Қарағанды облысының білім басқармасыжүктеу 258.35 Kb.
Pdf просмотр
Дата11.09.2017
өлшемі258.35 Kb.

 

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы 

Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжі 

 

 

 Келісілді                                                                                                                    Бекітемін

 

 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары                                                                                          Колледж директоры

 

                                                                                                                                                                      _________________Смагулов.С.Г. 

___________________ Садык.Ж.Т.                                                                                                           «___» ________________ 2015 жыл 

«__ » ________________ 2015 жыл 

 

Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

Пән атауы          Жеңіл атлетика оқыту әдістемесі Оқытушы           Елубаев Нурлан Курманович 

Типтік оқу бағдарлама негізінде жасалған      

№ 13 «24»   08.    2002ж.

 

Мамандығы        Дене тәрбиесі  және спорт 0103000 Біліктілігі       Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі    

Оқу жұмыс жоспары негізінде №  __ж._______ 

 

 

 Оқу уақытын үлестіру  

курс 

Барлық сағаттар 

 

Теор.сағ 

 

Зертханалық 

жұмыстары 

 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

 

Курстық 

жұмыстар

ы 

 

Бақылау 

жұмысы 

Сынақ 

 

Емтиханд

ар 

 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с  1с 

2с 

II 


98 

16 


14 

 

     34 

 

14  

20 


    

 

  

 

                                                                            Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы 

 

 

Оқу жылы  

Топтар 

 

2015-2016 

2ФК-1кс 

 

  

 

      «Дене тәрбиесі және спорт» бөлім кеңесінің отырысында қабылданды       «Дене тәрбиесі және спорт» бөлімінің меңгерушісі __________________Константинова Н.В. 

         Хаттама    №  ____    «___» ________________2015 ж. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      

 

  

 

 Мазмұны 

1. 


Түсіндірме жазба 

2. 


Пәнді оқытудың жоспарланған нәтижелері 

3. 


Пәннің тақырыптық жоспары 

4. 


Пәнді оқыту бағдарламасының мазмұны  

5. 


Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

6. 


Әдебиеттер және оқу құралдары 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1.Түсіндірме жазба 

 

Дене тәрбиесі пәні бойынша жұмыс оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  шешімімен  бектілген орта кәсіптік білім мекемелеріне арналған тіркеу №530  19.11 2009 жылғы типтік оқу бағдарламаларының .Дене тәрбиесі 

бойынша негізгі бағдарлама 04.05.2008 жылғы  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына 

сәйкес  0103000   «Дене тәрбиесі және спорт»үшін жасалған        

 2-курстар үшін сағат саны 98 оның  48 сағаты тәжірибелік сабақ,30-сағаты теориялық сабақ,20 сағаты курстық жұмыс     

Осы пәннің маңыздылығы еңбек нарығында дені сау және дайындығы мықты мамандардың талабына байланысты өсті. Салауатты 

өмір сүру қағидаларын және оңтайлы дене дайындығын сақтау жалпы және арнайы дене дайындығын үнемі жетілдіруге қол 

жеткізеді. 

Дене тәрбиесі пәні бойынша жұмыс оқу бағдарламасының кіріспесі климаттық жағдайларына, материалдық-техникалық 

қамтамасыздандырылуына қарай түріне, ұйымдастыруына, мазмұнына, әдістеріне және сынақ талаптарына өзгертулер мен 

қосымшалар енгізу құқығына негізделген. 

Шаңғы дайындығына бөлінген сағаттар келесі спорттық ойындар  бойынша сабақтар жүргізуге бөлінген: 

Гимнастика – қозғалу ойындарына, жүзу – жеңіл атлетика бойынша сабақтар жүргізу үшін қосымша сағаттар бөлінген. 

Жұмыс оқу бағдарламасы «Дене тәрбиесі» пәні бойынша мазмұнның дайындық және міндетті минимумдарының деңгейіне 

қойылатын мемлекеттік талаптарды іске асыру үшін арналған және күнтізбе-тақырыптық жоспарларды әзірлеу үшін негіз болып 

табылады. 

Пән бұрын оқытылған валеология, адам анатомиясы, геометрия және физика сияқты пәндеріне сүйенеді және солармен тығыз 

байланыста. 

Сағаттар саны ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес және тәжірибелік сағаттары мамандыққа қарай, 

теориялық сағаттары – 4 сағат, аптасына 4 сағаттың мөлшерінде екі семестрге есептелген. 

Оқушылар бағдарламалық материалды өту нәтижесінде спорттық ойындардағы техникалық тәсілдер мен тактикалық іс-әрекеттер 

туралы, ұзындыққа секіру мен граната лақтыруды орындаудың техникасы туралы білуі керек, салауатты өмір сүру салтының 

қағидаларын, құралдарын, түрлерін және денсаулықты нығайтудың әдістерін білуі, болашақ мамандарға арналған ППФП орны мен 

ролі туралы теориялық мәліметтерді, қозғалыс белсенділігі мен жұмыс қабылеттілігінің режимін, ДТ және С сабақтарының кезінде 

ағзадағы болатын өзгерістердің айырмасын білуі керек. Оқушылар істей алуы керек: таңғы гимнастикаға арналған жаттығуларды 

дұрыс таңдауды, сыртқы белгілеріне қарап жүктеме режимін анықтауды және бақылауды, спорттық және қозғалыс ойындары 

бойынша жарыстарды ұйымдастыру және жүргізуді, өндірістік гимнастиканы орындауды. 

Осы пән бойынша бағдарламалық материалды өту барысында оқушылар спорт түрлері бойынша техниканы меңгеру дағдыларына ие 

болады. 


Оқушылардың дене тәрбиесін және оны арнайы-кәсіптік, дене тәрбие-спорттық әрекеттермен іске асыра алу қабілеттілігін 

қалыптастыру дене тәрбиесі пәнінің басты мақсаты болып табылады. 

Қойылған мақсатқа қол жеткізу келесі тәрбиелеу, жалпы білім беру, дамыту және сауықтыру міндеттерін шешумен байланысты: 

-

 Денені өз бетімен жетілдіру және салауатты өмір сүру қажеттілігіне тәрбиелеу; 

-

 Дене шынықтыру саласында теориялық білімдер мен тәжірибелік шеберлік пен дағдылар жүйелерін қалыптастыру; 

-

 

Мамандығына қарай денесі шыныққан, жұмысқа қабілетті, дене сапалары дамыған болашақ мамандарды кәсіптік дайындаудың қажет деңгейін қамтамасыз ету; 

-

 Дене тәрбиесі-спорттық іс-әрекеттер барысында өзін өзі бақылау бойынша шеберлікті меңгеру, денсаулығын сақтау және 

нығайту, аурулардың алдын алу үшін ДШ құралдарын толық қолдану; 

-

 

Оқушыларды дене шынықтыру құндылықтарын меңгеру және оны тұлғаны жан-жақты дамытуда қолдана білудің тәжірибелерін меңгеруде белсенді дене шынықтыру-спорттық әрекеттерді енгізу. 

Дене тәрбиесі пәні бойынша оқу бағдарламасы 2 бөлімнен тұрады: теориялық бөлім және тәжірибелік. 

Бағдарлама оқу-жаттығу сабақтарын, семинарларды өткізуді, қалада өткізілетін спорт түрлері бойынша қалалық, облыстық 

жарыстарды талқылау және қатысуды қарастырады.  

Осы пәнді меңгерудегі ерекше орын алатын өздік жұмысқа мыналар жатады: 

-

 Таңғы гигиеналық гимнастика кешендерін әзірлеу; 

-

 ДШ сабақтарынан денсаулық жағдайына қатысты босатылғандар үшін ауру пішініне қарай рефераттар жазу, ЛФК 

кешендерін әзірлеу; 

-

 

Бұлшық ет сапасын дамытуға арналған жаттығулар кешендерін әзірлеу; -

 

Карточка-тапсырмалар бойынша өзіндік жұмыс. Пәнді оқу І және ІІ семестрлердегі сынақпен, ІV курста теориялық курс бойынша емтихан тапсырумен аяқталады. Оқушылардың 

сынаққа, емтиханға жіберілуге міндетті жағдайларға ППФП және спорт түрлері бойынша бақылау нормативтерін, оқуды аяқтаушы 

топтарға практикалық бөлім бойынша емтихан тестілерін орындау жатады. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 2. Пәнді оқытудың жоспарланған нәтижелері 

 

Стандарт және білім бағдарламасында 

жоспарланған оқу нәтижесі 

Оқу-жұмыс бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие болулары 

керек: 

-

 Базалық: 

БҚ 1 дене тәрбиесінің адамның жалпы мәдени, кәсіби 

және әлеуметтік дпмуында алатын орны туралы 

мағлұматтарды;  

 БҚ 2 дене тәрбиесі мен салауатты    

өмір салтының негіздерін; 

БҚ 3 денсаулықты сақтап және  

нығайту, психофизикалық   

қабілеттерді дамытып жетілдіру, дене  

тәрбиесінде өзін-өзі тануды  

қамтамасыз ететін біліктер мен  

дағдылардың жүйесін меңгеруі қажет. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 


-

 

Дене тәрбиесінің теориялық негіздерін; -

 

Сабақ үстінде қауіпсіздік техникасы бойынша ережелерді; -

 

Қозғалыс әрекеттерін үйрету мен физикалық қасиеттерді тәрбиелеудің педагогикалық, физиологиялық және психологиялық 

негіздерін; 

-

 

Дербес ағзаның психофункцио-налдық ерекшеліктерін; -

 

Салауатты өмір салтының ағза денсаулығы жағдайына әсері туралы; 

-

 Түрлі функционалдық бағдарлан -ған дене жаттығулармен өз беті 

-мен айналысуды ұйымдастыру тәсілдерін; 

-

 

Спорттық құрал-жабдықтар мен спорттық жабдықтарды пайдалану ережелерін; 

-

 Жеке гигиена; жарақаттанудың алдын алу және дене тәрбиесі 

сабақтарында дәрігер келгенге дейінгі алғашқы көмек көрсету 

ережелерін; 

-

 Олимпиада ойындарының тарихы мен Қазақстан 

спортшыларының спорттық жетістіктерін; 

-

 

Ұлттық спорт түрлері және халық ойындарын. -

 

Меңгерді: -

 

Негізгі дене қабілеттерін дамыту, дене бітімі мен мүсінін түзету бойынша өз бетімен жаттығулар кешенін құрастыруды; 

-

 Дене жаттығуларымен айналысу барысында қауіпсіздік және 

жарақаттанудың алдын алу бойынша ережелерді сақтау, 

жарақаттану мен жазатайым  

-

 Жеке гигиенасын сақтауды; 

-

 Спорттық шараларда жігерлік қасиеттерді көрсете білуді

-

 Сайыстарда төрелік етуді; 

-

 Дене тәрбиесі жаттығуларының жеке түрлерінің тиімділігін 

арттыру мақсатында, қазіргі спорттық құрал-жабдықтармен, арнайы техникалық құралдарды пайдалануды. 

Дағдыланды: 

-

 

ППФП тестілерін орындауы; -

 

100м, 500м, 3000м бақылау жаттығуларын тапсыру.Ұзындыққа секіру және граната лақтыруы; 

-

 Спорт түрлері бойынша бақылау нормативтерін орындауы. 

Құзыреттілігі: 

-

 

ОРУ таңдауында; -

 

Дайындық жаттығулардың таңдауы; -

 

Болашақ мамандықтарына байланысты гимнастикалық жаттығуларды өткізу және ұйымдастыру; 

-

 Арнайы жаттығулар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пәннің мазмұны және тақырыптық жоспары 

                                                                                3.1. Пәннің тақырыптық жоспары 

 

№ р/н 

 

Күндізгі оқыту нысаны кезіндегі оқу уақытының саны (сағат) 

 

Тақырыптар мен бөлімдер атауы 

 

Б

екіт

ілген


 де

ңге


й 

 

Жоға

ры де


ңге

й 

 

Орта буын маманы 

Не

гізгі орт

а 

   

білі


м

 

Ж

алпы орта 

біл


ім

 

  

Бөлім №1

 Курстық жұмыс тақырып таңдауы деректер жинау

 

 

 

 

 

Бірінші бөлімнің жазылуы тақырыптарға деректер жинау,жеңіл атлетиканың ежелгі уақыттардан бүгінгі күнге дейінгі болмысының 

тарихы 


 

  

Екінші бөлімнің жазылуы Қазақстанда жеңіл атлетиканың даму тарихы. 

  

 

Үшінші бөлімнің жазылуы Қазақстанда жеңіл атлетиканың  қазіргі күйі және даму қарқыны. 

  

 

Кіріспе бөлімнің жазылуы Қысқы олимпиадалық ойындар бағдарламасындағы жеңіл атлетика 

  

 

Негізгі бөлім,қорытынды бөлім Жалпы білім беру мекемелеріндегі жеңіл атлетика. 

   

Курстық жұмыс тақырыбын жинау.Мектепте жеңіл атлетика оқу жұмыстарын жоспарлау сыныптар студенттердің таңдауы 

бойынша. 

   

Бастауыш мектептерде жеңіл атлетика сабағын өткізу әдісі.  

  

5-9 сыныптарда жеңіл атлетика сабағын өткізудің әдісі.  

  

Тақырып №1.8 Жеңіл атлетика Ептілікті арттыру әдістемесі  

  

10 


Тақырып №1.9 Оқыту әдістемесінің негіздері 

  

 

11 


Тақырып №2 Эстафеталық жүгіру техникасының негіздері 

  

 

12 


Тақырып №2.1 Оқыту әдістемесінің негіздері 

   

13 


Тақырып №2.2 Жалпы дамытатын және арнайы жаттығулар

  

 

14 


Тақырып №2.3 Спорттық жүгіріс, қысқа дистанцияларға жүгіріс, 

  

 

эстафеталық жүгіріс, кедергіні аттап жүгіру 

15 


Тақырып №2.4.Орта қаш-қа жүг-де жалпы ж-е арнайы физ-лық д 

  

 

16 


№2.5.Орта қашықтыққа жүг-де жалпы ж-е арнайы физикалық д 

  

 

17 


№2.6.Жеңіл атлетика  БСМ топтарына жас спортшыларды ірікте 

  

 

18 

№2.7.Жеңіл атлет секірушілерді көп жылдық дайындау 

негіздері 

 

 

 

19 

Курстық жұмыстарды тапсыру,жалпы білім беру мектептерінде10-11 сыныптарда жеңіл атлетика сабағын өткізудің әдісі. 

   

20 


Курстық жұмыстарды қорғау.Мектепте жеңіл атлетиканы 

сыныптан тыс өткізу және ұйымдастыру. 

   

21 


Кіріспе бөлімі,әдебиеттермен жұмыс 

  

 

22 


Бірінші бөлім,екінші бөлім 

  

 

23 


Үшінші бөлім,қорытынды бөлім,тақырыптарды әрлеу 

  

 

24 


Курстық жұмысты қорғау 

  

 

25 


Тақырып №3.4 Спорттық жүгіріс, қысқа дистанцияларға жүгіріс, 

эстафеталық жүгіріс, кедергіні аттап жүгіру 

   

26 


Тақырып №3.5 Жалпы дамытатын және арнайы жаттығулар; 

  

 

27 


Тақырып №3.6 Жылдамдық- күш қабілетін дамыту 

  

 

28 


Тақырып №3.7 Шапшандықты дамыту 

  

 

29 


Тақырып №3.8 Координацияны дамыту 

  

 

30 


Тақырып №3.9 Иілуді дамыту 

  

 

31 


Тақырып №4.0 Кәсіптік- қолдаңбалы қабілетін дамыту 

  

 

32 


Тақырып №4.1 Жылдамдық пен шапшандықты дамыту 

  

 

33 


Тақырып №4.2Нармативтік тестілерін орындау 

  

 

34 


Тақырып №4.3 Жеңіл атлетикадағы спорттық дайындық жүйесі 

  

 

35 


Тақырып №4.4Жеңіл атлетикадағы жаттығу негіздері 

  

 

36 


Тақырып №4.5 Жеңіл атлетика Психологиялық дайындық 

  

 

 

Пән бойынша барлығы  

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Пәннің үлгілік оқыту бағдарламасының мазмұны 

                           1. Теориялық бөлім. 

 II курс 

Тақырып 1.1. Қауіпсіздік ережелерін сақтау. 

    Дене тәрбиесінің мақсаты мен міндеттері, оқу бағдарламасы: бағдарламада қарастырылған сынақ талаптары, тексеру жаттығулары, 

сынамалары мен нормативтері, білім алушыларға қойылатын талаптар, сабақ үстіндегі қауіпсіздік техникасы, жеке және қоғамдық гигиена. 

Тақырып 1.2. Денсаулық және салауатты өмір салты. 

Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2030» бағдарламасы. «Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен ахуалы» басымдылығы, дене тәрбиесі, 

спорт және туризм құралдары арқылы аурудың алдын алу және салауатты өмір салтына мамандану, денсаулық және оның тіршілік етудегі баға 

жетпес маңызы, денсаулық жағдайына қатысты қазіргі көзқарастар, аз қозғалу өмір салты және оның адам ағзасына жағымсыз әсері, зиянды 

әдеттер мен тәуекел факторлары, шынығудың маңызы және ағзаға әсері. 

                    II курс 

Тақырып 1.3. Қозғалыс белсенділігінің тәртібі. 

Қозғалыс белсенділігі- денсаулықты сақтап нығайтудын маңызды факторларының бірі (дене жаттығуларының сауықтыру және емдік әсері), 

қозғалыс белсенділігі мен жұмыс жасау қабілеттілігінің тәртіптері, дене тәрбиесімен айналысудың білім алушылар ағзасына әсері, өзін-өзі 

тексеру және оның субъективті және объективті көрсеткіштері, адам мүмкіндіктерінің қорлары, білім алушылардың оқу процесі барысында 

шаршап шалдығуы, білім алушылардың дене дайындығын бағалау үшін бақылау нормативтері мен Президенттік сынамаларды пайдалану. 

Тақырып 1.4. Жарақаттанудың алдын алу және дәрігер келгенге    

                         дейінгі алғашқы көмек көрсету жөнінде негізгі шаралар. 

    Есінен айырылу, күйіп қалу, шаршап шалдығу, сынық, буынның таюы, созылуы мен ұрылулары, суға батқан жағдайда алғашқы көмек 

көрсету, жарақат түрлері, жасанды тыныс алдыру тәсілдері, жүрекке жанама массаж жасау. 

                          II курс 

Тақырып 1.5. Физикалық және арнайы қасиеттерді дамытудың  

                          негіздері. 

Дене қасиеттері туралы түсінік, төзімділік және оны тәрбиелеу әдістемесінің негіздері, жылдамдық пен күштілік дайындығы және оны 

тәрбиелеу әдістемесінің негіздері, қозғалыс-координациялық қабілеттер және оны тәрбиелеу әдістемесінің негіздері, дене жүктемесінен кейін 

ағзаны қалпына келтіру тәсілдері. 

              2. Жеңіл атлетика. 

IIкурстар. 

Тақырып 2.1. Ұзын ара қашықтыққа жүгіру техникасының негіздері.   

                           Кросстық дайындық. 

Жалпы төзімділікті дамытуға бағытталған жүгіру дайындығының деңгейін арттыруға арналған жалпы дамыту және арнайы дене жаттығулары: 

біркелкі-ауыспалы қарқынмен жүгіру, ұзақ уақыт жүгіру. 2000-3000 м аралыққа орташа қарқынмен кросс жүгіру. 

Тақырып 2.2. Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасының негіздері.   

Арнайы дене жаттығулары: ауыспалы жүгіру, 30-50м кашыктыкка бірден орташа және барынша жылдамдықпен жүгіру, төменгі сөре, 60м 

кашыктыкка төменгі сөреден жүгіру, 60 м кашыктыкка еркін жүгіруден кейін жүгіру жылдамдығын ұлғайту, мәре белгісінен барынша 

жылдамдықпен жүгіріп өту, уақытты ескере отырып, төменгі сөреден барынша жылдамдықпен 100 м жүгіру, эстафеталық жүгіру 4х100. 

Тақырып 2.3. Орташа қашықтыққа жүгіру техникасының негіздері. Жалпы төзімділікті дамытуға бағытталған жүгіру дайындығының деңгейін арттыруға арналған жалпы дамыту және арнайы дене жаттығулары: 

500, 800 м аралыққа орташа қарқынмен жүгіру. 

Тақырып 2.4. Ұзындыққа секіру техникасының негіздері. 

Орнынан ұзындықа секіру техникасы: қол сермеу және табандарын айналдыру, серпілу, ұшу, тізелерді кеудеге таман көтеру, жерге түсуге 

дайындалу. 

Тақырып 2.5. Граната лақтыру техникасының негіздері. 

Лақтыру техникасының элементтері: жүгіру қадамдарын біртіндеп жеделдете адымдау, арнайы еліктеу жаттығулары, снаряды бар қолды 

сермеп, жылдамдатусыз жүгіру, жүгіріс- айқастыру қадамын орындау, техника мен нәтижелерді ескере отырып лақтыру. 

Тақырып 2.6. Эстафеталық жүгіру техникасының негіздері. 

Эстафеталық таяқшаны беру техникасы, бұрылу техникасы, эстафеталық жүгіру 4х100м. 

           5. ППФП 

                  II курстар. 

Тақырып 5.1.  Күш және шапшандық-күштілік қабілеттерін   

                            қалыптастыру. 

Дененің жеке салмағынан асатын жаттығулар, Сыртқы ауырлықтарды пайдаланатын жаттығулар. Кедергі беретін құралдармен жаттығулар. 

Тақырып 5.2.  Шыдамдылықты  қалыптастыру. 

 Циклды жаттығулар (ұзақ жүгіру, дала жарысы). Жаттығу көлемін және оны орындау ұзақтығын арттыру. 

Тақырып 5.3.  Үйлестіргіш қабілеттерді  қалыптастыру. 

Кеңісті пайымдай білу, күш және уақыт өлшемдеріне сәйкес қозғалыстарды орындау дәлдігі жатады. Мұндай қабілеттерді дамыту үшін әр түрлі 

қозғалыс және спорттық ойындарға сүйенеді. 

Тақырып 5.4.  Икемділікті  қалыптастыру. 

Бұлшық етті, сіңірді созу және буынға арналған жаттығулар. Еркін қозғалыстарды арттыру, серіктестің көмегімен. Сермеу қимылдары.   

Тақырып 5.5.  Кәсіптік- қолданбалы қабілетті  қалыптастыру. 

Білім алушының мамандығына байланысты кәсіптік- қолданбалы психофизикалық арнайы жаттығулары кәсіптік ұғымды физикалық, 

психикалық қабілеттеріне, қозғалыс дағдыларына бағытталған. 

Тақырып 5.6.  Қозғалыс жылдамдығын  қалыптастыру. 

Жеделдету. Эстафеталар. Ауырлықпен қозғалыс қимылдарын орындау. 

Тақырып 5.7.  Сынамалар- бақылау нормативтерін қабылдау. 

Бақылау нормативтерін қабылдау кәсіптік білім тексерілу есебінен, ептілігінен, дағдылауынан және  бағдарламамен қарастырылған бақылау 

нормативтерінің орындалуымен өткізіледі. 

 

4. Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау Міндетті бақылау жұмыстарының сұрақтары, емтихан сұрақтары, тәжірибелік сабақтарға арналған тестік формадағы тапсырмалар. 

 

  

 

 Жеңіл атлетика білім алушылардың дене дайындығын бағалауға арналған оқу нормативтері. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 № 

р/к 


Сынама 

тексерулердің 

түрлері 

Жынысы 


1 курс 

2 курс 


3 курс 

«5» 


«4» 

«3» 


«5» 

«4» 


«3» 

«5» 


«4» 

«3» 


30м жүгіру (сек) 

Ұлдар 

Қыздар 


4,8 

5,2 


4,9 

5,6 


5,0 

6,0 


 

 

  

 

 60м жүгіру (сек) 

Ұлдар 

Қыздар 


9,2 

10,2 


9,6 

10,6 


9,8 

11,0 


 

 

  

 

 100м жүгіру 

(сек) 

Ұлдар 


Қыздар 

14,2 


17,0 

14,5 


17,5 

15,0 


18,5 

14,0 


16,0 

14,2 


17,0 

14,5 


18,0 

13,8 


15,8 

14,0 


16,0 

14,2 


16,2 

3000м кросс 2000м (мин) 

Ұлдар 


Қыздар 

13,0 


10,30 

15,0 


11,4 

16,3 


12,4 

12,2 


10,4 

13,3 


11,0 

14,0 


11,3 

12,0 


10,2 

13,0 


11,0 

13,3 


11,3 

Ұзындыққа орнынан секіру 

(см) 


Ұлдар 

Қыздар 


225 

160 


210 

150 


180 

150 


225 

170 


220 

160 


215 

150 


235 

180 


225 

170 


215 

160 


Граната лақтыру 

600г 

               500г Ұлдар 

Қыздар 


33 

22 


 

31 


21 

30 


20 

40 


23 

35 


22 

33 


21 

45 


24 

40 


23 

35 


22 

Дене қабілеттілігінің Президенттік сынамалары. 

Жастарға арналған нормативтер мен сынақтар түрлері. 

 

Сынақ түрі Өлшеу 

бірлігі 


Нормативтер 

 

 Президенттік деңгей 

Ұлттық дайындық деңгейі 

Ұлдар 

Қыздар 


Ұлдар 

Қыздар 


100 м жүгіру 

Сек 


13,0 

15,2 


13,2 

15,5 


1000 м жүгіру 

мин, сек 

 

4,10 


 

4,30 


2000 м жүгіру 

мин, сек 

7,30 

 

8,00  

Ұзындыққа 

орнынан секіру 

см 


260 

220 


235 

200 


Бөренеге асылып 

тартылу 


рет 

16 


 

12 


 

Шалқасынан 

жатқан күйден 

денесін көтеру 

рет/мин 

 

25  

18 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Дене сапалары дайындығы ұғымы. 

2. Дене сапалары түрлері. 


3. ЖДЖ мінездеме бер. 

4. АДЖ-1 ге мінездеме бер. 

5. АДЖ-2 ге мінездеме бер. 

6. Жылдамдық қасиеті дегеніміз не? 

7. Жылдамдықты анықтау жолдары. 

8. Қарапайым жылдамдық көрністері. 

9. Жылдамдық қасиеті түрлерінің бөлінуі 

10. Бір реткі жылдамдық ерекшелігі. 

11. Жылдамдық қарқыны дегеніміз не? 

12. Жылдамдық түрлерінің өзара байланысы 

13. Жылдамдық қасиеті көрсеткішіне морфологиялық ерекшеліктердің әсері. 

14. Жылдамдық қасиеті көрсеткішіне физиологиялық факторлардың әсері. 

15. Жылдамдық қасиеті көрсеткішіне психологиялық факторлардың әсері. 

16. Спорттық техникалық шеберлік пен жылдамдық көрсеткіш арасындағы байланыс. 

17. Жылдамдық қасиеті түрлерін арттыруда қолданылатын әдістемелер. 

18. Жылдамдықты арттыруда қолданылатын әдістемелер. 

19. «Жылдамдық кедергісі» ұғымына түсінік бер, оны болдырмаудың және бұзудың жолдарын көрсет. 

20. Шыдамдылық қаблет анықтамасы, олардың түрлері. 

21. Жалпы шыдамдылық көрсеткіштері оны анықтау жолдары. 

22. Арнайы шыдамдылық көрсеткіштері оны анықтау жолдары. 

23. Жалпы шыдамдылықты арттыруда қолданылатын әдістемелер. 

24. Арнайы шыдамдылықты арттыруда қолданылатын әдістемелер түрлері.  

25. Сауықтыру жұмыстарында жүгіруді қолдану әдістемелері. 

26. Орта биіктікті таулы аймақтарда жеңіл атлеттерді жаттықтыру кезінде ортаға бейімделуін арттыру жұмыстары ерекшеліктері. 

27.Орта биіктікті таулы аймақтарға бейімделу фазалары олардың ерекшеліктері. 

28. Таулы аймақтан түскеннен соңғы адам организіміндегі болатын өзгерістер және оның фазалары. 

29. Таулы аймақтарда тамақтанудың ерекшеліктері. 

30. Дене қасиеттері түрлеріне анықтама бер. 

31. Ортастатикалық сынақтарды өткізу әдістемелері. 

32. Жаттығу жүктемелеіне байланысты қан қысымының өзгеру ерекшеліктері. 

33. Жүрек - қан жүйесінің жаттығу жүктемелеріне қарай өзгеру ерекшеліктері.  

34. Тыныс алу жүйесі жұмысын анықтауда қолданылатын сынақтар (Штанге, Розенталь, Генчи). 

35. Күш қасиеті дегеніміз не? 

36. Күш қасиетін арттыруда қолданылатын әдістемелер түрлері. 

37. Иілгіштік қасиет, оның түрлері. 

38. Иілгіштік қасиетті арттыруда қолданылатын әдістемелер.  

 

 

 

1.

 

Әдебиет және оқу құралдар тізімі 

 

Алдымен оқу құралдар тізімі, содан кейін әдебиет (негізгі және қосымша) тізімі беріледі. Оқу құралдары: 

1.

 Атлетикалық тренажерлер. 

2.

 Спорт түрлерінен құрал-жабдықтар. 

3.

 Гимнастикалық құрал-жабдықтар. 

4.

 Видеофильмдер (спорт түрлерінен оқу-әдістемелік құралдар, ырғақты гимнастика, аэробика, шейпингтен оқу құралдары). 

 

Әдебиеттер тізбесі: 

1. «Физическое воспитание», Н.К.Коробейников, А.А.Михеев,      

     И.Г.Николенко. 

2. «120 уроков по волейболу», Ю.Д.Железняк. 

3. «Студенческий волейбол», А.Г.Фурманов. 

4. «Специальные упражнения баскетболистов», А.Грасис. 

5. «Общеразвивающие и специальные упражнения», А.П.Колтановский. 

6. «Подвижные игры в занятиях спортом», И.П.Коротков. 

7. «Легкая атлетика в школе», П.Н.Гойхман, О.Н.Трофимов. 

8. «1500 упражнений для круговой тренировки», М.К.Гуревич. 

 

Қосымша оқу әдебиеттер: 

1.

 

Презиленттік сынамалар- Алматы қ. Департаменті, 2002ж. 2.

 

Қолданбалы физикалық дайындық. В.С.Кузнецов. 3.

 

Дене тәрбиесі. Р.И.Купчинов, 2006ж.  

Каталог: dist obych
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> 1. Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының туризмдегі жалпы бағдарлама жоспары Тема занятия Сабақтың түрі және тұрпаты: дәріс Тип и вид занятия
dist obych -> Календарно-тематический план преподавателя на 3-4 семестр 2015/16 оқу жылы Жоспар
dist obych -> Бұл күнде спорт психологиясын зерттеуге деген зор қызығушылықтар туындауда. Әлемнің көптеген елдерінде спорт
dist obych -> Бекітемін оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Садык Ж. Т. 2015жыл Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

жүктеу 258.35 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет