Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты


   Шынайы   объектінің   сапасын   жоғарылату   арқылы   жасалатынжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет8/11
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

329.   Шынайы   объектінің   сапасын   жоғарылату   арқылы   жасалатын 
қиялдың тәсілі:
A)
гиперболизация
B)
типизация
C)
түйсіну
D)
агглютинация
E)
схематизация
330.   Адамның   мақсат,   мұратының   орындалу   барысын   ойша   елестетуі, 
келешекке бағытталған қиялы қалай аталады?
A)
мақсат
B)
мұратты
C)
елес
D)
арман
E)
дұрыс жауабы жоқ
331.   Суреттеп   жазғанға   немесе   жазғанға   қарап   адамның   жаңадан   бір 
нәрсені елестете алуы қиялы:
A)
талант
B)
дарындылық
C)
арман
D)
творчествалық 
E)
қайта жасау
332.   Кентавр,   жезтырнақ,   азрошана,   амфибия-адам,   су   перісі   қиял 
идеяларының жасалу тәсілі:
A)
акцентировка
B)
схематизация
C)
агглютинация
D)
гипербола
E)
қайта жасау
79

333. Іс-әрекеттің қандай да болмасын түріндегі шығармашылдық қиялдың 
маңыздылығы:
A)
дүниені өзгертіп, жаңалау
B)
жалпылау
C)
қайталау
D)
жаңа образдар жасау
E)
дұрыс жауабы жоқ
334. Қиялдың – бұл:
A)
адамға ғана тән болып келетін, жаңа образдарды өңдеп қайта жасауда 
көрінетін психикалық процесс
B)
әртүрлі   пікірлерді   талдау   мен   салыстыру   және   осының   негізінде 
қалыптасқан жаңа бейнелер мен қортындылар
C)
заттар   мен   құбылыстардың   арасындағы   байланысты   нақтылайтын 
немесе бейнелейтін пікірлер
D)
мәселелі   жағдай   анықталмағанда   жүріс   -тұрысқа   бағыт   беруді 
қамтамасыз етеді
E)
шындықтың бейнеленуінің жоғары формасы
335. Қиял бейнелерінің ес, елестен айырмашылығы: 
A)
нақты болмыс
B)
өткен тәжірибе
C)
жаңа байланыс
D)
тума бағдарлама
E)
рухани негіз
336. Адамның қиял жарқындығы мен қуатын бейнелейтін қасиеті: 
A)
ауқымдылығы
B)
еркіндігі
C)
шабыты
D)
көңіл-күй
E)
арманшылдығы 
337.  Күшті  эмоционалды  қиялдың  жасампаздық  пен  шығармашылыққа 
қатынасы:
A)
қолдайды
B)
өшіреді
C)
дамытады
D)
қуаттайды
E)
кедергі
338. Шығармашылық қиял ,ол:
A)
бір қасиеттің алға басып екіншісінің бәсеңдеуі 
B)
жеке эелементтердің бір бейнеге құйылуы
C)
қиял іс-әрекеттерінің қалаған болашаққа бағытталуы
D)
жаңа ерекше бейненің құрылуы
E)
арман
80

339.   Адамның   сезім   мүшелеріне   сыртқы   әсер   етусіз   пайда   болатын 
бейнелер не деп аталады:
A)
қабылдау иллюзиялары
B)
қиял
C)
галлюцинациялар
D)
фантазия
E)
арман
340. Қиялдың жасалу жолына жатпайды:
A)
типтік образдарды жасау
B)
агглютинация
C)
қайта жаңғырту
D)
гипербола
E)
қайта жасау
ЭМОЦИАЛЫҚ ЕРІКТІК СФЕРА 
341. Танымдық іс-әрекетпен байланысты сезім қалай аталады?
A)
моральді
B)
интеллектуалды
C)
эстетикалық
D)
практикалық
E)
эмоционалды
342. Моральдық сезімдер бұл – 
A)
өзінің   мазмұны   арқылы   адамның   адаммен   қатынасын   бейнелейтін 
сезімдер
B)
моральдық нормалар, тұлғалық мінез-құлықты бағалайтын сезімдер
C)
адамның мінезі басқа адамдардың мінезіне айқындалу сезімдері
D)
адамның   көзқарасы   және   дәлелдемесі   әлемдік   танудағы   айқындалу 
сезімдері
E)
дұрыс жауабы жоқ
343. Аффект көрсеткіші:
A)
сананың аздап өзгеруі
B)
еріктің өз әрекетіне бақылауының бұзылуы
C)
өзін-өзі ұстауды сақтау
D)
еріктің өз әрекетіне бақылауының сақталуы
E)
қобалжу
344. Сезімнің әсерленуінің бір формасын көрсет:
A)
шығармашылық
B)
талдау
C)
иллюзия
D)
құмарлық
E)
диссонанс
345. Күрделі эмоциялар:
A)
көңіл, аффект, құмарлық
81

B)
стресс, фрустрация, сезім
C)
көңіл-күй, қуаныш, сүйіспеншілік
D)
астеникалық, стеникалық, стресс
E)
фрустрация, депрессия, қайғы
346.   Адамға   күш   беріп,   белсенділігін   жоғарылатын   көтеріңкі   сезім   мен 
эмоцияларды:
A)
интеллектуалдық сезім 
B)
астеникалық 
C)
стеникалық 
D)
стресс 
E)
эстетикалық сезім
347. Жоғары сезім бұл:
A)
қуану
B)
эстетикалық сезімі
C)
қайғы
D)
депрессия
E)
қанағаттану
348. Сезім дегеніміз не?
A)
адамның бейнелік психикалық іс-әрекетіндегі көріністердің бірі
B)
адамның өзіне деген өзіндік көзқарасы
C)
сыртқы   дүние   заттары   мен   құбылыстарының   адамның   қажеттеріне 
сәйкес   келу-келмеуінің   нәтижесінде   пайда   болып   отыратын   психикалық 
процесс 
D)
адамдардың   және   өзінің   жүріс-тұрысына   деген   жеке   адамның 
эмоционалдық қалпы.
E)
адамның іс-әрекетіндегі және әсерленуіндегі эмоционалдық қалпы
349. Аффект дегеніміз не?
A)
қысқа уақытқа созылатын эмоционалды реакция
B)
ұзақ уақытқа созылатын, шектен тыс реакция
C)
қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін жағымды эмоционалды реакция
D)
адамдардың тәртіпсіз, истерикалық, ұнамсыз өздері бақылай алмайтын 
сезімдері
E)
қысқа уақытқа созылатын, қатты өтетін реакция
350.   Адамның   уайымға   берілуі,   енжарлығы,   көңілсіздігі   және   олардың 
баяу, солғын көрінуіндегі сезім ерекшелігі: 
A)
астеникалық
B)
стеникалық
C)
стресс
D)
аффект
E)
шошыну
351. Ерік деген не ?
A)
сананың белсенділікке бағытталуы және жинақталуы
82

B)
мақсатқа жету барысында қиындықты жеңуге бағытталған адамның іс-
әрекетін жүріс-тұрысын саналы ұйымдастыру
C)
адам іс-әрекетіне бағдар беретін тұрақты мотивтер жиынтығы
D)
қарым-қатынас барысында қалыптасқан жеке адамның тұрақты даралық 
ерекшеліктерінің жиынтығы
E)
адамның өз жүріс-тұрысын саналы ұйымдастыра алмауы
352. Төмендегі көрсетілген сапалардың кайсысы адамның ерік ерекшелігін 
көрсетеді:
A)
шынайылық 
B)
ұқыптылық
C)
табандылық 
D)
сыншылдық
E)
принципиалдылық 
353. Шешімділік деп нені айтады.
A)
мақсатқа ұмтылушылық
B)
мақсаттты   таңдап,   оған   жету   жолдарын   ойластыратын   жеке   адам 
қасиеттері
C)
стресс жағдайында, ақыл-ой деңгейін тұрақты ұстауы
D)
мақсатқа жетудегі табандылық
E)
дұрыс жауап жоқ
354. «Стресс» сөзін алғаш қолданғаг ғалым:
A)
С.Шехнер
B)
Д.О.Хеббу
C)
Ганс Селье
D)
К.Ланге
E)
Л.Фестингер
355. Эмоцияны қалай түсінуге болады ?
A)
тәжірибелік   әрекеттің   нәтижесі   және   жағымды   процестерді   тікелей 
формасын   бейнелейтін,   оның   көкейтесті   қажеттіліктерін   қанағаттандыруға 
бағытталған психологиялық күйдің субъективтік ерекшелігі
B)
қандай да бір күнделікті сезімнің тікелей әсерленуі
C)
адамның өз істеген ісіне немесе танымына байланысты әсерленуі
D)
психикалық   бейненің  өмірлік   құбылыстар   мәніне   тікелей   әсерлену 
формасында 
E)
қандай да бір күнделікті сезіммен байланысты рухани толқу
356. Эмоцияның ақпараттық теориясының авторы:
A)
В.Франкл
B)
Ф.Крюгер
C)
П.В. Симонов
D)
П.М.Якобсон
E)
Б.И. Додонов 
357. Жоққа өкіну, қажеттілігін қанағаттандыра алмау:
A)
ұят
83

B)
қайғы
C)
ашу
D)
қорқу
E)
белгі
358.  Егер   адам   эмоциясын,   жаман   көңіл-күйін   және   тағы   басқа   кедергі 
жасайтын   факторларды   жеңе   білсе,   ол   оның   қандай   ерік   сапасын 
көрсетеді?
A)
ұстамдылық
B)
табандылық
C)
шешімділік
D)
көңіл аудармаушылақ
E)
тік мінезділік
359. Адамның өзін-өзіне қойған талабы, өзіне қанағаттанбаушылық сезімі:
A)
ұят
B)
қайғы 
C)
ашу
D)
қорқу
E)
құлықтылық
360. Ерік деп: 
A)
адам саналы түрде өз іс-әрекеттері мен мінез-құлқын бақылай алады 
B)
ішкі және сыртқы қиындықтарды жеңуді талап ететін іс-әрекеттер 
C)
сыртқы   және   ішкі   кедергілерді   жеңуге   байланысты,   адамның   өзінің 
қылықтары мен қызметтерін саналы түрде реттеуі
D)
төменнен жоғарыға қарай жүретін процесс
E)
дұрыс жауабы жоқ 
Тұлғаның жеке-дара ерекшеліктері 
Темперамент, мінез, қабілеттілік
361. Жеке адамның қалыптасуына биологиялық негіз болып не табылады?
A)
ойлау
B)
қабілет
C)
ақыл-ой
D)
нышандар
E)
темперамент
362. Темперамент туралы алғаш ой-пікірін айтқан ғалым:
A)
Гален
B)
Гиппократ
C)
Платон
D)
Аристотель
E)
Сократ
363.   Ширақ,   нерв   жүйесі   күшті,   қозуы   мен   тежелуі   тең,   қозғалғыш   тип 
темпераменті:
84

A)
холерик
B)
флегматик
C)
меланхолик
D)
сангвиник
E)
дұрыс жауабы жоқ
364. Адамның жаңа жағдайларға тез үйренісуде көрінетін темпераментік 
қасиеті:
A)
эмоционалдық қозу 
B)
сензитивтік 
C)
икемділігі (пластичность)
D)
реактивтілік 
E)
экстравертивтік 
365. Қандай психологиялық типке экстроверсия қасиеті тән:
A)
апатиялық тип
B)
холерик
C)
флегматик
D)
меланхолик
E)
қобалжулы тип
366. Адамның жеке қасиетінің динамикалық сипаты болып табылатын:
A)
темперамент
B)
мінез
C)
қабілет
D)
бағыт
E)
нышан
367. Төменде көрсетілген бейімдердің қайсысы флегметикке тән:
A)
қорқу реакциясы
B)
жағымды эмоцияға бейім
C)
ашулануға бейім
D)
қалыпты эмоционалдық қабылдауға бейім
E)
тез қозушылық
368.   Байсалды,   ұстамды,   еңбекқор,   қызмет   етуде   сабырлы   және   төзімді, 
қозу   мен   тежелуі   бір-біріне   тең,   баяу   қозғалғыш   қасиеттері   қай   тип 
темпераментіне тән:
A)
сангвиник
B)
холерик
C)
флегматик
D)
меланхолик
E)
дұрыс жауабы жоқ
369.   Темперамент   арқылы   психологиялық   сипаттың   мына   түрін 
анықтайды:
A)
статистикалық
B)
мазмұнды
C)
динамикалық
85

D)
жүре пайда болған
E)
еріктік
370. Темперамент бұл:
A)
жалпылама шындық бейнесімен оның мәндік байланысы
B)
адамға тән табиғи мінез-құлық ерекшелігі
C)
адамды іс-әрекетке итермелейді
D)
адамның   өмірлік   әсер   етудің   және   адамның   шындыққа   қарым-
қатынасының тәрбиесі
E)
дұрыс жауап жоқ
371.   Гиппократтың   Гуморальды   теориясы   бойынша   холерикті  қандай 
сұйықтық сәйкес келеді: 
A)
сары өт
B)
қара өт
C)
қан
D)
шырын
E)
сары және қара өт
372.   Аса   сезімтал,   қиын   жағдайларда   жол   табуға   олақ,   оқшау   жүргенді 
ұнататын, баяу қозғалғыш әлсіз тип: 
A)
сангвиник
B)
флегматик
C)
холерик
D)
меланхолик
E)
дұрыс жауабы жоқ
373.   Іс-әрекет   және   қарым-қатынас   барысында   қалыптасқан   жеке 
адамның тұрақты дара ерекшелігінің жиынтығы:
A)
темперамент
B)
қабілет
C)
мінез
D)
нышан
E)
дағды
374. Мінез патологиясынан, мінез акцентуациясының мәнді айырмашылығын 
көрсеткен ғалым:
A)
К. Леонгард
B)
Ю.Б.Гиппенрейтер
C)
А.К.Ковалев
D)
В.В.Богословский
E)
Л.Н.Щербаков
375.   Зерттеушілер   қалыптасқан   мінез   құрылымының   қандай   жақтарын 
көрсетеді:
A)
мәнді, құрылым
B)
мазмұн, қалап
C)
фон, көлем
D)
кеңдік, аумақ
86

E)
түрпішін, көлем
376. Мінез акцентуациясы деп:
A)
шыдамдылықта көрінетін жеке адамның еріктік қасиеті
B)
білімді жаңа құрылымда қолдану
C)
туа біткен мінез кескіні
D)
психогендік жағдайда мінездің кейбір кескіндерінің күшеюі
E)
жеке адамның эгоцентрлік көрінісі
377. Мінездің қалыптасуы жалпы алғанда аяқталады:
A)
жеткіншек жасында
B)
мектеп жасына дейінгі жаста
C)
сәбилік шақта
D)
кемел жаста
E)
нәресте жасында
378. Мінездің қай түрі жүріс-тұрыстың тұрақтылығын көрсетеді?
A)
мінездің тұтастығы
B)
мінездің анықтылығы
C)
мінез қуаты
D)
мінез қаттылығы
E)
мінез тұрақтылығы 
379. Адам мінезін зертейтін психология ғылымының саласы:
A)
мінезтану
B)
мінез-құлық мәдениеті
C)
педагогика
D)
психология
E)
дұрыс жауабы жоқ
380.   Өмір   барысында   адамның   өзіне-өзінің   қатынасын   білдіретін,   өзін 
бағалай алуынан көрінетін мінез бітістері:
A)
еңбек сүйгіштік, жалқаулық, ұқыптылық, салақтық ...
B)
батылдық, жалқаулық, ұқыптылық ...
C)
қарапайымдылық, өркөкіректік, батылдық, жасқаншақтық ...
D)
мақсат, сенім, мотив, мінез-құлық ...
E)
дұрыс жауабы жоқ
381. Қазіргі замандағы шет елдік мінезтанудың бағыттары:
A)
бихевиоризм, гештальт, фрейдизм
B)
конституционалды-биологиялық, психоаналитикалық,идеологиялық
C)
дуализм, когнитивтік, мінез-құлықтық
D)
фрейдизм, идеологиялық, әлеуметтік
E)
психогенетикалық, гуманистік, неофрейдизм
382.   Адамның   генетикалық   ерекшеліктеріне   байланысты   болып,   өмір 
жағдайларына   сәйкес   және   солардың   ықпалымен   байқалып   отыратын 
87

тұрақты психикалық ерекшеліктер жиынтығы:
A)
мінез бітістері
B)
типтік мінез бітістері
C)
мінезтану
D)
мінез-құлық
E)
нышан
383. Кімнің анықтамасы бойынша, «мінез-бұл адамзат қабілеттілігін керемет 
көбейтушісі» деп көрсетеді:
A)
Н.С. Лейтес
B)
Б.М. Теплов
C)
Н.Ф. Суворов
D)
К.Фишера
E)
И.П. Павлов
384. Қабілеттілікке жатпайды:
A)
талант
B)
дарындылық
C)
мінез
D)
нышан
E)
бейімділік
385. Педагогикалық қабілеттілік компонентері:
A)
ұйымдастырушылық, коммуникативтілік, құрылымдық
B)
іскерлік, нышан, дағды
C)
педагогикалық, ұйымдастырушылық, іскерлік
D)
шығармашылдық, практикалық, ұйымдастырушылық
E)
дұрыс жауабы жоқ
386. Қабілеттіліктің дамуының негізгі факторы:
A)
анатомиялық нышан
B)
тұрақты арнайы қызығушылық
C)
жалпы қабілеттілік
D)
әртүрлі қызығушылықтар
E)
генетикалық себепті факторлар
387.   Қандай   да   болмасын   қызметте   жетістікке   жетуді   қамтамассыз   ететін, 
адамның жоғары деңгейде дамыған қабілеттілігі: 
A)
дарындылық
B)
данышпандық
C)
талант
D)
нышан
E)
қабілет
388.   Өзінің   есту   және   көру   түйсіктерінің   толық   болмауына   қарамастан, 
шығармашылдық қабілеттіліктерін дамытқан ғалым:
A)
И.М.Сеченов
B)
Л.А.Орбели
C)
К.М.Быков
88

D)
О.С.Скороходова
E)
П.К.Анохин
389. Қабілеттілік қандай тұрғыдан қарастырылған:
A)
әлеуметтік, педагогикалық, психологиялық
B)
тұрмыстық, этимологиялық, ғылыми
C)
психологиялық, тұрмыстық, әлеуметтік
D)
биологиялық, әлеуметтік, педагогикалық
E)
дұрыс жауабы жоқ
390.   Қандай   да   бір   іс-әрекеттінің   ерекше   жасауды   қамтамасыз   ететін 
керемет қабілетті не деп айтамыз?
A)
нышан
B)
данышпан
C)
бейімділік
D)
дарындылық
E)
талант
391. Баланың ата-анасына ұқсап туылуы:
A)
шарты рефлекстер
B)
анатомиялық нышан
C)
физиологиялық нышан
D)
шартсыз рефлекс
E)
дұрыс жауабы жоқ
392. Дарындылық бұл:
A)
қажеттілік
B)
мінез бітісі
C)
жоғары сезім
D)
қабілет түрі
E)
қиял түрі
393. Адамның ақыл-ой өзгешеліктерінің жеке қасиеттерін көрсететін, кез 
келген адамнан табылытын қабілет:
A)
арнаулы қабілет
B)
жалпы қабілет
C)
талант
D)
дарындылық
E)
нышан
394. Адамдардың әртүрлі қызметтерді орындаудағы жемістілігі, сонымен 
қатар білімдері, іскерліктері мен дағдыларды меңгерулеріне тәуелді жеке 
дара ерекшеліктері:
A)
талант
B)
мінез бітісі
C)
қабілеттілік
D)
дарындылық
E)
арнаулы қабілет
89

395. Адамның бір іске икемділігін байқататын қасиет, қабілеттілік нышаны:
A)
анатомиялық нышан
B)
физиологиялық нышан
C)
бейімділік
D)
нышан
E)
қабілет
396.   Іс-әрекеттің   жеке   салаларында   ғана   көрініп,   оның   нәтижелі 
орындалуына мүмкіндік беретін қабілет:
A)
дарындылық
B)
шығырмашылдық қабілет
C)
жалпы қабілет
D)
арнаулы қабілет
E)
Дұрыс жауабы жоқ
397. Қабілеттіліктің дамуының негізгі физиологиялық ерекшелігі:
A)
нышан
B)
темперамент
C)
ойлау
D)
дарындылық
E)
арнайы қабілет
398.   Адамның   –   тұлғалық   жеке   дара   психологиялық   ерекшеліктері 
қабілеттілік, қандай жағдайда көрінеді: 
A)
мақсаттарында
B)
мотивтерінде
C)
сөйлеу мәнерінде
D)
есте сақтау процесінде
E)
іс-әретектінде
399. Қабілет құрылымына қарай, нақты даму көзқарасына байланысты 
түрлері:
A)
жалпы, арнаулы
B)
ырықты, ырықсыз
C)
потенциальды, актуальды
D)
ерікті, еріксіз
E)
дұрыс жауабы жоқ
400. Кейбір арнаулы қабілеттіктердің кең көлемде дамуын зерттегендер:
A)
А.Н.Леонтьев, М.П.Кравца
B)
Ю.Б.Гиппенрейтер, О.В.Овсянникова
C)
С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский
D)
К.А.Абульханова-Славская, В.М.Русалова
E)
Э.А.Голубевой, Б.М.Теплов
ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ ЖАУАПТАРЫ
1 – D
35 - B
69 - D
103 - B
137 - A
171- B
90

2 - C
36 - E
70 - D
104 - D
138 - D
172 - B
3 – A
37 - C
71 – B
105 - A
139 - D
173 - D
4 – D
38 - B
72 – A 
106 - B
140 - E
174 - A 
5 – C 
39 - A
73 - D
107 - D
141 - B
175 - C
6 – D
40 - B
74 – C
108 - E
142 - C
176 - A
7 –B
41 - E
75 – B
109 - B
143 - D
177 - E 
8 – B
42 - A
76 - E
110 - A
144 - B
178 - D
9 - A
43 - D
77 - A
111 - B
145 - C
179 - B 
10 –D
44 - E
78 - D
112 - E
146 - D
180 - E 
11 –C
45 - B
79 - C
113 - C
147 - C
181 - A
12 - B
46 - C
80 - B
114 - D
148 - C
182 - D
13 - D
47 – A
81 - D
115 - A
149 - A
183 - A
14 - A
48 – A
82 - C
116 - B
150 - D
184 - C
15 - D
49 – D
83 - E
117 - D
151 - E
185 - B
16 - C
50 – E
84 - D
118 - C
152 - A
186 - D
17 - E
51 - B
85 - A
119 - A
153 - B
187 - B
18 - D
52 - A
86 - B
120 - C
154 - D
188 - A
19 - B
53 - C
87 - C
121 - D
155 - C
189 - D
20 - D
54 - A
88 – A
122 - B
156 - A
190 - A
21 - C
55 - B
89 - E
123 – A
157 - D
191 - C
22 - E 
56 - A
90 - D
124 - B
158 - C
192 - C
23 - C
57 - D
91 - C
125 - C
159 - A
193 - B 
24 - A
58 - B
92 - E 
126 - E
160 - E
194 - B
25 - D
59 - E
93 - C
127 - B
161 - B
195 - E
26 - C
60 - A
94 - C
128 - A
162 - D
196 - C 
27 - A 
61 - C
95 - A
129 - E
163 - B
197 - A
28 - A
62 - B
96 - B
130 - A
164 - C
198 - C 
29 - B
63 - A
97 - C
131 - C
165 - E
199 - E
30 - D
64 – A
98 - A
132 - B
166 - B
200 - A
31- E
65 - C
99 - D
133 - E
167 - A
201 - B
32 - C
66 - E
100 - B
134 - D
168 - C
202 - A
33 - D
67 - A
101 - B
135 - E
169 - C
203 - C
34 - A
68 - C
102 - A
136 - C
170 - A
204 - D
205 - B
239 - A
273 - A
307 - C
341 - B
375 - B
206 - B
240 - D
274 - D
308 - A
342 - C
376 - D
207 - C
241 - C
275 - C
309 - B
343 - B
377 - A
208 - A
242 - E
276 - A
310 - E
344 - D
378 - E
209 - D
243 - C
277 - D
311 - C
345 - A
379 - A
210 - C
244 - B
278 - B
312 - A
346 - C
380 - C
211 - B
245 - A
279 - B
313 - D 
347 - B
381 - B
212 - D
246 - D
280 - E
314 - C
348 - C
382 - D
213 - A
247 - A
281 - C
315 - A
349 - E
383 - D
214 - C
248 - D
282 - B
316 - B
350 - A
384 - C
215 - C
249 - B
283 - D
317 - D
351 - B
385 - A
216 - A
250 - C
284 - A
318 - C
352 - C
386 - E
217 - B
251 - A
285 - B
319 - E
353 - B
387 - C
218 - D
252 - A
286 - A
320 - B
354 - C
388 - D 
219 - D
253 - D
287 - C
321 - D
355 - A
389 - B
91

220 - B
254 - B
288 - E
322 - C
356 - C
390 - E
221 - C
255 - D
289 - A
323 - C
357 - B
391 - B
222 - B
256 - E
290 - E
324 - E
358 - A
392 - D
223 - A
257 - C
291 - E
325 - B
359 - A
393 - B
224 - C
258 - D
292 - B
326 - C
360 - C
394 - C
225 - E
259 - E
293 - C
327 - E
361 - E
395 - C
226 - D
260 - C
294 - A
328 - C
362 - B
396 - D
227 - A
261 - B
295 - B
329 - A
363 - D
397 - A
228 - C
262 - E
296 - C
330 - D
364 - C
398 - E
229 - B
263 - D
297 - B
331 - E
365 - B
399 - C
230 - D
264 - C
298 - D
332 - C
366 - A
400 - B
231 - C
265 - C
299 - C
333 - A
367 - D
232 - B
266 - A
300 - B
334 - A
368 - C
233 - E
267 - B
301 - E
335 - C
369 - C
234 - D
268 - C
302 - D
336 - D
370 - B
235 - B
269 - D
303 - A
337 - E
371 - A
236 - D
270 - E
304 - C
338 - D
372 - D
237 - E
271 - B
305 - D
339 - B
373 - C
238 - A
272 - E
306 - B
340 - C
374 - B
92
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет