Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет10/11
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

24. Есте сақтау:
A)
жалған және шынайы
B)
қысқа уақытқа және ұзақтыққа
C)
шоғырланған және шоғырланбаған
D)
сензитивтік
E)
интенсивті және жалғастырылған
25.   Белгілі   мерзімді,   кезеңдері   бар,   саналы   болып   келетін   ойлау   болып 
табылатын бұл:
A)
нағыздылық
B)
интуитивті
107

C)
аналитикалық
D)
реалистік
E)
сөздік-логикалық
5 нұсқа. 
1. Екі адамның сөйлеуі:
A)
ішкі сөйлеу
B)
сыртқы сөйлеу
C)
ауызша сөйлеу
D)
диалог
E)
жазбаша сөйлеу
2. Жаңа бейнелерді құруға негізделген психикалық үрдіс:
A)
сөйлеу 
B)
қарым-қатынас
C)
қиял
D)
түйсіну
E)
іс-әрекет
3. Тануға талпынуда пайда болғатын интеллектуальдық сезім:
A)
ұстамдылық
B)
талапкершілік
C)
импульсивтілік
D)
назар
E)
стресс
4.   Сезім   мүшелеріне   әсер   ету   обьектив   заттар   мен   құбылыстар   қалай 
аталады?
A)
рецепторлар
B)
тітіркендіргіш
C)
сезімталдық
D)
қозу
E)
талдағыштар
5. Жеке тұлғаның қарапайымдылық, өзін-өзі сынға алу, эгоистік белгілерін 
жеке тұлға қатынасын сипаттайды:
A)
адамдарға
B)
заттарға
C)
жеке және қоғамдық жауапкершілікке
D)
өзіне 
E)
іс-әрекетке
6.   Өндірісте   және   ұжымның   мүмкінділігін   қамтамассыз   етуді   басқару 
қабілетінің түрі:
A)
коммуникативтік
B)
жалпы
C)
шығармашылық
D)
арнайы
108

E)
ұйымдастырушылық
7. Эмоционалды және вербалды реакциялардың қосындысы, жүріс-тұрыс 
туралы түсінік қай психика концепциясында негізделген:
A)
психоаналитикалық
B)
тарихи-мәдени
C)
бихевиоризм
D)
когнетивті
E)
іс-әрекетті
8.   Қарым-қатынас   ең   алдымен   көру   қозғалыс   жүйесіне   байланысты   өз 
ішіне ым-ишара, пантомима т.б. қамтитын тілдесу:
A)
жай тілдесу
B)
монологтық 
C)
жест арқылы
D)
вербальды
E)
вербальды емес
9. Ұжымның маңызды белгісі топ ретінде:
A)
топ мүшелерінің эмоциональды тартуы
B)
альтруизм
C)
қоғамдық   пайдалы   мақсаттар   топтардың   іс-әрекетін   көпшілікке 
тұлғалыққа айналдырады
D)
эмпатия
E)
контактының жиілілігі
10. Жан туралы трактаттың авторы:
A)
Платон
B)
Демокрит
C)
Эпикур
D)
Аристотель
E)
Сократ
11. Амнезия:
A)
шартты рефлекс
B)
өткен нәрселердің естен шығып кетуі
C)
психикалық іс-әрекет
D)
есте сақтау
E)
психикалық үрдіс
12. Ойлау үрдісінің қабылдаудан өзгешелігі:
A)
нақтылы заңдылықты
B)
қатынастарды ашады
C)
жанама танытады
D)
кездейсоқтылыққа негізделеді
E)
мәнді жалпылайды
13. Ерік-күшін қосуды қажет ететін зейін түрі:
A)
ырықты зейін
B)
реттеу зейін
109

C)
бақылау зейін зейін
D)
ырықсыз зейін
E)
үйреншікті зейін
14. Адамның сыртқы және ішкі қиындықтарды жеңумен байланысты өз 
мінез-құлық іс-әрекетін саналы реттеуі:
A)
аффект
B)
қатынас
C)
бақылау
D)
ерік
E)
ойлау
15. Темпераменттің физиологиялық негізін қарастырған:
A)
П.К.Анохин
B)
В.В.Русалов
C)
И.П.Павлов
D)
А.С.Мерлин
E)
Б.Г.Ананьев
16. Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс:
A)
эмоция
B)
мінез
C)
көңіл
D)
стресс
E)
құмарлық
17. Биогенетикалық тұрғыдан даму факторы қандай?
A)
филогенез
B)
оқыту
C)
тәжірибе
D)
жалғастырушылық
E)
орта
18. Партнердің өз мақсатына жету үшін қарайтын қатынас түрі:
A)
конвенцияльды
B)
примитивтік
C)
рухани
D)
ойын
E)
іскерлік
19.   Қарым-қатынастың   әдістемелі   коммуникативті,   интерактивті   және 
перцептивті жақтары қарастырылады:
A)
патопсихологиялық
B)
психофизиологиялық
C)
психодинамикалық
D)
нейролингвистикалық
E)
әлеуметтік психологиялық
110

20.   Генетикалық   жіктеуге   байланысты   түйсіктер   неше   топқа   бөлінеді, 
қалай аталады?
A)
2 протопатикалық, эпикритикалық
B)
3 сапасы, қарқыны, ұзақтылығы
C)
2 түйісу, аралық
D)
2 экстерорецептік, проприорецептік
E)
бөлінбейді
21.   Сезім   органдарының   заттардың   және   құбылыстардың   жеке 
қасиеттерінің бейнесіне тікелей әсер етуі:
A)
қабылдаумен
B)
түйсінумен
C)
зейінмен
D)
еспен
E)
образбен
22.   Адамның   өзінің   жақсы   ойларын   бағалап,   қажеттіліктері   мен 
сұрақтарын жан-жақты талдай алу білігі:
A)
ойының моральдылығы
B)
ойынын биімділігі
C)
ойлаудың ауқымдылығы
D)
ойынын тездігі
E)
ақылдың сыншылдығы
23. Ойлаудың түсінікте іске асуы ойдың қандай түрінде айтылады:
A)
сөздік-логикалық
B)
практикалық
C)
көрнекі-әрекет
D)
көрнекі-логикалық
E)
интуитивтік
24.   Заттың   немесе   көріністің   жалпы   немесе   бар   белгілерін   ойша 
біріктіруіне байланысты ойлау операциясы:
A)
жалпылау
B)
синтез
C)
абстракциялау
D)
теңестіру
E)
анализ
25. Мақсатсыз қиял деп нені айтамыз?
A)
фантазиялау
B)
түс көру
C)
галлюцинациялар
D)
қате жазу
E)
қате айту
111

6 нұсқа
1. Мінездің физиологиялық негізі:
A)
рецептор
B)
нышандар
C)
темперамент
D)
сигнал системалар
E)
анализатор
2. Вербальдық емес коммуникацияда қарым-қатынас құралы:
A)
жазба
B)
ауызша сөйлеу
C)
диалогиялық сөз
D)
монологиялық сөз
E)
кеңістік
3. Белгілі әрекет операция тәсілінің материалдық формасы:
A)
қару
B)
қарулы іс-әрекет
C)
іс-әрекет
D)
еңбек
E)
дәріс (жұмыс)
4.   Адамдардың   теңдей   білім   мен   білікке   ие   бола   тұрып,   міндеттерінің 
әртүрлі қарқынмен орындауы байланысты:
A)
сезімге
B)
мінезге
C)
ойлауға
D)
ептілікке
E)
ерікке
5. Қабылдау консттантылығы бұл:
A)
жалпы
B)
туа берілген
C)
жүре пайда болған
D)
жеке 
E)
генетикалық шарттанған
6. Қабылдау бұл:
A)
информация жинақтау
B)
нәрселердің тұтас бейнеленуі
C)
ойша болжамдау
D)
шартты рефлекс
E)
түйсіктер жиынтығы
7. Эмоционалды ес мазмұны:
A)
көңіл-күй
B)
бейне
C)
қимыл-әрекет
112

D)
мағына
E)
сөз
8. Болмысты жанама және жалпылай бейнелеуден көрінетін таным үрдісі:
A)
түйсік
B)
қиял
C)
ойлау
D)
зейін
E)
қабылдау
9.   Адамның   мақсатқа   орай   кедергілерді   жеңумен   өз   қылық   әрекеттерін 
қолдап, реттей білу қасиеті:
A)
ерік
B)
сезім
C)
темперамент
D)
қабілет
E)
мінез
10.   Жоғары   әрекетті   және   шығармашылықта   қажеттілікті   қамтамассыз 
ететін қабілеттің дамуының жоғары деңгейі:
A)
арнайы қызығушылықтар
B)
нышандар
C)
дарындылық
D)
таланттар
E)
бейімділік
11. Қабілет бұл:
A)
жемісті   іс-әрекетті   қамтамассыз   ететін   жеке   тұлғаның   жеке   даралық 
психологиялық ерекшеліктері
B)
жеке тұлғаның даралық ерекшеліктері
C)
білім, іскерлік, дағды
D)
дарындылық
E)
нышандар
12. Эксперименттік психология білімнің негізін салушы:
A)
Спиноза
B)
В.Вундт
C)
Декарт
D)
Аристотель
E)
Платон
13. Әлеуметтік норма:
A)
мемлекетпен басқарылады
B)
туған мінезді алады
C)
тұқым қуалаумен беріледі
D)
өлеңмен пайда болады
E)
конвенциалды мінез
14. Адамда өзін-өзі сендіру туғызатын максималды жақындастыратын:
A)
ауызды қолмен басу
113

B)
мұрынды қасу
C)
ойламды-армандайтын көзқарас
D)
жақ таяну төмен түскен
E)
басты қолмен басу
15. Дайын қорытынды түрдегі мақсатты дәлелденбеген вербальды әрекет 
қандай әрекет тәсілі болады:
A)
жұғу
B)
манипуляция жасау
C)
көндіру
D)
мода
E)
сендіруді
16. Екі тітіркендіргіш арасындағы минималды айырмашылықты атаңыз:
A)
айырма табалдырық
B)
сезгіштіктің төменгі абсолюттік табалдырығы
C)
тітіркендіргіштің табалдырық шамасы
D)
сезгіштіктің жоғары абсолюттік табалдырығы
E)
түйсіктің бейімделуі
17. Қандай психолог естің «таза» заңдылығын зерттеп, табиғи емес сөзді 
ойлап тапты:
A)
Скиннер
B)
Б.В.Зейгарник
C)
Эббингауз
D)
В.П.Смирнов
E)
Торндайк
18. Интуитивті ойлау:
A)
шешудегі барлық логикалық кезеңдерден өтеді
B)
жоғарғы бағыт беруге қолданылатын кезең
C)
эгоцентрлік
D)
жылдамдық, бағыт беру, эвристикалық кезең
E)
эгоцентрлік
19.   Ойлаудың   жеке   ерекшеліктеріне   төменгі   танымдық   әрекеттер 
қасиеттері жатады:
A)
ұқыптылығы, бірбеткей
B)
көлем, нақты, жылдам т.б.
C)
заңды, стандартсыз
D)
ойланпаздық, мақсаттылық, константтылық
E)
тыңғайлы, өзіндік сынау
20.   Организм   негізі   генотопы   арқылы   танылуы   мүмкін   емес   адам 
ерекшелігі:
A)
жүйке жүйесінің динамикасы
B)
мінез бітістері
C)
темпераменті
114

D)
физиологиялық ерешелігі
E)
анатомиялық құрылымы
21. Психоанализдің зерттеу негізі:
A)
жүйке
B)
бейне
C)
санадан тыс құбылыс
D)
жүріс-тұрыс
E)
ассоциация
22. Жеке адамға байланысты «мен» ұғымының мәні:
A)
өз қадірін сезе білу
B)
заттасқан құндылыққа жақын болу
C)
басқаларды бағалау қабілеті
D)
астар сана ықпалға тәуелділік
E)
дүниеге сезімталдық
23. Психика қандай негізгі қызмет атқарады:
A)
бір күйден екінші күйге өту
B)
бейнелеу және іс-әрекет пен мінез-құлықты реттеу
C)
ішкі мүшелер іс-әрекетін реттеу
D)
ағза реакцияларын
E)
өмірлік маңызды мәселелерді ағзаға хабарлау
24.   Заттар   мен   құбылыстардың   сезім   мүшелеріне   тікелей   әсер   ету 
арқасында адам санасында бейнеленуі
A)
ойлау
B)
сезіну
C)
көңіл
D)
қабылдау
E)
ес
25. Төмендегі көрсетілген мысалдардан контактілі түйсінулерді белгіле:
A)
дәм тату
B)
идеосинкразия
C)
есту
D)
жанары
E)
иллюзия
7 нұсқа
1.   Қандай   естің   арқысында   біздің   әлемді   қабылдауымыз   ескі   киноның 
кадрлері сияқты секіре бермейтін жатық:
A)
сенсорлы
B)
қысқа мерзімді
C)
оперативті
D)
аралық
E)
ұзақ мерзімді
115

2. Мида жаңа бейне жасау үрдісі:
A)
зейін
B)
түйсіктер
C)
ес
D)
қиял
E)
ойлау
3. Адамның өз әрекет-қылығын шапшаң не сылбыр салу қасиетінің негізі:
A)
білім деңгейі
B)
қабілеттері
C)
жүйке жүйесінің динамикасы
D)
мінез бітістері
E)
темперамент
4. Мінездің қалыптасуына не әсер етеді:
A)
қабілеттілігі
B)
адамның эмоционалдық күйі
C)
сөйлеу тілі
D)
зейін 
E)
әлеуметтік орта
5.   Мотивацияны   психикалық   құбылыстардың   қандай   формасына 
жатқызуға болады:
A)
психикалық қалыптар
B)
жеке адамның дара- психологиялық қасиеттері
C)
мотивация психиканың тәуелсіз формасы ретінде
D)
әрекет
E)
психикалық процестер
6. Стереотипизация-бұл:
A)
басқалардың көзімен өзін көру
B)
аттракцияны ұсыну
C)
өзін-басқасындай көру
D)
тәжірибеде   немесе   басқалармен   бірлесу   арқылы   жалпылау   белгіліге 
жатады
E)
қажетті емес санадан шығару
7.   Адамның   бір-бірімен   ақпарат   алмасуын   қандай   қарым-қатынасқа 
жатқызамыз:
A)
комуникативті
B)
интерактивті
C)
такесика
D)
кинестика
E)
перцептивті
8.   Естің   жоғарғы   формаларының   әлеуметтік   негізге   ие   психикалық   іс-
әрекеттің күрделі түрі екендігін дәлелдеген ғалым:
A)
Сеченов
B)
Бергсон
116

C)
Выготский
D)
Смирнов
E)
Зинченко
9. Психологияды сөйлеудің мына түрі болмайды:
A)
Драмалық
B)
Еріксіз
C)
Ауызша
D)
Эпилогты
E)
аффективті
10. Сөйлеу барысындағы паралингвистикалық қосымша:
A)
әуен
B)
күлу
C)
іркіліс
D)
жөтелу
E)
жылау
11.   Жаңаша   үйлестірімде   ескі   білімді   еске   түсіру   жолымен,   бұрын 
қабылданбаған заттарды жаңадан құру:
A)
қабылдау
B)
елестету
C)
түйсіну
D)
ойлау
E)
ес
12. Мінез психикалық көріністің қай тобына жатады:
A)
эмоционалды-ерікті процесс
B)
физиологиялық процесс
C)
жеке тұлғаның қасиетіне
D)
психикалық күй
E)
психикалық процесс
13. Жинақылық, ұқыптылық:
A)
қарым-қатынастағы көрініс
B)
басқаларға деген қатынастың көрінісі
C)
іс-әрекетке деген қатынас
D)
адамның өз-өзіне деген қатынасының жүйесі
E)
жеке тұлғаның заттарға деген қатынасын сипаттайды
14. Дарындылық-бұл:
A)
қиял түрі 
B)
жоғарғы сезім
C)
қабілет түрі
D)
мінез бітісі
E)
қажеттілік
15. Гуманистік психология теориясының негізін қалаған:
A)
Маслоу
B)
Торндайк
117

C)
Фрейд
D)
Пиаже
E)
Брунер
16.   Тұлғалық   норманы   саналы   қабылдайтын   және   топтың   қоғамдық 
маңызды әрекеттерінің құндылығы, А.В. Петровскийдің айтуы бойынша 
көрінісі:
A)
топ ішілік сендіру
B)
конформ
C)
статустік
D)
референттік
E)
ұжымдық
17.   Заттық   іс-әрекет   нәтижесін   алдын-ала   көруді   қалайтын,   бейнелер 
жасайтын психикалық үрдіс:
A)
елестету
B)
абстракция
C)
медитация
D)
қиял
E)
түйсіну
18. Индивидтің өз тәжірибесін есте сақтау, ұмытпау және қайта жағғыртуы 
қалай аталады?
A)
сезім
B)
елес
C)
есте сақтау
D)
қабылдау
E)
ойлау
19. Жалпылау бұл:
A)
ойдағы объектілердің жалпы қасиеттерінің пайда болуы
B)
қорытынды
C)
объек туралы жалпы пікірлер
D)
ойлаудың қорытындысын шығару
E)
проблемалық жағдайды талдау нәтижесінде сұрақтарды құрастыру
20. Төмендегі терминдерден қобалжу эмоциясына жатпайтын ата:
A)
аффект
B)
эмоция
C)
көңіл-күй
D)
стресс
E)
эффект
21.   Материалды   әлемдегі   құбылыстар   мен   заттардың   жеке   сапаларын 
бейнелейтін қарапайым психикалық процесс:
A)
ес
B)
сезім 
C)
қабылдау
118

D)
ойлау
E)
сөйлеу
22. Бір іс-әрекетке орындауға табиғи белсенділігі:
A)
данышпандылық
B)
талант
C)
нышан
D)
жігерлі мінез
E)
қабілет
23. Алдын-ала қойылатын мақсатта көрінетін зейін:
A)
ішкі
B)
ырықсыз
C)
сыртқы
D)
ырықты 
E)
үйреншікті
24. Психиканың пайда болуының физиологиялық негізі:
A)
сана
B)
жүйке
C)
ой
D)
ми
E)
қиял
25. Адамзаттың дамуы түрі ретінде қалай аталады:
A)
социогенез
B)
антропогенез
C)
психогенез
D)
онтогенез
E)
филогенез
8 нұсқа
1. Тұлға-қоғамдық қарым-қатынастың субъектісі мен объектісі деген қай 
ғалым?
A)
С.Л.Рубинштейн
B)
К.К.Платонов
C)
А.Н.Леонтьев
D)
А.Ф.Лазурский
E)
А.Г.Ковалев
2. Өзін-өзі сынау, қарапайымдылық, өзімшілдік бұл:
A)
басқаларға қатынасы
B)
өз-өзіне қатынас жүйесі
C)
жеке адамның заттарға қатынасы
D)
іскерлік
E)
әрекеттер
3. Түйсік қандай байқалу формаларына жатады?
A)
физиологиялық үрдістерге
B)
психикалық үрдістерге
119

C)
химиялық реакциялар
D)
психикалық күйлер
E)
тұлға қасиеттері
4. Маңызды қасиеттерді бейнелейтін ойлаудың формалары:
A)
ұғым
B)
қозғалыстық
C)
оперативтік
D)
аудиалды
E)
визиуалды
5. Түйсіктің эмоциямен тығыз байланылығы бұл:
A)
спецификалық
B)
проприцептивті
C)
субсенсорлы 
D)
интероцептивті
E)
экстроцептивті
6. Объектті қайта қабылдау кезінде көрінетін ес процесі:
A)
түсіну
B)
қиялдау 
C)
тану
D)
жаңғырту
E)
ұғу
7.   Шынайылық   элементтерін   алмастыру   арқылы   шындықтың   жүзін 
өзгертетін, қиял өнімі
A)
фантом
B)
елестер
C)
ингибация
D)
арман
E)
фантазия
8. Адам белсенділігін төмендетін, психикалық күй
A)
жоғарғы
B)
фобия
C)
депрессия
D)
стресс
E)
астеникалық
9. Адамның өз борышын орындауы неге тәуелді:
A)
ерікке
B)
сезімге
C)
танымға
D)
мінез
E)
қабілетке
10. Жоғары әрекетті және  шығармашылықты қажеттілікті қамтамассыз 
ететін қабілеттің дамуының жоғары деңгейі:
A)
дарындылық
120

B)
арнайы қызығушылықтар
C)
таланттар
D)
нышандар
E)
бейімділік
11.   Қай   ғалымның   айтуынша   адам   өзінің   жаны   білетін   нәрсені   есіне 
түсіреді: 
A)
Шарден
B)
Аристотель
C)
Демокрит
D)
Сократ
E)
Платон
12. Көрнекі-әрекет ойы неге сүйенеді:
A)
процестің оймен байланысы
B)
ақылға
C)
іс-әрекет процесс кезіндегі затты қабылдау
D)
бұрынғы өңделген ақпаратты қолдануға
E)
образдарға және ұсыныстарға
13. Тұлға бағыттылығы қандай байқалу формаларына жатады:
A)
физиологиялық процесстер
B)
тұлға қасиеттері
C)
биолохимиялық процесстер
D)
психикалық күйлер
E)
психикалық процесстер
14. Түйсіктердің ең маңызды түрлері:
A)
интерорецептік, проприорецептік, экстерорецептік
B)
жүйкелік генетикалық, құрылым күрделілігі, деңгейі
C)
афференттік, рецептор, талдағыш
D)
дәм, иіс, тері
E)
кинестетикалық, вибрациялық, органикалық
15. Сөздік-логикалық ес:
A)
дыбыстарды есте сақтау
B)
нәрселер түсін есте сақтау
C)
сөздік, абстракциялық материалдарды есте сақтау
D)
көрнекі бейнелерді есте сақтау
E)
адамның бастан өткен сезімдерін есте сақтау
16.   Ашық   бейнені   барлық   детальдарымен   қоса   қабылдап   ұзақ   сақтай 
алатын, көру қабілетінің түрі бұл:
A)
эмоциональды
B)
сөздік-логикалық
C)
механикалық 
D)
эйдетикалық
E)
ұзақ уақыттық
121

17. Коммуникация ретінде сөйлеуге жатпайды:
A)
дыбыстап сөйлеу
B)
монолог
C)
ішкі сөйлеу
D)
ауызша сөйлеу
E)
диолог
18. Ауызша сөйлеуге тән ерекшелік:
A)
сөйлем құрылымы бүтін
B)
мән-мағына әңгіме желісінен
C)
дайындықтай
D)
баян бірізді, қатаң логикалық
E)
ой толықтығына ие
19. Психикалық іс-әрекеттің темпераментінің сипаттамасы:
A)
динамикалық
B)
жүре пайда болған
C)
статистикалық
D)
мағыналық
E)
модификациялық
20. А.Е.Личко бойынша мінездің акцентуациялық типі:
A)
лабильді тип
B)
истерандті тип
C)
демонстративті тип
D)
сенситивті тип
E)
конформды тип
21. Жеке адамның өзіне тән қылық әрекетінде, тіл қатынасында тұрақты 
қалыптасатын дара ерекшеліктер жиынтығы:
A)
темперамент
B)
сезім
C)
қабілет
D)
мінез
E)
ерік
22. Ойлаудың ең жоғары деңгейі:
A)
көрнекі-әрекетті
B)
сөздік-логикалық
C)
практикалық
D)
әрекетті
E)
көрнекі-бейнелі
23. Бейне формасында жаңаны қалыптастыратын идеяларды бейнелейтін 
Каталог: ld
ld -> Ақиқат пен аңыз Әзілхан Нұршайықов
ld -> МҰҚАҒали – МƏҢгілік ғҰмыр
ld -> Қасым а м а н ж о л о в поэзияның өзге жанрлардан бір өзгешелігі онда
ld -> Өмір м е н ө л е ң (Қасымның өмірбаяны, ақындық сапары туралы)
ld -> Көркемөнер халықтікі. Еңбек шілердің қалың бұқарасы арасына
ld -> Қ а з а қ сср ғ ы л ы м а к а д е м и я с ы м. О. ӘУезов атындағЫ
ld -> Қасым аманжолов (1911-1954)
ld -> Сарыарқа күйшілері Кіріспе
ld -> Библиография Абай шығармаларының аудармасы
ld -> Алғы сөз «Өлкетану əдебиеттерін насихаттауға арналған көмек құралы»

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет