Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!жүктеу 386.7 Kb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата15.05.2017
өлшемі386.7 Kb.
1   2   3   4

Б.ЖАРЫЛҚАПҚЫЗЫ.

ÀҚÌÅزÒ

àïòàëûғû

3            

¹25     4 ÑӘÓIÐ, 2017 ÆÛË

ÍÀÇÀÐ

syr-media.kz

aqmeshit-aptalygy.kz

100 сұрақ – 

100 сұрақ – 

100 жауап

100 жауап

Басы №15-20-24 нөмірлерде. Жалғасы бар.

Талдау  негізінде  тіркелген 

өрт  оқиғаларының 71,8 пайы зы 

немесе 28 өрт  оқиғасы  тұрғын 

үй лерде орын алғаны байқалады.

Сонымен  қатар,  ағымдағы 

жыл дың 1 наурызынан бастап 31 

наурызға дейін қала ау мағындағы 

елді  мекендер  мен  мекемелер 

ауласындағы  қураған  шөптердің 

16 жану оқиғасы кездесті.

Осы 


көктем 

мезгіліндегі 

қура ған  шөптердің  өртену  жағ-

дай ларын  азайту,  болдырмау 

мақсатында  Қызылорда  қаласы 

Төтенше  жағдайлар  басқармасы 

жəне  «ӨСжАҚЖҚ»  ММ  өрт 

сөндіру бөлімдерінің жеке құрамы 

бірқатар талаптарды назарға алып 

отыр.  Осы  орай да  қала  əкімімен 

бекі тілген  «Қызылорда  қаласы 

аума ғын дағы  мемлекеттік  өртке 

қарсы  қызмет  құрылмаған  елді-

мекен дерде  орын  алған  өрттер 

мен дала өрттерін сөндіру кезінде 

азаматтық  қорғау  сала сындағы 

уəкілетті  органның  аумақтық 

бөлім шелерінің  жер гілікті  ат-

қару шы  органдарымен  бірігіп  іс-

қимыл  жасау  жос пары»  негізінде 

жұмыс  жасалуда.  Осы  жылдың 

10  наурызынан  бастап,  қала  ау-

мағындағы кент, ауыл əкім дерімен 

бірігіп,  төтенше  жағ дайларда 

қолданылатын 

техни калардың 

жарамды  жағдайларын  тексеріп, 

құрылған  ерікті  өрт  сөндіруші-

лермен алдын-алу ба ғытында үгіт-

насихат жұ мыс тары жүргізілуде.

Жоғарыдағының  негізінде, 

төтенше  жағдайлардың  алдын-

алу  бағытында    бірінші  кезекте, 

техникалар  мен  өртті  сөндіруге 

арналған  құрал-жабдықтардың 

жарамдылығын  тексеру  жəне 

жаттығулар өткізу жоспарланып 

отыр.  Сонымен қатар, кент жəне 

ауыл тұрғындарымен кездесулер 

барысында  өрт  қауіпсіздігінің 

қатаң  сақталуы  бойынша  ай-

тылып,  бұқаралық  ақпарат  құ-

ралдарымен  бірге  үгіт-насихат 

жұмыстары  да  қарқынды  жүргі-

зілуде.

Бұл  бағыттағы  жұмыс  көк-тем  мезгіліндегі  қауіпті  кезеңде 

басталып,  кешенді  түрде  жалға-

сын табатын болады. 

Е.ƏЛІШЕРОВ,

Қызылорда қалалық төтенше 

жағдайлар басқармасының 

бастығы, 

азаматтық қорғау 

подполковнигі.                                        

Халқымыздың ежелден 

қалыптасқан салт-дəс түрлері 

өте көп. Олардың əрқайсысының 

адамзат баласы  өмірінде алар 

орны ерекше. Жаратылысынан 

ырымшыл халқымыз жерде 

өскен шөпшекті де арнайы  

дұғасыз сындырмаған. Түрлі 

ауру-сырқау, дерттерге қазақи 

ем жасау жолымен айығып 

отырған. Дəрі-дəрмектің түр-

түсін білмейтін заманда халық 

арасынан шыққан емшілер талай 

науқасты аяғынан тік тұрғызған. 

Адам бойын билеген қорқыныш 

пен үрейді бақсылар дем салып, 

құлан-таза айықтырған.

Үстіміздегі жылдың 

3 айында  Қызылорда 

қаласында 39 өрт оқиғасы 

тіркеліп, өткен жылмен 

салыстырғанда  17 пайызға 

азайды. Материалдық 

шығын 9 220 000 теңгені 

құрады. Өткен жылмен 

салыстырғанда оқиғалар 

92,8 пайызға көбейіп отыр. 

Сондай-ақ, былтыр

6 адам жарақаттанса, 

биыл оның саны 5 адамға 

азайды. Яғни, зардап шеккен 

1 адам тіркеліп,  қаза 

болғандар жоқ.

Қàóіïòің àëäûí 

àëғàí æөí

Қорықтық құю

Қорықтық құю

Сондай  іргелі  оқу  ордасының 

бірі – қаладағы  Ілияс  Қабылов 

атындағы  №12  орта  мектеп.  Өз 

есігін 1983 жылы айқара ашқан оқу 

ошағы  бүгінде  талай  түлекті  ал-

тын  ұядан  түлетіп,  өңірдің  білім 

саласының өркендеуіне сүбелі үлес 

қосып  келеді.  Отыз  төрт  жылдық 

тағылымды тарихы бар шаңыраққа 

мемлекет  жəне  қоғам  қайраткері 

Ілияс  Қабыловтың  есімі  берілген. 

Көрнекті тұлғаның атымен аталған 

бұл  мектептің  ширек  ғасырдан 

астам 


уақыт 

ішінде 


жеткен 

жетістіктері аз емес. Мəселен, 1998 

жылдың 13 мамыры  мектеп  тари-

хы  үшін  ең  елеулі  оқиға.  Дəл  осы 

күні  Елбасымыз  Н.Назарбаев  Сыр 

еліне сапары кезінде арнайы ат ба-

сын  тірепті.  Мінекей,  содан  бері 

қанша  жыл  сырғып  өтсе  де,  ұжым 

бұл күнді əлі де ерекше қуанышпен 

еске алады. 

–  Білім  беру  ісіне  бей-жай 

қарауға болмайды. Мектеп те жан-

ды құбылыс ретінде қоғаммен бірге 

жаңарып  отыруы  шарт.  Мұғалім 

соның  жүрегі  болуы  тиіс.  Осы 

тұрғыда  біз  жұмыстарды  барынша 

жандандыруға  еңбек  етіп  келеміз. 

Рухани 


ордамыз 

дүниежүзілік 

ғаламтор,  E-Learning, күнделік.

kz  жүйелеріне  қосылған.  Ал,  бұл 

жобалар  ұстаздардан  ақпараттық 

технологияларды 

жан-жақты 

меңгеруін  талап  ететіні  белгілі. 

Мұғалімдеріміз  де  соған  лайық 

еңбек  сіңіріп  келеді.  Ақпараттық 

ғасырда  қоғам  дамуына  жедел 

еніп  жатқан  жаңалықтар,  уақыт 

үдерісінен 

туындаған 

талап-

тар  мейлінше  жауапкершілік  пен еңбекқорлықты 

қажет 


ететіні 

ақиқат.  Сондықтан  да  кəсіби 

біліктілікті шыңдауды үнемі назар-

да ұстап келеміз.   Бұл бағыт аясын-

да  жұмыстарды  бастап  та  кеттік. 

Мəселен,  барлық  негізгі  пəндер 

бойынша  ұстаздарымыз  онлайн 

сабақтар  беріп,  аймағымызда  ғана 

емес,  республика  көлемінде  үздік  

тəжірибелерімен  бөлісуде.  Қазіргі 

кезде деңгейлік бағдарлама бойын-

ша арнайы курстардан өтіп, өнімді 

еңбек  етіп  жатқан  жаңа  сипаттағы 

ұстаздар  қатары  көбеюде, – дейді 

мектеп  директоры  Жанат  Камит-

бекова.


Оның 

айтуынша, 

өзіндік 

дəстүрі 


қалыптасқан 

білім 


шаңырағында 

мұғалімдер 

мен 

оқушылардың  шығармашылықпен жұмыс  жасауына  ерекше  мəн 

берілген. 

Шəкірттер 

қалалық, 

облыстық, 

республикалық, 

халықаралық 

олимпиадаларда 

бақ  сынаған.  Нəтижесінде  сонау 

тəуелсіздігіміздің  алғашқы  жыл-

дарынан  бастап  бүгінге  дейін 100-

ден  аса  оқушы  жүлделі  орындарға 

ие болып, жетістіктер қорын жыл-

дан жылға толықтырып келеді. Ал, 

білім  берушілер  ішінен  ғылыми 

жоба  қорғап,  ғылым  кандидат-

тары  атанғандары  да  жоқ  емес. 

Мəселен,  қазақ  тілі  мен  əдебиеті 

пəні  мұғалімі  Тоқташ  Жолдасова, 

химия-биология  пəні  мұғалімі  Ра-

бат  Мұстафаева  саналы  ғұмырын 

ұстаздық  жолына  арнады.  Соны-

мен  қатар,  жылда  дəстүрлі  түрде 

берілетін  облыс,  қала  əкімдерінің 

білім 

саласы 


қызметкерлеріне 

тағайындайтын  сыйақыларын  төрт 

бірдей  мұғалім  иеленген.  Милли-

онер ұстаз атанған мұғалім де осы 

мектепте. Білікті де, білімді маман-

дар біріккен ұжымның 57 пайызын 

жоғары жəне І санатты мұғалімдер 

құрайды.  Соңғы  оқу  жылының 

өзінде олардың жетеуі кəсіби білім 

байқауларында  жүлделі  орындар-

дан  көрінген.  Сондай-ақ,  отызға 

жуық 


мұғалімнің 

əдістемелік 

кітапшалары  баспадан  шығып, 

деңгейлік 

жəне 

жаңартылған бағдарлама  бойынша  біліктілікті 

арттыру курсынан өткен.

Қуантарлығы, «Ұстаздан 

шəкірт  озар»  демекші  осындай 

білімі  мен  тəжірибесі  ұштасқан 

білікті  мамандардан  дəріс  алған 

оқушылардың  да  беталыс  бағдары 

жаман  емес.  Əсілінде, «Білімді 

шəкірт  білікті  ұстаздан»  деген 

тəмсіл  тегін  айтылмаса  керек.  

Мəселен, 2013-2014 оқу  жылын-

да П.Қазбай республикалық жалпы 

пəндер  бойынша  олимпиадасын-

да  қазақ  тілі  мен  əдебиеті  пəнінен 

ІІІ орын, қалалық кезеңінде I орын 

иеленген.  Ж.Кеңес    жалпы  пəндер 

бойынша өткізілген ғылыми жоба-

лар байқауынан І орын жеңіп алса, 

2014  жылы  Алматы  қаласында 

өткен аталмыш бағыттағы сынақтан 

финалист медалі мен сертификатын 

иеленді. Ал, А.Асылбек «Ақберен» 

шығармашылық  байқауынан  об-

лыста I орын,  республикалық 

кезеңінде  «Үздік  шығарма»  иегері 

грамотасымен 

марапатталды. 

А.Пірназарова республикалық жал-

пы пəндер бойынша олимпиаданың 

ІІ қалалық кезеңінде  орыс тілі мен 

əдебиеті  пəнінен  ІІ  орын  иеленді. 

2016  жылы  «Облыстық  олимпи-

адалар  жəне  қосымша  білім  беру 

орталығы» 11 сынып  оқушылары 

арасында  өткен  облыстық  олим-

пиадада  Ə.Шүкір,  Ə.Аймышева 

жүлделі  орын  биігінен  көрінді. 

Сондай-ақ,  Ə.Сартай  «Балалар  ба-

стауы-2016»  балалар  əлеуметтік 

жобаларының  «Болашақ  энер-

гиясы»  атты  сайыс та  ІІ  орынды 

қанжығасына байлап қайтты.

Ал,  ҰБТ – мектептің  білім 

көрсеткіші  десек,  бұл  үдеден  ор-

дасы  тағы  да  алда  келеді.  Өткен 

оқу  жылы  үш  түлек, «Алтын 

белгі»  иегері  атанды.  47 мектеп 

бітірушінің 20-сы  мемлекеттік 

грантқа  қол  жеткізді.  Сөйтіп, 

білім  көрсеткіші 86,5 пайызды 

құрап,  абырой  шыңынан  көрінді. 

Бұл – əрине,  тынымсыз,  еңбекқор 

ұжымның ортақ жемісі.

Жыл  сайын  мектептің  білім 

беру 

мазмұнына үлкен 

мəн 


берілуде.  Осы тұрғыда оқушыларға 

өз  білімін  кеңейтіп,  бейімді  түрде 

жетілуіне үлкен мүмкіндіктер жаса-

луда. Инновациялық бағыт бойын-

ша білім берудің барлық түрлерінің 

материалдық-техникалық 

жəне 

əдістемелік базасын ұлғайту шара-лары іске асырылуда. Біз əңгімелеп 

отырған  аталмыш  білім  ордасы 

бұл  үдеден  де  шыға  білді. 1176 

орын сыйымдылыққа негізделген 3 

қабатты ғимарат 2 ауысымда жұмыс 

істейді. Онда 34 оқу кабинеті, лабо-

ратория сыныптары мен спорт залы 

жəне асхана бар. Мектеп айналасы-

на спорт қалашығы салынған. Оқу 

үдерісінің  жоғары  деңгейде  жəне 

мазмұнды  өту  мақсатында  қазақ 

тілі, орыс тілі, биология, химия, фи-

зика, шет тілі, математика, алғашқы 

əскери 


дайындық 

сыныптары 

жаңа  құралдармен      қамтамасыз 

етілген.  Типтік  жобадағы  акт 

залы  мен  рухани  білім  көмбесіне 

айналған  кітапхана  бар.  Осы-

дан  сегіз  жыл  бұрын  «Жол  карта-

сы»  бағдарламасы  аясында  нысан 

күрделі жөндеуден өткен. Сондай-

ақ, «Балапан» 

бағдарламасы 

негізінде  мектеп  жанынан  «Ай-

налайын»  шағын  орталығы  жас 

бүлдіршіндерге есігін айқара ашты.

Сонымен  қатар, 2013 жылы 

мектеп 


электронды 

оқыту 


жүйесіне 

қосылуына 

байла-

нысты 


компьютерлік 

техника 


жаңартылған.  Бүгінде  мұнда 108 

компьютер, 7 интерактивті  тақта 

оқушылардың  заманауи  тұрғыда 

өзін-өзі 

жетілдіруіне 

септігін 

тигізіп  отыр.  Өткен  жылы  ғана 

Ілияс Қабыловқа арналған жаңа за-

ман  талабына  сай  жабдықталған 

оқу  кабинеті  ашылды.  Қысқасы, 

өсемін,  өнемін,  оқып-тоқимын 

деген  ынталы  жасқа  мұнда  бар 

мүмкіндік қарастырылған.

Үнемі  жан-жақтылыққа  бет 

бұратын  киелі  шаңырақ  білім  алу-

шыларды  тереңдете  оқытып  қана 

қоймай,  олардың  шығармашылық 

қабілеттерін 

шыңдау, 

қоғамға 


бейімдеу, түрлі деңгейдегі мəдени-

рухани  іс-шараларға  белсене  атса-

лысу  істеріне  де  дағдыландырады. 

Себебі,  əрбір  көзі  қарақты  ата-ана 

баласының  тек  толыққанды  білім 

алуын  ғана  көздеп  қоймайды.  Со-

нымен  қатар,  олардың  ой-өрісі, 

дүниетанымының  кеңеюін  де  қа-

лайды. Осы орайда  оқушылардың 

сабақтан  тыс  уақытын  тиімді 

өткізу  мақсатында  мазмұнды  ме-

рекелік  шаралар,  спорттық  жары-

стар,  үйірме  жұмыстары  дəстүрлі 

түрде  ұйымдастырылып  тұрады. 

Осындай 

игілікті 

шаралардың 

арқасында  қабілеті  шыңдалып, 

шығармашылық  тынысы  кеңейіп 

келе  жатқан  өнерлі  жастар  бар-

шылық. Мəселен, Альбина Жеткер-

ген Бразилияда өткен халықаралық 

дəрежедегі  əншілер  байқауында 

лауреат  атанып  келсе,  Польша-

да  өткен  сурет  көрмесінде  Фай-

зулла  Бексұлтан  жүлделі  І  орын-

ды  қанжығасына  бөктерді.  Алма-

ты  қаласында  Қазақ  хандығының  

550  жылдығы  құрметіне  орай 

ұйымдастырылған  «Ғылым  жəне 

өмір»  тақырыбындағы  ха лық ара-

лық  тəжірибелік  конферен цияда 

Жібек  Нұржігітова  бас  жүлде, 

Арайлым Сұлтанбек жүлделі орын-

нан көрінді.

Білім  мен  білікті  басты  ныса-

на еткен ілім-ғылым шаңырағы са-

лауатты  өмір  салтын  ұстануды  да 

назардан  тыс  қалдырған  емес.  Бір 

топ  жастар  спорттық  байрақты 

бəскелерде  де  бақ  сынап,  алтын, 

күміс, қола медальдарды кеудесіне 

тақты.  Мектеп  ұжымы  алдағы 

уақытта  олардан  спорт  шебері 

атануынан   зор  үміт  күтетіндерін 

айтады.


Осы 

тектес 


тəлімі 

мен 


тағылымы  ұштасқан  білім  ұялары 

біздің  өңірде  жетерлік.  Əрине, 

санымен  қатар,  сапасы  да  сырт 

көз  сынға  төтеп  беріп  келеді. 

Егер  мұғалім  өз  бойындағы  ізгі 

қасиеттері  мен  шəкірттеріне  де-

ген  сүйіспеншілікті  бір  арна-

да тоғыстыра алса, ол, сөзсіз – ке-

мел  ұстаз  деп  атауға  тұрарлық  де-

ген  ойдамын.  Осы  бір  қарапайым 

қағиданы  қай  кезде  де  естен 

шығармаған абзал.

Ал,  өрен  жүрегіне  нұр  құйып, 

бағдарлы  болашаққа  бет  түзеген 

білім ордасына біз қашанда саналы 

ұрпақ мен кемел келешек тілейміз.Бағлан ТІЛЕУБЕРГЕНОВА.

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ÌӘÐÒÅÁÅÑІ ÁÈІÊ ÌÅÊÒÅÏ

Ұрпақтың  жұлдызын  жағып,  мəртебесін  биіктететін  де,  тағылымын  қалыптастырып,  таны-

мын  кеңейтетін  де  білім-ғылым  мен  тəлім-тəрбие.  Себебі,  өркениеттің  өлшемі,  елдің  кемелді 

келешегі қашанда қоғамдағы білім деңгейіне тəуелді. Ал, білімнің қайнар көзі – мектеп екені айт-

паса  да  белгілі.  Өрендерді  білім  нəрімен  сусындандырып,  жан-жақтылыққа  баулитын  шаңырақ 

адам  үшін  де,  қоғам  үшін  де  өз  маңыздылығын  жоғалтқан  емес.  Заманға  сай  жаңа  бағдармен 

оқытып, білім бəсекесінде жоғары нəтиже көрсетіп келе жатқан мұндай білім ордалары біздің об-

лыс орталығында да жетерлік.

«Мерейлі  отбасы»  ұлттық  конкурсы  (бұ-

дан   əрі – конкурс)  өнегелі  құндылықтарды 

жаңғыртуға  жəне  отбасы  мен  некенің  (ерлі-

зайыптылықтың)  жағымды  үлгісін  таратуға, 

отбасы  мəртебесін арттыруға бағытталған.

Конкурсты өткізудің мақсаттары: отбасы ин-

ститутын, адамгершілікті, руханилықты нығайту, 

жауапты ерлі-зайыптылықтың маңызын тану, ата-

аналардың  бала  тəрбиелеудегі  жауапкершілігін 

арттыру,  отбасылық  құндылықтарды,  кəмелетке 

толған  балаларының  еңбекке  қабілетсіз  жəне 

егде  жастағы  ата-аналарына  қамқор  болуын 

дəріптеу  жəне  кеңінен  насихаттау,  қазақстандық 

отбасының жағымды имиджін насихаттау.

Конкурсқа  отбасылар  (бұдан  əрі – үміт-

керлер)  қатысады.  Конкурс  Қазақстан  Рес-

публикасының  бүкіл  аумағында  ашық  нысанда 

өткізіледі. Конкурстың жеңімпазы жалпыға ортақ 

интерактивті дауыс  беру негізінде айқындалады. 

Конкурсқа  қатысуға  мүшелерінің  еңбектегі, 

спорттағы,  шығармашылық,  зият керлік,  ғылыми 

жетіс тіктері жоғары отбасылар жіберіледі.

Қызметі Қазақстан Республикасының аума-

ғында тыйым салынған ұйымдардың құрамына 

кіретін  (кірген)  мүшелері  бар  жəне  бұрын 

сотталған  мүшелері  бар  отбасылар  конкурсқа 

қатыса алмайды.

Конкурс үш кезеңде өткізіледі. 

Бірінші кезең — аудандық (қалалық), 

екінші — өңірлік,

үшінші — ұлттық.

Конкурсқа  қатысуға  өтінім  (Қазақстан 

Рес публикасы  Үкіметінің 2014 жылғы 5 

нау   рыздағы  №181  қаулысымен  бекітілген 

Қағидаларға сəйкес нысан бойынша) аудандық 

(қалалық)  комиссияға 2017 жылғы 1-30 сəуір 

аралығында  берілуі  тиіс.  Конкурстың  ұйым-

дастырушылары  қалалық,  аудандық  ішкі 

сая  сат  бөлімдері  жəне  облыстық  ішкі  саясат 

басқармасы болып табылады.

ХАБАРЛАНДЫРУ 

Қызылорда 

қаласының 

тұрғыны 16.04.1982  жылы 

туылған  Рахматуллаев  Ел-

мурат  


Нурмаханбетович 

пен  Қызылорда  қаласының 

тұр ғыны  06.10.1987  жылы 

туылған 


Сəду 

Жасұлан 


Хабидуллаұлы  Қарауылтөбе 

ауылдық округі  əкіміне кан-

дидат болып  тіркелді.

***

Қарауылтөбе 

ауылдық 

округі    əкіміне  кандидат-

тар  мен  таңдаушылардың  

кездесуі 2017  жылғы 4 

сəуір    күні  сағат 16-00 де  

Ы.Жақаев  көшесі  №16  ме-

кен-жайда  орналасқан  Қа-

лалық  мəслихат  аппараты 

ғимаратының мəжіліс залын-

да өткізіледі.Қызылорда қалалық 

сайлау комиссиясы.

«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ» КОНКУРСЫ ӨТЕДІ

БIЛГЕНГЕ МАРЖАН

Иммун жүйесінің нашар жұмыс істей 

бастағанын  білдіретін  бес  белгілі  біле 

жүріңіз:


Бір  жыл  ішінде 10 реттен 

көп  тұмауратасыз,  суық  тиіп 

ауырасыз. 

Шашыңыз көп түседі, 

буындарыңыз қақсайды, 

тамағыңызда 

бірдеңе 

тұрғандай болады.

Үнемі,  əлсіз  шар-

шап  тұрғандай  сезімде 

боласыз.  Тіпті,  ұйқыдан 

оянғанда  да  еңсеңіз  басы-

лып тұрады.

Ерніңізде  ұшық  жиі  пайда  бола-

ды.  Ұшық  ағзадағы  вирустардың  ар-

тып  кетуін  білдіреді,  ал  иммунитет 

вирустардың  көбейіп  кетпеуін 

қадағалайды.

Тұмау  тисе,  қабынып, 

төсек  тартып  ұзақ  жатып 

қаласыз.

Осы жағдайдың бірін 

бойыңыздан байқасаңыз, 

иммунологқа 

көрін ге-

ніңіз жөн.Интернет негізінен 

дайындалған.

Көктем келгенде адам ағзасы əлсіреп, иммунитеті төмендеп, дəрумендерді 

қажет етеді. Иммунитеттің төмендегенін қалай білуге болады?

Èììóíèòåò òөìåíäіãіí 

қàëàé áіëóãå áîëàäû?

реттен 


тиіп 

ы-

вирустарқада

т

Ресей Федерациясының жоғары оқу орындары федерал-дық  бюджет  есебінен  білім  алуға  ниетті  талапкерлермен 

байқау сынақтарын өткізеді.1. Мəскеу Ұлттық технологиялық зерттеу универ-

ситеті

Байқау  сынағы 30-31 наурыз  күндері  Қызылорда 

қаласындағы № 198 орта мектеп базасында өтті.

2.  И.М.Губкин  атындағы  Мəскеу  мұнай  жəне  газ 

университеті

Байқау  сынағы 10-11 сəуір  күндері  Қызылорда 

политехникалық колледж базасында өтеді.

Сынақ  емтихандары  математика  жəне  физика  пəндері 

бойынша жүргізіледі.

3. Санкт-Петербург  қаласындағы мемлекеттік өнді-

ріс тік технология жəне дизайн университеті

Байқау  сынағы 21-22 сəуір  күндері  Қызылорда 

инженерлік-техникалық колледж базасында өтеді.

Сынақ  емтихандары    орыс  тілі,  математика,  физика 

жəне химия пəндері бойынша жүргізіледі.

4.  К.А.Тимирязев  атындағы  Ресей  мемлекеттік 

аграрлық университеті

Байқау  сынағы 23-24 сəуір  күндері  Қызылорда  қала-

сындағы № 9 мектеп-гимназия базасында өтеді.

Сынақ емтихандары орыс тілі, математика, физика жəне 

биология пəндері бойынша жүргізіледі.

Қосымша  ақпаратты  мына  телефон  арқылы  алуға 

болады: 

Қызылорда қалалық білім бөлімі (30-21-72),

облыстық білім басқармасы (60-54-57) телефондары.

Талапкер - 2017

Қызылорда облысының мектеп бітірушілері мен 

колледж бітірушілерінің НАЗАРЫНА !!!


ÀҚÌÅزÒ

àïòàëûғû

4

ÐÓÕÀÍÈßÒ

Меншiк иесi:

жауапкершiлiгi

шектеулi серiктестiгi

Бас директор

Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

Қызылорда қалалық «Ақмешіт

апталығы» газетінің редакциясы

Бас редактор

Əділжан ҮМБЕТ

Телефондар:

Бас директор - 70-00-36

Бас редактор - 40-01-09

Қабылдау бөлімесі - 70-00-37

Бас редактордың орынбасары - 40-11-10 

Жауапты хатшы, бөлімдер - 40-11-10

Газеттің негізін қалаған Əділхан БƏЙМЕН

Мекен-жайымыз: 120008, Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4. Т.Жүргенов атындағы Шығармашылық үйі.  

 

Нөмірдің кезекші редакторы  Мəди ҚҰРМАНƏЛІ.Газет Қазақстан Республикасы Байланыс жəне ақпарат 

агенттігінде 11.07.2014 жылы қайта тіркеліп, №14459-Г куəлігі берілген.

«Ақмешiт апталығы» қалалық газеті ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті жүйесі» талаптарына 

сəйкес сертификатталған.

Аптасына 2 рет, сейсенбі, сенбі күндері шығады.

Жарияланған материалдардағы пікірлер редакция көзқарасымен сəйкес келе бермейтіндігі, деректер 

мен мəліметтердің нақтылығына автордың, хабарландыру иесінің жауапты екендігі ескертіледі.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, 

беттеліп,«Сыр медиа» ЖШС 

баспаханасында басылды.  Тел: 8(7242) 40-06-68

Газеттің  таралымы бойынша  70-14-08 телефонына 

хабарласуға болады.

Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі 4 А.

Таралымы 5555         Тапсырыс №399

syr-media.kz

aqmeshit-aptalygy.kz

¹25   4 ÑӘÓ²Ð, 2017 ÆÛË

ШАБЫТ

ҚЫСҚА-

НҰСҚА

МИСЫЗ ӨМІР 

СҮРГЕН АДАМ

Адам  мисыз  өмір  сүре 

алмайтыны  белгілі.  Алай-

да 2007 жылғы Lancet жур-

налынан 

француз 

аза-


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 386.7 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет