Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет4/11
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Фрустрация - жоспарланған ісі мен мүдделі мақсаты түрлі себептер мен 
кедергілерге   ұшырап,   істің   жүзеге   аспай   адамның   көңілінің   бұзылуы,   бойы 
ашу-ызаға кернеп, қайғыруы.
Холерик – темперамент типі, жүйке процестері күшті, қозуы тежелуінен 
басым, қимыл-қозғалысы шапшаң, ұстамсыз, күйгелек, тез әсерленгіш, жұмыс 
істеу қабілеті күшті адам. 
Хроноскоп  -   психикалық   процестің   пайда   болу   шапшаңдығын 
өлшейтін аспап.
Шағын топ - сан бойынша көп емес әр түрлі іс-әрекетте жалпы біріккен 
және тікелей қарым-қатынаста болатын адамдар бірлестігі. 
Шартты   топ  –   адамдардың   тек   қағаз   жүзінде   ғана   ұйымдасқан 
қауымдастығы.
Іс-әрекет  - адамның ақиқат дүниемен өзара белсенді әрекеттестігінің іс 
жүзіндегі көрінісі. 
Эгоцентризм   -  айналасында   болып   жатқан   оқиғаларды   елемеумен 
баланысты,   адамның   тек   өз-өзіне   ғана   назарын   аударып,   барлық   санасын 
тұрақтатуы. 
Эргограф  -   эксперименттік   лабораторияда   денедегі   бұлшық   еттердің 
жұмысын тіркеп отыру үшін қолданылатын аспап.
Эйдетикалық ес - бұрын қабылдаған заттар мен құбылыстарды объекті көзден таса жағдайда да көріп тұрғандай 
қабылдайтын ерекше психологиялық құбылыс.
Эмоция   -  қоршаған   ортамен   қарым-қатынас   негізінде   пайда   болатын 
көңіл-күй. Көңіл - адамның бойын билеп алатын эмоциялық жағдай. Эмоция 
жағымды,   ұнамды,   жағымсыз,   ұнамсыз,   қарапайым,   күрделі   болып   келеді. 
Эмоциялық процестердің пайда болуы вегетативтік жүйке жүйесінің қызметіне 
байланысты.
Эмпатия   -  адамның   басқа   адамдардың   жан   дүниесіннің   сыры   мен 
күйзелісін білу және оған жанашырлық білдіру қабілеттілігі. Эмпатияны алғаш 
американ психологі Э.Титченер ашып көрсетті.
Эстетикалық   сезім   -  адамның   шындықтағы   қандай   болмасын   бір 
сұлулықты сезінуі. Бұл текті сезімдер сұлу, сымбатты, өмірге үйлесімді, әдемі 
көріністерді тамашалау немесе табиғаттағы, көркем-өнердегі, әсіресе, өмірдегі 
шынайы, әсем нәрселерден ләззат алу кездерінде байқалады.
Эстезиометр   -  тері   түйсігінің   сезгіштігін   байқау   үшін   қолданылатын 
аспап.
ПСИХОЛОГИЯ ПӘНІ ӘДІСТЕРІ МЕН ТАРИХЫ 
26

1. Психология ғылымының принциптері:
A)
даму, сана, психика
B)
детерминизм, сана, іс-әрекет
C)
даму, жағдай, әрекет бірлігі
D)
детерминизм, даму, сана мен іс-әрекет бірлігі 
E)
дұрыс жауабы жоқ
2. Психология ғылым ретінде қалыптасу барысындағы 2-кезеңі: 
A)
психиканың   механизмдерінің   даму   заңдылықтарын   зерттейтін   ғылым 
ретінде
В)
психология мінез-құлық туралы ғылым ретінде
С)
психология сана туралы ғылым ретінде
D)
психология жан туралы ғылым ретінде
Е)
барлық жауаптар дұрыс
3.   Лейпцигте   алғаш   эксперименталды   психологиялық   лабораторияны 
ұйымдастырған:
А)
В. Вундт 
В)
Ф. Аквинский
С)
К. Левин
D)
Р. Декарт 
Е)
Х. Вольф 
4. Адамның өзін-өзі бақылау әдісі қалай аталады?
A)
өзіндік сана
B)
адаптация
C)
идентификация
D)
интроспекция
E)
бақылау
5. Психика өмірлік бейнені анықтайды және өмір бейнесімен қоса-өзгереді 
деген психологиялық принцип...:
A)
сана мен іс-әрекет бірлігінің принципі
B)
жеке адамдық тәсіл принципі
C)
детерминизм принципі
D)
іс-әрекеттегі психиканың даму принципі
E)
барлық жауаптар дұрыс
6. Психология ғылымының қалыптасуының 1-кезеңін көрсет:
A)
психология сана туралы ғылым ретінде
B)
мінез-құлық туралы ғылым ретінде
C)
психика заңдылықтарын зерттейтін ғылым ретінде
D)
психология жан туралы ілім ретінде
Е)
барлық жауаптар дұрыс
7. Психикалық құбылыстардың топтастырылуы: 
А)
психикалық  заңдар,  психикалық   заңдылықтар,   психикалық   өмірдің 
нақты фактілері
В)
психикалық процестер, психикалық қалып, психикалық қасиеттер
27

С)
психикалық функциялар, психикалық қасиеттер, психикалық қалып
D)
А, С дұрыс
Е)
А, В дұрыс
8. "Психика материадан туындайды" деген пікірді ұстанушылар...:
A)
идеалист 
B)
материалистер 
C)
дуалист
D)
идеалистер мен материалистер 
E)
идеалистер мен дуалистер
9.  Психика  –  рухтық  құбылыс,  тануға  келмейтін,  алғашқы,   материядан 
тыс өмір сүреді. Бұл сипттаманы бергендер ....:
A)
идеалистер
B)
дуалисттер
C)
экзистенционалистер
D)
материалистер
E)
дұрыс жауабы жоқ.
10. Психология нені зерттейді?
A)
психология-субъективті және объективті кездегі адамның психикалық іс-
әрекетінің заңдылықтары туралы ғылым
B)
психология   -   адам   миының   табиғатын,   әлем   бейнесін,   адамның 
психикалық іс-әрекетінің заңдылықтарын зерттейтін ғылым
C)
психология-материалдық   өмірді   бейнелеудің   жоғарғы   формасы   болып 
табылатын психикалық процестер туралы ғылым
D)
психология-психикалық   құбылыстардың   даму,   қалыптасу   және   пайда 
болу заңдылықтарын және жалпы адам санасының нақты тарихы туралы ғылым
E)
дұрыс жауап жоқ
11. Дж. Уотсон мінез-құлық бірлігі ретінде көрсетті:
A)
ұсақ бөліктерге бөлінбейтін мінез-құлық акт
B)
нақты мақсатқа бағыттау және оған жетудегі мінез-құлық
C)
«стимул-реакция» қатынасын
D)
сана
E)
мінез-құлық мотивациясы.
12. Адамның детерминистік негіздерінің концепциясын ұсынған ғалым:
A)
Р. Декарт
B)
Б. Спиноза
C)
Т. Рибо
D)
Г. Спенсер
E)
И. Гербарт
13. Тұрмыстық психология:
A)
ғылыми -теоретикалық мәселелерді шешуге бағытталған
B)
психологиялық   танымның   заты   ретінде   жасырын   мәнді   қасиетін 
анықтайды
C)
психологиялық ақпаратты белсенді жинауы
28

D)
күнделікгі тәжірибеде жиналған білімдерге негізделуі
E)
жаңа белгілерді, теорияларды және концепцияларды жасауы
14. Психика бұл...
A)
адам   мен   жануарға   өмірдегі   заттар   мен   құбылыстардың   әсер   етуін 
бейнелейтін мидың қасиеті
B)
психика дамуының жоғары кезеңі және қоғамдық дамудың өнімі
C)
адамның қажеттіліктері өтеуге бағытталған әрекеттер жиынтығы
D)
қоршаған ортаның әсеріне ағзаның жауап беру реакциясы
E)
дұрыс жауап жоқ
15. Эмпириялық психологияның негізін салған ғалым:
A)
Х. Вольф
B)
В.Г. Лейбниц
C)
Ф.Брентано
D)
Дж. Локк
E)
Р. Декарт
16. Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды, 
ең тұрлаулы ерекшеліктер:
A)
психикалық кейіп
B)
психикалық үрдістер
C)
психикалық қасиеттер
D)
психикалық жағдайлар
E)
психикалық күй
17. Психология терминінің пайда болуы:
A)
17 ғасыр
B)
17-19 ғ.аралығы
C)
19 ғасыр
D)
20 ғасырдың басында
E)
18 ғасыр
18. Психология ғылым ретінде қалыптасуы:
A)
16 ғ.аяғы 
B)
15 ғ. ортасы
C)
17 ғ. басы
D)
19 ғ. аяғы
E)
Дұрыс жауабы жоқ
19. «Психология» ұғымын ғылымға енгізген:
A)
Э. Титченер
B)
Х.Вольф
C)
У. Джеймс
D)
В. Дильтей
E)
Д.Гартли
20.   Организмнің   дене   дамуындағы   «жан»   ерекшеліктерін   алғашқы 
29

байланыстырған белгілі шығыс ғылымы:
A)
Платон
B)
Ибн Рошда
C)
Фома Аквинский
D)
Авиценна
E)
Аввероэс
21. Психология ғылымының міндеттері:
A)
тұлғаның қалыптасуындағы тиімді ұйымдастыру процесі
B)
болашақ ұрпақтарды тәрбиелеу
C)
адамдардың психикалық өмірінің заңдылықтарын зерттеу 
D)
адамдардың өмірлік күшін зерттеу
E)
дұрыс жауабы жоқ
22.   Адамның   түрлі   көңіл   күйінің   тұрақты   компоненттерін   білдіретін 
психикалық құбылыс: 
A)
психикалық қасиет
B)
психикалық үрдіс
C)
психикалық құбылыс
D)
психикалық жағдай
E) психикалық кейіп немесе күй
23.   Аталған   психикалық   құбылыстардың   ішінен   қайсысы   психикалық 
қасиеттерге жатады: 
A)
түйсік, қабылдау, ес, ойлау
B)
байқағыштық, шабыт, ренжу
C)
мінез, қабілет, темперамент
D)
эмоция, сезім, ерік
Е)
қарым-қатынас, іс-әрекет, мінез
24. Шығармашылық күш таситын психикалық қалып:
A)
шабыттану
B)
ақыл-ой әрекеті
C)
қуану
D)
таңдану
E)
қобалжу
25.   Психика   дамуының   жалпы   заңдылықтарының   мәнісін   зерттейтін 
психология саласы:
A)
спорт психологиясы
B)
салыстырмалы психология
C)
медициналық психология
D)
жалпы психология
E)
 зоопсихология
26. Психология ғылымының салаларын атаңыз:
A)
генетика,   жалпы   психология,   философия,   логика,   педагогикалық 
психология
B)
эстетика, тарих, философия, педагогика, зоопсихология
30

C)
жалпы, педагогикалық, спорт, әлеументтік, жас ерекшелік, медициналық 
психология 
D)
генетика, биология, этика, педагогика, салыстырмалы психология
E)
спорт, педагогика, философия, логика, мәдениет психологиясы
27. Медициналық психология тармақтарын көрсетіңіз:
A)
нейропсихология,
 
психофармакология,
 
психотерапия, 
психопрофилактика
B)
олигофренопсихология, сурдопсихология, тифлопсихология
C)
оқыту, тәрбие, ұстаз психолоиясы
D)
ғарышкерлік, авиациялық, инженерлік психология
E)
дұрыс жауап жоқ
28. Педагогикалық психология нені зерттейді?
A)
жеке   адам   қалыптасуындағы   және   оны   оқыту   мен   тәрбиелеу 
барысындағы әртүрлі психологиялық заңдылықтар
B)
психологиялық көріністер
C)
әскери қызмет жағдайындағы іс-әрекет
D)
еңбек іс-әрекетінің салаларындағы ерекшеліктер
E)
тергеу   процесіне   қатысушылардың   жүріс-тұрысының   психикалық 
ерекшелігін
29. Заң психологиясының тармақтары:
A)
психопатология,   психопрофилактика,   нейропсихология,   клиникалық 
психология
B)
сот   психологиясы,   қылмыс   психологиясы,   еңбекпен   түзету 
психологиясы
C)
тәрбие, оқыту, ұстаз психологиясы 
D)
балалар, ересектер, кәрілік психологиясы 
E)
дұрыс жауабы жоқ 
30. Есту кемістігі бар балалардың психикасын зерттейтін ғылым саласы:
A)
олигофренопсихология
B)
жас ерекшелігі
C)
тифлопсихология
D)
сурдопсихология
E)
салыстырмалы психология
31.   Адам   мен   жануарлардың   психологиялық   ерекшеліктеріндегі 
айырмашылықтарды зерттейтін психология ғылымының саласы:
A)
тифлопсихология
B)
жас ерекшелігі
C)
олигофренопсихология
D)
педагогикалық психология
E)
салыстырмалы психология
32.   Жарыс   және   жаттығу   процесіндегі   адам   психикасының   қалыптасуы 
31

мен дамуын, топ ішіндегі өзіндік заңдылықтарды зерттейтін психология 
ғылымының саласы:
A)
зоопсихология
B)
жалпы психология
C)
спорт психологиясы
D)
қылмыстық психология
E)
медициналық психология
33. Байқау әдісі деген не:
A)
информация жинау 
B)
мақсатсыз жасалған зерттеу
C)
байқау кезінде орта факторлары мінез-құлыққа әсер етпейді
D)
тұлғаның   іс-әрекеті   мен   мінез-құлқы   туралы   психологиялық   деректер 
мақсатпен жинау және оларды талдау, түсіндіру 
E)
дұрыс жауап жоқ 
34.   Төменде  көрсетілгендердің  қайсысы  табиғи  эксперимент  элементі 
болып табылады?
A)
зерттелетін   әрекет   жағдайларына   эксперименттік   ықпал   жасалып, 
әрекеттің өзі оның табиғи түрінде бақыланады
B)
зерттеу техникалық тәсіл қолданылмай жүргізіледі
C)
зерттеуде әңгіме ерікті түрде болады және психолог хаттама жазады
D)
видеофильмдер көру
E)
дұрыс жауабы жоқ
35.   Лабораториялық   эксперимент   арқылы   адамның   зейін   көлемін   анықтауға 
арналған аспап:
A)
хроноскоп 
B)
тахистаскоп
C)
аудиометр
D)
эргограф
E)
эстезиометр
36.   Ұжымдағы   немесе   топтағы   өзара   қарым-қатынасты   зерттеуге 
мүмкіндік беретін психологиялық зерттеу әдісі: 
A)
тест
B)
анкеталау
C)
интервью
D)
әңгімелесу
E)
социометрия
37.   Адамның   хаттары,   күнделіктері,   өмірбаяны,   шығармалық 
туындылары және қолтаңбалары арқылы зерттеу әдісі:
A)
әңгімелесу
B)
сауалнама
C)
биографиялық
D)
сұхбат
32

E)
дұрыс жауабы жоқ
38. Аутогендік жаттығулар әдісін енгізген психотерапевт:
A)
Д. Равен
B)
И.Г.Шульц
C)
А.Бине
D)
Р.Кеттелл
E)
Дж.Морено
39. Психодиагностикалық әдістер негізінде психологтың тұтынушы немесе 
баланың   нақты   күйзелістерінің,   тілектерінің,   танымдық   процестеріннің 
даму ерекшеліктеріне жүргізілетін жұмыстарын таңдау әдісі:
A)
психокоррекциялық әдіс
B)
психодиагностикалық әдіс
C)
психобиографиялық әдіс
D)
психопрофилактикалық әдіс
E)
дұрыс жауабы жоқ
40. Психокоррекциялық әдістің негізгі бағыттары:
A)
эксперимент және топтық пікір сайыс
B)
аутотренинг және топтық тренинг
C)
ролдік ойын әдісі, және байқау
D)
аутогендік жаттығулар және ойын әдісі
E)
дұрыс жауабы жоқ
41. Табиғи экспериментті психологияға алғаш енгізген психолог:
A)
Г.И. Челпанов
B)
Н.И.Красногорский
C)
Б.Г.Ананьев
D)
В.Вундт
E)
А.Ф. Лазурский
42. Ең алғаш зият тестілерін енгізген психолог:
A)
А.Бине
B)
В.Н.Бузин
C)
Р. Амтхауэр
D)
М. Мейли
E)
Ф.Гальтон
43.   Төменде   көрсетілген   психологтардың   қайсысы   топтық   қарым-
қатынасты зеттеуге «социометриялық» әдісті ұсынған ғылым:
A)
Д.Векслер
B)
Ч. Осгуд
C)
Г.Айзенк
D)
Дж. Морено 
E)
М.Люшер
44. Адамның тері түйсігінің сезгіштігін зерттейтін аспап:
A)
тахистаскоп
B)
пнеймограф
33

C)
аудиометр
D)
хроноскоп
E)
эстезиометр
45.   Эксперименттік   лабораторияда   денедегі   бұлшық   еттердің   жұмысын 
тіркеп отыру үшін қолданылатын аспап:
A)
хроноскоп
B)
эргограф
C)
тахистаскоп
D)
эстезиометр
E)
аудиометр
46.   Вербалды   коммуникация   негізде   алғашқы   әлеуметтік   және 
әлеументтік-психологиялық ақпарат алуға негіделген әдіс:
A)
социометрия
B)
тест
C)
анкета
D)
интервью
E)
ақпарат
47. Психодиагностикалық әдістерге қандай талаптар қойылады?
A)
валидтілік, дәлдік, сенімділік
B)
жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі
C)
тиімділік және қысқалық
D)
әкімшілік шешімдерімен бекітілуі
E)
дұрыс жауабы жоқ
48. Психологияда эксперименттік жолмен зерттеудің негізін салған ғалым?
A)
В.Вундт
B)
Н.Н.Ланге
C)
А.Бине
D)
М. Люшер
E)
К.Леонгард
49. Тест ұғымын алғаш енгізген психолог: 
A)
В. Штерн
B)
Ф. Гальтон
C)
Дж. Фишер
D)
Дж.М.Кеттел
E)
барлық жауаптары дұрыс
50. Психикалық процестің пайда болу шапшаңдығын өлшейтін аспап:
A)
тахистоскоп
B)
эктезиометр
C)
аудиометр
D)
эргограф
E)
хроноскоп
51. Зерттелушіні арнайы жасалған жағдайда немесе жағдайаттарда зерттеу 
34

үшін арнайы ұйымдастырылған тәжірибе:
A)
бақылау
B)
эксперимент
C)
гипотеза
D)
терапия
E)
коррекция
52. Төмендегі көрсетілген психологиялық әдістердің қайсысын пассивтіге 
жатқызуға болады?
A)
байқау
B)
табиғи эксперимент
C)
лабораториялық эксперимент
D)
интервью
E)
коррекциялық
53. Вербальдық қарым-қатынас негізінде ақпарат алу әдісі:
A)
бақылау
B)
эксперимент
C)
әңгімелесу
D)
биографиялық
E)
тест
54. Топтағы тұлғааралық қатынастардың өзіндік ерекшеліктерін зерттеуге 
мүмкіндік беретін психологиялық әдіс:
A)
социометрия
B)
тест
C)
анкета
D)
әңгімелесу
E)
сұхбат
55.   Адамның   жеке   даралық   психологиялық   қасиеттерін   және   даму 
деңгейін,   білімін   салыстырмалы   шамамен   анықтауға   арналған 
стандартталған тапсырмалар жүйесі:
A)
байқау
B)
тест
C)
эксперимент
D)
әңгімелесу
E)
интроспекция 
56.   Белгілі   бір   жоспар   бойынша   жүйелі   түрде   біраз   уақыт   зерттелуші 
адамның психологиялық ерекшеліктерін анықтау әдісі:
A)
байқау әдісі 
B)
әңгімелесу әдісі
C)
тестілеу әдісі
D)
моделдеу әдісі
E)
анкета әдісі
57. Сұхбат әдісінің ең негізгі кемшілігі:
35

A)
зерттеуші жауаптарды дұрыс интерпретация жасамауы мүмкін
B)
жауап берушілер дұрыс ақпарат бермеуі мүмкін
C)
кейбір сұрақтарға жауап беруде, зерттелінушіге бас тартуына мүмкіндік 
береді 
D)
үлкен топ адамдарын қамтуға мүмкіндік бермейді
E)
дұрыс жауабы жоқ
58. Сауалнама - бұл ...
A)
белгілі   бір   жоспар   бойынша   жүйелі   түрде   адамның   психологиялық 
ерекшеліктерін анықтау 
B)
арнайы топтағы адамдардан психологиялық ақпарат алу үшін сауалдар 
жазылған сұрақтар жүйесі 
C)
адамның білім деңгейін анықтау
D)
вербальдық қарым-қатынас негізінде ақпарат алу
E)
адамдармен әңгімелесу арқылы ақпарат алу тәсілі
59. Тері түйсігінің сезгіштігін байқау үшін қандай аспап қолданылады?
A)
аудиометр
B)
тахистоскоп
C)
эгограф
D)
хроноскоп
E)
эстезиометр
60.   Қай   кезден   бастап,   психикалық   құбылыстарды   эксперимент   жүзінде 
әртүрлі құрал жабдық аспаптардың көмегімен зерттей бастады?
A)
XIX ғасырдың екінші жартысынан бастап
B)
XX ғасырдан бастап
C)
XIX ғасырдың бірінші жартысынан бастап
D)
XVIII ғасырдын бастап
E)
Дұрыс жауабы жоқ
61. Эксперименттік әдіспен зейін мен қабылдауды зерттеген ғалым:
A)
А.Бине
B)
В.Вундт
C)
Н.Н.Ланге
D)
А.Ф.Лазурский
E)
Г.И.Челпанов
62. Психологтардың I дүние жүзілік конгресі қай жылы және қай қалада 
өтті?
A)
1888 жылы Италияда
B)
1889 жылы Парижде
C)
1887 жылы Лейпцигте
D)
1990 жылы Мәскеуде
E)
Дұрыс жауабы жоқ
63. Когнитивтік теория негізінде жеке адамға түсініктеме:
36

A)
«схема»
B)
«конструкт»
C)
«дағды»
D)
 «модель»
E)
«установка»
64.   Қай   жылы   және   қай   жерде   дүние   жүзілік   психологтардың   XVIII 
конгресі өтті?
A)
1966 жылы Мәскеуде
B)
1980 жылы Лейпцигте
C)
1957 жылы Германияда
D)
1900 жылы Парижде
E)
дұрыс жауабы жоқ
65. Қазақстанда 1935-1940 жылдары қай орыс психологі, профессор қызмет 
етті?
A)
В.В.Давыдов
B)
Д.Б.Эльконин
C)
А.П.Нечаев
D)
В.С.Мелников
E)
дұрыс жауабы жоқ
66. Орынбор қаласында қай жылы және кімнің «Психология» атты еңбегі 
жарық көрді?
A)
1935 жылы, П.Н. Архангельскийдің
B)
1921 жылы, А.С. Макаренконың
C)
1925 жылы, В.Н.Мясищев
D)
1935 жылы, А.В. Запорожецтің 
E)
1923 жылы, В.Я. Струминскийдің
67. "Бихевиоризм" терминін енгізген ғылым?
A)
Дж Уотсон 
B)
Г. Салливан
C)
Г. Олпорт
D)
Б. Ф.Скиннер
E)
Э. Толмен
68."Гештальтпсихология" - қай жақта пайда болды?
A)
Англия
B)
Норвегия
C)
Германия
D)
Австрия
E)
Америка
69. Берілген ішінен «психоанализ» зерттегендерді не біріктіреді. 
A)
«Мен» жоғарғы дамуына акцент
B)
«Мен» идеалдық 
C)
архетиптер
D)
санасыз
37

E)
дұрыс жауабы жоқ
70. Қазақ тілінде ең алғаш «Психология» оқулығы мен «Жан жүйесі және 
өнер таңдау» еңбектерін жазған:
A)
Қ.Б. Жарықбаев
B)
М..Жумабаев
C)
М..Мұқанов
D)
Ж.Аймауытов
E)
А.Темірбеков
71. Фрейдизм негізін қолдаушы ғалым? 
A)
К.Халл
B)
З. Фрейд
C)
Т.Гоббс
D)
Д.Гартли
E)
Э. Толмен
72. Гештальт- психология нені зерттейді?
A)
қабылдау
B)
жүріс- тұрыс
C)
стимул
D)
реакцию
E)
рефлекс
73. «Психоанализ» негізін қалаушы кім?
A)
Б. Скиннер
B)
К.Г.Юнг
C)
К. Левин
D)
З. Фрейд
E)
Э. Толмен
74. Қазақстандағы ең алғашқы психолог ғалым:
A)
Қ.Б. Жарықбаев
B)
Ә.Темірбеков
C)
Т.Т.Тәжібаев
D)
С. Балаубаев
E)
Ш. Әлжанов 
75. Дуализм негізін салушы кім?
A)
Аристотель
B)
Р.Декарт
C)
Гиппократ
D)
С.С.Стивенс
E)
Д.Б.Уотсон
Каталог: ld
ld -> Ақиқат пен аңыз Әзілхан Нұршайықов
ld -> МҰҚАҒали – МƏҢгілік ғҰмыр
ld -> Қасым а м а н ж о л о в поэзияның өзге жанрлардан бір өзгешелігі онда
ld -> Өмір м е н ө л е ң (Қасымның өмірбаяны, ақындық сапары туралы)
ld -> Көркемөнер халықтікі. Еңбек шілердің қалың бұқарасы арасына
ld -> Қ а з а қ сср ғ ы л ы м а к а д е м и я с ы м. О. ӘУезов атындағЫ
ld -> Қасым аманжолов (1911-1954)
ld -> Сарыарқа күйшілері Кіріспе
ld -> Библиография Абай шығармаларының аудармасы
ld -> Алғы сөз «Өлкетану əдебиеттерін насихаттауға арналған көмек құралы»

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет