Қазақ филологиясы кафедрасыжүктеу 0.82 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата08.01.2017
өлшемі0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

Қазақ филологиясы кафедрасы 

 

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен əдебиеті » мамандығы бойынша 

кредиттік оқу жүйесінде оқитын ІІІ курс күндізгі бөлім студенттерге арналған 

 

«Тəуелсіз мемлекеттер əдебиеті» 

пəні бойынша 

оқу-əдістемелік кешенінің құрылымы (ПОƏК). 

 

  

Курс -   ІІІ 

Семестр  -  6 

Кредит  -  2 

Дəріс  - 15 сағ 

Практикалық сабақтар  -  15 сағ 

ОЖСӨЖ  -   30 сағ. 

СӨЖ   -  30 сағ. 

Емтихан  -   2 

Барлығы  - 90 сағ. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Орал 2011ж. 

«Тəуелсіз мемлекеттер əдебиеті» пəні  бойынша 

б а ғ д а р л а м а 

 

2011-2012 оқу жылы  «Филология: қазақ тілі» мамандығы ІІІ курс күндізгі бөлім студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша «Тəуелсіз мемлекеттер 

əдебиеті» пəнінен оқу-əдістемелік кешен 2005 жылы Абай атындағы Алматы 

мемлекеттік университеті дайындаған жоғарғы оқу орындарға арналған типтік 

бағдарлама негізінде құрастырылды. 

............................................................................................................................ 

 

Құрастырған:    оқытушы – Шайекенов Ж.Ж. «Қазақ филологиясы» кафедрасының отырысында қарастырылды. 

05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Филологиялық  факультеттің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 07.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пəннің типтік оқу жоспары (егер де міндетті компонент болса) немесе жоғары 

оқу орнымен бекітілген оқу жоспары. 

 

1.1..Шайекенов Ж.Ж. - қазақ тілі мен əдебиеті жəне оқыту теориясы кафедрасының 

оқытушысы 

 

Қазақ филологиясы кафедрасы №1 ғимараттың 4-қабаты, 409-бөлме 

 

1.2. «Тəуелсіз мемлекеттер əдебиеті» 

Семестр 15 оқу аптасынан жəне 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 1 кредит сағат 

саны, əр кредит сағат саны (дəріс, практика) екі байланыс сағаттан жəне 1 сағат СӨЖ, 

1 ОЖСӨЖ тұрады. 

 

Аптаға кредит – сағат санының бөлінуі  

Сабақ 


Өткізу уақыты 

Сабақ 


Өткізу 

уақыты 


Байланыс сағаты 

(дəріс) 50 минут 

 

ОЖСӨЖ+СӨЖ 

50 


минут+ 

50 минут 

 

Байланыс сағаты (семинар) 

50 минут 

ОЖСӨЖ+СӨ


Ж 

50+50 


 

 

Оқу жоспарынан көшірме  

Кур


с 

Семестр  Креди

т 

Дəріс 


Семинар  ОЖСӨ

Ж 

СӨЖ  Барлы ғы 

Бақы 


лау түрі 

ІІ 


ІҮ 

30 15 

30 


30 

90 


емтихан 

 

1.3. «Тəуелсіз мемлекеттер əдебиеті» пəні – жоғары оқу орындарында филология 

мамандықтьарына оқытылып жүрген пəн. Бұл курста түркі халықтары  əдебиеті 

тарихының кезеңдері, қалыптасуы, əлем əдебиетіндегі алатын орны,  ақын-

жазушылардың шығармалары жөнінде мəселелер кеңінен қарастырылады. Курстың мақсаты:  Тəуелсіз мемлекеттер əдебиетінен - өзіміздің туысқан халықтар 

арсындағы тамырластықты зерделеу, еліміздің руханиятына ұқсас жағы, тарихи 

байланыс, көрнекі ойлау жүйесі, мақсат-мүддеміз. 

 

Курстың міндеті

: 1.Тəуелсіз мемлекеттер əдебиетінің ақын-жазушыларымен танысу; 

2. Тəуелсіз мемлекеттер ақын-жазушыларының  шығармашылығының қыр-сырымен 

танысу; 

3. Тəуелсіз мемлекеттер əдебиетін ұлттық əдебиетімізбен салыстыру; 

 

Курс мазмұны:  Тəуелсіз мемелекеттер əдебиетінің қалыптасу тарихы, кезеңдері 

туралы, олардың əлем əдебиетімен байланысы жөнінде таныстыру.  

Оқыту əдістемесі: 

Оқыту негізінен негізгі оқу материалдарын түсіндіретін жəне тəжірибелік дағдыларды  

қалыптастыратын практикалық сабақтар түрінде өтеді. Студенттердің білімін тексеру 

ауызша жəне жазбаша жаттығулар, тест жұмыстары жəне жеке семестрлік 

тапсырмалар мен үй жұмыстарын тексеру ретінде болады. Студенттердің білім 

кемшіліктерін жою үшін алдын-ала белгіленген кесте бойынша əр апта сайын кеңестер 

жүргізіледі. 

 

 2. 

Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS 

 

2.1. Сабақ мазмұны мен кестесі 1апта 

1 кредит сағат 

№  1  Дəріс  .  Тақырып:  Тəуелсіз  мемлекеттер  əдебиеті  пəні  туралы  түсінік. 

Əзірбайжан əдебиетіне шолу.   

Дəріс мазмұны: 

1. 


Тəуелсіз мемлекеттер достығы туралы. 

2. 


Көп ұлтты мемлекеттің əдебиеті туралы. 

3. 


Əзербайжан мемелекеті туралы мəлімет. 

4. 


Əзербайжан əдебиетінің дамуы туралы. 

Əдебиеттер. 

1. 


Елеукенов Ш. Əдебиет – тəуелсіздік қаруы – АлматыБабалар үйі 2009 

2. 


История  советской  многонациональной  литературы  I-IV.  м.  Наука  1970-

1975 


3. 

Литературный энциклопедический словарь. М. Сов. энциклопедия, 1987 

4. 

Ариф М. Литература азербайжанского народа. Баку  1958. 1979 5. 

Касим-Заде Ф. Очерки по историй азерб. литературы ХІХ в. Баку 1962 

6. 

Очерк историй азербайжанской советской литературы. М. 1963. 7. 

Бердібаев Р. Кəусар бұлақ. Алматы. Жазушы. 1989 

8. 

Сəтбаева Ш. Достық дастандары. А. Жазушы. 1983 №1 ОЖСӨЖ мазмұны: Низами «Хамсасы». Қазақ  əдебиеті жəне Низами.  

№1 СӨЖ мазмұны: Азербайжан əдебиеті мен қазақ əдебиетінің байланыстары. 

Əдебиеттер. 

1. 


Низами. Өлеңдер мен поэмалар. Л. 1981 

2. 


Низами. жеті ару. а. 1979 

3. 


Алиев Р. низами краткий библиогр. справочник. б. 1982 

№1 практикалық  сабақ .  

Тақырып : Азербайжан əдебиеті мен мəдениеті 

Практикалық сабақ  мазмұны: 

1.Əзербайжан халқының ауыз əдебиеті 

2. Əзербайжан əдебиетінің ерте кезеңі.  

3. Əзербайжан əдебиетінің ХІХ ғасырдағы дамуы 

4. Əзербайжан əдебиетінің ХХ ғасырдағы дамуы 

5. Əзербайжан əдебиетінің жаңа кезеңі.  Əдебиеттер: 

№2  ОЖ  СӨЖ  мазмұны:  Мехти  Гусеиннің  «Аишерон»,  «Таң»,  «Қара  құздар» 

романдарын оқу. №2 СӨЖ мазмұны: Мырза Фатали Ахундовтың философиялық еңбектері. 

Əдебиеттер: 

1. Ұмытылмас есімдер. Достық дастаны. А. Қазақстан, 1994 

2. Мехти Гусейн. көп томдық шығармалар жинағы. І-Х том. Баку. 1979 

2 апта 

1 кредит сағат 

Тақырыбы: Өзбекстан мемлекетінің əдебиеті мен Қарақалпақ əдебиеті. 

Дəріс мазмұны:  

1. 


Өзбекстан мемлекеті туралы мəлімет.  

2. 


Өзбек халқының ауыз  əдебиеті 

3. 


Өзбек əдебиетінің ХІХ-ХХ ғасырдағы дамуы. 

4. 


Жаңа өзбек əдебиеті 

5. 


Қарақалпақ əдебиеті. 

Əдебиеттер: 

1. 


Сейденов Қ. Қазақ əдебиеті жəне Хемза. «Жұлдыз». №3 1989. 185-бет 

2. 


Сейденов Қ. Науаи жəне қазақ əдебиеті Жұлдыз. №8 1991. 178-бет. 

3. 


Тойшыбаев С. Қазақ-қарақалпақ əдебиеттерінің байланысы. А., 1977. 

4. 


Сейітов С. Жақын жағалаулар. Кітапта: Туысқандық туғызған А., 1979. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:    Айбек  –  шебер  аудармашы.  /  «Евгений  Онегин»,  «Демон», 

«Фауст», «Иллиада», «Давид Сосунский», т.б. /. СӨЖ мазмұны: «Науаи» - тарихи өмірбаяндық роман. 

Əдебиеттер: 

1. 


Науаи А. Сочинения в 10-томах. Ташкент, 1970. 

2. 


ССР  халықтарының əдебиеті. Хрестоматия. А., 1976. 

3. 


Сөз зергерлері. А., 1966. 

2 кредит сағат. 

№2 практикалық сабақ. Тақырыбы: Ғафур Гулям шығармашылғы 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Ақын  өмірі  мен  шығармашылғы.  Ғ.Гулям 

поэзиясының өзегі – халық, олардың адал істері мен арманы. Ана, Ана жан дүниесі / 

«Ана»/.  Балалық  шақ,  өзгешелігі  мен  əсемдігі  /  «Жырымның  жақсы  жолдары»/. 

Табиғат  əуендері  /  «Көктем»,  «Жаз»/.  Ғ.Гулям  –  поэзия  өрнегіне  жалынды  күш, 

салмақты ойлар əкелген шебер ақын / «Сия»/. 

Əдебиеттер: 

4. 


Науаи А. Сочинения в 10-томах. Ташкент, 1970. 

5. 


ССР  халықтарының əдебиеті. Хрестоматия. А., 1976. 

6. 


Сөз зергерлері. А., 1966. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Қарақалпақтың  «Қырық  қыз»  эпосы.Эпостың  ауыз  əдебиетінен 

алатын  орны,  маңызы.  Қысқаша  сюжеті.  Тақырыбы,  идеясы.  Гүлəйім,  Арслан, 

Жұрынтаз образдары. Эпостың тілі. 

СӨЖ мазмұны:  Жиен жырау Тағайұлы шығармашылғы. 

Əдебиеттер: 

1. 


Қарақалпақ жырлары. А., 1961. 

2. 


Тойшыбаев С. Қазақ-қарақалпақ əдебиеттерінің байланысы. А., 1977. 

3. 


Сейітов С. Жақын жағалаулар. Кітапта: Туысқандық туғызған А., 1979. 

3 апта. 

1 кредит сағат. 

№1 дəріс сабақ. 

Тақырыбы: Қырғызстан мемлекетінің əдебиеті мен мəдениеті. 

Дəріс мазмұны:  

1.Қырғыз мемлекеті туралы мəлімет. 

2. Қырғыз халқының ауыз əдебиеті 

 3. ХІХ ғ. қырғыз əдебиетінің дамуы 

4. ХХ ғ. қырғыз əдебиетінің дамуы 

5. Жаңа қырғыз əдебиетінің дамуы 

Əдебиеттер: 

1. 


Садырбаев  Сұлтанғали.  Халық  əдебиетінің  тарихи  негіздері  (Оқу  құралы).- 

Алматы, «Қазақ университеті», 1992. ОЖСӨЖ  мазмұны:  «Эр-тештюк»  эпосының  сюжетін  қазақ  ертегісімен 

салыстырмалы талдау СӨЖ мазмұны: «Көрұғлы» дастанының көп нұсқалық сиаты. / реферат/ 

Əдебиеттер: 

1. 


Садырбаев  Сұлтанғали.  Халық  əдебиетінің  тарихи  негіздері  (Оқу  құралы).- 

Алматы, «Қазақ университеті», 1992. 92-106 беттер. 2 кредит сағат. 

№3    практикалық  сабақ.  Тақырыбы:  ХХ  ғасырдағы  қырғыз  əдебиетінің  өкілдері. 

Аалы Тоқамбаев, Т.Сыдықбеков шығырмашылықтары. Практикалық  сабақ  мазмұны:  Аалы  Тоқамбаевтың  өмірі  мен  жазушылық  қызметі. 

«Қанды  жылдар»  -  қырғыз  халқының  азаттық  үшін  күресін  баяндайтын  өлеңмен 

жазылған  роман.  1916  жылға  зобалаңға  қарсы  күрес.  Қытайға  өту  жолдарындағы 

сұрапыл  жайлардың  терең  сезіммен  жырлануы.  Романның  мазмұн  тереңдігі  мен  тіл 

нəрлілігі. Аалы Тоқамбаев əдебиет зерттеушісі. 

Əдебиеттер: 

1. 


Аалы Тоқамбаев. Өлеңдер жинағы. А., 1960. 

2. 


Үмбеталиев Ш. Аалы Тоқамбаев. Фрунзе., 1958. 

3. 


История киргизской советской литературы. М., 1970. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Түгелбай Сыдықбеков өлеңдеріне шолу. «Тау ішінде» туындысы. 

СӨЖ  мазмұны:  Аалы  Тоқамбаев  əдебиет  зерттеушісі  /  «Манас»,  «Т.Сатылғанов 

творчествосы»/, кең арналы ақын, қоғам қайраткері. Əдебиеттер: 

1. 


Сыдықбеков Т. Біздің заманның адамдары. Роман. А., 1950. 

2. 


Сыдықбеков Т. Тау арасында. Роман. А., 1961. 

3. 


Елеукенов Ш. Əдебиет – тəуелсіздік қаруы – АлматыБабалар үйі 2009 

4. 


История советской многонациональной литературы I-IV. м. Наука 1970-1975 

5. 


Литературный энциклопедический словарь. М. Сов. энциклопедия, 1987 

 

4 апта. 1 кредит сағат.  

№1 дəріс сабақ. Тақырыбы: Түркіменстан мемлекетінің əдебиеті мен мəдениеті 

Дəріс мазмұны:  

1. 

Түрікмен мемлекетінің əдебиеті. 2. 

Түркімен халқының ауыз əдебиеті 3. 

Түркімен əдебиетінің ХІХ-ХХ ғасырларда дамуы 4. 

Жаңа түрікмен əдебиетінің дамуы Əдебиеттер: 

1. 

Садырбаев  Сұлтанғали.  Халық  əдебиетінің  тарихи  негіздері  (Оқу  құралы).  – 

Алматы, «Қазақ университеті», 1992.-216 бет. 92-106 беттер. 

2. 


Еңсегенов  Т.  Көне  түркі  шығармалары  /  оқу  құралы/.  Алматы.  Республикалық 

баспа кабинеті. 1995 ж. ОЖСӨЖ  мазмұны:  Түркі  халықтарына  ортақ  «Қозы  Көрепш  Баян  сұлу»  жырының 

сюжеттері. СӨЖ мазмұны: Мақтымқұлы Фраги - түркімен əдебиетінің классигі. 

Əдебиеттер: 

1. 


Садырбаев  Сұлтанғали.  Халық  əдебиетінің  тарихи  негіздері  (Оқу  құралы).  – 

Алматы, «Қазақ университеті», 1992.-216 бет. 92-106 беттер. 

2. 

Еңсегенов  Т.  Көне  түркі  шығармалары  /  оқу  құралы/.  Алматы.  Республикалық баспа кабинеті. 1995 ж. 

3. 


Ибрагимов Ғ. Қазақ қызы. А., 1961. 

4. 


Арсланов Н. Зымыран уақыт. А., 1989. 

5. 


Татар поэзиясы антологиясы. Қазан, 1956. 

6. 


Сейітов С. Биікке күндей болып көтеріліп. Кітапта: Туысқандық туғызған. 1979. 

7. 


Антология туркменской поэзии. Ам., 1969. 

8. 


Молда-Напес. Таһир-Зухра. Роман. А., 1959. 

2 кредит сағат. 

№4  практикалық  сабақ.  Тақырыбы:  Берді  Кербебаевтың,  Беки  Сейтақовтың 

түркімен халқының əдебиеттегі алатын орны. Практикалық  сабақ  мазмұны:  Берді  Кербебаевтың,  Беки  Сейтақовтың  түркімен 

халқының əдебиеттегі алатын орны. Берді Кербебаевтың, Беки Сейтақовтың түркімен 

халқының  əдебиеттегі  алатын  орны.  «Алып  адым»  Б.Кербебаевтың  ең  көрнекті 

шығармасы  екендігі.  Көтерген  мəселесі.  :  Берді  Кербебаевтың,  Беки  Сейтақовтың 

түркімен халқының əдебиеттегі алатын орны. 

Əдебиеттер: 

1. Кербебаев Б. Чудом рожденный. Роман. М., 1979. 

2. Кербебаев Б. Ақ алтынды аймақтың Айсұлтаны. А., 1952. 

3. Кербебаев Б. Күніміз туды оңынан. Жинақ. А., 1952. 

4. Сейтақов Б. Поэт. Роман. М., 1961. 

5. Сейтақов Б. Братия. Роман. Кн. І. М., 1960. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Берді  Кербебаевтың  түркімен  халқының  əдебиеттегі  алатын 

орны. 


СӨЖ мазмұны: Беки Сейтақов шығармашылғы. 

Əдебиеттер: 

1. Кербебаев Б. Чудом рожденный. Роман. М., 1979. 

2. Кербебаев Б. Ақ алтынды аймақтың Айсұлтаны. А., 1952. 

3. Кербебаев Б. Күніміз туды оңынан. Жинақ. А., 1952. 

4. Сейтақов Б. Поэт. Роман. М., 1961. 

5. Сейтақов Б. Братия. Роман. Кн. І. М., 1960. 

5 апта 

1 кредит сағат. 

№1 дəріс сабақ.  

Тақырыбы: Тəжікстан əдебиеті мен мəдениеті. 

Мазмұны: 

1. 


Тəжікстан мемлекеті туралы қысқаша мəлімет. 

2. 


Тəжік халқының ауыз əдебиеті. 

3. 

Тəжік əдебиетінің ерте кезеңі 

4. 

Тəжік əдебиетінің ХІХ ғ. мен ХХ ғ.б. дамуы 5. 

Тəжік əдебиетінің жаңа кезеңі (кеңестік дəуір) Əдебиеттер:  

1. Шығыс жұлдыздары. А., Жазушы. 1973 

2. История персидской и таджикиской литературы. М., 1970. 

3. Писатели Таджикистана (справочник). душанбе. 1981. 

4. Елеукенов Ш. Əдебиет – тəуелсіздік қаруы – АлматыБабалар үйі 2009 

5. История советской многонациональной литературы I-IV. м. Наука 1970-1975 

6. Литературный энциклопедический словарь. М. Сов. энциклопедия, 1987 

7. Ариф М. Литература азербайжанского народа. Баку  1958. 1979 

8. Касим-Заде Ф. Очерки по историй азерб. литературы ХІХ в. Баку 1962 

9. Очерк историй азербайжанской советской литературы. М. 1963. 

10. Бердібаев Р. Кəусар бұлақ. Алматы. Жазушы. 1989 

11. Сəтбаева Ш. Достық дастандары. А. Жазушы. 1983 ОЖСӨЖ: Тəжікстан əдебиетінің кезеңдеріне шолу 

СӨЖ: И.С.Брагинскийдің «Из историй персидского и таджикиского литературы» атты 

еңбегін оқып, конспектілеу. Əдебиеттер:  

1. Брагинский И.С. Из историй персидской и таджикской литературы. М., 1972. 

2. Елеукенов Ш. Əдебиет – тəуелсіздік қаруы – АлматыБабалар үйі 2009 

3. История советской многонациональной литературы I-IV. м. Наука 1970-1975 

4. Литературный энциклопедический словарь. М. Сов. энциклопедия, 1987 

№5 практикалық сабақ. Тəжік əдебиетінің дамуы.  

Мазмұны:  

1. Иран, парсы, тəжік əдебиетінің тарихы. 

2. Тəжік əдебиетінің классикалық кезеңі. 

3. Тəжік əдебиетінің ХІХ ғасырдағы дамуы. 

4. Тəжік əдебиетінің ХХ ғасырдағы дамуы. 

5. Кеңес кезіндегі тəжік əдебиеті. Əдебиеттер: 

1. Шығыс жұлдыздары. А., Жазушы. 1973 

2. История персидской и таджикиской литературы. М., 1970. 

3. Писатели Таджикистана (справочник). душанбе. 1981. 

4. Елеукенов Ш. Əдебиет – тəуелсіздік қаруы – АлматыБабалар үйі 2009 

5. История советской многонациональной литературы I-IV. м. Наука 1970-1975 

6. Литературный энциклопедический словарь. М. Сов. энциклопедия, 1987 

7. Ариф М. Литература азербайжанского народа. Баку  1958. 1979 

8. Касим-Заде Ф. Очерки по историй азерб. литературы ХІХ в. Баку 1962 

9. Очерк историй азербайжанской советской литературы. М. 1963. 

10. Бердібаев Р. Кəусар бұлақ. Алматы. Жазушы. 1989 

11. Сəтбаева Ш. Достық дастандары. А. Жазушы. 1983 ОЖСӨЖ: Тəжік халқының ауыз əдебиеті 

СӨЖ:  Е.Э.Бертельстің  «История  персидского-таджикской  литературы»  атты  еңбегін 

оқып, конспектілеу. Əдебиеттер: 

1. Е.Э.Бертельстің «История персидского-таджикской литературы. М., 1960. 

2. История персидской и таджикиской литературы. М., 1970. 


3. Писатели Таджикистана (справочник). душанбе. 1981. 

4. Елеукенов Ш. Əдебиет – тəуелсіздік қаруы – АлматыБабалар үйі 2009 

5. История советской многонациональной литературы I-IV. м. Наука 1970-1975 

6. Литературный энциклопедический словарь. М. Сов. энциклопедия, 1987 

7. Ариф М. Литература азербайжанского народа. Баку  1958. 1979 

8. Касим-Заде Ф. Очерки по историй азерб. литературы ХІХ в. Баку 1962 

9. Очерк историй азербайжанской советской литературы. М. 1963. 

10. Бердібаев Р. Кəусар бұлақ. Алматы. Жазушы. 1989 

11. Сəтбаева Ш. Достық дастандары. А. Жазушы. 1983 

6 апта 

1 кредит сағат. 

№1 дəріс сабақ. Тақырыбы: Орыс əдебиетінің дамуы. 

Дəріс мазмұны: 

1. 


Ресей Федеративті мемлекеті туралы мəлімет. 

2. 

Ежелгі орыс əдебиетінің дамуы 3. 

XVIII ғасырдағы орыс əдебиетінің дамуына шолу. 4. 

ХІХ ғасырдағы орыс əдебиетінің дамуына шолу. Əдебиеттер: 

1. Шығыс жұлдыздары. А., Жазушы. 1973 

2. История персидской и таджикиской литературы. М., 1970. 

3. Писатели Таджикистана (справочник). душанбе. 1981. 

4. Елеукенов Ш. Əдебиет – тəуелсіздік қаруы – АлматыБабалар үйі 2009 

5. История советской многонациональной литературы I-IV. м. Наука 1970-1975 

6. Литературный энциклопедический словарь. М. Сов. энциклопедия, 1987 

7. Ариф М. Литература азербайжанского народа. Баку  1958. 1979 

8. Касим-Заде Ф. Очерки по историй азерб. литературы ХІХ в. Баку 1962 

9. Очерк историй азербайжанской советской литературы. М. 1963. 

10. Бердібаев Р. Кəусар бұлақ. Алматы. Жазушы. 1989 

11. Сəтбаева Ш. Достық дастандары. А. Жазушы. 1983 ОЖСӨЖ: А.С.Пушкин жəне оның қазақ əдебиетіне əсері. 

СӨЖ:  А.Н.Радищевтің  «Петербургтен  Москваға  саяхат»  шығармасын  оқып, 

коспектілеу. Əдебиеттер: 

1. Сейітов С. Пушкин лирикасын қазақ тіліне аудару дəстүрі. А., 1985. 

2. История персидской и таджикиской литературы. М., 1970. 

3. Писатели Таджикистана (справочник). душанбе. 1981. 

4. Елеукенов Ш. Əдебиет – тəуелсіздік қаруы – АлматыБабалар үйі 2009 

5. История советской многонациональной литературы I-IV. м. Наука 1970-1975 

6. Литературный энциклопедический словарь. М. Сов. энциклопедия, 1987 

7. Ариф М. Литература азербайжанского народа. Баку  1958. 1979 

8. Касим-Заде Ф. Очерки по историй азерб. литературы ХІХ в. Баку 1962 

9. Очерк историй азербайжанской советской литературы. М. 1963. 

10. Бердібаев Р. Кəусар бұлақ. Алматы. Жазушы. 1989 

11. Сəтбаева Ш. Достық дастандары. А. Жазушы. 1983 №6 практикалық сабақ. Орыс əдебиетінің XVIII-ХІХ ғ. дамуы. 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1. XVIII ғ. орыс əдебиетінің дамуы. 

2. ХІХ ғ. І жартысындағы орыс əдебиеті. 

3. ХІХ ғ. ІІ жартысындағы орыс əдебиеті. 

Əдебиеттер:  

1. Шығыс жұлдыздары. А., Жазушы. 1973 

2. История персидской и таджикиской литературы. М., 1970. 

3. Писатели Таджикистана (справочник). душанбе. 1981. 

4. Елеукенов Ш. Əдебиет – тəуелсіздік қаруы – АлматыБабалар үйі 2009 

5. История советской многонациональной литературы I-IV. м. Наука 1970-1975 

6. Литературный энциклопедический словарь. М. Сов. энциклопедия, 1987 

7. Ариф М. Литература азербайжанского народа. Баку  1958. 1979 

8. Касим-Заде Ф. Очерки по историй азерб. литературы ХІХ в. Баку 1962 

9. Очерк историй азербайжанской советской литературы. М. 1963. 

10. Бердібаев Р. Кəусар бұлақ. Алматы. Жазушы. 1989 

11. Сəтбаева Ш. Достық дастандары. А. Жазушы. 1983 Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет