Атастыру дәстүрін қайта жаңғырту арқылы сүр бойдақтар мен кәрі қыздардың санын азайта аламыз ба?


-бетте Кенен Әзірбаевтың «Көк шолағында» қыз сипатын айтажүктеу 3.55 Mb.
Pdf просмотр
бет2/25
Дата09.04.2017
өлшемі3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

-бетте

Кенен Әзірбаевтың «Көк шолағында» қыз сипатын айта 

келе, «келгенше 25-ке кетпей жүрген, о-оу» дейтін жері 

бар.

р

 Яғни «он үште – отау иесі»

»

ат

а

а

а

а

а

ан

ан

ан

ан

н

а

атын заман

ан

ан

ан

н

да 

25

25

25

25

25

25к

е 

е

е

келгенше тұрмыс құрм

м

м

м

м

м

ау

ау

ау

ау

ау

ау

д

д

д

д

д

д

ег

ег

ег

ег

ег

ег

ен

ен

ен

ен

ен

м

м

м

м

әс

әс

әс

әсел

ел

л

л

л

л

ен

ен

ен

ен

ен

е

ің

ің

ің

ң

ң

 

мәселесі ақылға сыймайтын іс болғанын осы 

әннен-ақ байқауға болады. Ал қазір 25 – 

«айналайын», «35 пен 45-тер» де жүр өйткені. 

Бұл күлетін жағдай емес, керісінше, кәдімгідей 

ой

йланатын, тіпті шұғыл түрде қолға алуды 

қа

қа

қа

қа

қа

қаж

ж

же

же

ж

ж

т

т 

т 

т 

т

т

ет

ет

ет

ет

ет

ет

ет

ет

ет

ет

ет

ет

ін

ін

ін

ін

ә

ә

ә

ә

ле

ле

ле

ле

ле

ле

ум

ум

ум

ум

ум

м

ет

ет

ет

ет

ет

ті

ті

ті

т

ті

ті

к 

к 

к 

к

к

к

де

де

де

де

де

де

р

р

рт деуге болады. 

О

О

Ол

О

О

й

ай

й

й

й

б

б

б

олса, осы ретте, сүр бойдақтар мен 

отырып қалған қыздардың санын 

азайту үшін атастыру салтын жолға 

қойсақ қайтеді, бәлкім, бір шешімін

осылай табуға болатын шығар? 

Талқылап көр

р

р

р

р

ел

ел

ел

ел

ел

ел

ік

ік

ік

ік

ік

і

.  

Қ

АЗА

ЗА

ЗАЗА

А

ЗАҚ 

ҚҚҚ


Қ

ЖЕРІНІҢ ХИКМЕ

Т

ТЕРІ


КӨРКЕМ ӨЛКЕ

Алатаудың шығыс өңіріне жақын бөлігінде Жоңғар 

қа

қ

ққ

қп

ққ

асы деген бөлігі бар. Бұл же

же

же

жеже

же

рдрд

д

дд

д

ене

е

ее

е

 батысты бб

б

бб

б

ете

е

ее

ке 


ал

ал

алал

а

аса

сса


с

сс

ңыз, Жетісу Алатауы  жажа

жа

жажа

жа

лғлғ

лғ

лғлғ

лғас


ас

ас

асс

ас

адад

ад

дад

ад

ы,ы,

ы,

ы,ы,

ш

шш

ш

шш

ығ

ыығ

ығ

ыыс

ыс

ысыс

ыс

ысын

ын

ыы

ы

ыда

да

дада

да

да 

Бірліктау мен Майлытау алдыңнан шығады. Жоңғар 

немесе Жетісу қақпасы аталатын ойыс, яки табиғи 

өткел осы екі аралықтың тап ортасында орын тепкен. 

Бұл алқап Балқаш-Алакөл ойысын Ебінұр көлі арқылы

Жоңғ


ңғ

ғ

ғғ

ғ

ара

а

аж

ж

жж

ж

азығымен бб

б

айланыстырып жатыр. Оның аб

б

бб

б

сосо

со

сосо

со

люлю

лю

люлю

лю

т т 

т 

т т

т

биби

би

бии

би

ікік

ік

ііі

ті

тіті

гі

ггг

г

33

3

33

3

0000

00

0000

0

-4-4

-4

-44

-4

0000

00

0000

00

мм

м

мм

етрді шамалайды. 

Ұзындығы – 80, ең тар жері 10 шақырымды құрайды. 

Жоңғар қақпасының солтүстік бөлігінде Жалаңашкөл 

жатыр. Ғалымдардың айтуынша, бұл жердің климаты

қатаң  болып келеді. Көбінесе екпіні күшті Ебі желі 

соғады да тұрады. Бұл атау Ебінұ

ұ

ұұ

р

рр

көліне байланысты

қо

қо

қоқо

қо

қойы

й

йй

й

лған. Өйткені жел әрдаа

а

аа

йы

йыйы

йы

йыйы

м

мм

м

мм

со

сосо

с

сосо

л 

л л 

л

жажа

жа

жажа

жа

қтқт

қт

қтан

ан

анн

н

сс

с

сс

с

оғо

оғ

оо

ып

ыпып

п

ыпп

 

тұтұ

ра

рады. Ал оған қарсы соғатыы

ы

нн же

же

жж

ж

лдлд

і

іі же

же

ргрг

і

ілілік

к

іті

ті ж


жұр

ұрт 


т

«Сайқанның желі» деп атайды. Себебі осы маңда

Сайқан тауы орын тепкен. 

Бұл  аумақ негізінен тастақты болып келеді. Төрт 

түліктің жайылымынан басқасына қолайсыз. Осы 

ма

аа

ңд

ңдңд

д

ңдңд

а

аа

а

аа

ор

орор

ор

орр

ын

ынын

н

нн

тт

теп

еп

епп

п

кеке

ке

кее

н 

н н 

н

нЖа

Жа

ЖаЖ

а

лала

ла

лал

ңа

ңаң

ңа

ңшк

ш

шөлдің солай аталу 

сы

ыы

ы

ыы

ры

рыры

ры

рыыны

ны

ныны

н

ның

ң 

дад

да

дад

д

бб

б

бб

ір

ірір

р

ірұ

ұ

ұұ

ұ

штшт

шт

шттт

ығ

ығығ

ығ

ығы

ы

ыы

ы

сосо

со

сосо

о

нднд

нд

ндн

д

а а

а

жж

ж

жаж

ж

тқан секілді. Себебі бұл көлдің жағасында да қиыршық тастар көбірек 

көзге түседі. Көлдің ені бес шақырымға созылып 

жатыр. Ал ұзындығы тоғыз шақырымға тақау. Арғы-

бергі бетіне көз салған адам көлдің алақандай екенін 

байқайды. Жалаңашкөліне Қусақ және Тоқты деген 

ша

шш

ш

шғы

ғ

ғн өзендер келіп құяды. Көл

өл

өлөл

өл

өлді

д

дд

д

ң ң 

ң

ң ң

ң

түтү

тү

біб

б

біні

н

ніні

ң 

ңң

ң

тете

те

ее

ре

рере

ре

рңд

ңд

ңдң

ң

ігіг

іг

гі

ііі 


бе

б

бб

б

бс метр. Ал табаны тегі

с,

с,с,

с,

с, тт

т

тт

т

олол

ол

олол

о

қықы

қы

қықы

ы

нднд

нд

дд

д

ыы

ы

ыы

ы

боб

б

бб

лм

лмлм

лм

лмлм

ағ

ағағ

а

анан

ан

нн

 

күндерде суы мөп-мөлдір болып көрінеді. Бұл көлдіөте көп болмаса да, сазан, көкбас секілді балықтар 

мекен етеді. Жалғасы 2-бетте

Жалғасы 6-бетте 

ДАТ!

Т!

Т!

Т!

бетте

Ұлан-ғайыр байтақ даланың оңтүстік 

өлкесінде орын тепкен Алатауға еліміздің қай 

қиырын

н

н

н

н

да

да

да

да

да

ғы

ғ

ғ

ғ

 қазақты

ы

ы

ы

ы

ң да бүйрегі бұрып, 

жақы

ы

ы

ы

ы

ы

н 

н 

н 

н

н

н та

та

та

та

та

та

рт

рт

рт

рт

рт

рт

ып

ып

ып

п

ып

ып

т

т

тұр

ұр

ұр

ұр

ұр

ад

ад

ад

ад

ад

ад

ы.

ы.

ы

ы

ы

ы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

аш

аш

аш

аш

аш

аш

ан

ан

ан

ан

ан

ан

нан да ұшар 

басын бұлт шалып, зеңгір көкпен таласқан 

таудың әсем келбеті мен көркем көрінісі кез 

келген адамның жүрегін жылытып, өзіне 

баурай түсетіні тағы бар. Сондықтан да әр 

қа

қа

қа

қа

қа

қа

за

за

за

за

за

за

қ 

қ

қ

қ

жо

ж

ж

л түссе, осы бір ғаж

ж

ай

ай

ай

ай

ай

ай

ып

ып

ып

п

ып

ып

с

с

с

с

с

ұл

ұл

ұл

ұл

ұл

ұл

ул

ул

ул

у

ул

у

ық

ық

ық

қ

қ

қ

ты

ты

ты

ты

т

ты 

та

та

та

та

а

а

ма

ма

ма

ма

ма

ша

ш

ш

ш

лап қайтқанды қала

а

а

а

а

йд

йд

йд

йд

йд

йд

ы 

ы

ы

ы

ы

ем

ем

ем

м

ем

ес

ес

ес

ес

е

п

п

п

е?

е?

е?

е?

?

?

 

Жасыл желегі жайқалып, өзені мен бұлағы

сылдырап, сан алуан құсы сайраған Алатауға 

тек өзіміз ғана емес, қазақ топырағына 

табаны тиген әрбір шетелдік қонақ та 

тамсан

ан

ан

ан

ан

ан

ып

ып

ып

ып

ып

ы

,

,

,

,

,

,

та

та

та

та

та

т

ңд

ңд

ңд

ңд

ңд

ңд

ай

ай

ай

й

й

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

а

ып

ып

ып

ы

п

ы

,

,

,

,

, қы

қы

қы

қы

қы

қы

зы

зы

зы

з

з

з

ға қарайды. 

Жер шарын алып қарасақ, қолмен жасап 

қойғандай табиғат байлығы көп кездесе 

бермейтіні рас. Ендеше, біз осындай көркем 

мекенмен кеудемізді керіп мақтана аламыз.

Со

Со

Со

о

Со

С

нд

нд

нд

нд

д

ай

й-ақ ардақ тұтар атамек

ек

ек

ек

ек

е

ен

ен

н

н

н

н

ні

ні

ң 

ң 

ң

ң

әр

әр

әр

әр

бі

б

б

р 

р 

р 

р

р 

р

құ

құ

құ

құ

құ

құ

бы

бы

бы

бы

ы

бы

лы

л

лы

л

лысын қалт жібермей 

қа

қа

қа

а

қа

қа

да

да

да

да

да

да

ға

ға

ға

ғ

ға

а

ла

ла

ла

ла

ла

п,

п,

п,

п,

п

о

о

о

о

ны

ны

ны

ны

ны

ны

 

өзге мен өзімізге кеңінен насихаттауға жол 

ашсақ та артық емес. Рас, Алатау – келбеті 

көркем өңір. Шыңына көзің жетпейді. Көркіне 

сөзің жетпейді. Басынан қар кетпейді, өзіне 

тау же

же

же

е

же

тп

тп

тп

тп

тп

тп

ей

ей

ей

ей

й

ей

ді

ді

ді

ді

ді

д

.Ба

Ба

Б

Ба

Б

Б

ла

ла

ла

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет