Атты халықаралық Ғылыми тəжірибелік конференцияның ЕҢбектеріPdf просмотр
бет63/64
Дата08.01.2017
өлшемі7 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64

 мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіАлматыҚазақстан

 ҚАЗАҚ 

ХАЛҚЫНЫҢТАБИҒАТТЫ АЯЛАУ ДƏСТҮРІНІҢ ТАНЫМДЫҚ  ЖƏНЕ 

ТƏРБИЕЛІК МƏНІ 

42 


Сабраев Қ.Ж., Жолмағанбетова М., Дигарбаева Ə

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, 

Қазақстан

«МƏҢГІЛІК ЕЛ»  ИДЕЯСЫ ЖƏНЕ ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ 

47 


Султанова Нургуль Камильевна 

Семей қаласының Шəкəрім атындағы мемлекеттік университеті, Семей, Қазақстан  

МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ    МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ 

ЖҮЙЕСІНДЕ МОДУЛЬДІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

51 


Seidullayeva Zhanar Akylzhanovna 

TEACHING WRITING AS THE MAIN COMPOSING ELEMENT OF THE 

COMMUNICATIVE COMPETENSE

 

56 


А.А.СенкебаеваА.М.Бердалиева 

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет, Шымкент, Қазақстан 

ЖАЛПАҚ ҚҰРТТАРДЫҢ ТІРШІЛІГІНЕ ҚАРАЙ ӨЗГЕРУІН АҚ СҰЛАМА 

ЖƏНЕ БАУЫРСОРҒЫШ АРҚЫЛЫ САЛЫСТЫРМАЛЫ ОҚЫТУ 

60 


Токтарова Г.К., Балтақожаев ТР.,Тулеметова С.Е

М.Ауезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  ЛЕВОМИЦЕТИН ҚОЛДАНҒАН ҚҰС ЕТІ МЕН ІШКІ-АҒЗАЛАРЫНЫҢ 

САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯЛЫҚ 

САРАПТАУ 

62 


Туткабаева Зухра-Бану УсеиновнаАбаева Венера Абаевна 

Жаңа технологиялар колледжі, Шымкент, Қазақстан  

БІЛІМ БЕРУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

66 

Туреханова Актолкын Тулегеновна № 74 негізгі орта мектебі, Шымкент, Қазақстан

  

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

70 


Төребаев О.А.,Бейсбаева СМ

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті, Академиялық инновациялық институты 

Шымкент, Қазақстан 

 

М.Х.ДУЛАТИ – ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ  АЛҒАШҚЫ ТАРИХШЫСЫ 73 

Төлеген Ұ.Ш., Арынғазиева Б.Б.  

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

педагогикалық институт, Шымкент, Қазақстан  

АУДАРМАНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ   

76 


М.С.ТөлентаевА.ЖИбраимова   

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы,  Шымкент, Қазақстан 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ  ИДЕЯ  ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ 

САЯСАТТАҒЫ ІРГЕЛІ МƏСЕЛЕСІ РЕТІНДЕ

 

80 Тажиева Р.Н., Доумчариева Ж.Е

Таразский Государственный университет им.М.Х.ДулатиТаразҚазақстан 

 СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ 

84 


466 

 

НАНОВОЛОКОН И.СТолесиноваГ.АРахметоваА.ААгишева А.А

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова,Актобе, 

Казахстан 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЯ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО 

ЖЕЛЕЗА И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ 

88 


Утегенова Г.Ж.Есболаева И.А., Базарбекова Н.Ш

М.Əуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

СӨЗДЕРДІҢ ЛЕКСИКА-

СЕМАНТИКАЛЫҚ ТƏСІЛ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛУЫ 

92 

Үкібасова С.А.  

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет,  Шымкент, Қазақстан 

ДЫБЫС ТІРКЕСІМДІЛІГІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІГІ 

94 


Умирзакова НК

М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті, Инженерлік-экономикалық 

мамандықтар факультеті,Қаратау қаласы 

БІЗДІҢ ПАРЫЗЫМЫЗ – КƏСІБИ БІЛІКТІ МАМАН ДАЙЫНДАУ 

98 

Худоярова Рана Ирискуловна 

№ 105 мектеп, Шымкент, Қазақстан  

ЕҢБЕККЕ ҮЙРЕТУ ПƏНІН ЖАҢАША ОҚЫТУДЫҢ ƏДІС-ТƏСІЛДЕРІ  

101 

Халила Ə.Н., Əбдіхалық М., Сейдахмет Г., Укасова ЕХалықаралық гуманитарлық-техникалық университеті, Шымкент, Қазақстан 

 

ЖАЛПАҚ ҚҰРТТАРДЫҢ МАЛДАРДА ТАРАЛУЫН ТІКЕЛЕЙ ЕМЕС ГЕМАГГЛЮТИНАЦИЯ РЕАКЦИЯСЫМЕН ЗЕРТТЕУ  

104 


Халила Ə.Н. , Бердалиева А.М., Бакеш З., Үсенбаева Ұ

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті, Шымкент, Қазақстан  

ҚАРАПАЙЫМДЫЛАРДЫҢ  АНТИГЕНДЕРІН ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ 

ƏДІСТЕРМЕН ЗЕРТТЕУ 

108 


Шекербеков Қ., Жусипалиева А.Е

Аймақтық əлеуметтік-инновациялық университеті, Академиялық инновациялық 

институтыШымкент, Қазақстан

 

СЫР БОЙЫНДА ӨМІР СҮРГЕН ҚОЖАЛАР МЕН 

СУНАҚТАРДАН ШЫҚҚАН ƏУЛИЕЛЕР ТУРАЛЫ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕР

 

111 


Шойынбет Г.С.  Тасболат А .Ж

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент, Қазақстан 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

115 

Шыналиев А.А., Қабылбаева А.А., Сапарова Ж.И., Бердалиева А.МХалықаралық гуманитарлық техникалық университеті, Шымкент,Қазақстан  

ХИМИЯДАҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ƏДІСТЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ 

120 

Шайықов М.Қ., Утелбаева А.Б., Жатқанбаев Е.ТМ. Əуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан

  

ХИМИЯДАН ЕСЕПТІК ТАПСЫРМАЛАРДЫ ШЕШУ КЕЗІНДЕГІ 

ПƏНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР

 

132 


Шымырбаева Əлия Өскенқызы 

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Қаратау, Қазақстан  

БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

134 


467 

 

Юнусов А.А. , А.Қ.Қарабаев.,Рахымбек Д., Айтжан П.МХалықаралық гуманитарлық-техникалық университет, ОҚМПИ, ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

КЛАССИКАЛЫҚ ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ СТАНДАРТ ЕМЕС МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУГЕ ҚОЛДАНУ 

138 


Юнусов А.А., Қарабаев А.Қ., Рахымбек Д.,Ямолатдинова Д.Р., Досметова Д.А

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет, ОҚМПИ, ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

АРНАЙЫ ТҮРДЕГІ АЛГЕБРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ВЕКТОРЛЫҚ 

ƏДІСТІ


  ҚОЛДАНЫП ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ЖƏНЕ 

ШЕШУДІҢ АЛГОРИТМДЕРІ 

143 

Юнусов А.А.,  Жохов А.Л., Исмаилов И., Алиева Э.М. ЯГПУ, Ярослав, Россия, Международный гуманитарно-технический университет, Шымкент, 

Казахстан  

ПРОБЛЕМА «ПРЕВРАЩЁННЫХ ФОРМ» В УЧЕБНОМ ПОЗНАНИИ 

МАТЕМАТИКИ 

147 

Юнусов А.А., Қарабаев А.Қ., Рахымбек Д.,Ямолатдинова Д.Р., Абдисаттарова М.                                       Халықаралық

 гуманитарлық-техникалық университетОҚМПИОҚМУШымкент

Қазақстан 

АРНАЙЫ ТҮРДЕГІ АЛГЕБРАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ВЕКТОРЛЫҚ ƏДІСТІ АВ    ҚОЛДАНЫП ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ЖƏНЕ ШЕШУДІҢ АЛГОРИТМДЕРІ 

152 


Юнусов А.А., Айтбаева Н.Ж.,Исмаилов И . 

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет, Шымкент, Қазақстан 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 

ЕСЕПТІҢ РӨЛІ   

155 

Юнусов А.А., Исмаилов И., БедебаеваМ.Е Халықаралық

 гуманитарлық-техникалық университетШымкент

  

МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ 

ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

157 


Юнусов А.А., Исмаилов И., Саткинбекова А.М

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет, Шымкент,Қазахстан 

АЙНЫМАЛЫ ҚҰРЫЛЫМДЫ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУГЕ МЫСАЛ 

160 


Юнусов А.А., Исмаилов И.,Баимаханова М

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университет, Шымкент, Қазақстан  ОҚУШЫЛАРДА ӨЗБЕТІНШЕ  ТАНЫМДЫҚ ІС - ƏРЕКЕТ   ДАҒДЫЛАРЫН                               

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

162 

Юнусов А.А., Исмаилов И.,Баимаханова ММеждународный гуманитарно-технический университет, г. Шымкент, Казахстан 

РАССКАЗ И ЛЕКЦИЯ УЧИТЕЛЯ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

В  СОВРЕМЕННОМ  ОБУЧЕНИИ 

164 


Юнусов А.А., Исмаилов И., Исмаилова Л.А.,Джалилова А.А

Международный гуманитарно-технический университет, СШ. №116, ЮКГУ им.М. Ауэзова, 

Шымкент, Казахстан

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ  

165 


Юнусов А.А., Исмаилов И., Исмаилова Л.А.,Рахмоноглы З

ЮКГУ,Международный гуманитарно-технический университет, СШ.№116. г. Шымкент, 

Казахстан 

ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  В ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 

167 


468 

 

Юнусов А.А.,  Ибашова А., Исмаилов ИМеждународный гуманитарно-технический университет, г. Шымкент 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

169 

Юнусов А.А.,Роганова О.Ф., Исмаилова Л.А.,Əбдікəрім Т 

Международный гуманитарно-технический университет, Мирас, СШ № 29, СШ № 116, г. 

Шымкент, Казахстан

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧ 

УЧАЩИМИСЯ 

170 

Юнусов А.А., Исмаилов И.,Керімбек БХалықаралық гуманитарлық-техникалық университет,  Мирас,  Шымкент, Қазақстан 

ЖАҢА ҰҒЫМДАРДЫ АНЫҚТАУҒА ЖƏНЕ ЕНГІЗУГЕ КЕҢЕСТЕР 

172 

 

 

ӨНЕР ЖƏНЕ СПОРТ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

CULTURAL AND SPORTS 

 

Алшынбаев К.И., Азтаев А.А., Ермашова А.О

Аймақтық əлеуметтік инновациялық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы  

ВОЛЕЙБОЛ 

ОЙЫНЫНДАҒЫ 

ШАБУЫЛШЫ 

СОҚҚЫЛАР 

БАРЫСЫНДАОЙЫНШЫЛАРДЫҢ ӨЗАРА ІС-ƏРЕКЕТІ 

174 

Алшынбаев К.И., Шыршықбаев С.А., Ермашова А.ОАймақтық əлеуметтік инновациялық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы 

ДЕНЕ  МƏДЕНИЕТІ  ЖОҒАРЫ  ОҚУ  ОРНЫ  СТУДЕНТТЕРІНІҢ  КƏСІБИ 

САПАСЫНА 

ТƏЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТ 

ЖҰМЫСЫНЫҢ 

НƏТИЖЕЛЕРІ 

179 

Алшынбаев К.И.,  Садыбаева Г.Б., Желеубаева Б.САймақтық əлеуметтік инновациялық университеті,

 

Шымкент, Қазақстан Республикасы 

БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КƏСІБИ ДАЙЫНДЫҒЫН ҚОЗҒАЛЫСТАҒЫ 

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ӨЛШЕМДЕРДІ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ЖЕТІЛДІРУДІҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

184 

Алшынбаев К.И., Садыкова Д.Б., Желеубаева Б.САймақтық əлеуметтік инновациялық университеті

Шымкент, Қазақстан Республикасы 

ЦИКЛДІ ҚОЗҒАЛЫСТАҒЫ МАШЫҚТАНУДЫҢ ТЫНЫШТЫҚ КҮЙДЕГІ 

ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 

188 


Алшынбев К.И., Калданов А.О., Тулеев Е.И

Аймақтық əлеуметтік инновациялық университеті,

 

Шымкент, Қазақстан Республикасы 

БОКС СПОРТ ТҮРІНІҢ АҒЗА ӨСУІ МЕН ДАМУЫНА ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ 

ƏСЕРІ 

192 


Алтынбекова Э.Ж., Желеубаева Б.С., Менликулова А.Б

Аймақтық əлеуметтік инновациялық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы 

СПОРТТЫҚ ЖҮРІС ПЕН ЖҮГІРУ (ЖЕҢІЛ АТЛЕТТІ),  СПОРТ 

ТҮРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 

195 

Абдуллаева Г.С., Қоңырбаева Б.БХГТУ, Шымкент, Қазақстан 

МУЗЫКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН АРТТЫРУ 

199 


Бейсенбеков Ж.Ж

ХГТУ


ШымкентКазахстан Республикасы 

БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТА 

АЛАТЫН ОРНЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 

204 


Дүйсебаева М.А

208 


469 

 

ОҚО, Шымкент, Қазақстан Республикасы 

ДЕНЕ ТƏРБИЕСІ МЕН СПОРТ САБАҚТАРЫН ЖҮРГІЗУ ƏДІСТЕМЕСІНІҢ 

БІРНЕШЕ МƏСЕЛЕЛЕРІ

 

Ермашова Н.О

«

Отырар мемлекеттік археологиялық ғылыми қызметкер қорық музейі», Қазақстан Республикасы 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ЖЕРІНДЕГІ  АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕСКЕРТКІШТЕРДІ  ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕРІ

 

213 Жунисова Н.А.

 

 

Международный гуманитарно-технический университет,  г. Шымкент, Казахстан  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

ДЕКАРОТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ  

 

217 Жақсыбеков С 

ХГТУ, Шымкент, Қазақстан 

ҚАЗАҚСТАНДА ЭСТРАДАЛЫҚ ƏНШІЛІК ӨНЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

219 


Қалмұрзаев Қ.С., Қуанышов С.А., Хаджиназаров С.Б.

 

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы  БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ КƏСІБИ ДАЯРЛЫҒЫН ДЕНЕ 

ШЫНЫҚТЫРУ-САУЫҚТЫРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖЕТІЛДІРУ 

221 


Қалмұрзаев Қ.С., Қуанышов С.А., Юльчибаев К

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ – САУЫҚТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫНДАҒЫ 

ЖҮКТЕМЕЛЕРДІҢ ЖҮЙЕСІ 

223 

Мейрбекова Р.БХГТУ, Шымкент, Қазақстан 

БАЛАЛАР ХОРЫНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ТƏРБИЕДЕГІ МАҢЫЗЫ 

226 

Оңалбек Ж.К., Байсейтова А.Б., Алайдаров И.ҚАймақтық əлеуметтік инновациялық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы 

ЖАС ВОЛЕЙБОЛШЫЛАРДЫҢ ДЕНЕ ҚАСИЕТТЕРІН СИПАТТАУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

229 


Ордабаев Н.О., Джарлагасова С.М., Беков А.А

Аймақтық əлеуметтік инновациялық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы  

ВОЛЕЙБОЛШЫ  ҚАЗДАРДЫҢ  ҚОРҒАНЫСТАҒЫ  ТОПТЫҚ  ІС-ҚИМЫЛ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

233 

Оңалбек Ж.К., Жорабеков Т.Б., Беков А.ААймақтық əлеуметтік инновациялық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ДЕНЕ  ҚАСИЕТТЕРІН  ТƏРБИЕЛЕУДІҢ  ЖЕКЕ  ЖƏНЕ 

ТОПТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

237 


Оңалбек Ж.К., Иманалиев С.Ж., Тулеев Е.И

Аймақтық əлеуметтік инновациялық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы 

ГРЕК-РИМ  КҮРЕСІНДЕГІ  СПОРТТЫҚ  ЖАТТЫҒУҒА  БЕЙІМДЕЛУ  МЕН 

ҚАЛЫПТАСУ ШЕБЕРЛІКТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

241 

Ордабаев Н.О., Исаева Л.В., Алтынбекова Э.ЖАймақтық əлеуметтік инновациялық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы

 

БАСКЕТБОЛШЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖАТТЫҒУЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 

АНКЕТАЛЫҚ САУАЛДАР МЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУЛАР 

НƏТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ 

244 

Оңалбек Ж.К., Нурланов Б.Е., Садыкова Д.БАймақтық әлеуметтік инновациялық университеті, Шымкент, Қазақстан Республикасы 

18-19  ЖАСТАҒЫ  КҮРЕСШІ  СТУДЕНТТЕРДІҢ  АНАЭРОБТЫҚ  ӨНДІРІСІ 

ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУҒА АРНАЙЫ ЖАТТЫҒУЛАРДЫҢ ƏСЕРІ 

247 

Оңалбек Ж.К., Төлепов Б.Қ., Алайдаров И.ҚАймақтық əлеуметтік инновациялық университеті 

 ДЕНЕ  ТƏРБИЕСІ  МЕН  СПОРТ  САБАҚТАРЫНДАҒЫ  ЖЕКЕ  ТҰЛҒАНЫҢ 

ОҢ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ШАРТТАРЫ 

251 


470 

 

Оспанова А.Д. 

ХГТУ, Шымкент, Қазақстан  ЖОҒАРЫ 

СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫН  КИІМ  ҮЛГІЛЕРІН  КӨРКЕМ 

СƏНДЕУГЕ ҮЙРЕТУДЕГІ  ЖОБАЛАУ  ІС-ƏРЕКЕТТЕРІ 

254 


Ордабаев Н.О., Юсупалиев Б.Ж., Алтынбекова Э.Ж

Аймақтық əлеуметтік инновациялық университеті 

СПОРТТЫҚ КҮРЕСТІҢ ТАКТИКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ 

258 


Тұрсынбеков М.Т., Жаңбыров Б.Н.  

Халықаралық гуманитарлық - техникалық  университеті, Шымкент, Қазақстан 

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ДЕНЕ 

ТƏРБИЕСІНІҢ РОЛІ 

262 

Тұрсынбеков М.Т., Спатаев Т.ҚХалықаралық гуманитарлық - техникалық  университеті, Шымкент қаласы

  

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ПƏНІН ОҚЫТУДА ПƏНАРАЛЫҚ 

БАЙЛАНЫСТАРДЫ ҚОЛДАНУ 

264 


Тұрсынбеков М.Т., Абдимуталиев С.А

Халықаралық гуманитарлық - техникалық  университеті, Шымкент қаласы 

ДЕНЕ ТƏРБИЕСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ РӨЛІ 

266 


Тұрсынбеков М.Т.,Əжібеков М.Ж

Халықаралық гуманитарлық - техникалық  университеті, Шымкент қаласы 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҰЛТТЫҚ БІЛІМНІҢ РОЛІ

 

269 


Тұрдалиев А.М

ХГТУ, Шымкент, Қазақстан 

БАЯН АСПАБЫНДА СТУДЕНТТІҢ ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

270 

А.Ж.Утешева МГТУ, Шымкент, Казахстан 

НАРОДНЫЕ  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК  ЧАСТЬ  КУЛЬТУРЫ 

275 

Шуланбекова С.БХалықаралық гуманитарлық – техникалық  университеті, Шымкент қаласы, Казақстан 

Республикасы   

ЗАМАНАУИ ҰЛТТЫҚ КИІМ ЖАСАУДА СТУДЕНТТЕРГЕ ЭСТЕТИКАЛЫҚ 

ТƏРБИЕ БЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ.  

278 

Шамсудинов В.ЗХГТУ, Шымкент, Қазақстан 

ХОР ӨНЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ 

283 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет