Ақпараттық технология факультеті «Компьютерлік технологиялар» кафедрасыжүктеу 138.47 Kb.

Дата11.04.2017
өлшемі138.47 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Ақпараттық технология факультеті 

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы 

 

  

 

«Бекітемін»  

Декан ФИТ  ____ Табултаев С.С. 

 

«  »                    2013 ж.  

 

  

 

5В0704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы  үшін 

 

ET 3221 - Ассемблер 1 пәні бойынша Syllabus 

 

 

  

Курс                                                   3 

Cеместр                                             5 

Кредиттер саны                                3 

ECTS кредиттер саны                      6  

Барлық сағаттар саны                   135 

Оның ішінде: 

Лекциялар                                        24 

Зертханалық сабақтар                    30 

Практикалық сабақтар                     8 

ОӨЖ                                                 75  

оның ішінде СОӨЖ                        30 

Курстық жұмыс  

Емтихан 


 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы, 2013 ж.  

Курс бағдарламасын (Syllabus) жұмыс оқу планы негізінде құрастырғандар: доцент, ф-м ғ.кандидаты Қоржымбаев Т.Т.,және аға оқутушы 

Нұрмагамбетов Ғ.С. 

Курс  бағдарламасы  (Syllabus)  «Компьютерлік  технологиялар»  кафедрасының 

25.06.2013 ж., хаттама № 10   мәжілісінде қарастырылды және мақұлданды.  

 

 

Кафедра меңгерушісі ___________________________Куралбаев З.К.  

 

 Syllabus  Ақпараттық  технологиялар  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының 

отрысында талқыланған және бекітілген ( Хаттама № 5 28.06.2013 ж.) . 

 

 

 1

 

Дәріс беруші-оқытушы: 

 

Қоржымбаев Т.Т.,  физ.-мат. ғ.к., доцент,  ұй телефоны: 3024121, ұйалы тел. 

8-7772268359,  e-mail: 

tkorzhymbaev@gmail.com

 

Нурмагамбетов  Г.С.,  КТ  кафедрасының  аға  оқытушысы,  ғылым  педегогикалық  стажы  21 

жыл,  АЭБУ-де  сабақ  беру  стажы  6  жыл.e-mail: 

nurmgal@mail.ru

,  телефоны:  ұй 

тел.3848604,ұйалы  тел. 8777 585 82 66 

Кафедрада болу уақыты сабақ кестесіне сәйкес 

 

2 Кафедрада болатын уақыт: 

Аталуы  Ассемблер 1 

Кредиттер саны      ___3________ 

Жүргізілетін орны С311, 310, 304 

 

3 Пререквизиттері:  Информатика, математика, алгоритмдеу және программалау тілдері. 

 

4 ПӘННІҢ  МАҚСАТЫ  ЖӘНЕ  МІНДЕТІ  

4.1 Пәнді оқыту мақсаты 

Пәннің  негізгі  мақсаты  ретінде  машина  –  бағытталған  программалаудың  білімінің 

негізгі  түсініктерін  студенттерге  жеткізу,  сондай-ақ  қазіргі  кездегі  ассемблер  тілінде 

программалаудың жаңа мүмкіндіктерін қолдана алу. 4.2 Курстың міндеттері 

Пәнді  үйрену  негізінде  студенттер  білуі  керек:  ассемблер  тілінің  негізгі  түсініктерін, 

Intel  процессорлар  негізіндегі  компьютер  архитектурасын,  ассемблерде  программалаудың 

заманға  сай  негізгі  аспектілерін,  соның  ішінде  MS  DOS  және  DOS  үшін  арналған  жүйелік 

және қолданбалы программалау. 

Студенттер  мына  шеберліктерді  иемдену  керек:

 

құрылғылармен  тікелей  жұмыс  істеу кезінде  тіл  мүмкіндігін  барынша  қолдана  білу,  белгілі  алгоритмдерді  тарату,  сондай-  ақ  

жүйелік және қолданбалы есептерді шеше алу.

 

4.3 Курстың сипаттамасы 


 

Пәнді  оқытудың  негізгі  мәселелері:  программаның  негізгі  құрылымдарын  және механизмдерін,  сонымен  бірге  оларды  құру  кезінде  пайдаланылатын:алгоритм  түсінігі, 

программалық  қамтамасыз  етуге  негізгі  жолдар  туралы  түсінігі,  объектіге  негізделген 

программалаудың  негізгі  ережелері  сияқты  маңызды  келісімдер  мен  конструктивтік 

шешімдер жайлы айқын елестету. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер: төмендегі мәселелерді біліп, игеріп шығу керек: 

-программалық қамтамасыз етуге негізгі жолдар туралы түсінігінің болуы; 

-құрылымдық объектіге негізделген программалаудың негізгі ережелерін білуі; 

-программалаудың  әр  түрлі  жолдарында  программалық  қамтамасыз  етуді  құрастыру 

ерекшеліктері туралы түсініктерінің болуы; 

-аяқталған программалық өнімді құрудың практикалық дағдыларын қалыптастыруы керек.    5 Пән мазмұны 

 

5.1  Дәрістік сабақтар және олардың мазмұны 

№  Тақырыптың аты 

Дәріс сабақтарының жоспары мен мазмұны 

Көлемі 


(Сағат) 

Деректердің берілуі 

Компьютерде 

деректердің 

берілуі. 

IBM 

PC 


архитектурасының 

ерекшеліктері. 

Адрестік 

аймақтың  таратылуы.  Жады  құрылымы  және 

программа құрылымы. IBM 

PC 


архитектурасының 

ерекшеліктері  

IBM  PC  архитектурасының  ерекшеліктері.  Адрестік 

аймақтың  таратылуы.  Жады  құрылымы  және 

программа құрылымы.  Процессордың 

пайдаланушы 

регистрлері  

Процессор  регистрлері.  Пайдаланушы  регистрлері. 

Жалпы міндетті регистрлер. Сегменттік регистрлер.  Микропроцессордың 

жүйелік регистрлері  

Басқару  және  күй  регистрлері.  Басқару  регистрлері. 

Жүйелік адрес регистрлер. Жөндеу регистрлері.        Операндтарды адресациялау әдістері 

Адрестеу әдістері: регистрлік, тікелей, төте, жанама, 

ығысумен  база  бойынша,  масштабтаумен  жанама, 

индекстелумен  база  бойынша,  индекстелумен  және 

масштабталумен база бойынша  і80х86  микропроцессор 

командаларының 

жүйесі. 

Деректерді 

алып-орналастыру 

командалары.  Басқару-

ды беру командалары. 

Жалпы  міндетті  алып  –  орналастыру  командалары. 

Енгізу  –  шығару  командалары.  Адресті  алып  – 

орналастыру  командасы.    Белгілерді  алып  – 

орналастыру 

командасы. 

Басқаруды 

беру 


командалары. МП  командаларының 

жүйесі. 


Арифметикалық 

командалар. 

Қосу  командалары.  Алу  командалары.  Көбейту 

командалары.  Бөлу  командалары.  Таңбаны  ұлғайту 

командалары.  

 МП  командаларының 

жүйесі.  Екілік  разряд-

тармен 


жұмыс 

командалары. 

Логикалық командалар. Жылжыту командалары. МП  командаларының 

жүйесі. 


Тізбекті 

командалар.  

Тізбекті командалар. Үзу командалары.  

10  Үзу  командалары.  МП басқару командалары. 

Микропроцессорды басқару командалары.  

11  Ассемблер операторлары 

және 


директивалары 

Директивалар.  Сегментті  анықтау  директивалары. 

Процедураны  анықтау  директивалары.  Деректерді 

анықтау 


директивалары. 

Идентификаторларды 

анықтау 

директивалары. 

Сыртқы 

сілтеме 


директивалары. Листингті басқару директивалары. 

12  Программаларды ұйымдастыру. 

Макроанықтағыштар.  

Көпмодулдік 

программаларды 

ұйымдастыру. 

Макрокомандалар.    Макродирективалар.  Шартты 

компиляция директивалары 

13  MS DOS 

үшін 


программалау негізі 

Экранмен 

жұмыс 

жасаудағы DOS 

жүйелік 


функциялары.  Экранмен  жұмыс  жасаудағы  BIOS  

жүйелік  функциялары.  Пернетақтамен  жұмыс 

2жасаудағы 

DOS 


жүйелік 

функциялары. 

Пернетақтамен  жұмыс  жасаудағы  BIOS  жүйелік 

функциялары.  

14  Файлдармен жұмыс Файлдармен жұмыс жасаудағы жүйелік функциялар.  1 

15  MS  DOS  операциялық 

жүйесінде 

программалау негізі 

Терезе  классын  тіркеу.  Терезе  құру.  Хабарлама 

кезегін  өңдеу  циклі.  Басты  терезе  процедурасы. 

Параметрлерді стек арқылы беру. 

16  Консольдік қосымшалар 

TASM32  үшін  қарапайым  консольді  қосымшалар. 

Консольді  қосымшадағы  маус  және  пернетақта 

командаларын 

өңдеу. 

KEY_EVENT жағдайы. 

MOUSE_EVENT 

жағдайы. 

WINDOW_BUFFER_SIZE_EVENT жағдайы. 

 

Барлығы:  

24 

 

5.2 Практикалық сабақтар және олардың мазмұны 

№  Тақырыптың аты 

Дәріс сабақтарының жоспары мен мазмұны 

Көлемі 


(Сағат) 

Деректердің берілуі 

Компьютерде 

деректердің 

берілуі. 

IBM 

PC 


архитектурасының 

ерекшеліктері. 

Адрестік 

аймақтың  таратылуы.  Жады  құрылымы  және 

программа құрылымы. IBM 

PC 


архитектурасының 

ерекшеліктері  

IBM  PC  архитектурасының  ерекшеліктері.  Адрестік 

аймақтың  таратылуы.  Жады  құрылымы  және 

программа құрылымы.  і80х86  микропроцессор 

командаларының 

жүйесі. 

Деректерді 

алып-орналастыру 

командалары.  Басқару-

ды беру командалары. 

Жалпы  міндетті  алып  –  орналастыру  командалары. 

Енгізу  –  шығару  командалары.  Адресті  алып  – 

орналастыру  командасы.    Белгілерді  алып  – 

орналастыру 

командасы. 

Басқаруды 

беру 


командалары. Программаларды 

ұйымдастыру. 

Макроанықтағыштар.  

Көпмодулдік 

программаларды 

ұйымдастыру. 

Макрокомандалар.    Макродирективалар.  Шартты 

компиляция директивалары MS DOS 

үшін 


программалау негізі 

Экранмен 

жұмыс 

жасаудағы DOS 

жүйелік 


функциялары.  Экранмен  жұмыс  жасаудағы  BIOS  

жүйелік  функциялары.  Пернетақтамен  жұмыс 

2жасаудағы 

DOS 


жүйелік 

функциялары. 

Пернетақтамен  жұмыс  жасаудағы  BIOS  жүйелік 

функциялары.  Файлдармен жұмыс Файлдармен жұмыс жасаудағы жүйелік функциялар.  1 

 MS  DOS  операциялық 

жүйесінде 

программалау негізі 

Терезе  классын  тіркеу.  Терезе  құру.  Хабарлама 

кезегін  өңдеу  циклі.  Басты  терезе  процедурасы. 

Параметрлерді стек арқылы беру. Консольдік қосымшалар 

TASM32  үшін  қарапайым  консольді  қосымшалар. 

Консольді  қосымшадағы  маус  және  пернетақта 

командаларын 

өңдеу. 

KEY_EVENT жағдайы. 

MOUSE_EVENT 

жағдайы. 

WINDOW_BUFFER_SIZE_EVENT жағдайы. Барлығы: 5.3 Зертханалық сабақтар 

 

№ 

Тақырыптың аты Мазмұны 

Көлемі 


(Сағат) 

Қарапайым 

есептерді 

орындау 

№1  Жұмыстың  мақсаты:  программаны 

ассемблерлеу  (аудару),  құрастыру  және 

орындау процестерiн оқып үйрену, сондай-ақ 

ЭЕМ-де қарапайым типтік есептерді  тестілеу 

және жөндеуді үйрену Turbo Debugger 

жөндегіші 

№2  Жұмыстың  мақсаты:  Turbo  Debugger 

жөндегішімен жұмыс жасауды үйрену Программаны жөндеу №3 

Жұмыстың 

мақсаты: 

деректердiң 

қарапайым  түрлерiн  сипаттау  ережелерiн 

және  TD  жөндегiш  жұмысының  негiзгi 

сәттерiн оқып үйрену  Программаға 

басқаруды беру 

№4  Жұмыстың  мақсаты:  сызықты  емес 

алгоритмдердi 

программалаудың 

тәсiлiн 


үйрену. Қолданбалы 

программаларды өңдеу 

 №5 

Жұмыстың мақсаты: 

жекеленген 

биттермен  жұмысты  үйымдастыруды  оқып 

үйрену,  тiзбектелген  командалардың  жалпы 

қасиеттерiн оқып үйрену және екілік – ондық 

арифметика командалары. Қолданбалы программаларда 

жүйелік  функцияларды 

қолдану 

№6  Жұмыстың  мақсаты:    MS  DOS  жүйелік 

функциялар  жұмысын  ұйымдастыруды  оқып 

үйрену. 


MS DOS 

үшін 


программалау 

№7  Жұмыстың  мақсаты:  Win32  ортасында 

программалау негізін оқып үйрену. Консольдік 

қосымшалар 

№8 

Жұмыстың мақсаты: 

консольдік 

қосымшалар 

үшін 


API 

функцияларды 

қолдану негізін оқып үйрену. Барлығы: 30 

 

5.4 Курстық жұмыс 

 

Ассемблер тілініңм әселесін  келесі тақырыптар бойынша жобалау қажет: жоспарлау, 

болжау, талдау, үйрету, бейнені тану.       

 Курстық  жұмыстар  әдістемелік  нұсқаулықтарға  сай  орындалады  [17].  Тапсырма 

семестрдің  бірінші  аптасында  беріледі.    Консультациялық  сағаттар  (оffice  hours)    КТ 

кафедрасының  СОӨЖ  сабақ  кестесі  бойынша  аптасына  екі  рет  СӨЖ  дәріске  1:1  қатынасы 

бойынша орындалады, ол студентке материалды тереңірек өз бетінше оқуға мүмкіндік береді.  


 

Қажетті  уақыт    ОӘБ  семестрге    бекітілген  сабақ  кестесі  бойынша  белгіленеді.    Ол  оқу жылының  басында  «Компьютерлік  технологиялар»  кафедрасының    жариялау  тақтасында 

орнатылады (С307).  

 

5.5 Студентердің өзіндік жұмыстары  

 

СОӨЖ жоспары 

1. .EXE типіндегі қарапайым программа дайындау және оның құрылымын зерттеу. 

2. Терезе ұйымдастыру. 

3. Берілген тексті керісінше шығаратын программа жазыңыз. 

4. Терезе ұйымдастыру және символдар шығару. 

5. Дұрыс орналастыру программасын жазыңыз. 

6. Жолдарды алып-орналастыру. 

7. Формуланы есептеу программасын жазыңыз. 

8. Үлкен әріпті кіші әріпке және керісінше ауысы программасын жазыңыз. 

9. Қандай да бір типтік жағдайды қарастыратын макроанықтағыш құрыңыз. 

10. Ішкі программалардың қолданылуы. 

11. Символдық ақпаратты пернетақтадан енгізу және экранға шығару. 

12. Пернетақтадан енгізу, өңдеу және экранға символдық жолды шығару. 

13. Экранға тікелей шығару (INT 21h үзуінің 06h функциясы). 

14. Хабарламаны шығару командалары. 

15. Жолды экран видеобуферіне шығару. 

16. Графикалық бейнені экранға шығару. 

 

СӨЖ жоспары 

1. Ассемблер сөйлемдерінің форматы жән түрлері. 

2. i8086 МП регистрлері. 

3. і8086 МП оперантарды адресациялау әдістері. 

4. Машиналық  команда құрылымы. 

5. Стекпен жұмыс. 

6 Қалпына келтіру командасы. 

7. Жылжыту командасы. 

8. Сегментация директивалары. 

9 Өрнек. 

10. Жады моделдері. 

11. Процедуралар және процедуралар арасындағы байланысты ұйымдастыру. 

12. Хабарламаны шығару командалары. 

13. MS DOS үшін деректерді енгізу жүйелік құралдары. 

14. MS DOS үшін экранға деректерді шығару жүйелік құралдары. 

15. MS DOS үшін каталогтармен жұмыс жүйелік құралдары. 

16. 

MS 


DOS 

үшін 


меню 

өңдеу 


жүйелік 

құралы.


 Емтиханға арналған сұрақтар тізімі 

1.

 

Ассемблер тілінде деректерді, сандарды беру кезінде қандай код түрлері қолданылады? 2.

 

Кез-келген жады ұяшығының  20-разрядтық адресі қалай есептелінеді? 3.

 

Ассемблер тіліндегі  программаны дайындау этаптары? 4.

 

Белгілер регистрінің қызметі. 5.

 

Белгілер қандай топтарға бөлінеді? 6.

 

Стек  сегментте  орналасқан  деректерге  қатынас  құру  үшін  қандай  регистрлер қолданылады? 

7.

 і486 және Pentіum МП қандай жалпы міндетті регистрлер қолданылады? 

8.

 Қандай белгі күйлерін білесің және олардың қызметі? 

9.

 і486 және Pentіum МП қандай жүйелік регистрлер қолданылады? 

10.


 

Жүйелік адрес регистрлерінің қызметі?     

11.

 

і486 және Pentіum МП қандай басқару және жөндеу регистрлері қолданылады? 12.

 

і8086 МП қандай регитрлер операндтар адресінен тұруы мүмкін? 13.

 

Оперантарды адрестеу режимдері 14.

 

Адрестерді  алып  –  орналастыру  кезіндегі    MOV  және  LEA  командаларының айырмышылығы? 

15.


 

Белгілер алып –орналастыру командаларына қалай әсер етеді? 

16.

 

Стекпен жұмыс істейтін командалар 17.

 

Басқаруды ауыстыру командалары қандай топтарға бөлінеді? 18.

 

LOOPE және LOOPNE командалары үшін циклдан шығу шарттары?  19.

 

Ассемблер тіліндегі  программаларда  басқаруды беру тәсілдері 20.

 

Процедуралардың қызметі 21.

 

Арифметикалық командалардың түрлері 22.

 

Екілік арифметиканың операциялары 23.

 

Екілік-ондық арифметиканың операциялары 24.

 

Типтерді ауыстыру командаларының қызметі? 25.

 

CMP және SUB командаларының ерекшеліктері? 26.

 

Қалыпқа келтіру командаларын атаңыз?  27.

 

Логикалық командаларының қызметі 28.

 

Арифметикалық және логикалық жылжыту командаларының қызметі 29.

 

Циклдық жылжыту командаларының қызметі 30.

 

Қайталау префикстерінің түрлері және қызметі 31.

 

МП басқару командаларының қызметі 32.

 

Үзулер командаларының қызметі 33.

 

ІNT  командасын орындаған кездегі микропроцессор әрекеті? 34.

 

Деректерді анықтау директивалар 35.

 

Файлдармен жұмыс істейтін жүйелік функциялар 36.

 

Идентификаторларды анықтау директивалар 37.

 

Макроанықтамалардың құрылымы 38.

 

Қайталау макродирективалары қалай қолданылады? 39.

 

Шартты компиляция макродирективаларының қызметі 40.

 

Макроанықтамалардың және процедуралардың салыстырмалы талдауы 41.

 

MS DOS-тағы программаның классикалық құрылымы қандай? 42.

 

Хабарлама кезегін өңдеу циклының қызметі және қандай API-функциялар қолданады? 43.

 

Басты терезенің процедурасында стек арқылы қандай параметрлер беріледі? 44.

 

Сыртқы сілтемелер директивалардың қызметі 45.

 

Объектілік модульдер кітапханасын құру 46.

 

Пернетақтадан енгізу үшін DOS функциялары.  47.

 

Пернетақтадан енгізу үшін BIOS функциялары.  48.

 

Экранға шығару үшін DOS функциялары.  49.

 

Экранға шығару үшін BIOS функциялары. 50.

 

Файлдармен жұмыс істеу  үшін DOS функциялары 

 

 


  6 Студенттер білімдерін бағалау ақпараты  

6.1 Бағалау жүйесі 

           Курс бағдарламасы бойынша сіздің жетістігіңіз кредиттік технология бойынша оқытуда 

қабылданған бағалар бойынша есептеледі  (6.1 кесте).    

           6.1 кесте 

Әріпттік 

эквивалентпен 

бағалау 


  Баллмен    Процентпен 

       Дәстүрлі жүйедегі баға         А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


           85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67 


           75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


           70-74 

Қанағатандырарлық         С 

  2,0 


           65-69 

Қанағатандырарлық         С- 

  1,67 


           60-64 

Қанағатандырарлық         D+ 

  1,33 


           55-59 

Қанағатандырарлық         D- 

  1,0 


           50-54 

Қанағатандырарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттанбаған 

                                                                                                                              

Жіберу рейтингісінің бағасын  (РД)  Сіз семестр бойынша жинайсыз. Оқу жұмысының әр түрі 

100-баллдық  баға  бойынша  бағаланады,  жіберу  рейтингісінің  бағасы      2  кестеде  келтірілген  

үлестік коэффициенттер бойынша есептеледі.  

2 Кесте – Жіберу рейтингісі. Әр жұмыстың мәні 

                      Параметр 

үлестік 


коэффициенттер 

Зертханалық жұмыстарды орындау   

               0,4 

Курстық жоба 

               0,4 

Аралық аттестация 

               0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысу   

               0,1 

Барлығы         Жіберу рейтингісі 

               1,0 

 

         Соңғы бағалау былайша есептеледі  И = 0,6РД+0,4Э, 

 

Мұндағы Э – емтихандағы баға. Пәнді  кредиттік  технологиялар  бойынша  оқытуда  студенттердің  білімді  пән  бойынша 

білімді ала білу сапасын бақылау үшін мыналар қажет:  

1) ағымдағы бақылау (сабаққа қатысу, зертханалық жұмыстарды және курстық жобаны 

орындау); 

2) пән бойынша соңғы бақылау бағасы  (емтихан). 

Оқушылар жұмыстарын осылайша бағалау бағасы ретінде  9 және 4-баллдық, сонымен 

қатар 1 кестеде келтірілген проценттік бағалау жүйесі қолданылады. 

  

6.2 Баллдарды қою саясаты

    Ең  үлкен  бағалау  баллдары    аталған  жұмыстар  өз  кезегімен  уақытында  және  сапалы 

орындалғанда  қойылады.  Дәрістік  сабақтарға  қатысу  мен  курстық  жобаға  арналған  баллдар  

орындалған  курстық  жұмыстың  сапасына  қарай  және  қатыспаған  дәрістер  санына  қарай қойылады.   

 

6.3  Университетте  оқитындардың  академиялық  жеделдігін  ұйымдастыру  жағдайында 

бағаларды аудару   

       ECTS(кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің    (аудару)  Европалық  жүйесі)      бойынша 

бағаларды  ҚР  оқитын  оқушылардың  оқу  жетісітігін  баллдық-рейтінгілік  әріпттік  жүйесімен 

бағалауға тура және керісінше  аудару 3және 4 кестелеріне сәйкес іске асырылады.                                                                                                        

 

3 кесте - ҚР оқитын оқушылардың оқу жетісітігін ECTS бойынша бағалардан баллдық-рейтінгілік әріпттік жүйесімен бағалауға аудару 

 ECTS бойынша 

бағалау 

 

Әріпттік 

эквивалентпен 

бағалау 

Цифрлық 

эквивалентпен 

бағалау 

Процентпен Дәстүрлі жүйедегі 

баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағатандырарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанбаған 

 

4 - кесте - ҚР оқитын оқушылардың оқу жетісітігін баллдық-рейтінгілік әріпттік жүйесін ECTS бойынша бағалармен бағалауға аудару 

Әріпттік 

эквивалентпен 

бағалау 

Цифрлық 

эквивалентпен 

бағалау 

Процентпен Дәстүрлі жүйедегі 

баға 

 ECTS бойынша 

бағалау 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағатандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағатандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағатандырарлық 

0-49 

Қанағаттанбаған FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақтан қалмау және кешікпеу; 

- оқытушы ұсынған сабақ саясатын мұқият қадағалау және оған белсенді қатысу;   

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды тапсыру (деканат берген жіберу 

рұқсаты бойынша); 

- курстық жұмысты семестрдің соңғы аптасына дейін қорғау

-  үйде және кітапханада өз бетінше дайындалу.   

8 Академиялық этика қалыптары: 

 

10 


тәртіп; 

- тәрбиелік; 

- мейірімділік; 

- шыншылдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефонды сөндіру. 

        Дау  шығатын  жағдайларды  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  шешу,  ал 

шешілмейтін жағдайда оны деканат қызметкерлеріне жеткізу. 

 

 

9 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

1.

 Юров В., Хорошенко С. Ассемблер. С.-Пб.: “Питер”, 1999. 

2.

 Зубков С.В. Assembler  для DOS, MS DOS и Unix. – М.: ДМК, 1999. 

3.

 Пирогов В.Ю. ASSEMBLER. Учебный курс. – М.: “Нолидж”, 2001  

4.

 Финогенов К.Г. Самоучитель по системным функциям MS-DOS. - М.: МП “МАЛИП”, 

1993. 


5.

 

Пирогов В.Ю. ASSEMBLER для MS DOS. – М.: Издатель Молгачева С.В., 2002  6.

 

Том Сван. Освоение Turbo Assembler. М.: “Диалектика”, 1996.  7.

 

Рудаков  П.И.,  Финогенов  К.Г.  Язык  ассемблера:  уроки  программирования.  –  М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001 

8.

 Скэнлон  Л.  ПЭВМ  IBM  PC  и  XT.  Программирование  на  языке  Ассемблера.  -  М.: 

“Pадио и Связь”, 1989. 

9.

 

Абель П. Язык Ассемблера для  IBM PC и программирования. - М.: “Высшая школа”, 1992. 

10.


 

 Нортон  П.,  Соухэ  Д.  Язык  Ассемблера  для  IBM  РС:  Пер.с  англ.,  -  М.:  “Компьютер”, 

1993. 

11.


 

 В.В Одиноков, В.П Коцубинский   

     Программирование на ассемблере, Москва 2011г. 

12.


 

 Аблязов Р.З. 

Современный самоучитель. Работы на ассемблере. Москва 2012г. 

13.


 

 Каспер Эрни 

Программирование  на  языке  ассемблера  для  микроконтроллеров  семейства  I8051. 

Москва 2012г.  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал