Аоо «назарбаев интеллектуальные школы»жүктеу 370.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі370.88 Kb.
#16565

«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ» ДББҰ

АОО «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ»

AEO "NAZARBAYEV INTELLECTUAL SCHOOLS"

2014

Астана   Astana

Педагогикалық шеберлік орталығы ТРЕНЕРЛЕРІНІҢ ШЕБЕРЛІК 

САБАҚТАРЫ ЖИНАҒЫ

СБОРНИК МАСТЕР-КЛАССОВ 

ТРЕНЕРОВ 

Центра педагогического мастерстваCOLLECTION OF WORKSHOPS 

OF THE TRAINERS 

of Center of Excellence

Мұғалімге көмек

В помощь учителю

Help for the teacher


УДК 004.7

Баспаға «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ  

Педагогикалық шеберлік орталығының Әдістемелік кеңесі ұсынған

Рекомендовано Методическим советом Центра педагогического мастерства 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

Құрастырушылар: Әлімов А.Қ., Жүнісова Ф.Ұ., Салтыбаева Ж.Б. 

Составители: Алимов А.К., Жунусова Ф.У., Салтыбаева Ж.Б.

 

Педагогикалық  шеберлік  орталығы  тренерлерінің  шеберлік  сабақтары  жинағы  / 

Редакциясын басқарған Б.А. Балғынбаева / – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014. – 58 б.

 

Сборник мастер-классов тренеров Центра педагогического мастерства / Под редакцией 

Балгинбаевой Б.А. – Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр педагоги-

ческого мастерства, 2014. – 58 с. 

 

Бұл  шеберлік сабақтар жинағы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагоги-

калық шеберлік орталығы тренерлерінің жинақталған озық педагогикалық тәжірибелерін 

тарату аясында өткізілген шеберлік сабақтары бойынша әдістемелік зерттемелерінің жүй-

еленген жинағы болып табылады. 

Шеберлік сабақтарының жинағы жалпы білім беретін мектептердің мұғалімдеріне, пе-

дагогикалық мамандықта оқитын жоо мен колледждердің студенттеріне арналады.

Настоящий сборник представляет собой систематизированное собрание методических 

разработок мастер-классов тренеров Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы». 

Сборник мастер-классов адресован учителям общеобразовательных школ, студентам ву-

зов и колледжей, обучающимся по педагогическим специальностям.УДК 004.7

© «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ

    Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014

© АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

    Центр педагогического мастерства, 2014 


МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ

Кіріспе / Введение  ......................................................................................................4

Айтпукешев А.Т. Процесс оценивания  ....................................................................5 

Журба Л.В. ИКТ в современной школе: работа с сервисами Google .....................12 

Журбенко А.П. Содействие рекомендаций ЮНЕСКО повышению ИКТ- 

грамотности. Технологическая грамотность и профессиональное развитие 

педагога  .........................................................................................................................17 

Ислямова С.А. Сабақты бақылау және талдау  ........................................................30

Кенжебаев А.Е. Дарынды және талантты балаларды оқыту  ..................................36 

Обыденкина Л.В. Использование методики «Business Incubator»  

(Бизнес-инкубатор)  ......................................................................................................44Опанова Ж.К. Сыныптағы ахуал оқытуда табысқа жетудің басты  

факторларының бірі ретінде  .......................................................................................524

КІРІСПЕ

Жеке педагогикалық тәжірибелерді таратудың бір формасы шеберлік сабағы болып 

табылады. Педагогикалық қоғамдастықта шеберлік сабағы деп жаңа педагогикалық 

идеяларды беру және педагогтің жетістігін таныстыру формасын айтады. Шеберлік 

сабағының мақсаты – әдістемелік қолдау ретінде практикалық қызмет барысында 

технологияларды игеру және белсенді қолдану.

Тренер  кәсіпқой  ретінде  өзінің  өмір  бойы  педагогикалық  қызметінде  жеке 

(авторлық)  әдістемелік  жүйені  өңдеп  келеді,  белгілі  инновациялық  әдістерді 

бейімдейді  және  өзінің  озық  тәжірибесін  басқаларға  бере  біледі.  Осы  жинақта 

«Назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  ДББҰ  Педагогикалық  шеберлік  орталығы 

тренерлерінің  жинақталған  озық  педагогикалық  тәжірибелерін  тарату  аясында 

өткізілген шеберлік сабақтары бойынша әдістемелік зерттемелерінің жүйеленген 

жинағы болып табылады. 

ВВЕДЕНИЕ

Одной из форм распространения собственного педагогического опыта является 

мастер-класс. В педагогическом сообществе под мастер-классом понимают форму 

передачи  новой  педагогической  идеи  и  презентацию  достижений.  Цель  мастер-

класса – освоение и последующее активное применение технологии в практической 

деятельности в качестве методической поддержки учителя.

Тренер  как  профессионал  на  протяжении  своей  деятельности  вырабатывает 

индивидуальную  (авторскую)  методическую  систему,  апробирует  известные 

инновационные  методики  и  передает  свой  лучший  опыт.  В  данном  сборнике 

аккумулирован опыт тренеров Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы».


Теруге 8.12.2014 берілді. Басуға __.04.2017 қол қойылды. 

Пішімі 84х108/16. Кеңсе қағазы 80 гр/м

2

. Сандық басылым. Шартты б. т. 4,8. Таралымы ___ дана. Тапсырыс № ___

«Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды.

Сдано в набор 8.12.2014. Подписано в печать __.04.2017. 

Формат 84х108/16. Офисная бумага 80 гр/м

2

. Печать цифровая. Усл. печ. л. 4,8. Тираж ___ экз. Заказ № ___

Отпечатано в типографии ЧУ «Центр педагогического мастерства»Каталог: upload -> iblock
iblock -> Қазан, 2014 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады Ұлытау бағдары
iblock -> №22 (155), қараша 2013 жыл
iblock -> №20-21 (201-202), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> Президент
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> "Ү здік басылым " номинациясының
iblock -> Өтті Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі (Жалғасы келесі санда) №11 (192), мамыр, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №18 (199), қазан, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады
iblock -> №19 (200), қараша, 2015 жыл Газет 2004 жылдың 30 сәуірінен бастап шығады

жүктеу 370.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет