Асық ойыны біртіндеп дамып ке леді. Ол әсіресе бас қаламыз Ас танада кең өрісжүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата07.03.2017
өлшемі0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Асық ойыны біртіндеп дамып ке  леді. 

Ол әсіресе бас қаламыз Ас танада кең өріс 

ала бастады деп айтуға әбден болады. Бұл 

рет те біз өз тарапымыздан асық ойын да-

рының кең таралған негізгі түр 

 

лерінің 


ережесін жазып, осы мә 

се 


ле 

ні жақсы 

білетін, айтып-жазып, жа на шыр болып 

жүрген адамдардың қа тысуымен бірнеше 

талқылаудан өт кіздік. Осы ереже бойынша 

Аста 


на қалалық спорт басқармасы екі 

жыл  дан  бері  асық  ойындарын  өт кі  зуді 

қолға алды. Расы керек, асық ойын  дары 

бұған дейін де Наурыз ме ре ке сінде анда-

санда өткізіліп тұ ратын, бі рақ ұйымдастыру 

және тағы басқа мә селелердің ақсауы се-

беп ті оған аса кө ңіл аударылмай, көп шілік 

жұрттың да назарына іліге бер мейтін. ЖОҚ

– Қазақтың ұлттық асық ойыны 

өз деңгейінде насихатталып, дамып 

жат қан жоқ. Олай дейтінім, былтыр 

жә не  биыл  Астана күні мерекесінде 

елор дамызда асық ойынынан үлкен 

жарыс өтті. Оған дейін, он шақты 

жыл бұрын Қостанай облысында бір 

жа рыс ұйымдастырылды. Одан өзге 

рес публика деңгейінде асық ойыны 

өт кізілді дегенді көргенім жоқ.

Яғни асық ойыны ұлттық спорт 

дә режесіне көтеріле алған жоқ. Оны 

бүгінгі жастардың көпшілігі білмейді. 

Ал асық ойынын көтеріп, дамыту 

қа 


жеттігін кезінде Батыр Бауыржан 

Момышұлының өзі айтып: «Асық 

ептілікке, мергендікке баулиды.  

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Степан ХМАРА, 

украиналық саясаткер: 

– Лужковты аз уақытқа біздің 

Лукьяновқа отырғызып, украина-

лық зэктер оған «салт-дәстүрді» 

үй 

ретсе... Содан кейін өзінің тари хи отаны – Сібірге айдап жі-

беру ке рек.(www.ura-inform.com сайтынан) 

(Ю.Лужковтың Севастополь мен 

Қырымға қатысты мәлімдемесіне 

қатысты айтылған)

№125 (351) 

28 шілде

сәрсенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Сейіт КЕНЖЕАХМЕТҰЛЫ, 

жазушы, этнограф: 

Жомарт САБЫРЖАНҰЛЫ,

ҚР құрметті спорт қайраткері, доцент:

4-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Қаражар қабірі – 

тарихтың тамыры

Түсті, түсті, 

тариф түсті

Автожолда 

алаяқтар жүрАсық ойыны ұлттық спорт деңгейінде дамытылып жатыр ма?

Асық ойыны халқымыздың тұрмыс-салты мен 

мәдениетінің ажырамас бөлігі, ұрпақ тәрбиесінің бір 

құралы іспетті болған еді. Халқымыздың «асығың 

алшысынан түссін» дейтін жақсы тілегі, «қой асығы 

демегін, қолыңа жақса, сақа ғой» деген сынды 

нақылдары – соның айғағы. Асық ойындары үйде оты-

рып ойнайтын, далада ойнайтын түрлеріне қарай бала-

лардың қимыл-қозғалысын, шапшаңдығын жетілдіріп, 

ептілікке, мергендікке, жылдамдыққа баулиды. Оның 

көпшілік болып немесе жеке-дара ойнайтын да түрлері 

бар. Яғни бұқаралық спорттың бір саласы ретінде дамып 

кетуге әлеуеті зор. Сөйте тұра, кезіндегі солақай 

саясаттың кесірінен мемлекет тарапы нан дұрыс көңіл 

бөлінбеуі себепті кенжелеп қалды. Тіпті ұмытылып кете 

жаз дады. Ал қазір ше? Асық ойыны еліміз де жалпы ұлт-

тық деңгейде дамытылып жатыр деп айта аламыз ба? 

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,38

191,40

4,87

21,75

1,30

10525,43

1486,60

1465,62

77,85

1184

ДЕР


Т

Тағы да қырым 

қанды безгегі 

Облыстық мемлекеттік санитарлық эпиде миоло-

гиялық қадағалау департаментінің мәліметінше жыл 

басынан бері кенеден келетін кеселден 16 адам зардап 

шексе, оның үшеуі көз жұмды. Қазығұрттық тағы бір 

адам көкала жұқтырған болуы мүмкін деген күдік бар. 

Әзір ге ол расталған жоқ. 

Шора БОСТАНОВ, облыстық МСЭҚД аса қауіпті 

аурулар бөлімінің меңгерушісі:

– Өткен қыс жылы болғандықтан кенелер ерте 

оянып, адамдарға шабуылдай бастады. Шілденің 

23-і күнгі мәлімет бойынша, үстіміздегі жылы кене 

шаққандар қатары 12 856 адамға жеткен. Ал аса 

қауіпті инфекциялар зертханасында тексерілген 

43 651 кененің 113-інен қауіпті жұқпалы аурудың 

қоздырғыштары табылды.  

Осы тұста айта кетейік, кенелерге қарсы дәрілеу 

жұмыстарының екінші кезеңі басталып, бүгінге дейін 2 

723 мың ірі және ұсақ мал мен 927 176 жылқы, түйеге 

бүрку жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ 6 925 695 

шаршы метр мал қоралар дәріленіп үлгерді. Десек те, 

жыбырлаған кененің түгелдей «жан тапсыруы» мүмкін 

болмай отыр. Әсіресе Ордабасы ауданында кенелердің 

«белсенділігі» тым жоғары. 

  

Шадияр МОЛДАБЕК, Оңтүстік Қазақстан облысы 

МЕДИА-САЯСА

Т

ДАТ!

6-б

етте

Уәлихан ҚАЙСАРОВ:

Ақтөбе Ресейдің жері ме?

Жақында 

Ақтөбедегі 

5-мөл текаудан 

маңындағы көпірге 

көтерілер тұста 

«Ресейге хош 

келдіңіздер!» деген 

керме пайда болды. 

Кез келген адамға 

бұл Қазақстан 

емес, Ресейдің жері 

деп көзге шұқып 

тұрғандай әсер 

қалдырады екен. 

Тіпті көңілге саяси 

астары бар жарнама 

емес пе деген күдік 

те ұялатады. 

Ордабасылық 57 жастағы әйел 14-шілде 

күні орталық аудандық ауруханаға түскен. 

Араға екі күн салып жағдайы нашарлаған 

оған дәрігерлер тарапынан қырым қанды 

безгегін жұқтырған деген күдік туады. 

Өкінішке қарай, шілденің 21-і күні күдік 

расталды. Бүгінде сырқатпен байланыста 

болған 28 адам медициналық бақылауға 

алынды. 

Жалғасы 4-бетте

Жаһандық дағдарысты 

еңсерген жарты жыл

АҚШ, Еуропалық одақ секілді батыстың ал-

пауыт елдері жаһандық дағдарыс дауылынан 

кейін гі құлдырау қарқынын айтарлықтай бә-

сең детуге ғана шамасы жетіп жатқанда, еліміз 

кері сінше экономикалык өрлеуге бет бұрып ке-

ле ді. Әлемді әбден әбігерге салған дағдарыстан 

соң бұндай жетістікке қол жеткізу оңай шаруа 

емес. Экономиканы сауықтыру жолында барын 

са лып баққан қазақ Үкіметіне аз уақыттың ішін-

де талай шаруаны еңсеруге тура келген. 

Жалғасы 2-бетте 

Кеше Үкімет 2010 жылдың бірінші жар-

ты жылдығы  бойынша  қорытын ды ларды 

жария етті. Жылдың басында кейбір сая си 

сәуе гейлер ел экономикасының одан әрі 

құл дырай түсетіні туралы болжамдар жаса-

ған болатын. Соған қарамастан, еліміз 

2010 жылдың алғашқы жартысын жетістік-

тер мен игеріпті. Экономикалық даму және 

сауда министрі Жанар Айтжанованың 

мәліметіне қарағанда, жекелеген салалар 

бойынша ілгерілеушіліктер көңіл қуантар-

лық. «2010 жылдың бірінші жартыжыл ды-

ғына елдің халықаралық қорларының кө-

лемі 5,7 млрд. АҚШ долларына өсіп, 53,1 

млрд. АҚШ долларын құрады. Соның ішін-

де ұлттық қордың активтерінің көлемі 26,5 

млрд. АҚШ долларына жетті», – дейді Эко-

но 

микалық даму және сауда министрі Жанар Айтжанова.

Кенесарының 

түбіне жеткен Ресей 

патшалығы емес, 

қазақтың өзі

Бүркіт НҰРАСЫЛ

Ақтөбелік тұрғындардың намысына 

тиіп, ашуын оятқан кермедегі жазу – Ресей-

дің жинақ банкінің жарнамасы. Ресейдің 

жинақ банкі бұл жарнаманы «Ресейге хош 

келдіңіздер!» деп неге атап, қандай мақ-

сатпен қала көшелеріне іліп жатқаны бел-

гісіз. Көшелердің бәріне осындай кер мелер 

ілініп, баннерлер тұрғызыла берсе, сырттан 

келгендер ғана емес, жергілікті тұрғындар 

да бізді Ресейдің жаулап алғаны ма деп 

ойлап қалуы ғажап емес. Жергілікті биліктің 

қайда қарап отырғаны белгісіз. Ақшасын 

төлесе болды, не ілінсе де көз жұмып отыра 

бере ме?

Қазақтың намысына тиетін шала-жан-

сар аудармаларды қойғанда, төбемізге 

көтеріп, мақтанатын батырларымызды да 

мазаққа айналдыратын жәйттерге дейін 

кездесіп жатады. Мәселен, Ақтөбенің орта-

лық көшесіне Бауыржан Момышұлының 

үлкен суреті ілініп, қуанып қалған едік. 

Бауыржан батырмен қатар орыстың модель 

қызының суреті ілінген сәтте қуанышымыз 

су сеп кендей басылып қалды. Тізе берсек, 

осындай орынсыз жарнамалар қала ішінде 

самсап тұр. Тезірек қолға алып, жөнге 

келтірмесек, ертеңгі күні кеш болары сөз-

сіз.

Соңғы уақытта Ресей жинақ банкінің жарнамасына қатысты наразы топтың 

қатары көбейді. Өйткені жарнаманың 

мәнін, мазмұнын саралайтын уәкілетті 

орган жоқ болып шықты. Жарнаманы ілуге 

орынды қалалық әкімдік белгілеп, рұқсат 

береді, тек ақшасы төленсе болғаны. Сәу-

лет басқармасы жарнама ілінетін орынның 

қауіп сіздігін қарайды. Ал жарнамадағы 

мәтін дердің, суреттердің саяси астар ла-

рына, сапасына назар аударатын ешкім 

жоқ екен. 


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№125 (351) 28.07.2010 жыл, сәрсенбі          www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ БЮРО

 

?Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Аштық жариялау қайдан шықты?

Қамбасын кітапқа толтырған халықтар

Адам басына шаққанда кітап қоры бойынша 

посткеңестік елдер әлемде көш бастап тұр деп естіп 

едім. Бұл рас па?

Мереке БЕЙСЕБЕК, Алматы

Бұл – осыдан 10-15 жылғы 

көрсеткіштер. Қазіргі жағдай 

өзгерген. ЮНЕСКО-ның Ста-

тистика институтының мәліметі 

бойынша, әлемде адам басына 

шаққандағы кітап саны бойынша 

Гүржістан мемлекеті көш бастап 

тұр. Бұл мемлекетте бір мың 

адамға шаққанда 16 335 кітап-

тан келеді. Екінші үшінші орын-

дарға Монако (мың адамға 9 

781 кітап) және Лихтенштейн (4 

968) елдері кіреді. Алғашқы 

ондыққа сондай-ақ Сан Марино 

(3 704), Исландия (2 831), 

Армения (2 295), Эстония (1 

714), Люксембург (1 707), 

Литва (1 601) және Македония 

(1458) енеді. Британия мем-

лекеті – 30, Германия 31-орында 

тұр. Бұл тізімде Қазақстан 41-і 

орында екен. Зерттеу мәліметі 

бойынша, Қазақстанда бір мың 

тұрғынның басына 249 кітаптан 

келеді. Қазақстаннан кейін 42-

ші болып Италия тіркелген. Бір 

қызығы, әлемнің дамыған ел-

дері болып есептелетін Жапония 

(59-орында), АҚШ (92-орын-

да) кітап саны жағынан өте тө-

менгі көрсеткішке ие. Постке-

ңестік елдерден Беларусь 19 

орында, Украина – 55, Мол-

дова – 21, Қырғызстан 22-

орын да  тұр. Аштық жариялауды саяси күрес деп түсінетіндер 

бар. Жалпы аштық жариялап қарсыласу қай 

заманнан басталады?

Жанар СЕГІЗБАЕВА, Алматы

Деректерге сүйенсек, топта-

сып ашығу ең алғаш рет XII ға-

сыр да қазіргі Үндістан жеріндегі 

Гокул ғибадатханасында орын 

алған екен. Ғибадатхана бас-

шы лығының шешіміне нара зы-

лық ретінде өткізілген бұл жиын 

уақ ыт өте келе саяси қарсыласу 

тү ріне айналып кеткен. Аштық 

жа риялаудың бірнеше түрі бар. 

Кә дімгі ашығу – барлық жейтін 

та 

ғам 


нан бас тарту. Құрғақ 

ашы ғу – тамақ пен суды татып 

ал мау. Жартылай ашығу – су-

дан басқасын ішпеу. Аштық жа-

риялау тек қана саяси ахуалға 

байланысты орын алмайды. 

Оған экономикалық, әлеуметтік 

және жеке бастың жағдайлары 

да себеп болады. 

Жаһандық дағдарысты 

еңсерген жарты жыл

ҮКІМЕТ


САР

АП

Мемлекеттік тілдің мерейін арттыратын механизмдер

САЯСИ ТІЛ ТҰҒЫРЫН БИІКТЕТСЕК... 

Еліміздегі мемлекеттік тіл мәселесінің 

саяси реңкінің барған сайын қоюлана түсуі 

заңдылық. Толғауы тоқсан, нәзік тіл 

мәселесіне сауысқандай сақтық танытып 

бақтық. Басқаны қайдам, еліміздегі тіл 

саясаты өте пассивті жүзеге асып жатқаны 

көпшілікке мәлім. Билік тілі рөлін орыс тілі 

ойнап, билігі жоқ тілдің күйін қазақ тілі 

кешіп жатқанын ішіңіз сезетін болар. Ғы-

лым да саяси тіл деген ұғым берік қа лып-

тасқан. Қазақ тілі мемлекеттік тіл бол ға-

нымен, оның шынайы өмірде саяси тіл 

функ циясын, мәселен, құжаттық-ресми тіл 

мін детін атқаруына бірқатар қиындықтар 

кедергі келтіріп отыр. Пушкин заманында 

сөздік қоры 40 мыңға жуық болған орыс 

тілі бүгінде 180 мыңға дейін толықты. 

Әри  не, бұл туралы деректер нақты емес, 

әр қалай болып келеді. Тіл білімі институты 

тілді дамыту бағдарламасы аясында тұң-

ғыш рет қазақ халқының тарихында 150 

мың қазақ сөзі қамтылған 15 томдық қа-

зақ тілінің түсіндірме сөздігін жарыққа шы-

ғар мақ. Шындығында, қазақ тілінің сөздік 

ро па лық тәжірибеге негізделіпті. Онда А1, 

А2 деңгейлері тілді қарапайым дәре же де 

меңгеруді, В1, В2 деңгейлері өз бе тін ше 

сөй лесетіндей дәрежеде меңгеруді, ал С1, 

С2 деңгейлері мемлекеттік тілді әдіс керлік 

деңгейде, яғни еркін деңгейде мең геруге 

бағытталған.  Аталған  стандарт тар ды  білім 

берудің барлық деңгейлерінде мектепке 

дейінгі, мектептегі, ЖОО-ларда, одан 

кейінгі білім беру жүйесіне енгізіледі.

Дүйсенбі күні Үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде отыздан 

астам шетелдің тіл саясатындағы тәжірибелерінің негізінде 

мемлекеттік тілдің қолданыс аясын барынша кеңейтіп, 

терең дамыту мақсатында әзірленген «Тілдерді қолдану мен 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасының» жобасы талқылауға ұсынылды. Бұдан 

бұрынғы осындай бағдарлама 2001-2010 жылдарды қамтыған 

еді. Әлбетте, жұртшылық ортасында бір ай көлемінде талқылауға 

ұсынылатын бағдарлама жобасының озық тұстары жоқ емес. 

Жаңа бағдарлама жобасы тілдің қолданыс аясын кеңейтудің 

соны механизмдері жөнінде ойласуға мүмкіндік берері сөзсіз. 

қоры бұдан әлдеқайда бай екені анық. Со-

ған қарамастан әлемдегі тілдердің ара-

сын да аса бай саналатын қазақ тілінің бо-

ла шағына, оның орасан зор потенциалына 

күмән мен қарайтындар жоқ емес. Бұл жай 

күмән мен қараушылық қана емес, санаға 

та ңыл ған жалған стереотип. Сол жаңсақ 

сте реотиптің, жалтақ психологияның кесі-

рінен 63,6 пайыз қазақтың құндылығы әрі 

құ қығы тапталып жатқанын неге жасырып 

қа 


луымыз керек? Мәдениет министрі 

М.Құл-Мұхаммед айтқандай, «аудар ма-

шы  лар мен тіл саясатын дамытып жатыр-

мыз» деген көзбояушылықтан, штатында 

дирек то ры мен бухгалтері ғана бар жеке 

ұйым дар  дың демпинг арқылы қазақ тілін 

оқыту тендерін ұтып алып, мемлекеттік 

тілді үй рену идеясына нұқсан келтіруін 

үзілді-ке сіл ді тыятын кез жетті. Қазақстан 

тәуелсіздік ал ғалы 20 жылдан бері тіл 

үйренбей жүре бере 

тін Ресейдің 

губерниясы емес қой. Елі мізге келіп-кетіп 

жүрген шетелдіктер қазақ  ша тіл сындырып 

үлгеріп жүргенде, ата-бабасынан 

Қазақстанда тұрып жатқан азаматтардың 

мемлекеттік  тілді  меңгер меуі  не  ешқандай 

сылтау болмауға тиіс.ТІЛ ТАҒДЫРЫНА ЖАУАПТЫ 

БАҒДАРЛАМА НЕ БЕРЕДІ?

Қазақстан халқын 95 пайыз қазақша 

сөйлетуге  бағытталған  бағдар ла ма ның  не 

берерін алдағы он жыл көрсете жа тар. 

Жалпы онжылдық бағдарламаны іске 

асыру үш кезеңге жоспарланған. Бірінші 

кезеңде 2011-2013 жылдары қажетті нор-

мативтік-құқықтық базаны, оның ішінде 

«Мемлекеттік тіл туралы» Заңның жобасын 

әзірлеу және мемлекеттік тілді меңгеру 

мәселесі бойынша міндетті талаптар қо йы-

латын мамандықтардың тізбесін енгізу 

және бағдарламаны жүзеге асыруды қолға 

алу болжанып отырса, екінші кезеңде 

ұйым  дастырушылық  және  әдіснамалық 

жұ мыс кешенін жолға қоюды көздейді. Ал 

үшінші кезеңде іс-шаралар тиімділігінің 

жүйе  лі мониторингі мен бағдарлама инди-

ка торларын бақылау арқылы қол жеткен 

нәти  желерді мемлекет өмірінің барлық 

саласына берік орнықтыру жүзеге асырыл-

мақ. Бағдарламада ұсынылған тіл меңгеру 

әдіснамасының алты деңгейлі жүйесі еу-

Сондай-ақ жыл басынан бері инфля-

ция деңгейінің төмендеу үдерісі байқалған. 

Егер инфляция қаңтар айында 1,4 пайызды 

құраса, шілдеде 0,2 пайызға дейін төмен-

де ді. «Жыл басынан бергі жалпы инфляция 

дең гейі 4,4 пайызды құрады. Экономи ка-

ның нақты секторының өсуі көрінісінде 

екін ші деңгейлі банктерде депозит базасы 

ке ңейді, сондай-ақ экономиканы несиелеу 

кө лемінің баяулап қалпына келуі бас тал-

ды», – деп атап өткен ол жалпы ішкі өнім 

кө лемінің 8 пайыз деңгейінде болып отыр-

ғанын тілге тиек етті. ОТАНДЫҚ ӨНДІРІС 

ОМАЛЫП ОТЫРҒАН ЖОҚ

Жарты жылды табысты игерген саланың 

бірі – машина жасау өндірісі. Мұндағы өн-

діріс көлемінің өсімі бірінші жарты-

жылдықта 67,8 пайызды құрады. Химия 

өнеркәсібі – 67,5, мал шаруашылығы  3,3 

пайызға артқан. Осыған байланысты ауыл-

шаруашылық өнім өндірісі 3,1 пайыз дық 

өсімге қол жеткізген. Негізгі капиталға са-

лынған инвестициялар көлемі 2009 жыл-

ғы деңгейден 4,8 пайызға төмен болып ты. 

Бұған шетел инвесторлары мен не сиеге 

алынған қаражаттар есебінен жүзеге 

асырылатын инвестициялар көле 

мі 

нің 


қысқаруы себеп болса керек. Айт жанова 

ханым сырттан тартылған инвести 

ция-

лардың үлесі 2009 жылы 42,6 пайыздан 27,6 пайызға, сондай-ақ несие ге алынған 

қаржылар 9,8 пайыздан 7,4 пайызға дейін 

төмендегенін атап өтті. «Ин вес тициялар 

көлемі өңдеу өнеркәсібі, сауда, көлік, 

қойма, қаржы және сақтан дыруда өткен 

жылдың бірінші жартысымен салыс-

тырғанда төмен болды. Өз кезегінде жалпы 

инвестиция құрамында кәсіпорын дар дың 

өз қаражаттарының үлесі артып, 45 

пайызға жетті. Осы уақыт аралығында 

инвестициялардың ауыл шаруашылығында 

– 40,2 пайызға, өнеркәсіпте – 27,7 пайыз-

ға, құрылыста – 39,8 пайызға, элек-

трэнергиясы саласында 54,8 пайызға өсуі 

байқалды», – деп атап көрсетті.

ЖӘМІШЕВ НЕ ДЕЙДІ?

Ал қаржы министрі Болат Жәмішев 

2010 жылдың бірінші жартысында корпо-

ра 


тив 

 

тік табыс салығы 101,3 пайызға орын далғанын айтты. Бұл жетістікке еліміз 

бір жолғы түсімдерге және аванстық төлем-

дер дің ұлғаюына байланысты қол жеткіз-

ген. Қосымша құн салығы 303,1 млрд тең-

ге көлемінде болды. Оның ішінде ішкі өн-

діріс тауарларына салынатын ҚҚС 139,7 

пайыз ға атқарылды. Бұл жетістік Алматы, 

Астана қалалары мен Павлодар облыс та-

рындағы түсімдер есебінен қалыптасты», 

– деп жымиып алған Жәмішев 2010 жыл-

дың бірінші жартысында мемлекеттік бюд-

жетке 2036,7 млрд теңге түскенін мәлім 

етті. Оның айтуынша, жартыжылдықтағы 

кіріс тердің өткен жылдың осы кезеңімен 

салыс тырғанда 19,6 пайызға, ал салық 

түсім дері 1081,4 млрд теңгеге, яғни 106,7 

па йыз  болған. 

ЖҰМЫССЫЗДЫҚ 

ДЕҢГЕЙІ ДЕ ҚЫСҚАРҒАН

Үкімет отырысында еңбек және халық ты 

әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әб-

діқалықова ханым да жақсы жаңалық тары-

мен көзге түсті. Өнеркәсіп өндірісі бірін ші 

жартыжылдықта өткен жылдың осы кезеңімен 

салыстырғанда 11 пайызға өскен. «Еңбек на-

ры  ғындағы  белсенді  ша ра ларды  іске  асыру 

ж 

ұмыс 


сыздық ауқымын қысқартуға жол 

ашты. Ағымдағы жылғы сәуірдің 1-інен бас-

тап бюджет саласы қыз мет керлерінің жала-

қы сын есептеу үшін қолданылатын базалық 

лауа зымдық жалақының мөлшерін 10 890 

тең геден 13 613 теңгеге арттыру арқылы 

бюд жет сала сы қызметкерлерінің жалақысы 

25 пайызға ұлғайды. Бұл үшін 1,4 миллион 

бюд жет саласының қызметкерлеріне мем ле-

кеттік бюджеттен қосымша 53,8 млрд теңге 

қар жы бөлінді», – деген министрдің кел тір ген 

де ректеріне қарағанда, ағымдағы жыл дың 

ба  сында жұмыссыздар саны 524 мың адам, 

жұ  мыссыздық деңгейі 6,3 па йыз болса, жыл-

дың екінші тоқсанында жұ мыс сыздардың 

саны 504 мың адамға дейін, жұмыссыздық 

дең  гейі 5,8 пайызға дейін қысқарған. «Жұ -

мыссыздықты төмендету тиісінше эконо ми -

камен айналы сатын дардың қатарының өсуі -

мен сипатта ла ды. Өткен жылдың осы кезе  ңі-

мен  салыс тыр ғанда  ағымдағы  жылдың  екін   ші 

тоқса нын да  жұмыспен  қамтылған  ха лық  тың 

са ны  213  мың  адамға  көбейіп,  8,1  мил      лион 

адамды құрады», – деді Гүлшара ха ным. БАТЫСҚА ЖӨНЕЛТІЛЕТІН 

АСТЫҚ ДАЙЫН

Қысқа мерзім ішінде талай шаруаның 

күрмеуін келтірдім деп ортаға шыққан ауыл 

шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев 

еліміздің батыс өңірлеріндегі құрғақшылық 

салдарының алдын алу үшін солтүстік 

аймақтардан 400 мың тонна астық жет-

кізілетінін айтты. «Өткен аптада осы мәселе 

бойын ша арнайы комиссияның отыры сы 

өтті. Осыған байланысты солтүстік аймақтар-

дан еліміздің батыс облыстарына 400 мың 

тонна астық жеткізілетін болды. Осы арқылы 

біз толықтай батыс аймақтар ды астықпен 

қамтамасыз етеміз», – деп атап өткен министр 

құр ғақ  шылықтан  зар дап  шеккен  ауылшаруа-

шылық тауарларын өндірушілерінің қарыз да-

рының өтеу мерзімін ұзарту мәселесі қарас-

ты рылып жатқанын айтып қалды. Бұл жұмыс-

пен қазір «ҚазАгро» айналысуда. «Оған қо-

сым  ша азық-түлік корпорациясы батыс өңір-

лерде арнайы тұқым қорын даярлап жатыр. 

Бұл шаралардың барлығын іске асы ру құр-

ғақшылық салдарын төмендетуге бағыт талып 

отыр», – деді бас диқан.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет