Қазақ филологиясы кафедрасыжүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет6/7
Дата04.05.2017
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

№ 9- дəріс. Тақырыбы: Махмұт Қашқари (ХІ ғасыр) 

 

Дəріс мазмұны:  Махмұт Қашқари өмірі туралы деректер. 

3. 


Махмұт Қашқаридың «Диуани лұғат –ат түрік» сөздігі, зерттелуі. 

4. 


Сөздіктегі ауыз əдебиеті үлгілерінің қолданылуы. 

 

  

№ 10- дəріс. Тақырыбы: Жүсіп Баласағұни (ХІ ғасыр) «Құтты білік» 

дастаны. Дəріс мазмұны: 

4. 


Ақынның өмірі «Құтты білік» кітабы, зерттелуі, аудармалары. 

5. 


Баласағұнидің даналық ойлары. 

6. 


Дастанның көркемдік ерекшеліктері. 

№ 11- дəріс. Тақырыбы: Алтын Орда дəуіріндегі əдебиет жəне Насыриддин 

Рабғузи. Дəріс мазмұны: 

5. 


Алтын Орда дəуіріндегі тарихи əлеуметтік жағдай. 

6. 

Алтын Орда дəуірінің мəдениеті мен əдебиеті. Əдебиеттегі 

нəзирашылдық дəстүрдің тууы. 

7. 


«Қисса Жүсіп» (1212 -1233 ). Туындыгері -əли. 

8. 


Насыриддин Рабғузи ескерткіші, зерттелуі, аударылуы. 

 

№ 12 - дəріс. Тақырыбы: Сайф Сарай «Гүлстан бит- турки», Құтб «Құсрау 

шырын» дастандары. Дəріс мазмұны: 

1. Сайф Сарай өмірі жөнінде мəліметтер. Гүлстан бит- турки шығармасы, 

зерттелуі. Дастанның идеялық мазмұны. 

3. 


Құтбтың  «Құсрау шырын» дастаны. Авторы туралы деректер, 

зерттелуі. 

 

 

№ 13- дəріс. Тақырыбы: Тарихи тақырыпқа жазылған көркем шежірелер. 

Дəріс мазмұны: 

4. 


Əбілғазы. «Шежіре и түрк»(Түрік шежіресі) түркология ғылымы 

тұрғысынан зерттелуі. 

5. 

Қадырғали Жалайыри «Жами-ат тауарих» (Шежірелер жинағы) зерттелуі. 

                                  № 14 - дəріс. Тақырыбы: Хорезми «Мұхаббат- наме». Дұрбек «Жүсіп 

Зылиха» дастаны. Дəріс мазмұны: 

4. 


Хорезмидің «Махаббатнаме» поэмасы, нұсқалары, 

зерттелуі,аударылуы. 

5. 

Дастанның композициялық құрылысы, тақырыбы. 6. 

Дастанның көркемдік ерекшеліктері. № 15- дəріс. Тақырыбы: Ежелгі түркі поэзиясы жəнеХайдар Дулатидің 

«Тарихи –и - Рашиди» шығармасы. Дəріс  мазмұны:  М.Х.Дулати-  өз  дəуірінің  ғұлама  ғалымы,  тарихшысы,  сөз 

зергері, ақыны, қоғам қайраткері. 

Ежелгі  түркі  əдебиетіндегі  əлеуметтік  –  дидактикалық  сарын  жəне  жыраулар 

поэзиясы. 

                                   

 

 

 

7. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА (СӨЖ) АРНАЛҒАН 

МАТЕРИАЛДАР 

7. 

Пəнді оқыту жөніндегі əдістемелік нұсқаулар. 

 

Дəріс сабақтарына əдістемелік нұсқау:  

Дəріс  беруші  дəрісті  бағдарламаға  сəйкес  тақырыпта  оқиды.  Содан  соң  осы 

дəрісбарысында  пайдаланған  əдебиеттер  тізімін  студенттерге  міндетті  түрде 

беру  керек.  Сабақтың  аяқталуына  5  минут  уақыт  қалғанда,  студенттер  сол 

дəріс бойынша өз сұрақтарын қойып, тиісті жауап алу қажет. 

 

Семинар сабақтарға əдістемелік нұсқау: 


Семинар  сабақ  сұрақ-жауап,  мазмұндау,  түсіндіру,  талдау,  баяндау  түрінде 

өтеді. 


 

ОСӨЖ сабақтарына əдістемелік нұсқау: 

Бұл сабақтың түрі көбіне көп ауызша түрде, салыстыру, сыни тұрғыдан талдау 

түрінде өтеді. 

 

СӨЖ сабақтарына əдістемелік нұсқау: 

СӨЖ  жазбаша  түрде  алынады.  Бұл  реферат  немесе  ой-толғау  болып  келу 

мүмкін. 

 

8. 

Типтік  есептеу,  графикалық  жұмыс,  лабораторлық  жұмыс, 

курстық проект (жұмыс) орындалуы бойынша əдістемелік нұсқаулар. 

Бұл тарау жоспарланбаған  

9. 

Студенттердің  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар:  үйге 

берілген  тапсырмалардың  мəтіні,  əр  бір  тақырып  бойынша  өзін-өзі 

тексеру  материалдары,  реферат  т.б.  ұй  жұмыстары  бойынша 

тапсырмалар, əдебиет тізімі жəне арналған уақыт көлемі. 

 

         Студенттің  өзіндік  жұмыстары  оқу  процессінің  маңызды  бөлігі.  СӨЖ 

олардың шығармашылық  қабілетін арттырып, тəжірибеде білімдерін қолдана 

білуге үйретеді. 

 

       Студенттің өзіндік жұмыстарына мыналар кіреді: 

  -    Өткен  дəріс  материалдарын  қайталау,  берілген  негізгі  жəне  қосымша 

əдебиеттерді оқу. 

  -  Тəжірибелік сабақтарға дайындалу. 

  -  Үй тапсырмаларын орындау. 

  -  Семестрлік тапсырмаларды орындау. 

  

      Студенттің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру əдісі: 

   - Дəріс материалдарын дер кезінде талдап отыру. 

   - Тақырыпты толық меңгерге шейін студенттермен жұмыс істеу.  

   - Конспектімен жұмыс істей отырып, əдебиеттерге сілтеме жасау, қосымша 

мəліметтер еңгізу. 

   -  Егер  түсініксіз  сұрақтар  болатын  болса,  келесті  дəрісте  міндетті  түрде 

талқылау. 

 

        7.  СТУДЕНТТІҢ  ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСЫНА  (СӨЖ)  АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР 

 

1 апта №1ОЖСӨЖ  мазмұны:  Қазақ    əдебиетінің  тарихы  жəне  ежелгі  дəуір 

əдебиетінің маңыздылығы. №1СӨЖ мазмұны: Ғұн билеушісі Мүде ерліктері жайлы аңыздар ( Көк бөрі) 

 


№2  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Ежелгі  салт  дəстүр  көрінісі,  ежелгі  жазу  сызулар 

ондағы көркемдік ойлардың көріністері . №2 СӨЖ мазмұны: Ежелгі дəуір əдебиетінің зерттелуі. 

Орхон ескерткіштерінің жанрлық  жəне көркемдік ерекшеліктері. 

 

№3  ОЖСӨЖ  мазмұны:    Күлтегін  мен  Білге  қоған  Тоңғақтың  тұсындағы 

Түрік қағанаты. 2.Орхон ескерткіштерінің бүгінгі таңдағы маңызы. №3 СӨЖ мазмұны: Көне түріктердің наным- сенімдері 

 

№4  ОЖСӨЖмазмұны:  Қорқыт  туралы  ақиқат  пен  аңыз.  Қорқыт  атаның  өсиет 

нақыл сөздері №4  СӨЖ  мазмұны:  Қорқыт  ата  кітабының  қазақ  əдебиетінде  зерттелуі 

(Ə.Марғұлан, Ə.Қоңыратбаев, М.Жолдасбеков, Ш.Ыбыраев т.б еңбектері)  

№5 ОЖСӨЖ мазмұны: Оғыз қаған жырының мазмұны. Оғыз қаған жырындағы 

мифологиялық көріністер. №5 СӨЖ мазмұны: Оғыз қаған шығармасының тілі. 

 

№6 ОЖСӨЖ мазмұны: Құрандағы ежелгі шығыс мифологиясы. Ислам дінін 

таратудағы ролі. №6 СӨЖ мазмұны: Мұхаммед пайғамбардың өмірі. 

 

№7  ОЖСӨ  мазмұны:  Əл-  Фараби  жəне  музыка.  Əл-Фараби  ойшыл.  Əл-

Фараби жəне Абай.  

№7  СӨЗ  мазмұны:  Əл-Фарабидің  əлеуметтік  қоғамдық  жəне  этикалық 

көзқарастары.  

№8 ОЖСӨЗ мазмұны: «Хикметтер» кітабындағы адамгершілік, ізгілік, дінді 

құрметтеу, имандылық мəселесі. №8  СӨЗ  мазмұны:  Йассауи    даналық  ойларының  Баласағұни  мен  Абай 

фəлсафасымен үндестігі. 

Йассауи мұрасының зерттелуі. 

 

№9  ОЖСӨЗ  мазмұны:  Ахмет  Жүгінекейдің  қанатты  сөздері.  Адамгершілік, 

сыпайылық, тазалыққа қатысты ой пікірлері. 

 

№9  СӨЗ  мазмұны:  Бақырғани  түркі  əдебиетінде  нəзирашілдық  дəстүрді 

енгізуші. «Смағұл қиссасы», «Жарты алма», «Ибраһим жəне оның шағитұлы» 

т.б қисса, хиқаялары. 

 

№10 ОЖСӨЗ мазмұны: Диуани лұғат ат-түріктің əдеби мəні. 

№10 СӨЖ мазмұны: Диуани лұғат ат- түрік сөздігіндегі əртүрлі жырлар мен 

мақал-  мəтелдер.  Олардың  бүгінгі  қолданыстағы  мақал-  мəтелдермен 

үндестігі. 

 


№11  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Дастанның  идеялық  мазмұны,  құрылысы. 

Дастандағы ақыл білім, əдептілік тəлім- тəрбие мəселелері жəне ел басқарған 

əкімдер бейнесі. 

№11 СӨЖ мазмұны: Баласағұни мен Қорқыт ата ойларының сабақтастығы. 

 

 №12 ОЖСӨЖ мазмұны: Қисса Жүсіп тақырыбы. Сюжет желісі. «Қорқыт ата 

кітабымен» ұқсастығы, көркемдік ерекшелігі. №12 СӨЖ мазмұны: Рабғузи қиссаларының негізгі желісі, зерттелуі. 

Рабғузи қиссаларының қазақ ауыз əдебиетіндегі үлгілері.  

№13  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Сайф  Сарайдың  нақыл  сөздері.  Тіл  көркемдігі 

турасында. 

 

№13 СӨЖ мазмұны: Құсрау –Шырын дастанының тақырыбы, тіл ерекшелігі, 

мазмұны.  

№14  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Мұхаббат  наме  дастаны  Алтын  Орда  дəуірі 

əдебиетінің ең көрнекті үлгісі. №14  СӨЖ  мазмұны:  Дүрбек  «Жүсіп  -Зылиха»  дастаны,  мазмұны.«Жүсіп- 

Зылиха» дастанының зерттелуі (Е.Ғ.Бертельс, С.Хайдаров, В.Волихожаев)  

№15  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Түрік  шежіресі  –  мəдени,  тарихи  əдеби  құнды 

деректері  мен  ондағы  қанатты  сөздер,  мақал-  мəтелдер  т.б  Шежірелердің 

тарихи, əдеби маңызы туралы. 

№15  СӨЖ  мазмұны:  Кодекс  Кумманикус-  кумандар кітабы,  қыпшақ  тілінің 

сөздігі туралы. 

 

№ 16 ОЖСӨЖ мазмұны: ІҮ– ХІІІ ғ.ғ. түркі тектес жəне түркі халықтарының 

əдеби мұраларының зерттелуі. №16  СӨЖ  мазмұны:  С.Сараидің  «  Гүлістан  бит-  турки»  ескерткіштерінің 

жанрлық сипаты.  

 

№17 ОЖСӨЖ мазмұны: «Қорқыт ата» туралы жалпытүркілік мотивтер мен 

сюжеттің ортақ белгілері. 

№ 17 СӨЖ мазмұны:  «Оғызнаме» жəне ұлттық иірімдер. 

 

 №18 ОЖСӨЖ мазмұны: «Əбу Насыр əл Фараби – ақын. Əдеби мұралары 

 

№18 СӨЖ мазмұны:. Əл Фараби мұраларын зерттеушілер.  

 

№19ОЖСӨЖ мазмұны: Алтын Орда əдеби ескерткіштеріндегі дидактикалық 

сарын.Рабғузи қиссаларының  қазақ ауыз əдебиетімен сабақтастығы. 

 


№19  СӨЖ  мазмұны.  Жазбаша  шығармашылық  жұмыстар  орындау. 

«Ғасырлар мұрасы» атты шығарма жұмысы. 

 

 

№ 20 ОЖСӨЖ мазмұны:ҮІІІ – ХҮІІІ ғғ. əдебиеті мұраларын қайталау.  

№  20  СӨЖ  мазмұны:  Көне  түркі  жəне  ХІ  –  ХҮІІІ  ғ.ғ.  мəдени  жəне  əдеби 

мұраларын қайталау.  

 

№21  ОЖСӨЖ  мазмұны:  Өтілген  материалдар  бойынша:  Низами 

шығармалары мен аудармаларын сараптау. 

№ 21 СӨЖ мазмұны:  С.Бургунның « Вагиф» драмасын талдау. 

 

 №  22  ОЖСӨЖ  мазмұны:    Т.Қайыпбергеновтің  «  Қарақалпақнамасының» 

көркемдік ерекшелігі мен халық əдебиетімен өзектестігі. № 22 СӨЖ мазмұны:  Шайзада Бабич, Ибрагимов Ғ, М.Ғасрури шайырлығы. 

 

 №  23  ОЖСӨЖ  мазмұны:    А.Иүгнекидің  «  Ақиқат  сыйы»  кітабының 

мазмұны мен мəні. № 23 СӨЖ мазмұны:  Ж.Баласағұнның « Құтты білік» дастаны. 

 

 № 24 ОЖСӨЖ мазмұны:  Қазақ жəне башқұрт əдеби байланысы. 

№ 24 СӨЖ мазмұны:  Башқұрт филологиясының өзекті мəселелері. 

 

 №  25  ОЖСӨЖ  мазмұны:    Түркі  халықтарының  рухани  мұралары  жəне 

олардың ортақ белгілері, ерекшеліктері. 

 

№ 25 СӨЖ мазмұны:  М.Қашқари сөздігі. Қазіргі сөздіктерге ұксастығы мен 

айырмашылығы туралы. 

 

№  26  ОЖСӨЖ  мазмұны:    Бабыр  Захридден  Мұхаммедтің  «  Бабырнаме» 

прозасының  негізгі  мазмұны  мен  құрылымы.  Бабыр  тұлғасын  ашқан  еңбегі 

жəне оның түркілік маңызы. 

 

№ 26 СӨЖ мазмұны:  Түрікмен əдебиеті.Түрікмен шайырлары: Кербабаев Б., 

Сейтақов  Б.  Түрікмен  əдебиетінің  тақырып  аясы  мен  мазмұны,  мотивтік 

жағдайары.  

 

№  27  ОЖСӨЖ  мазмұны:    Х-ХІ,  ХІІ  ғасырлардағы  Қарахан  мемлекетінің 

озық тұлғалары. Əбу Əли ибн Сина, Əбу Райхан əл Бируни.  

№ 27 СӨЖ мазмұны:  Ұйғыр халық əдебиетəнəң жанрлары, идеясы, көркем 

танымы туралы.  

 

№  28  ОЖСӨЖ  мазмұны:    Өзбектің  көрнекті  қалам  шеберлері.  Науаи  Ə. 

Ғазалдары, көркемдік ерекшеліктрі, тақырып аясы.  

№  28  СӨЖ  мазмұны:  Өзбек  əдебиеті  мен  тарихы.  Өзбек  халық  ауыз 

əдебиеті.Өзбектің классикалық əдебиеті. 

 

  

№  29  ОЖСӨЖ  мазмұны:    Қырғыз  əдебиеті.  «  Манас»  жыры.  Қырғыз 

фольклоры.  

№  29  СӨЖ  мазмұны:    Тоғалақ  молда.  Т.Сатылғанов  шығармашылығы 

турасында. 

 

 

№ 30 ОЖСӨЖ мазмұны: Əзірбайжан əдебиеті. Əзірбайжан шайырларының 

шығармаларының  тілі  мен  стильдік  ерекшеліктері,  əдеби  тамырластығы.  

Мырза Фатали Ахундов шығармашылығы. 

 

№  30  СӨЖ  мазмұны:  Низами  «Жеті  ару».  М.Фзули  «  Лəйлі  –  Мəжнүн» 

дастандарына талдау жасау.  

 

 

Тест тапсырмаларының нұсқасы 

  

1. 704-766ж  Қазақстан территориясында өмір сүрген мемлекет 

A) Түрік қағанаты 

B)  Батыс Түрік қағанаты 

C)  Түркеш қағанаты 

D)  Қарлұқ қағанаты 2. Батыс Түрік қағанатының негізін қалаған- 

A) Бумын қаған 

B) Істемі қаған 

C) Қарахан 

D) Оғыз қаған 

3. Орхон-Енисей руна жазуының кілтін ашқан ғалым 

A) Старленберг 

B)  Томсен  

C) Ядренцев 

D) Ремезев 

4. С.Сараидің «Гүлстан бит-түрки» дастаны қай ақын шығармасының 

аудармасы? 


A) Жəми шығармасының аудармасы 

B) Низами шығармасының аудармасы 

C) Авторлық шығарма 

D) Сағди шығармасының аудармасы 5. Түрік мұсылмандарының алғашқы феодалдық мемлекеті 

A) Түрік мемлекеті 

B) Қарахан мемлекеті  

C) Қарлұқ мемлекеті 

D) Өзбек мемлекеті 

6. Көне түрік жазу бертін келе тіл тарихында қалай аталды? 

A) руна  

B) ұйғыр 

C) араб 

D) латын 7. Ілгері-күн шығысында, 

Оң жақта-күн ортасында 

Кейін-күн батысында 

Осының ішіндегі халықтың бəрі маған қарайды, үзінді қай жырдан? 

A) Оғыз-наме  

B) Тоныкөк 

C) Күлтегін 

D) Махаббат-наме 

8. Ғылыми болжам бойынша «Күлтегін» жырының авторы кім? 

A) Иоллығ тегін   

B) қапаған 

C) Күлтегін 

D) Тоныкөк 

9. Білгені тағы қалай атаған? 

A) Ќаған  

B) Тоныкөк 

C) Қапаған 

D) Могилян 

10. «Олардың мазмұнында эпостық баяндау сазы басым, аңыздың 

көркемдік түрі де соған орайлас.Күлтегін, Тоныкөк немесе Суджа 

жазуларында қанша адам, қанша ерлік бейнеленген десеңізші?!»-деген 

академик –жазушы 

A) М. Əуезов  

B) М. Мағауин 

C) Н. Келімбетов 

D) Ш. Уəлиханов 

11. Көрнекті əскери қолбасшы, Елтеріс қағанның кенже ұлы 

A) Білге  

B) Тоныкөк 

C) Күлтегін  

D) Қапаған 

12. «Күлтегін» кіші жазуы жыры неше циклдан тұрады? 


A) 5 

B) 6 


C) 7  

D) 8 


13. Ғалымдардың зерттеуі бойынша «Диуани Хикмет» қай тілде 

жазылған? 

A) араб 


B) парсы 

C) өзбек 

D) оғыз-қыпшақ 

14. Бек ұлдары құл болды 

Пəк қыздары күң болды, қай жырдан үзінді? 

A) Тоныкөк 

B) Күлтегін  

C) Оғыз-наме 

D) Махаббат –наме 

15. Ақыл иесі 

Сөз иесі мен болдым. Ќай жырдан үзінді? 

A) Тоныкөк   

B) Күлтегін  

C) Оғыз-наме 

D) Махаббат-наме 

16. «Күлтегін» жырында Күлтегін неше жасынан бастап жырланады? 

A)18  

B) 20 


C) 16  

D) 21 


 

17. Əл-фарабидің туған жері 

A) Отырар  

B) Сайрам 

C) Үргеніш  

D) Дамаск 

18. “Өткен дєуірдің жыршылары қандай ерлік жырын жырласа да, оның 

бəрі материалистік негізге тіреліп, болған тарихи оқиғаны, тарихи 

фактілерді жырлаған”-деп жазған академик 

A) Ə:Марғұлан  

B) М:Мағауин 

C) Н:Келімбетов 

D) Ш.Уəлиханов 

19. ”Жалаңаш халықты тонды 

Кедей халықты бай қылдым”. Ќай жырдан үзінді? 

A) Күлтегін  

B)  Тоныкөк 

C) Оғыз-наме 

D) Диуани хикмет 


20. Əл-фарабидің қай шығармасында қоғамдық, əлеуметтік, этикалық 

мəселелер сөз болады? 

A) «Ғылымдардың шығуы»  

B) «Өлең кітабы» 

C) «Ырғақ пен өлең туралы сөз» 

D) «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» 

21. Қорқыт ата хикаясы қай ғасырларда туған? 

A) YI-YII 

B) Y-YI 

C)  YII-YIII  

D) YIII-IX 

22. YIII ғ Сыр бойында шежіре бойынша өмір сүрген аңыз кейіпкері 

A) Асан 


B) Бұқар 

C) Қорқыт  

D) Күлтегін 

23. Түркі тілдес халыќтың орта ғасырдағы аса көрнекті ақыны, ойшыл 

қайраткері «Диуани хикмет» шығармасының авторы 

A) А.Яссауи  

B) А.Игүнеки 

C) С.Сараи  

D) Н.Рабғузи 

24. Қорқыт ата күмбезі шамамен қай ғасырларда салынған? 

A) YIII-IX  

B) YII-YIII 

C) X-XI 


D) IX-XI 

25. «Қорқыт ата» кітабы неше жырдан тұрады? 

A) 8 

B) 10 


C) 12 

D) 11 


26. Қазықұрт тауына жиі келіп, Қазанбекті мақтап өлең айтқан кім? 

A) Асан 


B) Қазтуған 

C) Қорқыт  

D) Бұқар 

27. «Қорқыт ата» кітабында Қам-бураны кім деп атайдв? 

A) Көкбөрі 

B) Байбөрі  

C) Баяндыр  

D) Қазан 

28. «Қорқыт ата» кітабындағы «Бамсы-Бейрек» жыры композициялық 

құрылысы жағынан қай жырға жақын? 

A) Ер Тарғын 

B) Алпамыс батыр  


C) Қобыланды батыр 

D) Қамбар батыр 29. XI өмір сүріп еңбек еткен ұлы филолог, ауыз əдебиеті үлгілерін жинап 

зерттеуші, белгілі саяхатшы 

A) Əл-Фараби 

B) М.Қашқари  

C) А.Яссауи 

D) А.Игүнеки 

30.  «Қорқыт ата» кітабындағы 9-жырдағы Бегілге «Ашу-дұшпан,оған 

тізгін берме, одан гөрі аңға шығып, көңіл көтеріп қайт»-деп кеңес берген 

кім? 

A) əкесі 

B) анасы  

C) əйелі  

D) досы 

31. Рабғузидың прозалық туындысы қалай аталатынын табыңыз 

А) Оғызнаме 

В) Ақиқат сыйы 

С) Қиссасул анбия 

Д) Кодекускуманикус 

32. «Диуани лұғат-ат түрік» атты жинақ қай ғасырда жарық көргенін 

белгілеңіз. 

А) ХХ ғ. 

В) ХІҮ ғ. 

С) ХҮІІІ ғ. 

Д) ХІ ғ. 

33. А.Яссаидің «Диуани хикмат» кітабының қазақша атауын табыңыз. 

А) Даналық кітабы 

В)Ақырзаман кітабы 

С) Сөздік кітабы 

Д) Ақиқат сыйы 

Е) Құтты білік 34. Құтбтың Низамиде аударған шығармасы қалай аталады? 

А) Хұсрау-Шырын 

В) Ақиқат сыйы 

С) Кодекс куманикус 

Д) Мухаббат нама 

Е) Хисса-сул əнбия 

 

35. «Құтты білік» дастанында ақыл-парасат бейнесінде кім жырланған? 

А) Ұғділмаш 

В) Айтуды 

С) Күнтолды 

Д) Огдүрміш 

Е) Айтолды 

 


  36. Көне заман ескерткіштерінің жазылу тілінің бірі шағатай тілі 

делінеді, оның    қандай тіл екенін көрсетіңіз 

А) Араб, парсы тілі араласқан түркі ру тайпасының кітаби тілі 

В) Қазақ-қырғыз тілінің араласқан түрі 

С) Түрік-қазақ тілінің араласқаны 

Д) Ұйғыр тілі 

Е) Араб, парсы тілі 37. ҮІІІ ғасырда Сыр бойында өмір сүрген ақын, күйші, аңыз кейіпкерін 

табыңыз. 

А) А.Яссауи 

В) Қорқыт 

С) Ж.Баласағұн 

Д) С.Сараи 

Е) М.Қашқари           38.    «Өтіңменен қабынба, 

Өтіңменен жарылма, 

Орыспенен соғысып, 

Басыңа мұнша көтерген, 

Жұртыңа жаулық сағынба», - деген өлең жолдары кімдікі екенін 

белгілеңіз. 

А) Доспамбет жырау 

В) Бұхар жырау 

С) Ақтамберді жырау 

Д) Шалкиіз жырау 

Е) Жиембет жырау 39.  Асан Қайғының елді аралауына не себеп болғанын белгілеңіз. 

А) Саяхат жасау 

В) Шұрайлы жер іздеу 

С) Өлеңдерін тарату 

Д) Игі жақсыларды жинау 

Е) өзінің кəсіби 40.  Бұқар жыраудың шығармасын табыңыз.  

А) «Елім-ай» 

В) «Алаң да алаң, алаң жұрт» 

С) «Қызғыш құс» 

Д) «Өзен» 

Е) «Керей, қайда барасың» 41. Қазтуған өзі жайлы қай өлеңінде айтқанын белгілеңіз. 

А) «Алаң да алаң, алаң жұрт» 

В) Барлық өлеңдері 

С) «Əрайна, билер, əрайна» 

Д) «Белгілі биік көк сеңгір» 

Е)  


42. «Рухани жағынан алғанда қазақтар бойында үлкен қабылет дарыған 

халықтардың  қатарына  жатады.  Олардың  əдебиеті  байлығымен  де 

мазмұндылығымен де ерекше көзге түседі» деген кім? 

А) Д.Клеменц 


1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет