Астана қаласы əкімдігінің 2008 жылғы № қаулысымен бекітілдіжүктеу 287.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі287.32 Kb.

 

Астана қаласы əкімдігінің 

2008 жылғы «__»_______  

№______ қаулысымен  

бекітілді  

 

Қосымша  

 

  

Атана қаласы Білім басқармасы 

 «Жамбыл Жабаев атындағы № 4 мектеп-гимназия»  

мемлекеттік мекемесінің  

ЖАРҒЫСЫ  

 

1.

 

Жалпы ережелер  

 

1.

 Астана  қаласы  Білім  басқармасының  «Жамбыл  Жабаев  атындағы № 4 

мектеп-гимназия»  мемлекеттік  мекемесі  (бұдан  əрі-  мемлекеттік  мекеме) 

ұйымдастырушылық – құқықтық  нысандағы,  білім  беру  қызметін  жүзеге 

асыру үшін құрылған заңды тұлға мəртебесіне ие, коммерциялық емес ұйым 

болып табылады.  

2.

 Мемлекеттік  мекеме  Ақмола  қалалық  атқару  комитетінің 1940 жылғы 

14  маусымдағы  № 19 «ҚазССР-і  ХКК-інің  шешіміне  сəйкес  мектептерді 

тексеру  қорытындысы» шешімінің негізінде құрылған.  

3.

 Мемлекеттік  мекеменің  құрылтайшысы  мемлекеттік  мекемені  құру 

туралы  шешім  қабылдайтын,  сондай-ақ  оған  қатысыты  мемлекеттік  меншік 

құқығы субъектісінің қызметін жүзеге асыратын Астана қаласының  əкімдігі 

болып табылады.  

Мемлекеттік  мекеменің  мемлекеттік  басқару  органы  «Астана 

қаласының Білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі болып табылады.  

4.

 

Мемлекеттік  мекеме  өз  қызметінде  Қазақстан  Республикасының Конситутициясын,  Қазақстан  Республикасының  заңдарын,  Қазақстан 

Республикасының  басқа  да  нормативтік  құқықтық  актілерін  жəне  осы 

Жарғыны басшылыққа алады.  

5.

 Мемлекеттік  мекеменің  толық  атауы:  Астана  қаласы  Білім 

басқармасының  «Жамбыл  Жабаев  атындағы  № 4 мектеп-гинмназия» 

мемлекеттік мекемесі.  

6.

 Мемлекеттік  мекеменің  заңды  мекен-жайы:  Қазақстан  Республикасы, 

010000, Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Шəкен Айманов көшесі, 3.  

 

 

  

 


 2 

 

 2.

 

Мемлекеттік мекеменің заңды мəртебесі  

 

7. 

Мемлекеттік   мекеме мемлекеттік тіркеуден өткен сəттен бастап заңды 

тұлға құқығына ие болады.  

8.

 Мемлекеттік мекеменің дербес балансы, заңнамаларға сəйкес Қазақстан 

Республикасы  министрлігінің  Қазынашылық  органдарында  есеп  шоттары, 

мемлекеттік тілде атауы жазылған бланктері, мөрі, мөртаңбасы бар.  

9.

 Мемлекеттік  мекеме  басқа  бір  заңды  тұлға  құра  алмайды  жəне  оның 

құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.  

10.

 

Мемлекеттік  мекеме  өз  міндеттемесі  бойынша  өз  иелігіндегі  ақшаға жауап береді.  

11.


 

Мемлекеттік  мекемеге  тиісті  қаржылық  жылға  бекітілген  қаржылық 

жоспардан артық шарттық міндеттемелерді қабылдауға рұқсат берілмейді.  

12.


 

Мемлекеттік  мекеме  жасайтын  азаматтық  –құқықтық  мəмілелер, 

Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтаған тəртіппен тіркеуге жатады.  

Шарттық  міндеттер  бойынша  мемлекеттік  мекеменің  жауапкершілігі 

заңнамаларға сəкес мекемені ұстауға бекітілген қаржылық жоспары негізінде 

жүргізіледі.  

 

3.

 

Мемлекеттік мекеме қызметінің мəні, мақсаттары мен түрлері   

 

13.


 

Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаттары:  

1)

 

мемлекеттік  мекеме  іске  асыратын  білім  беру  бағдарламасын орындау үшін жағдай жасау; 

2)

  өзгермелі  қоғам  жағдайына  бейімделе  алатын,  жан-жақты 

дамыған шығармашыл тұлғаның дамуына жағдай жасау;  

3)

 

үздіксіз  бастауыш,  жалпы  орта  білім  алуды  қамтамасыз  ету болып табылады;  

14.


 

Мемлекеттік мекеменің негізгі міндеттері:  

1)

 

жалпы  білім  беретін  мектептер  үшін  мемлекеттік  стандарт бойынша белгіленген жалпы білім беруді қамтамасыз ету;  

2)

 балалардың əлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету, азаматтардың 

білім алу үшін конституциялық құқығын қамтамасыз ету;  

3)

 

азаматтыққа жəне 

партриотизмге, 

өз 

Отаны-Қазақстан Республикасына  деген  сүйіспеншілікке,  мемлекеттік  рəміздерді,  халық 

дəстүрін  қастерлеуге  конситтуцияға  жəне  қоғамға  қарсы  кез-келген 

əрекеттерге қарсы тұруға тəрбиелеу;  

4)

 ой-өрісі  жан-жақты  дамыған,  зерттеушілік  еңбекке  дағдыланған, 

мəдениеті жоғары, мамандық таңдауға саналы түрде əзірленген, жоғары оқу 

орындардағы 

өзіндік 


шығармашылық 

жұмыстарға 

даяр 

тұлғаны 


қалыптастыру;   

5)

 тұлғаны  толыққанды  дамыту  үшін  оқушы  отбасымен  өзара 

қатынас жасау болып табылады.   3 

 

 15.

 

Мемлекеттік мекеме қызметінің түрлері:  1)

 

оқушыларды оқыту, тəрбиелеу жəне дамыту;  2)

 

оқушылардың қабілетін анықтау жəне дамыту;  3)

 

ата-аналарға педагогика, 

жалпы 


жəне 

жас 


ерекшелігі 

психологиясы,  отбасы  мен  білім  мəселелері  жөнінде  кеңес  беруді 

ұйымдастыру;  

4)

 жастардың  демалысын  ұйымдастыру,  мəдени-бұқаралық  іс-

шарларын өткізу;  

5)

 

ғылыми-тəжірибелік конференциялар 

мен 


семинарлар 

ұйымдастыру жəне өткізу;  

6)

 

мемлекеттік  мекеме  олимпиадалар,  конференциялар,  конгрестер, басқа да ынтымақтастық түрдегі шараларға қатыса алады; 

7)

 Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  белгіленген  тəртіппен 

ақылы білім беру қызметін көрсету болып табылады. 

16.

 

Мемлекеттік  мекеменің  оның  құрылу  мақсатына  сай  келмейтін қызметпен айналысуға құқығы жоқ.  

 

4. 

Мемлекеттік мекемеде білім беру үдерісін ұйымдастыру  

 

17. 

   Мемлекеттік  мекемедегі  оқу  мен  тəрбие  мемлекеттік  тілде 

жүргізіледі.  

18.


 

  Мемлекеттік  мекемедегі  білім  беру  үдерісін  Қазақстан 

Республикасының  орта  білім  берудің  мемлекеттік  стандартына  сəйкес, 

мемлекеттік  мекеме  басшысы  бекіткен,  дербес  əзірленген  оқу  жоспарлары 

мен  бағдарламасы  негізінде  ұйымдастырылады.  Оқушының  оқу  жүктемесі 

денсаулық сақтау органдары белгіленген шектеулі нормадан аспауы керек.  

19.

 

 Жекеленген  пəндерді  (пəндер  жүйесі)  оқытуға  берілген  сағат саны  мемлекеттік  оқу  жоспары  үлгісінде  белгіленген  сағат  санынан  кем 

болмауы тиіс.  

20.

 

 Мемлекеттік мекеме мына оқыту бағдарламасын іске асырады:  1)

 

жалпы бастауыш білім; 2)

 

негізгі орта білім; 3)

 

орта  білім  беруді  (жалпы  орта  білім  білім  беруді,  техникалық жəне кəсіптік білім беруді).  

Бірінші  саты-оқушының  дамуын,  оның  оқу,  жазу,  санауды,  оқу  ісінің 

негізгі  білімі  мен  дағдысын,  сөйлеу  жəне  тəрбие  мəдениетін,  тазалық  жəне 

салаутты өмір салты негіздерін меңгерудің қамамасыз етеді. Бастыуыш білім 

беру  негізгі орта білім беру базасы болып табылады.  

 

Екінші саты-оқушылардың 

негізгі 


орта 

білім 


беру 

бағдарламларын  қазақ  тілі,  ағылышын  тілі  жəне  математика  пəндері 

бойынша  терең  меңгеруіне,  оқушының  жеке  тұлға  болып  қалыптасуына, 

олардың  қабілетінің,  қызығушылығының,  бейімділігінің,  өзіндік  əлеуметтік  4 

 

қалыптасуына  жағдай  жасайды,  əлеуметтік  айқындалуына  жол  ашады  жəне жалпы (толық) орта білім алу базасы болып табылады.  

  Үшінші  саты-  негізгі  орта    білім  беру  дағдыларының  соңғы 

кезеңі, саралап оқыту негізінде  орта білім беретін бағдарламасын  меңгеруді, 

оқушының  танымдық  қызуғышылығы  мен  шығармашылық  қабілетін 

дамытуды, өзіндік оқу дағдысын қалыптасытруды қамтамасыз етеді.  

21.


 

Əр  тоқсаның  соңында 2-11 сыныптарда  аралық  бағалар,  ал 

тоқсандық  бағалар  қорытындысы  бойынша-жылдық  бағалар  қойылады.  ІІІ 

тоқсаннан бастап, 1 сынып оқушылары аттестацияланады.  

22.

 

5-8 жəне 10 сынып оқушыларын аралық аттестаудан өткізу үшін көшіру  емтихандарының  түрі  мен  саны  Қазақстан  Республикасының  Білім 

жəне  ғылым  министрілігімен  бекітілген  нормативтік-құқықтық  актілерге 

сəйкес жүргізілері.  

23.


 

Оқушыларды  аралық  жəне  қорытынды  аттестаттау  кезінде  бес 

балдық  жүйе  қолданылады: 5- «өте  жақсы», 4 - «жақсы», 3- 

«қанағаттанаралық» , 2 - «қанағаттанарлықсыз».  

24.

 

Мемлкеттік мекеменің педагогикалық кеңесінің шешімі бойынша көшіру  емтиханы  енгізіледі.  Гимназия  сыныптарында  белгілі  бір  пəндерді 

тереңдетіп оқитын оқу жылының соңында емтихан тапсыру нəтижесінде 2 - 

«қанағаттанарлықсыз», 3- «қанағаттанаралық»  деген  баға  алатын  болса, 

педагогикалық  кеңестің  шешімімен  гимназия  сыныбынан  жалпы  білім 

беретін сыныпқа ауыстырылады.  

25.


 

Мемлекеттік  мекемеде  негізгі  жалпы  жəне  орта  (толық)  білім 

берудің жалпы білім бағдарламасын  меңгеру Қазақстан Республикасы Білім 

жəне  ғылым  министрлігімен  нормативтік-құқықтық  актілерге  сəйкес, 

мемлекеттік мектеп бітіушіні міндетті қорытынды аттестаттаумен аяқталады. 

Аттестаттаудан табысы өткен бітірушілерге мемлекеттік мекеменің мөрімен 

расталған, белгілі үлгідегі аттестат жəне негізгі мектеп бітіру туралы куəлік 

тапсырылады, өтпегендерге «курсты тыңдады» деген анықтама беріледі.  

26.

 

 Жалпы  орта  мектептің  жалпы  білім  беру  бағдарламасын меңгеруде  ерекше  табысқа  жеткен  бітірушілерге  Қазақстан  Республикасы 

Білім  жəне  ғылым  министрлігімен  бекітілген  нормативтік-құқықтық 

актілерге  сəйкес  ерекше  үлгіде  аттестат  пен  «Алтын  белгі»  немесе  үздік 

аттестат,  негізгі  мектепті  табысты  бітірген  түлектерге  үздік  куəлік  табыс 

етіледі.  

27.


 

Оқу  жылының  бағдарламсын  табысыты  меңгерген,  көшіру  жəне 

қорытынды емтихандарды табысты тапсырған оқушылар мемлекеттік мекеме 

басшысы  жəне  пеагогикалық  кеңестің  бұйрығымен  келесі  сыныпқа 

көшіріледі.  

28.


 

Оқу  жылының  қорытындысы  бойынша  бір  пəннен  академиялық 

үлгермейтін  оқушы  келесі  сыныпқа  шартты  түрде  көшірілуі  мүмкін.  Келесі 

оқу  жылы  ішінде  үлгермеушілікті  жою  жауапкершілігі  ата-анаға  (заңды 

өкілге), сынып жетекшісіне жəне пəн мұғаліміне жүктеледі.  


 5 

 

29. 

Негізгі  жалпы  білім  сатысында  екі  жəне  одан  көп  пəнерден  оқу 

бағдарламасын  меңгерген  оқушылар  қайталап  оқуға  қалдырылады. 

Мемлекеттік мекеме əкімшілігі оқушыны қайта оқуға курсына қалдыратыны 

туралы ата-аналарға (заңды өкілдерге) үш күн ішінде жазбаша хабарлайды.  

30.


 

Жалпы  орта  білім  бағдарламасының  алдыңғы  деңгейін  меңгере 

алмаған оқушы келесі сатыға көшірілмейді.  

31.


 

Оқушылардың сабақ кестесі: 

1)

 

оқу жылы бірінші қыркүйектен басталып, оқу жоспарына сəйкес аяқталады;  

2)

 оқу  жылының,  оқу  аптасының  ұзақтығы,  демалыс  ұзақтығы 

басқару  органдары  тағайындалған,  басшы  бекіткен  жылдық  күнтізбелік  оқу 

кестесімен белгіленеді;  

3)

   оқу  жылының  ұзақтығы 34 аптаны  құрайды.  Оқушылар 

демалысының ұзақтығы  оқу жылы ішінде 30 күннен кем болмайтындай, жаз 

айында – 8 аптадан  кем  болмайтындай  етіп  тағайындалады.  Бірінші  сынып 

оқушыларына қосымша апталық демалыс беріледі;  

4)

 

Сабақтың  өту  тəртібі,  сабақ  ұзақтығы  мен  сабақ  арасындағы үзіліс басшы бекіткен күн тəртібі жəне сабақ кестесімен бекітіледі.  

 

5. 

Ақылы білім беру қызметін ұсыну тəртібі 

 

32. 

Мемлекеттік  мекеме  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі 

белгіленген тəртіппен ақылы білім беру қызметін көрсетуге құқылы.  

33.


 

Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарының  қаржыланатын 

негізгі  білім  беру  қызметінің  орнына  ақылы  білім  беру  қызметі 

көрсетілмейді.  

34.

 

Ақылы білім беру қызметі оқушылар мен тəрбиеленушілерге ата-аналарының  немесе  басқа  заңды  өкілдерінің  өтініші  бойынша  мемлекеттік 

мекемелер  мен  ата-аналардың  немесе  заңды  өкілдерінің  арасында  құрылған 

шарт негізінде жеке кесте бойынша жүргізіледі.  

35.


 

Қосымша  ақылы  білім  беру  қызметінен  түскен  қаржы  оқу 

үрдісіне,  оның  ішінде  оқу  жабдықтарын  алуға,  мемлекеттік  мекеме 

қызметкерлерін əлеуметтік жəне материалдық жағынан қолдауға жұмсалады.  

 

6.

 

Мемлекеттік мекемені жабдықтау тəртібі 

 

36.


 

Оқушыларды қабылдау тəртібі:  

1)

 

бастауыш  пен  негізгі  жалпы  білім  сатысына  мектепке  қабылдау тəртібін  мемлекеттік  мекеме  тағайындайды,  ол  шағын  ауданда  тұратын, 

жалпы  білім  алуға  құқылы  барлық  азаматтардың  өтініші  бойынша 

қабылдауды қамтамасыз етеді;  

2)

 мемлекеттік мекемеге қабылдау ата-ананың (заңды өкіл) жазбаша 

өтініші  негізінде,  белгіленген  үлгідегі  медициналық  жəне  білімі  туралы  6 

 

құжаттар,  тууы  туралы,  жеке  куəлігінің  қосымшасы  болған  жағдайда басшының бұйрығымен рəсімделеді;  

3)

 мемлекеттік  мекеме  оқуға  қабылданған  оқушыларды,  олардың 

ата-аналарын (заңды өкіл) осы Жарғымен жəне мемлекеттік мекемедегі білім 

беру үрдісін ұйымдастыруды реттейтін басқа да құжаттармен таныстырады. 

Оқушыларды  мектепке  қабылдау  барысында  мектеп  əкімшілігі  ата-

аналармен келісім шартқа отырады.  

37.


 

Мемлекеттік  мекемедегі  сыныптар  саны  азаматтардан  түскен 

өтініш  санына  жəне  санитарлық-гигиеналық  норманы  ескере  отырып,  білім 

беру үрдісін жүзеге асыру жағдайына байланысты.  

38.

 

Мемлекеттік  мекеме  сыныптардағы  оқушылар  саны 25-тен аспауы тиіс.  

39.


 

Қазақ,  орыс,  шет  тілдері,  еңбек,  дене  шынықтыру  пəндерінен 

сыныпта 25 оқушы  болса, 2 топқа,  информатика  жəне  есептеуіш  техникасы 

пəнінен 3 топқа бөлінеді.  

40.

 

Оқушыларды  мектептен  шығару  басшының  бұйрығымен  мына негіз бойынша рəсімделеді:  

1)

 ата-ананың  қалауымен  оқушының  оқуын  басқа  оқу  мекемесінде 

жалғастыру не басқа түрде оқытуға ауыстырылғанда;  

2)

 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасына 

сəйкес 

жəне 


мемлекеттік  басқару  органдарының  келісімі  бойынша  он  төрт  жасқа  толған 

оқушы  құқық  бұзушылық,  өрескел  əрекеті  жəне  Жарғыны  бірнеше  қайтара 

бұзғаны үшін;  

3)

 жетім  жəне  ата-ананың  қамқорлығынсыз  қалған  балаларды 

шығару  қорғаушы  жəне  қамқоршылық  органдарының  келісімімен  іске 

асырылады.  

 

7. 

Мемлекеттік мекемені басқару 

 

41. 

Мемлекеттік  мекемені  жалпы  басқару  заңнамаға  сəйкес 

белгіленген мемлекеттік басқару органы арқылы іске асырылады.  

42.


 

Мемлекеттік  басқару  органы  заңнамада  белгіленген  тəртіппен 

мына қызмет түрлеріне жүзеге асырады:  

1)

 мемлекеттік  мекемені  қамтамасыз  етуге  арналған  қаржылық 

жоспарды бекіту:  

2)

 

мемлекеттік мекемеге берілген мүлікті тиімді пайдалануды жəне сақталуын бақылауды жүзеге асыру;  

3)

 мемлекеттік 

мекемені 

басқару 

органының 

құрылымын, 

қалыптасу  тəртібін,  өкілеттілік  мерзімін,  мемлекеттік  мекеменің  шешім 

қабылдау тəртібін белгілеу;  

4)

 мемлекеттік  мекеме  басшысының  құқығын,  міндеттерін, 

жауапкершілігін, оны лауазымынан босатуға негіздеме белгілеу;      

5)

 

  мемлекеттік  мекеменің  құрылымын  жəне  шекті  штаттық  санын бекіту;  

 7 

 

6) 

жылдық қаржылық есеп беруді бекіту;  

7)

 

заңнамамен  белгіленген басқа да қызметтерді атқару.  43.

 

Мемлекеттік    басқару  органы  мемлекеттік  мекеме  басшысын заңнамада белгіленген жағдайда сəйкес лауазымдық қызметке тағайындайды 

жəне босатады.  

44.

 

Мемлекеттік  мекеменің  басшысы  мемлекеттік  мекеме  жұмысын ұйымдастырады  жəне  басқарады,  тікелей  мемлекеттік  басқару  органына 

бағынады  жəне  мемлекеттік  мекеме  атқаратын  міндеттерді  жəне  қызметті 

жүзеге асыруға жеке жауапкершілік алады.  

45.


 

Мемлекеттік  мекеменің  басшысы  дара  басшылық  қағидатын 

ұстанады,  Қазақстан  Республикасының  заңнамасымен  жəне  осы  Жарғымен 

белгіленген  өз  құзыретіне  сəкес  мемлекеттік  мекеме  қызметін  өз  бетінше 

шешеді.   

46.


 

 Мемлекеттік  мекеменің  басшысы  мемлекеттік  мекеменің 

қызметін жүзеге асыру кезінде заңнамада белгіленген тəртіпте:  

1)

 мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз əрекет етеді;  

2)

 барлық ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін қорғайды;  

3)

 заңнамада белгіленген жағдайда жəне шекте мүлікке иелік етеді;  

4)

 шарттар жасайды;  

5)

 сенімхат береді;  

6)

 уəкілетті 

басқару 


органдарымен 

келісім 


бойынша 

өз 


орынбасарларын тағайындайды жəне қызметінен босатады;  

7)

 қызметкерлердің  іссапарын,  сынақтан  өтуін,  қазақстандық  жəне 

шетелдік  оқу  орталықтарында  оқуын,  біліктіліктерін  арттырудың  басқа  да 

түрлері жөніндегі жоспарларын бекітеді;  

8)

 Қазақстан  Республикасы  Қаржы  министрлігінің  Қазынашылық 

органдарында есеп шот ашады;  

9)

 

мемлекеттік басқару органымен тағайындалғаннан басқа міндетті мемлекеттік мекеме қызметкерлері үшін бұйрықтар шығарып, нұсқау береді;  

10)


 

мемлекеттік  мекеме  қызметкерлерін  көтермелейді  жəне 

тəртіптік шара қоланады;  

11)


 

өз  орынбасарының  (орынбасарларының)  жəне  мемлекеттік 

мекеменің  басқа  да  басшы  қызметкерлерінің  міндеттерін  жəне  өкілеттілігін 

анықтайды;  

12)

 

заңнамада, осы Жарғымен мемлекетттік басқару органымен жүктелген басқа да қызметтерді жүзеге асырады.  

47.


 

Педагогикалық  кеңес  мемлекеттік  басқару  органының  жоғарғы 

органы болып табылады.  

48.


 

Педагогикалық  кеңес  мемлекеттік  мекеменің  əдістемелік 

жұмысына  басшылық  жасайды,  оның  құрамына  мемлекеттік  мекеменің 

мұғалімдері, директоры жəне оның орынбасарлары кіреді.  

49.

 

Педагогикалық  кеңестің  құзыретіне  мыналар  жатады:  оқу жоспарлары  мен  бағдарламаларын  бекіту,  педагогикалық  қызметтің  негізгі 

бағыттарын  анықтау,  жеке  оқу  жоспарларын  бекіту,  оқушыларды  келесі  8 

 

сыныпқа  көшіру,  оқу  үлгерімін,  оқушылардың  тəртібін  жəне  аттестаттауын талқылау,  мемлекеттік  мекеме  педагогикалық  қызметкерлерінің  біліктілігін 

арттыру  жөніндегі  жұмыстарды  ұйымдастыру,  олардың  шығармашылық 

бастамасын  дамыту,  озық  тəжірбиені  тарату,  педагогикалық  жəне  басқа  да 

қызметкерлерді марапаттауға ұсыну.  

50.

 

Мемлекетттік  мекемеде  басшының  бұйрығымен  жыл  сайын педагогикалық  қызметкерлердің  кəсіби  қызметін  есептей  отырып,  оларды 

аттестаттау үшін комиссиясы құрылады.   

8.

 

Білім беру үдерісіне қатысушылардың міндеттері мен құқықтары 

 

51. 

Білім  беру  үдерісіне  қатысушылар  оқушылар,  мекеменің 

педагогикалық  қызметкерлері  жəне  оқушылардың  ата-аналары  (заңды 

өкілдері) болып табылады.  

52.

 

Білім беру үдерісіне қатысушылардың құқықтары мен міндеттері «Білім  туралы»  Қазақстан  Республикасының  Заңы,  білім  беретін 

мекемелердің үлгілік ережесімен анықталады.  

53.

 

Оқушылардың  құқықтары  мен  міндеттері  осы  Жарғымен  жəне оқушылардың тəртіп ережелерімен реттеледі.  

54.


 

Мемлекеттік мекеме оқушылары:  

1)

 

мемлекеттік  білім  беру  стандартына  сəйкес  тегін  жалпы  білім алуға (бастауыш, негізгі, толық орта); 

2)

 жалпы  білім  беретін  мекеме  кітапханасының  ақпараттық  қорын 

тегін  пайдалануға,  оқулықпен  қамтамасыз  етуге  (жағдайы  төмен  отбасына, 

көп балалы жанұяға жəне жетім балаларға) басқа да қызмет алуға;  

3)

  мемлекеттік мекеменің басқару ісіне қатысуға;  

4)

 адамгершілік  қасиеттерді  қастерлеуге,  ар-ождан  жəне  ақпарат 

еркіндігі, өз көзқарастары мен мүдделерін ашық білдіруге;  

5)

 

абыройын, еркіндігін, өз денсаулығын сақтауға;  6)

 

оқуда,  ғылыми  жəне  шығармашылық  қызметтегі  жетістіктері үшін көтермелеуге жəне сыйақы алуға құқылы.  

55.


 

Оқушыларды 

үгіт-насихат 

жүргізу 


жұмыстарына, 

саяси 


акцияларға мəжбүрлі тартуға жол бермейді.  

56.


 

Оқушы:  


1)

 

мемлекеттік  мекеме  Жарғысын  жəне  оқушылар  ережесін орындауға;  

2)

 сабақты тиянақты қарауға, сабақты себепсіз босатпауға;  

3)

 мемлекеттік  мекеме  мүлкіне,  техникалық  оқыту  құралдарына 

ұқыпты  қарау,  керек  болған  жағдайда    сынып  жиһазына  шағын  жөндей 

жүргізу,  мүлікті  бүлдірген  жағдайда  ата-анасымен  бірге  келтірген  зиянды 

толтыруға;  

4)

 

басқа  оқушылар  мен  мектеп  қызметкерлерінің    ар-намысы  мен қадір-қасиетін сыйлауға, оларға зорлық жəне дөрекі қатынас жасамауға;  

 9 

 

5) 

Жарғымен  жəне  ішкі  еңбек  тəртібімен  олардың  құзырына 

жататын,  мемлекеттік  мекеме  қызметкерлерінің  талаптарын  орындауға 

міндетті.  

57.

 

Мемлекеттік  мекемедегі  тəртіп  оқушылар  мен  педагогтардың адамгершілік  қасиеттерін  сыйлау  негізінде  сақталады.  Оқушыларға  күш 

көрсету, санасына зорлық жасау əдістеріне жол берілмейді.  

58.

 

Мектеп  пен  ата-аналар  (заңды  өкілдер)  қарым-қатынасы  осы Жарғы жəне оқушылар ережесі қағидаларымен реттеледі.  

59.


 

Ата-аналар (заңды өкілдер):  

1)

 

оқытудың түрлерін, жалпы білім беру мекемесін таңдауға;  2)

 

баланың заңды құқығымен қызығушылығын қорғауға;  3)

 

ата-аналар  комитеті  арқылы  мемлекеттік  мекемені  басқару органдарының жұмыстарына қатысуға;  

4)

 өз  балаларының  үлгерімі,  тəртібі  жəне  оқу  жағдайнда  қатысыты 

ақпарат алуға;  

5)

 

оқушылармен жүргізілетін жұмысты жөнінде ұсыныстар енгізу.  60.

 

Ата-аналар (заңды өкілдер): 1)

 

Жарғы  мен  ішкі  еңбек  тəртібі  ережелеріндегі  өз  құқығы  мен міндеттеріне қатысты жағдайларды орындауға;  

2)

 балалардың  жақсы  оқуына,  тəрбиесіне  жауап  беруге,  білім 

алуына қажетті жағдай туғызуға;  

3)

 

ата-аналар  жиналысына  қатысуға,  мекеме  əкімшілігінің  немесе мұғалімнің  шақыруы  бойынша  оқу-тəрбие  үдерісі  жөнінде  жеке  кеңес  жəне 

нақтылы педагогикалық көмек алуға;  

4)

 

оқушының сабаққа қатысуын қамтамасыз етуге.  61.

 

Мемлекеттік мекеменің педагогикалық қызметкерлері:  1)

 

кəсіби қызмет ету жағдайында қамтамасыз етуге;  2)

 

жалпы  білім  беретін  мемлекеттік  білім  стандартын  сақтай отырып  педагогикалық  əрекетті  ұйымдастыру  тəсілі  мен  түрін  еркін 

таңдауға;  

3)

 

қызметтік  өсу,  санатын  көтеру  мақсатында  кезектен  тыс аттестатаудан өтуге;  

4)

 өзінің кəсіптік абыройы мен қадыр-қасиетін қорғауға;  

5)

 педагогикалық  қызметіндегі  жетістігі  үшін  материалдық  жəне 

моральдық  көтермеленуге,  құрметті  атақтар,  белгілер  жəне  грамоталармен 

мараппталуға құқылы.  

62.


 

Мемлекеттік мекеме де мұғалімдері мен басқа да педагогикалық 

қызметкерлерінің 

оқу 


жүктемесінің 

көлемі 


оқу 

жоспары 


мен 

бағдарламасындағы  сағат  санымен,  кадрлармен  толықтырыла  жəне  басқа  да 

нақтылы жағдайларға байланысыты тағайындалады.  

63.


 

Мемлекеттік мекеме қызметкерлері:  

1)

 

Жарғыны ішкі еңбек тəртібі ережелерін, лауазымдық міндеттерді, қауіпсіздік  техникасы  ережелерін,  мемлекеттік  мекеменің  жергілікті 

актілерін орындауға;   

10 


 

2)

 өзінің  кəсіптік  құзыреті  саласында  тиісті  теориялық  жəне 

практикалық білімді жəне оқыту дағдыларын меңгеруге;  

3)

 

мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  сандарттарының талаптарына  сəйкес  көрсетілетін  білім  беру  қызметтерінің  сапасын 

қамтамасыз етуге;  

4)

 

білім алушыларды 

жоғары 


имандылық, 

ата-аналарына, 

этномəдени  құндылықтарға  құрмет  көрсету,  қоршаған  дүниеге  ұқыпты 

қарауға тəрбилегуге;  

5)

 

білім  аклушылардың  өмірлік  дағдыларын,  біліктерін,  өздігін жұмыс істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға;  

6)

 өзінің  кəсіптік  шеберлігін,  зияткерлік,  шығармашылық  жəне 

жалпы ғылыми деңгейін ұдайы жетілдіріп отыруға;  

7)

 

бес жылда кеміеде бір рет аттестаттаудан өтуге;  8)

 

педагогтік əдеп нормаларын сақтауға;  9)

 

оқушылардың, тəрбиеленушілердің 

жəне 


олардың 

ата-


аналырының абыройы мен қадір қасиетін құрметтеуге; 

10)


 

қолданыстағы  заңнамаға  сəйкес  медициналық  тексерілуге 

жəне алдын-ала егі шараларынан өтуге міндетті.  

64.


 

Педагогикалық  кадрларды  жұмысқа  қабылдау  əкімшілік  пен 

педагогикалық  қызметкер  арасында  жеке  еңбек  шарты  негізінде  жасалады, 

жеке  еңбек  шарты  Қазақстан  Республикасы  Еңбек  туралы  кодексіне, 

Қазақстан 

Республикасының 

«Білім 

туралы» 


заңына 

қайшылық 

келтірмейтіндей болуы керек.  

65.


 

Мемлекеттік  мекеме  өзіне  бекітілген  мүліктің  сақталуы  жəне 

тиімді пайдалануы үшін мемлекеттік басқару органы жүзеге асырады.  

 

9.

 

Мемлекеттік мекеме мүліктерін құру жəне қызметін 

қаржыландыру тəртібі 

 

66. 

Мемлекеттік  мекеме  мүлкі  оған  мемлекет  берген  мүліктер 

есебінен  құралады  жəне  негізгі  қорлардан,  айналымдағы  құралдардан, 

сондай-ақ,  құны  мемлекеттік  мекеменің  балансында  көрсетілген  басқа  да 

мүліктерден тұрады.  

67.


 

Мемлекеттік  мекеменің  мүлкі  оны  жедел  басқару  құқығымен 

иеленеді жəне мемлекеттік меншікке жатады.  

68.


 

Мемлекеттік  мекеме  қызметін  қаржыландыру  мемлекеттік 

бюджеттен,  жеке  жəне  заңды  тұлғалардың  ерікті  жарналарынан,  сондай-ақ 

бюджеттен  тыс  қаржыдан,  білім  беруде  ақылы  қызмет  көрсету  есебінен 

жүзеге асырылады.  

69.


 

Мемлекеттік 

мекеме 

бухгалтерлік есеп 

жүгізеді 

жəне 

заңнамаларға сəйкес есеп беруді ұсынады.  70.

 

Мемлекеттік  мекеменің  қаржы-шаруашылық  қызметін  бақылау жəне тексеру заңнамалар белгіленген тəртіппен жүзеге асырады.  

 


 

11 


 

 

10. 

  Мемлекеттік мекемені қайта құру жəне тарату 

 

71. 

Мемлекеттік  мекемені  қайта  құру  жəне  тарату  Қазақстан 

Республикасының заңнамаларына сəйкес жүзеге асырылады.  

 

11. 

 Мемлекеттік мекеменің Жарғысын өзгерту тəртібі 

 

72. Осы 

Жарғыға 


өзгерістер 

мен 


толықтыруларды 

Қазақстан 

Республикасының заңнамаларына сəйкес Астана қаласының əкімдігі енгізеді.             

 

            

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

12 


 

 

  

 

  

 

 Астана қаласы Білім басқармасы  

«Жамбыл Жабаев атындағы № 4 мектеп-гимназиясы»  

 мемлекеттік мекемесінің  

ЖАРҒЫСЫ 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Астана қаласы   

 

   

13 


 

 

       

  

  

 

 

    

 

  

 

 Утвержден  

постановлением  

акимата города Астаны  

от «____» _________2008 года  

№ _____________ 

 

Приложение  

 

  

УСТАВ 

 

Государственного учреждения 

«Школа-гимназия № 4 имени Жамбыла Жабаева» 

Управления образования города Астаны 

 

1.

 

Общие положения 

 

1. 

Государственное  учреждение ««Школа-гимназия  № 4 имени  Жамбыла 

Жабаева»  Управления  образования  города  Астаны    (далее-  государственное 

учреждение)  является  некоммерческой  организацией,  обладающей  статусом 

юридического  лица,  созданной  для  осуществления  образовательных 

функций, в организационно-правовой форме учреждения.  

2.

 

Государственное учреждение 

создано 


на 

основании 

решения 

Акмолинского  горисполкома  «Итоги  обследования  школ  в  соответствии  с 

решением СНК Каз. ССР» № 19 от 14 июня 1940 года.  

3.

 Учредителем  государственного  учреждения  является  акимат  города 

Астаны, принимающий решение о создании государственного учреждения, а 

также  осуществляющий  по  отношению  к  нему  функции  субъекта  права 

государственной собственности.  

Органом государственного управления государственным учреждениям  

является  Государственное  учреждение    «Управление  образования  города 

Астаны».    

4.

 В  своей  деятельности  государственное  учреждение  руководствуется 

Конституцией,  законами  Республики  Казахстан,  иными  нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.   

5.

 Полное  наименование  государственного  учреждения:  Государственное 

учреждение  «Школа-гимназия    № 4 имени  Жамбыла  Жабаева»  Управления 

образования города Астаны.   

6.

 Юридический  адрес  государственного  учреждения:  Республика 

Казахстан, 010000, город Астана, район «Алматы», ул. Шакена Айманова, 3.   

 

 

 

    

 2. Юридический статус государственного учреждения 

 

7. 

Государственное  учреждение  приобретает  права  юридического  лица  с 

момента его государственной регистрации.  

8.

 Государственное  учреждение  имеет  самостоятельный  баланс,  счета  в 

органах  Казначейства  Министерства  финансов  Республики  Казахстан  в 

соответствии  с  законодательством,  бланки,  печати  и  штампы  со  своим 

наименованием на государственном языке.  

9.

 

Государственное  учреждение  не  может  создавать,  а  также  выступать учредителем (участником) юридического  лица.  

10.


 

Государственное  учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам 

находящимися в его распоряжении деньгами.  

11.


 

Принятие  государственным  учреждением  договорных  обязательств, 

превышающих  утвержденный  план  финансирования  на  соответствующий 

финансовый год, не допускается.   

12.

 

Гражданско-правовые сделки, 

заключаемые 

государственным 

учреждением, 

подлежат 

регистрации 

в 

порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан.  

      По  договорным  обязательствам  ответственность  государственного 

учреждения  наступает  в  пределах  утвержденного  плана  финансирования  на 

содержания учреждения в соответствии с законодательством.  

 

2.

 

Цели, задачи и виды  деятельности 

государственного учреждения 

 

13. 

Целями деятельности государственного учреждения являются:  

1)

 

создание  условий  для  выполнения  образовательных  программ, реализуемых государственным учреждениям;  

2)

 развитие самостоятельной, гармонично развитой творческой личности, 

способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума;  

3)

 

обеспечение  непрерывности  начального,  основного  и  среднего образования     

14.


 

Основными  задачами  деятельности  государственного  учреждения 

являются:  

1)

 осуществление  общего  образования,  установленного  государственным 

стандартом для общеобразовательных школ;  

2)

 

обеспечение социальной защищенности детей и конституционных прав граждан на образование;  

3)

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине- 

Республике  Казахстан,  уважения  к  государственным  символам,  почитания 

народных  традиций,  нетерпимости  к  любым  антиконституционным            и 

антиобщественным проявлениям;  

4)

 

формирование  личности  с  разносторонним  интеллектом,  навыками исследовательского  труда,  высоким  уровнем  культуры,  готовой  к 

    

 осознанному выбору профессии,  самостоятельному творческому обучения в 

вузах;  


5)

 

взаимодействие  с  семьей  обучающегося  для  полноценного  развития личности.  

15.


 

Виды деятельности государственного учреждения:  

1)

 

обучение, воспитание и развитие учащихся;  2)

 

 выявление и развитие способностей учащихся;  3)

 

организация  консультаций  для  родителей  по  вопросам  педагогики, общей и возрастной психологии, семьи и образования;  

4)

 организация  досуга  молодежи,  проведение  культурно-массовых 

мероприятий;  

5)

 

организация    и  проведение  научно-практических  конференций  и семинаров;  

6)

 участие  в  олимпиадах,  конференциях,  конгрессах  и  иных  формах 

сотрудничества;  

7)

 

оказание  платных  образовательных  услуг  в  порядке,   определяемом Правительством Республики Казахстан.  

16.


 

Государственное  учреждение  не  вправе  заниматься  деятельностью,  не 

отвечающей цели создания государственного учреждения.  

 

4. Организация образовательного процесса в государственном учреждении 

 

17. 

Обучение  и  воспитание  в  государственном  учреждении  ведутся  на 

государственном языке.  

18.


 

Организация    образовательного  процесса  в  государственном  учреждении 

осуществляется  на  основе  учебного  плана  и  программ,  разрабатываемых 

самостоятельно,  в  соответствии  с  государственным  стандартом  среднего 

образования  Республики  Казахстан  и  утвержденных  руководителем 

государственного  учреждения.  Учебные  нагрузки  обучающихся  не  должны 

превышать  норм  предельно  допустимых  нагрузок,  определенных 

рекомендациями органов здравоохранения.  

19.

 

Количество  часов,  отведенных  на  преподавание  отдельных  дисциплин (циклов  предметов),  не  должно  быть  ниже  количества  часов,  определенных 

государственным примерным учебным планом.  

20.

 

Государственное  учреждение  реализует  следующие  образовательные программы:  

1)

 начальное образование;  

2)

 основное  среднее  образование;  

3)

 среднее    образование  (общее  среднее  образование,  техническое  и 

профессиональное образование);  

Первая  ступень  обеспечивает  развитие  обучающихся,  овладение  ими 

чтением,  письмом,  счетом,  основными  учениями  и  навыками  учебной 

деятельности,  культурой  поведения  и  речи,  основами  гигиены  и  здорового 


    

 образа  жизни.  Начальное  образование  является  базой  для  получения 

основного среднего образования.  

Вторая 

ступень 


обеспечивает 

учащимся 

освоение 

общеобразовательных  программ  основного  общего  образования  с 

углублением  по  казахскому,  английскому  языкам  и  по  математике,  создает 

условия  для  становления  и  формирования  личности  обучающихся,  их 

склонностей,  интересов  и  способности  к  социальному  самоопределению  и 

является базой для получения среднего  образования.  

Третья  ступень  является  завершающим    этапом  общеобразовательной 

подготовки,  обеспечивающим  освоение  учащимися  общеобразовательных 

программ  среднего  образования,  развития  познавательных  интересов  и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирования 

навыков 


самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  дифференциации 

обучения.      

21.

 

В  конце  каждой  четверти  выводятся  промежуточные  оценки  во 2-11 классах,  а  по  итогам  четвертных  отметок – годовые  оценки.  Аттестация 

учащихся 1 класса производится начиная с третьей четверти.  

22.

 

Форма  и  количество  переводных  экзаменов  для  проведения промежуточной  аттестации  учащихся 5-8 и 10 классов  определяются  в 

соответствии  с  нормативными  правовыми  актами,  утвержденными 

Министерством образования и науки Республики Казахстан.  

23.


 

При промежуточной и итоговой аттестации устанавливается пятибалльная 

система  оценок: 5 – «отлично», 4- «хорошо», 3- «удовлетворительно», 2- 

«неудовлетворительно».  

24.

 

По  решению  педагогического  совета  государственного  учреждения вводятся  переводные  экзамены.  Учащиеся,  получившие  оценку 2- 

«неудовлетворительно»  или 3- «удовлетворительно»  по  профильному 

предмету на переводных экзаменах, переводятся из гимназического класса в 

общеобразовательные классы решением педагогического совета.     

25.

 

Освоение  общеобразовательных  программ  основного  общего  и  среднего общего  образования  в  государственном  учреждении  завершается 

обязательной 

итоговой 

аттестацией 

выпускников, 

проводимой 

в 

соответствии  с  нормативными  правовыми    актами,  утвержденными Министерством  образования  и  науки  Республики  Казахстан.  Выпускникам, 

успешно  прошедшим  аттестацию,  выдаются  аттестаты  и  свидетельства  об 

окончании  основной  школы  установленного  образца,  заверенные  печатью 

государственного  учреждения,  а  не  прошедшим – справки  о  прослушанных  

курсах.  

26.


 

Выпускникам, 

достигшим 

особых 


успехов 

при 


освоении 

общеобразовательной  программы  среднего  общего  образования,  выдаются 

аттестаты  особого  образца  со  знаком  «Алтын  белгі»  или  аттестаты  с 

отличием,  выпускникам,  успешно  окончившим  основную  школу,  выдаются 

свидетельства  с  отличием  согласно  нормативным  правовым  актам, 

утвержденным Министерством образования и науки Республики Казахстан.      

 27.

 

Решением  педагогического  совета  учащиеся,  успешно  освоившие программу  учебного  года  сдавшие  переводные  или  итоговые  экзамены, 

переводятся в следующий класс.  

28.

 

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по  итогам  уче6бного  года  академическую  задолженность  по  одному 

предмету.  Ответственность  за  ликвидацию  задолженности  в  течение 

следующего  года  академическую  задолженность  по  одному  предмету. 

Ответственность за ликвидацию задолженности   в течение следующего года 

возлагается 

на 


родителей 

(законных 

представителей), 

классного 

руководителя и учителя предметника.  

29.


 

Обучающиеся  на  ступени  основного  общего  образования,  не  освоившие 

программу  учебного  года  по  двум  или  более  предметам,  оставляются  на 

повторное  обучение.  Администрация  государственного  учреждения 

письменно  уведомляет  родителей  (законных  представителей)  об  оставлении 

учащегося на повторный курс обучения в течение трех дней.   

30.

 

Обучающиеся,  не  освоившие  общую  образовательную  программу предыдущего      уровня,  не  допускаются  к  обучению  на  следующей  ступени 

общего образования.  

31.

 

Режим занятий учащихся:  1)

 

учебный  год  начинается  с  первого  сентября  и  заканчивается  согласно учебному плану;  

2)

 продолжительность  учебного  года,  учебной  недели,  сроки  проведения 

и  продолжительность  каникул  устанавливаются  органом  государственного 

управления,  годовым  календарным  учебным  графиком,  утвержденным 

руководителем;  

3)

 

продолжительность учебного 

года 


составляет 34 недели, 

продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года сроком 

не  менее 30 календарных  дней,  в  летний  период - не  менее    8  недель.  Для 

учащихся  первых  классов  устанавливаются  дополнительные  недельных 

каникулы;  

4)

 распорядок  занятий,  продолжительность  уроков  и  перерывы  между 

ними устанавливаются расписанием занятий и режимом дня, утверждаемым 

руководителем.  

 

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

32.


 

Государственное учреждение вправе оказывать платные образовательные 

услуги в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.  

33.


 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной 

образовательной  деятельности,  финансируемой  в  рамках  государственного  

общеобразовательного стандарта образования.  

34.

 

Платные  образовательные  услуги  предоставляются  обучающимся воспитанникам  по  желанию  родителей  или  иных  законных  представителей 

по  отдельному  расписанию  на  основании  договоров,  заключаемых  между     

 государственным 

учреждением 

и 

родителями, или 

законными 

представителями обучающихся или воспитанников.  

35.


 

Средства, 

полученные 

от 


оказания 

платных 


дополнительных 

образовательных услуг, реинвестируются  в образовательный процесс, в том 

числе на приобретение учебного оборудования, социальную и материальную 

поддержку работника государственного учреждения.  

 

6. Порядок комплектования государственного учреждения 

 

36.   Порядок приема учащихся:         1)          порядок  приема  в  государственное  учреждение  на  ступени 

начального 

и 

основного общего 

образования 

устанавливается 

государственным  учреждением,  оно  обеспечивает  прием  всех  детей, 

проживающих  в  микроучастке  и  имеющих  право  на  получение  общего 

образования;  

        2)        зачисление  в  государственное  учреждение  оформляется  приказом 

руководителя на основании письменного заявления его родителей (законных 

представителей)   с приложением документов об образовании, медицинской 

справки  установленного  образца,  свидетельство  о  рождении  или 

удостоверения личности.  

        3)    государственное учреждение знакомит поступающего на обучение и 

его  родителей  (законных  представителей)  с  настоящим  Уставом  и  другими 

документами,  регламентирующими  организацию  общеобразовательного 

процесса  в  государственном  учреждении.  Администрация  школы 

подписывает договор с родителями при приеме детей в школе.  

37.    Количество  классов  в  государственном  учреждении  зависит  от  числа 

поданных  заявлений  и  условий,  созданных  для  осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарно-гигиенических норм.  

38.    Число обучающихся в классе государственного учреждения не должно 

превышать 25 учащихся.  

39.    Классы делятся на две подгруппы при изучении казахского, русского и 

иностранных  языков,  на  уроках  физической  культуры,  трудового  обучения, 

основ информатики и вычислительной техники на 3 группы при наполнении 

класса 25 человек.  

40.   Порядок  отчисления  учащихся  из  государственного  учреждения 

оформляется приказом руководителя на следующих основаниях:  

        1)    по желанию родителей для продолжения образования обучающегося 

в другом учебном заведении или в другой форме обучения;  

        2)    за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения  настоящего  Устава  детьми  до  шестнадцатилетнего      возраста  в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и по согласованию 

с органом государственного управления;  


    

         3)        решения  об  исключении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения  родителей,  принимаются  с  согласия  органов  опеки  и 

попечительства.  

 

7. Управление государственным учреждением 

 

41.    Общее  управление  государственным  учреждением  осуществляется органом  государственного  управления,  определенным  в  соответствии  с 

законодательством.  

42.    Орган  государственного  управления  в  установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие функции: 

1)    утверждает план финансирования на содержание государственного 

учреждения; 

2)  осуществляет  контроль  за  эффективностью  использования  и 

сохранностью имущества, переданного государственному учреждению;  

3)  определяет  структуру,  порядок  формирования  и  срок  полномочий 

органов  управления  государственного  учреждения,  порядок  принятия 

государственным учреждением решений;  

4)  определяет  права,  обязанности  и  ответственность  руководителя 

государственного учреждения;  

5) утверждает годовую финансовую отчетность;  

7) осуществляет иные функции, установленные законодательством.  

43.  Руководитель государственного учреждения назначается на должность 

и  освобождается  от  должности  органом  государственного  управления  за 

исключением случаев, установленных законодательством.  

44.  Руководитель  государственного  учреждения  организует  и  руководит 

работой  государственного    учреждения,  непосредственно  подчиняется  

органу 

государственного управления 

(за 


исключением 

случаев, 

установленных законодательством) и несет персональную ответственность за 

выполнение  возложенных  на  государственное  учреждение  задач  и 

осуществление им своих функций.  

45.  


Руководитель  государственного  учреждения  действует  на  принципах 

единоначалия  и  самостоятельно    решает  вопросы  деятельности 

государственного  учреждения  в  соответствии  с  его  компетенцией, 

определяемой  законодательством  Республики  Казахстан  и  настоящим 

Уставом.  

46.  При  осуществлении  деятельности  государственным  учреждением 

руководитель 

государственного 

учреждения 

в 

установленном законодательством порядке:  

1) без доверенности действует от имени государственного учреждения;  

2)  представляет  интересы  государственного  учреждения  во  всех 

организациях;  

3)  в  случаях  и  пределах,  установленных  законодательством, 

распоряжается имуществом;      

 4) заключает договоры;  

5) выдает доверенности;  

6)  по  согласованию  с  уполномоченными  органами  управления 

назначает и освобождает от должности своих заместителей;  

7)  утверждает  порядок  и  планы  государственного  учреждения  по 

командировкам,  стажировкам , обучению  сотрудников  в  казахстанских  и 

зарубежных  учебных  центрах  и  иным  видам  повышения  квалификации 

сотрудников;  

8)  открывает  счета  в  органах  Казначейства  Министерства  финансов 

Республики Казахстан;  

9) издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников 

государственного 

учреждения, 

кроме 


назначаемых 

органом 


государственного управления;  

10) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания 

на работников государственного учреждения;  

11)  определяет  обязанности  и  круг  полномочий  своего  заместителя 

(заместителей)  и  иных  руководящих  сотрудников  государственного 

учреждения;  

12) 

осуществляет иные 

функции, 

возложенные 

на 


него 

законодательством,  настоящим  Уставом  и  органом  государственного 

управления.  

47.   Педагогический  совет  является  высшим  органом  государственного 

учреждения.  

48.   Методическое 

руководство 

деятельностью 

государственного 

учреждения  осуществляет  педагогический  совет,  в  который  входят  учителя 

государственного учреждения, руководитель и его заместители.      

49.  К  компетенции  педагогического  совета  относятся:  утверждение 

учебных  планов  и  программ,  определение  основных  направлений 

педагогической  деятельности,  утверждение        индивидуальных  учебных 

планов,  перевод  учащихся  в  следующий  класс,  обсуждение  вопросов 

успеваемости,  поведения  и  аттестации  учащихся,  организация  работы  по 

повышению  квалификации  педагогических    сотрудников  государственного 

учреждения,  развитию  их  творческих  инициатив,  распространению 

передового    опыта,  представлению  педагогических  и  других  работников  к 

различным видам поощрения.  

50.  В  государственном  учреждении  ежегодно  приказом  руководителя  по 

государственному  учреждению  создается  аттестационная  комиссия, 

проводящая  аттестацию  педагогических  работников  с  учетом  их 

профессиональной деятельности.  

 

 

  

 


    

 8. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

51.  Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся, педагогические работники учреждения и родители ( законные представители) 

обучающихся.   

52.  Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса  в 

государственном  учреждении  определяются  Законом  Республики  Казахстан 

«Об образовании», типовым положением об образовательном учреждении.  

53.  Права  и  обязанности  учащихся  регламентируется  настоящим  Уставом 

и правилами поведения учащихся.    

54.  Обучающиеся в государственном учреждении имеют право на:  

1) получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего  полного)  в  соответствии  с  государственными  образовательными 

стандартами;  

2)  бесплатное  пользование  информационными  ресурсами  библиотеки 

общеобразовательного 

учреждения, 

обеспечение 

учебниками 

(малообеспеченные  и  многодетные  семьи,  дети-сироты),  получение 

дополнительных услуг;  

3) участие в управлении государственным учреждением;  

4)  уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и 

информации, свободное выражение своих взглядов и интересов;  

5) охрану чести, свободы, собственного здоровья;  

6)  поощрение  и  вознаграждение    за  успехи  в  учебе,  научной  и 

творческой деятельности.  

55.  Принудительное  привлечение  учащихся  к  участию  в  агитационных 

компаниях и политических акциях не допускается.  

56.  Обучающиеся обязаны:  

1) выполнять Устав государственного учреждения и правила поведения 

учащихся;  

2)  добросовестно  учиться,  не  пропуская  без  уважительной  причины 

занятия;  

3)  бережно  относиться  к  имуществу  государственного  учреждения  и 

техническим  средствам  обучения,  при  необходимости  производить  мелкий 

ремонт  классной  мебели,  а  в  случае  порчи  имущества  совместно  с 

родителями возместить причиненный ущерб;  

4)  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников 

государственного  учреждения,  не  допускать  грубости  и  насилия  по 

отношению к ним;  

5)  выполнить  требования  работников  государственного  учреждения  в 

части,  отнесенной  Уставом  и  правилами  внутреннего  распорядка  к  их 

компетенции.    

57.  Дисциплина в государственном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение 


    

10 


 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается.  

58.  Отношения  между  родителями  (законными  представителями)  и 

государственным  учреждением  регулируются    положениями    настоящего 

Устава.  

59.  Родители (законные представители) имеют право:   

1) выбирать формы обучения, общеобразовательное учреждение;  

2) защитить законные права и интересы детей;  

3)  участвовать  в  работе  органов  управления  государственным 

учреждением через родительские комитеты;  

4)  получать  информацию  относительно  успеваемости,  поведения  и 

условий своих детей;  

5) вносить предложения по улучшению работы с учащимися;  

6)  консультироваться  с  педагогическими  и  психологическими 

работниками  государственного  учреждения  по  проблемам  воспитания  и 

обучения детей.  

60.  Родители (законные представители) обязаны:  

1)  выполнять  Устав  и  правила  внутреннего  трудового  распорядка  в 

части, касающейся  их прав и обязанностей;  

2)  нести  ответственность  за  воспитание,  обучение  и  создание 

необходимых условий для получения детьми образования;  

3)  посещать  родительские  собрания,  при  необходимости  являться  в 

государственное  учреждение  по  вызову  администрации  или  учителей  для 

индивидуальной  педагогической  беседы  по  учебно-воспитательному 

процессу и оказания конкретной педагогической помощи;  

4) обеспечить посещаемость учащихся;     

61.  Педагогические работники государственного учреждения имеют право 

на:  

1) обеспечение условий для профессиональной деятельности;   2)  свободный  выбор  способов  и  форм  организации  педагогической 

деятельности 

при 

условии 


соблюдения 

государственного 

общеобразовательного стандарта образования;  

3)  досрочную  аттестацию  с  целью  повышения  категории,  служебного 

роста;  

4) защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

5)  материальное  и  моральное  поощрение  за  успехи  в  педагогической 

деятельности, награждение почетными званиями, знаками и грамотами.  

62.  Работники государственного учреждения обязаны:  

1)  выполнять  Устав,  правила  внутреннего  трудового  распорядка, 

должностные  инструкции,  правила  техники  безопасности  и  локальные  акты 

государственного учреждения;  

2)  обладать  соответствующими  теоретическими  и  практическими 

знаниями  и  навыками  преподавания  в  области  своей  профессиональной 

компетенции ;   


    

11 


 

3)  обеспечивать  качество  предоставляемых  образовательных  услуг  в 

соответствии  с  требованиями  государственных  общеобразовательных 

стандартов образования;  

4)  воспитывать  обучающихся  в  духе  высокой  нравственности, 

уважения к родителям, этнокультурным ценностям, бережного отношения к 

окружающему миру;  

5)  развивать  у  обучающихся  жизненные  навыки,  компетенцию, 

самостоятельность, творческие способности;  

6)  постоянно  совершенствовать  свое  профессиональное  мастерство, 

интеллектуальный, творческий  и общенаучный уровень;  

7) не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию;  

8) соблюдать нормы педагогической этики;  

9)  уважать  честь  и  достоинство  обучающихся,  воспитанников  и  их 

родителей;  

10)  проходить  медицинские  осмотры  и  профилактические  прививки 

согласно законодательству;  

64.  Прием 

педагогических 

кадров 


осуществляется 

на 


основе 

индивидуального трудового договора, заключенного между руководителями 

государственного  учреждения  и  педагогическим  работником.  Условия 

трудового договора не могут противоречить Трудовому кодексу Республики 

Казахстан, закону  «Об образовании» Республики Казахстан. 

65.     Государственное  учреждение  несет  ответственность  перед  органом 

государственного  управления  за  сохранность  и  эффективное  использование 

закрепленного  за  учреждением  имущества.  Контроль  деятельности 

образовательного  учреждения  в  этой  части  осуществляется  органом 

государственного управления.  

 

9. Порядок образования имущества и финансирования деятельности 

государственного учреждения 

 

66.  Имущество  государственного  учреждения  формируется  за  счет имущества, переданного ему государством, и состоит из основных фондов и 

оборотных средств, а также иного имущества, стоимость которых отражается 

в баланс государственного учреждения.  

67.  Имущество  государственного  учреждения  принадлежит  ему  на  праве 

оперативного управления и относится к государственной собственности.  

68.  Финансирование 

деятельности 

государственного 

учреждения 

осуществляется  за  счет  государственного  бюджета,  добровольных  взносов 

физических    и  юридических  лиц,  внебюджетных  средств,  в  том  числе  от 

оказания платных образовательных услуг.  

69.  Государственное учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет 

собой отчетность в соответствии с законодательством.  

70.  Проверка 

и 

ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности 

государственного учреждения проводятся в установленном порядке.  


    

12 


 

 

10. Реорганизация и ликвидация государственного учреждения  

71.  Реорганизация 

и 

ликвидация государственного 

учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 

 11. Порядок изменения Устава государственного учреждения 

 

72.  Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Устав  могут  быть  внесены 

акиматом  города  Астаны  в  соответствии  с  законодательством  Республики 

Казахстан.  

 

  

 

      

 

  

            

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

    

13 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 УСТАВ 

Государственного учреждения 

 «Школа-гимназия № 4 имени Жамбыла Жабаева» 

Управления образования города Астаны 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

город  Астана  Document Outline

  • Устав на каз
  • Уства на рус


жүктеу 287.32 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет