Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты


   Адамның   өзін   практикалық   және   танымдық   іс-әрекеттің   субъектісіжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет5/11
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

76.   Адамның   өзін   практикалық   және   танымдық   іс-әрекеттің   субъектісі, 
жеке адам ретінде ұғынуы және бағалауы. Бұл - :
A)
өзін-өзі бағалауы
B)
өзін-өзі анықтауы
C)
өзін-өзі жетілдіруі
38

D)
өзіндік тәртібі
E)
өзіндік сана-сезім
77. Психикалық бейнелеудің жоғары формасы:
A)
сана 
B)
қажеттілік 
C)
инстинкт 
D)
темперамент
E)
түйсік
78. Сана деген не? 
A)
адамның өмір процесінде өзін-өзі саналы түрде түсінуі 
B)
іс-әрекет пен нәтиженің бірлігі 
C)
ішкі және сыртқы іс-әрекеттің нәтижесі
D)
бірлескен   психика   түрі,   адамның   еңбек   әрекетінде   қалыптасуының 
тарихи қоғамдық жағдайларының нәтижесі
E)
күрделі, көбінесе ішкі қарама-қайшы келетін, бірақ біріккен процесс
МИ ЖӘНЕ ПСИХИКА
79. Рецептор дегеніміз ...: 
A)
клетка, бұлшық етті жұмысқа келтіруін орындаушы
B)
аналитика-синтетикалық нерв аппараты 
C)
аппарат, сыртқы және ішкі ортаны қабылдау әрекеті 
D)
нерв клеткасы 
E)
бас миы
80.   Жоғары   психикалық   функциялар   дамуының   мәдени-тарихи 
теориясының негізін салған психолог:
A)
В.И.Бехтерев
B)
Л.С. Выготский
C)
К.Э.Фабри
D)
К.К.Корнилов
E)
А.В. Брушлинский
81. Ми қыртысы қандай бөліктерден тұрады?
A)
қозу, тежелу, сөне тежелу
B)
мишық, сопақша, аралық, ортаңғы
C)
нейрон, аксон, дендрит, жұлын
D)
маңдай, төбе, желке, самай
E)
дұрыс жауабы жоқ
82. Жануарлар психикасының түрлері:
A)
әдет, дағды, икемділік
B)
психика, сана, дағды
C)
инстинкт, дағды, интеллект 
D)
рефлекс, инстинкт, әдет
E)
дұрыс жауабы жоқ
83. Адамның дем алу, түшкіру, шайнау, жұтыну реакцияларының қызметін 
39

атқаратын орталық нерв жүйесі:
A)
мишық
B)
аралық ми
C)
ортаңғы ми
D)
жұлын
E)
сопақша ми
84. Динамикалық стереотип дегеніміз:
A)
сырттан   немесе   іштен   келген   тітіргендіргіштерге   организмнің 
қайтаратын жауап реакциясы
B)
организмге   қажетті   құбылыстарды   білдіретін   көптеген   сыртқы 
тітіргендіргіштердің әсерінен пайда болатын ми қабығының қызметі
C)
әр түрлі тітіргендіргіштердің әсері нәтижесінде жүйке жүйесінің қызмет 
жасап тұрған белсенді күйі
D)
үнемі қайталанып отыратын тітіргендіргіштерге организмнің төселуін, 
соның нәтижесінде ми қабығында қозу мен тежелу жүйесінің жасалуы
E)
дұрыс жауабы жоқ
85.   Рефлекс   туралы   «Бас   миының   рефлекстері»   теорияның   негізгі 
қағидаларын нағыз ғылыми тұрғыдағы еңбек авторы:
A)
И.М. Сеченов
B)
П.К. Анохин
C)
Н.А. Бернштейн
D)
И.П. Павлов
E)
Е.Н.Соколов
86. Әр түрлі тітіркендіргіштердің әсері нәтижесінде нерв жүйесінің қызмет 
жасап тұрған белсенді күйі:
A)
тежелу
B)
қозу
C)
сөне тежелу
D)
ажырата тежелу
E)
рефлекс
87. И.М. Сеченов және И.П. Павлов мидың барлық рефлекстік қызметін 
қандай нервтік процестер негізінде анықтады:
A)
тежелу мен рефлек
B)
сөне тежелу мен қозу
C)
қозу және тежелу
D)
шартты және шартсыз рефлекс
E)
дұрыс жауабы жоқ
88.   И.П.   Павлов   ми   қабығының   негізгі   жұмысының   қандай   қызметтен 
тұратындығын көрсетіп берді?
A)
анализдік және синтездік
B)
бірінші және екінші сигнал жүйелері
C)
динамикалық стереотип
D)
барлық жауабы дұрыс
40

E)
дұрыс жауабы жоқ
89.   Рефлекс   табиғаты   мен   қызметін   ғылыми   тұрғыдан   тұжырымдаған 
ғалым:
A)
П.Я.Гальперин
B)
П.К.Анохин
C)
Н.А.Бернштейн
D)
Г.И.Челпанов
E)
И.М.Сеченов
90. Көрсетілгендердің қайсысы инстингке жатпайды?
A)
бөгет құру 
B)
тамақтану
C)
інді қазу
D)
сөйлеу
E)
құмырсқа илеуін жасау
91. Организмнің сыртқы ортамен байланысын жүзеге асырып, айналадан 
келетін тітіркендіргіштерге жауап қайтару қызметін атқарушы: 
A)
психика және ми 
B)
жұлын
C)
жүйке жүйесі 
D)
рецепторлар 
E)
бас миы 
92. Адамның қарапайым қозғалыстар жұмысын басқаратын орталық бұл 
-..:
A)
ми бағанасы
B)
рефлекс
C)
шартсыз рефлекс
D)
шартты рефлекс
E)
жұлын
93. Адамның психикалық функциясының анатомиялық субстраты:
A)
жұлын және ретикулярлық формация
B)
сопақша ми және мишық
C)
үлкен ми сыңарларының қыртысы
D)
ортаңғы және аралық ми
E)
дұрыс жауап жоқ
94. З. Фрейд бойынша туа пайда болатын инстингтер? 
A)
ұрпақ жалғастыру және адамның дамуы
B)
адамды жетілдіру және өмірді сақтау
C)
ұрпақ жалғастыру және өзін-өзі сақтау
D)
"мен" қасиетін нақтылау
E)
дұрыс жауап жоқ
95. Атап өткен қасиеттер ішінен жануарлардың инстинкттік мінез-құлқын 
41

не мінездейді? 
A)
туа біткен және тұқым қуалау арқылы беріледі
B)
тану жолы арқылы саналы іс-әрекеттен пайда болған
C)
бірден пайда болған және өзгерілмейтін мінез-құлық 
D)
объективті әлемді бейнелейтін материя қасиеті 
E)
барлық жауаптар дұрыс
96. Рефлекс деген не?
A)
ағзаны әрекет жасауға келтіретін процесс
B)
нерв   жүйесінің  қызметі   арқылы,   сырттан   немесе   іштен   келетін 
тітіркендіргіштерге ағзаның берген жауап реакциясы
C)
әрекет жағдайының әлсізденуі мен тоқталуы
D)
ми қабығының қозуына ошақтық орналасуы
E)
өмір   жағдайына   ағзаның   бейімделуін   қамтамасыз   ететін   жүріс   - 
тұрыстық еріксіз формасы
97.   Белгілі   бір   рефлекстің   қызмет   атқаруын   қамтамасыз   ететін 
құрылымдардың қызметінің жолы қалай атайды?
A)
рефлекс
B)
шартты рефлекс
C)
рефлекс доғасы
D)
шартты рефлекс
E)
барлық жауаптар дұрыс
ЖЕКЕ АДАМ ПСИХОЛОГИЯСЫ 
98.   Адамның   белсенділігі   саналы   қойылған   мақсатқа   жетудегі, 
бағыттаудағы,   оның   қажеттері   мен   қызығуларын   қанағаттандырумен 
байланыстылығы нені білдіреді?
A)
жеке адамның бағыттылығын 
B)
жеке адамның талғамын
C)
жеке адамның әрекетін 
D)
жеке адамның адамгершілігін
E)
дұрыс жауабы жоқ 
99. Жеке адам ... :
A)
қарым-қатынас, іс-әрекет процесінде қалыптасқан адам
B)
белгілі бір қарым-қатынас жағдайында қалыптасқан, нақты адам
C)
өзіне тән еркшеліктері бар адам
D)
қоғамда дамыған өзіне тән білімі, тәжірибесі, айналысатын ісі болатын, 
қандай да бір қоғам мүшесі болып табылатын адам
E)
дұрыс жауабы жоқ
100.   Шындықтағы   заттар   мен   құбылыстарды   белсенділікпен   танып,   білуге 
бағытталған адамның біршама тұрақты жеке ерешелігі:
A)
қажеттілік
B)
қызығу
C)
дүниетаным
42

D)
мұрат
E)
сенім
101. Фрустрация - бұл…?
A)
жеке адам бақыттылығы мен объективті мүмкіндіктер арасындағы ішкі 
кикілжің 
B)
көңілдің   бұзылуы,  белгілі   бір  істің  жүзеге   аспай,  адамның  көңіл  күйі 
құлазып, бойын ашу-ыза, қайғы түсудегі психикалық қалып
C)
адам көтере алатын қанағаттанбау деңгейіндегі қалып 
D)
адам қатты соққы алатын қалып
E)
қалаған   мақсатқа   жетудегі   жойылмайтын   объективті   келген,   жеке 
адамның   саналы   және   іс-әрекетінің   дұрыс   ұйымдаспауынан   болатын 
психикалық қалып
102. Мақсаттары қоғам мақсатына сай жалпы іс-әрекетпен біріктірілген 
адамдар тобы 
A)
ұжым
B)
топ
C)
кооперация
D)
конгломерат
E)
корпорация 
103. Даралық ... : 
A)
бұл   адамның   белгілі   өмір   жағдайына   және   дамуына   байланысты 
қажеттілік 
B)
осы адамға ғана тән қасиеттерге ие болушылық
C)
санасы бар адам 
D)
психикалық құбылыс 
E)
жеке адамның жан дүниесі
104. Жеке адамның өмір бағытын көрсететін компонентер:
A)
даралық, мотив, сенім, интеллект, бейімділік
B)
бағыт, ерік, шешімділік, қызығу, мазасыздану
C)
мақсат, қызығу, мотив, сенім, рухани, бағыт 
D)
түрткі, қызығу, дүниетаным, сенім, мұрат, талғам, бейімділік
E)
дұрыс жауабы жоқ
105. Жоспарланған ісі мен мүдделі мақсаты түрлі себептер мен кедергілерге 
ұшырап, адамның көңілінің бұзылуы, бойы ашу-ызаға кернеп, қайғыруы:
A)
фрустрация
B)
бағдар
C)
күйзеліс
D)
қиналу
E)
дұрыс жауабы жоқ
106. Кез келген тіршілік иесі ретінде адам белсенділігінің көзі болатын:
A)
тәрбие
B)
қажеттілік
C)
нышан
43

D)
қабілеттіліктер
E)
оқу
107. Үлгіге еліктеу мұқтаждығы:
A)
стресс
B)
құмарлық
C)
ерік
D)
идеал
E)
мотив
108. Белгілі бір қоғам мүшесі қандай да бір іспен шұғылданады, азды-көпті 
тәжірибесі бар өзіне тән өзгешелігі бар адамды атаймыз: 
A)
индивид
B)
ерекшелік
C)
дарын
D)
интеллект
E)
жеке адам (тұлға)
109. Әлеументтенудің әлеуметтік-психологиялық механизмі:
A)
интеграция, адаптация, илану, қызығу
B)
идентификация,   еліктеу,   иландыру,   әлеуметтік   фасилитация, 
конформдық
C)
қажеттілік, талғам, мұрат, сенімділік
D)
дүниетаным, бейімділік, сенім, мұрат
E)
дұрыс жауабы жоқ 
110. Жеке адам психологиясының тарихын зерттеудегі кезеңдер:
A)
әдеби-философиялық, клиникалық, эксперименталдық 
B)
лабораториялық, эксперименталдық, клиникалық
C)
когнитивті, психоаналитикалық, эксперименталдық
D)
клиникалық, психоаналитикалық, лабораториялық
E)
дұрыс жауабы жоқ
111. Онтогенездегі даму, ол ...:
A)
өмірдегі зерделі жастағы кезеңдегі даму
B)
адамның туғаннан өлгенге дейінгі дамуы
C)
адамның іште жатқан кезде дамуы
D)
жеткіншек кезеңіндегі даму
E)
балалық кезеңіндегі даму
112. Жетістікке жетуге бағытталған мінез-құлықтың саналы қортындысы қалай 
аталады? 
A)
түрткі 
B)
қажеттілік
C)
ниет
D)
міндет
E)
мақсат
113. Субъектінің өмір сүру жағдайы ықпалымен қалыптасатын және оның 
44

белсенділігінің   бағыттылығын   анықтайтын,   яғни   түрлі   әрекетке 
итермелейтін, себеп: 
A)
белсенділік
B)
мақсаттылық
C)
түрткі
D)
бағыттылық
E)
шешімділік
114. Егер адам тез және сенімді түрде шешім қабылдап, ол әр кезде дұрыс 
бола бермесе онда ол жеке адамның мынадай қасиетін көрсетеді?
A)
шыдамдылық
B)
табандылық
C)
шешімділік
D)
асығыстық
E)
жинақылық
115. Жеке адам бағыттылығы – бұл:
A)
үстем болып табылатын адамның қажетті көрінісін білдіретін мотивтер, 
қызығушылықтар, сенімдер және т.б. жүйелермен бейнеленуі 
B)
түрлі жағдайларға байланысты тірі заттың қалпы 
C)
бір затқа зейінді тұрақтата алу 
D)
белсенділікті талап ететін қызығулар 
E)
дұрыс жауабы жоқ
116. Адамның өзіне өмірден өнеге іздеуі, біреуді ардақ тұтып, қастерлеу:
A)
сыйластық
B)
мұрат
C)
сыйыну
D)
бағдар
E)
дұрыс жауабы жоқ
117. Жеке адам ұғымының анықтамасы:
A)
сүт қоректілер класына жататын биологиялық тіршілік иесі
B)
жеке адамның жаны туралы ғылым
C)
әрекетті автоматты түрде жасау тәсілі
D)
қоғамдық даму өкілі, саналы индивид, қоғамда өз орны бар және белгілі 
бір қоғамдың роль атқарушы
E)
тірі ағзаның өз қалпына немесе сыртқы әрекетке өзгеріспен реакция беру 
қасиеті
118. Жеке адамның қатынас теориясының авторы:
A)
П.П.Блонский
B)
Л.И.Божович
C)
В.Н.Мясищев
D)
А.Г.Асмолов
E)
М.М.Бахтин
119.   Қажеттіліктің   иерархиялық   құрылым   концепциясын   көрсеткен 
45

ғалым:
A)
А.Маслоу
B)
М.Робер
C)
К. Левин
D)
Ч.Дарвин
E)
Ж.Пиаже
120. «Мен» концепциясы бұл -:
A)
тұлғаның өзінің мүмкіндіктерін бағалауы
B)
әлеуметтік рольдің талаптарына индивидтің келісуі
C)
индивидтің өзі туралы елесі
D)
басқа адамдардың көмегімен индивидтің әлеуметтік рольді түсінуі
E)
дұрыс жауабы жоқ 
ІС-ӘРЕКЕТ ЖӘНЕ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ПСИХОЛОГИЯСЫ 
121. Қарым-қатынас қандай функцияларды атқарады? 
A)
вербальды, биологиялық, коммуникативтік
B)
материалдық, психологиялық, түсінушілік, координациялық
C)
когнитивтік, мотивациялық, амотивтік, ақпараттық 
D)
ақпараттық,   әсер   етушілік,   түсінушілік,   координациялық,   қарым-
қатынасты орнату, амотивтік
E)
дұрыс жауабы жоқ
122. Дағды бұл ... :
A)
іс-әрекеттің бірнеше рет қайталануы 
B)
әрекеттерді автоматталынған түрде орындау тәсілі 
C)
адамның іс-әрекет тәсілдерін меңгеру 
D)
жоғарғы деңгейге жеткен іс-әрекет 
E)
дұрыс жауабы жоқ 
123. Қабілет, адамның жеке даралық психологиялық ерекшелігі, және ол 
көрінеді:
A)
іс-әрекетте
B)
мақсатта
C)
мотивта
D)
сөзінде
E)
есте сақтауда
124.   Адамның   қызығушылық   пен   қажеттілігін   қанағаттандыруға 
бағытталған әрекеттер жиынтығы қалай аталады?
A)
әрекет 
B)
іс-әрекет
C)
жүріс-тұрыс 
D)
қозғалыс
E)
амалдар
125. Жеке мақсатты іске асыруға бағытталған, әрекетті орындау тәсілдері:
46

A)
әрекет
B)
мотив
C)
операция
D)
мақсат
E)
дағды
126. Мақсатқа жетуге бағытталған процесс деп ... атайды
A)
операция
B)
мотив
C)
міндет
D)
икем
E)
әрекет
127. Іс-әрекеттің негізгі түрлері 
A)
ойын, еңбек
B)
ойын, оқу, еңбек
C)
еңбек, қарым-қатынас
D)
дұрыс жауап жоқ
E)
іскерлік пен дағды 
128. Адамды белсенді әрекетке итермелейтін:
A)
түрткі
B)
ерік 
C)
еріктік күш жігер 
D)
бағыттылық
E)
мақсаттылық
129. Іс-әрекеттің негізгі құрамдық бірлігі болып табылатын:
A)
әрекет
B)
мотив
C)
мақсат
D)
дағды
E)
операция
130. Іс - әрекет бұл ...
A)
адамның   саналы   мақсатпен   орындалатын   жеке   амалдары   мен 
қозғалыстар әрекеттерінің жүйесі 
B)
қажеттілікті қанағаттандыру процессі
C)
барабар тітіргендіргіштердің бейнелену формасы
D)
тілекті қанағаттандыру тәсілі
E)
дұрыс жауап жоқ
131.   Алғашқыда   саналы   орындауды   қажет   ететін   әрекет   бөліктерінің 
жаттығу нәтижесінде автоматтандырылған түрі…деп аталады:
A)
еңбек
B)
ойын
C)
дағды
D)
жаттығу
47

E)
икемділік
132.   Адам   текстің   мағынасын   түсінумен   қатар   алдағы   сөздердің 
мағынасын аңғару дағдысы:
A)
адаптация
B)
антиципация
C)
іскерлік
D)
түйсіну
E)
дағды
133.   Қоғам   мүшесі   ретінде   адамның   басқа   адамдармен   өзара 
әрекеттесуіндегі өзгеше формасы, бұл ...:
A)
ұжым
B)
өзара қарым-қатынас
C)
коммуникация
D)
топ
E)
қарым-қатынас
134. Әрекет акцепторы ұғымын енгізген ғалым:
A)
В.В.Белоус
B)
П.Я.Гальперин 
C)
И.М.Сеченов
D)
П.К.Анохин
E)
А.А.Ухтомский
135. Іс әрекет немен анықталады 
A)
мақсаттылықпен 
B)
қажеттілікпен
C)
түрткімен
D)
жеке амалдармен
E)
барлық жауаптар дұрыс 
136. Балалық шақтағы негізгі іс-әрекет:
A)
еңбек
B)
оқу
C)
ойын
D)
қарым-қатынас
E)
дұрыс жауабы жоқ
137. Сыртқы заттық іс-әрекеттің ішкі психикалық әрекетке ауысуы қалай 
аталады?
A)
интериоризация
B)
экстериоризация
C)
интерференция
D)
интроспекция
E)
интеракция
138. Субьектінің алған білімдері мен дағдыларының жиынтығы арқылы 
48

іс-әрекетті орындауға қатысты меңгерген қабілет:
A)
дағды
B)
жаттығу
C)
әдет
D)
икемділік
E)
дұрыс жауабы жоқ
139. Егер әрекетті бірнеше рет ұзақ қайталанып, жаттықтырылса, онда не 
қалыптасады?
A)
іскерлік
B)
әдет
C)
қылық
D)
дағды
E)
мінез-құлық
140. Тілдесу тәсілі болатын – мимика, жест, пантомимика:
A)
стереотиптік
B)
парлингвистикалвқ
C)
экстралингвистикалық
D)
кеңістіктік-уақыттық
E)
оптико- кинестетикалық
141. Адамның өмірдегі әртүрлі қажетті белсенділіктерін қанағаттандырудағы іс-
әрекетіндегі мотивтер түрлері:
A)
қызығушылық, талғам, синтез, физикалық
B)
әлеуметтік, рухани, материалдық, органикалық, функционалдық
C)
органикалық, қозғалыс, дағды, икем
D)
әдет, дағды, қызығушылық, рухани
E)
дұрыс жауабы жоқ
142.   Адамның   ақыл-ой   әрекетінің   әуелде   сыртқы   заттық   әрекет   түрінде 
көрініп,   бірте-бірте   ішкі   психикалық   амалға   ауысуын   көрсеткен 
ғалымдар:
A)
П.К.Анохин, С.Л. Рубинштейн, Б.Г.Ананьев 
B)
Б.М.Кедров, Б.М.Теплов, Б.Ф.Ломов
C)
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин
D)
И.М.Сеченов, А.А.Ухтомский, К.М.Быков
E)
Н.И.Красногорский, Б.М.Теплов, А.Н.Леонтьев
143.   Жеке   адамның   өмірінде   тұрақтанып   қалыптасқан,   бойына   дарып 
үйреншікті   болып   кеткен   қылық,   адамның   санасына   тәуелсіз   түрде 
қажеттілігіне айналып, қалыптасып кеткен тұрақты дағды:
A)
икемділік
B)
дағды
C)
нышан
D)
әдет
E)
дұрыс жауабы жоқ
144.   Адамдар   арасында   нақты   байланысты   орнатудың   күрделі   көп 
49

функциялы процесі қалай аталады?
A)
адаптация
B)
қарым қатынас
C)
рефлекция
D)
махаббат
E)
іс-әрекет
145. Өзара келісім арқылы екі жақты да қанағаттандыратын шешім табу 
мінез-құлқы қалай аталады? 
A)
достық
B)
қызметтесу
C)
компромисс
D)
комплименттік
E)
өзара сыйластық
146. Адамдар арасындағы вербалді қарым-қатынас:
A)
жест және мимика
B)
жест және көзбен қатынас
C)
мимика және сөйлеу
D)
тіл және сөйлеу
E)
мимика және понтомимика
147. Икемділік дегеніміз не? 
A)
күрделі жүйке жүйесін меңгеру
B)
бұл мақсатқа жету шеберлігі
C)
игерілген білім мен дағдыны әрекет тәсілдерін таңдау және жүзеге асыру 
үшін колдану
D)
дағдылар қатарын толық меңгеру
E)
білімді меңгеру
ҰЖЫМ ЖӘНЕ ТОП ПСИХОЛОГИЯСЫ
148. Шағын топтағы қандай мүше лидер бола алады?
A)
топқа танымал мүше
B)
қарым-қатынаста үлкен көрсеткішке ие болған адам
C)
топтың шешім қабылдауына әсер ете алатын адам
D)
тартымды адам
E)
бұзық жасөспірімдерді басқарушы
149. Ұжымда ...
A)
өзара   қарым-қатынас   топтық   іс-әрекетінің   жеке   мәні   мен   қоғамдық 
құндылық мәні мен жанамаланады
B)
іс-әрекет мақсаты ұжым ішінде қалады
C)
жеке   адам   аралық   қарым-қатынас   біріккен   іс-әрекет   мазмұны   мен 
жанама келмейді
D)
басқа адамды түсіну тәсілі 
E)
басқа адамның жүріс-тұрысымен адалдық негізінде келісу
150. Лидердің негізгі функциясы қандай:
50

A)
 ұжым тәрбиесі
B)
қарым-қатынас процесін бақылау
C)
әр топ мүшесінің өміріне белсене араласу
D)
топтқа жетекшілік жасау
дұрыс жауап жоқ
151. Мақсаттары қоғам мақсатына сай жалпы іс-әрекетпен біріктірілген 
адамдар тобы: 
A)
топ
B)
кооперация
C)
конгломерат
D)
кіші топ 
E)
ұжым
152. Ұжым мүшелерінің қалауымен, басқару стилі бойынша топ лидері қалай 
аталады: 
A)
демократиялық
B)
либералдық
C)
авторитарлық
D)
әмбибаптық 
E)
мәселелік 
153. Адамның дүниетанымы мен сеніміне, өмірлік позициясына, бағыт пен 
мұратына, бағдарына, мақсатына байланысты қасиеттерінің бірі: 
A)
дүниеге көзқарасы
B)
талғамы
C)
сенімі
D)
қызығушылығы 
E)
қажеттілігі
154.   Әлеуметтік   тұтастықтан   белгілі   бір   нышандары   негізінде   бөлінетін 
адамдардың шектеулі шамадағы қауымдастығы:
A)
кіші топ
B)
референтік топ
C)
шағын топ
D)
топ
E)
ұжым
155. Белгілі бір іс-әрекетінің сипаты, білім деңгейі, ұлты бойынша біріккен 
және   бір-бірімен   тікелей   не   жанама   объективтік   қарым-қатынасы   жоқ 
адамдар қауымдастығы:
A)
шағын топ
B)
ресми топ
C)
шартты топ
D)
ұжым
E)
дұрыс жауабы жоқ
156.   Белгілі   бір   құжатпен   бекітілген   құрылымы,   тағайындалған   немесе 
51
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет