Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк «техникалық ЖӘне кәсіби білім беруді жаңҒырту» жобасыжүктеу 246.7 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.05.2017
өлшемі246.7 Kb.

 

 

  

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНК 

«ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ» ЖОБАСЫ  

 

 

 

БАҒДАРЛАМАЛАР ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ   

Электротехнология  

 

(типтік оқу жоспары, оқу-білім бағдарламасы  

және арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспарлары) 

 

  

«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО СОЦИЕТА  

ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік Қоғамы 

 

 

 Астана 2014 

 

 

 

  

 

АЛҒЫ СӨЗ 

 

 

1. 

Қазақстан  Республикасы    Мұнай  және  газ  министрлігінің  2014  жылғы  9  сәуірдегі    №70  бұйрығымен  бекітілген 

«Полимерлік өндіріс технологиясы» кәсіби стандартының негізінде енгізілген.   

2.

 Алғашқы рет енгізілген  

3.

 Келісілген  «Химиялық өндіріс» бейіні бойынша Оқу әдістемелік бірлестікпен  

хаттама № 6  «25» желтоқсан  2014 жыл 

ОӘБ төрағасы. 

 

«Техникалық  және  кәсіби  білім  беруді  дамыту  және  біліктілікті  тағайындау  республикалық  ғылыми-әдістемелік орталығы» АҚ-мен  

хаттама/хат  № 1413 «30» желтоқсан  2014 жыл 

 

 

 Бағдарлама  сапасын  жақсарту  бойынша  барлық  ескертпелеріңіз  бен  ұсыныстарыңызды  мына  телефондар  

бойынша хабарлауға болады: Шайбель Людмила Павловна  - 8(71636)42032 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

МАЗМҰНЫ 

 Оқу-білім бағдарламасының қолданылу саласы Терминдер, анықматамалар мен қысқартулар 

Оқу-білім бағдарламасы кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 3.1  Оқу-білім бағдарламасының функционалдық карталары 

3.2. 


3.3 

Кәсіби стандарт негізінде Типтік оқу жоспары  

Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары  

 

«Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелер»   

«Электротехнологиялық орнатулардың электржабдықтары мен электрқұралдары»   

«Электротехнологиялық орнатулардың қоректену көздері»   

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Электротехнология  

2014 жыл 

1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  

Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 

түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 

стандарттардың  кейбірі  оқыту  модуліне  негізделеді.  Осыған  орай  әр  модуль  нақты  Еңбек  міндеттерін  орындауға 

байланысты  құзыреттіліктің  барлық үш  тобын қалыптастыруға  бағытталған. Кәсіби  құзыреттілік  оның негізгісі болып 

табылады. 

Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 

бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  

Оқу бағдарламасы: 


 

 

  

  

еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 

 

материалды  меңгерудің  дәрісханалық,  әрі  жеке  бөлігін  реттеуге,  яғни  оқытушыны  ақпараттық  қызметтен арылтуға; 

 оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға; 

 пәнді игерудің басында және соңында студенттердің дайындық деңгейлеріне (құзыреттіліктеріне) қойылатын 

талаптарды әзірлеуге; 

 

пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және зертханалық-тәжірибелік сабақ жоспарлары, бақылау өзіндік жұмыс, шығармашылық тапсырмалар тақырыптары, 

тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 

 

ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 

 оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 

 кадрларды  даярлау,  біліктілікті  көтеру  және  кәсіби  қайта  даярлау  бағдарламаларын  әзірлеуге  арналған 

талаптарды реттеуге арналған.  

Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың жиынтығы 

әзірленеді.  

МОБ негізгі қолданушыларына:  

 білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 

 ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 

 модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 

мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары жатады. 

 

2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 

 Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін 

жиынтығынан құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  

Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 


 

 

  

 

Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 

ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  

Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 

табылатын,  нақты еңбек міндеттеріның толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек міндеттерін сапалы орындауға дайындығын дәлелдейтін 

кәсіби деңгей. Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 

шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. Өлшемдер (бағалаулар)  оқыту басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 

сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 

Өлшемдер элементпен байланысты;   

міндетті орындауға жатады;   

қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек;  

элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 

қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 

Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 

бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 

жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп 

шеңберіндегі қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   

Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 

үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан 

(жалпы міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 

Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 

Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  


 

 

  

 

Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық бөлігі.   Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 

шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 

шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 

қабілетін және білімі туралы сәйкес құжатпен расталатын кәсіби қызметтің белгілі бір саласында жұмыс атқаруға заңды 

құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  

Еңбек  міндеттері  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 

асыру және оны  

орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің міндеттері. 

Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 

талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары  білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 

және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жи ынтығын анықтайды.  Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 

жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 

тарапынан орындалатын еңбек міндеттері мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  Элементтер (оқыту басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 

нәтижелер сипаттамасы.  

 

Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 

ҚТ – қызмет түрі; 

ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 

ҚМ - қосымша модуль; 

БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 


 

 

  

 

БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; ҚА -    қорытынды аттестация; 

К – кеңес; 

БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 

БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 

КҚ – кәсіби қызмет; 

КС – кәсіби стандарт; 

ЖММ – жалпыға міндетті модуль; 

ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 

КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 

КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер

АА -   аралық аттестация; 

ӨО – өндірістік оқыту; 

КТ – кәсіби тәжірибе; 

АКМ – арнайы кәсіби модуль; 

Ф – факультатив сабақтары. 

 

3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы   

Экономикалық қызмет түрі: Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование Электржабдық,  

газ, бу және әуе кондицио Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

- Техник - технолог  

Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:  

- Техник - технолог  

БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 

 

 

 

  

 

3.1.  Оқу білім бағдарламасының функционалдық картасы  

Қызмет түрінің атауы 

Кәсіп 

          Еңбек міндеттері 

Модульдер 

 

 

 

 

Электротехнологиялық 

орнатулар мен 

жүйелердің нормативтік 

сипаттамалық жұмысын 

қамтамасыз ету 

 

 

Техник-технолог 

 

А. Электротехнологиялық 

орнатулар мен 

жүйелердің жағдайын 

тексеру 


 

А.1 Технологиялық параметрлерді 

қадағалау  және бақылау жүргізу  

 

  

А.2  Электротехнологиялық орнатулар мен 

жүйелердің  жұмыс графигін  дайындау  

 

  

 

  

 

В. Электротехнологиялық 

орнатулар мен 

жүйелердің үздіксіз 

жұмысын ұйымдастыру  

 

В.1 Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің  жұмысына  реттеу 

параметрлерін жүргізу   

 

 

  

 

  

С. 


Электротехнологиялық 

орнатулар мен 

жүйелердің жұмысын 

талдау   

 

С.1 Жүргізілген технологиялық параметрлердің реттілігі  және бекітілген 

нысандар мен көрсетулер бойынша жөңдеу 

жұмыстарына  есептеме дайындау  

 

  

 

 

  

 

1 Кәсіп . Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: Техник-технолог 

БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 4   

 

А.1 Модулінің технологиялық картасы   «Технологиялық параметрлерді байқау және бақылау жүргізу »    

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 530сағ. 

№ 

р/

с 

Тақырыптық блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Практикалық 

оқыту мазмұны 

1  Технологиялық 

өлшеулердің негізі  

Технологиялық 

параметрлерді 

өлшей білу  

Аспаптардың негізгі 

типтері және 

олардың 

технологиялық 

параметрлерді 

өлшеуде 


қолданылуы. Негізгі 

техникалық 

сипаттамалар; 

Температураны, 

қысымды, қысым 

мен ажыраудың 

түрлерін өлшеу. 

Шығындар, 

сұйықтықтар мен 

сусымалы 

денелердің саны мен 

деңгейін өлшеу. Газ, 

Технологиялық 

параметрлерді 

өлшеу 

Жабдық: 

- үстелдер  

- орындықтар 

- интерактивті тақта. Оқу материалдары: 

- тесттер; 

-жеке тапсырмалар; 

- лабораториялық 

жұмыстар; 

- практикалық жұмыстар. Әдебиет: 

 Болотов А.В.,Шепель 

Г.АЭлектротехнологичес

кие установки. --

АлмаАта: Мектеп, 1983.  

Евтюкова И. П. и др. 

Электротехнологические 

промышленные  

 

  

 

су, будың құрамын өлшеу. 

Жылутехникалық 

бақылаудың 

сызбаларын арнайы 

өлшеу. 

установки. — М.: 

Энергоиздат, 1982. 

 

 

2. 

Электротехнологиялық  орнатулар мен 

жүйелер  

Электротехнологиял

ық  орнатулар мен 

жүйелерді білу  

 

  

 

  

Электра-


технологиялық 

орнатулар дың 

(ЭТО) негізгі 

түсініктері және 

жіктелуі. ЭТО-ның 

құрылымында  

қолданылатын 

материалдар. 

Электротехнологиял

ық орнатулардың 

технологиялық 

тағайындалулар. 

Электротехнологиял

ық орнатуларда 

жылу берілудің 

негізі. Кедергінің 

электрлік пештері; 

индукционды және 

диэлектрлік 

қыздырғыштарды 

Электротехнологиял

ық орнатулар мен 

олардың 

түйіндерінің 

құрылымын зерттеу  

 

  

 

 

 

  

 

орнату; доғалық қыздырғыштар мен 

руднотермиялық 

пештерді орнату, 

жіктелуі, 

құрылымы, түрлері, 

қолданылуы.    

Қыздырғыштың 

арнайы түрлерін 

орнату, әрекет ету 

қағидаты, 

сипаттамасы және 

қыздырғыштың 

арнайы түрлерінің 

қолданылуы.  

ЭТО және Ж технологиялық 

параметрлерін 

қадағалау  

ЭТО және Ж байқау 

және қадағалау 

жүргізу  

Электротехнологиял

ық орнатулар мен 

жүйелердің 

белгіленген 

нормативті 

техникалық 

сипаттамалары. 

Электротехнологиял

ық орнатулар мен 

жүйелердің 

түйіндерін,  

белгіленген жұмыс 

тәртібінен ауытқу 

параметрлерін 

анықтау.  

 

 

А.1  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (4 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  


 

 

  

 

Бағынған  жұмыскерлердің жұмысын бақылау, ұйымдастыру, міндеттерін дербес анықтауды қарайтын  

нормаларды  іске асыру барысындағы орындаушы-

басқарушы қызмет, электротехнологиялық орнатулар 

мен жүйелер жұмысында белгіленген тәртіптен 

ақауларды анықтау жауапкершілігі.  

 

Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің түйіндерін,  

белгіленген жұмыс тәртібінен 

ауытқу параметрлерін анықтау

 

Электротехнологиялық орнатулар мен 

жүйелердің белгіленген 

нормативті техникалық 

сипаттамалары

 

 

А.1  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (4 деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдері 

1. «Электротехнология» терминін түсіндіру 

1.1«Электротехнология» терминін түсіндірмесін біледі 2. «Электротехнологиялық орнатулар» терминін айқындау 

1.2 «Электротехнологиялық орнатулар» терминін 

түсіндірмесін біледі  

3. Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің 

белгіленген нормативті техникалық сипаттамаларын атау  

1.1 Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің 

белгіленген нормативті техникалық сипаттамаларын біледі  4. Электротехнологиялық орнатулардың жіктелуін 

айқындау  

2.1. Электротехнологиялық орнатулардың жіктелуін біледі  

5.  Электртермиялық орнатулардың тағайындамасы мен 

типтерін атау 

 3.1. Электртермиялық орнатулардың тағайындамасы мен 

типтерін біледі  

А.2 Модулінің технологиялық картасы «Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің  жұмыс графигін  

дайындау» Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби 

құзырлықтар 

Оқу Модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Практикалық 

оқыту мазмұны 

 

 

  

 Электротехнолог

иялық орнатулар 

мен жүйелерді 

жөңдеу  


Электротехнологиял

ық  орнатулар  мен 

жүйелерді 

ұйымдастыру,  реттеу 

және 

жөңдеу  


ережелерін білу  

 

Электротехнологиялық орнатулар мен 

жүйелерді 

ұйымдастыру, 

реттеу және жөңдеу  

ережелері, 

материалдар мен 

қосалқы 

бөлшектерге 

мұқтаждық. ЭТО 

және Ж жөңдеу 

графигі.   

Электротехнологи

ялық орнатулар 

мен жүйелерді 

ұйымдастыру, 

реттеу және 

жөңдеу  

жұмыстарын 

жүргізу реті, 

жұмыс көлемін, 

материалдар мен 

қосалқы 


бөлшектерді 

есептеу 


Жабдық: 

- үстелдер  

- орындықтар 

- интерактивті тақта. Оқу материалдары: 

- тесттер; 

-жеке тапсырмалар; 

- лабораториялық 

жұмыстар; 

- практикалық жұмыстар. Әдебиет: 

Тұтынушы 

электростаноктарын 

техникалық пайдалану 

ережесі. Болотов 

А.В.,Шепель 

Г.АЭлектротехнологическ

ие установки. АлмаАта: 

Мектеп, 1983.  

Евтюкова И. П. и др. 

Электротехнологические 

промышленные 

установки. — М.: 

Энергоиздат, 1982  

А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі   (4 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

 

 

  

 

Бағынған  жұмыскерлердің жұмысын бақылау, ұйымдастыру, міндеттерін дербес анықтауды қарайтын  

нормаларды  іске асыру барысындағы орындаушы-

басқарушы қызмет, нәтижеге деген жауапкершілік: 

электротехнологиялық орнатулар мен жүйелерді реттеу 

және жөңдеу  жұмыстарына график тұрғызу, жұмыс 

көлемін, материалдар мен қосалқы бөлшектерді анықтау 

Электротехнологиялық 

орнатулар мен жүйелерді 

ұйымдастыру, реттеу және 

жөңдеу  жұмыстарын жүргізу 

реті, жұмыс көлемін, 

материалдар мен қосалқы 

бөлшектерді есептеу 

Электротехнологиялық 

Электротехнологиялық 

орнатулар мен жүйелерді 

ұйымдастыру, реттеу 

және жөңдеу  ережелері, 

материалдар мен 

қосалқы бөлшектерге 

мұқтаждық.  

 

А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдері 

1. Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелерді 

ұйымдастыру және реттеу жұмыстарын жүргізу ережелерін атау  

1.1 Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелерді 

ұйымдастыру және реттеу жұмыстарын жүргізу 

ережелерін біледі  

2. 

Электротехнологиялық 

орнатулар 

мен 


жүйелерді 

ұйымдастыру  және  жөңдеу  жұмыстарын  жүргізу  ережелерін 

атау 

 2.1 Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелерді 

ұйымдастыру және жөңдеу жұмыстарын жүргізу 

ережелерін біледі 3. 

Электротехнологиялық 

орнатулар 

мен 


жүйелерді 

ұйымдастыру  және  реттеу  жұмыстарын  жүргізу  ретін  санап 

шығу 

3.1 Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелерді 

ұйымдастыру және реттеу жұмыстарын жүргізу ретін 

біледі 


4. 

Электротехнологиялық 

орнатулар 

мен 


жүйелерді 

ұйымдастыру  және  жөңдеу  жұмыстарын  жүргізу  ретін  санап 

шығу 

4.1 Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелерді 

ұйымдастыру және жөңдеу жұмыстарын жүргізу ретін 

біледі 


5.  Электротехнологиялық  орнатулар  мен  жүйелердің  жұмыс 

графигін дайындау  

5.1 Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің 

жұмыс графигін дайындай алады 

        


 

 

  

 

В.1 Модулінің технологиялық картасы «Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің  жұмысына  реттеу 

параметрлерін жүргізу» 

  Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  140 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу Модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

мазмұны 

Практикалық 

оқыту мазмұны 

1. 


Электротехнологи

ялық 


орнатулар 

мен 


жүйелерді 

жөңдеу 


Электротехнологиялы

қ орнатулар мен 

жүйелерді реттеу және 

жөңдеу жұмыстарын 

жүргізу 

 

Электротехнологиялық орнатулар мен 

жүйелердің жұмыс 

параметрлерінің 

нормативті 

көрсеткіштері. 

Параметрлерді реттеу 

және тәртіптік карта, 

жүктеу енгізілген 

графиктерге сәйкес ЭТО 

және Ж-ні жөңдеу 

 

Электротехнологиялық орнатулар мен 

жүйелердің 

жұмысына 

параметрлерді 

реттеу және 

тәртіптік карта, 

жүктеу енгізілген 

графиктерге сәйкес 

жөңдеу жұмысын 

жүргізу 


 

Жабдық: 

- үстелдер  

- орындықтар 

- интерактивті тақта. Оқу материалдары: 

- тесттер; 

-жеке тапсырмалар; 

- лабораториялық 

жұмыстар; 

- практикалық 

жұмыстар. 

Әдебиет: 

Тұтынушы 

электростаноктарын 

техникалық пайдалану 

ережесі және  

тұтынушы 

электростаноктарын 

пайдалану кезінде 

қауіпсіздік техника 

ережесі 


 

 

  

 

В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі   (4 деңгей) Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Бағынған  жұмыскерлердің жұмысын бақылау, 

ұйымдастыру, міндеттерін дербес анықтауды қарайтын  

нормаларды  іске асыру барысындағы орындаушы-

басқарушы қызмет, тәртіптік карта, жүктеу енгізілген 

графиктерге сәйкес  электротехнологиялық орнатулар 

мен жүйелерді жөңдеу және параметрлерді реттеу 

жұмыс нәтижесіне деген жауапкершілік.

 

 

 Электротехнологиялық орнатулар 

мен жүйелердің жұмысына 

параметрлерді реттеу және тәртіптік 

карта, жүктеу енгізілген графиктерге 

сәйкес жөңдеу жұмысын жүргізу 

 

 Электротехнологиялық 

орнатулар мен 

жүйелердің жұмыс 

параметрлерінің 

нормативті 

көрсеткіштері   

В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (4 деңгей) 

Элементтер 

Өлшемдері 

1. «Тәртіптік  карта» ұғымын түсіндіру  

1.1 «Тәртіптік  карта» ұғымын түсіндіреді 2. Тәртіптік  картаның негізгі міндеттерін атау  

2.1. Тәртіптік  картаның негізгі міндеттерін біледі 3. Электротехникалық орнатулардың  жүктеу енгізілген 

графиктерін айқындау. 

3.1.   Электротехникалық орнатулардың  жүктеу 

енгізілген графиктерін айқындайды. 

4. Электротехнологиялық  орнатулардың  жұмыс 

параметрлерінің нормативті көрсеткіштерін атау  

4.1  Электротехнологиялық  орнатулардың  жұмыс 

параметрлерінің нормативті көрсеткіштерін біледі 

5. Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің 

технологиялық параметрлеріне реттеу жұмыстарын жүргізу 

5.1 Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің 

технологиялық параметрлеріне реттеу жұмыстарын 

жүргізе алады. 

 

С.1 Модулінің технологиялық картасы  «Жүргізілген реттеу  және жөңдеу жұмыстарына  есептеме дайындау» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 120 сағ. 

№ 

р/с 

Тақырыптық 

блок 

Кәсіби құзырлықтар 

Оқу модулі 

Оқу құралдары 

Теориялық оқыту 

Практикалық оқыту 


 

 

  

 

мазмұны мазмұны 

Электротехнологиялық 

орнатулар мен 

жүйелер 

 Есептеме 

құжат 

дайындау  Электротехнологиялы

қ орнатулар мен 

жүйелердің  

технологиялық 

параметрлер бойынша 

реттеу және жөңдеу 

жұмыстарына  

есептеме дайындау 

ережесі 

Жүргізілген 

технологиялық 

параметрлердің 

реттілігі  және 

бекітілген нысандар 

мен көрсетулер 

бойынша жөңдеу 

жұмыстарына  есептеме 

дайындау  

 

 

С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (4 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 

Дағдылар мен икемділіктер 

Білім  

Бағынған  жұмыскерлердің жұмысын бақылау, 

ұйымдастыру, міндеттерін дербес анықтауды қарайтын  

нормаларды  іске асыру барысындағы орындаушы-

басқарушы қызмет, технологиялық параметрлердің 

реттеу жұмысы  және бекітілген нысандар мен 

көрсетулер бойынша жөңдеу жұмыстарына есептеме 

дайындауға  деген жауапкершілік.

 

 

  

Жүргізілген технологиялық 

параметрлердің реттілігі  және 

бекітілген нысандар мен көрсетулер 

бойынша жөңдеу жұмыстарына  

есептеме дайындау 

Электротехнологиялық 

орнатулар мен 

жүйелердің  

технологиялық 

параметрлер бойынша 

реттеу және жөңдеу 

жұмыстарына  есептеме 

дайындау ережесі  

С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  (4деңгей) 

Элементтер  

Өлшемдері 

1. Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің  

технологиялық параметрлер бойынша реттеу жұмыстары 

1.1  Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің  

технологиялық параметрлер бойынша реттеу жұмыстары 


 

 

  

 

бойынша  есептеме дайындау ережесін атау; бойынша  есептеме дайындау ережесін біледі 

2 . Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің  

жөңдеу жұмыстары бойынша  есептеме дайындау ережесін 

атау  

2.1. Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің  

жөңдеу жұмыстары бойынша  есептеме дайындау ережесін  

біледі 


3. Жүргізілген технологиялық параметрлердің реттеу 

жұмыстарына есептеме дайындау  3.1 Жүргізілген технологиялық параметрлердің реттеу 

жұмыстарына есептеме дайындай алады 4.   Ауыстырып-қосқыш жетектерін тексеру және реттеу 

жұмыстарын жүргізу.  4.1 Ауыстырып-қосқыш жетектерін тексеру және реттеу 

жұмыстарын жүргізу. 

  *  Негізгі  орта  білім  беру  негізіндегі  және  жалпы  орта  білім  беру  негізіндегі  мамандарды  дайындау  кезінде  «Жалпы 

білім  беру  пәндері»,  «Жалпы  гуманитарлық  пәндері»  және  «Әлеуметтік-экономикалық  пәндері»  техникалық  және 

кәсіби білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес қосылады(23.08.2012 ж. № 1080 ҚРҮҚ-нан) 

 

 3.2 Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары* 

 

(біліктілік деңгейін көтеруге арналған техникалық және кәсіби білім алу оқу жоспарының үлгісі) 

академиялық сағат № 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

3 ж. 10 ай 

2 ж. 10 ай 

Жалпы білім беру пәндері/ жалпы білім беру модульдері 

1448 

  Жалпы гуманитарлық пәндер/ Жалпы  модульдер 

420 

315 

 

 

  

 

№ Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

3 ж. 10 ай 

2 ж. 10 ай 

Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ әлеуметтік-экономикалық модульдер 

180 

180 Жалпы кәсіби пәндер/ жалпы кәсіби модулдер (бағдарлама бойынша 

сағаттарды есепке алғанда) 

760 

570 

1 Кәсіп. Жабдықтарды жөңдеу бойынша кезекші электрослесарь (слесарь)  

5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер  

870 

870 

5.1   А.1 Технологиялық параметрлерді қадағалау  және 

бақылау жүргізу 

530 


530 

5.2   А.2  Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің  

жұмыс графигін  дайындау 

80 


80 

5.3   В.1 Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелердің  

жұмысына  реттеу параметрлерін жүргізу   

140 


140 

5.4   С.1  Жүргізілген технологиялық параметрлердің реттілігі  

және бекітілген нысандар мен көрсетулер бойынша 

жөңдеу жұмыстарына  есептеме дайындау 

120 

120 
Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер 

(кәсіпорымен келісім бойынша модульдер) 7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе (оқу, оқу-өндірістік, технологиялық, біліктілік) 

Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы 

көлемінен кем дегенде 40%** Аралық аттестаттау   

  

 

 

  

 

№ Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

негізгі орта білім беру 

негізінде 

3 ж. 10 ай 

2 ж. 10 ай 

Қорытынды аттестаттау:   

  

9.1 


Білім алудың толық курсының қорытындысы 

бойынша білім беру ұйымындағы аттестаттау 

2 аптадан артық емес 

9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 

12 сағаттан кем емес 

10 


Кеңес 

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 

11 


Факультативтік сабақтар 

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан 

артық емес  

  

Барлығы  

6588 

4960 

* Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби 

білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа(ҚРҮҚ  23.08.2012 ж. № 1080) сәйкес «Жалпы білім беретін 

пәндер», «Жалпы гуманитарлық пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.3  Арнайы  пән  бойынша  типтік  оқу  бағдарламалары    (модуль  А.1  «Технологиялық  параметрлерді  байқау  және 

бақылау жүргізу »)    

 

 «Электротехнологиялық орнатулар мен жүйелер» пәні бойынша  типтік оқу бағдарламасы 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Электротехнолог

иялық 

орнатуларда қолданылатын 

арнай жоғары 

температуралы 

материалдар 

(оттабанды және 

термооқшауланға

н, құрылымды 

материалдар 

және 

электрқыздырғышты элементерге 

арналған 

материалдар) 

кіретін 


материалдар 

қасиеттерін; 

электртермиялық 

 

Электротермиял

ық процесстер 

мен орнатулар   

Электртермияның 

физика-


техникалық 

негіздері  

Электртермиялық 

орнатулар үшін 

қажет арнайы 

жоғары 


температуралы 

материалдар. 

Таңдау шарты. 

Электрпешті 

кедергілерді (ЭПК) 

есептеу және 

оңтайлы 

футеровкасын 

таңдау. ЭПК-да іске 

асатын 


технологиялық 

процесстер. 

Құрылымына 

талаптар қою. 

Жанама әрекетті 

ЭПК құрылымының 

Техникалық оқу 

құралдар:  

- интерактивті 

тақта, 


- видео-проектор, 

- мультимедиялық  

тақта, 

- дербес  компьютерлер,  

видеоматериалдар,  - көрнекті 

көрсеткіш 

құралдар,   

- Интернет-қоры . 

Пән бойынша оқу-

әдістемелік 

құралдар жиыны.  

Практикалық 

жұмыстарды 

Болотов А. В., 

Шепель Г. А.  

Электротехнологи

ческие установки , 

Москва, Высшая 

школа,1988 

В.С.Чередниченко

, А.С.Бородачев, 

В.Д.Артемьев; под 

ред. 

В.С.Чередниченко Электрические 

печи 


сопротивления. 

Теплопередача  и 

расчеты 

электропечей 

сопротивления/.- 

Новосибирск: 

Изд-во 

НГТУ, 


Кедергілі 

қыздырғыштарды 

орнату  

Контакті 

дәнекерлеу 

орнатулары  

Индукциялық 

және диэлектрлік 

қыздырғыштарды 

орнату  


 

 

  

 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

жабдықтардың 

жіктелуін, 

электртермиялық 

жабдықтардың 

белгіленуін;  

электртермиялық  

орнатуларға 

арналған 

материалдарын , 

кедергілі және 

индукциялық 

орнатурдың 

электрлік 

пештерінің 

құрылымын білу.  

негіздері. Жұмыс 

температурасын, 

жұмыс кеңістігінің 

өлшемін және пеш 

камерасын таңдау. 

Кедергілі 

электрпештерінің 

электрқоректендіргі

ш ерекшеліктері. 

Қоректену көзіне 

деген талаптар. 

өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқаулар.   

2006.-Т.1. 

Материалы 

для 


электротермическ

их 


установок: 

Справочное 

пособие/  Под  ред. 

Гутмана  М.Б.-М.: 

Энергоатомиздат, 

1987. 


 

 

Доғалық 


қыздырғыштард

ы орнату  

 

Доғалық 


разрядтардың 

негізгі теориясы 

мен қасиеттері  

Индукциялық дұрыс 

орнату кзінде іске 

асатын 


технологиялық 

процесстер. Пеш 

құрылымына деген 

талаптар. 

Отбақырлық және 

каналдық пештер 

құрылымының 

ерекшеліктері. 

Индукциялық 

 

 

Электрдоғалық және рудна-

термиялық 

пештер  

Вакуумдық 

доғалық пештер  

Плазмалық 

технологиялық 


 

 

  

 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

процесстер мен 

орнатулар   

отбақырлық және 

каналдық пештер 

құрылым негіздері. 

Электротехнологиял

ық орнатулар мен 

жүйелердің 

белгіленген жұмыс 

тәртібіндегі 

ақауларды, 

түйіндерді анықтау. 

Доғалық 


электрлік 

дәнекерлегіш 

орнатулары  

 

Жоғары 


интенсивті 

қыздырғыш 

орнатулары  

Электронды-

сәулелегіш 

қызыдрғыштарды 

орнату  

 

 

Оптикалық кванттық  

генераторлар 

(лазерлер)  

 

Электрохимиял

ық және 

электрофизикал

ық өңдеу 

орнатулары  

Электролизные 

установки   

 

 

Металлдарды электрмүжілгішті

к өңдеу  

Электролиттерде 

электрохимиялы-

механикалық 

өңдеу  


 

 

  

 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

 

 

Электромеханикалық процесстер 

және орнатулар   

Металлдарды  

магнитоимпульсті 

өндеу орнатулары 

 

 

 

Материалдарды электрогидравлик

алық өндеу   

Металлдарды 

өңдеу 

электрокинетикалық әдістері  

Электронды-

иондық 

технология негізі   

 

 

Электростатикал

ық өндірістік 

орнатулар   

«Электротехнологиялық орнатулардың электржабдықтары мен электрқұралдары» пәні бойынша типтік оқу 

бағдарламасы 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Электртермиялық 

орнатулардың 

электржабдықтар 

сызбасы, 

электржабдықтардың  

Электротехнол

огиялық 

орнатуларды 

электржабдықт

Электротехнологиял

ық орнатулардың 

электржабдықтаудың   

жалпы сұрақтары;   

Тұтынушы 

электрлік 

жүктемесіне 

есеп жүргізу.  

Қуат және 

Техникалық оқу 

құралдар:  

- интерактивті 

тақта, 


- видео-проектор, 

Миронов 


Ю.М., 

Миронова 

А.Н. 

Электрооборудование 

и 

электроснабжение Трансформаторлық 

 

 

  

 

Модуль бойынша құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

негізгі түрлерінің 

сипаттамасын білу; 

ЭТО 


электржабдықтар 

жүйесінің 

құрылымын және 

параметрлерін білу; 

электротехнологиял

ық орнату 

жабдықтарының 

жұмыс істеу 

ерекшелігі; электрлік 

жүктемелерді 

есептеу негізгі 

әдістері; 

ау 

және түзеткіш шағын бекеттер, 

орналастырушы 

құрылғылар;   

энергия 


жоғалуын 

анықтау, 

техникалық 

сипаттамасын 

алып тастау 

және қыздыруға 

өткізгіштер 

таңдау. 


 

- мультимедиялық  

тақта, 

- дербес  компьютерлер,  

видеоматериалдар,  - көрнекті 

көрсеткіш 

құралдар,   

- Интернет-қоры . 

Пән бойынша оқу-

әдістемелік 

құралдар жиыны.  

Практикалық 

жұмыстарды 

өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқаулар.   

электротермически

х,  плазменных  и 

лучевых  установок 

М.: 

Энергоатомиздат, 1991. 

Рубцов В.П., Батов 

Н.Г. 

Электротехнологические установки 

специального 

назначения - М.: 

Изд-во МЭИ, 

2006.– 82 б. 

Электротехнологич

еские 

промышленные установки. Под. 

ред. А. Д. 

Свенчанского. - М.: 

Энергоатомиздат, 

1982 г. 

Реактивтік қуатты 

өтемақы  

Электроэнергиясын 

тұтынушы ретінде 

электротехнологиялы

қ орнатулардың 

ерекшеліктері; 

Электротехнологиял

ық орнатулардың 

жоғары вольтті 

электржабдықтарын, 

төменгі вольтті 

коммутациялық 

электржабдықтарын, 

құрылымдар мен 

қосу сызбасын, 

Электротехнол

огиялық 

орнатулардың 

электржабдықт

ары 


Электротехнологиял

ық орнатулардың 

жоғары вольтті 

электржабдықтар   Жоғары вольтті 

жабдықтардың 

сөндіру 

қабілеттілігі, 

термиялық және 

динамикалық 

тұрақтылығын 

тексеру, таңдау 

жүргізу. Есеп 

Құрылымдар мен 

қосу сызбасы  

Төменгі вольтті 

коммутациялық 

электржабдықтар         

 

  

 

Модуль бойынша құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

релелік қорғанысын 

білу. 

 

Релелік қорғаныс; 

және релелік 

қорғаныс 

таңдауын 

жүргізу. Жоғары 

және төменгі 

жиілікті 

жабдықтары 

тексеру және 

мінету. 

Электротехнологиял

ық орнатулардың 

электрқоректендіргі

ш сызбаларындағы 

блокадалау  

 «Электротехнологиялық орнатулардың қоректену көздері» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

Электротехнолог

иялық 

орнатулардың (ЭТО)  қоректену 

көзі 


ретінде 

қолданылатын 

электрлік энергия 

түрлендіргіштерд

ің 

әрекет 


ету 

қағидатын, 

Электротехнологиял

ық орнатулардың 

қоректену көздері  

 

ЭТО-ның қоректену 

көздерінің 

жіктелуі және 

қолдану аясы  

Кернеу көзі мен 

токты реттеудің , 

түзетудің негізгі 

сызбасы.  

Қуатты 

реттеу 


және 

генерациялаудың 

негізгі сызбасы. 

Қоректену 

көздерінің 

Техникалық оқу 

құралдар:  

- интерактивті 

тақта, 

- видео-проектор, - мультимедиялық  

тақта, 


- дербес  

компьютерлер,  

- видеоматериалдар,  

Болотов А. В., 

Шепель Г. А.  

Электротехнолог

ические 

установки , 

Москва, Высшая 

школа,1988 

Васильев 

А.С., 


Гуревич 

С.Г., 


Иоффе 

И.С. 


Энергияның 

электромашинала

ры және 

электромагнитті 

түрлендіргіштері 


 

 

  

 

құрылымын  және сипаттамасын 

білу; 


ЭТОЖ 

қоректену 

көздерінің 

құрылу қағидаты.  

Айнымалы 

кернеулі  

жартылай 

өткізгішті 

түрлендіргіштер  

жұмыс  тәртібін 

басқару сызбасы.  

Жиілік 

түзеткіштерінің транзисторлық 

құрылыс 


қағидаты.  

 

- көрнекті 

көрсеткіш 

құралдар,   

- Интернет-қоры . 

Пән бойынша оқу-

әдістемелік 

құралдар жиыны.  

Практикалық 

жұмыстарды 

өткізуге арналған 

әдістемелік 

нұсқаулар.  

 

Источники 

питания 

электротермичес

ких 

установок. М.: 

Энергоатомиздат

, 1985. 

Материалы  для 

электротермичес

ких 


установок: 

Справочное 

пособие/ 

Под 


ред. 

Гутмана 


М.Б.-М.: 

Энергоатомиздат

, 1987. 

Ю.М.  Миронов, 

А.Н.  Миронова. 

Электрооборудов

ание 

и 

электроснабжение 

электротермичес

ких,  плазменных 

и 

лучевых установок. 

М.: 


Энергоатомиздат

Басқарылатын 

тиристорлық 

түзеткіштер  

Транзисторлар 

мен 


тиристорларда 

импульсті 

түрлендіргіштер  

Орта жиілікті 

түрлендіргіш  

Жоғары жиілікті 

транзисторлы 

түрлендіргіш  

Жоғары жиілікті 

шам генераторы   

 

  

 

, 1991. – 376 б. 2.  Рубцов  В.П. 

Исполнительные 

элементы  систем 

автоматического 

управления 

электротехнолог

ическими 

установками: 

Учебное  пособие 

по 


курсу 

«Автоматическое 

управление 

электротехнолог

ическими 

установками».  – 

М.:  Издательство 

МЭИ,  2001.  –  56 б. 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 246.7 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет