Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.95 Kb.
Pdf просмотр
бет1/17
Дата16.03.2017
өлшемі4.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ   
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ВСЕМИРНЫЙ БАНК 
ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  WORLD BANK  
TECHNICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION MODERNIZATION PROJECT    
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ  
ПРОЕКТ СБОРНИКА ПРОГРАММ 
DRAFT OF PROGRAMS COLLECTION   
 
Тігін өндірісі және киімді модельдеу 
Швейное производство и моделирование одежды 
Sewing and designing clothes 
 
 
 
 
 
Астана 2014 

 
 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ 
 
 
 
 
БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Тігін өндірісі және киімді модельдеу 
 
(арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспары,оқу 
 білім бағдарламасы және типтік оқу бағдарламалары) 
 
 
                                                                                                     «СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО                              
СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ»Акционерлік қоғамы 
 
 
Астана 2014 

 
 
 
АЛҒЫСӨЗ 
   
1.  «Тігін  өндірісі  және  киімді  модельдеу»  кәсіби  стандарт  негізінде    Қазақстан  Республикасы   индустрия  және  жаңа 
технологиялар министрінің м.а. 2013 жылғы 30 желтоқсандағы   № 456 бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде 2014 жылы 5 мамырда № 9399 тіркелді  
2.  Алғашқы рет енгізілген 
3. Келісілген  
Білім беру бейіні бойынша Оқу әдістемелік бірлестікпен  
хаттама  № 3 «10» желтоқсан 2014 жыл 
ОӘБ төрағасы Аман-Туралина Г.Т. 
 
«Техникалық  және  кәсіптік  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау    республикалық  ғылыми-әдістемелік 
орталығы» АҚ-мен 
хаттама/хат № 1413 «30» желтоқсан 2014 жыл 
 
 
 
Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  келесі  мекен-жайға 
жіберулеріңізге болады:  Сагингалиева Санжан Тулеугалиевна, БҚО қ.Уральск  87018499662 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
МАЗМҰНЫ 
 
 
1. Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы 
2. Терминдер,анықтамалар мен қысқартулар 
3. Оқу білім бағдарламасы кәсіптік стандарт негізінде 
3.1 Оқу білім бағдарламасының функционалдық картасы 
3.2 Кәсіптік стандарт негізінде  Типтік оқу бағдарламасы 
3.3 Арнайы пәндер бойынша  Типтік оқу бағдарламасы 
 «Тігін өндірісінің технологиясы» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
 «Модельдеу және киімдерді көркем бізіндіру» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
 «Тігін өндірісінің құрылғылары» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
 
 
 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 Тігін өндірісі және киімді модельдеу 
2014 жыл 
1. Оқу білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы кәсіптік,арнайы циклдер пәндері бойынша  Типтік оқу бағдарламасы кәсіптік қызмет саласы (КҚС) мен қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)  сай  ҚР  ТжКО  кәсіптік  стандарттарына  сәйкес  әзірленгенғОқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіптік 
стандарттың  кейбірі  оқыту  модуліне  негізделген.Осыған  орай  әр  модуль  нақты  Еңбек  міндеттерін  орындауға  байланысты 
құзіреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады. 
Оқу бағдарламасы: 

 
Еңбек саласы мен кәсіптік білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге;  

 
Материалды меігерудің дәрісханалық,әрі  жеке бөлігін реттеуге,яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 

 
 
 

 
Оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 
Пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзіреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 

 
Пәннің  әрбір  модуліне  сипаттамаларды  (қысқа  мазмұнды  модульдік  бірліктер  тібесі,дәрістер  тезисі,семинар  және 
зертханалық-тәжірибелік 
сабақ 
жоспарлары,бақылау 
өзіндік 
жұмыс,шығармашылық 
тапсырмалар 
тақырыатары,тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі)әзірлеуге; 

 
Ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамалары  (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері,оқыту саясаты)құрастыруға; 

 
 Оқыту нәтижесін  (с.қ. баға қоры) бағалауға. 

 
Кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіптік  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған 
талаптарды реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің  модульдік оқу жоспары  мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 
әзірленеді. 
МОБ негізінде қолданушыларына: 

 
Білім беру ұйымдары,қызметкерлер; 

 
Ұйым басшылары,ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 
Модульдік оқу жоспары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

 
Мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау саласының мамандары жатады. 
 
 
2.Терминдер, анықтамалар және қысқартулар  
Қызмет  түрі–  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзіреттіліктердің  бүтін  жиынтығынан 
құралған кәсіптік қызмет саласының бөлшегі. 
Оқу  (кәсіп)  тобы  - қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіптік қызмет саласы. 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  типтік  тапсырмалар,құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік. 

 
 
 
Кәсіптік  стандарт  бірлігі  –  еңбек  қызметінің  аталған  үрі  үшін  бүтін,аяқталған,әрі  автономды  және  маңызды  болып 
табылатын, нақты еңбек функциясының  толық сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік–  белгілі  бір  қызмет  түрі    аясында  қызметкердің  еңбек  функциясын  сапалы  орындауға  дайындығын 
дәлелдейтін  кәсіби деңгей. 
Біліктілік  деңгей    (біліктілік  деігейі)  –  қызметкердің  құзіреттілігіне  қойылатын  біліктіліктің  Ұлттық  және  салалық 
шеңберіндегі  орыдалатын жұмыстың дербестігін,жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдері  (бағалаулар)    оқытудың  негізгі  элементтерінің  жетістіктерін  көрсету  үшін  қажетті  қажетті  орындалатын 
жұмыс сапасының сипаттамасы ,талаптары : 

 
Өлшемдері элементпен байланысты;  

 
Міндетті орындауға жатады;  

 
Қажетті білім,білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
Элементтің тәжірибелік құзіреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзіреттілік  –  кәсіби  қызметте  белгілі  бір  біліктілік  деңгейінің  Еңбек  міндеттері  мен  міндеттерін  орындауды 
қамтамасыз ететін білім,білік, және дағдыны қолдана алу қабілеті . 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз,жеткілікті және толық бөлімі  немесе  оқу кезеңі  (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы– белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзіреттіліктерді иеленуге бағытталған 
модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік  бағдарлама  –  оқушыларды  оқыту  мен  жекелей  зерделеу  үшін  қажет  нақты  оқу  материалдарын  іріктеу  мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы . 
Модульдік оқу жоспары білім беру мазмұнының моделі болып табылады және кәсіптік білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіптік-міндетті пәндер,таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан  (жалпы 
міндетті,әлеуметтік-экономикалық жалпы кәсіптік ,арнайы-кәсіптік) тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері – салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Сала – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі. 
Кәсіби  қызмет  саласы  –  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзіреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы. 

 
 
 
Кәсіптік стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік,құзіреттілік деңгейіне,еңбек мазмұнына,сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп  –  белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,адамның  дене  даму  мүмкүндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  білімі  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі. 
Еңбек функциясы – нақты өндірістік және бизнес-процесте еңбекті бөлу нәтижесінде қалыптасқан міндеттерді іске асыру 
және оны орындау үшін қажетті құзіреттіліктердің болуын шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы . 
Типтік  оқу  бағдарламасы   (sample  program)  –  білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің мңндетті мазмұнын толық ашатын құжат. 
Типтік  оқу  жоспарлары  мен  білім  беру  бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне және 
білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды. 
Оқу  модулі  -    нақты  модульдік  бірлік  бойынша  оқу  мазұнының  жиынтығы,  білім  алушының  оқу  әрекеттерін  басқару 
жүйесі,нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі. 
Функционалдық  карта  –  кәсіби  қызметтің  сол  не  өзге  саласы  шеңберіндегі  қызметтің  белгілі  бір  түрінің  қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылыдық сипаты. 
Элементтер  (оқытудың  негізгі  элементтері)  –  дәлелді  болып  табылатын,әрі  бағалауға  тиесілі  негізгі  әрекеттер  мен 
нәтижелер сипаттамасы. 
 
Қолданылатын қысқартулар және белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
СМК – ҚР МК  05-2008 ҚР Сабақтардың мемлекеттік классификаторы; 
ҚМ - қосымша модуль; 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын екерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмысшы кәсіптер мен жұмыстардың Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ – біліктіліктің Ұлттық шеңбері; 
БСШ – біліктіліктің Салалық шеңбері; 

 
 
 
КҚ –кәсіби қызмет; 
КС – кәсіптік стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 
ЖКМ – жалпыға кәсіптік модуль; 
КДБТДБ – кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
ППМ - кәсіптік-тәжірибелік модульдер; 
АА -    аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік  оқыту; 
КТ – кәсіптік  тәжірибе; 
АКМ – арнайы-кәсіби модуль; 
 Ф – факультатив сабақтары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі: Тігін өндірісі және киімді модельдеу 
 

 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
кестеші (БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  2-4) 

 
тігіп пішуші  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  2-4) 

 
техник-технолог  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  3-4) 

 
модельер-конструктор  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  3-4) 

 
бас киім модашысы  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  2-4) 

 
тігінші  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  3-4) 

 
тігуші  (БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  2-4) 
 
05-2008 ҚР МК сәйкес кәсіп атауы:  

 
кестеші  

 
тігіп пішуші   

 
техник-технолог 

 
модельер-конструктор  

 
бас киім модашысы   

 
тігінші   

 
тігуші  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.1. Оқу білім бағдарламасының функционалдық картасы 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
        Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Түрлі 
ассортименттегі 
бұйымдарды 
кестелеу 
 
Кестеші  
 
 
А. Материалдар мен 
лайықты құрал-
саймандарды 
дайындау 
 
А.1 Материалдарды дайындау немесе қосарлау 
 
 
 
А.2  Трафаретке сәйкес бормен суреттеу 
 
 
 
 
 
 
 
В. Түрлі 
ассортименттегі 
бұйымдарды 
кестелеу 
 
В.1  Түрлі ассортименттегі бұйымдарды 
кестелеу 
 
 
 
 
 
 
 
С. Дайын болған 
үлгінің сапасын 
тексеру 
 
С.1  Кесте сапасын тексеру 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Қызмет 
түрінің атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Тоқыма 
материалды пішу  
 
Тігіп пішуші   
 
 
D. Материалды 
таңдау және 
дайындау, Төсеме 
сапасын тексеру, 
ұсақтарын жою 
 
D.1  Материалды таңдау және дайындау 
 
 
 
D.2  Төсеме сапасын тексеру 
 
 
 
D.3  Пішу жабдығын іске қосу 
 
 
 
 
 
 
 
Е. Тігін бұйымдарын 
пішу. 
 
E.1  Ірі бөлшектерді пішу 
 
 
 
E.2  Ұсақ бөлшектерді пішу 
 
 
 
 
 
 
 
F. Пішімді жинақтау 
және сапасын 
тексеру. 
 
F.1 Пішімнің жиынтықталуы 
 
 
 
F.2  Пішім сапасын тексеру 
 
 

 
 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Жоғары сапалы 
тігін бұйымдары 
өндірісін 
нормативтік 
құжаттама 
талаптарына 
сәйкес 
ұйымдастыру  
 
 
Техник-
технолог 
 
 
G. Бұйымдарды дайындауға 
материалдар пакетін 
құрастыру, жобалық-
техникалық құжаттаманы 
ресімдеу 
 
 
G.1    Тігін  бұйымдарын  дайындауға 
арналған 
материалды 
таңдау 
және 
дайындау 
 
 
 
G.2  Пішім сапасын тексеру 
 
 
 
G.3  Тігін жабдығын дайындау (тазалау, 
толтыру) 
 
 
 
 
 
 
 
H. Тігін бұйымдарын 
дайындау цехтарын 
жобалау, пішуді 
ұйымдастыру, тігушілер, 
тігіншілердің жұмысын 
ұйымдастыру 
 
 
H.1  Жеке бөлшектерді тігу 
 
 
 
H.2  Жеке түйіндерді тігу 
 
 
 
H.3  Дайын бұйымды тігу 
 
 
 
 
 
 
 
I. Өңделген бөлшектердің, 
түйіндердің және өңделген 
бұйымның сапасын тексеру, 
еңбек қорғау талаптарын 
сақтауды бақылау 
 
 
I.1  Өңделген бөлшек сапасын тексеру 
 
 
 
I.2 Өңделген түйіннің сапасын тексеру 
 
 
 
I.3 Өңделген бұйымның сапасын тексеру 

 
 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Бұйымды 
дайындауға 
модельдік 
құрастырмаларды 
дайындау 
 
Модельер-
конструктор 
 
J. Модель эскизі бойынша 
бұйымның базалық 
құрастырмасын дайындау 
 
J.1  Моданың перспективалы бағытына 
сәйкес модель эскизін әзірлеу 
 
 
 
J.2  Негізгі бойдың өлшемі  
құрастырманың базалық негізін құру 
 
 
 
 
 
 
 
K. Модельдік құрастырманы 
әзірлеу, лекало жиынтығын 
дайындау 
 
K.1  Бұйымның модельдік құрастырмасын 
әзірлеу 
 
 
 
K.2  Лекало жиынтығын дайындау 
 
 
 
 
 
 
 
L. Бұйымның тәжірибелік 
үлгісін дайындау арқылы 
сынамалау 
 
L.1  Түрлі бойлы  өлшемді бұйымдардың 
тәжірибелік үлгілерін дайындау 
 
 
 
 

 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Бас киім дайындау 
 
Бас киім 
модашысы 
 
M. Материалды таңдау және 
дайындау, заттың сапасын 
тексеру, қолданылатын 
жабдықтың шағын 
ақауларын жою 
 
M.1  Материалды таңдау және дайындау 
 
 
 
M.2  Заттың сапасын тексеру 
 
 
 
M.3  Жабдықтың шағын ақауларын 
анықтау, жою 
 
 
 
 
 
 
 
N. Бас киімдерді дайындау 
(пішу, тігу, қосарлау) 
 
N. Жеке бөлшектерді тігу және қосарлау 
 
 
 
N.2  жеке түйіндерді тігу 
 
 
 
N.3   Дайын бұйымды тігу 
 
 
 
 
 
 
 
O. Өңделген бұйымның 
сапасын бақылау 
 
O.1  Өңделген бөлшектің сапасын тексеру 
 
 
 
O.2  Өңделген түйіннің сапасын тексеру 
 
 
 
O.3  Өңделген бұйымның сапасын тексеру 
 
 
 

 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Жеке тапсырыстар 
бойынша, эталон 
үлгілер, табиғи, 
синтетикалық 
және аралас 
маталардан, 
тоқыма 
маталардан 
конструктивтік 
тұрғыдан әр түрлі, 
түрлі мақсаттағы 
киім 
бұйымдарының 
үлгілері бойынша 
киім тігу 
 
 
тігінші 
 
P. Пішу сапасын тексеру, 
қолданылатын жабдықтың 
ақауларын жою 
 
P.1  Пішу сапасын тексеру 
 
 
 
P.2 Қолданылатын жабдықтың немесе 
құрылғының ақауларын жою 
 
 
 
 
 
 
 
Q. Жеке тапсырыстар 
бойынша, эталон үлгілер, 
табиғи, синтетикалық және 
аралас маталардан, тоқыма 
маталардан конструктивтік 
тұрғыдан әр түрлі, түрлі 
мақсаттағы киім 
бұйымдарының үлгілері 
бойынша киім тігу 
 
Q.1 Жеке бөлшектер мен түйіндерді тігу 
 
 
 
Q.2 Жеке тапсырыстар бойынша, эталон 
үлгілер, табиғи, синтетикалық және аралас 
маталардан, тоқыма маталардан 
конструктивтік тұрғыдан әр түрлі, түрлі 
мақсаттағы киім бұйымдарының үлгілері 
бойынша киім тігу 
 
 
 
 
 
 
 
R. Тігілген бұйым, бөлшек, 
түйіндердің сапасын тексеру 
 
R.1  Тігілген бұйым, бөлшек, түйіндердің 
сапасын тексеру 
 
 

 
 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Машинада немесе 
қолмен түрлі 
материалдан 
бұйым тігу 
операцияларын 
орынай білу 
 
тігуші 
 
S. Пішу сапасын тексеру, 
қолданылатын жабдықтың 
ақауларын жою және 
толтыру 
 
S.1 Пішу сапасын тексеру 
 
 
 
S.2  Қолданылатын жабдықтың немесе 
құрылғының ақауларын жою және 
толтыру 
 
 
 
 
 
 
 
T. Машиналарда немесе 
қолдан түрлі 
материалдардан 
бұйымдарды тігу 
операцияларын орындау 
 
T.1  Бөлшектерді тігу мен өңдеу 
 
 
 
T.2  Түйіндерді тігу мен өңдеу 
 
 
 
T.3  Барлық бұйымды тігу және өңдеу 
 
 
 
 
 
 
 
U. Тігілген бұйым, 
жартылай фабрикаттардың 
сапасын тексеру 
 
U.1  Дайын бұйым, бөлшек, түйіндердің 
сапасын тексеру 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы:   Кестеші 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2-3 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы «Материалдарды дайындау немесе қосарлау» 
Оқу мерзімінің ұсынылған көлемі: 52сағ 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіптік 
құзіреттілік 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық 
оқыту 
мазмұны 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.95 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет