 

школа.  1987.    Авторлары:  М.П.  Алексеев,  В.М.  Жирмунский,  С.С.  Мокульский,  А.А. 

Смирнов. Чистякова И.А. Вулих Н.В.  

 История всемирной литературы в 9 томахнт. І., М., «Наука»., 1983. 

3.Қобланов  Ж.  Шетел  әдебиеті  тарихы.  Антик  дәуіріндегі  грек  әдебиеті.  1  кітап.   

А., «Қазақ университеті. 2004. 

4. С.Өтениязов. Аттила. 1998. 

5. И. Омаров. Аттила. А. 2004.  

6.А.П. Соловьев. Аттила. Астана. 2006                                

 Лекция.№4  Орта  ғасырдағы  қалалық  әдебиет.  Қалалық  әдебиеттің  негізгі 

жанрлары.Фаблио.  Шванк  және  олардың  халық  шығармашылығымен  байланысы. 

Штриккердің  «Поп  амис»  атты  повесі..  Қалалық  дидактикалық  әдебиет.  «Роза  туралы» 

романның философиялық астары. 

 Әдебиеттер:  

1.История  зарубежной  литературы.  (Средние  века  и  возрождение)    М.,  «Высшая 

школа.  1987.    Авторлары:  М.П.  Алексеев,  В.М.  Жирмунский,  С.С.  Мокульский,  А.А. 

Смирнов. Чистякова И.А. Вулих Н.В.  

2.  История всемирной литературы в 9 томахнт. І., М., «Наука»., 1983.               

Лекция.№5    Италияның  дәуірлеу кезеңінің өкілдері.  Данте, Петрарка, Боккаччо 

шығармалары. ХІҮ ғасырдағы Ренессанстың ұлдары.  Италиядағы гуманистік топтардың 

пайда  болуы.  Дантенің  «Құдіретті  комедиясы»  Абстрактылы  идея  мен  философиялық 

лирикалардың  пайда  болуы.  Әдебиеттегі  алғашқы  реализм  дәстүрінің  пайда  болуы. 

«Новая  жизнь»  кітабының  Беатричке  арналуы.  Әдебиеттегі  символистік  және 

аллегориялық  бейнелеу.  Италия  гуманистерінің  аға  буын  өкілдерінің  бірі—Франческо 

Петрарка.  Оның  поэтикалық,  моральдық  философиялық  шығармаларының  пайда  болуы. 

Лаура  образы.  Италия  гуманизмі  дәуірлеу  кезеңінің  өкілі  Боккаччо.  Өмірі  мен 

шығармашылығы.  «Декамеронның»  Италияның  көркем  шығармасының  дамуына  әсері. 

Италия  прозасының  негізін  салушы.  «Фьяметта  мадоннаның  элегиясы»    психологиялық 

роман екендігі. Мария образының жасалуы. 

Әдебиеттер:  

1.История  зарубежной  литературы.  (Средние  века  и  возрождение)    М.,  «Высшая 

школа.  1987.    Авторлары:  М.П.  Алексеев,  В.М.  Жирмунский,  С.С.  Мокульский,  А.А. 

Смирнов. Чистякова И.А. Вулих Н.В.  

2.  История всемирной литературы в 9 томахнт. І., М., «Наука»., 1983.  

      

Лекция.№6      ХҮП  ғ.Италияның,  Испания,  Франция  әдебиеттеріне  кіріспе. 

Франция  классицизмі.  Пьер  Корнель    трагедияларындағы  саяси  мәселелер.  «Бақ», 

«Цинна».    Жан  Расиннің  трагедиялары.  «Андромаха»,  «Британник»,  «Федра».  Мольер 

комедияларындағы  көркемдік  әдістер.    Сабақ  барысында  Европаның  17  ғ.  басындағы 

саяси экономикалық жағдайына қысқаша тоқталып оның мәдениет пен әдебиетке тигізген 

ықпалы  сөз  болады.  Утопиялық,  драматургиялық  трагедиялық,  комедиялық,  мысал, 

поэма, публицистикалық жанрлардың пайда болуына қысқаша шолу жасау. 17ғ. Франция, 

17ғ.  Италия,  17ғ.Испанияның  мәдениеті  мен  әдебиетіндегі,  ғылымындағы  құлдырау  мен 

дәуірлеу  кезеңдеріне  жалпылама  шолу.  Франция  әдебиетіндегі  2  кезең.  Классицизмнің 

алыптары:  Корнельдің  драматургияда  трагедия  мен  комедияны  біріктіруі.  «Королевская 

площадь»,  «Медея»  трагедиясы..  Андромаханың  идеялды  образы  мен  қатал  да  аяусыз 

Пиррдің  адамшылық  тұлғасындағы  қарама-қайшылықтар.  Әлем  әдебиетіндегі  әйел  ана, 

әйел саясаткер образын талдау. 

Әдебиеттер: 

1.

 

Артомонов С. Д. Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1978 2.

 

Артомонов С. Д. Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1979 3.

 

Артомонов  С.  Д.,  Гражданская  З.  Т.,  Самарин  Р.  М.  История  зарубежной литературы ХҮІІ-ХҮІІІ вв. 4-изд. М., 1973 

4.

 Бахмутский Б. Я. И др. История зарубежной литературы ХҮІІ вв. М., 1967 

5.

 Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. Хрестоматия. М. 1982 

6.

 Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980 

7.

 ХҮІІ век в мировом литературном развитии. М.,1969 

8.

 Виппер  Ю.  Б.  Формирование  классицизма  во  французской  поэзии  начала 

ХҮІІ века. М., 1967  

Лекция№7.  ХУШ ғ.Англияның ағартушылық бағытының өкілдері  Д. Дефо мен. 

Д.Свифттің өмірі мен шығармашылығы. Дефоның «Робинзон Крузо» романы адам туралы 

философиялық астарлау. Робинзон Крузо прототиптік образ, өмірде шынайы болған адам 

–  матрос  Александр  Селькрик  оның  өмірімен  байланыстырып  жазылған  философиялық-

саяси  шығарма  Лекция  барысында  оның  жаңа  қоғам  мен  жасөспірім  балалар 

тәрбиелеудегі  саяси  астарына  кеңірек  тоқталу.  Д.  Свифтің  шығармашылық  тәсілі, 

аллегорияны  пайдаланып  Англияның  сол  ғасырдағы  жүргізіп  отырған  саясатын 

әшкерлеуі.  Гулливердің  қатерлі  жорығы,  көрген  қиындығы  образды  бейнелеуде  күлкіге 

айналдырылуы.  «Гулливердің    саяхаты»  саяси  мақсата  жазылған  философиялық  роман 

екендігі.Самюэль  Ричартсон.  Жанұялық-тұрмыстық  романның  негізін  салушы. 

Қарапайым адамдардың ішкі жан дүниесін ашудағы шеберлігі. 

Әдебиеттер: 

1.

 

Артомонов С. Д. Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1978 2.

 

Артомонов С. Д. Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1979 3.

 

Артомонов  С.  Д.,  Гражданская  З.  Т.,  Самарин  Р.  М.  История  зарубежной литературы ХҮІІ-ХҮІІІ вв. 4-изд. М., 1973 

4.

 Бахмутский Б. Я. И др. История зарубежной литературы ХҮІІ вв. М., 1967 

5.

 Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. Хрестоматия. М. 1982 

6.

 Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980 

7.

 ХҮІІ век в мировом литературном развитии. М.,1969 

8.

 Виппер  Ю.  Б.  Формирование  классицизма  во  французской  поэзии  начала 

ХҮІІ века. М., 1967 

9.

 

Дефо Даниэль. Робинзон Крузо. Жалын., 1980  10.

 

Белинский В. Г. Робинзон Крузо. Полн. Со. Соч., в 13 томах, т. 6, М., 1953     

Лекция.№8    ХҮШ  ғ.  Француз  әдебиеті.  Францияның  ағартушылық  бағыттағы 

әдебиетінің  өкілі.  Вольтер  Франсуа  -  Мари  (Аруэ)  Вольтер  тарихшы.  «Брут»,    «Заира»  

«Магомед» трагедиялары. Жан-Жак Руссо Франция әдебиетіндегі сентименталистік әдеби 

бағыттың  өкілі.  Оның  Қоғамдық  келісім  шарт»  еңбегіндегі  халықтық  басқару  туралы 

ойлары.  «Эмиль»  педагогикалық  романындағы  жаңа  адам  бейнесі.  Педагогикалық 

теорияларының,  пәлсапалық  ойларымен  байланысы.      «  Жаңа  Элойза»  сентименталдық 

роман жанры.  Руссоның романтикалық әдебиет тарихындағы орны. 

Франция  драматургиясындағы  демократиялық  және  реалистік  бағыттар. 

Бомаршенің.  Фигаро  туралы  трилогиясы.  (Севиль  шаштаразы)  «Фигароның  үйленуі. 

Фигоро  образы-  саяси  үстемдік  үшін  күрес  кезіндегі  буржуазияның  ұнамды  қаһарманы. 

Альманива  бейнесі-француз  дворияндық  ортасының  1789ж.  ревалюция  қарсаңындағы 

ыдырауының кейпі.  

Әдебиеттер: 

1.

 Артомонов С. Д. Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1978 

2.

 Артомонов С. Д. Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. М., 1979 

3.

 Артомонов  С.  Д.,  Гражданская  З.  Т.,  Самарин  Р.  М.  История  зарубежной 

литературы ХҮІІ-ХҮІІІ вв. 4-изд. М., 1973 

4.

 

Бахмутский Б. Я. И др. История зарубежной литературы ХҮІІ вв. М., 1967 5.

 

Зарубежная литература ХҮІІ-ХҮІІІ вв. Хрестоматия. М. 1982 6.

 

Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980 7.

 

ХҮІІ век в мировом литературном развитии. М.,1969 8.

 

Виппер  Ю.  Б.  Формирование  классицизма  во  французской  поэзии  начала ХҮІІ века. М., 1967 

9.

 Дефо Даниэль. Робинзон Крузо. Жалын., 1980  

10.


 

Белинский В. Г. Робинзон Крузо. Полн. Со. Соч., в 13 томах, т. 6, М., 1953  

Лекция.№9      ХУШ  ғ.  «Дауыл  мен  тегеуріннің»  өкілдері:  Лессинг  Готхольд 

Эфраим  –немістің  ұлы  ағартушысы..  «Дана  Натан»  драмасының  ағартушылық  бағыты. 

Гердер,  Гете  және  Шиллер.  «Дауыл  мен  тегеуріннің  өкілдері».  Гердер  эстетикасыдағы 

тарихилық  сипаттар.. Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832) – неміс халқының ұлы ақыны. 

Гетенің  «Дауыл  мен  тегеурін»  кезеңіндегі  лирикасы.  Гетенің  алғашқы  эстетикалық 

ойлары.  «Гец  фон  Берлихинген»  тарихи  драмасындағы  бүлікшілік  қайшылықтар.  «Жас 

Вертердің  азап  шегуі»  және  неміс  сентиментализмі.  Гете  Италияда.  «Эглюнт»  және 

«Торквато  Тассо»  шығармаларының  пәлсапалық  –  саяси  идеялары.  Веймар 

классицизмінің  бағдарламасы.  Гетенің  әлем  әдебиетінің  негізін  салудағы  үлесі.  «Фауст» 

драмасының  әлемдік  маңызы.  Шиллердің  өмірі  мен  шығармашылығы.  «Зұлымдық  пен 

махаббат» 5 актілі пьесасы мен «Отелло» драмасы.   

Әдебиеттер: 

1.

 

Абуш А. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения. М., 1964 2.

 

Жирмунский В. Гете в русской литературе. Л., 1937 3.

 

Вильмонт Н. Гете. М., 1959 4.

 

Шагинян М. Гете М., 1950 5.

 

Кессель Л.М. Гете и «Западно-восточный диван». М., 1974 6.

 

История немецкой литературы. Т.5 М., 1971 7.

 

Гете Иоганн Вольфганг. Фауст. 8.

 

Шиллер Фридрих. Зұлымдық пен махаббат.  

Лекция.№10    ХІХ  ғ.  Батыс  Европадағы  романтизм  қарсаңындағы  романтизмнің 

қалыптасуы. Романтизм өкілдері. Жан Казот. Англия романтизмі Байрон мен Перси Биши 

Шеллидің поэзиясынан  басталуы.  «Романтизм  қарсаңындағы  романтизмге  түсінік  беру». 

«Живописное», 

«готическое», 

«романтическое» 

қолданысына 

түсінік. 

Англия 

әдебиетіндегі  романтизмнің  өкілі  Гораций  Уолполдың  «Отранто  замогына»  тоқталу, ондағы  готикалық  стиль,  спиритизм.  Франциядағы  предромантизмнің    өкілі  Жан 

Казоттың  1772  ж.  жазылған  «Влюбленный  дьявол»  повесіндегі  романтикалық  сарын 

готикалық стиль. Байронның поэмаларындағы романтикалық бағыт. «Чайльд Гарольдтың 

сапар шегуі» мен «Дон Жуан», «Шильон тұтқыны» поэмаларының әдеби көркем тілі, әлем 

шығармаларының  шоқтығы.  Перси  Биши  Шелли  романтизмінің  қоғамдық  саяси 

қозғалыстағы  ролі.Шеллидің  лиро-эпикалық  дидактикалық  поэмалары.  «Королева  Маб», 

Шелли лирикасының түрлері. 

Әдебиеттер: 

1.

 

Елизарова М. С: и др. История зарубежной литературы ХХ века М., 1972 2.

 

История зарубежной литературы ХХ века. М., 1982 3.

 

История зарубежной литературы ХХ века. Учеб для студентов в 2 ч. Н.П. Михельская, В. А. Луков., А. А. Завьялова и др. Пол ред. Н. П. Михальской., М., 1991 

4.

 История зарубежной литературы ХІХ века. Богословский В. Н., А.С. 

Дмитриев, Н.А. Сольева и др. М., 1991 

5.

 

Хрестоматия по зарубежной литературе ХІХ века Сост. А. Аникест.М., 1955 6.

 

Зарубежная литература ХІХ века. Романтизм. Хрестоматия. Под ред. Я. Засурского. М., 1976 

7.

 Зарубежная литература ХІХ века. Романтизм. Критический реализм. 

Хрестоматия. Под ред. Я. Засурского. М., 1979 

8.

 

Практические занятия по зарубежной литературе. Под ред. Н.П. Миальский и Б.И. Пурищева, М., 1981 

9.

 Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. Проблемы этетики. М., 1978 

10.


 

Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958 

11.

 

Романтические традиции американкой литературы ХІХ века и современность. Под ред. Я. Н. Засурского М., 1982  

12.


 

Байрон Д. Г. Таңдамалы. Ауд. С. Асанов, Ғ. Қайырбеков. А., 1970 13.

 

Байрон Д. Г: таңдамалы шығармалары. Бір томдық. Құрастыр. Қ. Бекхожин. А., 1960 

14.


 

Байрон Д.Г. Еврей саздары. Өлеңдер. Ауд. Ғ. Қайырбеков. А., 1965 

                  

Лекция.№11  .  ХІХ  ғ.  екінші  жартысындағы  Француз  әдебиет.  Сыншыл  реализм 

әдебиетінің  ерекшеліктері.  Француз  өнеріндегі  импрессионизм  және  әдебиетке  ықпалы. 

Француз  әдебиетіндегі  натурализм  мен  символизм.  Декаденттік  әдебиет.  Париж 

Коммунасының  әдебиеті.  Натурализм  –  1848  жылғы  революциядан  кейін  пайда  болған 

бағыт  теоретигі  Эмиль  Золя  (1840-1902).  Анатоль  Франс.  Ги  де  Моппасан  шығамалары. 

Эмиль  Золя--ХІХ  ғасырдағы  романтикалық  және  реалистік  өнер  дәстүрлерін  игерген 

сүреткер.  «Жерминаль»,  «Жер»,  «Тас  –  талқан».  «Үш  қала»  Сыншыл  реализм.  Ги  де 

Мопассан  (1850-1924)  шығармашалығы.  «Өмір»  романындағы  арманның  өшуі  мен 

мақсатсыз  адамның  сөнуі  тақырыбы.  Анатоль  Франс  (1844-1924).  Жазушы 

шығармашылығының  пәлапалық  және  эстетикалық  негізі.  Ағартушылық  дәстүрлер. 

Франстың  сатирасы.  «Пингвиндер  аралы»  роман-памфлетіндегі  қоғамдық-саяси  мәселе.  

«Сильвестер Боннардың қылмысы». Пофессор  Бержери бейнесі. «Кренке Биль» әңгімесі. 

«Пингвиндер  аралы»  роман-памфлетіндегі  қоғамдық-саяси  мәселе.Аллегориялық 

образдар. «Құдайлар аңсайды» романындағы якобиндік диктатураны бейнелеу. 

Әдебиеттер: 

1.

 Елизарова М. С: и др. История зарубежной литературы ХХ века М., 1972 

2.

 История зарубежной литературы ХХ века. М., 1982 

3.

 История зарубежной литературы ХХ века. Учеб для студентов в 2 ч. Н.П. 

Михельская, В. А. Луков., А. А. Завьялова и др. Пол ред. Н. П. Михальской., М., 1991 

4.

 

История зарубежной литературы ХІХ века. Богословский В. Н., А.С. Дмитриев, Н.А. Сольева и др. М., 1991 

5.

 Хрестоматия по зарубежной литературе ХІХ века Сост. А. Аникест.М., 1955 

6.

 Зарубежная литература ХІХ века. Романтизм. Хрестоматия. Под ред. Я. 

Засурского. М., 1976 

7.

 

Зарубежная литература ХІХ века. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия. Под ред. Я. Засурского. М., 1979 

8.

 Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. Проблемы этетики. М., 1978 

9.

 Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., 1958 

10.


 

Эмиль Золя әңгімелері мен мақалалары.Қазақ тілінде 

11.

 

Ги де Мопассан. «Өмір». Роман. Ауд. Ә. Кекілбаев.  Қазақ тілінде. А., 1970  12.

 

Бодлер Ш. Өлеңдер. А. 1979.         

Лекция.№13    Англияның  сыншыл  реализмі.  Оскар  Уайльд.  (Эстетизмнің 

теоретигі) ХХ ғ. басы.1917 ж. кейінгі Американың реалистік бағыттағы жазушысы. Джек 

Лондон.  (1876-1916)  (Джон  Гриффит  Лондон)-әңгімелеріндегі  бақытты  өмір  тақырыбы. 

Романтикалық бағыты. «Солтүстік әңгімелері.. «Теңіз қасқыры», «Мартин Иден» «Ақ азу» 

повестері  және  олардың  маңызы.  Теодор  Драйзер.(1817-1946)  американың  реалистік 

әдебиетінің басты тұлғасы.  ХХ ғ. Америка әдебиетіндегі реалистік бағыттың өкілі Эрнест 

Хемингуэй   Чарльз Диккенстің «Оливер Твистің ғажайыптары» атты романындағы 19 ғ. 

Англиядағы  қоғамның  саяси  әлеуметтік  қарсылықтарының  көрінісі.  Теодор  Драйзер 

(1871-1945)  американ  реалистік  әдебиетінің  басты  жазушы,  көренекті  көсемсөзші, 

қоғамдық қайраткер. «Америка трагедиясы.» Драйзердің «Керри қарындас» романындағы 

Американың әлеуметтік тынысының шынайлықпен суреттелуі. «Нәзік реализм» бағытына 

қарсы күресі.  Эрнест Хемингуэй  (1899-1961). Шығармашылығындағы соғысқа қарсылық 

тақырыбы.  «Қош  бол,  қару-жарақ»  романы.  Испаниядағы  антифашистік  күрес  туралы. 

Соғысқа  қарсылық.    «Қоңырау  кім  туралы  соғып  тұр»  романы.  Хемингуэй  –  новеллист 

(«Жаңбыр астындағы мысық»,  «Килиманджаро қары»).  «Шал  мен теңіз»  философиялық 

символистік повесть. Басты кейіпкерлері халық образдары шал мен балықшы. Әдебиеттер: 

1.

 История зарубежной литературы ХХ века. В. Н. Богословский, З. 

Гражданская, А.Ф. Головенченко и др. М., 1990 

2.

 

История зарубежной литературы конца ХІХ в. начало ХХ века. Под ред. М. С. Елизаровой и Н. П. Михальской М., 1970 

3.

 Анисимов И.И. Новая эпоха всемирной литературы. М., 1966 

4.

 Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века. М., 1965 

5.

 Драйзер Т. «Америка трагедиясы» романы (ауд. Т. Исмаилов 1970) 

6.

  Диккенс Чарльз. Оливет Твистің басынан кешкендері. Ауд. Ә. Атынаев, А., 

1984   


 

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
uploads -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
uploads -> Жанқұтты шешеннің қартайған шағында

жүктеу 199.32 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет