«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының алғыс сөзіжүктеу 22.29 Kb.
Pdf просмотр
бет7/13
Дата27.04.2017
өлшемі22.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

KAZAKHSTAN ENGINEERING CO.
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

83
«Қазақстан Aselsan инжиниринг» ЖШС
«Қазақстан Aselsan инжиниринг» ЖШС 2011 жылғы 18 сәуірде құрылды.   
Бірлескен кәсіпорынның құрылтайшылары: «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (50%), Aselsan түр-
киялық компания (49%) және Түркия Қорғаныс өнеркәсібінің комитеті (1%) болып табылады.
«Қазақстан Aselsan инжиниринг» ЖШС қызметі жоғары технологиялардың жетістіктерінде не-
гіздеоген, электрондық-оптикалық құралдарды (түнде және күндіз көру құралдары, тепловизор-
лар, оптикалық көздеу ж.т.б.) өндіру болып табылады. Сонымен қатар, кәсіпорынмен техникалық 
қолдау, техникалық қызмет көрсету, персоналды үйрету және ҒЗТКЖ жүзеге асырылады. 
2013 жылы мына  электрондық-оптикалық  жабдықтарды өндіру бойынша зауыт ашылды:  түнде 
көру  4-еселі және 6-еселі көздеу (суретті бір орынға жинастыру технологиясының көмегімен түнде 
көруді көздеудің  портативтік және модулярлық жүйесі түнде бақылау жүргізуге мүмкіндік береді. 
Атқыш қаруға көздеуді орнатудан кейін, ол түнде «көруге» мүмкіндік береді).
«Қазақстан Aselsan инжиниринг» ЖШС «Еурокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС-мен Өзара 
түсіністік туралы меморандумға қол қойды, оның шеңберінде тараптар «Еурокоптер Қазақстан 
инжиниринг»п ЖШС өндірілетін   ЕС–145 тікұшақтарына электрондық-оптикалық  жабдықтарды 
орнату мүмкіндігін зерделеуге дайын.   
«Қазақстан Aselsan инжиниринг» ЖШС Astana Invest 2015 VI халықаралық инвестициялық фо-
румды өткізу шеңберінде «Иннвациялар көшбасшысы» номинациясында дипломмен марапаттал-
ды. . 
ISO9001:2008, ISO14001, AGAP-160, AGAP-2110, OHSAS18001, AS9100 Авиацияда, қоршаған ор-
тада, кәсіптік қауіпсіздік пен денсаулықта менеджмент сапасы жүйесі енгізілді және қызмет етеді.    

84
«Еурокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС
«Еурокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС 2010 жылғы желтоқсан айында құрылды.   Жобаның 
мақсаты Қазақстанда қазіргі заманғы жоғары технологиялы тікұшақ эко жүйесін дамыту болып та-
былады.   
Тепе-тең негізінде құрылған, «Еурокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС құрылтайшылары «Қа-
зақстан инжиниринг» ҰК» АҚ және   EADS — Eurocopter концернінің еншілес компаниясы (Франция 
— Германия) болып табылады. 
Қызметтің негізгі түрлері болып табылады:
- өңірде ЕС–145 тікұшақтарын жинау, сату, техникалық қызмет көрсету;
- персоналды үйрету: әлеуетті тапсырыс берушілердің ұшқыштар және техникалық құрамын.
«Еурокоптер Қазақстан инжиниринг» ЖШС механикалық тораптарға қызмет көрсету, табақ 
металл бұйымдарын жөндеу, электр жабдықтарды және борттық радио электрониканы жөндеу, 
композиттік материалдардан бұйымдарды және  қалақтарды жөндеу бойынша шеберханалармен, 
қозғалтқыштарды,  гидравликалық жабдықтарды жөндеу бойынша шеберханамен, техникалық 
қызмет көрсету және бояу бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған үй-жайлармен, автономдық 
қазандықпен, қойма үй-жайларымен жарақтандырылды.
«Қазақстан Парамаунт Инжиниринг» ЖШС
«Қазақстан Парамаунт Инжиниринг» ЖШС 2014 жылғы 2 маусымда құрылды.   
Бірлескен кәсіпорынның құрылтайшылары: «Қазақстан инжиниринг Дистрибьюшн» ЖШС (50%) 
және  «Парамаунт групп Лимитед» Компаниясы (ОАР) (50%) болып табылады.
«Қазақстан Парамаунт Инжиниринг» ЖШС қызметі құрышпен қапталған дөңгелекті машиналар-
ды өндіру және оларға техникалық қызмет көрсету болып табылады.
Шығарылатын өнім: 
- құрышпен қапталған дөңгелекті машиналар (БКМ) «Арлан 4х4»;
- құрышпен қапталған дөңгелекті машиналар (БКМ) «Номад 4х4»; 
- құрышпен қапталоған транспортерлер (БТР) «Барыс 6х6, 8х8».
- БКМ және БТР сервистік қызмет көрсету.
2015 жылғы қарашада Қазақстан Республикасы Президенті – Қазақстан Республикасы Қарулы 
күштерінің Жоғары Қолбасшысы Н. Ә. Назарбаевтың қатысуымен зауыттың ашылуы жүзеге асы-
рылды.
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

85
«КАМАЗ-Инжиниринг»АҚ
«КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ 2005 жылғы 31 мамырда құрылды. «КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ  акцио-
нерлері «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (25%) және  «Камаз» ААҚ (Ресей) (75%) болып табылады.
«КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ — бұл Камаз автомобильдерінің базасында жүк автомашиналарды 
және арнаулы техниканы жинау бойынша Қазақстандағы алғашқы зауыт болып табылады. 
«КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ» құрған сәттен бастап он мыңнан астам автомобиль мен арнаулы тех-
ника өндірілді, олар Республиканың көптеген салаларында, оның ішінде әлеуетті күштерде, Ішкі 
істер министрлігінің Төтенше жағдайлар жөніндегі комитетінде, жол құрылысында,  ауыл шару-
ашылықта өз қолдануын тапты. Модельдік қатарда арнаулы және екіұдай мақсаттағы техниканың 
30 жуық түрі бар.
2015 жылғы шілде айында «КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ — «Ең жақсы экспорттық жоба» номинаци-
ясында «Даму сыйлығы — 2015» конкурсының номинанты ретінде танылды. 
Өндірісті ұйымдастыру үшін барлық қажетті лицензиялар мен сертификаттар бар. 
ISO9001:2008 сапа менеджментінің жүйесі енгізілді және қызмет етеді.
«ЗИКСТО» АҚ
«ЗИКСТО» АҚ «В. В. Куйбышев атындағы машина жасау зауыты» АҚ мемлекеттік кәсіпорынды 
қайта құру жолымен құрылды.
«ЗИКСТО» АҚ акционерлері «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ (42,13 %) және «ТрансРемМаш» 
ЖШС, Ресей (54,51%) болып табылады.
«ЗИКСТО» АҚ жүк вагондарды, бидайды тасмылдауға арналған жабық хоппер-вагондарды өн-
діруде, вагондарды және олардың құрауыш бөліктерін күрделі жөндеуде, вагондарды және олар-
дың құрауыш бөліктерін күрделі жөндеуде және  басқа түрде жөндеуде, мұнай газ, энергетика 
кешендеріне арналған өнімдерді, жалпы өнеркәсіптік тауарларды және халық тұтынатын тауар-
ларды  өндіруде мамандандырылады.
Өндірісті ұйымдастыру: т/жд платформалары (фитингтік платформалар, инновациялық жарты-
лай вагондар, хоппер вагондар, төрт білікті  тұтас металлды вагондар, жабық әмбебап вагондар)  
— жылына 1 200–1 500 дана; төлқұжаттық-экспорттық бейнесі бар, теңіз су түбіне жететін мина-
лардың корпустары  — жылына 100–150 дана.
Өндірісті ұйымдастыру үшін барлық қажетті лицензиялар мен сертификаттар бар. 
ISO9001:2008 сапа менеджментінің жүйесі енгізілді және қызмет етеді.

86
Компанияның келешек кезеңдерге жоспарлары мен мақсаттары  
2016 жылы бір жұмыскерге 13,8 млн теңге деңгейіне дейін еңбектің өнімділігін арттыру жоспар-
лануда. 2015 жылдың қорытындылары бойынша еңбектің өнімділігі  бір жұмыскерге 12,6 млн теңге 
құрады (Компаниялар тобы бойынша өндірілген өнімнің көлемі  /кезеңдегі жоспарланатын (нақты) 
саны).
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ еншілес кәсіпорны — «Қазақстандық авиацилық индустрия» 
ЖШС «Астана қаласында авиациялық-техникалық орталық құру» стратегиялық инвестициялық 
жобаның құрылысы аяқталуда.  Пайдалануға енгізу 2016 жылдың екінші тоқсанына жоспарланды.   
2016–2017 жылдардың ішінде Компаниямен  «Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға ар-
налған кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.12.2015 жылғы № 1141 
қаулысын (бұдан әрі - № 1141 Қаулы) іске асыру жоспарланды. Бұның шеңберінде № 1141 Қаулыға 
енгізілген және «Самрұқ-Қазына» АҚ Басқармасының   29.01.2016 жылғы  № 02/16 шешімімен бел-
гіленген 17 еншілес, тәуелді және немерелес ұйымдарды сату, тарату және қайта құру, сондай-ақ 
Компания Директорлар Кеңесінің  20.01.2016 жылғы шешімімен бекітілген  (№1 хаттама), Компа-
нияның активтерін қайта құрылымдаудың 2016 жылға арналған жоспарына сәйкес Компанияның 
қосымша төрт  активін сату жоспарланды.   
  
2016 жылы Компаниямен Компанияның еншілес ұйымы «Қазақстан инжиниринг» ҒЗИ» ЖШС  
базасында Компанияның R&D орталығын құру жоспарланды. Басты мақсаты — «бір терезе» шең-
берінде иннвациялық өнімдерді жасау және енгізу бойынша міндеттерді шешу мақсатында, ав-
торлар мен жаңалық табушылардың идеяларын, бірегей тәжірибелерін, ғылыми-техникалық қы-
зметінің және ғылыми-технологиялық қызметінің нәтижелерін,  Компания кәсіпорындарының 
базасын, ҚР кәсіпорындарын, ҒЗИ, ЖОО және басқа да ұйымдарды біріктіретін коммуникациялық 
алаң жасау болып табылады.
 «Қорғау инжиниринг» ЖШС базасында Компанияға қызмет көрсетудің Салалық орталығын 
және ERP және PLM автоматтандыру технологиялары бойынша құзыреттілігі орталығын құру  
жоспарланды, ол бұйымдарды жасау және өндірістік процесстерді жетілдіру бойынша  конструк-
торлар мен технологтарды ұжым болып жұмыс істеу мүмкіндігімен қамтамасыз етеді. 
Компания өндірісін жаңғырту және жаңарту және мына негізгі бағыттар бойынша жаңа жұмыс 
орындарын құру жоспарланды:
- жоғары технологиялы жабдықтарды, мамандандырылған көлік пен тетіктерді сатып алу жо-
лымен физикалық және моральдік тұрғыда ескірген жабдықтарды ауыстыру;
- технологиялардың трансферті;
- өндірістік үй-жайлар мен жабдықтарды қайта құру, күрделі жөндеу, учаскелердің орналасу 
схемаларын өзгерту, зауытішілік көлік ағымдарын оңтайландыру,   жаңа  объектілер салу;
- өндірісті автоматтандыру, қазіргі заманғы техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып 
алу.
   «ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰК» АҚ 2015 ЖЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ 

87
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ 
ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

88
«ҚАЗАҚСТАН ИНЖИНИРИНГ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
 АҚ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШІЛЕС КӘСІПОРЫНДАРЫ  
мазмұны 
  
      
ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРДЫҢ ЕСЕБІ  
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНҒА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН 
ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК:
– Қаржылық күйі туралы шоғырландырылған есеп   
 
 
 
– Табыстар мен шығындар және басқа да жиынтық кіріс туралы шоғырландырылған есеп 
– Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп                                               
– Капиталдың өзгеруі туралы шоғырландырылған есеп 
 
 
 
 
– Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпе 
 
    
     
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

89
тӘУелсіЗ аУДиторлар есеБі
«Қазақстан Инжиниринг» Ұлттық Компаниясы» АҚ акционеріне және Директорлар кеңесіне: 
Біз «Қазақстан Инжиниринг» Ұлттық Компаниясы» АҚ мен оның еншілес кәсіпорындарының (бұ-
дан әрі - «Топ») 2015 жылғы 31 желтоқсанына дейінгі қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған 
есеп пен осы күнге аяқталатын жыл ішіндегі жиынтық табыс, 2015 жыл үшін капитал өзгерісі мен 
ақшалай құралдар қозғалысы туралы шоғырландырылған есептерді қамтитын қоса беріліп оты-
рған шоғырландырылған қаржылық есептілікке, сондай-ақ есеп саясаты мен басқа да түсіндірме-
лердің негізгі қағидасының ашылуына аудит жүргіздік.
Шоғырландырылған қаржылық есептілік үшін басшылық жауапкершілігі 
Басшылық Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес осы шоғырландырылған 
қаржылық есептілікті дайындауға және сенімді ұсынуға, сондай-ақ басшылық арам ниетті іс-қимыл-
дар мен қателер салдарынан елеулі бұрмаланулары жоқ шоғырландырылған қаржылық есептілік 
дайындау үшін қажетті ішкі бақылау жүйесін құру үшін жауапкершілік танытады.
Аудитордың жауапкершілігі  
Біздің жауапкершілігіміз өзіміз жүргізген аудит негізінде осы шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктің сенімділігі туралы пікір білдіруге сай. Біз Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес 
аудит жүргіздік. Бұл стандарттар аудиторлардың этикалық нормаларды сақтауын, сондай-ақ ау-
дитті шоғырландырылған қаржылық есептіліктің елеулі бұрмаланулары жоқ екендігіне жеткілікті 
сенімділік туындайтындай етіп жоспарлауды және жүргізуді талап етеді. 
Аудит сандық көрсеткіштер мен шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелерге 
қатысты аудиторлық дәлелдемелерді алуға қажетті шаралардың жүргізілуін қамтиды. Шаралар-
ды таңдау өз мақсатында пайдалану мен қателер салдарынан шоғырландырылған қаржылық 
есептіліктің елеулі бұрмалану қауіптерін бағалауды қосқанда, аудитордың кәсіби талдауына негіз-
деледі. Мұндай қауіптерді бағалау аталмыш жағдайларда қолданылатын аудиторлық шараларды 
әзірлеу мақсатында алайда ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікіріді білдіруге арналмаған, 
шоғырландырылған қаржылық есептіліктің дайындалуы мен сенімділігін ішкі бақылау жүйесін қа-
растыруды қамтиды. Аудит сондай-ақ қолданылатын есеп саясатының тиісті сипаттағы бағалауын, 
басшылыққа алынған бағалау көрсеткіштерінің негізділігін, сондай – ақ тұтастай алғанда  шоғыр-
ландырылған  қаржылық есептілік ұсынуды бағалауды қамтиды. 
Біз, алған аудиторлық дәлелдемелер біздің пікірімізді сипаттау үшін жеткілікті әрі тиісінше не-
гізді деп санаймыз.
Пікір 
Біздің пікірімізше, шоғырландырылған қаржылық есептілік 2015 жылдың 31 желтоқсанына 
қарағанда Топтың барлық елеулі аспектілерінде дұрыс қаржылық күйін, сондай-ақ Қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес 2015 жыл үшін ақшалай қаражаттың қозғалысы 
мен қаржылық күйі туралы көрсетеді.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

90
АКТИВТЕР 
 
   
 
                                                               
 
 
         
Ескертпе  
  31 желтоқсан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2015 ж. 
  
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР  
Негізгі құралдар    
 
 
 
 
                   7                     19 756 556                         15 276 611 
Нематериальные активы   
 
 
 
                 
          448 042 
                   514 478 
Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар            

       6 363 709 
               6 718 086
Басқа ұзақ мерзімді активтер 
 
 
 
 
10 
       2 110 275 
               1 243 886 
Кейінге қалдырылған салық активтері                                                                         31 
       2 880 589 
               1 078 268 
    
Барлығы ұзақ мерзімді активтер 
 
 
 
 
                       31 559 171                       24 831 329
    
АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР:
 
   
Тауарлық- материалдық қорлар  
 
 
 
 
11 
    18 321 723 
               3 766 488 
Сауда дебиторлық берешек 
 
 
 
 
12 
      3,025,943                            4 446 347 
Табыс салығы бойынша алғытөлем   
 
 
 
 
      1,017,776                               602 075 
Өзге де өтеуге салықтар 
 
 
 
 
 
 
         429,428                             1 070 243 
Қолданылуы шектеулі ақшалай қаражат 
 
 
 
 
         263,822                                531 265 
Басқа ағымдағы активтер   
 
 
 
 
13 
      9 178 855 
               4 066 098
Қысқа мерзімдік қаржылық инвестициялар   
 
 
14 
    30 503 718                          28 795 181 
Ақшалай қаражат және олардың баламалары  
 
 
15 
    19 186 014                         10 451 088 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    81 927 279                         63 728 785 
    
Сатуға арналған активтер   
 
 
 
 
16 
         592 755                                593 458
    
Барлығы ағымдағы активтер 
 
 
 
 
                       82 520 034 
             64 322 243
    
БАРЛЫҒЫ АКТИВТЕР 
 
 
 
 
 
 
  114 079 205 
             89 153 572 
    
КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР    
 
 
КАПИТАЛ:    
Жарғылық капитал 
 
 
 
 
 
17 
    21 476 802 
             21 476 802 
Қосымша төленген капитал  
 
                                                        18 
          841 018 
                   841 018
Үлестірілмеген табыс 
 
 
                                                                                  1 673 170                         10 159 253
Аналық компанияға жататын капи   
  
 
 
 
    23 990 990 
             32 477 073
    
Бақыланбайтын үлестер    
 
 
 
 
19 
         656 018                                691 530
Барлығы капитал   
 
 
 
 
 
 
    24 647 008 
             33 168 603
     
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
 
   
Қарыздық құнды қағаздар   
 
 
 
 
20 
               -   
             36 255 626
Қаржылық жалға алу бойынша міндеттемелер  
 
 
 
        623 235 
                   751 463
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер   
 
                             37 393 
                     51 980
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер    
 
 
 
 
        176 630 
 
120 273
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері    
 
 
31 
        960 755 
                1 016 345
Артықшылық акциялардың қарыз компоненті 
 
 
                           229 885 
 
221 625
    
Барлығы ұзақ мерзімді міндеттемелер 
 
 
 
 
    2 027 898 
             38 417 312
31 желтоқсан  
2014 ж.
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

91
 
 
 
 
 
 
                    Ескертпе              31 желтоқсан            31 желтоқсан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2014 ж 
 
2013 г.
АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР : 
 
 
Қарыздар  
 
 
 
 
 
              20 
              750 000 
 
       -
Қарыздың құнды қағаздардың ағымдағы бөлігі   
                                 20                          68 036 056                      10  409 721
Қаржылық жалға алу бойынша міндеттемелердің ағымдағы бөлігі                 
             127 038                            127 271 
Сауда кредиторлық берешек  
 
            
 
              21 
          3 248 977 
               2 429 652 
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер  
 
                                                     11 582 
                    10 286 
Табыс салығы бойынша берешек  
 
 
                      
 
             318 425 
                  633 606 
Басқа салықтар бойынша берешек                                             
              22                             2 350 304 
               1 567 875 
Байланысқан тараптардан алынған аванстар                          
              35 
          9 771 916 
                  487 740
Басқа  ағымдағы міндеттемелер 
                                                                       23 
           2 790 001 
               1 901 506
    
Барлығы ағымдағы міндеттемелер   
                                                                                   87 404 299                    17 567 657
    
БАРЛЫҒЫ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
 
  
                                           114 079 205 
          89 153 572
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 

92
Табыстар   
 
 
 
 
 
24 
  63 516 498 
 
          38 488 086
Өзіндік құны   
 
 
 
 
 
25 
(57 694 297) 
 
        (28 697 195)
    
Жаппай табысы   
 
 
 
     
 
     5 822 201 
 
             9 790 891 
    
Әкімшілік шығындар  
 
 
 
 
26 
  (4 539 744) 
 
          (4 405 877)
Сату бойынша шығындар    
 
 
 
27 
     (854 918) 
 
          (1 047 964)
Өзге табыстар (шығындар)   
 
          
 
          
       553 236 
 
             (163 524)
Бағамдық  айырмашылықтан шығын  
 
 
28             (13 811 348) 
 
          (1 645 870)
Қауымдасқан және бірлескен кәсіпорындардағы 
шығындағы үлес    
 
 
 
 
  9 
     (276 995) 
 
                (68,781)
Қаржылық табыстар 
 
 
 
 
29 
    6 093 250 
 
             1 863 522 
Қаржылық шығындар  
 
 
 
 
30 
  (2 782 339) 
       
          (2 457 483)
Салық салғанға дейінгі шығын/кіріс   
 
                    
  (9 796 657) 
 
            1 864 914 
Табыс салығы бойынша үнемдеу/шығын 
 
                  31     
    1 530 239 
 
             (947 516)
ЖЫЛ ҮШІН ТАБЫС/ ШЫҒЫН  
 
 
 
 
  (8,266,418) 
 
                917 398 
    
Жатады: 
   
Компания акционеріне 
 
 
 
 
 
  (8 337 487) 
 
                816 380
Бақыламайтын үлестерге   
 
 
 
                             71 069 
 
                101 018
    
Өзге жиынтық шығыны    
 
 
Табыстар немесе шығындарға жіктеуге жатпайтын баптар:    
 
 
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелерді қайта бағалау 
 

 
                  (1,260)
Табыс салығын шегергенде жыл ішінде өзге жиынтық шығын                                         - 
 
                  (1,260)
    
БАРЛЫҒЫ ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС/ ШЫҒЫН    
     
  (8 266 418) 
 
                916 138
    
Жатады: 
   
Компания акционеріне 
 
 
 
 
 
  (8 337 487) 
 
                815 191
Бақыламайтын үлестерге     
 
 
 
19 
          71 069 
 
                100 947
 
 
  
 
 
 
 
 
  (8 266 418) 
 
                916 138
2015 ЖЫЛДЫҢ 31 ЖЕЛТОҚСАНЫНА АЯҚТАЛҒАН ЖЫЛ ҮШІН ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет