Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойыншажүктеу 247.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.03.2017
өлшемі247.02 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ  

  

          ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

    ҒЫЛЫМИ БІЛІМ КЕШЕНІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ: СИНТАКСИС 

 

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР 2013 

 


 

БЕКІТІЛДІ 

БА директоры 

п.ғ.д., профессор  

_____Қайырбекова Б.Д. 

 

«___» ____________2013 ж.  

 

Құрастырушы: филол.ғ.д.,профессор  Имамбаева Ғ.Е.   

 

“ҚАЗАҚ ФИЛОЛОГИЯСЫ” КАФЕДРАСЫ 

 

«Қазіргі қазақ тілі: синтаксис» пәні бойынша   күндізгі оқу бөлімі 5В050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім  

негізінде оқитын студенттерге  арналған ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Курс    

 

3, 4 Кредит саны                          3 

Семестр 


 

 

6, 7 Дәріс   

 

 30 

Тәжірибешілік сабақ 

15 

ОСӨЖ 


 

 

22,5 СӨЖ    

 

 67,5 

Барлығы                                135 

Бақылау түрі:  

емтихан (6, 7-семестр) 

 

 

Жұмыс  бағдарлама  050117  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  мамандығының  Мемлекеттік  жалпы міндетті  білім  беру  стандарты  (ҚР  МЖМБС  3.08.267-2006)  және  «ҚҚТ:  синтаксис»  пәні 

бойынша  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігі  ұсынған  Абай  атындағы 

Алматы университетінің типтік бағдарламасы (Алматы, 2003) негізінде жасалған.  

  

БА КОБФ ғылыми-әдістемелік кеңесінде мақұлданған және баспаға ұсынылған. Хаттама №1 ,  «28»  тамыз 2013 жыл 

 

БА КОБФ ҒӘК төрағасы  б.ғ.к., доцент  ______________________     Г.Т. Түсіпбекова 

«Қазақ филологиясы» кафедрасының мәжілісінде бекітілді. 

Хаттама № 1, «27» тамыз 2013 жыл 

 

 

Кафедра меңгерушісі  филол.ғ.д., профессор       ________________    Имамбаева Ғ. Е. 

 

 

КЕЛІСІЛДІ 

АӘБ бастығы 

п.ғ.к., профессор ______________________    Ушакова Н.М. 


«ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІ: СИНТАКСИС» 

ОҚУ КУРСЫ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

1.

 Түсінік хат  

2.

 Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары (1-кесте) 

3.

 Дәріс курсының мазмұны (2-кесте) 

4.

 Тәжірибешілік сұрақтары мен олардың орындалу мерзімі (3-кесте) 

5.

 ОСӨЖ  тапсырмаларын  орындау  және  тапсыру  мерзімінің  күнтізбелік  жоспары  (4-

кесте) 


6.

 

СӨЖ  тапсырмаларын  орындау  және  тапсыру  мерзімінің  күнтізбелік  жоспары  (5-кесте) 

7.

 Емтихан сұрақтары 

8.

 Ұсынылатын әдебиеттер 

 

Негізгі  

Қосымша 


9.

 

Студенттердің білімі мен білігін бақылаудың түрі мен формасы (6-кесте) 10.

 

Студенттердің рейтингтерін бағалау көрсеткіші (7-кесте) 11.

 

Студенттердің білімін, дағдысын және қабілетін бағалаудың жалпы көрсеткіштері (8-кесте) 

 

     Байланыс ақпарат: 

 

Оқытушының 

аты-жөні 

Сабақ өткізудің уақыты мен орны 

Байланыс жасау 

 ақпараты 

 

Дәріс 


Тәжірибеш

ілік 


ОСӨЖ 

Имамбаева Ғ.Е. 

625а, 

сабақ 


кестесі 

бойынша 


625а,  сабақ 

кестесі 


бойынша 

625а, 


сабақ 

кестесі 


бойынша 

«Қазақ 


филологиясы» 

кафедрасы 

628 кабинет  

жұмыс тел. 34-00-10  

(ішкі 119)  

87182345678 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ 

 

 «Қазіргі қазақ тілі: синтаксис»  – жоғары оқу орындарының қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандарын даярлауда оқытылатын негізгі курстардың біріне жататын пән. Бұл пән зерттеу 

нысандары  мен  әдістері,  ішкі  мазмұны  біршама  айқындалған  ғылыми  курс.  Бұл  пән 

синтаксистің  негізгі  салалары  жөнінде  түсінік  беру  студенттердің  теориялық  түсінігін 

жетілдіріп, ғылыми талдамдар жасай алуына мүмкіндік жасайды. Ол сөз тіркесі мен сөйлем 

құрылысын оқытып қана қоймайды, болашақ тілші ретінде дұрыс сөйлей білуге үйретеді. 

 

 Пәнді оқыту мақсаты:  

Синтаксистің  пән  ретінде  қалыптасу,  даму  кезеңдері,  зерттелу  тарихы  туралы    түсінік 

бере  келе,  оның  зерттеу  нысандары  толық  мағлұмат  алуға  жағдай  жасау.  Пәннің  негізгі 

мақсатының  өзі  студенттерді  қазақ  тілінің  грамматикалық  құрылымынан  —  сөздердің 

байланысу  амалдары  мен  формаларын,  сөз  тіркесі  және  сөйлем  құрылысының  негіздерінен 

—  хабардар  ету  болып  саналады.  Осыған  байланысты  сөйлем  түзіп,  олардың  қатысымдық 

қызмет  атқарып  отырғандығын  түсіндіру  де,  синтаксистік  тұлға-бірлік  ретінде  түсінілетін 

ұғымдардың  ғылыми  тұжырымдамаларын  айқындау  да,  студенттердің  аталған  салаға 

қатысты  нақты  білім  алуын  қадағалау  да  басты  мақсаттардың  бірі  болып  саналады. 

Студенттерді  сөз  тіркесі  мен  сөйлемді  ғылыми  негізде  қарастыра  білу  қабілеттеріне  баулу. 

Синтаксистік терминдерді түсініп, оның негізгі заңдылықтарын қабылдауын қамтамасыз ету 

және меңгерту. 

Теориялық  және  практикалық  сабақтар  мен  студенттің  өздік  жұмысын  қатар  ала  жүріп, 

студенттердің  теориядан  алған  білімдерін  шыңдау,  синтаксистік  талдау  жасауға 

дағдыландыру.  

 

Курстың негізгі міндеті — студенттердің төменгі курстарда алған білімдерін теориялық 

жақтан  кеңейту;  синтаксистің  негізгі  нысаналарының  мәнін  ашып,  оларды  бір-бірінен 

ажырата  білуге  дағдыландыру;  студенттерді  тіркес  түрлеріне,  сөйлем  мүшелеріне,  сөйлем 

құрылымына  қарай  талдай  білуге  үйрету  және  синтаксистік  ұғымдар  мен  қағидалардың 

мәнін түсінуге, өз ойларын қорытындылай білуге дағдыландыру. 

 

 

«Қазіргі қазақ тілі» (синтаксис) курсын оқытудың нәтижесінде студенттер мыналарды білу керек: 

 

1.

 қазақ  тілі  мен  әдебиеті  мамандықтарын  даярлауда  негізгі  пән  болғандықтан, 

студенттер  синтаксистің  негізгі  ұғымдарын,  терминдерін,  оның  басты-басты 

теориялық қағидаларын білуі қажет; 

2.

 дәрісте өткен және соңғы кезең жаңалықтарын; 

3.

 синтаксис салаларын және басқа салалармен байланысын; 

4.

 салаға қатысты анықтама-ережелерді білуі, өзіндік тұжырым жасауды; 

5.

 синтаксистен  алған теориялық материалдарды жүйелі, тиянақты, жеткізе білулері 

тиіс. 


 

Курс  бойынша  игерген  білімдерінің  нәтижесінде  студенттерде  келесідей  қабілеттер болуы керек: 

 

1.

 студенттер  дәріс  сабақтанында  алған  теориялық  білімдерін  практикалық 

сабақтарда жүйелі жеткізе білуі керек; 

2.

 

синтаксистік талдауды практикалық тұрғыдан меңгеруі; 3.

 

өз бетінше ізденіп, жұмыс істей білуі қажет; 4.

 

тілдік материалға қарап қорытынды жасауы; 5.

 

ғалымдардың пікіріне сүйене отырып, тұжырымды пікір айта алулары керек. 6.

 

кесте-сызбаларды қабылдап, оны басқаларға түсіндіре білуі тиіс.  

 

Курстың құрылымы дәріс, тәжірибешілік сабақтардан, сол сияқты студенттердің өздік 

жұмыстарынан 

(СӨЖ) 


тұрады. 

Теориялық 

және 

тәжірибешілік мәселелерге 

қызығушылықтары  пайда  болған  студенттер  берілген  пән  бойынша  реферат,  бақылау  және 

курстық жұмыс пен диплом жұмыстарын жазады. 

 

 

 Пререквизиттер: 

-

 синтаксис пәні бойынша студенттердің білімдерін тереңдету; 

-

 синтаксистің негізгі мәселелеріне ғылыми сипаттама беруге дағдыландыру; 

-

 синтаксиске  қатысты зерттеушілердің  еңбектеріне  тоқтала  отырып, олардың  пікірлеріне 

сараптама жасай білу 

 

 

 Постреквизиттер:  Қазақ  тілі  синтаксисі  пәні  бұған  дейін  өтілген  грамматикалық  құрылымның  деңгейлері 

сөзжасам  мен  морфологияның  заңды  жалғасы  болып  табылады.  Сондықтан  да  ол  пәндер 

тарапынан  оқытылған  теориялық  және  практикалық  мәселелермен  тығыз  байланыста 

қарастырылады. Бұл — аталған тіл білімі салаларының өзара қатысына, байланысына нақты 

дәлел. 


 

 

  Қысқаша мазмұны: 

 

«Қазіргі  қазақ  тілі:  синтаксис»  пәнін  оқыту  барысында  студенттердің  теориялық білімдерін тереңдету және синтаксис, сөз тіркестері, жай сөйлем т.б. жайлы мағлұматтарды 

меңгерту  нысанаға  қойылады.  Синтаксиске  қатысты  еңбектерді  таныстыра  отырып,  орыс, 

қазақ  т.б.  тіл  білімі  өкілдерінің  синтаксиске  қатысты  зерттеу  еңбектерін  меңгерту, 

ғалымдардың ой-пікірлерін саралай алуға дағдыландыру көзделеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Курстың тақырыптық жоспары (ҮІ, ҮІІ семестр, 30 апта) 

 

№ Тақырыптың аталымы 

Сағат саны 

Дәріс 

Тәжірибешілік 

ОСӨЖ 

СӨЖ 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

Қазақ  тілінің  синтаксистік құрылысы 1,5 

4,5 


Сөзтұлға  және  сөз  тіркесі 

синтаксисі 1,5 

4,5 


Күрделі  сөз  тіркестерінің 

құрылымдық түрлері 1,5 

4,5 


 

Модуль 2 

 

  

 Сөйлем мүшелері. 1,5 

4,5 


Тұрлаулы сөйлем мүшелері 1,5 4,5 

Сөйлемнің тұрлаусыз 

мүшелері 1,5 4,5 

 

Модуль 3 

 

 

  

Жай сөйлем синтаксисі 1,5 4,5 

Сөйлемнің функциялық 

топтастырылуы 1,5 4,5 

 

Модуль 4 

 

 

  

Құрмалас сөйлем 

синтаксисінің зерттелуі 1,5 4,5 

10  Құрмалас сөйлем түрлері 1,5 4,5 

 

Модуль 5 

 

 

  

11  Салалас  құрмалас  сөйлем, 

оның жасалу жолдары 1,5 

4,5 


12  Салалас құрмалас сөйлемнің 

түрлері 


1,5 4,5 

 

Модуль 6 

 

 

  

13  Сабақтас  құрмалас  сөйлем, 

оның жасалу жолдары 1,5 

4,5 


14  Сабақтас 

құрмалас 

сөйлемнің түрлері 1,5 

4,5 


 

Модуль 7 

 

  

 

15  Аралас құрмалас сөйлем, оның жасалу жолдары 1,5 

4,5 


 

Барлығы:  

30 

15 

22,5 

67,5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәріс материалдарының мазмұны 

(кредит саны - 3, сағат саны - 30) 

 

№ 

Дәріс аталымы 

 

Дәріс мазмұны 

Сағат 

саны 

 

Модуль 1 

 

 Қазақ тілінің синтаксистік 

құрылысы

  

Синтаксис термині, синтаксис пәні, оның зерттелу  дәрежесі.  

Синтаксистің зерттеу нысандары. Синтаксистік  

форма, синтаксистік мағына. Синтаксис пәнінің 

 зерттеу әдістері. 

Тілдің синтаксистік құрылысына тән негізгі 

 ұғымдар: синтаксистік байланыс, синтаксистік  

қатынас, синтаксистік мағына, синтаксистік құрал,  

сөз, сөзтұлға, сөз тіркесі, сөйлем, мәтін, күрделі  

синтаксистік тұтастық. 

Синтаксистің негізгі тарауларын айқындау:  

сөзтұлға синтаксисі, сөз тіркесі синтаксисі,  

сөйлем және мәтін синтаксисі. Тілдің синтаксистік 

құрылысына  тән  негізгі  ұғымдарды  ажырату: 

синтаксистік  байланыс  түрлері  —  салалас, 

сабақтас,  орайлас,  аралас.  Синтаксистік  қатынас 

түрлері  —  предикаттық  және  предикаттық  емес: 

анықтауыштық, 

толықтауыштық, 

пысықтауыштық. Сөзтұлға  және  сөз  тіркесі 

синтаксисі 

Сөзтұлға  синтаксисі.  Синтаксистік  құрал  түрлері: 

аналитикалық  жєне  синтетикалық.  Синтаксистік 

тәсіл  амалдары:  интонация,  орын  тәртібі,  шылау; 

жалғау 


түрлері  және 

бұлардың 

қабаттаса 

жұмсалуы.  Сөздердің  байланысу  формалары: 

қиысу,  қабысу,  жанасу,  матасу,  меңгеру.  Тілдегі 

тіркес  түрлері:  салаласа  байланысқан  тіркес, 

тұрақты  тіркес,  атаулық  тіркес,  түйдекті  тіркес, 

еркін тіркес.   

Сөз  тіркесі  синтаксисі,  оның  зерттеу  нысаналары. 

Сөз  тіркесінің  құрамы:  жай  және  күрделі.  Сөз 

тіркесінің  түрлері:  есімді,  етістікті,  ортақ.  Сөз 

тіркесінің 

байланысу 

формаларына 

қарай 

түрленуі. Күрделі  сөз  тіркестерінің құрылымдық түрлері 

Күрделі  сөз  тіркестерінің  құрылымдық  түрлері. 

Есімді  күрделі  сөз  тіркестері.  Зат  есімді,  сын 

есімді,  сан  есімді  тіркестер.  Қабыса  байланысқан 

есімді күрделі сөз тіркестері. Матаса байланысқан 

есімді 


күрделі 

сөз 


тіркестері. 

Меңгеріле 

байланысқан есімді күрделі сөз тіркестері.  

Етістікті  күрделі  сөз  тіркестері.  Етістіктердің  сөз 

тіркестерін  құраудағы  рөлі.  Қабыса  байланысқан 

етістікті  күрделі  сөз  тіркестері.    Меңгеріле 

байланысқан етістікті күрделі сөз тіркестері.   Модуль 2 

 

 Сөйлем мүшелері. 

Сөйлем  мүшелері.  Сөйлем  мүшесі  болудың  алғы 

шарттары. 

Сөйлем 

мүшелерінің түрлері 

(тұрлаулы\ тұрлаусыз мүшелер). 

Сөйлем  мүшелерінің  құрамдық  түрлері:  дара, 

күрделі, үйірлі. Жасалу жолдары, тұлғалары. 

Тұрлаусыз 

сөйлем 


мүшелерінің 

мағыналық 

топталуы; Сөйлемдегі айқындауыш және бірыңғай мүшелер.   

Тұрлаулы сөйлем мүшелері Тұрлаулы 

сөйлем 


мүшелерінің 

мағыналық 

топталуы:  бастауыш,  баяндауыш.  Бастауыштың 

жасалу жолдары. Бастауыштың құрамдық түрлері.  

Баяндауыштың  жасалу  жолдары:  етістікті  және 

есімді  баяндауыштар.  «Бар»,  «жоқ»  сөздерінің 

баяндауыш  қызметінде  жұмсалуы.  Есімдерден 

болған күрделі баяндауыштар. Құрама баяндауыш. 

Сөйлем 

мүшелерінің сөйлемнің 

құрамдық 

түрлеріне қатынасы. Сөйлемнің 

тұрлаусыз 

мүшелері 

Сөйлемнің  тұрлаусыз  мүшелері,  оның  мағыналық 

топтары.  Анықтауыш  пен  айқындауыш  мүшелер, 

олардың  арақатынасы  мен  айырмашылықтары. 

Анықтауыштардың  мағыналық  (сапалық  және 

меншіктік  анықтауыш)  және  құрамдық  түрлері 

(дара,  күрделі,  үйірлі).  Жасалу  жолдары.  Қабыса 

және матаса байланысқан сапалық және меншіктік 

анықтауыштар.  

Толықтауыш  мүше,  оның  мағыналық  және 

құрамдық  түрлері,  жасалу  жолдары.  Тура 

толықтауыштың  жалғаулы,  жалғаусыз  келуі. 

Жанама 

толықтауыштар, олардың 

берер 


мағыналары. 

Пысықтауыш,  оның  мағыналық  түрлері.  Мезгіл, 

мекен,  қимыл-сын,  мөлшер,  мақсат,  себеп 

пысықтауыштар, олардың жасалу жолдары.  

Модуль 3 

 

 Жай сөйлем синтаксисі 

Жай  сөйлемнің  құрамдық  түрлері:  жалаң, 

жайылма, күрделенген. Олардың берілу жолдары.  

Сөйлемдегі  оқшау  сөздер:  одағай,  қаратпа, 

қыстырма,  қыстырынды.  Жай  сөйлемге  қатысты 

тыныс белгілер. 

Жай  сөйлемнің  құрылымдық  түрлері:  жақты, 

жақсыз,  атаулы.  Жақты  сөйлемнің  түрлері: 

нақтылы,  белгілі,  белгісіз,  жалпылама.  Жақсыз 

сөйлем  баяндауыштарының  берілу  жолдары. 

Атаулы  сөйлемнің  құрамы  мен  мағынасы.  Жай 

сөйлемге  тән  құрамдылық  белгілер:  бір  және  қос 

құрамдылық. Сөйлемнің функциялық 

топтастырылуы 

Сөйлемнің  айтылу  сазы  мен  мақсатына  қарай 

саралануы.    Хабарлы  сөйлем,  оның  мағыналық 

топтары:  баяндау,  суреттеу,  түсіндіру.  Сұраулы 

сөйлем,  оның  жасалу  жолдары.  Мағыналық 

топтары:  риторикалық  сұрақты,  қарсы  сұрақты, 

ашық  сұрақты,  жетек  сұрақты,  анықтауыш 

сұрақты.  Бұйрықты  сөйлем,  оның  жасалу 

жолдары. Мағыналық топтары: өтініш мәнді, тілек 

мәнді, талап мәнді, қалау мәнді. 

Көңіл-күйге  қатысты  сөйлем  түрлері:  лепті 

сөйлем,  оның  жасалу  жолдары;  лепсіз  сөйлем, 

оның  мағыналық  топтарға  қатысы.  Хабардың 

шындық  болмысқа  қатысына  қарай  жіктелуі: 

болымды, болымсыз сөйлем, жасалу жолы.  

Модуль 4 

 

 Құрмалас 

сөйлем 

синтаксисі  Құрмалас 

сөйлемнің 

қалыптасу, 

даму 


жолдары.  Құрмалас  сөйлем  синтаксисінің 

зерттелуі.  Құрмалас  сөйлем  синтаксисінің зерттеу  нысандары,  оның  жай  сөйлемнен 

ерекшелігі. 

10  Құрмалас сөйлем түрлері 

Жай  сөйлемдердің  бір-бірімен  құрмаласу 

тәсілдері.  Құрмалас  сөйлемнің  құрылымдық, 

функционалдық түрлері. 

 

Модуль 5  

 

11  Салалас  құрмалас  сөйлем, оның жасалу жолдары 

Салалас 


құрмалас 

сөйлем 


және 

оның 


компоненттерінің құрмаласу жолдары. Салалас 

құрмалас 

сөйлемнің 

құрылымдық 

және 

мағыналық түрлері. 12  Салалас 

құрмалас 

сөйлемнің түрлері 

Мезгілдес,  себептес,  қарсылықты  салалас 

сөйлемлер  және  олардың  жасалу  жолдары. 

Талғаулықты, кезектес салалас сөйлемдер және 

олардың 


жасалу 

жолдары. 

Түсіндірмелі 

салалас  құрмалас  сөйлем  және  оның  жасалу 

жолдары.  Салыстырмалы,  шартты  салалас 

сөйлемдер  және  олардың  жасалу  жолдары. 

Іргелес құрмалас сөйлем.  

 Модуль 6 

 

 13  Сабақтас құрмалас  сөйлем, 

оның жасалу жолдары 

Сабақтас  құрмалас  сөйлем  және  оның 

компоненттерінің 

құрмаласу 

жолдары. 

Сабақтас  құрмалас  сөйлемнің  құрылымдық 

және мағыналық түрлері. 

14  Сабақтас құрмалас 

сөйлемнің түрлері 

Мезгіл, 

себеп, 


қарсылықты 

бағыныңқы 

сабақтас  сөйлемлер  және  олардың  жасалу 

жолдары. 

Шартты, 

қимыл-сын, 

мақсат 

бағыныңқы  сабақтас  сөйлемлер  және  олардың жасалу  жолдары.  Салыстырмалы  бағыныңқы 

сабақтас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

 

Модуль 7  

 

15  Аралас құрмалас сөйлем Аралас  құрмалас  сөйлемнің  қалыптасу,  даму 

және  жасалу  жолдары.  Аралас  құрмалас 

сөйлемнің зерттелуі.  

 Барлығы:  

 

30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәжірибешілік сұрақтар және олардың орындалу мерзімі 

 

№ 

Тақырып 

аталымы 

Тәжірибешілік сұрақтары 

Бақылау түрі 

Тапс

ыру 

мерз

імі 

Балл 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

Қазақ тілінің синтаксистік 

құрылысы


  

1.Синтаксис  пәнінің  ғылым 

ретінде қалыптасуы. 

2.Синтаксис  ғылымының  басқа 

ғылымдармен байланысы. 

3.Синтаксистің 

зерттеу 

нысандары. 

4.Синтаксистің зерттелу тарихы. 

5.Тілдің  синтаксистік  құрылысына 

тән негізгі ұғымдар 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Негізгі әдебиет: 

 № 13 

Қосымша 


әдебиет: 

 № 7 


(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

2-

апта 


Сөзтұлға  және сөз 

тіркесі 


синтаксисі 

1. Сөзтұлға синтаксисі. 

2. Синтаксистік құрал түрлері 

3. Синтаксистік тәсіл амалдары  

4.  Сөздердің  байланысу  формалары: 

қиысу,  қабысу,  жанасу,  матасу, 

меңгеру. Тілдегі тіркес түрлері.   

5.  Сөз  тіркесі  синтаксисі,  оның 

зерттеу 

нысаналары. 

6. 

Сөз 


тіркесінің құрамы. 

7. Сөз тіркесінің түрлері. 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Негізгі әдебиет:  

№ 3, 4, 5, 7, 8 

Қосымша 

әдебиет: 

 № 6, 7  

 

4-апта Күрделі 

сөз 


тіркестерінің 

құрылымдық 

түрлері 

1. Күрделі сөз тіркестерінің  

құрылымдық түрлері.  

2. Есімді күрделі сөз тіркестері. 

4. Етістікті күрделі сөз тіркестері.  

5.  Етістіктердің  сөз  тіркестерін 

құраудағы рөлі.  

сұрақ-жауап 

сөз  тіркестеріне 

синтаксистік 

талдау 

жасау 


6-

апта 


 

Модуль 2 

 

 

  

Сөйлем мүшелері. 

1.

  Сөйлем  мүшелері.  Сөйлем  мүшесі болудың  алғы  шарттары.  Сөйлем 

мүшелерінің 

түрлері 

(тұрлаулы\ 

тұрлаусыз мүшелер). 

2.Сөйлем мүшелерінің  

құрамдық және функционалдық 

 түрлері: дара, күрделі, үйірлі.  

3.Жасалу жолдары, тұлғалары. 

4.Тұрлаусыз  сөйлем  мүшелерінің 

мағыналық топталуы; 

5.Сөйлемдегі 

айқындауыш 

және 


бірыңғай мүшелер.  

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 


әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

8-

апта 


Тұрлаулы сөйлем 

мүшелері 

1

  Тұрлаулы  сөйлем  мүшелерінің мағыналық 

топталуы: 

бастауыш, 

баяндауыш.  Бастауыштың  жасалу 

жолдары.  

2. Бастауыштың құрамдық  

түрлері.  

3.  Баяндауыштың  жасалу  жолдары: 

етістікті және есімді баяндауыштар.  

4. «Бар», «жоқ» сөздерінің баяндауыш 

қызметінде жұмсалуы. 

5. 


Есімдерден 

болған 


күрделі 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Сөйлемнің 

тұрлаулы  

мүшелеріне 

 талдау

 жасау. 


Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 

әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

10-


апта баяндауыштар. 

6. Құрама баяндауыш.  

7.  Сөйлем  мүшелерінің  сөйлемнің 

құрамдық түрлеріне қатынасы. 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

Сөйлемнің тұрлаусыз 

мүшелері 

1.

 

Сөйлемнің тұрлаусыз  мүшелері,  оның  мағыналық  топтары. 

Анықтауыш 

пен 

айқындауыш мүшелер, 

олардың 


арақатынасы, 

айырмашылықтары.  

2. 

Анықтауыштардың  мағыналық (сапалық және меншіктік анықтауыш) 

және құрамдық түрлері (дара, күрделі, 

үйірлі), жасалу жолдары.  

3. Қабыса және матаса байланысқан  

сапалық 

және 


меншіктік 

анықтауыштар.  

4. 

Толықтауыш мүше, 

оның 


мағыналық  және  құрамдық  түрлері, 

жасалу жолдары.  

5. Тура толықтауыштың жалғаулы,  

жалғаусыз келуі.  

6. Жанама толықтауыштар, олардың 

 берер мағыналары. 

7.  Пысықтауыш,  оның  мағыналық 

түрлері.  Мезгіл,  мекен,  қимыл-сын, 

мөлшер, 

мақсат, 


себеп 

пысықтауыштар,  олардың  жасалу 

жолдары. 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Сөйлемнің 

тұрлаусыз  

мүшелеріне 

 талдау

 жасау. 


Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 

әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

12-


апта 

 Модуль 3 

 

  

 Жай 

сөйлем 


синтаксисі 

1.Жай  сөйлемнің  құрамдық  түрлері: 

жалаң, 

жайылма, күрделенген. 

Олардың берілу жолдары.  

2.  Сөйлемдегі  оқшау  сөздер:  одағай, 

қаратпа, қыстырма, қыстырынды.  

3.  Жай  сөйлемге  қатысты  тыныс 

белгілер. 

4.  Жай  сөйлемнің  құрылымдық 

түрлері: жақты, жақсыз, атаулы. 

5. 

Жақты 


сөйлемнің 

түрлері: 

нақтылы, 

белгілі, 

белгісіз, 

жалпылама.  

6. 

Жақсыз 


сөйлем 

баяндауыштарының берілу жолдары.  

7.  Атаулы  сөйлемнің  құрамы  мен 

мағынасы. 

8.  Жай  сөйлемге  тән  құрамдылық 

белгілер: бір және қос құрамдылық. 

сұрақ-жауап 

конспектілеу

  

Жай 


сөйлемге 

синтаксистік 

талдау 

жасау. 


Негізгі әдебиет:  

№ 3, 6, 7, 8, 9 10 

Қосымша 

әдебиет:  

№ 1, 3, 5 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

 

14-апта Сөйлемнің 

функциялық 

топтастырылуы 

1.Сөйлемнің 

айтылу 


сазы 

мен 


мақсатына  қарай  саралануы.    2. 

Хабарлы  сөйлем,  оның  мағыналық 

топтары. 

3.  Сұраулы  сөйлем,  оның  жасалу 

жолдары.  

4.Сұрақтардың мағыналық топтары. 

5.  Бұйрықты  сөйлем,  оның  жасалу 

жолдары. Мағыналық топтары. 

6.  Лепті  сөйлем,  оның  жасалу 

жолдары. 

7.Хабардың 

шындық 


болмысқа 

қатысына  қарай  жіктелуі:  болымды, 

болымсыз сөйлем, жасалу жолы. 

Сұрақ-жауап 

конспектілеу

  

жаттығу жұмыстары. 

Негізгі 


әдебиет: 

№ 1, 2 


Қосымша 

әдебиет: № 1 

(Әдебиеттер 

тізімін  

қараңыз) 

 

16-апта 

 Модуль 4 

 

  

 Құрмалас 

сөйлем 


синтаксисінің 

зерттелуі 

1.  Құрмалас  сөйлемнің  қалыптасу, 

даму жолдары.  

2.  Құрмалас  сөйлем  синтаксисінің 

зерттелуі. 

3.  Құрмалас  сөйлем  синтаксисінің 

зерттеу  нысандары,  оның  жай 

сөйлемнен ерекшелігі. 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 


әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

18-

апта 


10  Құрмалас 

сөйлем 

түрлері 


1.  Жай  сөйлемдердің  бір-бірімен 

құрмаласу тәсілдері. 

2. 

Құрмалас сөйлемнің 

құрылымдық, 

функционалдық 

түрлері. 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Құрмалас 

сөйлемге  талдау

 

жасау. 


Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 

әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

20-


апта 

 Модуль 5 

 

  

 

11  Салалас құрмалас 

сөйлем,  оның 

жасалу 

жолдары 


1.  Салалас  құрмалас  сөйлем  және 

оның  компоненттерінің  құрмаласу 

жолдары.  

2.  Салалас  құрмалас  сөйлемнің 

құрылымдық түрлері. 

3.  Салалас  құрмалас  сөйлемнің 

мағыналық түрлері. 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Салалас 


құрмалас 

сөйлемнің 

жасалу  жолына  

талдау


 жасау. 

Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 


әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

22-

апта 


12  Салалас 

құрмалас 

сөйлемнің 

түрлері 

1. 


Мезгілдес, 

себептес, 

қарсылықты  салалас  сөйлемдер 

және олардың жасалу жолдары.  

2.  Талғаулықты,  кезектес  салалас 

сөйлемдер  және  олардың  жасалу 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Салалас 

құрмалас 

сөйлемге  талдау

 

24- апта жолдары. 

3.  Түсіндірмелі  салалас  құрмалас 

сөйлем 

және 


оның 

жасалу 


жолдары.  

4. Салыстырмалы, шартты салалас 

сөйлемдер  және  олардың  жасалу 

жолдары.  

5. Іргелес құрмалас сөйлем.  

жасау. 


Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 

әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

 

Модуль 6 

 

 

  

13  Сабақтас 

құрмалас 

сөйлем,  оның 

жасалу 

жолдары 


1. Сабақтас құрмалас сөйлем және 

оның  компоненттерінің  құрмаласу 

жолдары.  

2.  Сабақтас  құрмалас  сөйлемнің 

құрылымдық түрлері. 

3.    Сабақтас  құрмалас  сөйлемнің 

мағыналық түрлері. 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Сабақтас 

құрмалас 

сөйлемнің 

жасалу 

жолдарына  талдау

 жасау. 


Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 

әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

26-


апта 

14  Сабақтас құрмалас 

сөйлемнің 

түрлері 

1.  Мезгіл,  себеп,  қарсылықты 

бағыныңқы  сабақтас  сөйлемдер 

және олардың жасалу жолдары. 

2.  Шартты,  қимыл-сын,  мақсат 

бағыныңқы  сабақтас  сөйлемдер 

және  олардың  жасалу  жолдары. 

3.Салыстырмалы 

бағыныңқы 

сабақтас сөйлем және оның жасалу 

жолдары. 

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Сабақтас 

құрмалас 

сөйлемге  талдау

 

жасау. 


Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 

әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

28-


апта 

 Модуль 7 

 

  

 

15  Аралас құрмалас 

сөйлем 


1.  Аралас  құрмалас  сөйлемнің 

қалыптасу, даму жолдары. 

2.  Аралас  құрмалас  сөйлемнің 

жасалу жолдары.  

3.  Аралас  құрмалас  сөйлемнің 

зерттелуі.  

сұрақ-жауап 

конспектілеу 

Аралас құрмалас 

сөйлемге  талдау

 

жасау. 


Негізгі әдебиет:  

№ 3, 5, 6 

Қосымша 

әдебиет: 

 № 7, 8, 9 

(Әдебиеттер 

тізімін қараңыз) 

30-


апта 

 Барлығы:  

 

 

 15 

 

  

                      «Қазіргі қазақ тілі: синтаксис» пәні бойынша емтихан сауалдары 

 

1. Қазақ  тілінің синтаксистік құрылысы 

2. Синтаксистік қатынас түрлері 

3. Синтаксистік байланыс түрлері 

4. Сөздердің байланысу формалары 

5. Сөздердің тіркесім қабілеті: салаласа байланысқан, түйдекті және еркін тіркес 

6. Сөз тіркесінің құрамы мен түрлері 

7. Синтаксистік құрал және оның аналитикалық қызметі 

8. Синтаксистік құрал және оның синтетикалық қызметі 

9.Синтаксистік құрал және оның аралас тәсіл қызметі 

10. Қабыса байланысқан есімді сөз тіркестері 

11.  Матаса байланысқан есімді сөз тіркестері 

12. Қабыса байланысқан етістікті сөз тіркестері 

13. Жанаса байланысқан етістікті сөз тіркестері 

14. Меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркестері 

15. Меңгеріле байланысқан есімді сөз тіркестері 

16. Күрделі сөз тіркестерінің құрылымдық түрлері 

17. Сөйлемнің мақсаттық түрлері: хабарлы және бұйрықты 

18.

 

Сұраулы сөйлемнің жасалуы мен мағыналық түрлері 19 Сөйлемнің эмоциялы түрлері мен жасалу жолдары 

20. Сөйлемнің болымды және болымсыз түрлері 

21. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері,  бастауыш және оның жасалу жолдары 

22. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері,  баяндауыш және оның жасалу жолдары 

23. Сөйлемнің анықтауыш және айқындауыш мүшелері 

24. Сөйлемнің толықтауыш мүшесі, түрлері, жасалуы 

25.Тура толықтауыштың жалғаулы-жалғаусыз келуі 

26. Жанама толықтауыштар, оның берер мағынасы 

27. Сөйлемнің пысықтауыш мүшесі, түрлері, жасалуы 

28. Сөйлем мүшелерінің орын тәртібі және бірыңғай мүшелер 

29. Сөйлемдегі оқшау сөздер (одағай, қыстырынды), тыныс белгілері 

30. Сөйлемдегі оқшау сөздер (қыстырма, қаратпа), тыныс белгілері 

31. Жалаң, жайылма, толымды және толымсыз сөйлемдер 

32. Жай сөйлемнің күрделенген түрі, белгілері 

33. Жақты, жақсыз, атаулы сөйлемдер 

34. Жақсыз сөйлемнің жасалу жолдары 

35.Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисінің зерттелуі 

36.Сөздердің байланысу тәсілдері. Синтаксистік қатынас түрлері 

37.Сөздердің байланысу формалары 

38.Қабыса және жанаса байланысқан есімді сөз тіркесі 

39.Матаса байланысқан етістікті сөз тіркесі 

40.Күрделі синтаксистік тұтастық, зерттелуі мен мәні 

41.

 Құрмалас сөйлемнің қалыптасу, даму жолдары.  42.

 Құрмалас сөйлем синтаксисінің зерттелуі. 

43.

 Құрмалас сөйлем синтаксисінің зерттеу нысандары, оның жай сөйлемнен ерекшелігі. 44.

 Жай сөйлемдердің бір-бірімен құрмаласу тәсілдері. 

45.

 Құрмалас сөйлемнің құрылымдық, функционалдық түрлері. 46.

 Салалас құрмалас сөйлем және оның компоненттерінің құрмаласу жолдары.  

47.

 Салалас құрмалас сөйлемнің құрылымдық түрлері. 48.

 Салалас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлері. 

49.

 Мезгілдес салалас сөйлем және оның жасалу жолдары. 50.

 Себептес салалас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

51.

 Қарсылықты салалас сөйлем және оның жасалу жолдары. 52.

 Талғаулықты салалас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

53.

 Кезектес салалас сөйлем және оның жасалу жолдары. 54.

 Түсіндірмелі салалас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

55.

 Салыстырмалы салалас сөйлем және оның жасалу жолдары. 56.

 Шартты салалас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

57.

 Іргелес құрмалас сөйлем. 58.

 Сабақтас құрмалас сөйлем және оның компоненттерінің құрмаласу жолдары.  

59. Сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылымдық түрлері. 

60. Сабақтас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлері.  

61. Мезгіл бағыныңқы сабақтас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

62. Себеп бағыныңқы сабақтас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

63. Қарсылықты бағыныңқы сабақтас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

64. Шартты бағыныңқы сабақтас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

65. Қимыл-сын бағыныңқы сабақтас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

66. Мақсат бағыныңқы сабақтас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

67. Салыстырмалы бағыныңқы сабақтас сөйлем және оның жасалу жолдары. 

68. Аралас құрмалас сөйлемнің қалыптасу, даму жолдары. 

69. Аралас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары.  

70. Аралас құрмалас сөйлемнің зерттелуі. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР: 

 

Негізгілері: 

1.

 Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. - Алматы, 1992. 

2.

 Аманжолов С. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы. - Алматы, 1994. 

3.

 Балақаев М. Қазіргі қазақ тілі (сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі). – Алматы, 1992. 

4.

 Аблақов Ә., Исаев С., Ағыманов Е. Сөз тіркесінің дамуы мен лексикалану процесі. - Алматы, 

1997. 


5.

 

Балақаев М., Сайрамбаев Т. Қазіргі қазақ тілі (сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі). - Алматы, 1997. 

6.

 Әміров Р. Жай сөйлем синтаксисі. - Алматы, 1983; 1998. 

7.

 Сайрамбаев Т. Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі. - Алматы, 1991. 

8.

 Сайрамбаев Т. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері. -  Алматы, 1991. 

9.

 Мадина Ғ. Қазіргі қазақ тіліндегі жақсыз сөйлемдер. - Алматы, 1959. 

10.


 

Кестелі грамматика (авторлар ұжымы).  - Алматы, 1997. 

11.

 

Сайрамбаев Т., Сағындықұлы Б «Құрмалас сөйлемдер жүйесі» : Оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 120б. 

12.


 

Сағындықұлы Б «Құрмалас (аралас) сөйлемнің теориялық негіздері. Монография. Павлодар: 

С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2008. – 198б. 

13.


 

Қазақ грамматикасы. ІІІ том. Астана, 2002. 

14.

 

Сағындықұлы  Б.  «Қазақ  синтаксисінің  мәселелері»  Ғылыми  мақалалар  жинағы/  Б. Сағындықұлы. – Павлодар: ПМПИ баспасы, 2010. – 265б. 

15.


 

Сайрамбаев  Т.  «Сөйлемнің  тұрлаулы  мүшелері».  Оқу  құралы.  –  Алматы:  «Қазақ 

университеті», 1991- 168б. 

16.


 

М.  Серғалиев  «Етістікті  сөз  тіркестерінің  синонимиясы»:  Оқу  құралы.  –  Алматы.  «Қазақ 

университеті» баспасы, 1991, -80б. 

17.


 

М. Серғалиев, А. Айғабылов, О. Күлкенова «Қазіргі қазақ әдеби тілі». Оқу құралы. – Алматы. 

Зият Пресс, 2006.-256б. Екінші басылым. 

18.


 

Сайрамбаев Т. «Қазақ тіл білімінің мәселелері.  Сөз тіркесі». Алматы: «Арыс» баспасы, 2010. 

– 640б.+8 бет. суреті.   

Қосымша: 

 

1. 

Қазақ тілі. Энциклопедия. - Алматы, 1998. 

2.

 

Қазақ грамматикасы. - Алматы, 2002. 3.

 

Қазақ тілінің грамматикасы. ІІ том. - Алматы, 1967. 4.

 

Балақаев М., Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі (синтаксис). - Алматы, 1961; 1971. 5.

 

Төлегенов О. Жалпы модальды және мақсат мәнді жай сөйлем типтері. – Алматы, 1968. 6.

 

Исаев С.М. Қазіргі қазақ тілінің грамматикалық сипаты. - Алматы, 1998. 7.

 

Исаев С.М. Қазақ тілі жайлы ойлар. - Алматы, 1997. 8.

 

Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 1954.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТ РЕЙТИНГІСІН БАҒАЛАУ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 

№ 

Бақылау түрі Апта  

1-

рейтинг қорыты

ндысы 


Апта  

2-

рейтинг қорыты

ндысы 


15 

1  2  3  4  5  6 

8  9  10 

112  13  14 

1  Сабаққа қатысым  *  *  *  *  *  * 

*  * 


2  Дәрістерді 

конспектілеу 

 

   

  

 

   

3  СӨЖ тапсырмаларыны

ң орындалуы 

 

*  *  *  *  * 30 

 

 

30  

4  ОСӨЖ 


тапсырмаларыны

ң орындалуы 

*  *  *  *  * 

 

30  

 

30 


 

5  Аралық  бақылау 

тапсырмаларыны

ң орындалуы 

 

 

  

 

 20 

 

  

 

  

 

20  

6  Тапсырманың 

басқа түрлері 

 

  

   

 

   

 

Қорытынды  

 

 

 

 

 

 

100 


 

 

  

 

  

100 


 

 

Қорытынды 

бағадан 

алған 


үлесі 

 

  

 

  

30% 


 

 

  

 

  

30% 


 

 

 Пән бойынша қорытынды бақылау пайыздық мазмұнда мына формула бойынша 

анықталады: 

 

 4

,

0Ý

6

,0

2

2Ð

1

Ð%

È

  

Мұндағы:  Р1  –  1-рейтинг  бағасының  пайызы,  Р2  –  2-рейтинг  бағасының  пайызы,  Е  – 

емтихан бағасының пайызы  

 

- 

рейтингтік бақылау – 40%  

-

 

емтихан - 60%  

Студенттердің  білімін  бағалау  критерийлері:  студент  дәріс  сабақтарына,  ОСӨЖ 

сабақтарына толық қатысып, ОСӨЖ және СӨЖ бойынша барлық тапсырмаларды орындаған 

жағдайда  ең  жоғары  балл;  тапсырманы  орындаудағы  шығармашылығы  үшін  көтермелеу 

балын,  толық  орындалмаған  жазба  жұмыстары,  тапсырмалардың  орындалмауы,  босатқан 

сабақтары,  тапсырмаларды  белгіленген  мерзімде  тапсырмағандары  үшін  айып  балдарын 

алуы мүмкін.  

Пәннің  бақылау  түрлері:  ағымдағы  бақылау,  аралық  және  қорытынды  бақылау.  Бақылау 

құралдары: сабаққа қатысу, бақылау жұмысы, сұрақ-жауап, реферат.  

 

 

 

Білімді бағалаудың жалпы көрсеткіші 

 

Әріптік баға Балдардың сандық 

эквиваленті  

Пәнді меңгерудің 

пайыздық мазмұны  

Дәстүрлі баға  

А  


4,0  

95-100  


 

А3,67  

90-94  


 

 

В3,33  


85-89  

 

В 3,0  

80-84  


 

В2,67  

75-79  


 

 

С2,33  


70-74  

 

 қанағаттанарлық 

 

  

 

С 2,0  

65-69  


С

1,67  60-64  

D

+  

1,33  


55-59  

D  


1,0  

50-54  


F  

0  


0-49  

қанағаттанарлықсыз 

 

 

Академиялық тәртіп саясаты: курс саясаты мынадай талаптарды қамтиды: -

 

сабақты босатпау -

 

сабаққа кеш қалмау -

 

оқу үрдісіне белсенді араласу -

 

ұқыптылық, міндеттілік -

 

өздік жұмыстарының орындалуы -

 

топпен жұмыс істеу және пікір-таластарға қатысу -

 

шыдамдылық, ақжарқындылық, ашықтық  

 

Каталог: library -> umkd
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналѓан силлабус
umkd -> Қазақстан республикасы
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасының білім
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус

жүктеу 247.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет