Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі павлодар мемлекеттік педагогикалық институтыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет7/7
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
123 
СІЛТЕМЕ ЖАСАЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 
1. Сәтбаева Ш.Қ. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетін зерттеудің кейбір 
проблемалары // ҚР ҰҒА хабарлары, тіл-әдебиет сериясы, 1994.№4. 

 Б.3-13 
2.  Әуезов  М.  Жиырма  томдық  таңдамалы  шығармалары.  20-т.

Алматы: 
Жазушы,  1985;  Мұқанов  С.  Халық  мұрасы. 

  Алматы:  Қазақстан,  1974; 
Кенжебаев  Б.,  Есназаров  Ө.  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиеті. 

Алматы: 
Мектеп,  1966;  Кенжебаев  Б.  Қазақ  әдебиеті  тарихының  мәселелері. 

Алматы, 
Ғылым,  1973;  Кенжебаев  Б.  Әдебиет  белестері. 

Алматы:  Жазушы,  1986; 
Дүйсенбаев  Ы.  Эпос  және  ақындар  мұрасы.

Алматы:  Ғылым,  1987;  Дербі-
салин Ә. Дәстүр және жалғастық.

Алматы: Ғылым, 1976; Нұрқатов А. Абайдың 
ақындық  дәстүрі.

Алматы:  Жазушы,  1966;  Жиреншин  Ә.  Қазақ  кітаптары 
тарихынан.

Алматы:  Жазушы,  1971;  Қожакеев  Т.  Сатиралық  жанрлар 

Алматы:  Мектеп,  1983;  Қалижанұлы  У.  Қазақ  әдебиетіндегі  діни-
ағартушылық  ағым.

Алматы:  Білім,1998;  Қамзабекұлы  Д.  Алаш  және 
әдебиет

Астана: «Фолиант», 2002. 
3. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь

М:Рус.яз., 1984; Оңдасынов Н. 
Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. 1-2 том.

Алматы: Мектеп, 1989; Оңдасынов 
Н. Парсыша-қазақша түсіндірме сөздік.

Алматы: Қазақстан, 1974; Дәдебаев А., 
Қайранбаев  Ж.  Арабша-қазақша  сөздік.

Алматы:  Рауан,  1990;  Рүстемов  Л.З. 
Казахско-русский  толковый  словарь  арабско-иранских  займствованных 
слов.

Алма-Ата:Мектеп, 1989. 
4. Кенжебаев Б. Мақыш Қалтаев  // Әдебиет және  искусство,1950. №12.  –
Б.72-78. 
5.  Әдеби  мұра  және  оны  зерттеу.  Қазақ  әдебиетінің  кейбір 
проблемаларына 
арналған 
ғылыми-теориялық 
конференцияның 
материалдары.

Алматы: Қазақ ССР ҒА баспасы, 1961.

376 б. 
6. Дүйсенбаев Ы. Эпос және ақындар мұрасы.

Алматы, 1987

344 б. 
7. Нұрқатов А. Абайдың ақындық дәстүрі.

Алматы, 1966.

 348 б. 
8. Дербісалин Ә. Қазақтың Октябрь алдындағы демократияшыл әдебиеті. 

 Алматы: Ғылым, 1966.

312 б. 
9. Дербісалин Ә. Дәстүр және жалғастық.

Алматы:Ғылым, 1976.

325 б. 
10. 
Жиреншин  Ә.Қазақ  кітаптары  тарихынан.

Алматы:Жазушы, 
1971.

180б. 
11. Қожакеев Т. Сатиралық жанрлар.

Алматы:Мектеп,1983.

214 б. 
12. Сыдиықов Қ. Мақыш Қалтаев // Кітапта: ХХ ғасырдың бас кезіндегі  
қазақ әдебиеті (Қазан төңкерісіне дейінгі дәуір).

 Алматы,1994. 

310 б.  
13.  Қалижанұлы  У.  Қазақ  әдебиетіндегі  діни-ағартушылық  ағым. 

Алматы: Білім, 1998.

256 б. 
14.  Кенжебаев  Б.  Әдебиет  белестері:  зерттеулер,  мақалалар.

Алматы: 
Жазушы, 1986.

 400 б. 
15. Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет.

Астана, 2002.

 474 б. 

 
 
124 
16. Құрышжанов Ә. «Кітаби тіл» материалдарынан // Жинақта: Қазақ тілі 
тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 2-шығуы.

Алматы: Қазақ ССР ҒА 
баспасы,1960.

175 б. 
17. ХХ ғасырдағы қазақ әдеби тілі.

Астана: Елорда, 2000.

344 б. 
18.  Бес  ғасыр  жырлайды.  2-кітап.

Алматы:  Жазушы,  1989;  ҚСЭ  6-
кітап.

Алматы: Қазақ Совет Энциклопедиясы Бас редакциясы, 1975; Қазақтың 
тәлімдік ой-пікірлер антологиясы. Алматы: Рауан, 1994. 
19.  Жиренчин  А.М.  Из  истории  казахской  книги.

Алма-Ата:  Казахстан, 
1987.

144 с. 
20.  Каримуллин  А.  Книги  и  люди.  Казань:  Татарское  книжное 
издательство, 1985.

 310 с. 
21.  Субханбердина  У.,  Сейфуллина  Д.Қазақ  кітаптарының  шежіресі. 
1807-1917.

 Алматы: Рауан, 1996.

287 б. 
22. Мәшһүр Қалтаев. Біраз ғибрат сөз һәм Абдолла  мүдәрристің тәржіме 
хәлі  уа  һәм  Нұрмұхаммет  Сағынаев  тәржіме  хәлі  уа  һәм  Ешімов  пен  Қалтаев 
сөздері һәм Мәшһүр.

Казань: Типо-литография Императорского Университета, 
1910.

22 б. 
23.  Әл-хадж  Мақыш  бин  Қалтай.  Насихат  қазақия.-Казань:  Элетро-
типография «Умидь», 1911.48 б. 
24  Кәримуллин  Ә.  Китап  дөньясына  сәяхат.

Казань:  Татарстан  китап 
нәшрияты, 1979.

316 б. 
25.  Қалтайұлының  қазақ  ахуалынан  бахыс  еткен  манзумасы.

Қазан: 
«Өрнек» мәтбуғасы, 1909.

20 б. 
26.  Кенжебаев  Б.  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиеті.

Алматы:  Білім, 
1993.

248 б. 
27. Кенжебаев Б.Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері.

Алматы: Ғылым, 
1973.

166 б. 
28. Ақмола: Энциклопедия.

Алматы: Атамұра, 1995.

400 с. 
29. Бес ғасыр жырлайды. XV-XX ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын- 
жазушыларының шығармалары. Құрастырған: М.Байділдаев, М.Мағауин. 

Алматы:Жазушы, 1989.Т.2.

469 б. 
30. 
Қазақтың 
тәлімдік 
ой-пікірлер 
антологиясы. 
Құрастырған 
Қ.Жарықбаев. – Алматы: Рауан, 1994. – 306 б. 
31.  Қазақ  Совет  Энциклопедиясы,  Т.6.

Алматы:  Қазақ  Совет  Энци- 
клопедиясының Бас редакциясы, 1975.

640 б. 
32. Бұлбұл құс.

Казань: Типо-литография Н.М.Чижовой, 1910.

56 б. 
33. Бұлбұл құстың екінші пәресі.

Қазан:Үміт баспасы,1911.

51 б. 
34.  Кәрими  З.  Қазақша  айна.

  Қазан:  Домбровский  мәтбуғасы,  1913.  –23 
б. 
35. Шілдебай С.Қ. Түркішілдік және Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс. 

Алматы: Ғылым, 2002.

214 б. 
36.  Боздағым:  қазақтың  жоқтау  жырлары.  Құрастырған  Т.Арынов. 

Алматы: Жазушы, 1990.

304 б. 

 
 
125 
37. Тоқай Ғ. Таңдамалы шығармалары. Аударған. Ж.Сыздықов.

Алматы: 
Жазушы, 1975.

336 б. 
38. Ысқақов Б. Қазақ татар әдеби байланысы.

Алматы: Ғылым, 1976.-175. 
39.  Әуезов  М.  Жиырма  томдық  таңдамалы  шығармалары,  20т. 

Алматы: 
Жазушы, 1985.

420 б. 
40. Мұқанов С. Халық мұрасы. – Алматы:Қазақстан, 1974.

236 б. 
41. Бердібаев Р. Эпос 

 ел қазынасы.

 Алматы:Рауан, 1995; Касқабасов С. 
Родники  искусства. 

  Алма-Ата:  Өнер,  1986;  Кумисбаев  У.  Проблемы  арабо-
персидских  и  казахских  литературных  связей.

Алматы:  Изд.  КазГУ,  1996; 
Азибаева Б. Казахский дастанный эпос.

Алматы: Ғылым, 1998. 
42.  Мырзахметов  М.  Әуезов  және  абайтану  проблемалары.

Алматы: 
Ғылым, 1982.

269 б. 
43. Еспенбетов А. Сұлтанмахмұт Торайғыров.

Алматы, 1992.-200 б. 
44.  История  Казахской  ССР.  Т.1.

Алма-Ата:Издательство  АН  КазССР, 
1957.

608 с. 
45.  Мырзахметов  М.  Отаршылдық  дәуірдегі  әдебиет.  //  Жұлдыз,  1993. 
№7.

Б.181-192. 
46.  Құл-Мұхаммед  М.  Алаш  қайраткерлері  саяси-құқықтық  көзқарас-
тарының эволюциясы.

Алматы: Атамұра, 1998.

360 б. 
47.  Мұқанов  С.  Қазақтың  XVIII-XIX  ғасырдағы  әдебиетінің  тарихынан 
очерктер. 1- бөлім.

Алматы:ҚМББ., 1942.

248 б. 
48.  Дулатов  М.  Шығармалары:  өлеңдер,  қарасөздері,  көсемсөздері.

 
Алматы: Жазушы, 1991.

 384 б. 
49.  Қалтайұлы  М.  Тура  жол:  төртінші  жүзі.

  Қазанда:  Домбровский 
мәтбуғасында, 1912.

 24 б. 
50. Мәшһүр Мақыш Қалтаев. Қазақтың айнасы.

Казань: Типолитография 
Императорского Университета, 1910.

16 б. 
51. Көпеев М.Ж. Таңдамалы. Екі томдық. 1-т.

Алматы, 1990.

 273 б. 
52. 
Ислам 
на 
территории 
бывшей 
Россиской 
империи. 
Энциклопедический  словарь.  Выпуск  1.

Москва:  Издательская  фирма 
«Восточная литература» РАН, 1998.

159 б. 
53. Энциклопедия Ислам.

Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995.

285 б. 
54.  Мәшһүр  молла  М.Қалтаев.  Бар  оқиға.

  Қазан:  Домбровский 
мәтбуғасы, 1912.

30 б. 
55. Елеукенов Ш. Шалғынбаева Ж. Қазақ кітаптарының тарихы.

Алматы: 
Санат, 1999.

192 б. 
56.  Кенжебаев  Б.  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиеті.

Алматы:Мектеп, 
1979.

248 б. 
57. 
Құдайбердіұлы 
Ш. 
Мұсылмандық 
шарты.

 
Алматы: 
Қазақстан,1993.

80 б. 
58.  Тәжімұратов  М.  Шәңгерей.  Жасампаздық  өмірі.

Алматы:  «Өлке», 
1998. 

336 б. 

 
 
126 
59. Қараш Ғ. Замана.

Алматы: Ғылым, 1994.

240 б. 
60. Қазақтың қажылары.

Алматы: Ислам әлемі, 2002.

311 б. 
61.  Сейфуллин  С.  Тар  жол  тайғақ  кешу.

Алматы:Қазақстан  мемлекеттік 
көркем әдебиет баспасы, 1960.

482 б. 
62.  Исабай  Қ.  Байжан  –Ата  С.  Қажыға  барған  қазақтар.

  Алматы:  «Ана 
тілі», 1996.

192 б. 
63. Мырзахметов М. Абай және шығыс.

Алматы: Жазушы, 1994.

206 б. 
64.  Мұқанов  С.  Таңдамалы  шығармалары.  Он  алты  томдық.  16-т. 

Алматы: Жазушы, 1980.

 368 б. 
65. Мұхаммед пайғамбардың хадистері.

Алматы: Жазушы, 1993.

64 б. 
66. Абай (Абай Құнанбаев) Екі томдық шығармалар жинағы. 1.т. Өлеңдер 
мен поэмалар.

 Алматы: Жазушы, 1986.

301 б. 
67.  Торайғыров  С.  Сарыарқаның  жаңбыры.  1-кітап. 

Алматы:  Жазушы, 
1987.

160 б. 
68.  Байтұрсынов  А.  Шығармалары:  өлеңдер,  аудармалар,  зерттеулер.-
Алматы: Жазушы, 1989.-320 б. 
69.  Қазақ  әдебиетінің  тарихы.  ІІ  том.  ХХ  ғасырдың  басындағы  қазақ 
әдебиеті. 2- кітап.

Алматы: Ғылым, 1965.

524 б. 
70.  Жұмалиев  Қ.  XVIII-XIX  ғасырлардағы  қазақ  әдебиеті.  –Алматы: 
Мектеп, 1967.-430 б. 
71.  Қараев  М.  Қазақ  әдебиетіндегі  реализмнің  даму  жолдары.

Алматы: 
Мектеп, 1986.

176 б. 
72.  Мұхамедханов  Қ.,  Жүсіпов  Қ.  Мәшһүр  Жүсіп  мұрасы  жөнінде. 
//Жұлдыз, 1984, №3.

Б.144-178. 
73.  Дербісәлин  Ә.  Әдебиет  туралы  толғаныстар.

  Алматы:  Ғылым,  1990. 

296 б. 
74. Әуезов М. Абай Құнанбаев.

Алматы: Санат, 1995.

320 б. 
75.  Омарұлы  Б.  Зар  заман  поэзиясы.  Генезис,  типология,  поэтика. 

 
Алматы: Білім, 2000.

368 б. 
76.  Абай  (Абай  Құнанбаев)  Екі  томдық  шығармалар  жинағы.  2.т. 
Аудармалар мен қарасөздер. 

Алматы: Жазушы, 1986.

200 б. 
77. Машанов А. Әл-Фараби және Абай.

Алматы: Қазақстан, 1994.

192 б. 
78. Мұхаммед пайғамбар өсиеттері. // Парасат, 1993, №2.

Б.3-6. 
79.  Бөкейхан  Ә.  Рамазан  айы  жақындау  тақырыпты.  //  Кітапта:  «Қазақ» 
газеті. 

Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998.

560 б. 
80.  Нуртазина  Н.  Новометодные  школы:  из  опыта  стройтельства  новых 
национальных школ в Туркестане на рубеже ХІХ-ХХ в.в. // Наука Казахстана, 
1997.16-31 октябрь. 
81.  Бабажанов  М.  Қазақтың  қазақ  туралы  жазбалары.  //  Маданов  Х., 
Мұсабаева  А.  Мұхамбетсалық  Бабажанов  (Өмірі  мен  шығармалары  туралы). 

Алматы: Санат, 1995.

128 б. 
82.  Қирабаев  С.  Шындық  және  шығарма:  сын  мақалалар,  зерттеулер, 
портреттер.

Алматы:Жалын, 1981.

248 б.  

 
 
127 
83.  Смайлова  М.  Ұлттық  мектеп  бастаулары  //  Бастауыш  мектеп,  1993. 
№8.

Б.14-21. 
84. Әбдіғазиев Б. Асыл арна.

Алматы: Қазақ университеті, 1992.

128 б. 
85.  Алтынсарин  Ы.  Мұсылманшылықтың  тұтқасы.

  Алматы:  Қазақстан, 
1991.

80 б. 
86.  Асфендияров  С.  Қазақстан  тарихының  очерктері.

Алматы:  Санат, 
1994.

120 б. 
87.  Байтұрсынов  А.  Ақжол:  Өлеңдер  мен  тәржімелер,  публицистикалық 
мақалалар  және  әдеби  зерттеу.  Құрастырып  алғы  сөзін  жазған  Р.  Нұрғалиев 

Алматы: Жалын, 1991.

464 б. 
88.  Бейсенбиев  Қ.  ХІХ  ғасырдың  соңы  ХХ  ғасырдың  бас  кезіндегі 
Қазақстандағы қоғамдық-саяси ағымдар.

Алматы: Қазақ ССР ҒА, 1961.

 380 б. 
89.  Григорьев  В.,  Шапорев  Ю.  Фрагменты  времени-  «О  чем  не 
говорили».

Алматы, 1990.

380 с. 
90. Қойгелдиев М. Қазақ демократиялық интеллигенциясының 1905-1917 
жылдардағы  қоғамдық-саяси  қызметі.  Тарих  ғылымдарының  докторы 
дәрежесін алу үшін дайындаған диссертация.

Алматы, 1994.

298 б. 
91. Ахмедов Ғ. Алаш «Алаш» болғанда.

Алматы: Жалын, 1996.

224 б. 
92.  Пірманов  Ә.,  Қапаева  А.  Қазақ  интелигенциясы.

Алматы:  Атамұра, 
1997, 

160 б. 
93.  Есімов  Ғ.  Сана  болмысы.

Алматы:  РИМП,  Электро-ПКП  «Верена», 
1994.

224 б. 
94. Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет.

Алматы: Ғылым,1997.

 504 б.  
95. Ислам: Қысқаша анықтамалық.

Алматы: Қазақстан,1986.

192 б. 
96.  Курукчи  А.И.  Исмайл-бей  Гаспринский.  //  Дружба  народов,  1991, 
№12. С. 93-98. 
97.  Сералин  М.  Жуырда  орны  толмастай  өлім.  //  Кітапта:  «Айқап». 

 
Алматы: «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1995.

366 б. 
98. Бөкейханов Ә. Шығармалары: публицистика және ғылыми мақалалар. 

Алматы: Қазақстан, 1994.

384 б. 
99.  Бөкейхан  Ә.  Таңдамалы.

Алматы:  «Қазақ    энциклопедиясы»  Бас 
редакциясы, 1995.

310 б. 
100. Нұрғалиев Р. Арқау. Екі томдық шығармалар. 2-т.

Алматы: Жазушы, 
1991.

57 6 б. 
101. Халфин Н.А. Провал британской агрессий в Афганистане (ХІХ в-нач. 
ХХ в.).

Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1959.

280 с. 
102.  Кубесов  А.  Педагогическое  наследие  аль-Фараби.

Алма-Ата: 
Мектеп, 1989.

152 с. 
103. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты.

Алма-Ата:Наука, 1973. 

400 с. 
104.  Алтынсарин  Ы.Таңдамалы  шығармалары.

Алматы:Ғылым,  1994. 

 
288 б. 

 
 
128 
105.  Кенжеғали  бин  Ғабдулла  бин  Серғали.  Қазақша  әліппе  кітабы. 

Казань: Мәтбуға -и-Кәримия, 1913.

52 б. 
106.  Әуезов  М.  Әр  жылдар  ойлары.  Мысли  разных  лет.

Алматы: 
Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1959.

556 б. 
107.  101  хадис.  Аударып  түсініктерін  жазған  Е.Мұхтарұлы.

Алматы: 
Жеті жарғы, 1997.

76 б. 
108. Степанов Л.С. Мастерство Крылова баснописца.

Москва: Советский 
писатель, 1956.

299 с. 
109.  Нұрғалиев  Р.  Алып  бәйтерек.  //  Кітапта:Байтұрсынов  А.  Ақ  жол: 
Өлеңдер  мен  тәржімалар,  публицистикалық  мақалалар  және  әдеби  зерттеулер. 
Құрастырған: Нұрғалиев Р.

Алматы: Жалын, 1991.

464 б. 
110.  Эзоп.  Заповеди.  Басни.  Жизнеописания.  Перевод  Гаспаров  М.Л. 

 
Ростов на Дону: Феникс, 1999.

320 с. 
111.  Кәлила  мен  Димна.  Аударған  С.Талжанов.

Алматы:  Жалын, 
1986.

288 б. 
112.  Дөнентаев  С.  Ұрпағыма  айтарым:  өлең,  әңгіме,  фельетон,  мақала, 
естеліктер. 

Алматы: Жазушы, 1989.

304 б. 
113. Калила уа Димна. – Бейрут, 1896.

364 сух. 
114.  Баранов  Х.К.  Арабско-русский  словарь.

Москва:  Русский  язык, 
1984.

 944 б. 
115.  Ысқақов  Б.  Сәбит  Дөнентаевтың  ақындық  жолы.

  Алматы:  Мектеп, 
1966. 

 207 б. 
116. Крылов И.А. Избранное.

Москва: Правда, 1986.

400 с. 
117. Қазақ ертегілері.

Алматы: Балауса, 2000 .

228 б. 
118. Қирабаев С. Ахмет Байтұрсынұлы-тәуелсіздік жаршысы // Жинақта: 
Мемлекеттік тіл: бүгіні мен болашағы.

Астана: Елорда, 1998.

 248 б. 
119.  Әуезов  М.,  Ысмайылов  Е.  Қазақ  ертегілері  //  Кітапта:  Қазақ  ертегі-
лері.

Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1957.

443 б. 
120. Рубиновая книга сказок.

Москва: Радуга, 1998.

311. 
121. Волшебная палочка сказок.

Баку: Олимп, 1994.

237 с. 
122. Қазақ ертегілері.

Шымкент: ПТ «Шикула и К», 1998.

104 б. 
123.  Қазақ  ССР  4  томдық  қысқаша  энциклопедия.  Т.4  Тіл,  әдебиет, 
фольклор, өнер, архитектура.

Алматы: ҚСЭ. Бас редакциясы, 1989.

720 б. 
124. Қожакеев Т. Сатира негіздері.

Алматы: Санат, 1996.

464 б. 
125. Бабатайұлы Д. Тұнық тұма.

Алматы: Раритет, 2002.

288 б. 
126. Молда Мұса. Өткен күндер.

Алматы: Жазушы, 1987.

128 б. 
127. Мәшһүр Жүсіп. Шығармалары.4-т.

Павлодар: «ЭКО», 2004.

553 б. 
128.  Қалтайұлы  М.  Шығармалары:  өлеңдер,  аудармалар,  мақалалар. 
Құрастырып  алғы  сөзін,  түсініктерін  жазған  Еспенбетов  А.,  Әміренов  Ә. 

Семей, 1988.

137 б. 
129.  Қамзабекұлы  Д.  Әдеби 

  тарихи  процесс:  Ағымдар,  концепциялар 
(Ағартушылық  кезең).  Филология  ғылымдарының  докторы  ғылыми  дәрежесін 
алу үшін дайындалған автореферат.

Алматы, 2002.

51 б. 

 
 
129 
МАҚЫШ ҚАЛТАЙҰЛЫНЫҢ БАСПА БЕТІН КӨРГЕН 
КІТАПТАРЫ 
 
1.  Мәшһүр  Қалтаев.  Біраз  ғибрат  сөз  һәм  Абдулла  мүдәрристің  тәржіме 
хәлі  һәм  Ишимов  илә  Қалтаевтің  сөздері  һәм  мәшһүр.  Нәшірі:  Шамсуддин 
Хұсайнов уәрсәләрі Қазанда. Қазан, Университет табиғханасы, 1904.  
2.  Қалтай  ұғылының  қазақ  ахуалынан  бәхас  еткен  мәнзумасы.-  Қазан, 
1907. 
3.  Қалтай  ұғылының  қазақ  ахуалынан  бәхас  еткен  мәнзумасы.  Нәшірі: 
Шамсуддин Хұсайнов уәрсәләрі Қазан, «Урнәк», 1909.  
4.  Біраз  ғибрат  сөз  һәм  Абдулла  мүдәрристің  тәржіме  хәлі  һәм  Ишимов 
илә Қалтаевтің сөздері һәм мәшһүр. Жазушы: Мақыш Қалтаев. - Қазан, 1910.  
5.  Қазақтың  айнасы.  Мәшһүр  Мақыш  Қалтаев  әсәрі.  Нәшірі:  Шамсуддин 
Хұсайнов уәрсәләрі. - Қазан, Университет табиғханасы, 1910. – 16 бет. 
6.  Қалтай  ұғылының  қазақ  ахуалынан  бәхас  еткен  мәнзумасы.  Нәшірі: 
Шамсуддин Хұсайнов уәрсәләрі. - Қазан, Б.Л.Домбровский мәтбағасы, 1910.  
7.  Мәшһүр  Қалтаев.  Біраз  ғибрат  сөз  һәм  Абдулла  мүдәрристің  тәржіме 
хәлі  һәм  Ишимов  илә  Қалтаевтің  сөздері  һәм  мәшһүр.  Нәшірләрі:  Шамсуддин 
Хұсайнов уәрсәләрі. - Қазан, Университет табиғханасы, 1910.  
8.  Насихат  қазақия.  Нәшірі  уә  мухаррирі  әл-хадж  мулла  Мақыш  бин 
Қалтай Ақмола шәһарында. Қазан, «Умид», 1911 – 46 бет. 
9. Бар уақиға. Мәшһүр молла Мақыш Қалтаевтың әсәрі. Нәшірі: кітәпшы 
Шәмсуддин Хусайнов уәрсәсі. - Қазан, Б:Л:Домбровский мәтбағасы, 1912.  
10. Тура жол. 4-ші жүзі. Мәшһүр Мақыш бин Қалтай бин Едігенің әсәрі. 
Ақмола  әл-Қыпшақи.  Нәшірі:  Шамсуддин  Хусайнов  уәрсәсі.  -  Қазан, 
Б.Л.Домбровский мәтбағасы, 1912. – 24 бет. 
11.  Айна.  Қазақша.  Мусаххиқ:  Мақыш  Қалтаев  Қараөткел.  Нәшірі: 
Шамсуддин Хусайнов уәрсәсі. Қазан, Б.Л.Домбровский мәтбағасы, 1913.  
12.  Сақ  уә  сұқ  хәлләрі.  Нәшірләрі  Шамсуддин  Хусайнов  уәрсәләрі.  - 
Қазан,  Б.Л.Домбровский  мәтбуғасы,  1913.  Жазған  Ғ.Ғ.Рашиди,  Аударған 
Мақыш Қалтаев. 
13. 
Қалтайұлы 
М. 
Шығармалары: 
Өлеңдер, 
аудармалар, 
мақалалар.Құрастырып,  араб-парсы  сөздеріне  түсінік  жазған  А.Еспенбетов, 
Ә.Әміренов – Семей: Семей мемлекеттік университеті баспасы, 1998. 
 
 
 
 

 
 
130 
ТЕСТ СҰРАҚТАРЫНЫҢ ЖАУАПТАРЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
І тарау 
ІІ тарау 

В 
Д 

А 
А 

С 
С 

Д 
Д 

Е 
Д 

А 
Е 

Д 
А 

С 
В 

В 
С 
10 
А 
Д 
11 
Е 
Е 
12 
Д 
А 
13 
С 
В 
14 
С 
С 
15 
В 
Д 
16 
А 
Е 
17 
В 
А 
18 
С 
В 
19 
Д 
С 
20 
Е 
Д 
21 
А 
Е 
22 
А 
А 

 
 
131 
МАЗМҰНЫ 
Аңдату...................................................................................................................3 
І тарау. Мақыш Қалтайұлының шығармашылық өмірбаяны 
Мақыштану мәселелері........................................................................................6 
Өмір белестері.....................................................................................................25 
Бірінші тарау бойынша бекіту блогы...............................................................48 
ІІ тарау. Мақыш Қалтайұлы шығармашылығы 
Сыншылдық бағыт..............................................................................................54 
Ағартушылық бағыт............................................................................................71 
Мысал өлеңдер.....................................................................................................99 
Екінші тарау бойынша бекіту блогы...............................................................112 
Түйіндеу.............................................................................................................119 
Сілтеме жасаған әдебиеттер тізімі...............................................................123 
Мақыш Қалтайұлының баспа бетін көрген кітаптары..........................129 
Тест жауаптары...............................................................................................130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әміренов Әділбек Дәуітбекұлы 
 
ДІНИ АҒАРТУШЫ АҚЫН 
ﻦﻴﻗﺍ  ﻰﺷﯞﺘﺭﺎﻏﺍ   ﻲﻨﺌﺩ 
 
 
Басуға 19.03.2012 ж. қол қойылды.  
Форматы 70х100 1/16. Кiтап-журнал қaғазы. 
Көлемi шартты 7,3 б.т. Таралымы 500 дана. Бағасы келiciм бойынша.  
Тапсырыс № 0587 
 
 
Ғылыми-баспа орталығы 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты 
140002, Павлодар қаласы, Мир көшесі,60 
e-mail: rio@ ppi .kz 
 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет