Қазақ филологиясы кафедрасыжүктеу 0.82 Mb.
Pdf просмотр
бет9/9
Дата08.01.2017
өлшемі0.82 Mb.
#15
1   2   3   4   5   6   7   8   9

№2. СӨЖ: Максим Танктың Мемлекеттік жəне Лениндік сыйлық алған шығармалары. 

10 апта 

№1. ОЖСӨЖ: Ион Каннаның əңгімелер жинақтарының ерекшелігі . 

№1. СӨЖ: И.Чобану, И.Друц шығармаларын оқу, мазмұндау. 

№2. ОЖСӨЖ: Л.Барский мен Э.Лотяну шығармалары ерекшеліктері. 

№2. СӨЖ: Молдавия жазушыларының қазақша аудармаларын оқу. 

11 апта 

№1. ОЖСӨЖ: А.Авакян, Г.Севунц шығармашылығына шолу. талдау, конспектілеу.  

№1.СӨЖ: Қазіргі Армян əдебиеті туралы баспасөз, интернет көздерін пайдалану.  

№2. ОЖСӨЖ: А.Авакян, Г.Севунц шығармашылығына шолу. талдау, конспектілеу.  

№2.СӨЖ: Қазіргі Армян əдебиеті туралы баспасөз, интернет көздерін пайдалану.  

12 апта 

№1. ОЖСӨЖ: К.Гамсахурдия мен И.Абашидзе шығармалары туралы. 

№1. СӨЖ: Ш.Руставели «Жолбарыс тонды жаһангез». 

№2. ОЖСӨЖ: Нодер Думбаздзе шығармаларына талдау. Г.Ломидзе. 

№2. СӨЖ: Қазіргі Грузин əдебиеті мен баспасөз, интернет арқылы. 

13 апта 

№1. ОЖСӨЖ: Вилис Лацистің роман-эпопеялары туралы талдаулар. 

№1.  СӨЖ:  Латыш  ақын-жазушылары  шығармаларын  баспасөз  (қазақ)  беттеріндегі 

аудармаларын оқу. №2. ОЖСӨЖ: Жан Гриваның Шығармаларына талдау. 

№2. СӨЖ: Қазіргі Латыш əдебиетін баспасөз, интернеттен тауып, конспектілеу. 

14 апта 

№1. ОЖСӨЖ: А.Гудайтис-Гузявичюс романдарына талдау. 

№1.  СӨЖ:  Гудайтие-Гузявичюс    Сочинений  1-6  том.  Вильнюс.  1961.№2.  ОЖСӨЖ

Э.Межелайтис шығармашылығы. Аударылуы. №2. СӨЖ: Литва əдебиетінің аудармаларын қазақ баспасөзі мен интернет беттерінен 

қарап, конспектілеу. 15 апта. 

№1. ОЖСӨЖ: Эстон əдебиеті туралы газет-журналдардан конспекті жасау. 

№1.  СӨЖ:  Қазіргі  Эстон  əдебиеті  туралы  баспасөз  бен  интернет  беттерінен  қарап, 

конспектілеу. №2. ОЖСӨЖ: Эстон əдебиеті туралы газет-журналдардан конспекті жасау. 

№2.    СӨЖ:  Қазіргі  Эстон  əдебиеті  туралы  баспасөз  бен  интернет  беттерінен  қарап, 

конспектілеу.  

2.3 Білімді бағалау жөніндегі мəлімет 

«Пəн бойынша білімді бағалау кестесі» 

Бағалау саясаты: 

№ 

«Əлем əдебиеті тарихы» пəні бойынша білімді бағалау кестесі 

 

Бағалау критерияс

ы 

 Бағалау түрі 

Апта 


Жұмы

с  үшін 


Барлығ


ы 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 1  Сабаққа 

қатысу 

10  

 

 

+  +  +  +  +  

 

2  ОЖСӨЖ 

15 


+  +  +  +  +  +  +  + +  + 

3  Реферат   

 

   

 

+     

 

 

 

  

4  Семинар 

сабақтар

ы 

15 +  +  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +  + 

5  СӨЖ 

0,5 


          

 

   

 

 

 

 

 

 

6  Аралық 

бақылау          

 

 

+  

 

 

 

 

  

Р

1

 + Р

2

 

 

60          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Емтихан 

 

40          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Барлығы 

 

100          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) жəне 15 апталарда. Аралық  бақылаулар  бойынша  студенттің  максималды  үлгерім  көрсеткіші  60% 

құрайды.  Семестр  аяғында  оқу  пəні  бойынша  қорытынды  аттестациялау  –  емтихан 

өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%). 

Пəн  бойынша  қорытынды  емтихан  бағасы  аралық  бақылаулар  жəне  қорытынды 

аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады. 

Қорытынды емтихан пəннің негізгі теориялық жəне практикалық материалдарын 

қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді. 

Əріптік бағалау  жəне  оның  балдардағы  цифрлік  эквиваленті  дұрыс  жауаптардың 

пайыздық көрсеткіші  бойынша  анықталады (кесте бойынша) 


 

Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады: 

Бағалау 

Бағаның 


əріптік 

баламасы 

Бағаның 

сандық 


баламасы 

Бағаның 


проценттік 

баламасы 

Бағалаудың 

дəстүрлі жүйесі 

4,0 

95-100 

өте жақсы A- 

3,67 

90-94 

B+ 

3,33 

85-89 

жақсы 
3,0 

80-84 

B- 

2,67 

75-79 

C+ 

2,33 

70-74 

қанағаттанар

лық 2,0 

65-69 

C- 

1,67 

60-64 

D+ 

1,33 

55-59 1,0 

50-54 

0-49 

қанағаттанар

лықсыз 

 

2.4 Курс саясаты жəне іс-жосығы (процедурасы) Курс саясаты оқу процесінің жоғарғы тиімділігін қамтамасыз етуге тиісті жəне 

барлық студенттер үшін міндетті. Əрбір оқытушы студенттерге сабақ барысында 

тəртіп  ережелерін,  оқытушымен  жəне  басқа  студенттермен  өзара  қатынастарын 

ұстаудағы өзіндік жүйесін талап етеді. 

 

Студенттерге қойылатын талаптар: Курс  бойынша  жоғары  балл  алу  үшін  əрдайым  жұмыстану  қажет.  Себебі  пəн 

бойынша  баға  жалпы  семестр  бойы  жинақталады.  Сабаққа  белсенді  қатысып, 

барлық  тапсырмаларды  нақты,  дұрыс,  ұқыпты,  толық  орындаған  жағдайда 

студентке  жоғары  баға  қойылады.  Студент  əрбір  кредит  сағат  бойынша  жинаған 

балдарын есептеп жүру қажет (жоғарыда көрсетілген пəн бойынша білімді бағалау 

жəне апталық тақырыптық кесте бойынша) 

1. Сабаққа қатысу 

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пəннің оқу-əдістемелік 

кешенінде  көрсетілгендей  толық  көлемде  орындалу  қажет.  Пəннің  3/1  себепсіз 

қалдырса, курстан шығарылады. 

2. Аудиториядағы тəртіп 

Студент  сабаққа  кешікпеу,  сабақ  уақытында  сөйлеспеу,  газет  оқымау,  ұялы 

телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет. 

3. Үй тапсырмасы 

Үй  тапсырмасы  міндетті  түреде  көрсетілген  мерзімде  орындалуы  қажет.  Үй 

тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады. 

 

4. Жеке тапсырмалар 

Семестрлік  жеке  тапсырмалар  міндетті  болып  табылады.  Олар  реферат 

(баяндама,  хабарлама  т.б.)  ретінде  орындалып,  қорғалады.  Бұл  тапсырмалардың  

əрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады. 

 

5. Бақылау жұмысы. 

Бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалып,  тапсырылады.  Студенттердің 

білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі. 

 

6.  Пікірлесу.  Пікірлесу  əр  топта  кесте  бойынша  жүзеге  асады.  Студенттердің 

білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін. 

 

Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру жəне емтихан сұрақтары. 

 

1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары: 

 

Тəуелсіз мемлекеттер əдебиеті пəні туралы түсінік. Тəуелсіз мемлекеттер жайлы мəліметтер.  

Тəуелсіз мемлекеттер əдебиетінің зерттелу тарихы 

Тəуелсіз мемлекеттер достығы туралы. 

Көп ұлтты мемлекеттің əдебиеті туралы. 

Əзербайжан мемелекеті туралы мəлімет. 

Əзербайжан əдебиетінің дамуы туралы. 

Өзбекстан мемлекеті туралы мəлімет. 

Өзбек халқының ауыз  əдебиеті 

Өзбек əдебиетінің ХІХ-ХХ ғасырдағы дамуы. 

Жаңа өзбек əдебиеті 

Қарақалпақ əдебиеті. 

Түрікмен мемлекетінің əдебиеті. 

Түркімен халқының ауыз əдебиеті 

Түркімен əдебиетінің ХІХ-ХХ ғасырларда дамуы 

Жаңа түрікмен əдебиетінің дамуы 

Тəжікстан мемлекеті туралы қысқаша мəлімет. 

Тəжік халқының ауыз əдебиеті. 

Тəжік əдебиетінің ерте кезеңі 

Тəжік əдебиетінің ХІХ ғ. мен ХХ ғ.б. дамуы 

Тəжік əдебиетінің жаңа кезеңі (кеңестік дəуір 

Ресей Федеративті мемлекеті туралы мəлімет. 

Ежелгі орыс əдебиетінің дамуы 

XVIII ғасырдағы орыс əдебиетінің дамуына шолу. 

ХІХ ғасырдағы орыс əдебиетінің дамуына шолу. 

Қырғыз мемлекеті туралы мəлімет. 

Қырғыз халқының ауыз əдебиеті 

 ХІХ ғ. қырғыз əдебиетінің дамуы 

ХХ ғ. қырғыз əдебиетінің дамуы 

Жаңа қырғыз əдебиетінің дамуы 

ХХ ғ. басындағы орыс əдебиеті. 

Кеңестік дəуірдегі орыс əдебиеті. 

Ресей құрамындағы Татар əдебиетінің дамуын шолу. 

Ресей құрамындағы Башқұрт əдебиетіне шолу. 

8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары: 

Украина əдебиетінің ХІХ ғ. дамуы. Украина əдебиетінің ХХ ғ. дамуы, ірі-ірі өкілдері.  

Украина əдебиетінің Кеңестік дəуірдегі ірі өкілдері. 

Жаңа украина əдебиеті. 

ХІХ ғ. Беларуссия əдебиетінің дамуы. 

 ХХ ғ. Беларуссия əдебиеті. 

Кеңес дəуіріндегі  Беларуссия əдебиеті. 

 Беларуссия əдебиетіне орыс əдебиетінің ықпалы. 

Молдавия Республикасы туралы мəлімет. 

Молдава əдебиетінің ауыз əдебиеті мен ерте кезеңі. 

XVII-ХІХ ғ.ғ. Молдава əдебиетінің дамуы ірі-ірі өкілдері. 

ХХ ғ. Молдава əдебиетінің дамуы. 

ХХ ғ. ІІ жартысындағы Молдава Əдебиетінің дамуы. 

Армения Республикасы туралы қысқаша шолу. 

Армян халқының ауыз əдебиеті. 

Армян əдебиетінің Кеңес дəуіріне дейінгі дамуы. 

Армян əдебиетінің Кеңестік дəуірдегі дамуы. 

Грузин əдебиетінің ерте кезеңі. 

Грузин əдебиетінің ХІХ ғ. мен ХХ ғ. басында дамуы. 

Грузин əдебиетінің Кеңестік дəуірдегі  дамуы. 

Латвия мемлекеті туралы қысқаша мəлімет. 

Латыш əдебиетінің ХІХ ғ. бастап дамуы. 

Латыш əдебиетінің ХХ ғасырдағы дамуы, өкілдері. 

Латыш əдебиетінің жаңа кезеңі. Əдеби байланыстар. 

Литва Республикасы туралы мəлімет. 

Литва əдебиетінің ерекше кезеңі. 

 ХХ ғ. Литва əдебиетінің дамуы. 

 Жаңа Литва əдебиетінің дамуы 

Эстония əдебиетінің ерте кезеңі. 

ХХғ. Эстония əдебиеті. 

 Кеңес дəуіріндегі Эстония əдебиеті. 

 Эстония əдебиетінің қазақ тіліне аударылу туралы. 

 

 Емтиханға дайындық сұрақтары 

Тəуелсіз мемлекеттер əдебиеті пəні туралы түсінік. 

Тəуелсіз мемлекеттер жайлы мəліметтер.  

Тəуелсіз мемлекеттер əдебиетінің зерттелу тарихы 

Тəуелсіз мемлекеттер достығы туралы. 

Көп ұлтты мемлекеттің əдебиеті туралы. 

Əзербайжан мемелекеті туралы мəлімет. 

Əзербайжан əдебиетінің дамуы туралы. 

Өзбекстан мемлекеті туралы мəлімет. 

Өзбек халқының ауыз  əдебиеті 

Өзбек əдебиетінің ХІХ-ХХ ғасырдағы дамуы. 

Жаңа өзбек əдебиеті 

Қарақалпақ əдебиеті. 

Түрікмен мемлекетінің əдебиеті. 

Түркімен халқының ауыз əдебиеті 


Түркімен əдебиетінің ХІХ-ХХ ғасырларда дамуы 

Жаңа түрікмен əдебиетінің дамуы 

Тəжікстан мемлекеті туралы қысқаша мəлімет. 

Тəжік халқының ауыз əдебиеті. 

Тəжік əдебиетінің ерте кезеңі 

Тəжік əдебиетінің ХІХ ғ. мен ХХ ғ.б. дамуы 

Тəжік əдебиетінің жаңа кезеңі (кеңестік дəуір 

Ресей Федеративті мемлекеті туралы мəлімет. 

Ежелгі орыс əдебиетінің дамуы 

XVIII ғасырдағы орыс əдебиетінің дамуына шолу. 

ХІХ ғасырдағы орыс əдебиетінің дамуына шолу. 

Қырғыз мемлекеті туралы мəлімет. 

Қырғыз халқының ауыз əдебиеті 

 ХІХ ғ. қырғыз əдебиетінің дамуы 

ХХ ғ. қырғыз əдебиетінің дамуы 

Жаңа қырғыз əдебиетінің дамуы 

ХХ ғ. басындағы орыс əдебиеті. 

Кеңестік дəуірдегі орыс əдебиеті. 

Ресей құрамындағы Татар əдебиетінің дамуын шолу. 

Ресей құрамындағы Башқұрт əдебиетіне шолу. 

Украина əдебиетінің ХІХ ғ. дамуы. 

Украина əдебиетінің ХХ ғ. дамуы, ірі-ірі өкілдері.  

Украина əдебиетінің Кеңестік дəуірдегі ірі өкілдері. 

Жаңа украина əдебиеті. 

ХІХ ғ. Беларуссия əдебиетінің дамуы. 

 ХХ ғ. Беларуссия əдебиеті. 

Кеңес дəуіріндегі  Беларуссия əдебиеті. 

 Беларуссия əдебиетіне орыс əдебиетінің ықпалы. 

Молдавия Республикасы туралы мəлімет. 

Молдава əдебиетінің ауыз əдебиеті мен ерте кезеңі. 

XVII-ХІХ ғ.ғ. Молдава əдебиетінің дамуы ірі-ірі өкілдері. 

ХХ ғ. Молдава əдебиетінің дамуы. 

ХХ ғ. ІІ жартысындағы Молдава Əдебиетінің дамуы. 

Армения Республикасы туралы қысқаша шолу. 

Армян халқының ауыз əдебиеті. 

Армян əдебиетінің Кеңес дəуіріне дейінгі дамуы. 

Армян əдебиетінің Кеңестік дəуірдегі дамуы. 

Грузин əдебиетінің ерте кезеңі. 

Грузин əдебиетінің ХІХ ғ. мен ХХ ғ. басында дамуы. 

Грузин əдебиетінің Кеңестік дəуірдегі  дамуы. 

Латвия мемлекеті туралы қысқаша мəлімет. 

Латыш əдебиетінің ХІХ ғ. бастап дамуы. 

Латыш əдебиетінің ХХ ғасырдағы дамуы, өкілдері. 

Латыш əдебиетінің жаңа кезеңі. Əдеби байланыстар. 

Литва Республикасы туралы мəлімет. 

Литва əдебиетінің ерекше кезеңі. 

 ХХ ғ. Литва əдебиетінің дамуы. 

 Жаңа Литва əдебиетінің дамуы Эстония əдебиетінің ерте кезеңі. 

ХХғ. Эстония əдебиеті. 

 Кеңес дəуіріндегі Эстония əдебиеті. 

 Эстония əдебиетінің қазақ тіліне аударылу туралы. 

 

 

Курс  бойынша  жазба  жұмыстарының  тақырыптары  (реферат,  баяндама, 

курстық жұмыс т.б.): 

 

1. Білəл Назым шығармашылығы. 2. Түркімен əдебиетінің классигі – Мақтымқұлы Фраги. 

3. Тоқайдың балаларға арналған шығармаларының тəрбиелік мəні. 

4. Əлішер Науаи шығармашылғы. 

5. «Манас» - қырғыз халқының эпикалық туындысы. 

6. Бердақ – шайыр өмірі, шығармашылығы. 

Тест тапсырмаларының нұсқасы. 

Тəуелсіз мемлекеттер əдебиеті 

1. 


Махмұт Қашқаридің еңбегі? 

А)Диуани лұғат ат-түрік 

В) Құтатғу білік 

С) Бақырғани кітабы 

Д) Диуани хикмат 

 

2 .Жүсіп Баласағұнның еңбегі? А)Құтадғу білік 

В) Диуани лұғат ат-түрік 

С) Бақырғани кітабы 

Д) Диуани хикмат 

 

3. Ахмет Яссауи еңбегі? А) Диуани хикмат 

В) Бақырғани кітабы 

С) Диуани лұғат ат-түрік 

Д) Құтадғу білік 

 

4. 


Сүлеймен Бақырғани еңбегі? 

А) Бақырғани кітабы 

В) Диуани хикмат 

С) Диуани лұғат ат-түрік 

Д) Құтадғу білік 

 

5. Ахмет Иүгінеки еңбегі? 

А) Хисатул-хакайық 

В) Бақырғани кітабы 

С) Диуани хикмат 

Д) Құтадғу білік 

 

6. Əл-Фарабидің артында шамамен қанша трактат қалған? 

А) 200-дей 

В) 300-дей 

С) 400-дей 

Д) 500-дей 

 

7. Құтбтың еңбегін көрсет: А) Хұсрау-Шырын 

В) Мұхаббат –наме 

С) Жүсіп-Зылиха 

Д) Гүлстан бит-түрки 

 

8.Қадырғали Жалайыри еңбегі? А) Жамиғат тауарих 

В) Мұхаббатнаме 

С) Жүсіп-Зылиқа 

Д) Гүлстан бит-түрки 

 

 

3. Хайдар Дулати еңбегін көрсет: 

А) Тарихи-Рашиди 

В) Мұхаббатнаме 

С) Жүсіп-Зылиха 

Д) Гүлстан бит-түрки 

 

4. Түркі  тілді  халықтарға  ортақ  əдебиеттің  көп  ғасырлық  тарихын  негізінен  неше 

кезеңге бөлеміз? 

А) 3 

В) 4 


С) 5 

Д) 6 


 

5. 


«Манас» жрын зерттеген қазақ ғалымы кім? 

А) Уəлиханов 

В) Əуезов 

С) Қабдолов 

Д) Шарабасов 

 

6. 1973  ж.  Уəлиханов  жазып  алған  «Манас»  жырының  бөлігін  Қазақ  тілінде 

жариялаған кім? 

А) Марғұлан 

В) Əуезов 

С) Қабдолов 

Д) Шарабасов 

 

7. 


Өзбекстанның  халық  жазушысы  Айбектің  шығармаларын  қазақ  тіліне  аударған 

кім? 


А) Мұқамеджанов 

В) Əуезов С) Қабдолов 

Д) Шарабасов 

 

8. 


Айбектің шын есімі? 

А) Мұса 


В) Қадыри 

С) Əлімжан 

Д) Бақытжан 

 

9. Татар əдебиетінің өкілі: 

А) Мұса Жəлел 

В) Айбек 

С) Айтматов 

Д) Шаханов 

 

10. Татар əдебиетінің өкілі: 

А) Қаюм Насыри 

В) Айбек 

С) Айтматов 

Д) Шаханов 

 

11. Түркімен əдебиетінің өкілі: 

А) Мақтымқұлы 

В) Айбек 

С) Айтматов     Д) Шаханов 

18. «Түркімен тағдыры» атты еңбектің авторы: 

А) Мақтымқұлы 

В) Айбек 

С) Айтматов 

Д) Шаханов 

 

19.«Компьютер басты жарты адам» атты еңбектің авторы: А) Шаханов 

В) Айбергенов 

С) Əубəкіров 

Д) Көпен Əмірбек 

 

20. М. Шахановқа «Сағыныш» атты арнау жазған кім? А) Айбергенов 

В) Əубəкіров 

С) Қадір 

Д) Тұманбай 

 

21. «Гүлстан бит-түрки» неше тараудан тұрады? А) 8 

В) 9 


С) 6 

Д) 7 


 

22. Əзірбайжан əдебиетінің өкілі Фелеки Шируанидің өмір сүрген жылдары 

А) 1118-1181 

В) 1111-1192 

С) 1124-1188 

Д) 1138-1199 

 

23. Ахундовтың бірінші рухани ұстазы: А) Пушкин 

В) Горький 

С) Гоголь 

Д) Абай 


 

24. С.Құдаш қай халық əдебиетінің өкілі? 

А) Башқұрт 

В) Қырғыз 

С) Өзбек 

Д) Əзербайжан 

 

25.  Қарақалпақ  əдебиетінің  өкілі  Бердақ-шайырдың  Қоқан  хандығына  қарсы  күресі суреттелетін шығармасы: 

А) Амангелді 

В) Ерназар би 

С) Айдос би 

Д) Ақымақ патша 

 

26. Қарақалпақ əдебиетінің өкілі: А) Бердақ 

В) Айбек 

С) Сайфи 

Д) Шыңғыс 

27. «Ақ кеме» кімнің шығармасы? 

А) Шыңғыс 

В) Эралиев 

С) Жанғазиев 

Д) Бобулов 

 

28. «Манас» неше бөлімнен тұрады? А)3 

В)4 


С)5 

Д)6 


 

29. «Семетей» қай шығарманың бөлімі? 

А) Манас 

В) Көкетай ханның асы 

С) Ақ кеме 

Д) Жамила  

30. Қырғыз əдебиетінің өкілі: 

А) Аалы Тоқомбаев 

В) Сайфи Құдаш 

С) Айбек 

Д) Мақтымқұлы 

 

31. «Ақындар патшасы» атанған əзербайжан ақыны: А) Гəнжауи 

В) Шируани 

С) Хагани 

Д) Насреддин 

 

32. Башқұрт əдебиетінің қалыптасу кезеңі: А) Қазан революциясынан кейін 

В) Қазан революциясына дейін 

С) 18-ғасыр 

Д) Ұлы Отан соғысы жылдары 

 

33. Б. Майлинмен шығармашылық байланыста болған башқұрт қаламгері: А) Құдаш 

В) Нигмати 

С) Карим 

Д) Бикчертаев 

 

34. Мұстай Каримнің шығармасын  көрсет: А) Ай тұтылған түн 

В) Большевик 

С) Отаным менің 

Д) Солдаттар 

 

35. Қарақалпақ əдебиетінде драматургияның пайда болуы: А) ХХғ. 20 ж. 

В) ХХғ. 30ж. 

С) ХХғ. 40ж. 

Д) ХХғ. 50ж. 

 

36. Ш. Айтматовтың шығармасын тап: А) Жамила 

В) Махаббат 

С) Алға 

Д) Əке тағдыры 

 

37.  «Манас»  жырының  қай  бөлімінде  қырғыз  халқының  Россияға  қосылуы жырланады? 

А) Сейтек 

В) Дəулет 

С) Семетей Д) Манас 

 

38. «Ыстықкөл сапары күнделігі» кімнің еңбегі? А) Шоқан 

В) Мұқтар 

С) Əлкей 

Д) Сəбит 

 

39. «Қырғыздар туралы жазбалар» кімнің еңбегі? А) Шоқан 

В) Мұқтар 

С) Əлкей 

Д) Сəбит 

 

40. «Жоңғария очерктері» кімнің еңбегі? А) Шоқан 

В) Мұқтар 

С) Əлкей 

Д) Сəбит 

 

41. Семетей кім? А) Манастың ұлы 

В) Манастың сүйгені 

С) Манастың əкесі 

Д) Манастың ДОСы 

 

42. Қ. Насыридің оқулықтары мен кітаптары жөнінде хабарлар, рецензиялар қай газете жарияланды? 

А) Дала уəлаяты 

В) Ешім даласы 

С) Қазақ 

Д) Түркістан уəлаяты 

 

43. Қ.Насыри қай шығарманы татар тіліне аударды? А) Россияның қысқаша тарихы 

В) Қазақстан тарихы 

С) Қарақалпақ əдебиеті 

Д) Қырғыз халықтар əдебиеті 

 

44. Қырғыз айтыскері: А) Аалы 

В) Айбек 

С) Өсербай 

Д) Сəрсенбай 

 

45. Кімнің сөзі: «Кешіре гөр… мені, қатардағы солдатыңды, ең кішкене бір бөлшегіңді кешіре гөр. Отты шайқаста солдат ажалымен өле алмай қалғаным үшін кешіре гөр…» 

А) Мұса Жəлел В) Гəнжəуи 

С) Айбек 

Д) Аалы 

 

46. Оғыздар арасында мифологиялық-тарихи аңыздар жəне ауыз əдебиеті қандай атпен тарады? 

А) Оғыз-наме 

В) Махаббат-наме 

С) Бабыр-наме 

Д) Құтты –білік 

 

47.  Космологиялық  мифтердің  жəне  тотемдік  аңыздардың  белгілері  оғыздың  қай аңызында жазылған? 

А) Оғыздың шығуы 

В) Оғыздың тарихы 

С) Оғыздар 

Д) Бабыр-наме 

 

48.  Оғыздың  балаларынан  генеологиялық  аңыз  бойынша  неше  оғыз  тайпалары тараған? 

А)24 


В)25 

С)26 


Д)26 

 

49. ХҮ-ХҮІғ.  Батырлық жырлар ең алғаш болып қай кітапқа біріктіріліп жазылды? А) Китаб-и фəдем қарқуд 

В) Махаббат-наме 

С) Бабыр-наме 

Д) Оғыз-наме 

 

50. Ахмет Факихтың бізге жеткен шығармасықалай аталады? А) Чарх-наме 

В) Оғыз-наме 

С) Бабыр-наме 

Д) Махаббат-наме 

 

 

12. Оқу бағдарламалары мен мультимедиялық жабдықтарды қолдану 

 «Тəуелсіз мемлекеттер əдебиеті» пəні бойынша «Əлем əдебиеті» атты электрондық 

оқулық бойынша жұмыстанады. Аталмыш электронды оқулық №1 оқу ғимараты, 102-

электронды оқулық залында бар.  

 

13. Арнаулы аудитория, кабинет жəне лабораториялар тізімі. 

Кесте  бойынша.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет