Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет11/11
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#110
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

психикалық процесс:
A)
қиял
B)
қабылдау
C)
ойлау
122

D)
ес
E)
елестету
24. Эмоция қасиеттеріне жатпайды:
A)
өзгермелі эмоция
B)
эмоция баспалдағы
C)
идентификация
D)
белсенділіктің жоғарлауы және төмендеуі
E)
физиологиялық өзгеріс
25. Олигофренопсихологиясы нені зерттейді?
A)
патологиялық өзгерістерге ұшыраған адамдарды
B)
соқыр және нашар көретін адамдарды
C)
адам мен жануарлар психикасын салыстыра зерттеу 
D)
сөйлеу қабілеті бұзылған адамдарды 
E)
ақыл-ой кем балаларды
9 нұсқа
1. Тұлға аралық қатынасты зерттеуде қандай әдіс неғұрлым тиімді:
A)
тест
B)
социометрия
C)
ойын
D)
байқау
E)
әңгіме
2. Жүріс-тұрысына бағыттылығының негізгі қорытындысы:
A)
жаттығумен
B)
талаппен
C)
мотивпен
D)
мақсатпен
E)
рефлексиямен
3. Конформизм дегеніміз не?
A)
ұжымның тұлғаны бөлектетуі
B)
тұлғамен үйлесімді қарым-қатынас
C)
тұлға мен ұжымның қарым-қатынасы тиімді
D)
тұлға ұжымды өзіне бағындырады
E)
тұлға ұжымға бағынады
4.   Партнерге   тұлғалық   пайда   алу   мақсатында   жабық   әрекеттерге 
қолданады:
A)
манипулятор
B)
коммуникатор
C)
оппонент
D)
әңгімелесуші
E)
рецепиент
123

5. Оқиға мен заттың бірігуі ретіндегі қоршаған әлемнің бейнесі осы процестің 
нәтижесі болып табылатын сенсорлы ақпаратты өңдеу процесі:
A)
қабылдау
B)
түйсік
C)
зейін
D)
қиял
E)
ес
6. Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажетті фактор:
A)
форма өрнектілігі
B)
мақсаттың нақтылығы
C)
дыбыстың жеткізілуі
D)
мазмұн айқындылығы
E)
айтылу әдістері
7.   Қазіргі   кездегі   интеллектіні   түсіну   барысында   негізгі   әрекет 
жасалынады:
A)
көбінесе пайда болатын
B)
тұқым қуалаушылық
C)
қоршаған ортаға бейімделу қабілеті
D)
адамдар арасында тең емес орын алуы
E)
диагностика жасаудың қиындығы
8. Еріктік әрекет желісінің бастапқы басқышының негізгі міндеті:
A)
талқылау
B)
орындау
C)
шешім қабылдау
D)
мақсат белгілеу
E)
талдау
9. Жаңа білімге ие болу, дағдыларды және іскерліктерді қалыптастырудың 
нәтижелі болуы жалпы адамның психологиялық ерекшеліктеріне тәуелді 
болады, бұны:
A)
қасиеттер
B)
күйлер
C)
мінез
D)
ойлау
E)
қабілеттер
10. Оқушылардың қабілеттіктерін сырттай зерттеу әдісі сұрақтарға жауап 
беруді өтінеді:
A)
анкета
B)
бақылау
C)
әңгімелесу
D)
эксперимент
E)
тест
11. Адамның мінез-құлқын басқаратын жетекші фактор: 
A)
қабілеттер
124

B)
рефлекстер
C)
ерік
D)
нышан
E)
ес
13. Аналитикалық психологияның негізгі түсінігі бұл -:
A)
символ
B)
белгі
C)
кесте
D)
архетип
E)
артефакт
13. Туылғаннан пайда болған құбылыстар:
A)
шартсыз рефлекстер
B)
ерік
C)
жеке ерекшеліктер
D)
мінез 
E)
рефлексия
14.   Жеке   адамның   тұйық   әлеуметтік   топқа   бағынышты   болмауы   мен 
кемелденгеннінің дәлелі:
A)
ақылдылығы
B)
дербестігі
C)
көрегендігі
D)
еркіділігі
E)
белсенділігі
15.   Іс-әрекетте   және   қарым-қатынаста   көрінетін   адамның   даралық 
ерекшеліктерінің бірі:
A)
мінез
B)
қиял
C)
ес
D)
қажеттілік
E)
зейін
16. Қабілеттер тобына кіретін адам мүмкіндігі:
A)
сөйлеу 
B)
тік жүру
C)
көру
D)
есту
E)
ән салу
17. Шкалалар бойынша стандарттар мен тапсырмаларды қолдану арқылы 
сипатталатын әдіс:
A)
оқыту
B)
бақылау 
C)
эксперимент
D)
тест 
E)
тәрбие
125

18. Төмендегі ғалымдардың қайсысы темперамент ұғымын енгізді:
A)
Уотсон
B)
Сеченов
C)
Гиппократ
D)
Фрейд
E)
Павлов
19. Жеке адам дәрежесіне көтерілудің негізгі көзі:
A)
қоршаған орта
B)
жаратылыстан тыс күш 
C)
өткен әулет тәжірибесі
D)
гендік бағдарлама
E)
нәсілдік белгілер
20.   Борис.   Р.   жұмысты   күшіне   қарамай   істейтін   бәріне   араласатын, 
қозғалысты шеттен тыс ашушаң темперамент 
A)
меланхолик
B)
флегматик 
C)
сангвиник
D)
аралас тип
E)
холерик
21. Эмпатия нені білдіреді
A)
ойландыратын тапсырмаларды шешу қабілеті
B)
жанашырлық қабілетті
C)
өз ойын дұрыс білдіру қабілеті
D)
физикалық дамуға қабілеті
E)
белсенді әрекетті орындау қабілетті
22. Айналадағы тұлғалардың қызығушылығымен пайда болған топ атауы
A)
ұжым
B)
корпорация
C)
ассоциация
D)
кооперация
E)
сынып
23. Объектінің ерекшеліктеріне қарай зейінді шоғырландыру
A)
еріктіден кейін
B)
еріксіз
C)
ерікті
D)
көрермен
E)
есту
24. Сана алаңындағы іздер
A)
ұзақ мерзімді ес
B)
өтпелі ес
C)
қозғалмалы ес
D)
естің барлық түрлері
E)
қысқа мерзімді ес 
126

25. Сөйлеу мазмұны қандай көрсеткіштері мен сипатталады
A)
дыбыстарды дұрыс айту
B)
эмоционалдық бейнелік
C)
ақпаратты қабылдау
D)
дұрыс темпі
E)
ақпарат көлемімен
10 нұсқа
1. Адамның ойлауын сиппаттайтын ерекшелікті таңда:
A)
жеке заттың қасиетімен материалдық әлемнің бейнесінің көрінуі
B)
тілдің міндетті түрде қатысуымен көрінетін жанама түрдегі әрекет
C)
затқа тікелей үздіксіз әрекет ету және сезім органдарындағы көрінісі
D)
өткен тәжірибенің сезім түріндегі көрінуі
E)
зат пен әрекеттің жиынтығы және бөлімінің көрінуі
2. Түпкі ойға сәйкес келетін материалдарды таңдаудағы жаңа бейнелерді 
құрастыру қиял түрінің қайсы
A)
абстрактілі
B)
пассивті ерікті
C)
пассивті еріксіз
D)
белсенді қайта жасау 
E)
*белсенді творчестволық
3. Кез-келген объектідегі ырықты зейіннің пайда болуының себебі
A)
іс-әрекет мақсатының жоқ болуы
B)
объектінің эмоционалды маңыздылығы
C)
тітіркендіргіштің жаналығы
D)
іс-әрекет мақсатын қою
E)
контрастылық
4. Интерференция ұғымы нені білдіреді
A)
дағдылардың өзара кедергі әсері 
B)
жаңа дағдыны игеру
C)
дағдының автоматтануы
D)
дағдының орнығуы
E)
дағдыдан дағдыға көшу
5. Сезгіштік деген не?
A)
анализатор күйі
B)
мамандандырылған нерв ұштары
C)
иіс сезу қабілеттілігі
D)
әлсіз әсерлерге жауап беру қабілеті
E)
өзара әсерлесу заңы
6. Табысқа жету қажеттілігіне қолдау қуат беруші мінез бітісі
A)
күмәншілдік
B)
қорқақтық
C)
күндікшілдік
127

D)
еріксіздік
E)
тәуекелдік
7. Қатарынан қойылған сұрақтарға жауап беруге қолданылатын әдістер:
A)
талдау
B)
сұрақ-жауап әдісі
C)
іс-әрекеттің құрылымдарын зерттеу
D)
эксперимент
E)
бақылау
8. Алдын ала барлық операцияларды елестету және мақсатты болжауды 
қалайтын еріктік әрекеттер 
A)
ерікті
B)
күшіне сенімділік
C)
ерікті күш жігер
D)
жай ерікті әрекет
E)
еріксіз
9. Түйсік тудырушы тітіркендіргіш әсердің ең аз мөлшері:
A)
абсолют сезімталдық
B)
адаптация
C)
синезтезия
D)
абсолют табалдырық
E)
сенсибилизация
10. Өзінің қалыптасуында ойлау мына стадиялардан өтеді:
A)
түсініктегі
B)
түсінікке дейінгі
C)
түсініктен кейін
D)
*түсінікке дейінгі және түсінікті
E)
түсінікалды
11. Субьектінің рольдык позициясының көбі туғызады:
A)
рольдік Жан-жал
B)
алдын ала сендіру
C)
сублимация
D)
интерференципя
E)
проэкция
12. Эмоциональді және рольдік бастауларды ұйымдық қатынасында және 
жеке   спецификалық   мәдениеті   бар   үнемі   мақсатқа   жетуге   біріккен   іс-
әрекетпен қашықтық және уақытша адамдардың қатынасуы:
A)
мәдениетпен
B)
шағын топ
C)
әлеуметтік қабатпен
D)
эксперементальді топ
E)
сыныппен
13. Жас ерекшелігі психологиясының зерттейтіні:
A)
адамдардың мінез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтары
128

B)
адамдармен   өзара   әрекетте   және   қарым-қатынаста   пайда   болатын 
құбылыстар
C)
адамдардың   мінез-құлық   мен   психикасының   тұқым   қуалаушылық 
механизмдерін
D)
оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздерін
E)
адамның түрлі өмір сүру кезеңдеріндегі даму ерекшеліктерін
14. Бұрын қабылданудың негізінде жаңа образды жасауды қамтамасыз 
ететін психикалық процесс:
A)
қабылдау
B)
ойлау
C)
қиял
D)
түйсік
E)
ес
15.   Ойлау   әрекетін   сатылай   кезеңімен   қалыптастыру   теориясынның 
авторы:
A)
Гальперин
B)
Лазурский
C)
Пиаже
D)
Леонтьев
E)
Мясищев
16. Көрнекі-әрекет ойы неге сүйенеді?
A)
процестің оймен байланысы
B)
ақылға
C)
іс-әрекет процесс кезіндегі затты қабылдау
D)
бұрынғы өнделген ақпаратты қолдануға
E)
образдарға және ұсыныстарға
17.   Эмоцияның   енжарлығын,   сезімнің   қарапайымдылығын, 
қызығушылықтың әлсіздігін білдіретін күй:
A)
синестезия
B)
булемия
C)
анорексия
D)
астения
E)
апатия
18.   Ерікті   акт   структурасының   компонентінің   күрделі   көңіл-күйіне 
жататын:
A)
ерік
B)
аффект
C)
эмоция
D)
көңіл-күй
E)
сезім
19.   Мінездің   дамуына   өзіне   тән   емес   мынадай   варианттары   акцентуация 
болады:
A)
қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы
129

B)
амбиваленттік жағдайдың доминантық формадағы қажеттілік мотивация 
сферасының бұзылуы
C)
көңіліне алу
D)
психопатиялық қауіп-қатер
E)
қабілеттің әлеуметтік адаптацияға төмендеуі
20. Естің бір-біріне ұқсамас үш типі (нақты, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) 
болатынын ашқан ғалымдар:
A)
Торндайк, Уотсон
B)
Линдсей, Норманн
C)
Эльконин, Занков
D)
Сеченов, Павлов
E)
Смирнов, Зинченко
21. Функциялардың қайсысы эмоциялардың мәнін көрсетеді?
A)
мобильдеуші
B)
интегративтік
C)
ақпараттық
D)
«көмектеуші» 
E)
эксперессивті
22. Қиындық атаулыға төзе білетін, ерік жігері күшті адамның қасиеті:
A)
ұялшақтық
B)
мақсаткерлік
C)
ынта
D)
шыдамдылық
E)
ынтымақтық
23. Коммуникацияның максималды растығы
A)
диалог
B)
ауызша сөйлеу
C)
монолог
D)
хат
E)
вербалды емес қарым-қатынас
24. Адамның тұлға болып қалыптасуының басты шарты:
A)
қоршаған орта
B)
биологиялық бастаулар
C)
өзіндік қуат
D)
жаратылыстан тыс күш
E)
әлеуметтік қатынастар
25. Төмендегілердің қайсысы танымдық процеске жатады
A)
мінез
B)
қабілет
C)
темперамент
D)
апперцепция
E)
ойлау
130

11 нұсқа
1. Мінез:
A)
психикалық қасиет
B)
ой тәсілі
C)
таным процесі
D)
психикалық күй
E)
қимыл әрекет
2. Ұмыту бұл:
A)
тұлғаның кері кету процесі
B)
материалды іріктеп алу
C)
бұрын есте сақталған материалды жаңғырту мүмкіндігі болмауы
D)
бұрын бекітілгенді жандандыру
E)
тұрақты мағлұматтарды қалыптастыру
3. Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс:
A)
құмарлық
B)
мінез
C)
стресс
D)
эмоция
E)
көңіл
4.   Адамдарды   жеке   тұлға   ретінде   мінездеме   беретін   ерекшеліктердің 
қайсысы қате:
A)
өзіндік сана
B)
белсенділік
C)
индивидуализм
D)
нейро динамикалық құрылыс
E)
өзін-өзі реттеу
5.  Қарым-қатынастың   әдістемелі   коммуникативті,   интерактивті   және 
перцепті жақтары қарастырылады:
A)
әлеуметтік психология
B)
патопсихологиялық
C)
психодинамикалық
D)
психофизиологиялық
E)
нейролингвистикалық
6.   Түйсікке   байланысты   «сезім   мүшелерінің   ерекше   энергиясы»   деген 
теорияны нақтылаушы идеалист психологтар:
A)
Фрейд, Уотсон
B)
Торндайк, Галль
C)
Кречмер, Веккер
D)
Флуранс, Декарт
E)
Мюллер, Гельмголц
7. Экстроцептивті түйсіктің қызметі:
A)
интутивті алдын-ала сезудің қызметі
B)
қоршаған орта туралы мәліметтерді қайта өңдеу
131

C)
күшті тітіркендіргіштерге бейімделу
D)
кеңістіктегі дененің орналасу координациясы, қозғалыс координациясы
E)
ішкі гоместозды сақтау
8. Детерминизм принципін енгізген ғалым:
A)
Декарт
B)
Вольф
C)
Демокрит
D)
Аристотель
E)
Вундт
9. Жеке адамға байланысты «мен» ұғымының мәні
A)
заттасқан құндылыққа жақын болу
B)
өз қадірін сезе білу
C)
астар сана ықпалға тәуелділігі
D)
дүниеге сезімталдық
E)
басқаларды бағалау қабілеті
10. Тапсырма құрылымы белгілі психологиялық деңгейді өзгертуге 
бағытталған:
A)
тест
B)
суреттер анализі
C)
бақылау
D)
сұхбаттасу
E)
интервью
11. Көзі көрмейтін адамдар есіктен өтіп бара жатқанда қалай сезеді:
A)
зейінге сүйенеді
B)
ерік үрдісіне сүйенеді
C)
қабылдауға сүйенеді
D)
еске сүйенеді
E)
олар интероцевтівті сезімдерге сүйенеді
12. Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажетті фактор:
A)
мақсаттың нақтылығы
B)
айтылу әдістері
C)
мазмұн айқындылығы
D)
форма өрнектілігі
E)
дыбыстың жеткізілуі
13. Мінез психикалық көріністің қай тобына жатады?
A)
психикалық процесс
B)
жеке тұлғаның қасиетіне
C)
психикалық күй
D)
физиологиялық процесс
E)
эмоциональді-ерікті процесс
14.   Ерте   заманда   жан   деп   аталған   түсінікті   қазіргі   ғылым   былай   деп 
аталды
A)
сана
132

B)
эмоция
C)
психика
D)
геном
E)
оккультпен
15. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері 
қалай аталады
A)
психикалық қасиет
B)
психикалық кейіп
C)
психоанализ
D)
психика
E)
психикалық процесс
16.   Қандай   да   бір   затта,   құбылыста   немесе   әсерленуде   сананың 
шоғырлануын не қамтамасыз етеді
A)
зейін
B)
эмпатия
C)
агнозия
D)
апперцепция
E)
рефлекция
17. Эмоцияның дифференциналды теориясының авторы
A)
И.П.Павлов
B)
Сеченов
C)
Г.Анохин
D)
К.Изард
E)
У.кеннон
18. Әрбір іс әрекет түріне қандай да бір қабілеттің бар болуы дәлел болады
A)
бұл іс-әрекеттің орындалуы үлкен энергиялық шығын
B)
іс әрекеттің өзіндік ерекшеліктерінің жеке дара орындалуы
C)
оқытудың төменгі типінің іс-әрекетпен сәйкестігі
D)
байланыстың бағыттылықпен үйлеспеуі
E)
іс-әрекетте берік қызығушылықтың жоқ болуы
19. Адам қоғамындағы айрықша көрініске ие белсенділік
A)
қажеттілік
B)
еңбек
C)
ойын
D)
қарым-қатынас
E)
іс әрекет
20. Пассивті зейін немесе ырықсыз зейін термині:
A)
пассивті зейінге ырықсыз зейіннің әртүрлілігі болады
B)
ырықсыз зейін пассивті зейіннің әртүрлілігі болады
C)
синонимдер болады
D)
зейіннің әртүрлігін сипаттайды
E)
екі түсініктің арасында байланыс жоқ
133

21. Қабылдаудың қасиеттеріне қайсысы жатады:
A)
заттылығы, ұстамдылығы, тұрақтылығы, мағыналығы, және апперцепция
B)
сапа және интенсивтілік
C)
зейіннің аударылуы
D)
жалған және шынайы
E)
иллюзия
22. Шыдамдылық деген не?
A)
шығармашылықпен жұмыс істей білу
B)
тапсырманы дер уақытында орындау
C)
әрекеттерін, сезімдерін тежей білу
D)
түрлі әсерлерге берілмей, көңіл-күйін басқара білу
E)
қорқынышты жеңіп, тәуекелге бара білу
23.   «Жұлдыздар»,   «жоғары   бағаланғандар»,   менсінбегендірілгендер», 
«оқшауландырылғандар»:
A)
әлеуметтік құрам
B)
социометриялық статустардың әр түрлігі
C)
топтардың элементтері
D)
жеткіншектердің бір-біріне берген келемеж аттары
E)
әлеуметтік роль
24. Жекелік типологиялық ерекшеліктер бұл:
A)
нышан
B)
темперамент, мінез, қабілет
C)
іс-әрекет
D)
елес
E)
түйсік, қабылдау
25. Р.С. Немов қарым-қатынасқа қабілеттілікті қалай жүйелейді:
A)
лингвистік
B)
тәжірибелік
C)
табиғи
D)
теориялық
E)
әлеуметтік сертті
12 нұсқа
1. Гештальт психология:
A)
әдет-ғұрып, салт-дәстүр
B)
ойлау, білім, оқу
C)
қиял, арман, елес (сағым)
D)
әдіс, тәсіл, мақсат
E)
құрылым, тұтастық, жүйе
2.   Жануарлар   психикасының   ерекшелігін   қарастыратын   психология 
саласы:
A)
спорт психологиясы
B)
зоопсихология психологиясы
134

C)
жас ерекшелік психологиясы
D)
арнайы психология
E)
жалпы психология
3. Ес түрлерінің қайсысы уақыт арқылы өзгешеленеді: 
A)
аз уақытты
B)
қозғалыс
C)
ерікте
D)
иконикалық
E)
эмоциялық
4. Адамды бүтіндей билеп төстеп, оның ойы мен әрекетінің бет алысын 
өзіне тәуелді ететін күшті сезім:
A)
әрекет
B)
ерік-күші
C)
құмарлық
D)
адамгершілік
E)
адалдық
5. «Еркіндік инстинкті теориясының» авторы: 
A)
Сеченов
B)
Фромм
C)
Фрейд
D)
Павлов
E)
Тульчинский
6. Төмендегілердің қайсысы танымдық процеске жатады
A)
темперамент
B)
түйсік
C)
ес
D)
зейін
E)
ойлау
7.  Психологиялық   фактілердің   тағайындау   шарттарының   құрылуына 
мақсатталған қызмет сынағына зерттеушінің белсенді аралысуы:
A)
эксперимент
B)
контент-анализ
C)
әңгіме
D)
тестілеу
E)
әрекет анализімен
8. Іскерлік қазіргі кезде даму этаптармен психикалық маңызды жаңа білім 
берудің   және   сол   бағыттағы   іскерліктің   басқа   түрлерінің   дамуымен   не 
байланысты:
A)
басты
B)
жүргізуші
C)
негізгі
D)
тұспалау
E)
орындаушы
135

9. Тану үрдісінің сезгіштік деңгейлер құрайтыңдар:
A)
қабылдау және қиял
B)
зейін және ес
C)
ойлау және сөйлеу
D)
түйсік және қабылдау
E)
түйсік және ойлау
10. Иллюзия дегеніміз:
A)
психикалық ауытқу
B)
фрустрация
C)
қате қабылдаулар
D)
өзіне-өзі көңілі толмау
E)
ойдан шығу
11. Тікелей және жанама бақыланған іс-әрекеттің өзіндік ақыл- ой туралы 
ішкі құрал есебінде көрінуі былай аталады:
A)
интроспекция
B)
моноспекция
C)
ішке қарау
D)
сыртқа үңілу
E)
жан-жаққа қарау
12. Шартты рефлекстердің жасалу заңдарын ашқан: 
A)
Выготский
B)
Рубинштейн
C)
Сеченов
D)
Декарт
E)
Павлов
13.   Шетел   психологтарынан   кім   жеке   тұлға   теориясын   жасай 
отырып,адамның негізгі талабы –«өзін-өзі дамыту»-деді:
A)
Э.Формм
B)
А.Маслоу
C)
В.Франкл
D)
Г.Олпорт
E)
А.Адлер
14. Ең алғашқы қарапайым психикалық процесс:
A)
қабылдау
B)
ес
C)
қиял
D)
түйсік
E)
ойлау
15. И.М.Сеченов «қара сезім» деп қандай түйсінуді айтты:
A)
интроцептивті 
B)
дәмді
C)
сипай-сезу
D)
иіс сезу
136

E)
проприоцептивті
16. Белсенді бейнелеу сипатталады:
A)
образдардың пассивті сипатта болуы
B)
шындықты сол қалпында елесьтетуі
C)
адамның өз еркімен, ерік жігері арқылы образды елестетуі
D)
браздар шындықты механикалық түрде көшіруі
E)
ерік жігердің қатысуынсыз пайда болуы
17.   Қандай   да   бір   қажеттілікті   қанағаттандырудағы   қобалжу   қалай 
аталады:
A)
күмәндану
B)
қызығу
C)
аң-таң болу
D)
таңғалу
E)
көңіл
18. Темперамент жайлы физиологиялық ой кімнен басталады:
A)
Демокриттен
B)
Гипократтан
C)
Галеннен
D)
Аристотельден
E)
Платоннан
19.   Қабілеттің   көрінуіне   және   оның   дамуына   ықпал   етуші   адамдық 
фактор:
A)
мінез
B)
зейін
C)
темперамент
D)
іс-әрекет
E)
ойлау
20. Тұлға белсенділігі неден байқалады:
A)
мақсаи қою мен оған жеткізу әдістерінен
B)
өмірлік позициясынан
C)
қылықтарынан
D)
қарым-қатынасынан
E)
эмоциональдік күйінен
21. Д.Б.Эльконин баланың затпен әрекет етуін қандай түрге бөледі:
A)
механикалық, техникалық
B)
меңгеру
C)
құралдық заттық
D)
жай
E)
күрделі
22.  Адамдардың   нақты   өмірлерінен   оқиғаларынан   сюжетті   қайта 
жаңғыратын әңгімелермен, ертегілердегі ойын мынадай:
A)
заттық ойын
B)
сюжетті ойын
137

C)
белгі ойын
D)
ролдік
E)
интериоризация
23. Еріктік әрекет желісінің бастапқы басқышының негізгі міндеті:
A)
талдау
B)
орындау
C)
талқылау
D)
мақсат белгілеу
E)
шешім қабылдау
24. Психологияның қандай бағыты адам мінез-құлық реакциялар тізбегі 
ретінде қарастырылады:
A)
бихевиоризм
B)
психоанализ
C)
гештальт-психология
D)
гуманистік психология
E)
интроспективті психология
25. Қабылдау бұл:
A)
информация жинақтау
B)
түйсіктер жиынтығы
C)
нәрселердің тұтастай бейнеленуі
D)
шартты рефлекс
E)
ойша болжамдау
13 нұсқа
1.   Сфинкс,   айдаһардың   бейнесін   жасауға   елестің   қандай   әдістері 
қолданылады:
A)
конкретизиция
B)
гиперболизация
C)
өткірлік
D)
агглютинация
E)
типизация
2. Эстетикалық сезім дегеніміз не:
A)
әдемілікті сезіну
B)
адамның басқа адамдарға және қоғамға қатысты ішкі көңіл-күйі
C)
белсенділікті төмендететін сезімдер
D)
аадам іс-әрекетімен байланысты сезімдер
E)
танымдық іс-әрекетімен байланысты сезімдер
3. Меншіктік және криминальді-дүниеқорлық мақсатпен өткізу топ әрекеті 
арқылы сипатталады:
A)
шартты топ
B)
кооперация
C)
ұжым
138

D)
ассоциация
E)
сотқарлар тобы
4. Ес процесінің мәні:
A)
сананың объектке бағытталуы
B)
жалпылаған бейне түзу
C)
өткен тәжірибе бейнесін жаңғырту
D)
тұтастай бейне тұрғызу
E)
әсердің жеке элементтерін бейнелеу
5. Практикалық ойлаудың бағыты:
A)
жалпы заңдылықтарды табуға
B)
нақты тапсырмаларды шешуге
C)
себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға
D)
бейімділікке
E)
заңдарды табуға
6. Бақылауды ұйымдастырудағы қажетсіз талаптар:
A)
зерттеу сапаларының көрінісінен арылмайтын арнайы жағдай туғызу
B)
өмірдің әртүрлі жағдайларында бақылау
C)
бақылаушының   зерттелуші   адамдардың   іскерлік   қарым-қатынасын 
бақылау
D)
зерттелушінің іс-әрекетте, өмірдің табиғи жағдайында өткізілуі
E)
бақылаудың нәтижесін хаттау
7. Ырықты естің орнығуына себепші фактор:
A)
көңіл-күй
B)
кездейсоқ ықпал
C)
күшті әсер
D)
арнайы мақсат
E)
Ішкі импульстер
8. Проблеманы шешуде бағыт берудің кезеңі маңызды:
A)
бұл процесті шешудің бірінші жолы
B)
аз басқарылатын
C)
шешімі мен болжам жасау
D)
аз өнімді
E)
мүмкін аз уақыт кетеді
9. Холерик қай типке жатады:
A)
әлсіз тип
B)
баяу, күшті тип
C)
күшті, ширақ, қозғалғыш
D)
аралас тип
E)
күшті тип, ұстамсыз
10. Жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық көрінуі оның әсері адаммен 
өзара қарым-қатынас жасауын қай психология зерттейді:
A)
жалпы
B)
педагогикалық
139

C)
дифференциялды
D)
әлеуметтік
E)
жас ерекшелік
11. Алғаш рет жанның дамуының бөлінбеуін кім көрсетті:
A)
Платон
B)
Аристотель
C)
В.Спиноза
D)
Демокрит
E)
Сократ
12. Сана бұл:
A)
дағдыланудан
B)
инстиктік өнім
C)
табиғат өнімі
D)
қоғамдық болмыс
E)
табиғаттан тыс берілетін қасиет
13. Стереотипизация-бұл:
A)
аттракцияны құру
B)
басқалардың көзімен өзін көру
C)
тәжірибеде   немесе   басқалармен   бірлесу   арқылы   жалпылау   белгіліге 
жатады
D)
өзін-басқасындай көру
E)
қажетті емес санадан шығару
14.   Материалдық   әлемнің   құбылыстары   мен   заттарының   жекелеген 
қасиеттерінің бейнеленуі:
A)
қабілет
B)
мінез
C)
темперамент
D)
ерік
E)
түйсік
15. Сөздік-логикалық ес:
A)
сөздік, абстракциялық материалды есте сақтау
B)
дыбыстарды есте сақтау
C)
адамның бастан өткен сезімдерін есте сақтау
D)
көрнекі бейнелерді есте сақтау
E)
нәрселер түсін есте сақтау
16.   Қоршаған   орта   деректерін   топтастырып,олар   арасындағы   мәндік 
қатынастарды ажыратушы сана әрекеттері:
A)
қиялдау
B)
ес
C)
зейін
D)
ойлау
E)
елестету
140

17.  Жаңаша   үйлестірімде   ескі   білімді   еске   түсіру   жолымен,бұрын 
қабылданбаған заттарды жаңадан құру:
A)
ес
B)
елестету
C)
түйсіну
D)
қабылдау
E)
ойлау
18. Кез-келген объектідегі ырықты зейіннің пайда болуының себебі:
A)
тітіркендіргіштің жаңалығы
B)
іс-әрекет мақсатының жоқтығы
C)
объектінің эмоционалды маңыздылығы
D)
контрастылық
E)
іс-әрекет мақсатын қою
19. Жүйке жүйесінің қасиеттері бойынша флегматик типі:
A)
теңгерілмеген
B)
күшті, қозғыш
C)
күшті, инертті
D)
әлсіз
E)
күшті, қозғалғыш
20. Қарым-қатынастың коммуникативтік барьерінің себебіне жатпайды:
A)
коммуникабельділігі
B)
мінездің қасиеті
C)
үлкен әлеуметтік қашықтық
D)
интровертировтіктің соңы
E)
шизоидті
21.   Тұлғалық   норманы   саналы   қабылдайтын   және   топтың   қоғамдық 
маңызды әрекеттерінің құндылығы, А.В. Петровскийдің айтуы бойынша 
көрінісі:
A)
статустік
B)
топ ішілік сендіру
C)
конформ
D)
референттік
E)
ұжымдық
22.   Адамның   шындықтағы   заттар   мен   құбылыстарға   деген   тұрақты, 
эмоционалды қарым-қатынастың жоғары формасы:
A)
депривация
B)
фрустрация
C)
эмоция
D)
сезім
E)
оқшаулану
23. Іс-әрекеттің элементі қалай аталады:
A)
қозғалыс
B)
әрекет
141

C)
операция
D)
ниет
E)
қимыл
24. Іс-әрекеттің мақсаты дегеніміз – бұл:
A)
әрекетті іске асыру
B)
алдын-ала орындау
C)
іс-әрекетті күн бұрын болжау
D)
іс-әрекеттің нәтижесі
E)
іс-әрекетті орындауға дайындалу
25. Қабылдаудың өткен тәжірибесінің жартастығы:
A)
рецепция
B)
тұтастық
C)
таңдаушылық
D)
апперцепция
E)
константылық
14 нұсқа
1. Сөйлеудің алғашқы генетикалық қызметі:
A)
экспрессиялық
B)
қоздырғыш
C)
коммуникативті
D)
жалпылама
E)
белгілеу
2. Адамның танымдық жақтарын кеңейтуші психикалық әрекет:
A)
сөйлеу
B)
сейін
C)
сезім
D)
ойлау
E)
қиял
3. «Псюхе» ұғымы келесі мағынаны білдіреді:
A)
іс-әрекет
B)
жан
C)
Сана
D)
Ойлау
E)
мінез-құлық
4. Психология ғылымының зерттейтін пәні болып табылады:
A)
адамның санасы
B)
адамның рухани жан дүниесі
C)
психиканың фактілері, заңдылықтары, механизмдері
D)
адамның миында жүретін дәстүрлі емес процестер
E)
адамның иінез-құлқы
5. Сөздік-логикалық ойлау деген не?
A)
еске сүйене ойлау
142

B)
мақылдау мен терістеуге сүйене ойлау
C)
елестерге сүйене ойлау
D)
ұғымдармен жасалатын логикалық операцияларға сүйене ойлау
E)
нәрселерді қабылдауға сүйене ойлау
6.   Психологиялық   әдістердің   қайсысына   бір   сыналушыны   ұзақ   уақыт 
бойы зерттеу жатады?
A)
құрылымдық
B)
комплекстік
C)
генетикалық
D)
салыстырмалы
E)
лонгитюд
7. Адамның танымдық белсенділігін ұйымдастырушы әрекет түрі:
A)
қарым-қатынас
B)
оқу
C)
мінез-құлық
D)
еңбек
E)
ойын
8. Адамның ойлауын сипаттайтын ерекшелікті таңда:
A)
өткен тәжірибенің сезім түріндегі көрінуі
B)
затпен әрекеттің жиынтығы және бөлімінің көрінуі
C)
жеке заттың қасиеті мен материалдық әлемінің бейнесінің көрінуі
D)
тілдің міндетті түрде қатысуымен көрінетін жанама түрдегі әрекет
E)
затқа тікелей үздіксіз әрекет ету және сезім органдарындағы көрінісі
9. Әлеуметтік психология төмендегі жағдайларды зерттейді:
A)
адамдармен   қарым-қатынаста   және   өзара   әрекет   пайда   болатын 
құбылыстарды
B)
адамның   мінез-құлқы   мен   психикасының   тұқым   қуалаушылық 
механизмдерін
C)
адамның мінез-құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтарын
D)
адамның психикалық және жүйке ауруларын анықтау әрі емдеу әдістерін
E)
адамның   қасиеттері   және   қалпына   психологиялық   баға   беру 
проблемаларын
10. Психологияның объектісіне жатпайтыны:
A)
қарым-қатынас
B)
сана
C)
генетика
D)
мінез-құлық
E)
бейсаналық
11. Ойлаудың құралы бұл-:
A)
ырғақ
B)
дыбыс
C)
әуен
143

D)
сөйлеу
E)
сөз
12.   Көрсетілген   психикалық   құбылыстардың   қайсысы   тек   адамға   ғана 
тән?
A)
ес
B)
сана
C)
барлық психикалық құбылыстар адамға ғана тән, себебі тек қана адам 
психикаға ие
D)
эмоциялар
E)
ойлау
13. Адам іс-әрекеті мынадай сипаттамаға ие?
A)
иерархиалық күрделі құрылымға ие
B)
қару сипатын алады
C)
жанама
D)
затты
E)
рефлекторлы
14.   Адам   тілінің   пайда   болуы,   қалыптасуы   және   психологиялық 
ерекшеліктері жайлы ғылым:
A)
психогенетика
B)
психодиагностика
C)
психотехника
D)
психолингвистика
E)
психоанализ
15. Адамзат іс-әрекетінің қалыпты түрі – еңбектің категориясы:
A)
психологиялық
B)
биологиялық
C)
логикалық
D)
философиялық
E)
механикалық
16. Тірі ағзалардың ортаның биологиялық бейтарап қасиеттеріне реакция 
беру қабілетін атаңыз:
A)
дағды
B)
сезімталдық
C)
іскерлік
D)
икемділік
E)
бейімділік
17. Эмоциалдық сфераға жатпайды:
A)
қайғыру
B)
сезім
C)
қиял
D)
көңіл-күй
E)
аффект
144

18.   Психологиялық   ықпалдар   қарым-қатынас   процесінде   тәсіл   бола 
алмайды:
A)
манипуляция жасау
B)
көндіру
C)
сендіру
D)
жұғу
E)
дәрежелеу 
19. Сезім органдары қабылдаған дүние көріністерін, толық әрі сақтауға 
жәрдем беретін ес жүйесі:
A)
ұзақ мерзімді ес
B)
бейнелі ес
C)
қозғалысты ес
D)
әсердің тікелей, нақты ізі
E)
қысқа мерзімді ес
20. Сөйлеу барысындағы паралингвистикалық қосымша:
A)
әуен
B)
жөтелу
C)
іркіліс
D)
жылау
E)
күлу
21. Қиындықтың пайда болуы әлеуметтік нормалардың білмеуінен:
A)
әртүрлі ұлтқа
B)
бір мәдениетке жату
C)
әртүрлі мәдениетке байланысты қисынды қарым-қатынастар
D)
топаралық өзара әрекеттесу
E)
әрбір әлеуметтік деңгейге байланысты қарым-қанынас
22. Адам психикасы дегеніміз не?
A)
адамның белсенділік қызметі
B)
шындықтың бейнеленуі
C)
тірі өмірмен, заттар әлемімен өзара байланысының жоғары формасы
D)
адамның ақпаратты алуға қабілеттілігі
E)
жүйке жүйесінің дамуы
23. Қабылдау процесінің мәні:
A)
жалпылама бейне жасау
B)
сезімдік тану
C)
жеке қасиеттерді сезу
D)
жаңа бейне жасау
E)
өзі жоқ бейнені жаңғырту
24. Адамның қорқуы, бұл:
A)
стресс
B)
фрустрация
C)
аффект
145

D)
фобия
E)
рефлексия
25. Іс-әрекет компоненттерінің сырты және ішкі қарым-қатынасы:
A)
жүйелі сипатта болуы
B)
өзара келіспеушілік сипат
C)
тұрақсыздығы
D)
оларды автоматта түрде жеткізу
E)
кездейсоқ сипат алып жүруі
15 нұсқа
1. Психология ғылымының зерттейтін пәні болып табылатын:
A)
адамның санасы
B)
адамның рухани жан-дүниесі
C)
психиканың фактілері, заңдылықтары, механизмдері
D)
адамның миында жүретін дәстүрлі емес процестер
E)
адамның мінез-құлқы
2.   Түйсінудің   алғашқы   пайда   болуына   ықпал   ететін   тітіргендіргіштің 
минималдық мөлшері – аталады:
A)
жоғары табалдырық
B)
төменгі табалдырық
C)
дифференцировка
D)
сезімталдық
E)
сензитивтілік
3. Елестету образдарынан тудыруға жатпайтындар:
A)
конформды
B)
гиперболизация
C)
схематизация
D)
аглютинация
E)
типті
4. Әлемді танудағы сезгіштіктің формасын қай таным үрдісі анықтайды?
A)
қиял-ойлау
B)
түйсіну-қабылдау
C)
эмоция-ес
D)
қабылдау-қиял
E)
эмоция-қиял
5.   Шынайы   өмірдегі   түрлі   сыртқы   психикалық   құбылыстарды   алдын-ала 
ойластырып, мақсатты түрде қабылдау әдісі:
A)
сауалнама
B)
тест
C)
бақылау
D)
шкалалау
E)
эксперимент
146

6.   Мінездің   дамуына   өзіне   тән   емес   мынадай   вариаттары   акцентуация 
болады:
A)
қабілеттің әлеуметтік адаптацияға төмендеуі
B)
көңіліне алу
C)
психопатиялық қауіп-қатер
D)
қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы
E)
амбиваленттік   жағдайдың   доминанттық   формадағы   қажеттілік 
мотивация сферасының бұзылуы
7. Материалистік философия:
A)
ақыл-ой мен жанды елемейді
B)
психиканы сыртқы дүние мәселесі ретінде қарастырмайды
C)
«абсолюттік жан» идеясы
D)
психика мен материяны тең бірлікте қарастырады
E)
психиканы материядан кейінгі екінші құбылыс деп қарастырады
8. Ес дегеніміз – бұл:
A)
инстинктивті әрекет
B)
рефлекторлық әрекет
C)
интеллектуалдық әрекет
D)
мнемикалық әрекет
E)
перцептивті әрекет
9. Психологияның объектісіне жатпайды:
A)
генетика
B)
қарым-қатынас
C)
сана
D)
мінез-құлық
E)
бейсаналық
10.   Адам   бүкіл   психикалық   әрекетінің,   санасының   белгілі   заттарға 
құбылыстарға,   олардың   белгілі   бір   қасиеттерімен   ерекшеліктеріне 
бағытталуы қандай процесті білдіреді:
A)
шоғырлану
B)
қиял
C)
назар
D)
зейін
E)
ойлау
11. Қандай ерекшелік адамды жеке тұлға ретінде сипаттамайды:
A)
өзін-өзі басқару
B)
өзіндік сана
C)
белсенділік
D)
нейродинамикалық қасиет
E)
даралық
12. Әрқашанда қабылдау:
A)
заттылық
B)
бөлінушілік
147

C)
тұтастық
D)
құрылымдық
E)
таңдамалы
13.   Ойлау   әрекетін   сатылау   кезеңімен   қалыптастыру   теориясының 
авторы:
A)
Гальперин
B)
Лазурский
C)
Пиаже
D)
Леонтьев
E)
Мясищев
14. Сыртқы нақты іс-әрекеттің саналық ішкі әрекетке айналуы?
A)
интериорезация
B)
экстериорезация
C)
идеалды операция
D)
сыртқы көрініс
E)
Проприорезация
15.Материалдық   әлемнің   құбылыстары   мен   заттарының   жекеленген 
қасиеттерінің бейнеленуі:
A)
қабілет
B)
ерік
C)
түйсік
D)
темперамент
E)
мінез
16. Адам психикасы дегеніміз не?
A)
тірі өмірмен, заттар әлемімен өзара байланысының жоғарғы формасы
B)
адамның белсенділік қызметі
C)
шындықтың бейнеленуі
D)
жүйке жүйесінің даму
E)
адамның ақпаратты алу қабілеттілігі
17. Зейіннің интенсивті ұзақ физиологиялық негізі:
A)
бірінші сигнал системасы
B)
екінші сигнал системасы
C)
анализатор
D)
рецептор
E)
бас ми қыртысындағы оптимальды қозу
18. Нервтік процестер қандай параметрлермен сипатталады?
A)
күші, тепе-теңдік, қозғалғыштығы
B)
қозу және тежелу
C)
ұзақтық және еселік
D)
саналылық және санасыздық
E)
қозғалғыштық және өткізгіштік
148

19. Қарым-қатынас ең алдымен көру қозғалыс жүйесіне байланысты өз ішіне 
ым-ишара, пантомима тағы басқа қамтитын тілдесу:
A)
вербальды
B)
жест арқылы
C)
вербальды емес
D)
жай тілдесу
E)
монологтық
20. Қарым-қатынастың перцептивтік жағы:
A)
көзбен қарым-қатынас
B)
жолдасқа деген іс-әрекет
C)
ой барьері
D)
қабылдау және бір-бірін бағалау
E)
ақпарат алмасу
21. Модальдық, нитенсивтілік, ұзақтылық нені сипаттайды?
A)
ес
B)
қиял
C)
түйсіну
D)
қабылдау
E)
ой
22. Жеке тұлғаның бағыт-бағдары:
A)
іс-әрекетке дайындық жағдайы
B)
даму, тәрбие
C)
қажеттілік
D)
мотив
E)
тұрақты түрткілердің (мотивтердің) жиынтығы
23. Мотив түрлеріне жатпайды:
A)
құндылық бағыттары
B)
шартсыз рефлекция
C)
қызығушылық
D)
идеалды
E)
қажеттілік
24.   Оптикалық   тітіргендіргіштің   әсері   жойылғаннан   кейін   біраз   уақыт 
сақталатын көру түйсігі:
A)
қабылдаудың иллюзиясы
B)
бірізді бейнелер
C)
түс көру
D)
галлюцинация
E)
эйдитизм
25.   Психикалық   процесті   немесе   жалпы   жеке   тұлғаны   бағалайтын   стандартталған 
психологиялық сынақ:
A)
бақылау
B)
өзін-өзі бақылау
C)
әңгіме
D)
эксперимент
E)
тестілеу
149

Білім   (тілдік   емес)   тобының   мамандықтары   бойынша   2   (3)   курс 
студенттеріне арналған «Психология» пәні бойынша Мемлекеттік аралық 
бақылауға ұсынылған тестік тапсырмалардың жауаптары
1 нұсқа 
1
A
6
A
11 B
16 A
21
A
2
C
7
B
12 A
17 D
22
E
3
C
8
D
13 B
18 B
23
E
4
D
9
E
14 C
19 C
24
D
5
E
10 C
15 E
20 D
25
A
2 нұсқа 
1
C
6
C
11 C
16 B
21
B
2
D
7
D
12 A
17 D
22
E
3
A
8
B
13 B
18 C
23
A
4
E
9
B
14 E
19 D
24
D
5
B
10 E
15 A
20 E
25
C
3 нұсқа 
1
A
6
C
11 A
16 E
21
A
2
C
7
A
12 A
17 B
22
D
3
E
8
E
13 D
18 A
23
A
4
A
9
B
14 B
19 E
24
C
5
B
10 D
15 A
20 C
25
D
4 нұсқа 
1
B
6
E
11 C
16 A
21
C
2
A
7
E
12 A
17 C
22
E
3
C
8
D
13 E
18 D
23
A
4
B
9
A
14 D
19 B
24
B
5
D
10 E
15 B
20 D
25
C
5 нұсқа 
1
D
6
E
11 B
16 C
21
B
2
C
7
B
12 A
17 D
22
E
3
E
8
E
13 A
18 B
23
A
4
B
9
C
14 D
19 E
24
A
5
D
10 D
15 C
20 A
25
B
6 нұсқа 
150

1
C
6
B
11 A
16 A
21
C
2
E
7
A
12 B
17 C
22
A
3
B
8
C
13 E
18 D
23
B
4
E
9
A
14 A
19 E
24
D
5
C
10 D
15 C
20 B
25
A
7 нұсқа 
1
A
6
D
11 B
16 E
21
B
2
D
7
A
12 C
17 D
22
C
3
C
8
C
13 E
18 B
23
E
4
E
9
B
14 C
19 A
24
D
5
B
10 A
15 A
20 E
25
A
8 нұсқа 
1
E
6
C
11 E
16 D
21
D
2
B
7
E
12 C
17 C
22
B
3
B
8
D
13 B
18 B
23
A
4
A
9
A
14 A
19 A
24
C
5
D
10 C
15 C
20 E
25
E
9 нұсқа 
1
B
6
D
11 C
16 E
21
B
2
D
7
C
12 D
17 D
22
C
3
E
8
D
13 A
18 C
23
B
4
A
9
E
14 B
19 A
24
E
5
E
10 B
15 A
20 C
25
A
10 нұсқа 
1
B
6
E
11
A
16
C
21
E
2
E
7
B
12
B
17
E
22
D
3
D
8
A
13
E
18
C
23
A
4
A
9
D
14
C
19
A
24
B
5
D
10
D
15
A
20
B
25
E
11 нұсқа 
1
A
6
E
11
E
16
A
21
A
2
C
7
B
12
C
17
D
22
D
3
B
8
C
13
B
18
B
23
B
4
D
9
B
14
C
19
E
24
B
5
A
10
A
15
E
20
C
25
E
12 нұсқа 
151

1
E
6
A
11
A
16
C
21
C
2
B
7
E
12
E
17
E
22
B
3
A
8
B
13
B
18
B
23
D
4
C
9
D
14
D
19
D
24
A
5
D
10
C
15
A
20
A
25
C
13 нұсқа 
1
D
6
A
11
B
16
D
21
E
2
A
7
D
12
D
17
B
22
D
3
E
8
C
13
C
18
E
23
B
4
C
9
E
14
E
19
C
24
C
5
B
10
D
15
A
20
A
25
D
14 нұсқа 
1
A
6
E
11
E
16
B
21
C
2
D
7
B
12
B
17
C
22
C
3
B
8
D
13
E
18
E
23
B
4
C
9
A
14
D
19
D
24
D
5
D
10
C
15
A
20
A
25
A
15 нұсқа 
1
C
6
D
11
D
16
A
21
C
2
B
7
E
12
C
17
E
22
E
3
A
8
D
13
A
18
B
23
B
4
B
9
A
14
A
19
C
24
B
5
C
10
D
15
C
20
D
25
E
Әдебиеттер
152

1 Алдамұратов Ә. Жалпы психология. - Алматы: Білім, 1996
2. Жарықбаев Қ.Б. Психология. Алматы: Мектеп, 1982
3. Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері: оқулық. - Алматы, 2002 
4. Намазбаева Ж.И. Психология: оқулық. - Алматы, 2005
5. Немов Р.С. Психология: Учебник: В 1 кн.- М.,1998
6. Общая психология: Курс лекций /Сост. И.Рогов.- М.,1983
7. Общая психология: Учебное пособие /Под ред. А.В.Петровского. М., 1977
8.   Педагогика   және   психология.   Қазақ   тілі   терминдерінің   салалық   ғылыми 
түсіндірме сөздігі. «Мектеп» баспасы, - Алматы, 2002
9. Психологический словарь /Под ред. В.В.Давыдова. М.,1996
10. Психологический словарь /Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова М.,2006
11. Психология / Под ред. А.А.Крылова.- М., 2004
12. Психология. Словарь /Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. –М., 1990
13. Психология и педагогика /Сост. А.А.Радугин. – М., 1999 
14. Практикум по общей психологии /Под ред. А.И.Щербакова.- М.,1990
15. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб, 2005
16. Сәбет Бап-Баба. Жалпы психология. ЖШС «Заң әдебиеті» баспаханасы. – 
Алматы, 2005
17. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2002
18. Столяренко Л.Д. Основы психологии.– Ростов/ Дону, 2003
19. Тәжібаев Т. Жалпы психология. Алматы, «қазақ университеті», 1993 
20. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов.- СПб.: «Питер», 2007
153

Мазмұны
1
Алғы сөз
3
2
Тақырыптар мазмұны.
4
3
Қысқаша психологиялық сөздік
6
4
Психология пәні әдістері мен тарихы
27
5
Ми және психика
39
6
Жеке адам психологиясы
42
7
Іс-әреке және қарым-қатынас психологиясы
46
8
Ұжым және топ психологиясы
50
9
Зейін
52
10
Түйсік және қабылдау
56
11
Ес
68
12
Ойлау және сөйлеу
72
13
Қиял
78
14
Эмоционалдық еріктік сфера
81
15
Тұлғалық жеке-дара ерекшеліктер
84
16
Тестік сұрақтардың жауаптары
92
17
Мемлекеттік аралық бақылауға ұсынылған тестік тапсырмалар 
93
1 нұсқа
93
2 нұсқа
96
3 нұсқа
100
4 нұсқа
104
5 нұсқа
108
6 нұсқа
112
7 нұсқа
115
8 нұсқа
119
9 нұсқа
123
10 нұсқа 
127
11 нұсқа
131
12 нұсқа
134
13 нұсқа
138
14 нұсқа
142
15 нұсқа ..
146
18
Тестік тапсырмалардың жауаптары
150
19
Әдебиеттер 
153
154

155

Ж.К.Ахметова., Н.А.Бисембаева 
Психология пәні бойынша тест сұрақтар жинағы 
Оқу құралы
Басуға қол қойылды 21.01.2009
Гарнитура Times
Форматы 29,7 х 421/4. Офсеттік қағазы.
Көлемі 4,8 шартты б.т.Таралымы 100 дана.
Тапсырыс № 0335
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының
Ғылыми-баспа орталағы 
140000, Павлодар қ., Мир көшесі, 60
E-MAIL: RIO@PPI KZ
156

Document Outline

  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  • Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
  • Павлодар 2009
  • Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 
  • Ғылыми кеңесінде басып шығаруға ұсынылды

Каталог: ld
ld -> Ақиқат пен аңыз Әзілхан Нұршайықов
ld -> МҰҚАҒали – МƏҢгілік ғҰмыр
ld -> Қасым а м а н ж о л о в поэзияның өзге жанрлардан бір өзгешелігі онда
ld -> Өмір м е н ө л е ң (Қасымның өмірбаяны, ақындық сапары туралы)
ld -> Көркемөнер халықтікі. Еңбек шілердің қалың бұқарасы арасына
ld -> Қ а з а қ сср ғ ы л ы м а к а д е м и я с ы м. О. ӘУезов атындағЫ
ld -> Қасым аманжолов (1911-1954)
ld -> Сарыарқа күйшілері Кіріспе
ld -> Библиография Абай шығармаларының аудармасы
ld -> Алғы сөз «Өлкетану əдебиеттерін насихаттауға арналған көмек құралы»

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет