Қауымдастықтар алдында келесі маңызды міндеттер тұржүктеу 67.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата18.03.2017
өлшемі67.38 Kb.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

 

                         «БЕКІТЕМІН » 

 

             Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі 

             Вице-президенті 

             _______________ Б.Б.Ахметов 

             «_____» ____________  2016ж.   

 

«Педагогикалық шеберлік» мектебінің ЕРЕЖЕСІ 

Қ.А.Ясауи  атындағы  Халықаралық  қазақ-түрік  университетінде  Әдістемелік 

бӛлімнің  жанынан    «Педагогикалық  шеберлік»  мектебін  ашу  ӛзектілігі  -  білім 

беру  мазмұнын  жаңа  тарихи  жағдайлары,  адамның  дамуы,  Қазақстанның  әлемдегі 

барынша  дамыған  30  елдің  қатарында  болуы  үшін,  талаптарға  сай  білім  мазмұнын 

жетілдіру  және  қажетті  лайықтау  ӛткір  сезілуде,  сондықтан  педагогикалық 

қауымдастықтар алдында келесі маңызды міндеттер тұр. Олар: 

 білім сапасын арттырудың тиімді жолдарын тыңғылықты қарастыру, табу; 

 педагогтардың оқытуға қатысты дидактикалық ӛзекті мәселелерін шешу; 

 мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, мемлекет аралық бақылау, 

ұлттық бірыңғай тестілеу талаптарын орындау; 

 

оқу  орындарының  алдына  қоғамның  талаптарын  дұрыс  деңгейде,  оң  шешу  үшін жалпы оқу-тәрбие жұмыстарын мақсатты, жүйелі, мазмұнды жүзеге асыру. 

«Педагогикалық  шеберлік»  мектебінің  мақсаты:        ХҚТУ  оқытушылар 

мен  студенттерінің  оқыту  сапасын  оқытушылардың  шеберлігін  кӛтеру  арқылы 

қалыптастыру. Экономикалық, әлеуметтік және жедел саяси жаңару ойдағыдай жүзеге 

асырылуы үшін, инновациялар мен оқу-білімді жетілдіру арқылы білім экономикасына 

жету    үшін,  ӛркениетті  елдермен  бірге  адамзаттың  дамуының  алдыңғы  шебінде  болу 

үшін сапалы білім беру қажет. «Педагогикалық шеберлік»  мектебі құқықты: 

-  универсиетте  оқыту  сапасы  мен  студенттердің  білім  деңгейін  кӛтеруге  байланысты 

мәселелер бойынша университет  басшылығына (оқу бӛліміне, ғылыми-әдістемелік 

кеңеске) ұсыныстар енгізуге; 

-  оқыту  сапасын  арттыру  үшін  материалдық  базаны  жақсарту  мақсатында 

басшылықтан кӛмек сұрауға; 

оқыту  сапасы  мен  студенттердің  білім    деңгейін      кӛтеру,      жаңа  технологиялық      әдістерімен      профессор-оқытушылар  құрамын  ақпараттандыру 

мақсатында тәжірибелі мамандарды дәріс, кеңес беруге мектепте дәріс беруге ӛтініш 

жасауға. 

«Педагогикалық шеберлік»  мектебінің міндеттері: 

1.Білім  берудің  сапасын  арттыру  мақсатында,  оқытушылардың  дәрежесін  анықтауда 

пікір білдіру. 

2.Кәсіби  бағдар  беру  мектебі  жұмыстарын  жандандыру  мақсатында,  мектептің 

басқаруымен    ұлағатты  ұстаздармен  пән  мұғалімдерінің  арасында  байланыс 

ұйымдастыру,  ғылыми  орталықтармен  қарым-қатынас  жасау  (аудандық,  қалалық, 

облыстық  білім  беру  мекемелерімен  байланыс  жасау,  университет  ғалымдарымен 

кездесу ұйымдастыруды жолға қою). 

3.Жоғарғы  курс  студенттерімен  тығыз  байланыста  болу  арқылы,  мамандарды 

даярлаудағы  ұсыныстарын  ескере  отырып,  жұмыс  жасауды  жолға  қою  (студенттердің 

ғылыми  жұмыстарына  талдау  жасау,  марапатталған  жұмыстармен,  жетекшілермен 

тәжірибе алмасу). 

5.Кафедралардың 

әдістемелік 

жұмыстары 

мен 


жоспардағы 

семинар, конференцияларымен танысып, нұсқаулар беру. 6.Кафедраларда сабақ беруші  профессор-оқытушылардың сабақ сапасын анықтап, 

оны жақсарту мақсатында іс-шаралар ұйымдастыру; 

7.Университетте  жұмыс  істейтін,  сабақ  беретін  жас  мамандарға  педагогикалық  

шеберлікті  меңгертуде        кӛмек        кӛрсету,        жетекші  оқытушылардың  іс-тәжірібесін 

тарату; 

8.Студенттердің  білім          сапасын    кӛтеру    мақсатында  оқытушылардың  жаңа 

технологиялар әдістерін қолдануын талап ете отырып, деңгейлеп оқыту, дамыта оқыту, 

модульдық,  проблемалық  оқыту  технологияларды  дәріс  беру  барысында  қолдануға 

үйрету. 

9.Мектептің жоспарлаған іс-шараларын орындау және орындалу мерзімін басшылыққа 

уақтылы  хабарлау,  негізгі  жұмыс  нәтижелерін  бұқаралық  ақпарат        құралдары    

(газет,    радио,    теледидар)    арқылы    таратуды ұйымдастыру. 

 

 І. «Педагогикалық шеберлік» мектебінің 2016-2017 оқу жылына арналған 

Жоспары 

 

I.Ұйымдастыру кезеңі 

№ 

Іс-шаралар Мерзімі 

Жауапты 


1. 

Факультеттерде шеберлік дәріс 

(мастер класс) ӛткізуді ұйымдастыру 

қыркүйек 

Факультет ОӘК тӛрағасы 

Факультеттерде шеберлік дәріс (мастер класс) ӛткізу 

Әр айдың 4 

аптасы 

Факультет ОӘК тӛрағасы 3. 

Жас оқытушылар арасында сауалнама 

жүргізу 

3-7 қазан 

кафедра ОӘК тӛрағасы 

4. 


Жас оқытушыларға сабақ ӛтуге 

арналған  жаднама (памятка) даярдалу 

Қазан 

кафедра ОӘК тӛрағасы 5. 

Жас оқытушыларға тәжірибелі 

оқытушылардан тәлімгер (наставник) 

тағайындау 

Қыркүйек 

Кафедра меңгерушісі 

6. 

Жас оқытушыларға кӛмек кӛрсету мақсатында сабақтарына кіріп, талдау 

жасау 


Айына 1 рет 

кафедра ОӘК тӛрағасы 

7. 

Жас оқытушыларға семинар (практикалық) сабақтардың үлгісін  

тарату 


Қыркүйек 

кафедра ОӘК тӛрағасы 

8. 

Жас оқытушыларға тәжірибелі оқытушылардың сабақтарына 

қатысуды қамтамасыз ету 

Жыл бойы 

кафедра ОӘК тӛрағасы 

9. 

Жас оқытушыларға  оқу-әдістемелік семинар ӛткізу 

Әр айдың 3 

аптасы 

ОӘК бӛлім басшысы 10. 

Жас оқытушылардың дәрістеріне 

қатысу 

Жыл бойы ОӘК бӛлім басшысы 

Факультет ОӘК 

тӛрағалары 

 

 II. Жас оқытушыларға  оқу-әдістемелік семинар өткізудің жұмыс  жоспары 

№ 

Факультеттер  мерзімі 

жауапты 


1. 

 «Методика проведения 

лекционных занятий в условиях 

кредитной технологии» 

қазан 

Филология факультеті ОӘК бӛлім басшысы 

Г.Ғ.Еркебаева 

2. 

 «Инновациялық технологияларды 

қолдану 


қараша 

Гуманитарлық 

ғылымдар 

факультеті,  ОӘК  бӛлім  басшысы жолдары» 

Г.Ғ.Еркебаева 

3. 

«Болашақ  мамандарды  кәсіби даярлауда 

оқытудың 

жаңа 

инновациялық әдістерді 

қолдану» 

қантар 

Ӛнер факультеті,  ОӘК бӛлім басшысы Г.Ғ.Еркебаева 

4. 


 "It essentials курсы"  

ақпан 


Инженерия факультеті ОӘК 

бӛлім басшысы Г.Ғ.Еркебаева 

5. 

Инновациялық оқытудың 

әдістемелік ерекшеліктері 

ақпан 

Әлеуметтік ғылымдар факультеті, ОӘК бӛлім басшысы 

Г.Ғ.Еркебаева 

6. 

«Кейс-стади» технологиясын 

оқыту әдісі  

наурыз 

Жаратылыстану факультеті ОӘК бӛлім басшысы 

Г.Ғ.Еркебаева 

7.  

Медициналық білім 

беру 


саласындағы 

оқытушының 

құзіреті 

сәуір 


Медицина факультеті ОӘК бӛлім 

басшысы Г.Ғ.Еркебаева  

               IIІ. Шеберлік дәріс (мастер класс) өткізудің жұмыс жоспары 

р/с 

Факультеттер  мерзімі 

Жауапты 


1. 

«Types of sentence» (Виды 

предложений) Теориялық 

грамматика пәні бойынша. 

қазан 

Филология факультеті ф.ғ.к., доцент Сахитджанова Зада 

Муратқызы 

2. 

Тақырыбы: Топаралық және тұлғааралық қарым-қатынастар 

(Этнопсихология пәні) 

қараша 

Гуманитарлық ғылымдар 

факультеті 

П.ғ.к., доцент У.И.Мелдебекова 

3. 


XX  -жаңа ғасыр ӛнері 

қараша 


Ӛнер факультеті, 

п.ғ.к.Жолдасова Б 

4. 

Cisco академиясы курсының ерекшеліктері  

ақпан 


ХҚТУ доценті  Амиртаев Қанат 

Инженерия факультеті 

5. 

«Менің 


фирмам, 

менің 


тұтынушыларым, 

менің 


тауарым» (Маркетинг пәні) 

ақпан 


Әлеуметтік ғылымдар факультеті,  

Э.ғ.к., аға оқытушы 

Альмухамбетова Ботагӛз 

Жеңісқызы 

6. 

Ағзалар  –  тіршілік  ортасы ретінде. 

наурыз 


Жаратылыстану факультеті б.ғ.к., 

қауым.проф.м.а. Абдраимова К.Т  

7.  

Ырғақ бұзылыстары наурыз 

Медицина факультеті Факультет 

ОӘК тӛрағасы 

 

 Әлеуметтік ғылымдар факультетінің 2016-2017 оқу жылына 

жас оқытушылар тізімі мен жетекшісі. 

 

Қ

/с 

Профессор-

оқытушылардың  

аты-жөні 

Жетекшісі 

Кафедрасы 

1.

  

Нурунбетова Салтанат 

Ералина Айгул Қуандық қызы 

п.ғ.к. доцент 

Қоғамдық ғылымдар  

2.

  

Иманбекова М  

Битемиров Қ.Т.з.ғ.к (PhD)., 

қауымдастырылған профессор 

Құқықтану  

3.

  

Мұстафа Ж 

Есимкулов Садық 

Танирбергенович     З.ғ.к., 

доцент 

Құқықтану  4.

 

 Абуталипов Мурат  

Phd.Эфтал Шукуру Батмаз 

Халықаралық 

қатынастар 

5.

 

 Анетова Бибігүл 

Ерманкулова Рима 

Ибадуллақызы  э.ғ.к  доцент 

Менеджмент және 

туризм 

6.

  

Исаева Айжан 

Дандаева Ботагӛз Маратқызы  

э.ғ.к  доцент 

Менеджмент және 

туризм 


7.

 

 Кенешбаев Бектұр 

Альмухамбетова Ботагӛз 

Жеңісқызы  э.ғ.к  доцент 

Менеджмент және 

туризм 

8.

  

Алимбаева Айсұлу 

Изатуллаева Бибігүл 

Сұлтанқызы  э.ғ.к  доцент   м.а 

Менеджмент және 

туризм 


 

Жаратылыстану факультетінің 2016-2017 оқу жылына 

жас оқытушылар тізімі мен жетекшісі. 

Қ/

с 

Профессор-

оқытушылардың  

аты-жөні 

Жетекшісі 

Кафедрасы 

1  Бахтибаева Салтанат 

Абдухаировна 

Профессор Бақтыбаев 

Абдухаир Нуруллаевич 

Физика 


2  Раманкулов Шерзод 

Жумадуллаевич 

П.ғ.к., доцент м.а. Сарыбаева 

Әлия Хожанқызы 

Физика 

3  Досымов Елмұрат Аға оқытушы ф.-м.ғ.к., Бекбаев 

Саттарбек Махатович 

Физика 

4  Әбдімүтәліп Нұрлыбек 

Әбдімүтәліпұлы   

Мейірбеков Әбділда 

Тұрсынханұлы 

Экология және химия 

5  Тойчибекова 

Газиза 

Батихановна Абдраимова Кұралай 

Тастанбекқызы 

Экология және химия 

6  Сарбаева 

Макпал 

Турсынбаевна Жумадуллаева Светлана 

Әбсадыққызы 

Экология және химия 

7  Сержанова Айгерім 

Дүйсебекова Әлия Мақұлқызы 

Биология  

Гуманитарлық ғылымдар факультетінің 2016-2017 оқу жылына 

жас оқытушылар тізімі мен жетекшісі. 

 

Қ

/

с 

Профессор-

оқытушылардың  

аты-жөні 

Жетекшісі 

Кафедрасы 

1.

  

Бакирова З. 

П.ғ.к., доцент м.а. Г.Тоққұлова 

Білім технологиялары 

2.

 

 Кадирова М. 

П.ғ.д., ХҚТУ профессоры Б.Т. 

Ортаев 

Білім технологиялары 3.

 

 Нурматов Ж. 

Теология ғылымдарының 

докторы, профессор 

Идрис Шенгүл 

Дінтану 

4.

  

Сатыбалдиева А. 

Фил.ғ.,к., доцент Қаратышқанова 

Қ. 


Дінтану 

5.

  

Абдрасилов Т. 

Фил.ғ.,д., профессор Кенжетай Д. 

Дінтану 


6.

 

 Оспанова А. 

Т.ғ.к., доцент Зұлпыхарова Э 

Тарих 

7.

  

Жұматаева Д. 

Т.ғ.д., проф м. а Х.Тұрсұн 

Тарих 


8.

 

 Жандарбаев Е. 

Т.ғ.д., проф м. а Х.Тұрсұн 

Тарих 

 


Филология факультетінің  2016-2017 оқу жылына 

жас оқытушылар тізімі мен жетекшісі. 

 

Қ/

с 

Профессор-

оқытушылардың  

аты-жөні 

Жетекшісі 

Кафедрасы 

1  Сарымсакова Наргиза 

П.ғ.к., доцент Нышанова С.Т.  

Ағылшын 


филологиясы 

2  Талдыбаева Маржан 

Ф.ғ.к., доцент Кошанова Н.Д. 

Қазақ филологиясы 

және журналистика 

3  Батырбай Қайсар 

П.ғ.к., доцент м.а. Қарпықбаева 

А.С. 


Әлем тілдері  

4  Қонысова Айгерім 

Ф.ғ.к., доцент м.а. Сахитжанова З.О.  Ағылшын 

филологиясы 

5  Баялиева Ақбота 

П.ғ.к., доцент м.а Кенджаева Б. Б. 

Жалпыакадемиялық 

ағылшын тілі  

6  Кенан Семіз 

Ф.ғ.к., доцент м.а. Ӛмірбаев Е. Ж. 

Түрік филологиясы 

 

 Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 67.38 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет