Қазақстан республикасы ауыл шаруашылығы министрлігіжүктеу 221.16 Kb.

Дата16.04.2017
өлшемі221.16 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

 

 Университеттің  

Ғылыми Кеңесінің мәжілісінде  

қаралды, Хаттама №12. 27.06.2015ж. 

 

  

 

  

 

  

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

МАМАНДЫҒЫ 

(5В080200; 6M080200; 6D080200) 

ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ  

2015-2019 ЖЫЛДАРҒА ДАМУ 

ЖОСПАРЫ 

 

  

 

                                                                          

«Технология және биоресурстар» 

                                                                         факультеті Кеңесінің шешімімен 

                                     ұсынылған 

                                                                                      Хаттама №10.16.05.15 ж. 

 

                                                                        «Мал шаруашылығы және балық  

                                                                             өнімдерін өндіру технологиясы»  

                                                                             кафедрасының кеңейтілген 

                                                         мәжілісінде қаралған                                                                                                   

                                                                                         Хаттама №18. 15.05.15ж. 

 

  

 

 Алматы, 2015 

МАЗМҰНЫ 

 

№ 

Компонент атауы  Стр. 

 

Білім беру бағдарламасының (ББ) даму жоспарының паспорты Бағдарламаны аналитикалық негіздеу  Білім  беру  бағдарламасының  даму  жоспарында  шешуге бағытталған мәселелердің сипаттамасы 

10 


ББ даму жоспарының негізі мақсаты мен міндеттері 

10 ББ даму жоспарын орындаудан күтілетін соңғы нәтижелер 12 

ББ үшін қауіп-қатар әсерін төмендету бойынша шаралар 12 

ББ жоспарын жүзеге асыру шараларының жоспары 12 

ББ даму жоспарын жүзеге асыру механизмі 14 

ББ даму жоспарын жүзеге асырудың әлеуметтік – экономикалық тиімділігін бағалау 

14 


10 

"Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы" білім 

беру бағдарламасы бойынша бітіруші түлектің моделі 

15 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» білім беру 

бағдарламасының 2015-2019 ж.ж. даму жоспарының Паспорты 

 ББ даму жоспарын жасау 

үшін негіздеме 

-Қазақстан  Республикасының  білім  беру 

саясатына  сәйкес  ББ  дамыту  жоспарының 

2011-2020 жылдарға арналған стратегиясы. 

-Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің 

2020 жылғы дейінгі даму стратегиясы. 

«Мал  шаруашылығы  және  балық өнімдерін 

өндіру 


технологиясы» 

кафедрасының 

2020 

жылға 


дейінгі 

стратегиялық жоспары. 

2  ББ даму жоспарының 

негізгі жасаушылары 

«Мал шаруашылығы және балық өнімдерін 

өндіру 


технологиясы» 

кафедрасының 

меңгерушісі, а.ш. ғ. д., профессор Махатов 

Б. М., профессор-оқытушылар құрамы; 

Жұмыс берушілер:  

"Алель  Агро"  АҚ  дамыту  департаментінің 

директоры, а.ш.ғ. к., Ниязбеков Н.С. 

"  Сары-Бұлақ  компаниясы"  ЖШС  бас 

директоры Ж. Смаилов 

"Адал  АПК  "  АҚ,  ауыл  шаруашылығы 

бойынша директоры Игликов М. А. 

"ҚазМШЖШӨҒЗИ"  ЖШС  бас  директоры, 

а.ш. ғ. д., профессор Омбаев А. М. 

"ҚазМШЖШӨҒЗИ" 

 

филиалы,  "Қой шаруашылығы  ҒЗИ  "  ЖШС  директоры, 

а.ш. ғ. д., профессор Оспанов С. Р. 

ББ даму жоспарын жүзеге асыру мерзімі 

2015 - 2019 жж. 

4  Қаражаттандыру көздері 

және көлемі 

Мемлекеттік  бюджет  және  шаруашылық 

келісім-шарт негізі 

5  ББ даму жоспарын жүзеге 

асырудан күтілетін соңғы 

нәтижелері 

Халықаралық  және  ұлттық  стандартардың 

талаптарына 

сәйкес 


мал 

және 


құс 

шаруашылығы 

саласына 

білікті 


мамандарды даярлау 

 

 2 Бағдарламаны аналитикалық негіздеу 

 

Білім беру бағдарламасы жөнінде мәліметтер 

Білім беру бағдарламасының мазмұны келесі құжаттармен анықталады: 

  Білім беру бағдарламасын жүргізу лицензиясы АБ №0142690, мерзімі 

–  шектеусіз,  берілген  күні  03.07.2011  жыл,  ҚР  БҒМ  БҒСБК  2011  жылғы  3 

шгілдедегі №592 бұйрығы. 


 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға  міндетті  стандарты  (Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2012 

жылғы  23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген); 

Білім  беру  бағдарламасы  оқу  жоспарлары  (типтік,  дербес  және 

жұмысшы)  мен  бағдарламалары  (типтік  және  силлабустар)  арқылы  жүзеге 

асырылады. 

Бакалавриатта 2 білім беру бағдарламасы бар:  

№1  " 

Мал  шаруашылығы өнімдерін  өндірудің 

қарқынды 

технологиясы"- 17 модуль; 

№2  "Жануарлардан  алынатын  өнімдерді  дайындау  және  іске  асыру"– 

17 модуль. 

Магистратурада  (ғылыми-педагогикалық  бағыт)  2  білім  беру 

бағдараламасы бар: 

№  1  "Ірі  мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы"  –  10 

модуль; 

№  2  "Ұсақ  мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы"    –  10 

модуль.  

Докторантура 6 білім беру бағдарламасынан тұрады:  

№  1  "Жануарлардың  тұқымдық  және  өнімдік  қасиеттерін  жетілдіру 

әдіснамасы" – 5 модуль; 

№  2  "Ауылшаруашылығы  жануарларын  қалыпты  азықтандыруды 

жетілдірудің инновациялық технологиялар" – 5 модуль; 

№ 3 "Сүт және ет өндіру технологиясы" – 5 модуль; 

№ 4 "Қойшаруашылығы өнімдерін өндірудің, алғашқы қайта өңдеудің 

және сапасын бақылау жүйесінің технологиясы" – 5 модуль; 

№  5  "Жылқы  өсірудің  және  жылқы  шаруашылығының  экологиялық 

таза өнімдерін өндірудің технологиясы" – 5 модуль; 

№  6  "Ауылшаруашылығы  құстарының  өнімдерін  арттырудың 

инновациялық әдістері" – 5 модуль. 

 

Білім алушылар жөнінде мәліметтер 

Бакалавриат білім беру бағдарламасы бойынша: 

 2013-14 оқу жылында 204 студент, оның ішінде грант бойынша 172; 

2014-15  оқу  жылында  -  218  студент,  оның  ішінде  грант  бойынша  192  және 

2015-16 оқу жылында – 246 студент, оның ішінде грант бойынша 228 студент 

оқыды. 

Білім 


алушы 

студенттердің, 

магистранттардың 

және 


докторанттардың контингенті төмендегі кестеде келтірілген (1-кесте). 

 

  

 

  

 

 1-кесте 

–"Мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы" 

мамандығы бойынша білім алушылардың контингенті 

 

Оқу

 

жылы 

Білім беру бағдарламасы 

Бакалавриаттың 

5В080200–«Мал 

шаруашылығы  өнімдерін 

өндіру 


технологиясы» 

мамандығы 

бойынша 

білім беру бағдарламасы  

Магистратураның 

6M080200–«Мал 

шаруашылығы 

өнімдерін 

өндіру 

технологиясы» мамандығы  бойынша 

білім 


беру 

бағдарламасы 

Докторантураның 

6D080200–«Мал 

шаруашылығы 

өнімдерін өндіру 

технологиясы» 

мамандығы бойынша 

білім беру 

бағдарламасы 

Б

арлы


ғы

 

оның ішінде Б

арлы


ғы

 

оның ішінде Ба

рлы


ғы

 

оның ішінде кө

п ті


лді

 

 гра

нт

 ке

лісім


-

ша

рт 

кө

п тілді

 

 гра

нт

 кө

п ті


лді

 

 гра

нт

 2013-14 

204 


204 

172 


32 

26 


26 

26 
2014-15 

218 


218 

192 


26 

39 


39 

39 


12 

12 


12 

2015-16 


246 

246 


228 

18 


76 

76 


76 

12 


12 

12 


Барлығы  668 

668 


592 

76 


141 

141 


141 

33 


33 

33 


 

Кестеде  көрсетілгендей,  мамандық  бойынша  мемлекеттік  грант 

бойынша 2013-2014 оқу жылында 26 магистрант, 2014-2015 оқу жылында – 

39 магистрант, 2015-2016 оқу жылында – 76 магистрант оқыды. 

Докторанттар  бойынша  мемлекеттік  грантта  білім  алатындар 

контингенті: 2013-14 оқу жылы 9 адам, 2014-15 оқу жылы – 12 адам, 2015-16 

оқу жылы – 12 адам. 

 

Білім беру бағдарламасының дамуы үшін ішкі жағдайлар 

Бакалаврлар,  магистранттар  мен  докторанттарды  даярлау  үшін кафедра 

заманауи  оқу-зертханалық  кабинеттер,  оқытудың  техникалық  құралдары, 

көрнекті және демонстрациялық материалдармен толық қамтамасыз етілген. 

Кафедрада  заманауи  ТОҚ  жарақтандырылған  8  оқу  зертханасы  мен  2  оқу-

ғылыми  зертхана  жұмыс  істейді.  Бұл  зертханалар  толығымен  келесі  құрал 

жабдықтармен 

жарақтандырылған: 

фотоэлектроколориметрлер, 

поляриметрлер,  рефроктометрлер,  далалық  спектрофотометр,  рН  метр, 

иономерлер,  аналитикалық  және  зертханалық  таразылар,  центрифугалар, 

ротаторлар, гомогенезаторлар, зертханалық диірмен, кальциметрлер, муфель 

пеші,  дистеляторлар  және  т.б.  Барлық  оқытушыларда  дербес  компьютерлер 

бар  және  олар  еркін  Ғаламторға  кіре  алады.  Оқу  зертханалары  желдеткіш 

шкафтармен жарақтандырылған. Оқу үрдісінде пайдаланатын материалдық – 

техникалық құрал жабдықтардың жалпы сомасы 8506700 теңгені құрайды. 

Баланстық  құны  зертханалық  жабдықтарды  және  компьютерлік-ақпараттық 

жүйелер шамамен 10,0 млн. теңге. 


Зертханалар  мен  кабинеттердің  санитарлық  жағдайы  нормативтік 

құжаттардың  талаптарына  сәйкес  келеді.  Әрбір  аудиторияға  паспорт 

жасалған. 

Кафедралық  зертханалардан  басқа  "Қазақстан-Жапон"  инновациялық 

орталығының, 

"Қазақстан-Корея" 

инновациялық 

орталығының, 

АҚ 

"Байсерке-Агро"  АҚ,  "Алель  Агро"  ЖШС,  "Компания  Сары-Бұлақ"  ЖШС, "КазНИИЖК,  кафедра  филиалдарының  заманауи  құрал-жабдықтармен 

жабдықталған зертханаларда қан бойынша талдау дұрыстығын анықтау үшін 

ИФА  (иммуноферментті  анализатор);  жоғары  тиімді  сұйықтықты 

хромотограф  LJC-20  (микотоксиндерді  анықтау);  жуу  желісі  бойынша 

(жуылған  жүннің  шығымын  анықтау  үшін);  инкубатор  (in  vitro  аналық 

жасушалар, 

эмбриондар 

өсіру) 


және 

ПТР 


(пцр-амплификатор, 

фотоэлектрокалориметр) 

қызметін 

пайдаланады. 

Тұтастай 

алғанда, 

зертханаларды  жарақтандыру  және  жұмысын  ұйымдастыру  Мемлекеттік 

жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартының  (Қазақстан  Республикасы 

Үкіметінің  23  тамыз  2012  жылғы  №  1080)    69-тармағының  талаптарына 

сәйкес келеді. 

Студенттерді оқыту үдерісінде пайдаланылатын оқу алаңы Мемлекеттік 

жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартының  (Қазақстан  Республикасы 

Үкіметінің  23  тамыз  2012  жылғы  №  1080)  69-тармағына,  санитарлық  және 

өртке 


қарсы 

нормалар, 

нормативтік 

көрсеткіштер 

"Санитарлық-

эпидемиологиялық талаптар тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне балалар 

мен 

жасөспірімдердің" (Қазақстан 

Республикасы 

Үкіметінің 

30 


желтоқсандағы 2011 жылғы № 1684 қаулысы) 40-тармағына сәйкес келеді.  

Қамтамасыз  етілуі  білім  беру  бағдарламаларының  оқу-әдістемелік 

кешендермен пәндер 100% - ды құрайды. 

Білімгерлердің академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру төмендегі ЖОО: 

С.  Сейфуллин  атындағы  Қазақ  агротехникалық  университеті  (Астана  қ.), 

Жәңгірхан  атындағы  Батыс  Қазақстан  агротехникалық  университеті  (Орал 

қ.),  Семей  мемлекеттік  университеті,  Павлодар  мемлекеттік  университеті, 

Путра  Университеттерімен  (Малайзия)  бірге  жасалған  білім  беру 

бағдарламалары арқылы жүргізіледі. 

Дәрістер оқуға, семинарлық және практикалық сабақтар өткізуге шетел 

жоғары  оқу  орындарының  жетекші  ғалымдары  мен  педагогтары  Қазақстан 

Республикасы  ведомстволарының,  ұйымдары,  жетекші  мамандары  белсенді 

түрде тартылады.  

Соңғы жылдары дәріс оқуға шет елдерден келесі ғалымдар тартылды:  

1.  М.  Парес  Касанова,  PhD  докторы,  профессор,  Ллейда  Университеті, 

Испания. 

2.  Джозеф  Пекли,  PhD  докторы,  профессор  Св.  Иштвин  Университеті, 

Венгрия. 

3.  Каталин  Жуга,  PhD  докторы,  профессор  Венгрия  Техникалық 

Университеті.  

4. Симов Желязко Илиев Университетінің профессоры, Пловдив, Болгария.  

5. Ян Межинский, Uniwersytet warminsko-mazurski Olsztynic. 6.  Дойчо  Петров  Димов,  а.ш.  ғ.  к.,  доцент,  Пловдив  университеті, 

Болгария. 

7. Ахмет Аслан, PhD докторы, Эгей университеті (Түркия). 

8. Збигнев Яворский, Мазур университетінің профессоры, Вармин. 

Сондай-ақ, шетелдік ғалымдар ПОӘКешенін ағылшын тілінде әзірлейді.  

Оқу  үрдісіне  практика  жүзінде  жұмыс  істейтін  мамандарды  тарту, 

теория  мен  практиканы  интеграциялауға  және  түлектерге  кәсіби  ортада 

жылдам  бейімделуге  септігін  тигізеді.  Соңғы  оқу  жылдары  жетекші 

мамандарды  шақыру  арқылы  дәрістер  жүргізілді.  Шақырылғандардың 

арасында  "ҚазМШЖШӨҒЗИ"  ЖШС  бас  директоры,  а.ш.ғ.  д.,  профессор  А. 

С.Омбаевты,  "Қазақ  мал  шаруашылығы  және  жемшөп  өндірісі"  ЖШС  бас 

директорының  орынбасары,  а.ш.ғ.  д.,  профессор  Б.Мусабаевты,  "Қазақ  мал 

шаруашылығы және жемшөп өндірісі" ЖШС бас ғылыми қызметкер а.ш.ғ. д., 

профессор  Н.Ф.Жазылбековті,  "ҚазМШЖШӨҒЗИ"    филиалы,  "Қой 

шаруашылығы ҒЗИ " ЖШС директоры, а.ш.ғ. д., профессор Б. Р.Оспановты, 

"Мал  шаруашылығы  және  жемшөп  өндірісі  ҚазҒЗИ  "  ЖШС,  жылқы 

шаруашылығы бөлім меңгерушісі, а.ш.ғ. д., профессор С.Рахмановты, "Алель 

Агро"  АҚ  дамыту  департаментінің  директоры,  а.ш.ғ.к.  Н.С.Ниязбековті,  

"Сары-Бұлақ компаниясы" ЖШС бас директоры Ж.Смаиловты, "Адал АПК " 

АҚ, ауыл шаруашылығы бойынша директоры М. А. Игликовты және басқа да 

көптеген ғалымдарды ерекше атап көрсетуге болады. 

 

Қоршаған социумға сипаттама 

Білім  беру  бағдарламасының  дамуының  басым  бағыттары  студентті 

жеке  тұлға  ретінде,    оның  дербес  қабылетін  ашатын,  оқу  үрдісіне 

қызығушылықтанытатын және белсенді қалыптасқан білімгер етіп дайындау 

болып табылады. 

Білім  беру  ортасының  негізгі  оның  әлеуметтік  компоненті,  5В080200, 

6М080200  және  6D0802000–  Мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру 

технологиясы мамандығы бойынша ББ қатысты – ол 85 жылдық дәстүр және 

ҚазҰАУ  имиджі,  өзара  жауапкершілік,  моральдық  эмоциональдық  климат; 

білімгірлерді  әлеуметтік  қолдау,  оқудан  тыс  қызмет  (шығармашылық 

ұжымдар,  спорттық  секциялар,  ғылыми  бірлестіктер  және  т.б.)  болып 

табылады. Интелектуалды – даму ортасы негізгі компоненттердің бірі болып 

есептеледі.  Оларға:  оқытудың  заманауи  технологиясы  (оқытудың 

интерактивті әдісі), факультативтер жүйесі (іскерлік ойындар, экскурсиялар), 

белгілі тақырып бойынша білім алуға арналған әртүрлібағыттағы элективтік 

курстар  жүйесінің  білім  беру  бағдарламалары,  әртүрлі  деңгейдегі 

интелектуальды  конкурстар  жүйесі  (пәндік  және  пән  аралық  олимпиадалар, 

конкурстар,  турнирлер,  интелектуальды  марафондар,  ойындар  және  т.б.), 

дарынды студенттерді қолдау жүйесі жатады. 

Білім  беру  ортасының  барлық  құрылымдары  ашық,  өзін  көрсетуге 

мүмкіндік  береді,  ол  оқу  қызметіне  қызығушылығын  арттыруға,  қарым-

қатынастық дағдысын қалыптастыруға септігін тигізеді. 

 


Білім  беру  бағдарламасын  жүзеге  асыратын  ПОҚ  туралы 

мәліметтер 

Кафедраның  ғылыми  дәрежесі  бар  қызметкерлері  профессор-

оқытушылар  (ПОҚ)  құрамының  89,4%  құрайды,  оның  ішінде  ҚР  ҰҒА–ның 

корреспондент 

мүшесі 

 

(Садықұлов Т.С.), 

16 


профессор, 

қауымдастырылған  профессор,  9  аға  оқытушы,  1  ғылыми  дәрежесі  бар ассистент  және 1 ассистент бар. Ғылыми дәреже бар қызметкерлер санының 

жыл сайын өсу тенденциясы байқалады. 

Кафедра  қызметкерлеріне  шетелдер  мен  Қазақстан  республикасының 

жетекші  ғылыми  орталықтарында  біліктілігін  жоғарылатуға  мүмкіндік 

жасалған.  Соңғы  жылдары  төмендегі  кафедра  оқытушылары  Қазақстан 

Республикасында  және  одан  тыс  жерлердегі  ғылыми  орталықтарда 

тағлымдамадан  өтті:  профессор  Махатов  Б.  М.,  Нұрғазы  Қ.  Ш.,  Конкук 

Университетінде  (Оңтүстік  Корея,  Сеул  қ.);  аға  оқытушы  Кусаинова  Ж.  А. 

Путра Университетінде (Малайзия, Куала Лампур); аға оқытушы Нуралиева 

У.  А.  Солерна  Университетінде  (Италия,  Рим  қ.),  еліміздегі  ҚР  АШМ" 

Үшқоңыр" оқу кешенінде келесі оқытушылар: Махатов Б. М., Шыныбаев Д. 

С., Джунисов А. Бупебаева Л. Шаугимбаева Н., Қойшыбаев А., Жумагалиева 

Ж.,  Баймажи  Е.,  Нұралиева  У,  Кумганбаева  Р.,  Құсайынова  Ж.,  Кадыкен  Р. 

Қазақстандық  сапа  ұйымында  Ішкі  аудит  "бағдарламасы  бойынша  сапа 

менеджменті  жүйесінің  ХС  талаптарына  сәйкес  ИСО  9001"  Адылканова  Ш. 

Р.,  қайта  даярлау  курстарында,  Дука  О.  -  ҚР  АШМ"Байсерке-Агро"  оқу-

ғылыми  және  өндірістік  орталығында.  Нуралиева  У.  -  ауыл  шаруашылығы 

жануарларын  қолдан  ұрықтандыру  бойынша  "Республикалық  мал 

шаруашылығын асылдандыру" "Асыл Түлек" АҚ, Төлегенов С., электрондық 

оқулықтар  мен  интерактивті  тақтаны  оқу  процесінде  пайдалану  тренингтік 

курстар әдістемесі бойынша АҚ "Ұлттық ақпараттандыру орталығында" курс 

оқып бітірген. 

Кафедра  оқытушылары  соңғы  үш  жылда  ғылыми  қызмет  саласында 

елеулі табыстарға қол жеткізді. Мемлекеттік тапсырыс бойынша ҚР БҒМ, ҚР 

АШМ  ҒЗТКЖ  бойынша  15  ғылыми  жобалар  (іргелі  және  қолданбалы 

сипаттағы)  және  бір  ендіру  бойынша  жұмыс  бағдарламасы  019  Алматы 

облыстық  ауыл  шаруашылығы  басқармасының  тапсырмасы  бойынша 

ғылыми жұмыстар жүргізілді. 

Профессор-оқытушылар  құрамы  ғылыми  мақалаларды  тек  Қазақстан 

республикасының  салалық  журналдарында  ғана  емес,  сонымен  бірге  шет 

елдерге  конференциялардың  материалдар  жинақтарында,  жалпы  алғанда  57 

жұмыс  республикалық  және  халықаралық  басылымдарда,  оның  ішінде  7-уі 

импакт-факторлы  басылымдарда  (Thomson  Reuters,  Scopus),  21  БҒМ  ҒК  

ұсынған басылымдарда, 5 ғылыми монография, 17 мақала ҚР журналдарында 

жарық көрді.  

Төменде  импакт-факторы  бар  жарияланымдарда  жарық  көрген 

мақалалар тізімі көрсетілген: 

1. Orumbayev Anuar, Tanatarov Amanzhol, Alpeisov Shokhan. Biochemical 

Analysis of Blood and Meat Samples of African Ostriches (StruthioCamelus) from 


Ostrich around Almaty, Kazakhstan. Asian, Journal of Exсtrimental Sciences. Vol 

26.  №1,  Page-қимылдар  жасау  49-52  (импактфактор  0,170-берілген 

ақпараттық Томсон Рейтер), 1682-8356. 

2. Kusainova Zhanar, Tanatarov A. B., M. E. Soltan, A. A. Sambetbaev. Per-

rormance of Some Productive Traits of Broiler Chickens as Affected by Different 

Landing  in  Closed  Houses.  Journal  of  Animalonol  Veterinary  Advances  2012, 

№11,  Page  3609-3612  (импакт  фактор-0,176-компаниясының  ақпараттық 

базасының  деректері  бойынша  Томсон  Рейтер)  12б.  1680-5593  импакт 

факторлы  0,176-компаниясының  ақпараттық  базасының  деректері  бойынша 

Томсон Рейтер 12б. IF - 0,176.  

3. Коржикенова Н., Самбетбаев а. А. "No difference in antler asymmetries 

between  two  captive  maral  deer",  "  INTERNATIONAL  JOURNAL  OF 

MORPHOLOGY, SJR 0,23 2. 3б. (импакт фактор-0,23 ақпараттық базасының 

деректері бойынша Томсон Рейтер). 

4.  Коржикенова  Н.,  СамбетбаевА.А.  "A  Limit  for  Antler  Length  in 

Captive Marals" INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY 32 (2) 568-

570.  2014  (импакт  фактор  0,2  ақпараттық  базасының  деректері  бойынша 

Scopus). 

5.  Коржикенова  Н.,  Самбетбаев  а.  А.  Efficiency  of  mineral  feed 

supplement using in maral deer (Cervuselaphussibiricus) diets. LifeScienceJournal 

2014;  11  (8б)  368-372  (импакт  фактор-0,51  ақпараттық  базасының  деректері 

бойынша Scopus). 

6.  ЖумагалиеваГ.,  Шыныбаев  Д.  С.  "Early  Preliminary  Assessment  of 

Breeding  Qualities  of  South  Kazakh  Merino  sheep  таратушы  Breed"  Global 

Beterinaria.  13(4)  462-466.  2014  Пәкістан.  4б.  (импакт  фактор  0,1-

компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша Scopus). 

7. Смагулов Д., Садықұлов Т. С. Results of different methods assortment 

at  perfecting  of  saryarka  sheep  таратушы  breed.//-  The  2nd  international 

conference:  "Recent  Trends  in  Science  and  Technology  Management".  London: 

Scieuro,  2014.  pp:  139-145.  (импакт  фактор-0,17-компаниясының  ақпараттық 

базасының деректері бойынша Scopus). 

Кафедрада  ғылыми  семинарлартыңдалады,  жүргізілген  зерттеулердің 

есептері,  магистранттар  мен  докторанттар  жоспарлары  мен  ағымдағы  жай-

күйі тұрақты негізде қаралады.  

Студенттердің  ғылыми-зерттеу  жұмысы  тұтастай  алғанда,  дипломдық 

жұмыстар  дайындаумен  аяқталады.  Оның  нәтижесінда  барлығы  56  мақала 

жарық  көрді,  жас  ғалымдар  конференцияларда  баяндамалар  жасады. 

Олардың динамикасы келесідей:  2013-2014 оқу жылы - 2 рет; 2014-2015 оқу 

жылы – 3 және 2015-16 оқу жылы - 2. Кафедрада мынадай студенттік ғылыми 

үйірмелер  жұмыс  істейді:  "Құсшы",  "Биоген",  "Селекционер",  "Мал 

азықтандыру", 

"Жылқышы", 

"Ит 

шаруашылығы", "Қошақан", 

"Тауартанушы", "Скотовод" (хаттама № 1, 15 қыркүйек 2014 ж.).  

ББ жетістіктерінің көрсеткіштері 

Білім  беру  бағдарламасы  тиімділігінің  негізгі  көрсеткіші  жұмысқа 

орналасқан  түлектер  болып  есептеледі.  Соңғы  екі  жылда  жұмысқа 

орналасқан  түлектердің  үлесі:  2013-2014  оқу  жылында  93%,  2014-  2015  - 

84%; ал магистранттар тиісінше 64% және 88%. 

Білім беру бағдарламасының жетістіктеріне мамандарды мақсатты және 

салалық  ҒЗИ  жасалған    келісім  –  шарттардың  негізінде  ғылыми-зерттеулер 

жүргізу  мен  ғылыми-педагогикалық  кадрларды  даярлау  жатады.  Олар 

төмендегі мекемелер: К. А. Тимирязев атындағы Мәскеу ауыл шаруашылығы 

академиясы (Ресей); Бүкілресейлік мал шаруашылығы ҒЗИ (Ресей); Иркутск 

ауыл  шаруашылық  академиясы  (Ресей);  Ллейда  Университеті  (Испания); 

Шығыс  Финляндия  Университеті  (Финляндия);  Кабу  Сұлтанатының 

Университеті (Оман сұлтандығы); Путра Университеті (Малайзия); тағамдық 

технологиялар  Университеті  Пловдив  (Болгария);  Базел  Университеті 

(Швейцария);  Трансильван  университеті  (Румыния);  Тулуза  Университеті 

(Франция); 

Беларусь 

мемлекеттік 

ауылшаруашылық 

академиясы 

(Белоруссия).  

Студенттердің  ҒЗЖ  орындауға  тартылған  үлесі  төмендегідей:  2013  оқу 

жылы - 33%, 2014 оқу жылы-35%, магистранттар мен докторанттар - 100%. 

 

3  Білім  беру  бағдарламасының  даму  жоспарында  шешуге 

бағытталған мәселелердің сипаттамасы 

Бүгінгі таңда кафедрада келесі проблемалар бар: 

 

Шет  ел  тіліндегі  оқу-әдістемелік  әдибеттермен  қамтамасыз  етілуі төмен; 

 Электрондық  оқулықтар  мен  білім  беретін  бағдарламаларды  жасау 

жүйесі жолға қойылмаған; 

 

Ғылыми зертханалардың 

заманауи 

құрал-жабдықтар 

және 


аспаптармен жарақтандырылуы төмен; 

 Кафедра  ПОҚ  импкат-факторы  жорналдарда  ғылыми  мақалалар 

жариялауға ынталары төмен. 

 

4  Білім  беру  бағдарламасының  даму  жоспарының  негізгі  мақсаты 

мен міндеттері 

ББ  мақсаты  мемлекет,  қызығушылық  білдіретін  тұлғалар  мен 

білімгерлердің қажеттілігін  қанағаттандыратын, сапалы білім беру  қызметін 

көрсету. 

ББ даму жоспарын құру кезінде оларды жүзеге асыруға арналған барлық 

қажетті ресурстар ескеріледі. 5В080200  –  Мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы  білім 

беру бағдараламасының нақты мақсаты: 

 білім беру – кәсіби пәндерді меңгеру және оларды кәсіби қызметінде 

жүзеге  асыру  үшін  қажетті  іргелі,  практикалық  білімдерді,  іскерлік  пен 

дағдыны қалыптастыру; 


кәсіби – бағалы ауыл шаруашылығы малдарының геноқорларын тиімді 

пайдалану  мақсатында,  селекция  және  мал  өсіру  мәселелерін  дұрыс  шешіп, 

ауыл  шаруашылығы  малдарын  жетілдіруде  ғылымға  негізделген  жүйені 

жасау  үшін  мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы  саласында 

жоғары деңгейдегі мамандар дайындауды қамтамасыз ету; 

ғылыми–  мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы 

саласында студенттерді зерттеу жұмыстарына тарту және ғылыми зерттеулер 

нәтижелерін енгізу арқылы білім мен ғылымды интеграциялауды қамтамасыз 

ету. 


 

6М080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы білім 

беру бағдарламасы: 

 білім  беру  –  өзін-өзі  дамыту  мен  жетілдіру  қабылеттерін,  өмір  бойы 

жаңа  білімдерді  игерудің  шығармашылық  дағдыларын  қалыптастыру; 

педагогика  мен  психологиядан  ЖОО  шеңберінде    қажетті  білімнің 

минимумын алу және оқытушылық тәжірибені меңгеру; 

-  кәсіби  –  әртүрлі  ауыл  шаруашылығы  мекемелерде  мәселелерді  дұрыс 

қойып, оны шешуге қабілетті, зерттеу жұмыстарын ойдағыдай жүргізе алып, 

өзіндік азаматтық ұстама бар кәсіби мәдениеті жоғары мамандар даярлау;     

-  ғылыми  –  мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы 

саласында  мемлекет  пен  нарықтың  ықпал  етуіне  байланысты,  сондай-ақ 

ғылыми және практикалық жұмыс жүргізу мен ғылыми ізденістерге қажетті 

алғашқы нәтижелер алып, оны  докторантурада жалғастыру үшін теориялық 

және практикалық тұрғыдан жеке-жеке дайындауды тереңдету.  

-  басқарушы  -  басқару  қызметі  дағдыларын  әртүрлі  ауыл 

шаруашылығы  мекемелерінің  малшаруашылығы  саласында  қазіргі  заманға 

ғылым зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуді үйрену.  

 

6D080200  –  Мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы  білім 

беру бағдарламасы: 

 кәсіби  –  жоғары  және  орта  оқу  орындарында  сабақ  беруге,  қазіргі 

заманға ғылыми және практикалық мәселелерді алға қойып, оларды шешуге 

қабілетті кәсіби жоғары деңгейдегі мамандарды даярлау;  

 ғылыми  –  соңғы  отандық  және  шетелдік  тәжірибелерді  пайдалана 

отырып,  мал  шаруашылығы    өнімдерін  өндіру  технологиясы  саласында 

теориялық білімдерді нақ ғылыми зерттеулер міндеттерімен ұштастыра алуы;

 

  

басқарушы 

– 

ауыл 


шаруашылығының 

әртүрлі 


саласында 

атқарылатын  жұмыстардың  даму  бағыттарын  анықтау,  сондай-ақ 

селекциялық-генетикалық  зерттеулерді  жүргізіп,  алынған  нәтижелерден 

қортынды шығару. 

Білім  беру  бағдарламалары  5B080200,  6М080200,  6D080200  Мал 

шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы негізделген принциптері:  

-  құзырлылық  тәсілді  құру  қамтамасыз  ететін,  вариативтілік  және  әртүрлі 

деңгейдегі  ұсынылатын  оқу  бағдарламаларының  және  білім  беру 

қызметтерін; 

- үйлестіру және өзара бейімдеу, оқу жоспарлары мен бағдарламалар; 

- логикалық аяқталуының білім берудің әрбір деңгейін дайындау; -  қамтамасыз  ету  қанағаттандыру  білім  алушылардың  байланысты 

қабілеттері;  

- теорияның практикамен байланыс; 

- бағдарлау білім беру бағдарламаларын оқытудың нәтижесі. Мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу қажет: 

• Құру инновациялық білім беру ортасы; 

Білім беру кеңістігін кеңейту

•  Бағыттау  білім  беру  бағдарламасына  ғылыми-зерттеу  қызметі  білім 

алушылар; 

• Қамтамасыз ету білім деңгейі қазіргі заман талаптарына сәйкес және сұрау; 

- практика 

• Дамыту ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық білім алушыларды; 

Кадр әлеуетін дамыту

•  Тілдік  даярлығын  күшейту,  ПОҚ  арқылы  міндетті  түрде  бару  курс  шет 

тілдерін үйрену, құрылған, кезінде университетте және оның аумағынан тыс 

жерде. 


•  Кеңейту  жұмыс  берушілердің  қатысу  аграрлық  сектор,  білім  беру 

процесінде; 

•  Халықаралық  ынтымақтастықты  кеңейту  университеттің  жоғары  оқу 

орындарымен, алыс және жақын шет аясында ғылыми жобалар мен оқу. 

 

5 ББ даму жоспарын орындаудан күтілетін соңғы нәтижелері 

 Кафедраның  білім  беру  жүйесі,  ПОҚ  кәсібилігінің  ұдайы  өсуінің 

тиімділігі жоғарылайды; 

 

Кадр,  ақпараттық  –  ресурстық,  материалдық  –  техникалық  әлеует жетілдіріледі; 

 Білім сапасы жоғарылайды; 

 «Мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы»  білім  беру 

бағдарламасы бойынша еңбек нарығында түлектердің қажеттілігі артады. 

 

6 ББ үшін қауіп – қатер әсерін төмендету бойынша шаралар 

Білім  беру  бағдарламасының  табысты  жүзегеасыруда  әртүрлі  қауіп  – 

қатердің  әсері  болуы  мүмкін  және  соған  байланысты  оларды  төмендету 

бойынша сақтандыру шаралары жасалды. 

 

білімгерлер контингентін ақылы – келісім шарт негізінде тарту 

электронды  оқу  басылымдарын  мемлекеттік  тілде  жасау  мен  еңгізу бойынша ПОҚ жұмысын жеделдету; 

 шаруашылық  субъектілермен  практика  өту  мен  ары  қарай  жұмысқа 

орналастыру бойынша келісім –шарттар жасау; 

 

академиялық  ұтқырлыққа  жүзеге  асыру  мақсатында  ПОҚ  алыс шетелдердің  ҒЗИ  мен  ЖОО  білімділігін  жоғарылату  бойынша  жұмыстарды 

күшейту;  

ҚР Министрліктері мен халықаралық ұйымдардың  ғылыми  – зерттеу жұмыстарын  қаржыландыру  грантын  алуға  жарияланған  конкурстарға 

белсеңді қатысу; 

 

заманауи құрал – жабдықтарды жоспарлы түрде уақытында сатып алу және  приборлар  мен  құрал  –  жабдықтардың  паркін  ұдайы  толықтырып 

отыру. 


 

7 ББ жоспарын жүзеге асыру шараларының жоспары 

№  


р/н 

Шаралар 


Жүзеге 

асыру 


мерзімі 

Жұмыс берушілердің пікірлерін ескере отырып бакалавриат, магистратура және докторантураның ББ 

жетілдіру 

2015-2019

 Білім  беру  бағдарламалары  бойынша  оқулықтар,  оқу 

құралдары мен әдістемелік нұсқаулардың жоспарын құру 

2015-2019

 Орыс  және  ағылшын  тілінде  жаңа  ОӘӘ,  компьютірлік 

бағдарламалар жасау 

2015-2019

 Білім  алушылар  мен  ПОҚ  академиялық  ұтқырлықтарын 

белсенді жүзеге асыру 

2015-2019

 Жетекші  шет  елдердің  университеттері  және  ғылыми 

орталықтарымен әріптестік байланыс пен ғылыми қарым 

–  қатынасты  кеңейту,  ғылыми  жұмыстар  орындау  мен 

білімгерлерге  дәріс  оқу  үшін  шет  елдердің  жетекші 

ғалымдарын тарту 

2015-2019

 Шет тілін білетін ПОҚ санын арттыру 2015-2019

 Оқу  зертханаларын  заманауи  құрал  –  жабдықтармен 

жарақтандыру 

2015-2019

 ҚР 

АШМ, 


БҒМ 

ғылыми 


жобалары 

бойынша 


конкурстарға  сонымен  қатар  өндіріс  ӘКК  және 

шаруашылық  субъектілерінің  тапсырыстары  бойынша 

орындайтын жобаларға өтінім беру 

2015-2019

 Thomson  Reuters,  Scopus  және  Springer  базасына  кіретін жорналдар мен импакт – факторлы ғылыми жорналдарда 

мақалалар жариялау 

2015-2019

 

10  5В080200,  6М080200,  6D080200-  Мал  шаруашылығы өнімдерін  өндіру  технологиясы  мамандығы  бойынша 

тәуелсіз ұлттық мамандырылған аккредиттеуден өту 

2016 

11  ҚР ЖОО арасында мамандықтардың ұлттық рейтингісіне қатысу 

Жыл сайын 

12  Студентерді  «Мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру 

технологиясы»  мамандығы  бойынша  Республикалық 

олимпиадаларға дайындау және қатыстыру 

2015-2019

 

13  Түлектердің  жұмысқа  орналасуына  ұдайы  мониторинг 2015-2019

 


жүргізу 

14  Білім 

алушылардың  өндірістік  және  зерттеушілік 

практикаларын  өту  бойынша  салалық  ұйымдармен 

келісім – шарттар жасау 

2015-2019

 

 

8 ББ даму жоспарын жүзеге асыру механизмі Мал  шаруашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы  мамандығы 

бойынша  Мемлекеттік  грант  санын  көбейту  үшін  мектеп  бітіруші  және 

колледж түлектері арасында мақсатты бағытта кәсіби – бағдар жұмыстарын 

жүргізу.  Білім  беру  бағдарламасын  сапалы  жүзеге  асыру  үшін  кафедраның 

ПОҚ және қызметкерлері жұмыс берушілердің тікелей қатысумен элективтік 

пәндердің каталогтарын жасайтын болады. Шет елдердің серіктес ЖОО және 

ҒЗИ  академиялық  ұтқырлық  аясында  кафедраның  ПОҚ  білім  беру  мен 

ғылымның  және  инновациялық  технологияларын  ендіруді  белсенді  жүзеге 

асыратын  болады.  Білім  беру  бағдарламасы  бойынша  Қазақстан 

Республикасының  барлық  аймақтарының  шаруашылық  субъектілерінен 

жұмыс  берушілерді  жыл  сайын  «Түлектер  жәрмеңкесін»  өткізуді 

ұйымдастыру  арқылы  жұмысқа  орналасқан  түлектердің  жоғарғы  үлесін 

қамтамасыз ету.  

 

9  ББ  даму  жоспарын  асырудың  әлеуметтік  –  экономикалық 

тиімділігін бағалау 

ББ  даму  жоспарын  жүзеге  асыру  нәтижесінде  әлеуметтік  – 

экономикалық тиімділіктерді қамтамасыз ету қарастырылады: 

 Кәсіби  білім  беру  сапасын  жоғарылату,  яғни  топырақтану  және 

агрохимия саласы мамандарының бәсекелестікке қабылеттілігін арттыру; 

 

Әлеуетті  жұмыс  берушілердің  қажеттілігін  қанағаттандыратын түлектер дайындау; 

 Кәсіби кадрлар дайындауда жұмыс берушілердің рөлін күшейту; 

 Білікті  кадрларга  сұранысты  жоғарылату,  олардың  жастық 

құрылымын қолайландыру; 

 

Жастардың  кәсіби  өзін  –  өзі  жүзеге  асырудың  мүмкүндіктерін кеңейту; 

 Перспективті педагог кадрлардың басқа салаға кетуін тоқтату; 

 Оқу –материалдық базаны жаңарту ( оқу- зертханалық, компьютерлік 

және  технологиялық  базаны  заманауи  талаптар  мен  нормаларға 

сәйкестендіру). 

 

10 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша бітіруші түлектің моделі 

 

5В080200- Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіру технолгиясы 

6М080200- Мал 

шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технолгиясы 

6D080200- Мал 

шаруашылығы өнімдерін 

өндіру технолгиясы 

Істей б

ілу


і;

 

Зоотехния 

ғылымының 

теориялық 

негіздері, 

морфология, 

анатомия, 

гистология, 

биохимия, 

физиология, 

мал 

өсіру, 

генетика 

және 

ауыл 

шаруашылығы  жануарларын 

азықтандыру, 

механикаландыру 

және 

электрлендіру, 

өндірістік 

процестерді 

шаруашылықтарында 

ұйымдастыруды; 

асыл 

тұқымдық 

жануарларға 

арналған  зауыттарда  және 

асыл  тұқымды  репродуктор-

шаруашылықтардағы 

ерекшеліктерін; 

жануарларды  азықтандыру; 

салалық  стандарттар  мен 

нормативтік 

құжаттар, 

өндіріс 

технологиясы, 

зоогигиене 

және 

мал 

шаруашылығы 

өнімдерін 

қайта  өңдеу  қасиеттері; 

негізгі  және  бочной  мал 

шаруашылығы 

өнімдері; 

сапасына 

әсер 

ететін 

факторлар мен ет, сүт, тері 

және 

жүн 

негіздері; 

ұйымдастыру,  басқару  және 

жоспарлау 

саласы; 

эксперименттер 

мен 

бақылау, 

жинақтау 

мен 

ақпаратты 

өңдеу; 

маркетинг, 

мал 

шаруашылығы өнімдері. 

 

жануарлардың  қабылданған 

технологияға 

сәйкес 

азықтандыру, 

мал 

шаруашылығы  өнімдерінің 

жақсарта  отырып,  оның 

сапасын және өзіндік құнын 

төмендете 

отырып 

жүргізуге, 

өндірісті 

қамтамасыз  ете  отырып, 

ұтымды 

басқару, 

прогрессивті 

әдістерді 

қолдануға;  асыл  тұқымдық 

жануарлардың  әр  түрлі 

тұқымдары,  типтері  мен 

түрлеріне 

нақты 

технологияларды  қолдану; 

цехтар, 

бригадалар, 

зертханалар  жұмыстарын 

жүргізуге  жетекшілік  ету, 

зоотехникалық 

және 

тұқымдық  есепті  қолдана 

отырып, 

генетикалық-

математикалық 

және 

статистикалық  талдауды, 

ғылыми-техникалық 

ақпаратты,  ЭЕМ  және 

дербес 

компьютерлерді 

пайдалана 

отырып, 

дағдылары 

іздеу 

және 

пайдалану, 

өз 

бетінше 

шешім қабылдау.  

 

Мал 

шаруашылығы 

ғылымының  эволюциялық 

дамуының  негізгі  кезеңдері 

туралы 

және 

парадигмалар 

ауысуы 

туралы;  

мал 

шаруашылығы 

саласындағы 

ғылыми 

мектептер, 

олардың 

теориялық 

және 

практикалық  әзірлемелері 

туралы;  

әлемдік 

және 

қазақстандық 

зоотехния 

ғылымының 

ғылыми 

тұжырымдамалары 

туралы 

 

Бі

лу

і және т

үсі


не 

бі

луі: 

-жануарлардың 

әртүрлі 

жыныстарында, 

популяциялары 

мен 

жүйелерінде 

генетикалық-

математикалық 

параметрлерін 

селекция 

тәсілдерімен  бағалау  және 

іріктеумен; селекция, 

азықтандыру 

және 

технология 

салаларының 

теориялық 

және 

практикалық 

негіздерімен; құс 

өсімін 

молайту 

әдістерімен 

мен 

сапасын 

бағалаумен; 

-  ата-ана  жұп  тобында,  әр 

түрлі 

шаруашылық 

санаттарында 

іріктеуді 

жүзеге асыру тәсілдеріментөмен 

сапалы 

асыл 

тұқымды  төл  бойынша  іс-

шаралар  әзірлеу,  олардың 

алдын 

алу, 

төменгі 

көрсеткіштердің  себептерін 

талдау арқылы өнімділігі мен 

өсімін молайту әдістерімен; ғылыми  -  техникалық 

жетістіктерді, 

отандық 

және  шетелдік  ғылым  мен 

техника 

дағдыларын 

өз 

бетінше  зерделеу  бойынша 

арнайы 

және 

басқа 

әдебиеттерге шолу . 

 

Мал 

шаруашылығының 

халық  шаруашылығындағы  

рөлі  туралы  түсінігі,  оның 

ішінде,  ет,  сүт, жұмыртқа 

өндіру  салалары  туралы 

терең білімінің болуы.  

заманауи 

тенденциялардың, 

бағыттары 

мен 

заңдылықтарын 

дамыту 

отандық 

ғылымның 

жаһандану 

және 

интернационалдандыру; 

ғылыми 

танымның 

әдіснамасын; 

жетістіктері 

әлемдік 

және 

қазақстандық 

зоотехникалық ғылым; 

ұғыну 

және 

қабылдау 

ғылым 

мен 

білімнің 

әлеуметтік 

жауапкершілігін; 

жетік  жүзеге  асыру  үшін 

шет  елмен  ғылыми  қарым-

қатынас  коммуникациясы 

және  ынтымақтастықты 

білуге және түсінуге:  

ұйымдастыру,  жоспарлау 

және  іске  асыру  процесіне 

ғылыми зерттеулер; 

талдау, 

бағалау 

және 

салыстыру 

әр 

түрлі 

теориялық 

тұжырымдамасын 

зерттеу  және  қорытынды 

жасау;  

талдау  және  ақпаратты 

өңдеу, әр түрлі көздерден;  

жүргізуге, 

өз 

бетінше 

ғылыми 

зерттеу 

сипатталатын 

академиялық тұтастығын, 

заманауи  теориялар  мен 

талдау әдістері; 

генерациялау  өзінің  жаңа 

ғылыми 

идеяларды 

хабарлауға,  өз  білімдерін 

және 

оны 

ғылыми 

қауымдастыққа  баяндау, 

ғылыми 

танымның 

шекарасын кеңейту; 

таңдау 

және 

тиімді 

пайдалану 

заманауи 

зерттеу әдіснамасын; 

жүйелі 

түсіну 

және 

зерттеу 

саласында 

сапалылығы 

және 

нәтижелері  тативность 

таңдалған 

ғылыми 


әдістерін; 

ғылыми 


іс-шараларда, 

іргелі  ғылыми  отандық 

және 

халықаралық жобаларға қатысу; 

ұжымды  жетектеу  және 

лидерлік басқарудың;  

жауапты 


және 

шығармашылық 

қарым-

қатынасты,  ғылыми  және М

әсе


лел

ерг


е 

құ

зыретті 

бо

луы: 

 

Жануарлардың сырт пішіні, 

экстерьер  және  өнімділігі: 

сондай-ақ 

мал 

шаруашылығы 

өнімінің 

сапасы  бойынша;  селекция 

әдістерімен  жүргізу  үшін 

асыл  тұқымдық  жұмыс 

жағдайында 

нақты 

технологиялар; 

энергия 

үнемдеуші 

технологиялармен, 

жыл 

бойы  пайдаланатын  және 

сүт 

пен 

ет 

өндіруде 

өнеркәсіптік 

тәсілдерді 

бағалау  бойынша  әдістерді 

меңгеру 

 

ғылыми 

және 

ғылыми-

педагогикалық 

қызметі 

жағдайында  тез  жаңару 

мен  өсуді  ақпараттық 

ағындардың; 

қою 

мен 

шешуде 

теориялық 

және 

қолданбалы 

мәселелерді 

ғылыми зерттеу; 

жүргізуге 

кәсіби 

және 

жан-жақты 

талдау 

проблемаларды тиісті; 

мәселелері 

тұлғааралық 

қарым-қатынас және адам 

ресурстарын басқару; 

жоо мамандарды дайындау 

мәселесінде; 

сараптама жүргізуге  

тез  жаңару  мен  өсуді 

ақпараттық  ағындардың 

ғылыми 

және 

ғылыми-

педагогикалық 

қызметі 

жағдайында; 

теориялық 

және 

қолданбалы 

мәселелерді 

қою  мен  шешуде  ғылыми 

зерттеу; 

жүргізуге 

кәсіби 

және 

жан-жақты 

талдау 

проблемаларды тиісті; 

мәселелері 

тұлғааралық 

қарым-қатынас және адам 

ресурстарын басқару; 

жоғары 

білімді 

мамандарды 

дайындау 

мәселесінде; 

жүргізуге, 

ғылыми 

зерттеулер 

мен 

жобаларды  сараптамадан 

өткізуге; 

үнемі 

кәсіби 

өсуді 

қамтамасыз  ету  бойынша 

құзыретті болуы.  

 

 «Мал шаруашылығы және балық 

 өнімдерін өндіру технологиясы» 

 кафедрасының меңгерушісі                                              Б.Махатов 

 

«Технология және биоресурстар»  

факультетінің деканы                                                         Б.Буралхиев  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал