Қазақ филологиясы кафедрасыжүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата04.05.2017
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Қазақ филологиясы кафедрасы 

 

«Қазақ тілі мен əдебиеті» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын курс күндізгі оқу бөлім    студенттеріне 

арналған «Ежелгі дəуір жəне орта ғасыр əдебиеті» 

пəні бойынша 

оқу-əдістемелік кешенінің құрылымы (ПОƏК). 

 

  

 

Курс  -  1 Семестр - ІІ 

Кредит  -  2 

Дəріс   - 15 сағ 

Практикалық сабақтар 

-   15 сағ 

ОЖСӨЖ   -  30 сағ. 

СӨЖ  - 30 сағ. 

Емтихан  - 1 

Барлығы  -  90 сағ. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Орал  2011ж. 

«Ежелгі дəуір жəне орта ғасыр əдебиеті» пəні  бойынша 

б а ғ д а р л а м а  

 

2011-  2012  оқу  жылы    «Қазақ  тілі  мен  əдебиеті»  мамандығы  І  курс  күндізгі бөлім  студенттері  үшін  кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  «Ежелгі 

дəуір  жəне  орта  ғасыр  əдебиеті» пəнінен оқу-əдістемелік  кешен 2007  жылы 

Абай  атындағы  Алматы  мемлекеттік  университеті  дайындаған  жоғарғы  оқу 

орындарға арналған типтік бағдарлама негізінде құрастырылды. 

............................................................................................................................ 

 

Құрастырған:        оқытушы  –  Шайекенов  Ж.Ж.  «Қазақ  филологиясы» кафедрасының отырысында қарастырылды. 

05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Филологиялық  факультеттің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 07.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пəннің типтік оқу жоспары (егер де міндетті компонент болса) немесе 

жоғары оқу орнымен бекітілген оқу жоспары. 

 

1.1. Шайекенов Ж.Ж. - ф.ғ.к, қазақ филологиясы кафедрасының доценті 

 

қазақ филологиясы №1ғимараттың  4-қабаты, 409-бөлме 

 

1.2. «Ежелгі дəуір жəне орта ғасыр əдебиеті»  

Семестр 15 оқу аптасынан жəне 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 2 кредит 

сағат саны, əр кредит сағат саны (дəріс, практика) екі байланыс сағаттан жəне 

1 сағат СӨЖ, 1 ОЖСӨЖ тұрады.  

 

Аптаға кредит – сағат санының бөлінуі  

Сабақ 


Өткізу уақыты 

Сабақ 


Өткізу 

уақыты 


Байланыс сағаты 

(дəріс, практика) 50 минут 

 

ОЖСӨЖ+СӨЖ 

50 


минут+ 

 50 минут 

 

 

 Оқу жоспарынан көшірме 

 

Курс 

Семестр  Креди

т 

Дəріс 


Семинар  ОЖСӨ

Ж 

СӨЖ  Барлы ғы 

Бақы 


лау 

түрі 


І 15 сағ. 

 

30 сағ. 30 

сағ. 


76 сағ.  емтиха

н 

 1.3.  «Ежелгі  дəуір  жəне  орта  ғасыр  əдебиеті».    «  Ежелгі  дəуір  жəне  орта 

ғасыр  əдебиеті»  -  төл  əдебиетіміздің  тарихын,  оның  қалыптасу  процесін,  əр 

түрлі даму кезеңдерін жəне зерттелуін  қарастыратын пəн . Осы күнге шейін 

өзінің    көркемдік  мəнін,  эстетикалық  сипатын  мəңгілік  жоймайтын  айрықша 

жаратылған  «  Күлтегін  »,  «Тоныкөк»,  «Оғызнаме»  жырларымен  «Авеста  », 

«Қорқыт  ата  кітабы»,  «Диуани  лұғат  ат-  түрік  »,  «Құтты  білік»,  «Даналық 

кітабы», «Ақиқат сыйы», «Гүлістан бит -түрки», «Махаббатнаме», «Қиссас-ул 

анбийа»  тəрізді  жазба  ескеткіштердің  табылуы  мен  аударылуы,  олардың 

мазмұн – мағынасы , əдеби ескерткіштері, көркемдік мəселелері сияқты өзекті 

мəселелермен таныстырады. 

 

Курстың мақсаты:  халқымыздың рухани бай мұрасы , жазба 

ескерткіштерін, жəдігерліктерін білу əр маманның міндеті . Сол мақсатта , 

біздің заманымызға дейінгі жазу – сызулардан бастап , ХҮ ғасырға дейінгі 

əдебиет туралы біртұтас ұғым қалыптастыру. Ежелгі əдебиетті көне тарихпен , көшпелілер мəдениетімен сабақтастыру. Əр дəуір əдебиетінің өз 

ерекшеліктерін аңғарту. 

 

Курстың міндеті: жоғарыда атап көрсетілген  мəселелерді шешуде мына 

міндеттерді айқындау көзделеді: 

• 

əдеби – мəдени жəне тарихи маңызды жазба ескерткіштердің мазмұн – мəнін жəне көркемдік мұратын талдау  

• 

əлемдік ғылыми тұжырымдарды қазақ ғалымдарының еңбектерімен сабақтастыра талдау 

• 

тастағы жазбалардан бастап ХҮ ғасырға дейінгі əдебиетпен толық тонысу  

• 

болашақ мамандар жекелеген жазба ескерткіштер мен көркем туыдылардың мəтінін өз бетімен талдап- жаттығуы қажет  

     əдеби- ғылыми тұрғыдан терң зерттеп – шұғылдануға бейімделу 

Оқыту əдістемесі:   

Оқыту  негізінен  негізгі  оқу  материалдарын  түсіндіретін  жəне  тəжірибелік 

дағдыларды    қалыптастыратын  практикалық  сабақтар  түрінде  өтеді. 

Студенттердің  білімін  тексеру  ауызша  жəне  жазбаша  жаттығулар,  тест 

жұмыстары  жəне  жеке  семестрлік  тапсырмалар  мен  үй  жұмыстарын  тексеру 

ретінде  болады.  Студенттердің  білім  кемшіліктерін  жою  үшін  алдын-ала 

белгіленген кесте бойынша əр апта сайын кеңестер жүргізіледі. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

0. 

Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS 

 

2.1. Сабақ мазмұны мен кестесі  

1- 

апта.  

2 кредит сағат 

№ 1- дəріс. Тақырыбы: Ежелгі дəуір əдебиеті қазақ əдебиеті тарихының 

бастауы . Дəріс мазмұны: Қазақ əдебиеті тарихы жəне оны дəуірлеу мəселесі. Орта 

Азияны мекендеген көне тайпалар шежіресі. Заманымыздан бұрынғы жазу – 

сызулар (б.з.б Ү11 – б.з 1Ү). Түркілердің тотемі– « Көк  бөрі» аңыздары  


                Əдебиеттер: 

           1.Келімбетов Н.  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 

1. 

Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 2. 

Қазақстан тарихы очерк. 

3. 

Гумилев.Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 4. 

Дəдебаев Ж, Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 

2002  

5. 


Аманжолов.А Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  

6. 


Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 

7. 


Қыраубаева .А  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988ж 

 №1ОЖСӨЖ мазмұны: Қазақ  əдебиетінің тарихы жəне ежелгі дəуір 

əдебиетінің маңыздылығы. №1СӨЖ мазмұны: Ғұн билеушісі Мүде ерліктері жайлы аңыздар ( Көк бөрі) 

                                              Əдебиеттер 1.Келімбетов Н  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 

2.Кенжебайев Б  Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері. Алматы, 1974 ж 

3.Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 

  4.Қазақстан тарихы очерк. 

5. Гумилев.Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 

6.Дəдебаев Ж, Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 2002  

7.Аманжолов А. Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  

8.Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 

9.Қыраубаева А.  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988ж 

10.Х.Сүйіншəлиев «Ү111-ХҮ111 ғасырлардағы қазақ əдебиеті», Алматы, 1989 

жыл. 

 

Семинар тақырыбы:  Ежелгі дəуір əдебиеті қазақ əдебиеті тарихының бастауы . 

Семинар сұрақтары: 

1. 


Қазақ əдебиеті тарихы жəне оны дəуірлеу мəселесі.  

2. 


Орта Азияны мекендеген көне тайпалар шежіресі. 

3. 


 Заманымыздан бұрынғы жазу – сызулар (б.з.б Ү11 – б.з 1Ү).  

4. 


Түркілердің тотемі– « Көк  бөрі» аңыздары 

                Əдебиеттер: 

           1.Келімбетов Н.  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 

8. 


Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 

9. 


Қазақстан тарихы очерк. 

10. 


Гумилев.Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 

11. 


Дəдебаев Ж, Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 

2002  


12. 

Аманжолов.А Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  

13. 

Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 14. 

Қыраубаева .А  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988ж 

 

 

 


2- 

апта.  

2 кредит сағат 

№ 2- дəріс. Тақырыбы: Түркі қағанаты дəуіріндегі əдебиет  

Дəрістің мазмұны: Орхон ескерткіштері оның жазылу себебі , зерттелуі . В. 

Томсен , В.В.Радлов еңбектері. Күлтегін,Білге қоған,Тоныкөк ескерткіш 

жырларының тілі. Орхон ескерткіштерінің  қазақ эпостық жырларымен 

ұқсастық – бірліктері .    

                             Əдебиеттер: 

1.Келімбетов.Н Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті. Алматы,1991ж. 

2. Кенжебаев.Б Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері.Алматы.1974ж. 

3.Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы.1-кітап.Алматы,2001ж. 

4.Қазақстан тарихы очерк. 

5.Гумилев.Л Көне түріктер.Алматы,1994ж. 

6.Дəдебаев.Ж.Сағындықов.Н.Қазақ əдебиеті.Ежелгі дəуір.Алматы,2002ж. 

7.Аманжолов.А.Түркі филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы,1996ж. 

8.Марғұлан.Ə Ежелгі жыр-аңыздар.Алматы,1985ж. 

9.Қыраубаева.А Ғасырлар мұрасы.Алматы,1988ж. 

                                  

 №2 ОЖСӨЖ мазмұны: Ежелгі салт дəстүр көрінісі, ежелгі жазу сызулар 

ондағы көркемдік ойлардың көріністері . 

 №2 СӨЖ мазмұны: Ежелгі дəуір əдебиетінің зерттелуі. 

Орхон ескерткіштерінің жанрлық  жəне көркемдік ерекшеліктері. 

Əдебиеттер 

1.Келімбетов.Н Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті. Алматы,1991ж. 

2. Кенжебаев.Б Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері.Алматы.1974ж. 

3.Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы.1-кітап.Алматы,2001ж. 

4.Қазақстан тарихы очерк. 

5.Гумилев.Л Көне түріктер.Алматы,1994ж. 

6.Дəдебаев.Ж.Сағындықов.Н.Қазақ əдебиеті.Ежелгі дəуір.Алматы,2002ж. 

7.Аманжолов.А.Түркі филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы,1996ж. 

8.Марғұлан.Ə Ежелгі жыр-аңыздар.Алматы,1985ж. 

     9.Қыраубаева.А Ғасырлар мұрасы.Алматы,1988ж.  

Семинар тақырыбы: Түркі қағанаты дəуіріндегі əдебиет. 

Семинар сұрақтары: 

1.Орхон ескерткіштері оның жазылу себебі , зерттелуі .  

2. В. Томсен , В.В.Радлов еңбектері. 

3. Күлтегін,Білге қоған,Тоныкөк ескерткіш жырларының тілі.  

4. Орхон ескерткіштерінің  қазақ эпостық жырларымен ұқсастық – бірліктері .    

                             Əдебиеттер: 

1.Келімбетов.Н Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті. Алматы,1991ж. 

2. Кенжебаев.Б Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері.Алматы.1974ж. 

3.Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы.1-кітап.Алматы,2001ж. 

4.Қазақстан тарихы очерк. 

5.Гумилев.Л Көне түріктер.Алматы,1994ж. 

6.Дəдебаев.Ж.Сағындықов.Н.Қазақ əдебиеті.Ежелгі дəуір.Алматы,2002ж. 

7.Аманжолов.А.Түркі филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы,1996ж. 


8.Марғұлан.Ə Ежелгі жыр-аңыздар.Алматы,1985ж. 

9.Қыраубаева.А Ғасырлар мұрасы.Алматы,1988ж.  

 

 

3- 

апта.  

2кредит сағат 

№ 3- дəріс. Тақырыбы: « Қорқыт ата кітабы»  

Дəрістің мазмұны : Оғыз дəуірінің тарихи, мəденидамуы« Қорқыт ата» оғыз 

дəуірінің ескерткіші , зерттелуі, аудармалары. «Қорқыт ата » кітабының 

көркемдік ерекшеліктері 

                                  Əдебиеттер:  

     1.Келімбетов.Н Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті. Алматы,1991ж. 

2. Кенжебаев.Б Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері.Алматы.1974ж. 

3.Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы.1-кітап.Алматы,2001ж. 

4.Қазақстан тарихы очерк. 

5.Гумилев.Л Көне түріктер.Алматы,1994ж. 

6.Дəдебаев.Ж.Сағындықов.Н.Қазақ əдебиеті.Ежелгі дəуір.Алматы,2002ж. 

7.Аманжолов.А.Түркі филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы,1996ж. 

8.Марғұлан.Ə Ежелгі жыр-аңыздар.Алматы,1985ж. 

     9.Қыраубаева.А Ғасырлар мұрасы.Алматы,1988ж. 

 

№3 ОЖСӨЖ мазмұны:  Күлтегін мен Білге қоған Тоңғақтың тұсындағы 

Түрік қағанаты. 2.Орхон ескерткіштерінің бүгінгі таңдағы маңызы. 

     №3 СӨЖ мазмұны: Көне түріктердің наным- сенімдері 

Əдебиеттер : 

1. 


Келімбетов Н  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 

2. 


Кенжебаев Б  Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері. Алматы, 1974  

3. 


Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 

4. 


Қазақстан тарихы очерк. 

5. 


Гумилев Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 

6. 


Дəдебаев Ж. Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 2002  

7. 


Аманжолов А Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  

8. 


Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 

9. 


Қыраубаева  А.  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988 ж 

 

Семинар  тақырыбы: « Қорқыт ата кітабы» 

Семинар сұрақтары: 

1. 

Оғыз дəуірінің тарихи, мəденидамуы.  2. 

« Қорқыт ата» оғыз дəуірінің ескерткіші , зерттелуі, аудармалары.  3. 

«Қорқыт ата » кітабының көркемдік ерекшеліктері  

                                  Əдебиеттер:  

     1.Келімбетов.Н Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті. Алматы,1991ж. 

2. Кенжебаев.Б Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері.Алматы.1974ж. 

3.Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы.1-кітап.Алматы,2001ж. 

4.Қазақстан тарихы очерк. 5.Гумилев.Л Көне түріктер.Алматы,1994ж. 

6.Дəдебаев.Ж.Сағындықов.Н.Қазақ əдебиеті.Ежелгі дəуір.Алматы,2002ж. 

7.Аманжолов.А.Түркі филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы,1996ж. 

8.Марғұлан.Ə Ежелгі жыр-аңыздар.Алматы,1985ж. 

     9.Қыраубаева.А Ғасырлар мұрасы.Алматы,1988ж. 

 

4- 

апта.  

2 кредит сағат 

№ 4- дəріс. Тақырыбы: «Оғыз қаған жыры»  

 

Дəріс  мазмұны:  Оғыз  қаған  жыры,  зерттелуі.  Шəкəрімнің  «Түрік,  қырғыз, 

қазақ  һəм  хандар  шежіресіндегі»  оғыз  ханның  ұрпақтары  туралы  деректер. 

Оғыздың  тарихи  бейнесі  туралы  пікірлер.  Жырдың  қазақ  эпостарымен 

үндестігі. 

Əдебиеттер : 

10. 


Келімбетов Н  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 

11. 


Кенжебаев Б  Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері. Алматы, 1974  

12. 


Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 

13. 


Қазақстан тарихы очерк. 

14. 


Гумилев Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 

15. 


Дəдебаев Ж. Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 2002  

16. 


Аманжолов А Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  

17. 


Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 

18. 


Қыраубаева  А.  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988 ж 

 

№4 ОЖСӨЖ мазмұны: Қорқыт туралы ақиқат пен аңыз. Қорқыт атаның 

өсиет нақыл сөздері  

№4 СӨЖ мазмұны: Қорқыт ата кітабының қазақ əдебиетінде зерттелуі 

(Ə.Марғұлан, Ə.Қоңыратбаев, М.Жолдасбеков, Ш.Ыбыраев т.б еңбектері) Семинар тақырыбы: «Оғыз қаған жыры»    

Семинар сұрақтары: 

1. 

Оғыз қаған жыры, зерттелуі.  2. 

Шəкəрімнің  «Түрік,  қырғыз,  қазақ  һəм  хандар  шежіресіндегі»  оғыз 

ханның ұрпақтары туралы деректер.  

3. 

Оғыздың тарихи бейнесі туралы пікірлер.  4. 

Жырдың қазақ эпостарымен үндестігі. 

Əдебиеттер : 

19. 


Келімбетов Н  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 

20. 


Кенжебаев Б  Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері. Алматы, 1974  

21. 


Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 

22. 


Қазақстан тарихы очерк. 

23. 


Гумилев Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 

24. 


Дəдебаев Ж. Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 2002  

25. 


Аманжолов А Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  

26. 


Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 

27. 


Қыраубаева  А.  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988 ж 

28. 


Келімбетов Н  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 

29. 


Кенжебаев Б  Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері. Алматы, 1974  

30. 

Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 

31. 

Қазақстан тарихы очерк. 32. 

Гумилев Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 

33. 

Дəдебаев Ж. Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 2002  34. 

Аманжолов А Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  

35. 

Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 36. 

Қыраубаева  А.  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988 ж  

 

 

5- 

апта.  

2 кредит сағат 

№ 5- дəріс. Тақырыбы: Орта ғасыр жəне ислам.  

 Дəріс  мазмұны:  Құран-  адамзат  мəдениетінің  ірі  ескерткіштерінің  бірі. 

Ислам  мəдениетін  жасаудағы  қазақ  жерінен  шыққан  ғалым  мен  ақын 

жазушылардың  орны.  Ислам  мəдениеті  жəне  түрік  əдебиеті.  Сыр  бойы 

мəдениеті шаһар кенттердің əдебиет, мəдениет дамуындағы ролі. 

Əдебиеттер : 

37. 

Келімбетов Н  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 38. 

Кенжебаев Б  Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері. Алматы, 1974  

39. 

Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 40. 

Қазақстан тарихы очерк. 

41. 

Гумилев Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 42. 

Дəдебаев Ж. Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 2002  

43. 

Аманжолов А Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  44. 

Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 

45. 

Қыраубаева  А.  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988 ж  

№5 ОЖСӨЖ мазмұны: Оғыз қаған жырының мазмұны. Оғыз қаған 

жырындағы мифологиялық көріністер №5 СӨЖ мазмұны: Оғыз қаған шығармасының тілі. 

 

Əдебиеттер : 

46. 

Келімбетов Н  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 47. 

Кенжебаев Б  Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері. Алматы, 1974  

48. 

Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 49. 

Қазақстан тарихы очерк. 

50. 

Гумилев Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 51. 

Дəдебаев Ж. Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 2002  

52. 

Аманжолов А Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  53. 

Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 

54. 

Қыраубаева  А.  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988 ж  

Семинар тақырыбы: Орта ғасыр жəне ислам 

Семинар сұрақтары: 

1. 

Құран- адамзат мəдениетінің ірі ескерткіштерінің бірі.  2. 

Ислам  мəдениетін  жасаудағы  қазақ  жерінен  шыққан  ғалым  мен 

ақын жазушылардың орны.  

3. 

Ислам мəдениеті жəне түрік əдебиеті. 4. 

 Сыр  бойы  мəдениеті  шаһар  кенттердің  əдебиет,  мəдениет 

дамуындағы ролі. 

Əдебиеттер : 

55. 


Келімбетов Н  Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиеті . Алматы , 1991ж 

56. 


Кенжебаев Б  Қазақ əдебиетінің тарихының мəселелері. Алматы, 1974  

57. 


Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы. 1- кітап . Алматы, 2001 ж 

58. 


Қазақстан тарихы очерк. 

59. 


Гумилев Л . Көне түріктер . Алматы, 1994 ж 

60. 


Дəдебаев Ж. Сағындықов Н .Қазақ əдебиеті: Ежелгі дəуір. Алматы, 2002  

61. 


Аманжолов А Түркі  филологиясы жəне жазу тарихы.Алматы, 1996 ж  

62. 


Марғұлан Ə  Ежелгі жыр – аңыздар . Алматы, 1985 ж 

63. 


Қыраубаева  А.  Ғасырлар мұрасы. Алматы, 1988 ж 

 

 

6- 

апта.  

2 кредит сағат 

№ 6- дəріс. Тақырыбы: Ислам дəуіріндегі əдебиет жəне Əл-Фараби 

Дəріс мазмұны: 

1. 


Əл-Фараби өмірі, шығармашылығы. 

2. 


Əл-Фараби еңбектерінің зерттелуі. 

3. 


Əл- Фараби əдебиетші ғалым 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.66 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет