Ақпараттық технология факультеті Әлеуметтік пәндер кафедрасыжүктеу 291.22 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата25.04.2017
өлшемі291.22 Kb.
  1   2   3

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Ақпараттық технология факультеті 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

 

  

 

        

 

 

САЯСАТТАНУ ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus) 

            Мамандығы - 5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

5В070300 – Ақпараттық құралдар  

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық  қамтамасыз ету 

5В071700 – Жылу энергетикасы 

5В071800 – Электр энергетикасы 

5В071900 – Радиотехника, электротехника және телекоммуникация  

5В073100 – Өмір тіршілігінің  қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 

5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету  

5В060200 – Информатика  

5В074600 – Ғарыштық техника және технологиялар  

5В071600 – Құрылғыларды  құрастыру  

5В100200 – Ақпараттық  қорғау  жүйелері 

 

 

Курс 1,2,3 Семестр 5,6                                                                         

Барлығы 2  кредит  

Сағаттар саны – 90                    

Дәрістер – 15 сағ 

Семинар – 15 сағ                                                             

СӨЖ – 60 сағ.  

СОӨЖ – 15 сағ.  

Семестрлік жұмыстар  -  5,6 семестрде 

(2 СЖ – 5,6 семестр) 

 Емтихан   5,6 семестр                                                                      

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы 2012 Силлабусты  құрастырған:  проф.,  ф.ғ.к.  Абдуллина  З.А.,  проф.,    ф.ғ.д.  Қабылова  А.С. 

жұмыс бағдарламасы негізінде жасалды.  

Силлабус  әлеуметтік  пәндер  кафедрасының    20  маусым  2012ж.    өткен  №10  хаттама 

мәжілісінде қаралып,  бекітілген.  

 

 

Кафедра меңгерушісі ___________________________Джагфаров Н.Р.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Оқытушылар туралы мәлімет: 

1.  Абдуллина  Зарема  Альфредовна  -  Әлеуметтік  пәндер  кафедрасының  философия 

ғылымының  кандидаты,  профессор.    1982  жылдың  1  қыркүйек  айынан  бастап  АЭжБУ-  де 

«Саясаттану»  курсы  бойынша  5В070200  –  Автоматтандыру  және  басқару;  5В070300  - 

Ақпараттық  құралдар;  5В071700  –  Жылу  энергетикасы;  5В071800  –  Электр  энергетикасы; 

5В071900  –  Радиотехника,  электротехника  және  телекоммуникация;  5В081200  –  Ауыл 

шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мамандықтарында жүргізеді.. 2.  Қабылова  Айна  Сағатбековна  –  Әлеуметтік  пәндер  кафедрасының  философия 

ғылымының  докторы,  профессор.    2007  жылдың  13  ақпан  айынан  бастап  АЭжБУ-  де 

«Саясаттану»  курсы  бойынша  5В070200  –  Автоматтандыру  және  басқару;  5В070300  - 

Ақпараттық  құралдар;  5В070400  –  Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық    қамтамасыз  ету; 

5В071700  – Жылу  энергетикасы;  5В071800  –  Электр  энергетикасы;  5В071900 –  Радиотехника, 

электротехника  және  телекоммуникация;  5В081200  –  Ауыл  шаруашылығын  энергиямен 

қамтамасыз ету мамандықтарында жүргізеді.. 

 

Түсіндірме  

Адамның  саясаттануды  оқу  процесі  кезінде  алатын  білімі  өзінің  қоғамдағы  орны  мен 

рөлін  сапалы  түрде  бағалауы,  сонымен  қатар  мақсаттарды  және  оларды  әртүрлі  деңгейде 

қолдану  жағдайларын  таңдауға  көмектеседі.  Сондықтан  саяси  шындықты  талдауды  оқыту 

процесінде объективтілік, ылыми, тарихилық принциптерге сүйену қажет. 

Саясаттану  -  адамзат  мәдениетінің  маңызды  феномені  болып  табылады.  Саяси 

процестерде  бағыт-бағдардың  болуы,  қоғамдағы  саяси  құбылыстарды  талдай  алу  қабілеті 

бірден  қалыптасуы  мүмкін  емес.  Бұл  үшін  әртүрлі  мәселелер  туралы  білім  қажет:  биліктік 

қатынастар сипаты, саяси орныққан тәртіптің типологиясы, саяси мәдениеттің жағдайы туралы 

түсінік. Мемлекеттік биліктің ерекшелігін, ресмилікті заңдылықтан ажырата білу қажет.  

Адам  мен  қоғам  туралы,  әлеуметтік  институттар,  қоғамдық  қарым  қатынастар, 

әлеуметтік  әлем  ұғымы  турасында  аталмыш  тараудың  маңызды  бөлімін  әлеуметтануға  арап 

отырмыз. 

Саясаттану  пәнінің  мақсаты  студенттерде  қазақстандық  патриотизмнің  негізі  болып 

табылатын азаматтықты, отанына деген мақтаныш сезімін, оның дамуына өзінің қатыстылығын 

сезінетін  қасиеттерді  қалыптастыру  және  дамыту.  Студентті  ғылыми  және  қоғамдық-саяси 

деректермен  өздігінен  жұмыс  істеуге,  оларды  талдаудың  негіздеріне  дұрыс  қорытынды 

шығаруға үйрету. 

 

Пәннің мақсаты: 

 

1.  Саясаттану  пәні    бойынша  лекция  және  семинар  сабақтарының  мазмұнының  нақты  

ғылымилығын, сабақтастығын қамтамасыз ету.  

2. Саясаттану бойынша білімнің жүйелігін,  сабақтастығын және бағалығын қамтамасыз 

ету. 

3.  Студенттерде  қазақстандық  патриотизмнің  негізі  болып  табылатын  азаматтықты, отанына  деген  мақтаныш  сезімін,  оның  дамуына  өзінің  қатыстылығын  сезінетін  қасиеттерді 

қалыптастыру және дамыту.  

4. Студентті ғылыми және қоғамдық-саяси деректермен өздігінен жұмыс істеуге, оларды 

талдаудың негіздеріне дұрыс қорытынды шығаруға үйрету. 

 

Күтілетін нәтижелер 

 

Студент төмендегі бағыттар бойынша өзінің білімі мен мүмкіншіліктерін көрсету керек: 1. Оқу сессиясының соңында политология пәні бойынша біліміңді таныту. 

2. Аталмыш пәнінің негізгі бөлімін студент өздігінен оқу керек. 3.    Белгіленген  уақыт  көлемінде  3  немесе  2  семестрлік  жұмысты  /мамандыққа 

байланысты/ орындау. Студент ғылыми ізденіс жүргізуі керек. 

4. Сұраққа мәнді жауап бере отырып, семестрлік жұмысты сын-пікірлермен қорғау. 

5.  Өз  бетінше  тұжырымдар  жасап,  күрделі  және  әркелкі  қоғамдық-саяси,  әлеуметтік-

психологиялық құбылыстарды талдай білу керек. 

6.Талдауға жаттығу, кең көлемді хабарламаларды өңдеуді меңгеру. 

7. Өз бетінше декректермен жұмы істей білу, сонымен бірге оқу құралдарын, электронды 

оқулықтарды, интернет-деректерін, жүйелі басылымды, схемаларды пайдалану. 

8. Зерттеу жұмыстарына дағдыны қалыптастыру. 

 

Пререквизиттер: ҚР тарихы, философия, мәдениеттану, экономика негіздері Постреквизиттер: Құқық негіздері, психология 

 

Пәннің саясаты мен тәсілі  

1.  Студент  оқу  кетесіне  сай  пәнге  қатысты  барлық  дәрістер  мен  семинарларға  қатысуы 

шарт. 

Дәріс  және  семинар  сабақтарына  арналған  жеке  дәптер  болуы  шарт  (24  бета  –  лекция үшін, 48 бет – семинар үшін, 12 бет – СӨЖ үшін). 

2. Жіберген сабақтарын студент арнайы өтеу керек, яғни өз бетінше тақырыпты меңгеру, 

сөйтіп  мұғалімге  жауап  беру.  Консультацияны  мұғалім  арнайы  белгіленген  кесте  негізінде 

жүргізеді. 

3. Студент институттағы сабаққа қатысу тәртібі мен тәртіп этикасын сақтау керек /сабақ 

жүргізуге кедергі жасамау, сааққа кешікпеу, ұялы телефонды өшіру, таза мұнтаз болуы шарт/. 

4.  Барлық  тапсырмаларды  студент  дер  кезінде  орындайды,  семинар  сабақтарында  пікір 

таластырып,  сұрақтарды  талқылайды.  Семестрлік  жұмыстарды  белгіленген  уақытқа 

дайындайды. Тақырыптан тыс тақырыптарды студент өзі пысықтайды. 

5.    Әрбір  дәріс  пен  семинар  сабақтарында  студент  саяси  хабарлама  яки  жаңалықтан 

хабар жасайды (3 адам, 3 блок – халықаралық, қазақстандық және қала жаңалықтары, әр адам 3 

минуттан сөйлейді). Хабарламаның мазмұны мен маңызы бағаланады   

Бағалау тәсілдері  

  

1.  Студент  дәріс  жазбаларын,  маңызды  деректерді  пайдалана  отырып,  ойын  толық жеткізе  білуі  керек,  ал  мұғалім  студенттің  конспектімін  тексере  отырып,  оның  пайдаланылған 

әдебиетін  қарастыра  отырып,  сабаққа  дайындығын  еркін  бақылай  алады.  Семинар  сабағының 

әрбір сұрағына ерекше ынтамен дайындалып, жаңа фактілерді ұсына білген студенттің жоғары 

балл алуға әбден мүмкіншілігі бар.  

2.  Егер  студент  семинар  сабағында  қанағаттанарлықсыз  балл  алып  қалса,  арнайы 

бөлінген қарызды  өтеу  уақытында келіп, бағасын  толықтыра алады.  Дәріске дұрыс қатынсқан, 

барлық  8  семинар  сабағынан  жақсы  балл  жинаған,  2  семестрлік  жұмысты  уақытында  өткізген 

студент қана пән бойынша экзамен тапсыруға құқылы.  

3.  Студенттердің  жауаптары  мен  семестрлік  жұмыстары  9  %-дан  бағаланады;    СӨЖ  – 

30%  .  Дәрістер  7%-дан  бағаланады,  тәжірибелік  сабақтар  –  30  %  Саяси  жаңалық  3%-дан 

бағаланады.   

  

                      Параметр    %-тік мазмұны 

           Баллдар 

Семинар сабақтарындағы жұмыс 

               35 

            35 

Семестрлік жұмыс № 1 

                 9 

              9 

Семестрлік жұмыс № 2 

                 9 

              9 

Аралық бақылау № 1 

                 5 

              5 

Аралық бақылау № 2 

                 5 

              5 


СӨЖ орындау 

               30 

            30 

Дәріс сабақтарына қатысу   

                 7 

              7 

Нәтиже      ∑ 

             100 

          100 

Нәтижелік баға келесе кесте бойынша жинақталады: 

                                                                                                                                         

                      Параметр 

   %-тік мазмұны 

           Баллдар 

Нәтиже рейтингісі 

60 

60 

Экзамен 


40 

40 

Барлығы:  0,6∑ +0,4экз. 100 

100 

 

Балл қою тәсілі: 

Таблицадағы  көрсетілген  балдың  барлығы  максимальды  болып  табылады.  Бұл  бағалар 

барлығын дер кезінде орындап, еңбегін сапалы дайындаған студентке қойылады.   «Саясаттану» пәні бойынша оқу кестесі 

Күндізгі оқу бөлімі үшін: 

Апта 10  11 

12 

13  14 

15 

Дәрістер 

Д1 

 

Д2 

 

Д3 

 

Д4 

 

Д5 

 

Д6 

 

Д7 

 

Д8 

Семинарлар 

 

С1 

 

С2 

 

С3 

 

С4 

 

С5 

 

С6 

 

С7 

 

СӨЖ ӨЖ-ты 

өткізу 

ӨЖ1 

 

 

 

 

 

ӨЖ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨЖ-ты 

қабылдау 

 

 

 

 

 

ӨЖ1 

 

 

 

 

 

ӨЖ2 

 

 

 

Аралық 

бақылау 

 

 

 

 

 

 

АБ1 

 

 

 

 

 

 

 

АБ2 

 

Жеделтелген оөу бөлімі үшін   

 

Дәрістер 10 

11 

12 

13 

14 

15 

Дәрістер 

Д1 

 

Д2 

 

Д3 

 

Д4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарлар 

 

 

 

 

 

 

 

С1 

 

С2 

 

С3 

 

С4 

 

СӨЖ ӨЖ-ты 

өткізу 

ӨЖ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨЖ-ты 

қабылдау 

 

 

 

 

 

ӨЖ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аралық 

бақылау 

 

 

 

 

 

 

АБ1 

 

 

 

 

 

 

 

АБ2 

Белгілер:      Д – дәріс; 

                      С – семинар; 

                      СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы; 

                      ӨЖ – өзіндік жұмыс; 

                      АБ – аралық бақылау; 

                      + аптасына  – 1 сағ қосымша кесте бойынша. 

 

Студенттердің білімін бағалау көрсеткіші 

№ Әріптік баға  

 Баллдары 

Дәстүрлі 

1. 


(95-100) 

(90-94) 


(А) 

(А -) 


өте жақсы өте жақсы 

2. 


(85-89) 

(80-84) 


(В+) 

(В) 


 жақсы  жақсы 

(75-79) 

(В-) 


 жақсы 


3. 

(70-74) 


(65-69) 

(60-64) 


(55-59) 

(С+) 


(С) 

(С-) 


(Д+) қанағат. қанағат. 

қанағат. 

қанағат. 

4. 


(50-54) 

(0-49) 


(Д) 

(F) 


қанағат. қанағатсыз. 

 

Пәннің мазмұны  

Дәріс түрлеріне қарай сағатты бөлу 

 № 

                                      Тема 

Күндізгі оқуға 

бөлінген академ. 

сағат. саны 

Қысқар-ған 

оқуға бөлінген 

академ. сағат. 

саны 

Сырттай 


оқуға 

бөлінген 

академ. сағат. 

саны 


Д 

Ә 

Р  І  

С 

С Е

М 

СОӨЖ  Д Ә 

Р 

І С 

С 

ЕМ 

СОӨЖ  Д 


Ә 

Р  


І 

С 

С Е

М 

СӨЖ 1. 

1. Саясаттану теориясы 

Саясаттану пәні. 

  

  

 2. 

Саяси ой-сана тарихынан 

 

  

  

 3. 

Билік. Саяси билік және саяси жүйе.    

   

4. 


Саяси режимдер 

  

  

 5. 


Демократия. Қазіргі 

концепциялар 

және саяси практика. 

  

  

  

  

  

Азаматтық  қоғам  және  құқықтық мемлекет 

  

   7. 

Тұлға және саясат 

  

 8. 

Казақстанның саяси өмірі 

 

 

  

  9. 

 

Қазақстанның мемлекеттік 

тәуелсіздігінің орнығуы. 

 

 

  

  

 

 10.  ҚР-ның саяси жүйесі және оның дамуы 

 

  

  

 11.  Демократиялық 

даму 

жолындағы тәуелсіз Қазақстан   

  

12.  Казақстандағы саяси партиялар.  

  

 13.  ҚР-дағы адам құқығы мен бостандығы 

 

  

  

 14.  ҚР-ның ұлттық саясаты. 

  

 15.  Қазақстан  –  халықаралық  қатынастар 

субъектісі 

 

  

  

  

Барлығы: 

15 

15 

15 

15 

39 

 

Дәрістердің тақырыбы  Тақырып 1. Саясаттану пәні. Саяси ой-сана тарихынан 

 

Саясаттану  саясат  туралы  ғылым.  Саясат  ғылымы.  Саясат  пәні  жөніндегі  ежелгі 

көзқарастар.  Саясат  –  мемлекетті  басқару  өнері  (Аристотель,  Макиавелли).  Марксистік 

көзқарас. Саясат – жалпы басқаруға арналған іс (Вебер).  Қазіргі  көзқарас:  саясаттану  –  саясатты  және  саяси  қатынастарды,  саяси  биліктің 

қалыптасуы  және  даму  заңңылықтарын,  биліктің  әлеуметтік  табиғатын  және  саяси  ілгерілеуде 

адамның орны мен ролін зерттейтін ғылым. 

Саясаттану  ғылымының  категориялары.  Саяси  білімнің  құрылымы  және  оның 

функциялары.  Саяси  теория,  саяси  философия,  саяси  әлеуметтану,  саяси  психология. 

Саясаттану  және басқа гуманитарлық ғылымдар. Саясат және мораль. Саясаттану ғылымының 

зерттеу  әдістемелігі  мен  әдістері.  Саяси  құбылыстарды  зерттеудің  теориялық  және 

эмпирикалық  тәсілдері.  позитивистік  әдістемелікке  қатысты  әдістер  (құрылымдық, 

функциональдық,  бихевиористік).  Салыстырмалы  әдіс.  Аксиологиялық  әдіс.  Социологиялық 

әдіс.  Саясаттағы  жеке  және  арнайы  әдістер  туралы.  Орташа  деңгей  теориясы.  Қолданбалы 

саясаттану  әдістері.  Саясаттану  оқу  пәні  ретінде.  Оқу  курсының  міндеттері.  Қазіргі  кезеңдегі 

саясаттанудың дамуының негізгі бағыттары: институтциональдық, билікті бөлу теориясы, саяси 

элита теориясы, көсемдік.    

Саяси ой-сана тарихының  Ежелгі Үнді және Ежелгі Қытайда дамуы. Антика дәуіріндегі 

саяси  идеялар.  Платонның  идеялды  мемлекет  жобасы.  ("Мемлекет").  Билік,  мемлекеттің  мәні 

мен  пайда  болуы  жөнінде  Аристотельдің  "Саясаты".  Полибидің  саяси  режимдердің  даму 

циклдігі  идеясы.  Цицерон  және  оның  адамдардың  құқықтық  теңдігі  мен  заң    үстемдігі 

жөніндегі идеясы. 

Орта  ғасырлық  Шыңыстаңы  саяси  ойлардың  негізгі  белгілері.  Абу  Насыр  Аль-

Фарабидің  қайырымдылық  қаласы  туралы  ілімі.  Ортағасырлық  Еуропадағы  саяси  ойлар. 

Н.Макиавелли және "макиавеллизм". 

Жаңа  замандағы  саяси  ой-сана.  Т. Гоббстың  "Левиафаны"  саясаттың  табиғи  негіздері 

туралы.  Мемлекеттің  келісімділік  концепциясы.  Д. Локк  табиғи  құқық  пен  қоғамдық  келісім 

туралы.  Ш.Л. Монтескье  саясаттың  тарихи,  жағрафиялық,  экономикалық  негіздері  туралы. 

Билікті  бөлу  концепциясы.  Ж.Ж. Руссо    қоғамдық  келісім,  халық  егемендігі,  басқару  формасы 

туралы. И. Канттың философиясындағы құқықтық мемлекет және мәңгілік өмір туралы идеясы. 

Гегельдің  мемлекет  және  азаматтық  қоғам  туралы  ілімі.  О.Конттың  әлеуметтанудағы  саяси 

идеялар  (ынтымақтастық  заңы).  Органикалық  мектеп.  Г.Спенсер  қоғамның  және  мемлекеттің 

түрлері туралы. 

19  ғасырдың  аяғы  мен  20  ғасырдың  басындағы  саяси  ойлар.  М.Вебер:  мемлекет,  билік, 

бюрократияның  әлеуметтануы  туралы.  Э. Дюркгейм  мен  Л. Дюгейдің  билік  пен  саясаттың 

ынтымақтастық  концепциясы.  Г. Моски  мен  В. Паретоның  саясат  туралы  элитарлық 

концепциялары.  Р. Михельстің  олигархиялық  үрдістерінің  темір  заңы.    Марксистік  саяси 

концепция.  Қазіргі  буржуазиялық  саяси  теориялар  және  идеологиялар.  Либерализм  және 

неолиберализм,  консерватизм  және  неоконсерватизм.  Социал-демократия  және  оның  19 

ғасырдағы  эволюциясы.  Батыстағы  қазіргі  саясаттану  мектептері:  американдық,  ағылшын, 

француз. 

Қазақстандағы  саяси  ой-сана  және  оның  дамуы.  Тайпалық,  патриархалдық-феодальдық 

қатынас жағдайындағы саяси ой-ағымның мәні және негізгі бағыттары. Қазақ  халқының  саяси 

ой-санасындағы  дін,  мемлекет  және  қоғам.  Ортарлық  Қазақстандағы  саяси  көзқарастар, 

идеялар.  Қазақ  ағартушыларының  саяси-идеялық  көзұарастары:  А.Құнанбаев,  Ш.Уалиханов, 

Ы.Алтынсарин.  ХХ  ғасырдағы  қазақстандық  саяси  ой  (А.Бөкейханов,  А.Байтұрсынов, 

М.Дулатов,  Ж.Аймауытов,  Б.Қаратаев,  Т.Рысқұлов,  М.Тынышпаев).  Қазақстанның  тәуелсіз 

мемлекет  болып  орнығуы  және  саяси  дамуы.  Президент  Н.А.Назарбаев  республикамыздың 

саяси жаңаруының негізгі артықшылықтары мен бағдарлары туралы.      

 


Каталог: student -> sillabus 2012 -> sd kz
sd kz -> Ақпараттық технология факультеті Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В071600 –Аспап жасау бағыты
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В073100-Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бағыты
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі 2 пәні бойынша 5В071700 Жылу энергетика бағыты
sillabus 2012 -> Нpe 215 Метрология, стандарттау және сапаны басқару 1
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
sillabus 2012 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»

жүктеу 291.22 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет