Қарағанды облысының білім басқармасыжүктеу 111.55 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.04.2017
өлшемі111.55 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ 

КӨПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

  

Келісілді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекітемін  

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

 

 

  

 

  

 

Колледж директоры  _______________ Садык Ж.Т. 

 

  

 

  

 

  

 

_________ Смағұлов С.Ғ. «___» ________________ 2015 жыл 

 

  

 

  

 

  

«___» ________________ 2015 жыл 

 

 

Оқу жұмыс бағдарламасы Пән:   

Туризм 


Оқытушы: 

Елубаев.Н.К. 

Типтік оқу бағдарлама  №976. 30.12.2010 ж.  негізінде жасалған.  

Мамандығы:  0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» 

Біліктілігі:  Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі 

2014 ж. оқу жұмыс жоспары негізінде жасалды 

 

 

Оқу уақытын үлестіру  

курс 

Барлық 

сағаттар 

 

Теор.сағ 

Зертханалық 

жұмыстары 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

Курстық 

жұмыстары 

Бақылау 

жұмысы, 

Сынақ 

 

Емтихандар 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

II 


78 

32 


 

 

 46 

 

  

  

 

 78 

32 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы 

 

Оқу жылы 

Топтар 

2015-2016 

2ФК-1кс. 

 

  

Дене тәрбиесі және спорт бөлім отырысында қабылданды. 

Дене тәрбиесі және спорт бөлімі меңгерушісі __________________ Константинова Н.В. 

Хаттама    № ___ «__________»______________ 2015 жыл 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

Мазмұны 

1. 


Түсіндірме жазба 

2. 


Пәнді оқутудың жоспарланған нәтижелері 

3. 


Пәннің тақырыптық жоспары 

3.1. 


Пәннің оқуту бағдарламасының мазмұны  

3.2  


Пәннің негізгі мазмұны 

4. 


Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

5. 


Әдебиеттер және оқу құралдар 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Түсiндiрме жазба. 

«Туризм» пәні бағдарламасы жалпы көлемі -78 сағатты құрайды, оның ішінде: дәріс сабақ-32, тәжірибелік сабақ - 46. 

«Туризм» пәні бойынша оқу бағдарламасының негізгі мазмұнына және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын мемлекеттік 

талаптардың орындалуына арналған. 

Саяхат  пен  спортжөніндегі  негізгі  түсініктер.Саяхат  пәнінің  атқаратын  ролі.Кәсіптік  педагогикалық  шеберлікті  бір  жүйеде 

қалыптастыру,болашақ маманның іскерлігі мен дағдысын спорт пен мәдениет арқылы дамыту.Саяхат іс-шараларының мемлекетімізде өсіп-

өркендеуі,оның негізгі мақсатары мен мазмұны.Елімізде және шетелдерде саяхаттың дамуы,оның болашағы.Спорттық дамудағы саяхаттың 

ролі.Тәрбиелік  жалпы  білімдік,сауықтыру  міндеттерін  саяхат  арқылы  шешу.Жалпы  білім  беру  мектептерінде  оқушылармен  саяхат 

жұмыстарының мазмұны менұйымдасуын жүзеге асыру.  

Ұжым  оқу  орындардағы  спорт  бағдарлануы  бойымен  жаппай  туристтiк  жұмысты  жүргiзу  үшiн  дене  төрбиеге  және  спорт  бойымен 

болашақ  маман  қажеттi  бiлу  жаттығулардың  бұл  түрлерiндегi  оның  техникалық  әдiстерiне  теория  және  туризмның  сабақ  беруiн  әдiстеме 

және  спорт  бағдарлануы,  үйренудiң  сұрақтары,  қалыптастыруы  кәсiби  -  педагогикалық,  тұрғынның  тұрағының  орыны  бойымен  сонымен 

бiрге,программалық материал теориялық, әдiстемелiк, жаттығуға және жаттығу сабақ үйренедi. 

Оқушы  теориялық  сабақтарда  енгiзудiң  оның  ұйымдастыру  әдiстемелiк  негiздерiнiң  дене  тәрбиесiнiң  жүйесi,  жаппай  дене  сауықтыру 

және спорт жұмысын тәжiрибеге спорт бағдарлануын мән рөл туралы негiзгi мәлiметтер алуы керек. 

Бұл  спорттың  түрлерi  бойымен  әдiстемелiк  қағидаттар  және  ұйым  және  жұмыстардың  өткiзуi  прималары  туралы  қалыптастырудың 

әдiстемелiк жұмыстарының мақсатымен ұғымдардың оқушылары және ұсыныста. 

Жаттықтыру  сабақтары  түсiнiлген  теориялық  және  әдiстемелiк  жұмыстарға  материалының  оқушыларымен  бекiтуi  және  спорттық 

дайындықтың талаптарының оны орындау мүмкiндiк туғызуға шақырған. 

Бiлiмiнiң  ұйымы  шектердегi  циклданың  пәндерiнiң  зерттеуiне  түрлердiң  оқу  жоспарында  оқу  уақытының  көлемi  ерекшеленген  15% 

сатылуға құқығы болады, айналым апарылған оқу уақытының көлемiнiң сақтауында. 

Оқу тәжiрибесi,  өз кезегiндеге теориялық, әдiстемелiкке және жаттықтыру сабақтары маманның жаппай туристтiк шаралар өз алдына 

ұйымдастырып өткiзуге қабiлеттi кәсiби қалыптасуына көмектесуi керек болуға алынатын дағды бiлiмнiң қорлануын дифференциалдайды. 

 

  

 

  

 

 

 

 

2. 

Пәнді оқутудың жоспарланған нәтижелері 

 

 

Стандартта және білім бағдармасында жоспарланған құзыреттер 

Оқу жұмыс бағдарламасында жоспарланған нәтижелер 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие болулары керек: 

Базалық: 

БҚ 1 дене тәрбиесінің адамның жалпы мәдени, кәсіби және әлеуметтік дпмуында 

алатын орны туралы мағлұматтарды;  

 

 БҚ 2 дене тәрбиесі мен салауатты    өмір салтының негіздерін; 

 

БҚ 3 денсаулықты сақтап және  нығайту, психофизикалық   

қабілеттерді дамытып жетілдіру, дене  

тәрбиесінде өзін-өзі тануды  

қамтамасыз ететін біліктер мен  

дағдылардың жүйесін меңгеруі қажет. 

 

Арнайы  Тандап алынған  спорт түрі бойынша нұсқаушының кәсіптік дайындық  негіздері 

бойынша  арнайы-кәсіптік білімді ,оқытудың жанаша формалары мен құралдарын, 

кәзіргі заманғы  әдістерді,тәсілдерді,оқу-әдістемелік кешенді қолдана білу. 

 

АҚ2  Негізгі ұғымдар мен терминдерді ,әртүрлі обьектілер мен нақты құбылыстар 

арасындағы қатынастар мен байланыстарды 

 

Кәсіптік ҚҚ 6. Тұрғылықыты жерлері бойынша балалармен ,жасөспірімдермен, тұрғындар мен мәдени–көпші- 

лік, спорттық сауықтыру  жұмыстарын жүргізу.  Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар біледі

саяхат сөздіктерін білу, құрамын анықтау. 

- туризмнің әр кезеңде өздігінен дамуы үшін теориялық, 

әдістемелік, жаттығулық, өзіндік, гигиеналық, тазалық, 

дәрігерлік кеңестерді бір деңгейде қалыптастырып 

жинақтау. меңгереді;  

-

 серуендік дайындық қозғалыстарын бір жүйеге 

келтіру; 

-

 

практикада серуенге баратын жердің орналасу жағдайларын алдын-алва бақылау және оларды 

оқу үрдісінде жоспарлау.  

дағдысынқалыптастырады: 

-

 саяхатты демалыс күндері өткізуге жоспарлау; 

-

 туған жердегі өлкелік саяхат. 

Құзыретті; 

Салауаттыөмірсалтынқалыптастыруғатартумақсатындас

портпенжүйелішұғылдануқажеттілігінетәрбиелеуден. 


3. 

Пәннің тақырыптық жоспары 

3.1. 

Пәннің оқуту бағдарламасының мазмұны 

 

№ 

Бөлімдермен тақырыптар атауы Күндізгіоқууақытынын саны 

Жоспар 

ланған деңгей 

Жоғары 

деңгей 

Орта буын 

маманы 

 

Бөлім №1.Саяхат кіріспе. 

 

 1.

 

  Теориялық сабақ №1.1.Саяхат пен спорт жөніндегі негізгі түсініктер,саяхат пәнінің атқаратын ролі. 

  

2.

   Теориялық сабақ №1.2.Саяхат іс-шараларының мемлектімізде өсіп-

өркендеуі,оның негізгі мақсаттары мен мазмұны. 

 

  

Бөлім №2.Туризм . Туризмнің тарихы дамуы. 

 

 3.

 

  Теориялық сабақ №2.1. Елімізде және шетелдерде саяхаттың дамуы,оның болашағы.Спорттық дамудағы саяхаттың ролі. 

  

 

Бөлім №3.Саяхаттарды ұйымдастыру мен өткізу. 26 

 

 4.

 

  Теориялық сабақ №3.1.Жалпы білім беру мектептерінде, коллеждерінде, өндірістерде, кеңселерде, жергілікті жерлерде саяхат жұмыстарының әдістемелік 

және ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу 

 

 5.

 

  Теориялық сабақ №3.2.Ересек және орта жастағылар арасында жүргізілетін саяхат серуендердің ұйымдастыру және әдістемелік ерекшеліктерімен таныстыру 

  

6.

   Теориялық сабақ №3.3.Саяхат дайындығының әдістемелік негіздері 

  

7.

   Теориялық сабақ №3.4.Саяхат серуеніндегі іскерлікпен дағдыны қалыптастыру 

  

8.

   Теориялық сабақ №3.5.Саяхат кезіндегі қауіпсіздікті сақтау  

 

9.

   Теориялық сабақ №3.6.Тұрғылықты жердегі іскерлікпен дағдыны қалыптастыру 

  

10.


 

  Теориялық сабақ №3.7.Саяхат жарыстарын ұйымдастырумен өткізу 

 

 11.

 

  Теориялық сабақ №3.8.Саяхат дайындықтарын жобалау  

 12.

 

  Теориялық сабақ №3.9.Саяхаттарды ұйымдастыру   

 13.

 

  Теориялық сабақ №3.10.Жорық іс-шараларын, тәртібін, ұйымдастыруларын қадағалау 

  

14.


 

  Теориялық сабақ №3.11.Тұрғылықты жерді бағдарлауды үйрету 

 

 15.

 

  Теориялық сабақ №3.12.Тұрғылықты жерлерді бағдарлаудан жарыстарды өткізу және ұйымдастыру 

  

16.

 

  Теориялық сабақ №3.13.Отбасылық саяхатты ұйымдастыру  

  

Бөлім №4.Саяхат серуендегі техникалық іскерлік пен шеберлікті меңгерту. 

46 

 

 17.

 

  Тәжірибелік сабақ№4.1.Саяхат серуендегі техникалық іскерлік пен шеберлікті меңгерту. 

  

18.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.2.Дем алу орнын алдын-ала дайындау. 

 

 19.

 

  Тәжірибелік сабақ №4.3.Алдын-ала таңдап алған бағытта және бағдар бойынша кедергілерден өту. 

  

20.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.4.Іскерлік пен дағдылық білімдерін бірыңғай білім 

жүйесінде меңгеру 

  

21.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.5.Монографиалық оқытудың әдістемелік 

нұсқасы,картографиялық қолдану,бағдармен жұмыс істеу 

  

22.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.6.Сапарлық көріністерді қолөнершілермен анықтау 

 

 23.

 

  Тәжірибелік сабақ №4.7.Саяхат жарыстарын ұйымдастыру және өткізу техникасы 

  

24.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.8.Саяхат жарыстарын өткізу жөніндегі нұсқалық 

жоболар,бағдарлама құру,жарыс талаптарының сәйкестігі және жас 

ерекшеліктерін ескеру 

 

 25.

 

  Тәжірибелік сабақ №4.9.Өткізген саяхат серуендерінің әдістемелік ұйымдастырылған қорытындысын шығару 

  

26.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.10.Саяхат серуеніне қатысушылардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

  

27.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.11.Саяхат топтарындағы топ мүшелеріне қатысты әртүрлі 

жағдайлардан сақтандыру 

  

28.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.12.Қозғалыс кезіндегі іскерлікті дамыту 

 

 29.

 

  Тәжірибелік сабақ №4.13.Саяхат сапарындағы керек-жарақты жабдықтау және оларды қолдану 

  

30.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.14.Саяхат барысында серуенге қатысты керек-

жарақтарды,жеке және топтық 

Түрде топтастырып ,саяхат серуенінің түрлерін есепке алып, дайындау 

 

 31.

 

  Тәжірибелік сабақ №4.15.Серуенге қажетті керек-жарақты сұрыптау  

 32.

 

  Тәжірибелік сабақ№4.16.Серуен барысында түнеуге қолайлы жерді ұйымдастыру және таңдау 

  

33.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.17.Шатырларды қолайлы орналастыру және күндізгі,түнгі 

жағдайларын қалыптастыру 

  

 

 

 3.2  

Пәннің негізгі мазмұны 

1.Бөлім.Саяхат кіріспе. 

1.1.Саяхат пен спорт жөніндегі негізгі түсініктер,саяхат пәнінің атқаратын ролі. 

Саяхат серуенінің тууы және даму кезендері.  1.2.Саяхат іс-шараларының мемлектімізде өсіп-өркендеуі,оның негізгі мақсаттары мен мазмұны. 

Саяхат іс-шараларының мемлекетімізде өсіп-өркендеуі, оның негізгі мақсаттары мен мазмұны.2.Бөлім.Туризм . Туризмнің тарихы дамуы 2.1. Елімізде және шетелдерде саяхаттың дамуы,оның болашағы.Спорттық дамудағы саяхаттың ролі. 

Елімізде және шетелдерде саяхаттың дамуы,оның болашағы.Спорттық дамудағы саяхаттың ролі. 3.Бөлім.Саяхаттарды ұйымдастыру мен өткізу. 

3.1.Жалпы  білім  беру  мектептерінде,  коллеждерінде,  өндірістерде,  кеңселерде,  жергілікті  жерлерде  саяхат  жұмыстарының     

әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу 

Тәрбиелік,  жалпы  білімдік,  сауықтыру  міндеттерін  саяхат  арқылы  шешу.  Жалпы  білім  беру  мектептерінде  оқушылармен  саяхат 

жұмыстарының мазмұнымен ұйымдасуын жүзеге асыру. Кеңселермен өндірістерде саяхат серуендерін ұйымдастыру. Саяхат клубтарымен 

бөлімдер жұмыстарын жергілікті жерлерде дамыту. 3.2.Ересек  және  орта  жастағылар  арасында  жүргізілетін  саяхат  серуендердің  ұйымдастыру  және  әдістемелік  ерекшеліктерімен 

таныстыру 

Ересек және орта жастағылар арасында жүргізілетін сабақтарының мақсаттары мен міндеттері. Сабақты ұйымдастыру формасы . Сабақтың 

кезеңдерін белгілеу. Саяхат сабақтарының сәйкестігін тексеру және әртүрлі денешынықтыру жаттығуларының түрлерін кіргізу. Серуендегі 

серуеншілердің қауіпсіздік шараларын ескеру. 3.3.Саяхат дайындығының әдістемелік негіздері 

34.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.18.Серуендегі тазалық және тамақтану іс-шараларының 

шарттарын ұйымдастыру 

  

35.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.19.Дәрігерлік қобдишаны пайдаланудың әдіс-тәсілдерімен 

таныстыру 

  

36.


 

  Тәжірибелік сабақ №4.20.Тұрғылықты жердің орналасуын оқыту негіздері 

 

 37.

 

  Тәжірибелік сабақ №4.21.Тұрғылықты жердің құрлысы мен құрылым негіздері  

 38.

 

  Тәжірибелік сабақ №4.22.Жергілікті жердегі жарыстарды ұйымдастыру 

 

 

39. 

  Тәжірибелік сабақ №4.23.Жергілікті жерде өткізілетін 

жарыстардың,саяхатшылар слетінің міндетерін қадағалау 

  

 

Пән бойынша барлығы 78 сағат 78 

 

 Көп  жылдық  саяхат  дайындықтарының  кезендері.  Саяхат  дайындықтарының  әдістемелік  нұсқасы.  Саяхат  серуеніндегі  дайындық.  Өлке 

танудың  рөлі.  Саяхаттағы  денелік  дайындық. Саяхатшының  жалпы және  арнаулы  денелік  дайындығының  міндеттері  мен  әдістері.  Саяхат 

кезінде  адамның  эстетикалық  және  ақыл-ой  дамуы,  әдістері  мен  құралдары.  Серуеншілердің  арасындағы  қарым-қатынасты  жақсарту 

мақсатында саяхатшылардың тұлғалық сапасын қалыптастыру. 3.4.Саяхат серуеніндегі іскерлікпен дағдыны қалыптастыру 

Серуендегі  іскерлік  пен  сапалықты  меңгеру.  Демалу  орнын  алдын-ала  дайындау.  Алдын-ала  таңдап  алған  бағытта  және  бағдар  бойынша 

кедергілерден өту. Кесте бойынша жасалған жоспарды бақылау, табиғат кеңесіндегі жағдайларды есте сақтап қорғанып жүру.   

3.5.Тұрғылықты жердегі іскерлікпен дағдыны қалыптастыру 

Монографиялық  оқытудың  әдістемелік  нұсқасы.  Картографиялық  материалдарды  қолдану.  Бағдармен  жұмыс  істеу.Іскерлік  пен  дағдылық 

білімдерін бір ыңғай білім жүйесінде меңгеру. 

3.6.Саяхат жарыстарын ұйымдастырумен өткізу 

Саяхат жарыстарын өткізу жөніндегі нұсқалық жобалар, бағдарлама құру, жарыс талаптарының сәйкестігі және жас ерекшіліктерін ескеру. 

Өткізген саяхат серуендерінің әдістемелік ұйымдастырылған қортындысын шығару. 

3.7.Саяхат кезіндегі қауіпсіздікті сақтау 

Саяхат  серуеніне қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Саяхат  қауіпсіздігін дұрыс оқыту. Саяхат  топтарындағы топ мүшелеріне 

қатысты әртүрлі жағдайлардан сақтандыру. 

3.8..Саяхат дайындықтарын жобалау 

Саяхат  сапарындағы  керек-жарақты  жабдықтау  және  оларды  қолдану.  Саяхат  барасында  серуенге  қатысты  керек-жарақтарды,  жеке  және 

топтық түрде топтастырып, саяхат серуенінің түрлерін есепке алып, дайындау. Серуенге қажетті керек-жарақтарды сұрыптау: киімдер, аяқ 

киімдер, шатырлар. 3.9.Саяхаттарды ұйымдастыру  

Серуен барысында түнеуге қолайлы жерді ұйымдастыру және таңдау. Шатырларды қолайлы орналыстыру және күндізгі, түнгі жағдайларын 

қалыптастыру. От-жағуды ұйымдастыру. 

3.10.Жорық іс-шараларын, тәртібін, ұйымдастыруларын қадағалау 

Серуендегі  тазалық  және  тамақтану  іш-шараларының  шарттарын  ұйымдастыру.  Дәрігерлік  қобдишаны  пайдаланудың  әдіс-тәсілдерімен 

таныстыру. Әр топ мүшелеріне қатысты дәрі-дәрмектің атауларымен таныстыру. 

3.11.Тұрғылықты жерді бағдарлауды үйрету 

Тұрғылықты  жердің  құрлысымен  құрлым  негіздері.  Спорт  картасымен  таныстыру  және  оның  монографиялық  картадан  айырмашылығын 

салыстыру, саяхат сызбаларын көрсету. Компас және карта арқылы негізгі бағыт қозғалыстарын бақылау. 

3.12.Тұрғылықты жерлерді бағдарлаудан жарыстарды өткізу және ұйымдастыру 

Жергілікте  жерде  өткізілетін  жарыстардың,  саяхатшылардың  слетінің  міндеттерін  қадағалау.  Белгілі  бір  қашықтықта  өткізілетін  жарысқа 

қажетті құрал жабдықтарды сұрыптап, әзірлеу. 

3.13.Отбасылық саяхатты ұйымдастыру 

Отбасылық саяхатты ұйымдастыру 4. 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

 

Саяхат серуеніне арналған бақылау сұрақтары. 

 

Бүгінгі саяхат.  

Қазақстанда саяхаттын дамуы.  

Саяхат сөздіктері.  

Жалпы  өткізілетін  серуендік  жұмыстарды  ұйымдастыру  және  оның  әдістері  (  жалпы  білім  беру  мекемелерінде,                  өндірістерде, кеңселерде, тұрғылықты жерлерде). 

 Денешынықтыру ұжымдағы саяхат жұмыстарының ұйымдастырылуы. 

 Демалыс күнгі жорықты ұйымдастыру. 

 Материалды – техникалық жабдықтар. 

 Саяхат клубтары. 

 Ересек және орта жастағы туризм сабақтарының ерекшіліктері, ұйымдастыру әдістемесі. 

 Саяхат дайындықтарының еңбек қызметіндегі ерекшіліктері, дайындық құрамы. 

 Туризмнің ересек жастағы адам өмірімен байланысы. 

 Әйелдердің саяхат алдындағы дайындық ерекшіліктері. 

 Монографиялық білім, іскерлік пен дағдыны жергілікті жерде қалыптастыру. 

 Көз мөлшерлік бағытты түсіру. 

 Компас. 

 Туристік жорықтар бағытындағы іскерлікпен дағдыны қалыптастыру. 

 Таулы және жаяу жүрістегі ерекшіліктерді сақтау. 

 Су саяхатындағы техника негіздерін сақтау. 

 Шаңғы саяхатындағы техника негіздерін сақтау. 

 Саяхаттағы жеке, топтық байланыс негіздері. 

 Саяхатшының жеке әдістемелік-моральдік дайындығы. 

 Бағыттағы әдістер. 

 Саяхат жарыстарын ұйымдастыру және жүргізу техникасы. 

 Әр жарыстағы ара-қашықтық кезендері. 

 Жарыс дайындығы. 

 Команда дайындықтарын жинақтау. 

 Сақтану, өзі-өзінді сақтандыру. 

 Өткел қалқандары. 

 Көмек көрсету. 

 Жарыс төрешісі. 

 

 

 5. 

Әдебиеттер және оқу құралдар 

 

1.

 

Учебник  для  институтов  и  техникумов  физической  культуры,  М.  Фис.1987  г.  В.И.  Ганокольский,  Е.Я.  Безносиков,  В.Г.  Булатов, 

библиотека туриста «Турист» М. Фис.1974 г. Автор Н.А. Власов 

2.

 

Спутник туриста Алмата «Кайрат» 1987 г.подредак. В.А. Терешук 3.

 

Карта в спортивном ориентировании М.Фис 1983 г. В.М. Алишен 4.

 

Соревнование туристов М. Фис. 1990 г. «Пешеходный туризм» Э.М. Кодш 5.

 

Туризм и спортивное ориентирование М. Фис.1983 г. В.М. Огородников 6.

 

Ателье туриста М. Фис.1990 г. И.Ю. Бринек, М.К. Бондарест 7.

 

Туризм и здоровье М. Профиздат 1987 г. В.И. Сергеев 8.

 

Туризм в школе: книга руковадителя путешествие М. Фис. 1983 г. И.А. Верба, С.М. Толисин, В.М. Куликов, В.Г. Рябов 9.

 

Семейный туризм М. Профиздат 1983 г. Ю.В. Транильщиков Каталог: dist obych
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Келісілді Бекітемін
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
dist obych -> 1. Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының туризмдегі жалпы бағдарлама жоспары Тема занятия Сабақтың түрі және тұрпаты: дәріс Тип и вид занятия
dist obych -> Календарно-тематический план преподавателя на 3-4 семестр 2015/16 оқу жылы Жоспар
dist obych -> Бұл күнде спорт психологиясын зерттеуге деген зор қызығушылықтар туындауда. Әлемнің көптеген елдерінде спорт
dist obych -> Бекітемін оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Садык Ж. Т. 2015жыл Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

жүктеу 111.55 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет