Атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдарыжүктеу 313.8 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.09.2017
өлшемі313.8 Kb.
#15015

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

М.ӨТЕМІСОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

ФЕДЕРАЛДЫ МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТТІК ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ ОРЫНБОР МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЗАПАДНО–КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. УТЕМИСОВА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN WEST KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY AFTER  M. UTEMISOV 

FEDERAL  STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER  EDUCATION  ORENBURG STATE   

PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 

 

 

 

  

 

  

«

Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» 

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

МАТЕРИАЛДАРЫ 20 қазан 2016 жыл 

*** 


МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции   «Актуальные проблемы теории и практики инклюзивного 

образования» 

20 октября 2016 года 

*** 


MATERIALS  

of the international scientific – practical conference  

Actual problems of the theory and practice of inclusive education” 

20 october 2016 year 

 

 

II 


 

 

  

 

  

 

 Орал – Уральск - Uralsk  

ӘОЖ 374.3 

 

ЕРЕКШЕ СҰРАНЫСТЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРҒА БІЛІМ БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Талипова Г.Ж. 

(Қазақстан, Орал қ.) 

 

80-ші  жылдардың  басында  дамыған  елдерде  ақыл-есінде  немесе  дене  саулығында  кемістігі бар  балалар  мектепте  білім  алуға  тек  арнайы  сыныптарда ғана  мүмкіндігі  болатын.  Оқыту ақысы 

дені  сау  құрбыларына  жұмсалатын  қаржыдан  2-3  есе  қымбат  болды.  Мүгедектердің  құқықтық 

статусында  өзгерістер  болды.  Әлемдік  қауымдастықтар  –  БҰҰ,  ЮНЕСКО,  ЮНИСЭФ  және  де 

басқа  халықаралық  ұйымдар  нормативтік  актілерде  жаңа  құндылықтар  жүйесін  бекітеді,  олар 

мүгедекті  –  денсаулығы  бойынша  мүмкіндігі  шектелген  адамдарды  –  толыққанды азамат  ретінде 

санау  керектігін  көрсетті.  Алдымен  мұндай  оқыту  түрін  Англия  қолға  алып,  бай  тәжірибе 

жинақтады.  Үкімет  басына  келген  консерватор  /1979  г/  М.  Тетчер  елде  арнайы  оқыту  жүйесін 

енгізді,  кейін  оны  Германия  да  қолдады.  Соңғы  10-20  жылда  Ресейде  арнайы  оқытулар  мектеп-

интернаттарда  жүзеге  асырылды,  себебі  түлектері  қажетті  әлеуметтік  тәжірибеден  жұрдай  болып 

шығатын.  Сондықтан  осы  кезеңде  Ресейде  арнайы  білім  беру  жүйесінің  материалдық  жағын, 

әдістемесін,  бағдарламасын  дайындайтын  институттар  құрылды,  ал  педагогтар  қажетті  біліммен 

қаруландырылып,  біліктілігін  көтерді.  Бұл,  әрине,  күрделі  үдеріс,  жаңа  үлгідегі  оқулықтар 

дайындау  керек,  кіріктірілген  оқушыға  кіріктірілген  оқулықтар  қажет  болады.  Егер  мүмкіндігі  әр 

түрлі  шектеулі  4  бала  болса,  мұғалім  әр  түрлі  4  жоспар  дайындауы  керек.Осындай  жағдайларды 

ескере  отырып  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  Ғылым  министірлігінің  2008  жылы  МЖМБС 

бекітті.Бұнда  ерекше  қажеттілігі  бар  балаларды  жалпы  білім  беру  ұйымдарында  кіріктіріп 

оқытудың  қолжетімділігін  қарастырған.№5  МДБҰ  аясында  2012жылдан  бастап  инклюзивті  білім 

беру  кабинеті  жасақталып,мамандарды  топтастырып  «Аймақтық  психологиялық-медициналық-

педагогикалық  консультация»  мекемесінің  мамандарының  қортынды  жолдауымен  келген 

балабақша және аула балаларын жеке қажеттілігіне байланысты мамандар жұмыстанады.  

Иклюзивті білім беру кабинетінің жұмысының мақсаты: 

Әлеуметтік-бейімделу,тірек-аппараты  бұзылуымен  және  ілеспелі  мәселелерімен  балаларды 

қалыптастыру  және  дамыту.Тәрбиелік  оқыту,түзету  және  балаларға  медико-педагогикалық  көмек 

көрсету үшін жағдай жасау 

 

Ұстанымы: Әр бала –жан-жақты дамуғажәне бейімделуге,табысты білім алуға,ересектер 

тарапынан оған деген назар мен қамқорлыққа,махаббатқа,бақытты болуға құқылы.  

Иклюзивті білім беру кабинетінің педагогикалық және қызметші мамандары 

 

Порушкова  Т.Н,Қайырғалиева Г.Г -логопедтің және дефектологтың іс-әрекеті – басқа 

мамандармен бірлесе отырып,топтағыдамуында ауытқуы бар балалардың мақсатты кіріктірілуін 

ұйымдастыруды жоспарлайды; 

-  Тәрбиешілер мен саз жетекшілеріне, дене тәрбиесінің нұсқаушыларына, әлеуметтік 

педагогқа барлық балалардың өзара қарым-қатынасын,түзету-педагогикалық үрдісті ұйымдастыру 

мәселелері бойынша кеңестер береді; 

-  Дамуында ауытқуы бар балаларға медициналық психологиялық-педагогикалық көмек 

берілуді үйлестіреді; 

-  Қажетті құжаттарын толтырады 

-  10-15 минуттық жеке және топтық сабақтар жүргізеді. 

Хасанова Н.Қ-психологтың іс-әрекеті  – тәрбиеленушілерді психологиялық зерттеу; 

-   Отбасы мен МДҰ жағдайындағы жеке сабақтардың жоспарын құрады; 

-  Тәрбиеленушілермен психологиялық жұмыстар жүргізеді; 

-  Тәрбиеленушілердің даму динамикасын зерделейді; 

-  Отбасындағы бала тәрбиесі туралы ата-аналарға кеңестер береді; 

-  МДҰ мен отбасының сабақтастығы; 

-  Топта жұмыс жасайтын мамандарға кеңестер береді; 


-  Есептік құжаттарды толтырады. 

Михеева М.В-саз жетекшісінің іс-әрекеті -  топ мамандарымен қарым-қатынас  – 

балалардың сабақтарға, мерекелерге, шараларға, ертеңгіліктерге толық қатысуы; 

-  Балалармен, мамандармен сабақтарды жоспарлайды және  жүргізеді; 

-  Балалалардың саз құралдарын қолдану туралы ата-аналарға кеңестер береді; 

-  Сәйкес құжаттарды жүргізеді. 

                     Имангалиева С.Т,Черныпко В.В-дене тәрбиесі  нұсқаушыларының іс-

әрекеті – диагностика қорытындысы бойынша психофизикалық мүмкіндіктері мен жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып жекелей және топпен сабақтар жүргізеді; 

-  Жоспар бойынша сабақтар, спорттық мерекелер мен көңіл көтеру шараларын жүргізеді; 

-  Дәрігер тағайындаған сауықтыру жатығуларын жасатады; 

-  Ата-аналарға кеңестер береді; 

-  Тәрбиеленушілерге түсетін дене жүктемесін реттейді; 

-  Қажетті құжаттарды жүргізеді. 

Ихсанова К.Б-әлеуметтік педагогтың іс-әрекеті – МДҰ мен тәрбиеленушінің отбасы 

арасындағы сабақтастықты жүзеге асырады; 

-  Тәрбиеленушілерді зерттеуге қатысып, жеке жоспарлар жасайды; 

-  Баланың отбасындағы тәртібі мен тәрбиесі туралы ата-аналарға кеңестер береді 

-  Әлеуметтік көмектерді ұйымдастыру мәселелері бойынша педагогтармен, қайырымдылық 

ұйымдарымен қатынас жасайды; 

-  Тәрбиеленушінің әлеуметтік қорғалынуы бойынша кешенді шараларды жоспарлайды; 

-  Тәрбиеленушілердің қызығушылығын, қажеттіліктерін, қиындықтарын, тәртібіндегі 

ауытқушылықтарды анқтап, оларға дер кезінде әлеуметтік көмек көрсетеді; 

-  Керекті құжаттарды жүргізіп, оқу жылының соңында жылдық жұмыстар туралы талдау 

есебін дайындайды.  

Калантай В.А-медбике-уқалаушының іс-әрекеті – психолог пен дене тәрбиесі бойынша 

нұсқаушымен бірлесе жұмыс жүргізеді, балалардың жеке карточкаларын зерделейді, 

майтабандылықты, еңкіштікті анықтау үшін тексерістер жүргізіп, диагноз расталған жағдайда 

емдік дене жаттығуларынан кейін уқалаулар жүргізеді; 

-  Невропатологтың диагнозынан кейін жалпы уқалау жүргізеді; 

-  Әрбір тәрбиеленушіге түсетін жүктемені реттейді; 

-  Бала денсаулығын сақтау туралы ата-аналарға кеңестер береді; 

-  Невропатологтың кеңестік қорытындысы бойынша оқу-тәрбие үрдісі кезінде түсетін 

жүктемені бақылайды, 

-  Қажетті құжаттарды жүргізеді.  

-Талипова Г.Ж инклюзивті оқыту кабинеті әдіскері-МДБҰ басшысымен біріге отырып 

мамандардың жоспарлары мен жұмыстарын ,құжаттарын бақылап,кеңес береді.  

             Бала біздің бақытымыз, болашағымыз! 

«Дені сау адам-табиғаттың ең қымбат жемісі» сондықтан бала ден саулығына ерекше көңіл 

бөлу керек. 

Біздің балабақшада негізінен 2002 жылдан бастап «Шынықсаң шымыр боласың» авторлық 

бағдарламасы енгізіліп,кәсіби мамандардан топ құрылып онда дене шынықтыру 

нұсқаушылары,психолог,логопед мамандар майтабан,тіл мүкістігі бар,психикалық бұзылушылығы 

бар балаларды дәрігердің жолдауымен бақылауға алып түзету әрекетін ұйымдастырады. 

 

  

 

  

 

  

 

 МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ 

Имангалиев А.С. 

АЛҒЫ СӨЗ/  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.................................................................................................3  

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Королева Ю.А., Аутаева А.Н. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 

РОССИИ И 

КАЗАХСТАНЕ...........................................................4 АкимоваО.И., АбаеваГ.А. 

СПЕЦИФИКА  ПОДГОТОВКИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРОВ  В  СФЕРЕ  ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В 

СОВРЕМЕННОМ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ.........................................................8 

Лебедева Н.Н. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ 

ДЛЯ 


ДЕТЕЙ  С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ..…………………..13 

Lee Jong Hyun 

ICLUSIVE 

EDUCATION 

IN 


KAZAKHSTAN: 

STATUS 


AND 

PROSPECTS……………………………..15 Салов В.Ю., Иргалиева Э.К. 

АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА: 

ПРОБЛЕМЫ 

И 

РЕШЕНИЯ…………………………….17  

СЕКЦИЯ  ІІІ 

ИНКЛЮЗИВТІ ЖӘНЕ КОРРЕКЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ҰЙМДАРЫНДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ПРОЦЕСТІ  

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  В УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЯХ С 

ИНКЛЮЗИВНЫМ  И КОРРЕКЦИОННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

FEATURES OF ORGANIZATION OF PEDAGOGIKAL PROCESS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS   WITH   

INCLUSIVE   AND   CORRECTIONAL EDUCATION 

Абдираимова Э.К., Арыстангалиева В.Т. 

ИНКЛЮЗИВТІ 

БІЛІМ 

БЕРУ 


– 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ЖӘНЕ 

ШЕШУ 


ЖОЛДАРЫ.............................................21 

Адмаева А.А. 

ПРОБЛЕМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПМПК  И  СЕМЬИ  В  ИНКЛЮЗИВНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  И 

ПУТИ 

ИХ 


РЕШЕНИЯ………………………………………………………………………………………………..23 

Акмуханов Е.У., Мулдабеков Р.А. 

ДЕНЕ 


ТӘРБИЕСІ 

САБАҒЫНДА 

ЖАҢА 

ОҚЫТУ 


ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 

ҚОЛДАНУ.........26 Валиева С.Б. 

ИНКЛЮЗИВТІ  БІЛІМ  БЕРУДІҢ  МАЗМҰНЫ  МЕН  ИНОВАЦИЯЛЫҚ  ЖОЛДАРЫН 

ЖҮЗЕГЕ 

АСЫРУДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ–ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ТҮЗЕУ 


КАБИНЕТІНІҢ 

РОЛІ................................................................................................................................................28 Губаш А.Н. 

ОСОБЕННОСТИ  КОРРЕКЦИОННО  –  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ  С 

НАРУШЕНИЯМИ 

ЗРЕНИЯ 


В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ…….…………………………………………………………………...........32 Джонисова Г.Қ., Муханбетчина А.Г. 

ИНКЛЮЗИВТІ  БІЛІМ  БЕРУ  ЖАҒДАЙЫНДА  МЕКТЕП  ЖАСЫНА  ДЕЙІНГІ  АРНАЙЫ  БІЛІМДІ 

ҚАЖЕТ 

ЕТЕТІН 


БАЛАЛАРДЫ 

ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ................................................................................35 Елдузеров Н.Е 

ДЕНСАУЛЫҒЫНДА 

АҚАУЫ 

БАР 


БАЛАЛАРМЕН 

ЖҮРГІЗІЛЕТІН 

ЖҰМЫС  

ТҮРЛЕРІ..................39 Ергалиева Г.А., Байырбек С.Б. 

ОТБАСЫ 

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ 

ПСИХОТЕРАПИЯНЫҢ 

НЕГІЗГІ 


БАҒЫТТАРЫ..42 

Ергалиева Г.А.,Тулеуова Н.А., Сұлтанова А.С., Сарсенова Б.Б 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ТҰЛҒАЛЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ..........................................46 

Есенгазиева М.Б.   

 

СПЕЦИФИКА  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  НА 

УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА……………………………………………………………...49 

Жантуреева А.А., Мақсотова Т.Т., Альмурзиева Ж.С. 

ИЗОТЕРАПИЯ  –  МҮМКІНДІГІ  ШЕКТЕУЛІ  БАЛАНЫ  ДАМЫТУШЫ  ҚОЛДАНБАЛЫ 

ҚҰРАЛ.......52 

Жарылғашинова Н. 

ТОЛЫҚКҮНДІ 

МЕКТЕП 

ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫНЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІНІҢ 

ДАМУЫНА 


МУЗЫКА 

ӨНЕРІНІҢ  

ЫҚПАЛЫ..........................................58 

Золотых И.Н., Абугалиева Г.С., Капленко В.П. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  ПО  ФОРМИРОВАНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

ПРИВЯЗАННОСТИ 

У 

ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА……………………………………………………………………………………....63 Илиманова А.Ф.  

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА  В  КАБИНЕТЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ…………………………………………….67 Испулова Р.Н., Бахтиярова С.Ж. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

И 

САМОПОЗНАНИЕ……………………………………..70 Ихсанова К.Б. 

«РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В РАБОТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО КАБИНЕТА»…….....73 Каиргалиева Г.Г. 

ПРИМЕНЕНИЕ  В  ОРГАНИЗОВАННОЙ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИГРОВОГО  НАБОРА 

«ДАРЫ 

ФРЁБЕЛЯ»...................................................................................................................................................75 Капаков Ғ.Х. 

БІЛІМ 


БЕРУ 

 

ҮРДІСІНДЕ  

БЕЙНЕЛЕУ 

 

ӨНЕРІ 


ПӘНІНІҢ 

 

АЛАТЫН ОРНЫ........................................79 

Kismetova G.N., Dauletova A.U 

THE  USE  OF  INTERACTIVE  METHODS  AND  TECHNIQUES  DURING  THE  ENGLISH 

LESSON…………………………………………………………………………………………..81 

Қуандық Мәдір  

СУРЕТШІНІҢ 

СЫРЛЫ 

ҒҰМЫРЫ................................................................................................................86 Лунёва С.В. 

РАЗВИТИЕ 

СЛУХОВОГО 

ВОСПРИЯТИЯ 

И 

УСТНОЙ 


РЕЧИ                                                                

У 

НЕСЛЫШАЩИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

УЧАЩИХСЯ…………………………………..89 

Макутова А.С. 

ИНКЛЮЗИВТІ 

БІЛІМ 

БЕРУ 


ЖАҒДАЙЫНДА 

БАСТАУЫШ 

СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫМЕН ЖҮРІЗІЛЕТІН 

ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТ 

ЖҮЙЕСІ..............................................................96 Мақсотова Т.Т. 

«МҮМКІНДІГІ 

ШЕКТЕУЛІ 

БАЛА» 


– 

ҚОҒАМНЫҢ 

ЕҢ 

ӨЗЕКТІ 


МӘСЕЛЕСІ......................100 

Мамбеталиева А.З., Ергалиева Г.А. 

ТҰЛҒА 

БОЙЫНДА 


РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ.....................................................................................................................106 

Муханбетчина А.Г., Ермагамбетова Д.Г. 

ЖОҒАРЫ 


ОҚУ 

ОРНЫНДАҒЫ 

СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ОҚУ 


МОТИВАЦИЯСЫН 

ДАМЫТУ....110 Нигметова А. С. 

 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В 

ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

С 

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА»…………………………………………………………………………………113 

T.I. Nurusheva, S.A. Trebunskaya 

USING 


OF 

VISUAL 


CLARITY 

IN 


THE 

DEVELOPMENT 

OF 

ENGLISH 


SPEECH………………….…115 

Ойлыбаева Л.Н., Айтжан Б.Т. 

ИНКЛЮЗИВТІ 

БІЛІМ 

БЕРУ-БІЛІМ БЕРУДЕГІ 

ЖАҢА 


МҮМКІНДІК....................................118 

Ораш Н. 

«ИНКЛЮЗИВТІ 

БІЛІМ 

БЕРУ 


ҮРДІСІНЕ 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚОЛДАУ».................................................................................................................122 

Порушкова Т.Н. 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ К 

СОВРЕМЕННОМУ  КАЧЕСТВЕННОМУ  ОБРАЗОВАНИЮ    КАК  УСЛОВИЕ  ИХ  УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИ»…………………………………………………………………………………….....126                                                                   Рахимжанова К.Н., Сардарова Ж.И. 

АҚПАРАТТЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  ДЕНСАУЛЫҚ    МҮМКІНДІКТЕРІ  ШЕКТЕУЛІ 

ОҚУШЫЛАРЫ 

ҮШІН 


МҮМКІНДІКТЕРІ...................................................................................128 

Sagaliyeva S.N., Osipyan N.D. 

ЖАНРОВОЕ  СВОЕОБРАЗИЕ  «АВТОБИОГРАФИЯ»  (1965)  (AUTOBIOGRAPHY)  АГАТЫ  КРИСТИ 

(AGATHA CHRISTIE)....................................................................................................130 

 

Сабирова Ж.Н., Бисенова Ш.Н. 

ИНКЛЮЗИВТІ    ТОПТАҒЫ    ТӘРБИЕШІЛЕРДІҢ    ҚОЛДАНЫЛАТЫН  БІЛІМ  БЕРУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ...............................................................................................................................133 

Сексенбаева С.К. 

ИНКЛЮЗИВНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО 


ТЕХНОЛОГИИ 

М.МОНТЕССОРИ.......................................................................................................................138 Тюлебаева К.К. 

РОЛЬ  ПОЗИТИВНОЙ  МОТИВАЦИИ  В  ОБУЧЕНИИ    ДЕТЕЙ  С  ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ.....................................................................................................141 Утепова М.С., Чуреева Н.                                                                 

 

ИНКЛЮЗИВТІ    БІЛІМ  БЕРУ  ЖАҒДАЙЫНДА  МҮМКІНДІГІ  ШЕКТЕУЛІ  БАЛАЛАРҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ҚОЛДАУ 


КӨРСЕТУ 

ЖҰМЫСЫНЫҢ 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ.............................................................................................................148

 

Федорченко Л.И., Тюрина Т.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАНЯТИЙ 


ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

СО 

СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ…………...……………………………………151 

Хайруллина А.К., Бәкір.Н.Б., Темирболатова Ж.Т.    

МЕКТЕПКЕ  ДЕЙІНГІ  БІЛІМ  БЕРУ  МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ  АРТТЕРАПИЯНЫ  ҚОЛДАНУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.......................................................................................................................155 

Хасанова Ф.Г.  


ОБОГАЩЕНИЕ 

СЛОВАРНОГО 

ЗАПАСА 

У 

НЕСЛЫШАЩИХ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

ВО 


ВНЕКЛАССНОЕ 

ВРЕМЯ……………………………………………………...159 Хаустова М.Н., Попова Е.В

СПЕЦИФИКА 

РАБОТЫ 

ЛОГОПЕДА В 

УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………………………………………………….162 Чернышева Н.С., Коренева В.О. 

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ОТНОШЕНИЯСТУДЕНТОВ  ОРЕНБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА  К  ИНКЛЮЗИВНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ………………………………………………………………………..…….164 Chechetko M.V., Utepova E.G. 

MOURNING 

BECOMES 

ELECTRA 


BY 

EUGENE 


O’NEILL: 

TRAGIC PLAY……………..167 

Шуйншалиева С.А.  

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ РЕБЕНКА С  ДЕТСКИМ 

АУТИЗМОМ................................................................................................................................169 

Оралканова И.А.,  Султангалиева А.И. 

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МОДЕЛИ 

 ГОТОВНОСТИ  ПЕДАГОГОВ  К 

РАБОТЕ 


В 

УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ…………………………...….178 Молдагалиев А.М. 

БАСТАПҚЫ  ӘСКЕРИ  ДАЙЫНДЫҚ  -  ӘСКЕРИ  ПАТРИОТТЫҚ  ТӘРБИЕНІҢ  НЕГІЗГІ 

ТҮРІ..............................................................................................................................................185 

Аққожина Р.С  

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ - ҚОҒАМ  

ҚАЖЕТТІЛІГІ.............................................................188 

Талипова Г.Ж.   

ЕРЕКШЕ 


СҰРАНЫСТЫ 

ҚАЖЕТ 


ЕТЕТІН 

БАЛАЛАРҒА 

БІЛІМ 

БЕРУДІ 


ҰЙЫМДАСТЫРУ.......................................................................................................................192  

Баймуханова Г.Г. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА………………………………………………………………..194 Кабекенова А.Ж 

МЕКТЕПТІҢ ЖАҒЫМДЫ МӘДЕНИЕТІН 

ДАМЫТУ............................................................................197 

Иргалиев А.С., Кинжекова Р.С.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА С 

НАРУШЕНИЯМИ В 

РАЗВИТИИ………………………………………………………………………....199 АВТОРЛАР ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША 

АНЫҚТАМА...............................................................................206 

 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 313.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет