Қарап отырсақ, еліміздің әртүрлі аймақтарында экологиясы


қарамастан, ішкі істер органыжүктеу 0.61 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата11.01.2017
өлшемі0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

қарамастан, ішкі істер органы 

қызметкерлері тарапынан осы 

заңдылықтар бұзылуда. 

Атырау облыстық прокуратурасының 

тергеу заңдылығын қадағалау және 

анықтау басқармасының бастығы Нұрлан 

Құлыбаевтың айтуынша, бұл изолятор-

ларда су құбырлары мен санитарлық-

техникалық тораптар жоқ. Оған қоса, 

өрт ке қарсы қондырғының орнатылма-

ғаны, жалпы адам төзбейтін жағдайы 

уақыт ша  ұстау изоляторын жабудан өзге 

амал қалдырмаған. Облыстық прокура-

тура өкілдері осы екі аудандағы уақытша 

ұстау изоляторларының материалдық-

тех икалық жай-күйін жақсартуға Атырау 

ОІІД-не тапсырма берген. 

Нарғыз ҒАБДУЛЛИНА,

Атырау облысы

Аймақтың барлық 

аудандарындағы уақытша 

ұстау изоляторының жағдайы 

сын көтермейтін деңгейге жетіп 

отыр. Жылына екі мәрте оларды 

арнайы тексеріп отырған арнаулы 

құрылымдар Индер және 

Құрманғазы аудандарындағы 

ІІБ-не қарасты уақытша ұстау 

изоляторын кезекті тексеруден 

кейін жауып тастады. 

Балықшылардың сөзіне қарағанда, 

шаяндар бұл аудандағы су тоғанында 

осыдан шамамен 16 жыл бұрын пайда 

болған. Осы аралықта олар шаяндардың 

жаппай қырылуын алғаш көрген. Ал 

инспекция мамандары мұндай құбылыс 

осыдан тура 40 жыл бұрын болғанын 

айтты.

Әлем МӘДИ, 

Семей

Себебі өнеркәсіп орындары төлейтін 

айыппұл көлемі жетпеуі мүмкін. Үшін-

шіден, қоршаған ортаға залалын тигізіп, 

экологияны бүлдіретін компаниялармен 

арадағы келісімшарттарды қайта қарау 

керек. Өйткені бізде бұрындары тек өн-

дірісті арттыруға күш салып, ал табиғат-

ты сақтау мәселесіне айтарлықтай көңіл 

бөлінбей келді. Шыны керек, ауаның, 

судың, топырақтың ластануы халықтың 

ден саулығына қалай әсер ететіндігі на-

зардан тыс қалды. 

жоғалады, соны қалпына келтіруге қан ша 

қаржы бөлінеді. Одан кейін судың ласта-

ну жағдайлары көп кездеседі. Он да суды 

тазалауға қаржы бөлінеді. Сол сияқты 

өзге де әртүрлі жұмыстарға жұмсалуы 

керек. Сондай-ақ экология  лық төлем-

дерден жиналған қаражат суды, кәріздер 

жүйесі мен қатты тұрмыстық қалдықтар 

полигонын тазартуға жұм салуы тиіс. Бұл 

да — өте маңызды проблема. Әрине, 

экологиялық проблемаларды тек айып-

пұл салумен шешу мүмкін емес. Бірақ ол 

басқа әңгіме.Басы 1-бетте

Елдар ӘЛІМБЕТОВ, 

«Тәртіп» АҚ қоқыс шығару 

компаниясының қызметкері:

– Қаланың қоқыстан арылма-

уы Алматы халқының өзінен болып 

отыр. Мысалы, көршілес өзбек елін-

де ағайындар таңертең тұрып, шай 

ішпестен алдымен ауласын сыпы-

рып, су сеуіп қояды. Ал бізде көшеде 

жүрген қыз-жігіттер қолдарында 

сусыннан босаған шөлмегін кез кел-

ген жерге лақтыра салады. Мәселен, 

бүгінге дейін орнатылған үш мыңға 

жуық жәшіктің 650-ін бұзақылар 

бұзып кеткен. Қала халқының тазалық 

мәдениеті әлі қалыптаспаған. Тіпті 

кейбіреулері қоқысты терезелерінен 

тастай салады. Онысы қоқыс жәшігіне 

түспей, тал-дарақтарда ілініп тұрады. 

Қоқыс жәшіктің ішінде емес, сыртын-

да шашылады. «Неге бұлай?» десең, 

«бомждар шашып кеткен шығар» 

дейді. Оның барлығы жалған. Тіп-

ті кейбір тұрғындар көлігімен келіп, 

қоқысты терезесінен лақтырады. 

Түсіндіріп айтсаң, «жарайды» дейді 

де, қайтадан бұрынғы әдетіне са-

лады. Сондықтан тұрғындар ара-

сында түсіндірме жұмыстарын ұдайы 

жүргізіп отыруымыз қажет. Егер 

тұрғындар қоқыстарын жәшіктің іші-

не салатын болса, тазалыққа үлкен 

мән беретін болса, мұндай мәселелер 

туындамас еді. Сондықтан тазалықты 

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то

)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№110 (336) 2.07.2010 жыл, жұма                 www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

ЕЛОРДА

? Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

ДЕРЕК


БАЙЫП

Серік ЖҰМАБАЕВ

Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

Жаңа қала қалай салынды?

Астана — қазағы көп қала

АСТАНА ДЕМОГРАФИЯСЫ

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев Сенат 

де путаттарымен кездескен кезіндегі сөй-

леген сөзінде: «Ақмола қаласының Қазақ-

стан экономикасына берері бір процент еді. 

Енді қазір жалпы өнім 20 есеге өсті. Хал қы 

үш есеге өсті. Мұнда қазақ халқының үлесі 

басқа қалаларға қарағанда басы мы рақ. 

Яғни Қазақстандағы қазағы көп қала ның 

біреуі Астана болды», – деген бола тын. 

Астана қалалық статистика департаменті 

мамандарының айтуынша, соңғы сәуір 

айының мәліметі бойынша мұнда 694 122 

адам нақты тіркелген екен. Ал бас қалада 

тір кеуде тұрмағандар мен шетелден келіп 

жұ мыс істеп жатқан азаматтарды қосқанда, 

көр сеткіштің бұдан да көп болатыны 

сөзсіз. 

Жанар СЕРІКБАЙҚЫЗЫ, Астана қаласы 

Статистика департаменті әлеумет және 

демография басқармасының бастығы:

– Астананың халқы қазірдің өзінде 

700 мыңға тақап қалды. Қаланың ау-

ма ғы да кеңейіп келеді. Бұл дегеніміз 

– халық санының артқандығын көр се-

те ді. Бұрын екі аудан болса, қазір Есіл 

ау даны қосылды. Жалпы, Астанадағы 

ер адамдардың саны 332 561 адам 

бол са, 350 мыңнан астамы – әйелдер. 

Жал пы санақ бойынша есептейтін бол-

сақ, ең бірінші, Астанадағы балалар, 

одан кейін еңбек етуге қабілетті жас та-

ғы лар, сосын зейнеткерлер болып үшке 

бөлінеді. Бұл ретте қала балалары — 

144 220, еңбек етуге қабілеттілер — 

483 750, ал зейнет жасындағылар — 

56 048. Қалада 12 жылдың ішінде 

халық тың туу деңгейі өсіп, өлім-жітім 

азаю да. Мәселен, 2009 бен 2010 жыл-

Астананың халқы 

ай сайын өсіп келеді. 

Елорданы көшіру 

жарияланған жылы мұнда 

небәрі 200 мың ғана халық 

тұрса, қазір астаналықтар 

қатары төрт есеге жа қын-

дап қалды. Астана хал-

қының аз уақыттың ая-

сында мұншалық өсуі қала 

болашағының кемелді 

екендігін аңғартады. 

дар дың арасында Астанада 16 113 

сәби дүниеге келсе, қайтыс бол ған дар-

дың саны – 3285 адам. Сонда таби ғи 

өсім бір жыл ішінде 12 828 адам ды 

құрап отыр. Жаңа дүниеге кел 

ген 

нәрестелердің арасында қазақтар — 

76,9%, орыстар — 11,9%, украиндер 

— 1,8%, немістер 1,6%-ды құрады. Де-

мек, бас қалада қазақ нәрестелері кө-

бейіп отыр. Жалпы, 2010 жылдың ба-

сындағы айлар бойынша, Астанадағы 

қа зақтардың саны 445 723 болды. Бұл 

– 65,2 пайызды құрайды деген сөз. Яғ-

ни қала қазақыланып келеді. 

Астана халқының өсуі, негізінен, көші-

қон ағыны есебінен қамтамасыз етіліп 

отыр ғандығы  белгілі. Бейімбет ҮСІПБЕКОВ, Астана қалалық 

көші-қон департаменті директорының 

орын басары:

– Астанаға келіп, тұрақтап жат қан-

дардың басым бөлігі, нақты айтсақ, 97 

пайызы – Қазақстанның ішінен келу-

шілер, яғни ішкі көші-қонның үлесінде. 

Қал ған екі-үш пайызы өзге мем ле кет-

тер ден келеді. Оның өзінде келіп жат-

қан дардың дені – оралман ағайындар. 

Қандас бауырларымыздың арасында 

Қытайдан, Өзбекстаннан, Ресейден 

кел гендері басым. Ал ішкі көші-қон мә-

селесі бойынша Астанаға ең алға шын-

да Ақмола өңірінен, Қарағанды, Қос-

та 

найдан қоныс аударушылар көп 

бол ды. Негізгі қала халқының құрамын 

сол жақтан келушілер құрады. Бірақ 

одан кейін Алматыдан мемлекеттік ор-

ган дардың көшуіне байланысты оң-

түстік аймақтан келетіндер көбейді. 

Сон дай-ақ құрылыс қарқын алғанда

Жам был, Оңтүстік Қазақстан, Алматы 

об лыстарынан келетіндердің легі асты. 

Енді Астананың күннен-күнге өсуі, өр-

кен деуі қалаға  қызығушылардың са-

нын арттырып отыр. Тұрғындардың 

ор  таша жасымен салыстыра қарағанда, 

Ас тана ең жас қала болып есептеледі. 

Ас  таналықтардың орташа жасы – 32 

жас. Мұнда жастар бүкіл елімізден оқу 

үшін де, жұмыс істеу үшін де келуде. 

Жас мамандар лайықты да жақсы 

жала қысы бар жұмысқа тұруда, сон-

дықтан Астанадағы тұрмыс деңгейі – 

еліміз бойынша ең жоғарылардың бірі. 

Астананың қоныс аударуымен бас тал-

ған республикаішілік көші-қон солтүстік 

өңірге ұлттық шырай берді, ұлттық 

идея ның  әлеуметтік-интеллектуалдық 

әлеу етін  нығайтты.

Жалпы, қос маманның сөзінен ұқ қа ны-

мыз – Астанада қазақ тілінің мәселесі бір-

тін деп шешіліп жатқан көрінеді. Бұрын ғы-

дай емес, қазір мұндағы мекемелердің 

арасындағы хаттар да қазақша жазылады 

екен. Демек, қазақ тілінде сөйлеушілер кө-

бейіп жатыр. «Бұл – жақсы үрдіс, жақсы 

беталыс», – дейді Қалалық көші-қон 

депар таменті директорының орынбасары 

Б.Әбиқұлұлы. Қалай десек те, Астананың 

келешегі кемел, демографиясы алда әлі де 

талай өсетін, Қазақстанның басқа қала ла-

ры на үлгі болатындай болашағы зор қала бо лып қала бермек.

Мырзатай ЖОЛДАСБЕКОВ:

– Біз, қазақ халқы, ықылым заман-

дар дан бері талай-талай тағдырды 

бас тан кешірдік. Тарихымызда әрқилы 

мем лекеттік құрылымдарды да түзген 

елміз. Бірақ, шындығында, өзіміздің 

же ке дербес ордамыз болмаған елміз. 

Ке зінде Түрік қағанаты тұсында Ор да-

ба сы қаласы болды. Ол бүкіл біріккен 

түрік халықтарының астанасы еді. Қазақ 

хан дығының заманында да біз өзімізге 

өзіміз дербес астана салмаған жұртпыз. 

Кешегі Кеңес дәуірінде де айналдырған 

50 жылдың ішінде көшпелі қазақтың 

та 

биғатына ұқсап, бірнеше астана 

ауыс тырдық. Осыған орай мен «Тәуел-

сіздік алғалы бері қазақ хал қының 

баян ды астанасы бой кө терді» деп 

ойлаймын. Әрине, астананы Ақ молаға 

көшіру оңай болған жоқ. Ке зінде Елба-

сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назар 

баев 

«Аста наны Арқаға көшірсек қай теді?» 

деген ой тастағанда, «Жаңа аста наны 

қайтіп саламыз? Ол жақта не бар?» 

дегендердің біреуі мен едім. Ол кез де 

Астана туралы сөз еткенде, алдымен қаланың 

архитектурасы, қала құрылысының беталысы ойға келетіні 

сөзсіз. Жалпы, «Астананың архитектурасы кімнің идеясы? 

Астана қалай салынды?» деген сауалдарға бүгінгі жас ұрпақтың 

жауап іздері де даусыз. Кезінде, «Қазақтың астанасы Ақмолаға 

көшіріледі» деген тұста біраз қауым «қысы суық, табиғаты 

мінезді, арқыраған Арқа астана болса қалай болар екен?» 

деп дүдәмал ойға да бой алдырған-ды... Содан бері біршама 

жылдарды артқа тастадық. Қазірде Астана көркейіп, бой 

түзеген сұлу қыздай әсемденіп кеткен. Мұны Астананы мекен 

еткен жұртшылық та, сол жұрттың сөзін сөйлейтін дуалы 

ауызды зиялы қауым да мойындап отыр.

мен Қазақстан Үкіметінің орын ба сары 

болатынмын. Астананы таң 

дау 

да 

Елбасы көп ойланды. Қазақстанның 

бар қалаларын аралап көрді. Қолай лы-

сы осы Ақмола болды. Кезінде біз Ақ-

мо ла, Көкшетау, Қарағанды, Павлодар 

облыс тарын аралағанда, жүрегіміз қан 

жылайтын-ды. Өйткені бұл аймақтарда 

өзіміздің қаракөз қазақтарымыз өте аз 

еді. Ал қазір, керісінше, соның барлығы 

артта қалды. Қазір, құдайға шүкір, біз 

ата-бабаларымыз көрмей кеткен жетіс-

тіктерге қол жеткіздік. Мұны мойын да-

уы мыз керек. Астанамыз көркейіп, өсіп 

ке леді. Біз бақытты ұрпақпыз! 

Уәлихан ҚАЛИЖАН: 

– Мен астананы Ақмолаға ауыстыру 

жайы қозғалған кезде «Егемен Қазақ-

стан» газетінің бас редакторы едім. Бұл 

турасында БАҚ беттерінде көптеген 

пікір талас өрбіді. Ол пікірлердің бір па-

расы «Саз балшықты жерге астана 

салып несі бар? Бұл – нәтиже бермейтін 

іс» дегенге сайды. Әрине, мұндай қай-

шы пікірді жеңіп шығып, шешім қабыл-

дау дың өзі – ерлік. Ақыры ақылдаса 

келе, астанамыз Ақмолаға көшіріліп, 

Ар қадан жаңа астананың құрылысы 

басталатын болды. Бұл жерде мен өзім 

куә болған бір жайтты айтқым келеді. 

Сол «астананы көшіреміз» деген тұс та-

ры Елбасы бастаған ресми топ Ав с тра-

 лияға барды. Ол топтың ішінде мен де 

бармын. Осы сапарда біз Австра лия-

ның астанасы бес мәрте өз гер  генін, сол 

бес астанасының да өзін дік сұлулығы, 

мәрт тігі бойынан көрі ніп тұ ратынын 

бай қадық. Міне, сол сапар да жүргенде 

Елбасының «бізге де көш тің басын бас-

тау керек екен» дегенін өз құлағыммен 

ес тідім. Міне, қазір ой жү зе  ге асып, 

Астанамыз дамуымыздың ло комо ти-

віне айналып тұрған жоқ па?!

Әкім ТАРАЗИ:

– Менің астаналық болғаныма біраз 

жылдың жүзі болды. Өз басым жер 

бетін де мұндай жоспарланып салынған 

әрі сұлу, әрі әдемі қала санаулы дер 

едім. Осыдан екі-үш жыл бұрын орыс-

тың Сергей Есин деген сәулетшісі:

«Мен біршама әлем елдерін ара-

ладым. Бірақ Қазақ елінің Астанасындай 

сұлу қала кезіктірмедім. Астана – ертегі 

қала» деген еді. 

Менің мұндай теңеуге алып-қоса-

рым жоқ. Сөз жоқ, Астана қолмен ұстап 

көруге, онда өмір сүруге болатын ертегі 

қалаға айналды. Мен алғаш келгенде 

сол жақ жағалауда бес-алты үй ғана 

бар еді. Қазір сол аймақтың ғана тұр-

ғын дары 150 мыңға өсіп отыр. Астана 

халқы жылдан-жылға өсіп келеді. Қала 

құрылысы қарқындап дамуда. Бүгінде 

Астана құрылысшылары өзара пікір-

лес кенде, «Астананың бас архитекторы 

– Елбасы» дейтін көрінеді. Бір қуа нар-

лығы, Астанаға соңғы жылдары ұлттық 

на қышымыздың бояуы реңк беріп, 

қала одан әрі сұлулана түсуде. Мұның 

бар лығы халықты қуантады, еңсені кө-

тереді. Әманда еңсеміз биік, көңіліміз 

толағай теңіздей болғай!

Астана – әлемдік 

жылнама беттерінде

22 қыркүйекте Рим Па па сы ІІ Иоанн Павел Қазақ елі ас танасына мемлекеттік сапармен 

келді. Ас танадағы «Окан Интерконтиненталь» қонақ үйі халықаралық сарапшылар жа-

са ған рейтингтің ең үздік жетілігіне енді. Оның алғашқы мейманы КСРО-ның бұ рын ғы 

басшысы М.С.Горбачев болды. 

Астанаға БҰҰ-ның сол кез дегі бас хатшысы Кофи Аннан жұмыс сапарымен келді. 

Есілдің сол жақ жағалауында әлемдік сәулет өнеріндегі соңғы үлгілер негізінде салынған 

жаңа әкімшілік-тұрмыстық ғимараттар бой көтерді. 

Әлемдік және дәстүрлі діндер көш бас шы ла ры ның бірінші съезі өтті. «Астана» атты 

халық аралық қазақ әні байқауының өмірге келуі елдің рухани-мәдени өміріндегі айтулы 

оқиға болды. Тәуелсіздік алғалы елде дами түскен үкіметтік емес ұйымдар өкілдері тұң-

ғыш рет алғашқы Азаматтық форумда бас қосып, қазақстандық «үшінші сектор» жұ-

мысының әлемге үлгі бола алатынын дә лел деді. 

Даңғаза музыкалардан қалай құтыламыз?Мен Астана қаласының тұрғынымын. Біздің үйдің жанында 

сырахана бар (Алматы ауданында). Мұнда түнгі 02:00-ге дейін 

музыка қатты қойылады. Түнімен ұйқы жоқ. Осыдан қалай құтылуға 

болады?

Эльмира СӘДУАҚАСОВА, Астана қаласы

Бұл сұраққа Астана қаласы Алматы ау-

дан дық ІІБ қоғамдық қауіпсіздік бө лі мі нің 

бас тығы Бақтияр КЕҢЕСБЕКҰЛЫ жауап 

бе реді:

– Шу көтеріп, санитарлық нормаларды 

бұ зушылармен, әсіресе дәмхана, барлар 

және мейрамханалармен күресу оңай 

шаруа емес. Олардың иелері ҚР заң на ма-

сында көрсетілген айыппұлды еш қиын-

дық сыз төлей салады. Алайда мұндай 

заң бұзу шылықтар жиі қайталанып, по ли-

ция ға тіркелген жағдайда, прокуратураға, 

сотқа шағым түсіру арқылы олардың ли-

цен зиясын кері қайтарып алуға болады. 

Осы дан біршама уақыт бұрын Алматы 

аудан дық ішкі істер басқармасының №2 

по лиция  қызметкерлері  «Одноклассники» 

сы раханасына барып, мән-жайды бағдар-

Кәмила БАЙЫСҚАҚОВА, Астана қа ла-

лық білім департаментінің бас маманы: 

– Астанада салынып жатқан бала бақ-

шаларға орындар бөлу кезекте тұрғандар 

ара сындағы орнатылған тәртіпке сай жүр-

гізілетін болады. Бүгінгі таңда олардың 

са ны 31 567 болып отыр. Бұл жетіс пеу ші-

лік т і қысқарту мақсатында біз әр қайсысы 

1000 орынға есептелінген 340 орынды 

қол даныстағы балабақшаға төрт қосымша 

құ рылысты жалғап салуға кірістік. Жалпы, 

2011 жылы біз 28 балабақша салуды жос-

 парлаған болатынбыз. Сондай-ақ Қазақ-

стан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Ті-

Баламды балабақшаға қашан орналастырамын?2007 жылдың қараша айында дүниеге келген ұлымды 2008 жылдың 

қа зан айында балабақша кезегіне тұрғызғанымда, он да ғылар «сіздің ке -

зек 2011 жылы келеді» деді. Бірақ қала әкімі И.Тасмағамбетов бір сө зін де: 

«Алдағы үш жылда қаламызда 28 ба лабақша салынады, оның 10-ы биыл  ғы 

жылы қолдануға беріледі», – деген еді. Менің сауалым: егер 10 ба  лабақша 

ашылар болса, балабақшаға ор на ласу құқығы бізде болуы мүм  кін бе? Жаңа 

балабақшалар ашылған жағ дайда, кімдерге басымдық бе ріледі? 

Сабырхан ФАЗЫЛОВ, Астана қаласы

АСТАНАҒА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘР АЙМАҒЫНАН КЕЛІП ҚОНЫСТАНУШЫЛАР 

САНЫ:

Статистика агенттігінің санағы бойынша, 2009 жылы Ақмола облысынан 10 

210 адам келіп, оның 7798-і тұрақтап қалды; Оңтүстік Қазақстан облысынан 5607 

адам келді, 4851 адам қалды; Қарағанды облысынан 3807 адам келді, 2731 адам 

қалды; Қостанай облысынан 3506 адам келді, 2675 адам қалды; Алматы 

қаласынан 3320 адам келіп, 2000 адам қалды; Шығыс Қазақстан облысынан 3242 

адам келіп, 2664 адам қалды; Жамбыл облысынан 3235 адам келді, 2592 адам 

қалды; Солтүстік Қазақстан облысынан 2150 адам келді, 1593 адам қалды; 

Қызылорда облысынан 1763 адам келді, 1370 адам қалды; Павлодар облысынан 

1605 адам келді, 1143 адам қалды; Алматы облысынан 1302 адам келді, 831 адам 

қалды; Ақтөбе облысынан 867 адам келіп, 830 адам қалды; Батыс Қазақстан 

облысынан 821 адам келді, 671 адам қалды; Маңғыстау облысынан 361 адам 

келді, 190 адам қалды; Атырау облысынан 354 адам келді, 255 адам қалды.2010 жылы2009 жылы2008 жылы2007 жылы2006 жылы2005 жылы2004 жылы2003 жылы2002 жылы2001 жылы2000 жылы1998 жылы

Ақмола қаласының атауы Аста на 

болып  өз гер ді.  Шіл денің  10-ында 

еліміздің жаңа бас қа ла сы ның тұ сау-

кесер тойы дүр кі реп өт ті. Осы жылдан 

бас  тап  Есіл  бой ын   да ғы  ор та лық  қала 

әлем нің  ең  жас  ас та  на сы  ре тін де  та-

рих қа ен ді. ЮНЕСКО-ның шешімімен 

бас қа лаға «Бейбітшілік қаласы» ата ғы 

берілді. Биіктігі 97 метрлік «Ас та на-

Бәйтерек» мо ну  менті қазақ елінің бас-

ты  нышандарының  бі ріне  ай нал ды.

Қазанның 10-ында Пре зи дент 

Нұр  сұл тан  Назар баев тың  баста ма сы-

мен жаңа халықаралық ұйым – Еура-

зия лық экономикалық қоғам құрыл-

ған жиын өтті. «Шабыт» шығармашыл 

жас тар фестивалі тұңғыш рет халық-

ара лық деңгейде өтіп, елорданың 

дәстүрлі өнер мерекесіне айналды.

Әлем жұртшылығы ресми Астананы 

ЕҚЫҰ жұмысына төрағалық етуші креативті 

би лік деп білді. Алматыны бетке алған 

Мәс кеу және бүкіл Русь патриархы Кирилл-

дің ұшағы ауа райының қолайсыздығынан 

аяқастынан Астанаға қонуға мәжбүр бол-

ды. Әлемнің беделді оқу орын да ры мен 

тең дәрежеде білім беретін «Назарбаев 

уни  верситеті» аталатын жоғары оқу орны 

ашыл ды. Экшн-фильмдердің бірінші ха-

лық аралық ки нофестивалі, Астана эко но-

ми калық форумы, Металлургия жөніндегі 

халықаралық конгресс, ЕҚЫҰ Төзімділік 

пен кемсітпеушілік жөніндегі жоғары дең-

гей лі конференциясы, Көшпелі өркениет 

пен түрік музыкасы фестивальдары және 

«Хан шатыры» сауда ойын-сауық орта лы ғы 

сияқ ты ірі кешендердің ашылуы осы жыл-

дың айтулы оқиғалары болмақ.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.61 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет