Атты облыстық ғылыми-практикалық конференциясының материалдарыжүктеу 383.48 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.09.2017
өлшемі383.48 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан  Западно-Казахстанский государственный университет  

им. М.Утемисова 

 

 

  

 

  

 

«Шетел тілдерін оқытуда инновациялық 

технологиялар» 

атты облыстық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары 

 

6 сәуір 2016 жыл 

 

             

 

«Инновационные технологии в обучении 

иностранным языкам»  

материалы областной научно-практической конференции  

6 апреля 2016 года 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Орал-Уральск 

 


УДК 811.111:004 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Тулешева Г.О. 

Орал қ. 

 

«Қазіргі  заманда  жастарға  ақпараттық  технологиямен  байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»    

       Н. Ә. Назарб аев      

 

Ғылым  мен  техника  дамыған  және  елдердің  өзара  бәсекелестігі  күн сайын  күшейе  түскен  ХХІ  ғасырда  Қазақстанның  сыртқы  саясатының  жан -

жақты  тереңдеп,  ағылшын  тілін  меңгеру  аса  қажет.  Сонымен  қоса,  еліміздің 

дүние  жүзіндегі  дамыған  50  елдің  қатарына  ену  страте гиялық  бағытын  іске 

асыру  үшін,  шетел  тілін,  әсіресе  ағылшын  тілін  меңгерген  білімді  де  білікті 

ұрпақ тәрбиелеудің маңызы зор.     

Елімізде  білім  беру  саласында  жаңа  ақпараттық  технологияларды  қолдану  басты 

мақсат болып отыр. Ол тек қана техникалық құрал емес, сонымен бірге жаңа ақпараттық, 

коммуникациялық  технология  және  білім  беру  жүйесіндегі  сабақ  берудің  жаңаша  әдісі 

болып отыр.  

Елбасымыздың 

Қазақстан 

халқына 


жолдауында 

ХХІ 


ғасырда 

ақпараттық  қоғам  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін  білім  беру  саласында 

келесі  міндеттерді  шешу  керектігін  атап  көрсетті:  компьютерлік  техниканы, 

интернет, 

телекоммуникациялық 

желі, 


электрондық 

және 


телекоммуникациялық 

құралдарды, 

мультимедиялық 

электрондық 

оқулықтарды  оқу  үрдісінде  тиімді  пайдалану  арқылы  білім  сапасын  көтеру.  

Сонымен  қатар  тәуелсіз  еліміздің  болашағы -жарқын,  білімді,  парасатты,  өз 

ана  тілімен  қоса  шетел  тілі  «ағылшын  тілінде»  еркін  сөйлеп,  өз  елін, 

халқын,  мәдениетін  шетелге  таныстыра  алатын  үш  тілде  еркін  сөйлейтін 

азамат болып шығуы керек деген.   

Ұстаздардардың  сабақты  жоспарлаудағы  жауапкершілігі  оқушылардың 

шетел  тілінде  нәтижелі  тілдік  қарым -қатынас  жасауына  мүмкіншіліктер 

туғызады. Олар аз  уақытта жаңа технология жәрдемінде үлкен жетістіктерге 

жете алады.    

Оқудың  дәстүрлі  үрдісіне  инновациялық  технологи яларды  енгізу, 

оқытушылар  мен  оқушыларға  дәстүрлі  формаларды  және  әдістерді 

жетілдіруге мүмкіндік береді.  Сонымен қатар жаңаларды да, атап айтқанда: 

тренингтер,  дөңгелек  үстелдер,  пресс -конференциялар  және  тағы  да 

басқалары.  

Оқытушылардың  біліктілігі  олардың  педагогикалық  қарым-  қатынаста 

жағдаят жасауда көрінеді. Онда оқытушылар да, оқушыларда да таңдау және 

бақылау мүмкіншілігіне ие болады.     

Инновация  дегеніміз  тек  қана  жаңалық  енгізу  емес,  сонымен  қатар 

жаңаны дәстүрлі оқу- тәрбие үрдісіне қолдана білу.   

Шет  тілін  кәсіби  бағдар  ретінде  оқып  үйренуде  жаңа  педагогикалық 

және  телекоммуникациялық  технологияларды  пайдалану  бүгінгі  күнгі  білім 

жетілдірудің инновациялық түрі болып табылады.   

Қазіргі  заман  педагогтарына  компьютер  және  мультимедиялық  құралдарды 

қолданудың сабақ өту барысында өте тиімді тәсіл екені белгілі. Бұл құралдың қуаттылығы 

соншалықты, онымен бірге білім жүйесіне жаңа әдістермен бірге әлемдік ойлаудың жаңа 


идеологиясы (шығармашылығы) енгізілді. Компьютерлік және ақпараттық технологиялар 

қазіргі заман талабы.     

Өзімнің  мектептегі  әдістемелік  тақырыбым:  «Ағылшын  тілі  сабақтарында  жаңа 

технологияларды қолдану арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру».  

Оқушылардың  ағылшын  тілі  пәніне  деген  қызығушылығын  арттыруда  көп  ізденіп, 

жаңа  ақпараттық  технологияларды  меңгеруді,  әр  түрлі  әдіс-тәсілдерді  білу  қажет  деп 

санаймын және өз сабақтарымда үнемі қолданамын. 

Жаңа  ақпараттық  құралдарды  ағылшын  тілі  сабағында  қолданғанда  күтілетін 

нәтижелер:  

- үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі; 

- оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады

- сабақта қолданылатын көрнекіліктердің санын арттырады; 

- оқушылардың шығармашылығын арттырады; 

- оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді; 

- грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі; 

- оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады; 

- пікірталас, талдау жасау мүмкіндіктерін арттырады;  

Ақпараттық технологияларды қолдану оқушылардың ағылшын тілін үйренудегі оңтайлы 

дағдыларды  қалыптастыруға  (іздену,  қажетті  ақпараттарды  жинастыру  және  талдай  білу, 

ақпарат  көздерін  үйлесімді  пайдалану)  мүмкіндіктерін  береді,  сонымен  қатар  оқушылардың 

танымдық  дағдыларын  дамытуға  (өз  білімін  өз  бетінше  құра  білу  дағдылары,  ақпараттық 

кеңістікте бағдарлана білу дағдылары) оң ықпалын тигізері анық.  

Ағылшын  тілі  сабағында  интерактивті  тақтамен  презентацияны  бірге  қолдану 

оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығын  ерекше  арттырады.  Компьютерді, 

мультимедиялық  және  электрондық  оқулықтарды  және  интерактивті  тақтаны 

пайдаланғанда: 

- лексиканы оқып үйретеді; 

- сөйлеу ырғағын; 

- диалог, монолог және рөлдік ойындарды

- хат жазуды үйретеді; 

-  грамматикалық  құрылымдарды  түсіндіріп,  оқушылардың  есте  сақтауына 

көмектеседі. 

Шетел  тілін  үйрету  процесінде  ко мпьютер  технологияларын  қолдану 

сабақты  қызықты  жолмен  өткізуге  көмектеседі.  Мысалы,  анимациялық 

суреттер,  видео-көріністер,  презентациялар  және  т.б.  әр  түрлі  дыбыстар 

арқылы  көрсетіледі.  Компьютер  мониторындағы  көріністер  оқушының  іс -

қимылының  арқасында  өзгеріп  отырады.  Бұл  динамикалық  және  оқушының 

бар  ойын  өзіне  бағыттайды,  сонымен  қатар,  оқу  процесінде  оқушының 

белсенділігі  артады.  Нәтижесінде,  оқушы  ақпаратты  оңай  әрі  тез 

қабылдайды және сабаққа деген ынтасы мен қызығушылығы жоғарылайды.   

Орта 

бiлiм 


беру 

жүйесін 


ақпараттандырудың 

мемлекеттік 

бағдарламасының 

негізгі 


бағыттарының 

бірі 


 

оқыту процесін 

ақпараттандыру.  

Дәстүрлi 

оқу  құралдарынан  басқа  тыңдаушыға 

мына  типтегі 

материалдар ұсынылады:  - компьютерлік үйрету бағдарламалары;      

- эл ектрондық  оқ у  қ ұралдары;  

- компьютерлiк т ест iле у жүйесi мен бiлi мдi бақ ыла у;  

- эл ектрондық  ан ық тамалар мен  энциклопедиялар;  

- а удио жән е  вид еомат ери алдар;  

- Интерн ет желi сiнд егi  ақп араттық  мат ериалдар;   

Аталған  құралдар  оқу  материалдарын  жеделдетiп  меңгеруге  және 

оқытудың сапасын арттыруға игi әсерлерiн тигiзедi.     


Интернет  жүйесінің  келесі  ақпараттық  қоры  мен  ресурстарын  шетел 

тілі сабағында пайдалану бірден -бір тиімді болмақ:   

-эл ектрон дық п ошт а ( e -mail ), т ел екон ференция, видеокон ференция;      

-жеке  ақпаратт ард ы  жарыққ а  шығар у  мүмкіндігі  н емесе  басқ аша 

айтқанда Web  серверге жеке шығару;     

-  ақпаратт ық  к атал огтар  (Yahoo,  Info  Seek  /  Ult ra  Smart ,  Gal ax y)  ізде у 

жүйесі (Altta, Vista, Hot Bob, Open Text), жүйе ішіндегі әңгіме (Chat).  

Әлемнің  бірнеше  елін ен  сынақтан  өткізілген  жаңаша  оқыту  төрт 

бағытты қамтиды. Олар мыналар:  

- М од ельдік т ехнол огия;  

- Р ейтингтік жүйе;  

-  Дамыт а оқыт у т ехнологиясы;  

- С ын тұрғысынан ойла у;  

Әрбір  технология  өзіндік  жаңа  әдіс  тәсілдермен  ерекшеленеді.  Әдіс -

тәсілдерді  мұғалімдерд ің  ізденісі  арқылы  оқушы  қабілетіне  қабылдау 

деңгейіне қарай іріктеліп қолданылады.     

Сын  тұрғысынан  ойлау-оқушылардың  мәтінмен  жұмыс  дағдыларын 

дамытуға,  ауызша  және  жазбаша  тілдің  барлық  түрін  қарым -қатынас 

дағдыларын меңгертуге бағытталған технология.   

Сабақтың құрылымдық кезеңдері үш кезеңнен тұрады:  

І Brainstorming.  Ой қозғау.   

Мысалы:  6  сыныпта  «What  do  we  know  about  the  history  of  the  USA? » 

сабағында  ой  қозғау  мақсатында  сұрақтар  дайындауға  болады.  Өтілген 

сабақтар  бойынша  бәрі  сұрақтарға  дұрыс  жауап  береді.  Бұрынғы  білетін 

материалдарын жаңа ақпараттармен толықтырады.  

ІІ INSERT  мағынаны тану барысы:  

  «W hat do we know ab out t he histor y of t he USA? »  

V -  I know:   Am eri ca is  a bi g, i ndependent countr y. There are fi ft y st ates i n 

the US A.    

-  I don’t know:  The histor y of Thanks giving Da y. Where cam e t erm  

«Native Americans ». 

+- It  is  new for me:     The hi stor y of wil d west and j eans.  

-? -It’s s urpri sed:   W h y do peopl e wear j eans  al l over t he worl d now?  Toda y 

man y Ameri cans still  keep a gun i n thei r hous es .    

III R ealization of the meani ng . Ой т олған ыс кез еңінде э ссе жаз у.   

«Бес жолды өлең»,  «Венн диаграммасын» қолдануға болады.    

Мысалы бес жолды өлеңді оқушылар «Америка» тақырыбында былай 

жазады:  

Ameri ca  

Independent, fri endl y, devel oped  

To fi ght, t o dis cover  

Ameri ca is  a bi g countr y  

The US A  

Мақсатқа  жету  оқушылар  арқылы  жүзеге  асады.  Оқушы  басты  тұлғаға 

айналады,  ал  мұғалім  білімді  беруші  ғана  емес,  танымдық  іс -әрекеттерді 

ұйымдастырушы, баланың қабілетін, көзін ашушы тұлға.   

Сын тұрғысынан ойлау:   

-Қыз ығ ушылықты оят у;   

-М ағын аны т ан у;  

-Ой т олғаныс;  

Қызығушылықты  ояту:  


Үйрену үрдісі-бұрынғы  

білетіні мен жаңа 

білімді ұштастырудан 

тұрады. 


Сабақ  қарастырғалы  тұрған  мәселе  жайлы  оқушы не  біледі,  не  айта 

алатындығын  анықтау.  Осы  арқылы  ойды   қозғау,  ояту,  ми  қыртысына  әсер 

ету.  

Екінші  мақсаты  –  үйренушінің  белсенділігін  арттыру.  Осы  кезенде топтау, түртіп алу, ой шақыру әдістері бар.   

Мағынаны  тану  кезеңінде  оқушы  жаңа  ақпаратпен  танысады,  тақырып 

бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды .  Оның  өз  бетімен  жұмыс 

жасап,  белсенділігін  көрсетуіне  жағдай  жасалады.  Стратегиялар  бойынша 

жұмыс жүргізіледі. 

Ой толғаныс 

кезеңінде 

күнделікті  оқыту үрдісінде 

оқушының 

толғанысын  ұйымдастыру,  өзіне,  басқаға  сын  көзбен  қарау,  баға  беру.  Білім 

арқылы 

тәрбиелікке, даналыққа 

бастау 


алады. 

Әр 


оқушы 

өз 


шығармашылығын көрсете алады. Ой -толғаныс сабақты қортындылау кезеңі. 

Үйренгенін  саралап,  салмақтап,  оны  қандай  жағдайда,  қалай  қолдану 

керектігін үйренеді.    

Сын тұрғысынан ойлау стратегиялары:  

«Түртіп алу», «Кубизм», «Ой толғаныс», «Венн диаграмма», «Бес жол өлең» және т.б. 

«Түртіп   алу  жүйесі» стратегиясы  оқушының  өзіндік  білім  деңгейін 

тексеруге  қолайлы  әдістердің  бірі.  Сонымен  қатар  оқушы  білімін 

тереңдетуге мұғалімге көмекші әдіс ретінде табылған.   

«К убизм»  әдісінде  кубиктің  6  қырына  сай  жасалған  тапсырмалар  (яғни 

зерттеңіз,  суреттеңіз,  салыстырыңыз,  қолданыңыз,  бұл  туралы  ойлағанда 

көз алдыңа не елестеді? Оқушыға жаңа білім мазмұнын игертуге болады.   

  «Ой тол ған ыс » к ез еңінде оқ ушылард ың саб ақ үрді сінд е ал ға н білі мд ері  

тексеріледі.   

«Венн  диаграммасы»  бойынша  оқиға  кейіпкерлерінің  өзара  ұқсастығы 

мен айырмашылығы ажыратылады. Сабақты бекіту.   

«Семантикалық  карта»  стратегиясы  оқушы  мен  шығарма  арасындағы 

байланысты  үдетеді.  Оқушының  шығарма  мазмұнын  жетік  мең геруін 

көздейді. Жаңа сабақ кезеңінде.   

«Бес  жолды  өлең»  деп  аталатын  бұл  стратегияда  берілген  сөзге  тиісті 

сын есім, іс-әрекетті білдірер етістік табу шеберлігі анықталады.  

Бүгінгі  таңда сабақ  үрдісінде  оқушы білімін тексеретін  әдістердің 

мазмұны  мен түрі  жағынан әрі тиімді,  әрі  жиі   қолданылатын  тест  түрлерін 

оқушы қызығушылығын  арттыру  үшін түрліше пайдалануға болады.     

Жоғарыда көрсетілген сабақ барысында қолданылған стратегиялардан 

мұғалім мен оқушы іс-әрекеттері айқын байқалады.   

Осындай сабақтардан көз жететіні, оқушыларға:   

- Еркін ойл а уға мүмкіндік береді;    

- Ж ан-жақт ы ізд ен еді;  

- Іс-әрекетке тәрбиелейді;  

- Шығармашылық тіл байлығы жетіледі; 

- Ұжымдық белсенділігі артады

- Ақыл ойын дамытады. 

Нәтиже:    

Озат ұстаз оқушылардың   шығармашылық  қабілеттерін  дамыту барысында  оқыту  мен  тәрбиелеу    әдістерінің    жаңа  түрлерін  іздей отырып, 

өзі  шығармашыл тұлға болып дамиды.  -  «Оқ у мен  жаз у  арқылы  сыни  ойл а уды »  дам уға  н егізд елген  сабақ  

оқушының  ой-өрісін  дамытып,  жан -жақты  терең  білім  алуына  жағдай 

жасайды. 

-  Әрбі р т ехнология   жаң а  әді с-тәсіл дермен   ерекшелін еді.   

Қорыта  келгенде,  ағылшын  тілі  сабағында  компьютер  және  т.б.  жаңа  ақпараттық 

құралдарды  пайдалану  заман  талабы.  Жаңа  замандағы  -  жаңа  Қазақстанымыздың  дамып 

келе  жатқан  қадамында  оқу  процесіне  жаңа  ақпараттық  технологиялардың  енгізілуі  де, 

келешекте компьютер заманы болатынына көз жеткізеді.   

Инновациялық технологияларды сабақта қолдану  - бұл  оның нәтижелігіне қолайлы 

жағдайды жасаудың бірден - бір жолы, ал ол өз кезегінде бірлесе жұмыс жасауға, адами 

қарым - қатынастарға себепкер болады.  

Оқытуда  жаңашыл  көзқарасты  қолдану,  тәжірибеге  бағытталған  оқытудың  үлкен 

жетістігі  болып  табылады,  сондай-ақ  оның  сапасы  алынған  білімнің  нақты  жағдайда 

мақсатқа  жетумен  қатар,  өмірдің  сапасын  көтеруде  үлкен  сұранысты  қанағаттандыруды 

қамтамасыз етеді.    

Жаңа  инновациялық  технологияларды  ағылшын  тілі  сабақтарында 

қолдану  тәжірибесін  талдай  отырып,  мынадай  қорытынды  жасауға  болады: 

оқыту  сапасы  артады,  тұлғаның  үйлесімді  дамуын  қамтамасыз  етеді, 

ақпараттық  кеңістікте  адаспайтын,  ақпарат  мәдениетін  жетік  білетін  тұлға 

болып қалыптасуына көмектеседі.   

Ақпараттандырылған  қоғамның  талабына  сай  мұғалім  де,  оқушы  да 

жаңаша  көзқарасты,  терең  ойлы  болу  керек.  Сондықтан  заман  талабына  сай 

жас  ұрпақты  көкірегі  ояу,  ізден імпаз,  өзіндік  шығармашылық  жұмыспен 

айналыса алатын дәрежеге жеткізуіміз керек.     

 

Әдебиеттер: 

1. «Ақпараттық технологиялардың тиімділігі »  Г.Байтілеуова.   

2.  «Білім  беру  жүйесінде  жаңа  технологияларды  пайдалану  заман 

талабы» С. Шолпанбай.  

3.  «Жаңа  тұрпатты  мұғалім  дайындаудың  өзекті  мәселелері » 

республикалық ғылыми  конференцияның материалдары.  

4. Интернет көздері  

5. «Мектептегі шет тілі» журналы, 2011жылғы, №33.   

6.«Шет  тілі  сабағында  инновациялық  технологияларды  қолданудың 

кейбір ерекшеліктері»  Г.  Исаева.    

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Имангалиев А.С. ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО........................................................................................3 

 

Чечетко М.В. 

Драматизация в обучении литературы стран изучаемого языка в вузе.....................4 

Зубков В.С., Хохлачева Е.С.  

Educational Perspectives of MOOC. Mass Opened Online Courses................................6 Кадыргалиева Е.М. 

Создание  коллаборативной  среды  для  развития  речи  на  уроках  английского 

языка.........................................................................................................................................11 

Куспанова Б.М. 

Идиомалардың ағылшын тілі сабағында қолданылуы..............................................14  

Модернизация 

содержания 

иноязычного 

образования: 

проблемы 

и 

перспективы: 

Кисметова Г.Н., Утегалиева Б.Б. 

Multilingual contexts: The challenge for education systems..........................................17 Кисметова Г.Н., Қарабай А.А. 

Психологиялық-педагогикалық  әрекеттер  арқылы  педагогтың  кәсіби  құзіреттілігін 

қалыптастыру..................................................................................................18 

Әбуханова А.Г., Файзуллинова А.Б. 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі туыстық терминдердің зерттелу тарихы...........23 Әбуханова А.Г., Шуйншалиева А.Н. 

Неискренность в коммуникации..................................................................................27 Аманбаева З.Ж., Даулетова А.У.  

Шет тілін үйретудегі оқытудың әдіс-тәсілдеріне жалпы түсінік..............................31 Нурушева Т.И., Кадыргалиева С.И. 

Обучение  критическому  мышлению  как  эффективный  способ  преподавания 

иностранного языка................................................................................................................35 

Насимуллина А.Б.Құрманғали Ф.Т. 

Ағылшын  және  қазақ  тіліндегі  етістіктің  шақ  формаларының  аударылу 

жолдары...................................................................................................................................41 

Габдешева А.Е., Полянина О.Г. 

Методика  изучения  английского  языка  посредством  интернета  и  интернет- 

ресурсов...................................................................................................................................43 

Шамғонова Р.Г., Турежанова Г.А. 

Үштілділік  аясында  орта  мектептер  мен  жоғары  оқу  орындарында  ағылшын  тілін 

оқытудың маңыздылығы........................................................................................................46 

Шунайбекова К.М. 

Применение 

стихов 

в 

обучении грамматическим 

явлениям 

немецкого 

языка.........................................................................................................................................50 Лысенко Н.К. 

Teaching English Literacy Through Film.......................................................................54 Утебаева А.С. 

Проблемы  определения  и  периодизации  развития  немецкого  литературного 

языка.........................................................................................................................................57 

Бекмухамбетова С.Б. 


Особенности французских имен собственных и способы их перевода..................63 

Калиева А.А., Ситалиева Р.Э. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 


у 

студентов 

неязыковых 

специальностей........................................................................................................................66 Навекова Д.Б.  

The problems of multilingual education in Kazakhstan..................................................68 Даулова Л.Т. 

Применение метода полного реагирования при обучении английскому языку.....72 Щербакова И.К. 

Russian prefixal verbs of the same root in English Translation......................................74 Сапаргалиева М.Е., Тулегенова Э.Б. 

Шетел тілін оқыту үрдісінде жаңа технологияларды қолданудың маңызы............76 Утарова А.Г., Есбергенова Г.И. 

Discussion  of  some  of  the  principles  of  an  effective  leader  with  reference  to  the  text Influence: a key to successful leadership, using some real life examples of leaders to support the 

points..................................................................................................................................78 Утепова Э.Г. 

Эстетические взгляды Юджина О’ Нила....................................................................79 Уксикбаева А.Б. 

«Маленький 

трубочист» 

Уильяма 


Блейка: 

образы 


и 

стиль.........................................................................................................................................83 Карабаева И.А. 

Жаңа ақпараттық технологияларды ағылшын тілі сабағында тиімді пайдалану....84 Тулешова Г.О. 

Ағылшын тілін оқытудағы инновациялық технологияларды қолдану....................88 Ташмуханбетова Ж.А. 

Ағылшын тілін жаңа технологиялар арқылы оқыту әдісі.........................................92

 

Мулдашева Г.И.  

Ағылшын тілін оқытудағы жаңа тәсілдер...................................................................97

 

Пустобаева Т.Ф. 

Обучение иноязычному произношению на коммуникативной основе..................100 Курохтина Л.С.  

Обучение английскому языку на начальном этапе.................................................104

 

Қосуақова С.Ж.  

Ағылшын  тілі  сабағында  дидактикалық  ойындар  арқылы  коммуникативтік 

құзіреттілікті дамыту............................................................................................................110

 

Султанова А.Д. 

E-learning without e-content? New approaches in language teaching..........................114 

Желмуханова А.С. 

Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияны қолданудың тиімділігі...................119 Утежанова В. М. 

Педагогтың  инновациялық  қызметі-  заманауи  білім  беруді  дамытудың 

негізі.......................................................................................................................................122 

Жалмұханова У.М. 

Ағылшын  тілін  оқытуда  заманауи  әдістемелер  мен  тиімді  педагогикалық 

технологияларды қолдану....................................................................................................126 

Есмуратова К.С. 

Ағылшын  тілі  сабағында  ақпараттық  оқыту  технологиялары  арқылы  оқытудың 

ерекшеліктері.........................................................................................................................131 

Кенжегалиева Т.Х. 

Ағылшын тілі сабағында оқушылардың құзіреттілігін арттыру мақсатында лексика – 

грамматикалық тапсырмаларды түрлендіріп пайдалану................................135 


 

Селиханова С.В. 

Системно-деятельностный  подход  как  способ  организации  продуктивной 

коммуникации на уроках английского языка.....................................................................140 

Рахматуллина З.Ж. 

Ағылшын  тілі  пәнінің  білім  сапасын  арттырудағы  ақпараттық-технологияларды 

қолданудың тиімділігі мен маңыздылығы.........................................................................145 

Ихсанова А.Б. 

Шет тілін оқытуда сахналық қойылымдардың маңызы..........................................148 Малтуганова А.Н. 

Read and learn through reciprocal teaching..................................................................150 Оразымбетова Р.Р. 

Ағылшын тіліне үйретуде ақпараттық технологияны қолдану..............................152 Қорғанбаева Б.Н. 

Ағылшын  тілін  оқытуда  компьютерлік  технологиялар  мен  программалардың 

тиімділігі мен қажеттілігі....................................................................................................155 

Леньшина Е. Г. 

Конструктивисткое обучение: настоящее и перспективы......................................158

 

Клокова Н.Ю. 

Формирование  ключевых  компетенций  учащихся  на  основе  современных 

образовательных технологий...............................................................................................161 

Гадрахманова А.К. 

Оқу үдерісінде электронды білім беру ресурстарын пайдалану.............................165 Ергалиева Ж.К. 

Білім беру жүйесінде ақпараттық технологияны дайындау және қолдану...........168 Сапарова Г.Д. 

Қазіргі  заманда  оқушыларға  ақпараттық  технологиямен  байланысты  әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет...........................................................172 

Жуматаева А.С., Бекмагамбетова А.М. 

Изучение английского языка в развитии модернизации образования...................177  

Разработка и применение информационных технологий в образовательном 

процессе: проблемы и перспективы: 

Тойгулова А.Е. 

Ақпараттық-коммуникациялық  технологияны  және  жаңа  әдіс  тәсілдерді  оқу 

процесінде қолдану...............................................................................................................180 

Усенгалиева Г.Ж. 

Инновациялық білім-заман талабы............................................................................184 Зиборова О.А. 

Использование стратегий критического мышления на уроках русского языка....188 Лявинскова О.В. 

Формирование устойчивых навыков чтения младших школьников......................192 Калашникова Н.Ю. 

Применение информационных технологий в образовательном процессе для развития 

познавательного интереса учащихся..................................................................197 

Кабиева А.К. 

Ақпараттық технологиялардың тиімділігі...............................................................201 Бисенгожиева М.Т. 

Кейс- технологиясы- заман талабы...........................................................................207 Сарсенова Д.М. 

Деңгейлік тапсырмалар беру арқылы оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілетін 

арттыру.................................................................................................................211 


 

Ахатова А.К. 

Қазақ әдебиетін оқытуда инновациялық технолигияларды қолдану.....................214 Алиманова Р.Т. 

Инновационные технологии в обучении иностранным языкам.............................218 

СОДЕРЖАНИЕ............................................................................................................225 

 

  

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 383.48 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет