«Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығы бойынша ғылыми-білім беру кешені «Түркі халықтарының әдебиеті»жүктеу 52.49 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі52.49 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ   

      ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

050504 «Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығы бойынша ғылыми-білім беру кешені 

 

   

 

«Түркі халықтарының әдебиеті»  пәнінен 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

   

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР 2013 

 

     БЕКІТІЛДІ 

Б А директоры 

п.ғ.д., профессор 

___________Қайырбекова Б.Д. 

«___» ____________2013 ж. 

Құрастырушы: ф.ғ.к. доцент Жүсіпов Е.Қ. 

«Қазақ филологиясы» кафедрасы 

«Түркі халықтарының әдебиеті» пәні бойынша күндізгі оқу бөлімінің 

050117 «Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығына оқитын студенттерге арналған 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРАМАСЫ 

Курс Семестр Дәріс 


30 

Тәжірибешілік 

30 

ОСӨЖ 


30 

СӨЖ 


45 

Бақылау түрі 

Емтихан 

 

050117  «Қазақ  тілі  және  әдебиеті»  мамандығының  ҚР  МЖБС  3  08.308-2006  және  «Ежелгі және хандық дәуір әдебиеті»  пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы (Әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық университеті, Алматы, 2005) негізінде жасалған. 

 

БА-ның  күндізгі  оқу  факультетінің  ғылыми-әдістемелік  кеңесінде  мақұлданған  және  баспаға ұсынылған. 

 

 Хаттама № ___   „___„ __________________  2013 жыл 

БА ЖГФ ҒӘК төрайымы  ________________Тусупбекова Г.Т. 

 

««Қазақ филологиясы» кафедраныњ мєжілісінде бекітілді Хаттама № _______ «_____»________________2013 ж 

 

 «Қазақ филологиясы» 

 кафедрасының меңгерушісі 

ф.ғ.д., профессор 

 

  ________________   Имамбаева Ғ.Е.  

ИнЕУ-дің ОӘБ-мен мақұлданды 

 

КЕЛІСІЛДІ АӘБ бастығы 

п.ғ.к., профессор                      ________________ Ушакова Н.М. 

 

 

 ИнЕУ-нің медиатекасына тапсырылған _________________________ 

 


ТҮСІНІК ХАТ 

Ұсынылып отырған жұмыс бағдарламасы жоғары оқу орындарындағы қазақ тілі мен 

әдебиет мамандықтарына арналған. Болашақ тіл мен әдебиет мамандары үшін  ежелгі және  

хандық дәуір әдебиетін оқыту міндетті болып табылады.   ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ 

Курстың  мақсаты  –  қазақ  әдебиетінің  саласы    ежелгі  және    хандық  дәуір  әдебиетін   

ғылыми-теориялық  негізде  таныту;  алған  білімдерін  толықтыра  отырып,  теориялық 

білімдерін  тәжірибеде  қолданту.  Білім  алушының  өз  бетімен  жұмыс  істеуге  дағдыланып,   

әдеби  тілде  сөйлеп,  бәйіттер  мен  жыраулардың  толғауларын  тіл  және  әдеби  тұрғыдан 

талдай білу; 

Курстың міндеті: 

-  ежелгі  және  хандық  дәуір  әдебиеті  әдебиеттану  ғылымының  бөлімі  ретінде  көркем  сөз 

өнерінің  тарихын  халқымыздың  төл  тарихынан  бөліп  жармай,  тұтас  күйінде  алып 

зерттейтінін аңғарту; 

-  ежелгі  және  хандық  дәуірлердегі  шығарманың  туылуын,  әдеби  өмірдің  кемелденуін,  сан 

алуан әдеби бағыттар мен көріктеу құралдарының даму кезеңдерін, әдеби үрдіске тиісінше 

ықпал еткен қаламгерлердің шығармашылығын танып – білу; 

-  ежелгі  және  хандық  дәуір  шығармаларын  зерттеуге  ат  салысқан  әрідегі,  берідегі 

ғалымдардың ғылыми зерттеу еңбектерімен студенттерді хабардар ету. 

Курс  құрылымы.  Курс  құрылымына    дәріс,  тәжірибешілік  сабақтар,  оқытушы 

басқаруындағы студенттердің өздік  жұмысы кіреді.  Курсты бітіргеннен кейінгі алатын біліктілігі

 

ежелгі  және  хандық  дәуір  әдебиетін  меңгеру  арқылы  әдеби  тілде  дұрыс  сөйлеуін үйрену; 

 

 қазақ әдебиеті салаларын меңгере отырып, өзіндік стильді қалыптастыру. Курс нәтижесінде төмендегідей дағдылар қалыптасу керек:  

 

сөздерді түрлі жанрларда қолдана білу;    

шығармаларды тіл мен әдебиет, тарих тұрғысынан талдай білу;   

 

дұрыс ойлап, өз ойын жазбаша да, ауызша да нақты бере білу. Студенттер меңгеруі тиіс:  

 

мамандығы  бойынша  біліктілігін  арттыру    мақсатында  қазақ  әдебиетінің  салалары ежелгі және хандық дәуір  әдебиетінің  теориясы мен тәжірибешілігін меңгеру;  

 

тіл және әдебиет теорииясы бойынша талдауын меңгеру. Қорытынды  бақылау түрі -  емтихан.   

 

 

 

Пәні, мақсаты мен міндеттері 

 

Пән: «Түркі халықтарының әдебиеті» 

«Түркі халықтары әдебиеті» пәні – түркі халықтары  әдебиетінің ежелгі 

дәуірден  бастап,  бүгінгі  күнге  шейінгі  кезеңді  қамтиды.    Әрбір  ұлттың 

фольклоры, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби мұралары қамтылып, ондағы 

эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады.  

Пәнді оқыту мақсаты:  

Әлемдік  көркем  сөз  шеберлігіне  және  әдеби  қозғалысқа  тигізетін  түркі 

халықтары  әдебиетінің    ықпалын  кеңірек  ашу  нысанға  алынды.  Ежелден 

тарихы тағдырлас, тілі туыс, әдет-ғұрпы мен салт-санасы өзара жақын болып 

келетін  түркі  тектес  халықтар:  ұйғыр,  әзербайжан,  башқұрт,  тәжік,  түркімен, 

қарақалпақ,  өзбек,  қырғыз,  татар  әдебиеттерінің  өзара  байланысын,  дәстүр 

жалғастығын,  бір-біріне  әсері,  шығармаларының  идеялық,  көркемдік 

ерекшелігі, дамуы. Пәннің міндеттері: 

- Түркі халықтары әдебиетіндегі әдеби бағыттарды айқындау; 

- Түркі халықтары әдебиетіндегі әдеби жанрлық ерекшеліктерді анықтау; 

- Түркі халықтары әдебиетіндегі көркемдік ерекшеліктерді саралау. 

 

3  Білім, икемділік және дағды-машықтарға қойылатын талаптар  

-  студенттерге  түркі  халықтары  әдебиетінің  тарихындағы  аса  үздік 

туындыларымен  таныстыра  отырып  дәріс  беру,  олардың  бір-бірінің 

мәдениетіне  қосатын,  толықтыратын,  байытатын  үлес  салмағының  жаңаша 

мазмұн-мәнін айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу; 

-  әр  халықтың  ақын-жазушыларының  шығармаларын  көркемдік  ерекшелігіне 

қарай даралап зерттеуге баулу

-  классикалық  туындыларды  оқу  кезеңінде  адамгершілік  парасаты, 

гуманистік-имандылық  тағлымына  көркемдік-эстетикалық  танымына  қарай 

жіктей отырып әдеби талдау жасауға үйрету;  

- әр ақын-жазушының шығармаларынан үзінділерді жатқа оқу, ғылыми талдау 

жасауға үйрету; 

-  шығарманың  жанры  мен  стиліне,  тақырыбы  мен  сюжетіне,  композициясы 

мен тіл көркемдігіне ерекше назар аудара отырып, ой толқыны мен образдар 

бедері  берілуіне,  ақын  позициясының  тұтастығын  танытуда  ғылыми 

пайымдаулар жасауға баулу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Пәнді оқудың тақырыптық жоспары 

 

 

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

№  

Тақырып 

Сағат саны 

Күндізгі бөлім 

Дәріс 

Тәжір. 

СӨЖО 

СӨЖ  

 

 

Түркі халықтары 

әдебиетінің 

тарихына кіріспе. 10 

Азербайжан әдебиеті.   10 Башқұрт әдебиеті. 10 Қарақалпақ әдебиеті. 10 Қырғыз әдебиеті. 10 Өзбек әдебиеті. 10 Ұйғыр әдебиеті. 10 Татар әдебиеті. 10 Түркімен әдебиеті. 10 Барлығы:  сағат 

30 

15 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданылатын әдебиеттер 

Негізгі: 

1.

 Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау. – А. Мектеп, 1993. 

2.

 Бадырақов Қ. Жоғары кластарда қазақ әдебиетінен тапсырмалар жүйесі. –А., 1977. 

3.

 Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. А., 1997. 

4.

 Бітібаева Қ. Әдебиет сабағының түрлері мен үлгілері. – А., 1999. 

5.

 Бітібаева Қ.Әдебиетті тереңдетіп оқыту.  – А. 2003. 

6.

 Голубков В. Методика преподавания литературы. М., 1962. 

7.

 Дайырова Ә. Орта мектепте І.Жансүгіров творчествосын оқыту. -  А., 1969.  

8.

 Жұмажанова  Т.Қ.  Әдебиеттен  кластан  тыс  жұмыстарды  ұйымдастырудың  ғылыми-

әдістемелік негіздері. А., 1995. 

9.

 

Жұмажанова  Т.Қ.  Қазақ  әдебиетінен  оқу-әдістемелік  күнтізбелік  жоспары.  6-7  сынып. А., 2003. 

10.


 

Жұматаева Е. Әдебиетті оқытудың кейбір мәселелері. А., - 1999. 

11.

 

Көшімбаев А. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – А. Мектеп, 1969. 12.

 

Қалиев С. Мектепте Ғ.Мүсірепов шығармаларын оқыту жолдары.- А.  1974. 13.

 

Қараев Ж. Ешеева Ж. Программалап оқыту және оның компьютерді оқытуға пайдалану мен байланысы. – А. 1991. 

14.


 

Қирабаев С. Мектеп және қазақ әдебиеті. А., Мектеп, 1979. 

15.

 

 Құрманова  Н,  Мухлис  К.  Текст  теориясы  және  тексті  талдау  әдістемесі.  –  А.  АлМУ, 2000. 

16.


 

Құрманбаева  Г., Дүйсебаев С. Әдебиет сабақтарының үлгілері. А., 1999. 

17.

 

Мақпыров С., Әдебиеттен шығарма жұмыстары. А., 1981. 18.

 

Мәшһүр Жүсіп.Қ. Көркем сөздің құдіреті. (Мектепте қазақ әдебиетін оқыту). Павлодар, 2000. 

19.


 

Мәшһүр  Жүсіп.Қ.  І.Жансүгіровтың  «Құлагер»  дастанын  оқыту.  «Қазақ  тілі  мен 

әдебиеті», №8, 2002. 

20.


 

Сманов Б. С.Мұқановтың «Ботагөз» романын оқыту. А., 2000. Қосымша:  

    21. Абайдың тәлімгерлік тағылымы. (құрастырушы Ә.Дайырова). А., 1996. 

    22. Құсайынов А. Оқулықтану мәселелері. А., 2000. 

    23. Марацман Б., ЧирковскаяТ. Проблемная изучение литературного произведения в школе. 

М., Просвещение, 1977. 

    24. Мемлекеттік білім стандарты. А. 2000. 

    25. Прессман Л. Кабинет литературы. М., 1975. 

         26.Обернихина Г.А. Уроки литературы сегодня. М., 2000.   

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал