Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты


Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігіжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет7/11
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

238. Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігі:
A)
аккомодация
B)
конвергенция
C)
адаптация
D)
абстракция
E)
синестезия
239. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды қате қабылдау - бұл:
A)
иллюзия 
B)
агнозия
C)
галлюцинация
D)
арман
E)
фантазия
240. Толып жатқан объектілердің ішінен қасиеттері мен сапасына қарай біреуін 
іріктеуіміз қабылдаудың қайдай қасиеті: 
A)
мағыналылығы
B)
тұтастығы
C)
апперцепция
D)
таңдамалылығы
E)
тұрақтылылығы
241.   Қабылдаудың   адамның   жалпы   психикалық   тұрмысы   мен   өткен 
тәжірибесінің мазмұнына қарай байланыстылығын ... айтамыз:
A)
аккомодация
B)
конвергенция
C)
апперцепция
D)
дивергенция
E)
адаптация
242.   Жүйкенің   ауруға   шалдығуынан   бұмаланған   бейнелер   туындау 
құбылысы: 
A)
иллюзия
B)
апперцепция
C)
сенсибилизация
D)
аккомодация
E)
галлюцинация
243. Бірнеше анализаторлардың бірлесіп қызмет жасау нәтижесі:
A)
анализатор
B)
түйсік
C)
қабылдау
D)
рефлекс
E)
дұрыс жауабы жоқ
65

244.   Заттар   мен   құбылыстардың   көлемін,   түрін,   аумағын,   алыс- 
жақындығын, тайыз-тереңдігін қабылдау нені білдіреді
A)
уақытты қабылдауды 
B)
кеңістікті қабылдауды
C)
қашықтықты қабылдау
D)
түстерді қабылдау
E)
нәрсені қабылдау
245. Тітіркендіргіштер әрекетінің әсер мен сезім мүшелерінің сезгіштігінің 
өзгеруі: 
A)
адаптация
B)
фрустрация
C)
тежелу
D)
қозу
E)
тітіркену 
246.   Бұрын   қабылдаған   заттар   мен   құбылыстарды   объекті   көзден   таса 
жағдайда   да   көріп   тұрғандай   қабылдайтын   ерекше   психологиялық 
құбылыс:
A)
сенистизия 
B)
дивергенция 
C)
сенсебилизация
D)
эйдетизм 
E)
адаптация
247. Бірізділікті, жылдамдық ұзақтылығын санада бейнелейтін шынайы 
құбылыстар бұл:
A)
уақытты қабылдау 
B)
темпті қабылдау
C)
ритмді қабылдау
D)
кеңістікті қабылдау 
E)
бірізділікті қабылдау 
248. Қабылдау деген не:
A)
информация жинақтау
B)
шартты рефлекс
C)
заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі
D)
заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі
E)
ойша болжамдау
249.   Заттар   мен   құбылыстарды   қабылдау   үшін,   көрсетілген 
ерекшеліктерге тән емес:
A)
бірнеше анализаторлардың жұмысы
B)
туа біткен қабілеттілік
C)
моторлық компонент
D)
ойлаумен байланысы
E)
дұрыс жауабы жоқ
66

250. Қабылдаудың түрлері:
A)
қозғалыс, сөз-логикалық, образдық, эмоциялық
B)
Көрнекі-бейнелі, сөз-логикалық, практикалық, теориялық
C)
заттарды, уақытты, қозғалысты, кеңістікті қабылдау
D)
ырықты, ырықсыз, үйреншікті, топтық
E)
жалпы, арнаулы, ерікті, еріксіз
251. Соқыр, саңырау, сақау Е. Келер мен О.Скороходова қандай түйсік түрлерін 
жетілдіру арқылы Л.Браиль жүйесімен оқып жазуды үйренді? 
A)
тері түйсіктерін
B)
органикалық түйсіктерін
C)
дәм түйсіктерін
D)
иіс түйсіктерін
E)
дұрыс жауабы жоқ
252.   Адамның   дене   қозғалысын   қабылдау   қандай   түйсіну 
ерекшеліктерімен байланысты?
A)
бұлшық-ет қозғалысы, вестибулярлық, тактильді
B)
статика - кинестезиялық, органикалық, ауырғанды сезетін
C)
тактильді, температуралық, тепе-теңдік
D)
дәм, иіс, сипап сезу
E)
есту, діріл, тактильді
253.   Бұлшық   ет   шиеленісі   туралы   сигнал   беретін,   рецепторлар   қайда 
орналасқан? 
A)
бұлшық етте
B)
буын қалталары мен бумаларында 
C)
вестибулярлық аппараттарда
D)
сіңірлерде
E)
периферияда
254. Адамның кеңістікте дене бөлшегінің орналасуы мен жылжуы туралы 
сигнал беретін, рецепторлар қайда орналасқан? 
A)
бұлшық етте
B)
буын қалталары мен бумаларында
C)
вестибулярлық аппараттарды
D)
сіңірлерде
E)
дененің бетінде 
255.   Студенттік   топта   субъективті   бағалау   жеке   адамның   дара 
ерекшеліктеріне негізделудегі адамды қабылдауы – бұл:
A)
арнайы қарым-қатынас
B)
іскерлік қатынас
C)
тұлғалық қарым-қатынас
D)
эмоционалдық қатынас
E)
рационалдық қарым-қатынас 
256. Иллюзия құбылысының мәні:
A)
дәл тану
67

B)
екі ұшты тану
C)
шамалап тану
D)
ауыстыра тану
E)
жансақ тану
Е С
257. Естің түрлеріне жатпайды:
A)
қозғалыс
B)
образдық
C)
ырықты
D)
эмоциялық
E)
сөз-логикалық
258. Ұзақ уақыттағы ес көлемі мен ақпаратты сақтау ұзақтығы мынаған 
тәуелді емес:
A)
есте сақталатын материал қажеттілігіне
B)
материал сипатына
C)
өткен тәжірибеге
D)
қысқа мерзімді ес көлеміне
E)
жас ерекшеліктене 
259. Жатталған материалдың есте сақталуы мыналардан ... көрінеді.
A)
танудан
B)
мағыналық және нақтылықтан
C)
еске түсіруден
D)
қайталаудан
E)
B мен D
260.   Адам   басынан   өткізген   сезімдерді   есте   сақтауы   мен   оны   қайта 
жаңғыртудағы естің түрі:
A)
көрнекі-бейнелі
B)
феноменалдық
C)
эмоциялық
D)
ауызша-логикалық 
E)
эйдетикалық
261. Адамның көрнекі бейнелерді (адам бет әлпеті, түрі т.б.) есте жақсы 
сақтауын білдіретін, естің түрі:
A)
эйдетикалық
B)
көрнекі-бейнелілік
C)
феномендік
D)
эмоционалдық
E)
ұзақ уақыттық
262. Естің ырықты, ырықсыз бөлінуі неге байланысты:
A)
жетекші анализаторға 
B)
бейнелеу пәнділігіне
C)
іс-әрекет түріне 
D)
өткен тәжірибесіне 
68

E)
субъект белсенділігіне 
263. Ұйымдастырылған арнайы тәсілдерді қолданып еске сақтау бұл -
A)
әсер қалдыру
B)
қайталау
C)
түсіну
D)
арнайы еске сақтау
E)
реминисценция
264. Әр түрлі икемдер мен дағдылар қалыптасуының негізі болып табылатын, 
керек кезінде қозғалыстарды, іс-әрекеттерді іске асыру үшін қажетті болатын 
есте қалдыру және қайта жаңғырту қалай аталады?
A)
ұзақ уақыттық ес
B)
ырықсыз есте қалдыру
C)
қозғалыс есі 
D)
ырықты есте қалдыру
E)
дұрыс жауабы жоқ
265. Естің бұзылуы бұл -:
A)
рефлекция
B)
адаптация
C)
амнезия
D)
сенестезия
E)
иллюзия 
266.   Материалды   есте   сақтау   ұзақтығы   бойынша   ес   түрлері.   Артығын 
алып тастаңыз: 
A)
эмоцоналды ес
B)
иконикалық ес
C)
қысқа мерзімді ес
D)
оперативті ес
E)
ұзақ мерзімді ес
267. Мақсатсыз есте сақтау және жаңырту қалай аталады:
A)
ырықты ес
B)
ырықсыз ес
C)
оперативті к ес
D)
қысқа уақыттық ес
E)
ұзақ уақыттық ес
268. Бұрын қабылдағанды қайта кезіккенде еске түсіру:
A)
есте сақтау
B)
қайта жаңғырту
C)
тану
D)
ұмыту
E)
арнайы есте қаддыру
269. Бейнелік есте сақтау дегеніміз не ?
A)
логикалық кескіндегі есте сақтау
69

B)
сезімді есте сақтау
C)
қимыл-қозғалысты есте сақтау
D)
көріністі есте сақтау
E)
дұрыс жауап жоқ
270. Ес процесстері:
A)
жалпылау, салыстыру, абстракциялау, нақтылау
B)
индукция, дедукция, ой қортындылары, ұмыту
C)
көңіл, аффект, қайта жаңғырту, стресс
D)
сезгіштік, иллюзия, адаптация
E)
есте қалдыру, есте сақтау, қайта жаңғырту, тану, ұмыту
271.   Алғаш   есте   қалдырылған   метериалдарды,   кешіктіріп   еске   түсіру 
құбылысы:
A)
регрессия
B)
ременисценция
C)
ретардация
D)
релаксация
E)
дұрыс жауабы жоқ
272.   Ес   процестерінің   негізі   болып   табылатын   байланыстарды 
психологияда қалай атайды?
A)
операция
B)
мнемоника
C)
рефлекция
D)
аккомодация
E)
ассоциация
273. Феноменальды есті зерттеген ғалым?
A)
А.Р.Лурия
B)
А.А.Смирнов
C)
Л.С.Выготский
D)
Б.В.Зейгарник
E)
П.П.Блонский
274.  Жүру, жазу және еңбек ету дағдыларының қалыптасуы мен өңделуі 
негізінде қандай ес жатады:
A)
бейнелік есі
B)
қысқа мерзімді ес
C)
эмоционалдық ес
D)
қозғалыс есі
A)
сөздік-логикалық ес
275. Тану бұл:
A)
ойлау процесі
B)
психикалық қасиет
C)
ес процесі
D)
түйсіктің түрі
E)
қабылдау қасиеті
70

276. Естің қорынан кез келген уақытта қажет нәрсені тауып ала білудегі 
дара айырмашылық:
A)
естің даярлығы
B)
естің дәлдігі
C)
естің сапалығы
D)
естің жылдамдығы
E)
естің темпі
277.   Ешбір   жаңылмай,   ойдың   тәртібін   бұзбай,   мағыналы   түрде   айта 
білудегі естің дара айырмашылығын көрсетіңіз:
A)
естің даярлығы
B)
есті мағыналығы
C)
естің сапалығы
D)
естің дәлдігі
E)
барлық жауаптар дұрыс
278.   Материалдың   мағыналық   байланысының   негізінде   есте   сақтауды 
бекітетін естің түрі?
A)
механикалық
B)
логикалық
C)
эмоционалдық
D)
аудиалдық 
E)
ұзақ уақыттық
279.  30   жылдай   жүйелі   түрде   бір   адамды   бақылап,   оның   әйгілі   есін  ең 
күштілер қатарына жатқызған психолог:
A)
Д.А.Норман 
B)
А. Р. Лурия 
C)
Б.И.Каменецкая 
D)
М.С.Роговин 
E)
П. И. Зинченко 
280. Естің жеке ерекшелігі оның мына қасиетінде көрінбейді:
A)
жылдамдық
B)
мықтылығы
C)
нақтылығы
D)
шапшаңдығы 
E)
ұзақтығы
281.  Таныс әуенді естіп, адамның сол мәтінге байланысты оқиғаны еске 
түсіру, ассоцияцияның қай түріне сәйкес келеді? 
A)
уақытқа байланысты есте сақтау
B)
контрасқа байланысты
C)
ұқсастыққа байланысты
D)
көлемдік ассоцияцияға байланысты
E)
дұрыс жауап жоқ
282. Адамның материалды мақсатсыз есте сақтау және жаңыртуы қалай 
аталады:
71

A)
ырықты ес
B)
ырықсыз ес
C)
оперативті к ес
D)
қысқа уақыттық ес
E)
ұзақ уақыттық ес
283. Ес процестеріне жатпайды:
A)
 есте қалдыру
B)
 қайта жаңғырту
C)
тану
D)
сұхбат
E)
ұмыту
ОЙЛАУ ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ
284.   Шындықтағы   заттар   мен   көріністердін   ұқсас   топтарының   жалпы 
және маңызды қасиеттерінің ойда бейнеленуі:
A)
ұғым
B)
пікір
C)
ой қортындысы
D)
ес
E)
жоғарыда айтылғандардын барлығы 
285. Қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды ойша құрастырудағы 
айырмашылық: 
A)
анализ
B)
салыстыру
C)
синтез
D)
жалпылау
E)
классификациялау
286. Абстракция дегеніміз ...:
A)
заттар   мен   құбылыстарды   жалпылау   арқылы   оның   елеулі   қасиеттерін 
басқа қасиеттерінен ойша бөліп алу 
B)
заттар мен құбылыстардың санадағы бейнесі
C)
белгілері бойынша заттардың ұқсастығын біріктіру
D)
құбылыстардың көп түрлілік жағының жеке кескіндерінің ойша бөлу
E)
дұрыс жауап жоқ
287. Ой қортындысының  мына түрінде  жалпы  жағдайлардан жекелеген 
қорытынды жасалады:
A)
нақты
B)
индуктивті
C)
дедуктивті
D)
абстакциялық
E)
рационалды
288. Ойлаудың жеке дара ерекшеліктері мынадан айқындалады: 
A)
ойдың ұшқырлығынан
72

B)
ойлаудың жылдамдығынан
C)
қызғушылығының жоғарылығынан
D)
сыншылдығынан 
E)
А, В, D жауаптары дұрыс 
289. Алғаш рет ойлау процесіне тәжірибе жүргізген психолог:
A)
А.Бине
B)
Дж.Голфорд
C)
Ч.Спирмен
D)
К.Дункер
E)
Э.Блейлер
290. Төменде көрсетілгендер ойлау түріне жата ма?
A)
көрнекі – әрекеттік ойлау
B)
көрнекі-бейнелік ойлау
C)
практикалық ойлау
D)
теориялық ойлау
E)
барлық жауаптары дұрыс
291. Адамның басқалардың көмегіне қарамай жаңа мәселені құрып және 
оның   шешу   жолдарын   таба   білу   шеберлігі,   ойлаудың   мына   қасиетін 
сипаттайды:
A)
кеңдігі
B)
тереңдігі
C)
икемділігі
D)
жылдамдығы
E)
өз еріктігі
292. 0йлауды дұрыс сипаттайтын жауапты тап:
A)
ойлау - санаға кіретін ассоциацияның қарапайым тізбегі
B)
ойлау   —   танымдық   әрекет,   ол   жалпыланған   шындықты   жанама 
бейнелендірумен сипатталады
C)
ойлау — қабылдағанды өңдеу процесі
D)
ойлау — сананың таза белсеңді процесі
E)
ойлау - бұл сезімдік тәжірибенің берілгендері
293.   0бьектінің   ұқсастығы   мен   айырмашылығы   қойылатын   ойлау 
операциясы:
A)
талдау
B)
есептеу
C)
салыстыру
D)
жүйелеу
E)
абстрактылау
294. 3ат жене құбылыстарды ортақ қасиеттері бойынша ойша біріктіру ой 
әрекеті қалай аталады: 
A)
жалпылау
B)
анализ
C)
синтез
73

D)
абстракция
E)
салыстыру
295.   Шындықтағы   заттар   мен   құбылыстарды   жалпылау   арқылы   оның 
елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алуды қалай атайды?
A)
жалпылау
B)
абстракция
C)
салыстыру
D)
нақтылау
E)
жүйелеу
296. Бірнеше пікірлерден жаңа бір пікір шығару тәсілі:
A)
дедукция
B)
индукция
C)
ой қорытындылары
D)
пікір
E)
аналогия
297.   Адамның   бір   зат   туралы   мақұлдауы   не   оны   бекерге   шығаруда 
көрінетін ойлау формасы:
A)
ұғым
B)
пікір
C)
индукция
D)
дедукция
E)
барлық жауаптар дұрыс
298.   Бір   текті   заттардың,   құбылыстардың   ортақ   қасиеттерін   оймен 
біріктіру тәсілі:
A)
анадиз
B)
синтез
C)
жүйелеу
D)
жалпылау
E)
нақтылау
299. Еркін ойлайтын, мәселелерді әр түрлі жаңа жолдармен шешетін, ой-
парасаты   мол   адамның   ойлауы   қандай   дара   айырмашылыққа 
байланысты: 
A)
ойдың тарлығы
B)
ойдың ұшқырлығы
C)
ойдың кендігі
D)
ойдың мағыналығы
E)
дұрыс жауабы жоқ
300. Жекеден жалпығы қарай жасалатын ой қорытындысы: 
A)
дедукция
B)
индукция
C)
пікір
D)
ұғым
E)
ой қорытындысы
74

301. Төменде көрсетілгендердің қайсысы ой тәсілдеріне жатпайды?
A)
анализ және синтез
B)
салыстыру және абстракциялау
C)
жалпылау және нақтылау
D)
жүйелеу
E)
иллюзия
302. Тіл білімі мен психологияның түйісуінен пайда болған ғылым саласы:
A)
даму психологиясы
B)
салыстырмалы психология
C)
зоопсихология
D)
психолингвистика
E)
социология
303 Сөйлеу әрекетіндегі сипат:
A)
мазмұндылығы, мәнерлігі
B)
мәнерлігі, әсерлігі
C)
сөйлеу ырғағы, мәні
D)
сыртқы, ішкі
E)
ойдың айқындылығы, тереңдігі
304.   Адам   миының   сол   жақ   бөлігі   зақымданудағы,   сөйлеу   қабілетінен 
бұзылуы:
A)
аграфия
B)
амнезия
C)
афазия
D)
агнозия
E)
дұрыс жауабы жоқ
305. Сөйлеудің атқаратын қызметтері:
A)
адамдардың бірін-бірі түсінісу, тілдесу қызметін
B)
белгілі бір әрекетті жоспарлау, қарым-қатынас қызметін
C)
тәжірибе алмасу, шешім қабылдау, әрекет ету қызметін
D)
коммуникативті, сингификативті, экспрессивтік қызмет
E)
ақпарат алмасу, жүздесу, кездесу қызметін
306. Дедукция бұл:
A)
естің түрі
B)
ойлау формасының тәсілі
C)
психикалық қасиет
D)
сөйлеу түрі
E)
ес процесі
307. Сөздік-логикалық ойлау немен сипатталады:
A)
жағдайды физикалық өзгерту
B)
жағдайды жөне оның өзгеруін елестету
C)
ұғымдар мен логикалық конструкцияларды қолдану
D)
ойлау іс-әрекет барысындағы жаңа түзілістер
E)
себеп-сал дар байланысын ұйымдастыру
75

308.   Қарым-қатынас   құралы   болмайтын,   адам   ойын   бағыттайтын, 
зейіннің шоғырлануына мүмкіндік жасайды, қысқа, үзілді сөйлеу түрі:
A)
ішкі сөйлеу
B)
сыртқы сөйлеу
C)
жазбаша сейлеу
D)
диалогтық сөйлеу
E)
ауызша сөйлеу
309.   Сөйлеу   әрекетінің   коммуникативтік   сипатқа   ие   болуындағы   басты 
шарт:
A)
сөз формасы
B)
заттың мағынасы
C)
сөйлеушінің болуы
D)
дыбыстары
E)
тыңдаушының болуы
310. Адамның заттар мен құбылыстар туралы ойы:
A)
дедукция
B)
ой қорытындысы
C)
жалпылау
D)
пікір
E)
ұғым
311. Тілдің көмегімен қарым-қатынас жасау, вербальды коммуникация:
A)
ойлау
B)
проксемика
C)
сөйлеу
D)
ой қортындысы
E)
пікір
312. Сөйлеудің түрлерін көрсетіңіз:
A)
ауызшы, жазбаша, диалог, монолог және ішкі сөйлеу
B)
ырықты, ырықсыз, үйреншікті
C)
мәнерлі, мағыналы, жүйелі 
D)
ауызшы, жазбаша, мағыналы, жүйелі
E)
дұрыс жауабы жоқ
313. Адамның алдын-ала даярланып, жоспарланған түрде мәнерлі сөйлеуі:
A)
жағдайға байланысты
B)
жазбаша
C)
диалогты
D)
монологты
E)
мағыналы сөйлеуі
314. Жүйке жүйесінің кейбір бөліктерінің зақымдануынан адамның сөйлеу 
қабілеттін жартылай немесе толық жоғалтуын қалай атайды?
A)
синтез
B)
амнезия
C)
афазия
76

D)
рефлексия
E)
дұрыс жауабы жоқ
315. Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажет фактор:
A)
мазмұн айқындығы
B)
форма өрнектілігі
C)
дыбыстың жеткізілуі
D)
мақсаттың нақтылығы
E)
айтылу әдістері
316. Сөйлеу құралдарының қатаң қалыпқа келтірілген жүйесі:
A)
 ой
B)
тіл
C)
зейін
D)
сезім
E)
 қабылдау
317. Адамның сөйлеу кезіндегі эмоциялық қалпын білдіре алу және әрбір 
сөйлемді өзінің сазына келтіріп айта алуы:
A)
сөйлеудің мазмұндылығы
B)
сөйлеудің әсерлігі
C)
сөйлеудің сазы
D)
сөйлеудің мәнерлігі
E)
сөйлеудің ырғағы
318. Диалогтық сөйлеу бұл:
A)
бір адамның сөйлеуі
B)
дауытамай сөйлеу
C)
екі немесе бірнеше адамдардың тілдесуі
D)
лектордың сөзі
E)
күнделікті жие қолданылатын сөздер
319. Сөйлеудің түрлеріне жатпайды:
A)
ауызша
B)
жазбаша
C)
диалог
D)
монолог
E)
түйсік
Қ И Я Л
320. Бұрынғы қабылдау негізінде  жаңа  бейнелер жасауды қамтамасасыз 
77

ететін психикалық процесс:
A)
түйсіктер
B)
қиял
C)
қабыдау
D)
ойлау
E)
ес
321. Шығармашылық қиял, бұл:
A)
бір қасиеттің алға басып екіншісінің бәсеңдеуі
B)
жеке эелементтердің бір бейнеге құйылуы
C)
қиял іс-әрекеттерінің қалаған болашаққа бағытталуы
D)
жаңа ерекше бейненің құрылуы
E)
арман
322. Агглютинация - бұл...?
A)
қиял арқылы қажетті бейнені жасау
B)
бейнені сөздік сипаттау немесе туындайтын объектінің шартты сипаттау 
арқылы жасау
C)
бірнеше заттардың жекелеген элементтерінің бір образға жинақталуы
D)
эталон жасау арқылы объектіні тану
E)
дұрыс жауабы жоқ
323.  Адам   бұрын   қабылдамаған   заттар   мен   құбылыстардың  бейнелерін 
құруы - бұл: 
A)
ес
B)
ойлау
C)
қиял
D)
түйсіну
E)
қабылдау
324. Арман бұл:
A)
психикалық күй
B)
психикалық процесс
C)
ес түрі
D)
ойлау формасы
E)
творчествалық қиял түрі
325. Болмысты өз сипатында қайта жасау қиял түрі:
A)
продуктивті
B)
репродуктивті
C)
пассивті
D)
белсенді
E)
шығармашылық
326. Бейненің қандай - да бір белгілерін, бөлімдерін ерекше бөліп алу қиял 
төсілі:
A)
фантазия
B)
қайта жасау қиялы
C)
акцентировка
78

D)
агглютинация
E)
гипербола
327. Ұлттық ою қиялдың қандай тәсілімен жасалынған:
A)
гипербола
B)
литолизация
C)
агглютинация
D)
типтік образ жасау
E)
схематизация
328. Көркем әдебиетті оқығанда қатысатын қиял түрін көрсетіңіз:
A)
ырықсыз
B)
ырықты
C)
қайта жасау
D)
шығармашылық
E)
арман
Каталог: ld
ld -> Ақиқат пен аңыз Әзілхан Нұршайықов
ld -> МҰҚАҒали – МƏҢгілік ғҰмыр
ld -> Қасым а м а н ж о л о в поэзияның өзге жанрлардан бір өзгешелігі онда
ld -> Өмір м е н ө л е ң (Қасымның өмірбаяны, ақындық сапары туралы)
ld -> Көркемөнер халықтікі. Еңбек шілердің қалың бұқарасы арасына
ld -> Қ а з а қ сср ғ ы л ы м а к а д е м и я с ы м. О. ӘУезов атындағЫ
ld -> Қасым аманжолов (1911-1954)
ld -> Сарыарқа күйшілері Кіріспе
ld -> Библиография Абай шығармаларының аудармасы
ld -> Алғы сөз «Өлкетану əдебиеттерін насихаттауға арналған көмек құралы»

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет