Асылұлан Досжановтың төрағалығымен өткен жиынға БҚО Қазақстан халқыжүктеу 411.63 Kb.
Pdf просмотр
бет2/4
Дата06.05.2017
өлшемі411.63 Kb.
1   2   3   4

Біліктілік бағамы 

айқындалды

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы – халқымыздың ұлы мұраты

Что входит в основные 

обязанности ЕНПФ?

Мемлекеттік

 

қызмет


Аудан  бойынша  барлық  шаруа  қожалықтары 

басшылары  өткен  жылға  есеп  беру  мақсатында 

Дариян 

ауылындағы 

«Батыс-Шаруа» 

несие 

серіктестігінің залында басқосты.

 Шарулар 

айтты мән-жәйді

Басқосу


Коллектив  Зеленовской  СОШ  с  при-

скорбием  извещает  о  кончине  ветерана 

педагогического труда 

Ахметова Гинаята Захаровича

и  выражает  искреннее  соболезнование 

родным и близким.

Зеленов  ЖОББ  мектебінің  ұжымы 

еңбек ардагері 

Рахматуллин Жеткен 

Қарашұлының

қа й т ы с     б ол у ы н а     б а й л а н ы с т ы 

тума-туыстарына қайғырып көңіл айтады.

«Зеленов ауданы əкімі аппараты» ММ

«Б» корпусы бойынша бос мемлекеттік əкімшілік 

лауазымдарға орналасуға

ЖАЛПЫ КОНКУРС жариялайды.

090600,  Батыс  Қазақстан  облысы,  Зеленов  ауданы,  Пере-

метный  ауылы,  Гагарин  көшесі 139, 2 қабат,  № 19 кабинет, 

анықтама үшін телефондар: 8-(71130) 22-2-25,

электрондық мекен-жайы zel-personal@mail.ru

1. 

Аудан 

əкімі 

аппаратының 

құжаттамалық 

қамтамасыз  ету  жəне  қаржы-шаруашылық  жұмысы 

бөлімінің бас маманы-есепші, (E-4) санаты

Хабарландырудың толық нұсқасы www.zelenov-bko.gov.kz. 

интернет-ресурсында жарияланды.

ГУ «Аппарат акима Зеленовского района» объявляет 

ОБЩИЙ КОНКУРС  

на занятие вакантных административных 

государственных должностей корпуса «Б».

090600, Западно-Казахстанская область, Зеленовский рай-

он, село Переметное, ул. Гагарина 139, 2 этаж, кабинет № 19, 

телефоны для справок: 8-(71130) 22-2-25, электронный адрес 

zel-personal@mail.ru

1.  Главный  специалист-бухгалтер  отдела  документа-

ционного обеспечения и финансово-хозяйственной работы 

аппарата акима района, категория (E-4)

Полная версия объявления размещена на интернет-ресурсе 

www.zelenov-bko.gov.kz.

Құрметті Дариян ауылдық округінің тұрғындары!

2017 жылдың 14 сəуірінде сағат 10.00-де Дариян ауылдық 

мəдениет  үйі  ғимаратында  Батыс-Қазақстан  облысы  əкімі 

А.Көлгіновтің тапсырмасына сəйкес Зеленов ауданы əкімдігі 

басшылары  жəне  прокуратурасымен  бірге  мемлекеттік  ор-

гандар  өкілдерімен  «АШЫҚ  ƏКІМДІК»  жəне  «Шағым 

-  мемлекеттік  қызметші  индикаторы»  облыстық  жоспар 

жобасы  аясында  азаматтарды  қабылдау  жүргізілетіндігін 

хабарлайды.

Зеленов ауданы əкімі аппараты 

Уважаемые жители Дарьинского сельского округа!

14 апреля 2017 года в 10.00 ч. в здании Дарьинского сельско-

го  дома  культуры,  по  исполнению  поручения  акима  Западно-

Казахстанской области А.Кульгинова о проведении мероприя-

тия «ОТКРЫТЫЙ АКИМАТ», а также о проведении приема 

граждан    руководством  акимата  и  прокуратуры  Зеленовского 

района совместно с представителями государственных органов 

по исполнению областного плана мероприятий по реализации 

проекта «Жалоба-индикатор госслужащего».

Аппарат акима Зеленовского района

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю сердечную благодарность акимату Зе-

леновского с/о, коллективу учителей Зеленовской СШ, коллек-

тиву  учителей  гимназии  г.Уральска,  к/х  «Журавлев»,  медикам 

Зеленовской  СВА,  сестринскому  отделению  районной  больни-

цы, всем родным, друзьям, сватьям, соседям, всем,  кто был ря-

дом с нами в трудную минуту похорон Ахметова Г.З.

Спасибо за то, что Вы есть на свете. 

Здоровья и счастья

Вам и Вашим детям.

Пусть хранит Вас Аллах 

Низкий всем Вам поклон.Семья Ахметовых

Құттықтаймыз

!

Елбасының Жарлығымен белгіленген биылғы  сынақтың  негізгі  мақсаты  əр 

мемлекеттік  қызметкердің  атқарып 

жүрген  лауазымдық  қызметіне  кəсіби 

тұрғыдан  сəйкестік  деңгейін  нақтылау, 

тəжірибелерін шыңдау. 

Біліктілік  сынағынан  өту  барлық 

мемлекеттік 

қызметкерлерге 

міндеттелмей, 

кейбір 


тұлғалардың 

сынақтан  босатылуы  орынды  шешім. 

Мысалы,  зейнет  жасына  екі  жыл 

қалған тұлғалардың немесе бала күтімі 

демалысындағы  əйел  адамдар  мен 

14  жасқа  дейінгі  баласын  тəрбиелеп 

отырған  жалғыз  басты  аналардың 

босатылуы  олар  үшін  үлкен  қолдау 

деп  білемін.  Сондай-ақ  мемлекеттік 

қызметтің  «А»  корпусына  үміткерлер 

мен əкімшілік салада еңбек өтілі 6 айға 

толмаған  қызметкерлердің  босатылуы 

да əбден ойластырылған шешім.  

Сынақ 


туралы 

Ережеде 


қызметкерлердің  еңбек  демалысына 

кету,  біліктілік  арттыру,  қызметтік  іс 

сапарға  шығу,  тағылымдамадан  өту 

сияқты  жұмыстан  уақытша  қол  үзетін 

мерзімдері  де  ескеріліп,  сынақ  мерзімі 

2017 жылдың соңына дейін ұзартылған. 

Сынақ  тапсырмалары  да  бұл  жолы 

тіптен  өзгеше  құрылған.  Елімізде 

алғаш  рет  əлемдік  тағылымдамаға  сай 

тест  жүйесі  енгізіліп,  қызметкерлердің 

тұлғалық 

машығын 


анықтауға 

бағытталды. Мемлекеттік қызметкердің 

құзіреттілік,  психологиялық,  тұлғалық, 

мотивациялық 

қабілетін 

барынша 


терең  бағалауға  арналған  тест  жүйесі 

үлкен  жаңалық  болды.  Жаңа  сипат-

та  ұсынылған  жүйе  арқылы  біліктілік 

бағамы  нақты  айқындалып,  шынайы 

бағаланды.

Тұтас 


мемлекеттік 

саланың 


жауапкершілігін 

арттырып, 

қызметкерлердің  кəсіби  біліктілігін 

шыңдау 


мақсатында 

белгіленген 

сынақтың  ұйымдастырылуына  да 

үлкен мəн берілген. Ең бастысы сынақ 

мемлекеттік қызмет көрсету үдерісіне 

ешқандай  кедергі  келтірмеді.  Ал-

дын  ала  жасақталған  кестеге  сай  əр 

қызметкер  тест  сынағын  да,  комис-

сия  мүшелерінің  сұрақтарына  жауап 

беру  шарасын  да  еш  кедергісіз  тап-

сырды.  Тест  тапсыруға  белгіленген 

уақыт  та  əр  тапсырушының  өз 

біліктілігін  толықтай  дəлелдеуге 

жетті  деп  санаймын.  Ауқымды 

үрдістің  осылай  жоғары  деңгейде 

ұйымдастырылуының 

өзі 

сала 


мамандарының 

кəсіби 


дамуына, 

еркін 


ойланып, 

жауапкершілікті 

терең сезінулеріне ықпал ете алды. 

Сынақ 


барысында 

өз 


басым 

көптеген  тың,  жаңашыл  ақпараттарға 

көз  жеткіздім.  Бұл  мамандардың  тек 

өзі  айналысатын  ісімен  ғана  қалып, 

өз  саласымен  шектелмей  жан-жақты 

жетілуіне  зор  мүмкіндік  əрі  үлкен 

тəжірибе алаңы. 

Адамның  ұдайы  біліктілігін  сынау 

– оны алда кездесетін қиындықтардан 

сақтандыру  екенін  ескерсек,  біздің 

сала қызметкерлері алдағы күнде үнемі 

өздері ізденіп, кез келген сынаққа дай-

ын жүретін болады. 

Мұрат ЗАЛМҰҚАНОВ,

аудан əкімі аппараты басшысы

Оған БҚО  аграрлық  несиелендіру кор-

порациясы 

филиалының 

орынбасары  

Марат  Абдулов,аудан  əкімінің  орынба-

сары  Ринат  Шауенов,  мəслихат  хатшысы 

Рамазан  Ысмағұлов  қатысты.  Жиынға 

қатысушылардың  бірауыздан  қолдаған  

ұйғарымы  бойынша  жиналыс  төрағасы 

аудандық мəслихат депутаты Бейбіт Асанов 

күн  тəртібіндегі  қаралатын  мəселенің 

тақырыбы  жəне  келген  қонақтармен 

таныстырды.

Күн тəртібіндегі мəселе бойынша  «Батыс-

Шаруа»  несие  серіктестігінің  басшысы 

Нұрлан    Ақаев   2016 жылда    атқарылған 

ауқымды істерге  тоқталды.

- Шаруа қожалықтары «Сыбаға», «Құлан», 

«Алтын асық» бағдарламалары бойынша не-

сие  алып,өздерінің  шаруаларын  дөңгелетіп 

келеді. Бұл бағдарлама ауыл тұрғындарының 

жұмыспен  айналысуына  қолайлы  жағдай 

туғызуда.Олардың  белсенділіктеріне  оң 

жағдай  жасау  жəне  əл-ауқаттарын  арттыру 

мақсатында қолжетімді қаржымен қамтылып 

отыр.  Дегенмен  де  кейбір  шаруашылықтар 

мерзімінде 

пайыздық 

көрсеткіштерін  

қайтармағандықтан, қиын жəйттар де кездесіп 

қалады. Осындай қиындықтарға қарамастан, 

біздің  қызметкерлеріміз  заң  жүзінде  та-

лап  қойып,  кей  жағдайларда  сот  арқылы 

өндіріп алуға мəжбүр болуда. Ауылдың даму  

болашағы – шаруа  қожалықтары.  Алдағы 

уақытта  да  біраз  шаруа  тындырылады  де-

ген сенімдемін. Жалпы ауылдың болашағын 

шаруа  қожалықтарының    еңбегімен  бай-

ланыстырамыз.  Қаржыны  тиімді,ұтымды 

пайлансақ,- деді Нұрлан Бақтығалиұлы.

Жүздесу 


барысында 

бюджеттің 

орындалуына  бас  бухгалтер  Анна  Жо-

ламанова  кеңінен  тоқталса,  несиенің   

ауыл 

шаруашылығын өркендетуге 

бағытталған  жəй-күйі,  өтелген-өтелмегені 

қаншалықты  дəрежеде    екендігі  жөнінде 

несиелендіру бөлімінің меңгерушісі Сыдық 

Таджинов  түсіндіріп берді.

Сондай-ақ  БҚО аграралық несиелендіру 

корпорациясы бөлімінің орынбасары   Ма-

рат  Серікұлы    несиелерін  өтеген  шаруа 

қожалықтардың  «Іскер»  жəне  «Қанат» 

атты  жаңа  бағдарлама  бойынша  несие 

алып  кəсіптерін  кеңейтуге  мүмкіндіктері 

бар екенін де тілге тиек етті. 

Ал  шаруалар  өздерін  толғандырып 

жүрген 


сауалдарын 

қойып, 


керекті 

мəліметке қанықты.

Жиын соңында сөз алған аудан əкімінің 

орынбасары Р.Шауенов:  -Біз бүгін  «Батыс-

Шаруа»  несие  серіктестігінің  басшысы 

Нұрлан  Ақаевтың 2016 жылғы  жүргізілген 

жұмысына  есебін  тыңдап,  алдағы 

уақытта  да  атқарылатын  жұмыстарға 

қатысты жоспармен ой бөлістік. Бұл бір 

адамның ғана емес, баршаның еңбегінің 

арқасы. Осы  атқарылған жұмыстардың 

астарында  барлығыңыздың  еңбегіңіз 

бар. 2016 жыл  біздің  аудан  үшін  табы-

сты  жыл  болды.Биылғы  жылы  да    мол 

табыстарға кенелеміз деген үміт бар,- деп 

жиынды қорытты.Гүлжан  АЯЗБАЕВА

Аудан  орталығындағы  Қ.Аманжолов  атындағы  мектепте 

«Жалпы ұлттық келісімнің моделі - «Мəңгілік Ел» жалпыұлттық 

идеясын  жүзеге  асыруда  туристік-өлкетану  қызметінің  рөлі» 

тақырыбында бірыңғай педагогикалық кеңес өтті.

Кеңес


Құрметті аудан тұрғындары!

2017  жылдың 1 шілдесінен  бастап,  Қазақстан  Республика-

сында міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан əрі 

– МƏМС) жүйесін енгізуге байланысты жоспарлы медициналық 

көмек  тек  МƏМС  жүйесінде  жарналары    түсетін  азаматтарға 

ғана көрсетілетін болады.

Осыған  байланысты  қазіргі  уақытта  ауылдық  округтер-

де  азаматтардың  əлеуметтік  статусын  айқындау  жұмыстары  

жүргізілуде.

Бұл жұмыстар үйлерді аралап, тұрғындармен кездесу арқылы 

атқарылады.

Сонымен бірге əрбір азамат ауылдық округ əкіміне хабарла-

сып өзінің əлеуметтік статусын айқындауларына болады.

МƏМС жүйесінде əрбір азаматтың өз статусын айқындағаны 

аса  маңызды,  сол  себепті  əлеуметтік  статустарды  айқындауға 

ерекше назар аударуларыңыз сұралады.«Зеленов  аудандық  жұмыспен  қамту  жəне  əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі» ММ

Тел.: 8711-30-22-881, 8711-30-22-070Уважаемые жители района!

С 1 июля 2017 года в Республике Казахстан внедряется систе-

ма обязательного социального медицинского страхования (далее 

- ОСМС), при которой плановая медицинская помощь будет ока-

зываться только тем  гражданам, данные о которых поступают в 

систему ОСМС. 

В данное время в аульных округах идет работа по определе-

нию социального статуса граждан.

Эта работа проводится путем подворного обхода и встреч с 

населением.

Одновременно  каждый  гражданин  может  обратиться  к  аки-

мам аульных округов по определению своего  статуса.

Напоминаем, что в системе ОСМС очень важно, чтобы у каж-

дого гражданина был свой определенный статус, в связи с этим 

просим принять активное  участие  в определении социального 

статуса.


ГУ  «Зеленовский  районный  отдел  занятости  и  социаль-

ных программ»

Тел.: 8711-30-22-881, 8711-30-22-070

ЕНПФ - един-

ственная  организа-

ция,  которая  занима-

ется  привлечением  обя-

зательных 

пенсионных 

взносов,  обязательных  про-

фессиональных  пенсионных 

взносов  и,  по  выбору  самих 

граждан, может аккумулиро-

вать  добровольные  пенсион-

ные  взносы.  В  обязанности 

фонда входят учет индивиду-

альных  пенсионных  счетов 

вкладчиков и осуществление 

пенсионных  выплат  за  счет 

пенсионных накоплений.

Основными  задачами  и 

целями  создания  ЕНПФ  яв-

ляются:


-  надлежащий  учет  пен-

сионных  счетов  вкладчиков, 

контроль  их  состояния,  вне-

сение  своевременных  из-

менений,  связанных  с  есте-

ственным  движением  вклад-

чиков  (выезд,  достижение 

пенсионного возраста и т. д.) и 

проведение информационно-

разъяснительной  работы  по 

вопросам 

осуществления 

пенсионных  взносов,  инве-

стирования  пенсионных  ак-

тивов, пенсионных выплат;

-  отслеживание  инвести-

ционной  доходности  пенси-

онных активов;

-  осуществление  выплат 

пенсионных накоплений.Пресс-центр ЕНПФ

Вопросы


 о 

ЕНПФ


«Нұр Отан» партиясының бастамасымен қоғамда 

талай игі жобалар іске асырылуда. 

В  Казахстане  приказом  Комитета 

лесного хозяйства и животного мира МСХ 

РК от 24 ноября 2016 года введен запрет на 

охоту  в  период  с 16 февраля  по 14 июня. 

Так  же,  суточная  норма  добычи  одного 

вида птиц на одного охотника ограничена 

пятью  особями.  Таким  образом,  на  всей 

территории  республики  весной 2017 г.  не 

будет  охоты  на  уток,  а  также  на  тетерева, 

глухаря, вальдшнепа и на медведя. 

В  конце 2016 г.  Казахстанская 

ассоциация  сохранения  биоразнообразия 

(АСБК) совместно с Институтом зоологии 

МОН  РК  на  запрос  Комитета  лесного 

хозяйства  и  животного  мира  рассмотрели 

целесообразность  ограничения  весенней 

охоты, 


подготовив 

соответствующее 

Биологическое обоснование.

Почему  был  необходим  запрет?  В 

Казахстане  многие  охотники,  попав 

весной в угодья и пользуясь недостаточно 

строгим контролем за процессом охоты со 

стороны егерей, стреляют без разбора как 

самцов,  так  и  самок  всех  птиц,  включая 

запрещенных  гусей  и  даже  лебедей.  Это 

не  какая-то  особенность  казахстанских 

охотников - так происходит во всех странах; 

не случайно весенняя охота запрещена по 

всему  Евросоюзу.  Определены  основные 

причины запрета.

Во-первых, 

общая 

численность гнездящихся  и  пролетных  гусеобразных 

птиц  (куда  входят  лебеди,  утки,  гуси) 

в  области  снизилась  более  чем  вдвое  по 

сравнению с данными учетов прошлых лет.

Во-вторых, формирование брачных пар 

у  многих  видов  уток  происходит  ещё  в 

период зимовки, что создаёт угрозу гибели 

от  охоты  одного  из  партнеров  весной  и 

нарушает размножение.

В третьих, основное негативное влияние 

при весенней охоте оказывает даже не сам 

охотничий  пресс  как  таковой,  а  высокий 

уровень беспокойства в местах остановок 

и  гнездования  птиц,  заставляющий  их 

покидать угодья, мешающий размножению; 

при охоте на уток первыми уничтожаются 

наиболее  активные  селезни,  что  резко 

ухудшает размножение и генофонд видов.

Ну  и,  конечно  же,  невозможность 

обеспечить  эффективный  контроль  над 

соблюдением  правил  охоты  со  стороны 

контролирующих  органов  и  егерской 

службы  многих  охотничьих  хозяйств 

из-за  недостатка  штата,  транспорта  и 

прочих  причин;  при  осенней  охоте,  без 

ограничений  добычи  пернатой  дичи  по 

полу, это не так критично.

Так же весной гораздо выше риск заноса 

вируса  птичьего  гриппа,  который  имеет 

очаги  в  южных  странах  и  переносится 

перелетными птицами.

Запрет  весенней  охоты  в  Казахстане 

вызывает большие споры среди охотников. 

Рассмотрев 

несколько 

наиболее 

популярных  аргументов  противников 

запрета  весенней  охоты  и  представить 

ответы на них:

1.  Охотхозяйства  потеряют  доход  от 

весенней охоты и не смогут выполнять 

свои  функции,  в  итоге  вполне  могут 

закрыться. 

На  весеннюю  охоту  официально 

выделяется  лишь 5% от  годовой  квоты 

на  отстрел,  например,  уток.  То  есть 

законная 

доля 


весенней  охоты  в 

доходе  охотхозяйств 

минимальна; 

при 


этом  квоту  никто  не 

отнимает,  она  переходит  на 

осень.  Кстати,  ежегодно  из 37 

закрепленных охотничьих хозяйств 

области  только  на  территории 10-

15  угодий  производилась  весенняя 

охота, большей частью там, где утки 

скапливались на пролете в большом 

числе, то есть как раз на ключевых 

участках, 

где 

беспокойство абсолютно недопустимо. 

2.  Запрет  не  решит  вопрос 

сокращения  численности,  так 

как  в  охотхозяйствах  и  так 

нет  никакой  охраны,  пусть 

государство обеспечит охрану.

Можно привести один пример. В одной 

из  областей  РФ  с 1970 г.  по 1990 г.  была 

закрыта  весенняя  охота.  За  это  время 

численность  водоплавающих  птиц  в 

области увеличилась в 3,2 раза. Разговоры 

о  том,  что  в  охотхозяйствах  нет  никакой 

охраны,  звучат  часто.  Да,  охотхозяйства 

в  нашей  области  имеются  разные,  среди 

них  есть  очень  хорошие,  есть  слабые.  Но 

какая-то  охрана  есть  везде.  Государство 

охрану  обеспечивать  сейчас  просто  не 

должно - система охраны животного мира 

выстроена  так,  что  охота  разрешена  в 

закрепленных  за  пользователями  угодьях, 

то  есть  охотхозяйствах.  По  договору  с 

государством,  пользователи  обеспечивают 

положенное  число  егерей,  техники  и  т.п., 

и  отвечают  за  сохранность  животного 

мира.  Взамен  они  получают  право  на  его 

использование  в  пределах  выделяемых 

квот,  которые  зависят  от  численности 

видов. 

Никакой 


арендной 

платы 


государство не получает - только платежи 

за квоту. То есть схема такая: пользователи 

охраняют  и  используют,  государство 

контролирует  работу  охотхозяйств.  Если 

охотхозяйство  не  справляется  с  охраной 

-  угодья  изымаются  у  владельца  и 

передаются  другому,  который  сможет  все 

наладить. 3. 

Весенняя 

охота 

проводится 

испокон веков и нет никакого снижения 

численности дичи. 

В 

середине XX века годовая 

численность  водоплавающих  птиц  в 

Казахстане оценивалась в 50 млн. особей, 

то есть была втрое выше, чем в настоящее 

время. 

По 


оценкам 

специалистов, 

современная ежегодная общая численность 

гусеобразных  птиц  (лебеди,  утки,  гуси) 

у  нас  в  республике  в  настоящее  время  не 

превышает 14 млн.  особей,  против 33,7 в 

середине 1990-х гг., т.е. за 20 лет снизилась 

более чем вдвое.

В  2010 г.  в  Алматы  был  проведен 

Круглый  стол,  созванный  Комитетом 

лесного  и  охотничьего  хозяйства  по 

просьбам 

охотничьих 

организаций, 

обеспокоенных  падением  численности 

водоплавающей дичи. Участники отметили 

за  период  с 2008 по 2010 г.  уменьшение 

численности 

 

следующих групп 

гнездящейся  водоплавающей  дичи:  гусей 

– в 5-7 раз, уток на 20%;, лысухи на 25%. 

Тогда  же  было  рекомендовано  закрыть 

весеннюю  охоту  на  неопределенный 

период. 


4.  Охотники  лишатся  весеннего 

общения с природой.

Охотникам 

никто 

не 


мешает 

выехать  в  любимые  угодья  на  пикник 

с  фотоаппаратами,  насладиться  весной 

и  лицезрением  птиц.  Они  могут  также 

поучаствовать 

в 

биотехнических мероприятиях - помочь поставить плотики 

для  гнездования  уток  и  т.п.  Они  могут 

тем  самым  помочь  охотхозяйствам,  в  том 

числе  заплатив  за  посещение  угодий, 

за  пользование  кордонами  и  поддержав 

охрану.  Время  нормальной  охоты - после 

окончания сезона размножения.

В. ЧЕСНОКОВ,

старший егерь ОООиР 

Зеленовского района ЗКО

Стоп кражам!

КЛА

ПАН

  “Auyltynysy”       

ст

р

 

 C

M

Y

K

 

3

7 апреля 2017 года

6

7 сəуір 2017 жыл

Мемлекет зейнетақы жинақтарының 

сақталуына кепілдік бере ала ма?

Сұрақ сізден, жауап бізден   «Іріткі  салғысы

келетіндерге  жол

Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 411.63 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет