Анықтамалық жолкөрсеткіш


СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІжүктеу 327.19 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата07.05.2017
өлшемі327.19 Kb.
1   2   3

СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ,

ІШКІ ТƏРТІП ЕРЕЖЕСІ.

Кредиттік технология бойынша білім алушы студент құқылы:

Таңдаған мамандығы  бойынша  қазіргі  ғылым мен  мəдениеттің даму деңгейіне

сəйкес білім алуға.

Қоғамдық  ұйымдар  мен  басқару  органдары  арқылы  университет

қызметінің маңызды сұрақтарын талқылауға қатысу.

Барлық ғылыми-зерттеушілік  жұмыстарға  қатысу, басылымдарға  мақалаларын

жариялау, соның шінде университет басылымдарында.

Университетте  оқытылатын  пəндерден  басқа  қосымша  ақы  жағдайында

білім алуға.

Университеттің  немесе  факультеттің  Ғылыми  кеңесінде  бекітілген  оқу

жоспарымен оқуға.

Ктапхананы, ақпараттық  қорды, ғылыми  бөлімдерді  оқу-тəрбие  үрдісіне

сай тегін пайдалану.

Эдвайзер көмегі арқылы өзінің білім беру бағдараламасын құру.

Зерттеу жұмысын жүргізу.

Жекелеген  оқу  пəндерін  ЖОО  ректоры  келісімі  арқылы  басқа  оқу

мекемелерінде игеруге.

Студент оқыған пəндерін ақылы түрде қайталап оқуға құқылы.

 Əрбір  студент  барлық  оқу  кезеңіне  арналған  жолкөрсеткіш-анықтамалықпен

жəне оқу əдістемелік кешенмен қамтамасыз етілуге құқылы.

 Жеке  оқу  жоспарын  құруда  əрбір  студент  элекетивті  пəндерді  жəне

оқытушыны таңдауға құқылы.

 ҚР заңнамасына сəйкес университет əкімшілігінің тəртібі мен бұйрығына

өзгеріс енгізуге құқылы.

Студент міндеттері:

Университет студенттері кредиттік оқу жүйесі бойынша оқу үрдісімен танысуға

міндетті.19

Студенттер  кестеге  сай  курстарға  тіркеуді  семестр  басталмас  бұрын  өтуге

міндетті.

Студенттер бекітілген оқу жоспарына сəйкес білім алуға міндетті.

Жеке  оқу  жоспарын  құруда  студент  кредиттік  оқы  жүйесінің  тəртібін  қатаң

қадағалауға тиіс, сонымен бірге:

а) Оқу жоспарында А жəне В тобындағы барлық пəндерді ескеру керек;

б) Оқу жылында 30 кредиттен кем емес пəндерге  жазылу;

в) Жеке оқы жоспарына өзгерісті оқу пəндеріне тіркеу уақытына сай енгізу.

Жеке оқу жоспарын орындауды қатаң қадағалау.

Сабақтарға үнемі жəне сапалы дайындалу.

Өзінің оқу үлгерімін қадағалау.

Барлық  аудиториялық  сабақтарға  қатысу, осөж  тапсыру  кестесін  қатаң

қадағалау.

ЖОО Жарғысын, студенттің ЖОО-дағы тəртібін, Кітапхананы пайдалану

тəртібін қатаң қадағалау.

Кредиттік оқу жүйесі бойынша келісімшарттарды орындау.

 Студенттердің жауапкершілігі жəне талаптары.

Ұйымдастыру талаптары креативті жіне ұйымдастырушылық форматта болады.

                

Креативті 

форматта 

суденттен 

аудитория 

сабақтарындағы

тапсырманы  жауапкершілікпен  өзіндік, шығармашылықпен  сапалы  орындау

күтіледі  Ұысынылатын  əдебиеттерді  университет  кітапханасын, қалалық

кітапханаларды  пайдалану  дəрежесі  де  маңызды. Оның  коллоквиумдарда,

пікірталас, семинарларда сөз сөйлеуі аса маңызды орын алады.

      


Орындаушылық  формат  өздік  жұмыстарын  уақытында  тапсыру,  сабақтан

себепсіз қалу болмау керек жəне ол пайдалы емес.

Сабақтарды босату тек себепті жағдайда ғана болу керек. Сабақтан себепті қалу

деп есептеледі:

- ауру (медициналық анықтама болғанда);

- спорт  сайыстарында, сайыс, конференцияларға  қатысу (анықтайтын

құжат болғанда);

- отбасылық  жəне  құрметті  жағдайларда (деканаттан  сабақтан  босату

өтініші негізінде).

Соңғы  екі  жағдайда  сабақтан  босату  деканат  жарлығы  негінде  жүзеге

асады. Жоғарыда  аталып  өткен  себептер  негізінде  сабақтан  қалған  студенттер

оқытушыға  өткен  сабақ  материалдарын  тапсыруға  жəне  өздік  жұмысын

бағасын төмендетпей тапсыруға құқығы бар.

        Студенттік  топқа  корпоративтік  этикалық  талаптар  əрбір студенттің жəне

жалпы топтың дамуына  əсер етеді. Сол себепті ұялы телефондарға түскен смс

жіне қоғыраулар  дыбыссыз  режимге  ауыстырылуы  қажет. Алынған ақпаратты

қарау тек сабақ аяқталған соң болады.

        Студенттің жеке кəсіби дамуына жəне оқу мақсатындағы барлық сұрақтар,

ұсыныстар есепке алынады.

      Уақытында орындалмаған жұмыстар жалпы рейтингке есептелмейді. Əрбір

студент өзінің рейтінгісін көтеруді мақсат етіп қою керек жəне тексеруге берген

жұмыстарының сапасы мен уақытында тапсырылуын қадағалау керек.

    

Сбақты  босатқан  студенттер  келесі  апта  бойы  оқытушыдан  жекетапсырмалар алып босату орнын толтырады.

20

      


Блім  алушы  əріптестерінен  дəрістерді  көшріп  алу  ұсынылмайды.  Бұл

тақырып өздік жұмыс уақытында оқытушы ұсынған əдебиетпен жүзеге асады.

         

Студенттің  курсқа  деген  қарым-қатынасы  ЖОО  Абырой  Кодексіне  сай

болады  деп  күтіледі. Студент  сабақтан  қалмауы, тəртіпсіз  болмауы, оқытушы

жəне студентке құрметсіз қарамауы керек.  Тудент сабаққа  матаериалды талдау

жəне талқылау үшін дайындалып келуі керек.


21

А ҚОСЫМШАСЫ

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ

Оқу ғимараты №1 ( Абай к., 94):   кабинет 2,  тел. 52-52-26

Факультет деканы

Уранхаева Гульмира Тельмановна

Саяси ғылымдар докторы

Декан орынбасары

Жмайлова Валентина Ивановна

Факультетте даярланатын мамандықтар:

Бакалавриат:

- 5В030100  Құқықтану

- 5В030300  Құқық қорғау қызметі

Магистратура:         -   6М030100 Құқықтану

Докторантура:           -  6D030100 Құқықтану

Факультетте үш кафедра жұмыс атқарады:

Азаматтық-құқықтық пəндер кафедрасы

Қылмыстық-құқықтық пəндер кафедрасы

Мемлекеттік-құқықтық пəндер кафедрасы

Заң факультетінде екі мамандық бойынша мамандар даярланады:

1. 5В030100- Құқықтану

- Білім беру траекториялары:

- Мемлекеттік-құқықтық қызмет

- Кəсіпкерлік құқық

- Қылмыстық-құқықтық қызмет

2. 5В030300- Құқық қорғау қызметі

- Білім беру траекториялары:

- Сот-прокурорлық

- Ізкесу-криминалистік

Заң факультетінде  жұмыс атқаратын үйірмелер:

1. «Криминалистика»

2. «ҚР Қылмыстық құқығы»

3. «Уголовно-процессуальное право РК»

4. «Криминалист»

5. «Юный Цивилист»

6. «Азамат».

7. Əкімшілік құқық бойынша пəндік үйірме

8. Қаржылық құқық бойынша пəндік үйірме


22

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖƏНЕ ЭКОНОМИКА

ФАКУЛЬТЕТІ

Оқу ғимараты №2 (Абай к., 107): кабинет 301, тел. 56-44-89

Факультет деканы

Кыдырмолдина Айнур Шаймуратовна

биология ғылымдарының кандидаты

Декан орынбасары

Мукашева Гульнара Жалеловна

Факультетте даярланатын мамандықтар:

Бакалавриат:

1. 5В060200 Информатика

2. 5В010800 Дене шыныңтыру жəне спорт

3. 5В073200 Стандартизация, сертификация жəне метрология

4. 5В070100 Биотехнология,

5. 5B070400 Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету

6. 5В042100 Дизайн

7. 5В070300 Ақпараттық жүйелер

8. 5В071800 Электроэнергетика

9. 5В072900 Құрылыс

10. 5В090100 Көлікті пайдалану жəне жүк  қозғалысы мен тасымалдау

ұйымдастыру

11.5В010400 Бастапқы əскери дайындық

12.5В050600 Экономика

13.5В050800 Есеп жəне аудит

14.5В050900 Қаржы

15.5В011000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару

Магистратура:        -  6М060200 Информатика

-   6М050600 Экономика

                                   -   6М050900 Қаржы

Факультетте төрт кафедра жұмыс жүргізеді:

1. Информатика жəне математика

2. Қолданбалы биология

3. Экономика жəне менеджмент кафедрасы

4. Қаржы жəне есеп кафедрасы23

ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

Оқу ғимараты №3, (Шмида к.,  44): кабинет  31, тел. 77-31-12

Факультет деканы:

Сеитова Шынар Ботаевна

Филология ғылымдарының докторы

Декан орынбасары: 

Канжекенова Перизат Багдатовна

Факультетте даярланатын мамандықтар:

Бакалавриат:

1. 5В010300 Педагогика жəне психология

2. 5В010200 Педагогика жəне бастауышта оқыту əдістемесі

3. 5В011400 Тарих

4. 5В020300 Тарих

5. 5В011600 География

6. 5В090500 Əлеуметтік жұмыс

7. 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

8. 5В011800 Орыс тілі мен əдебиеті

9. 5В011900 Шет тілі: Екі шет тілі

10.5В020500 Филология

11.5В050200 Саясаттану

Магистратура: -   6М020500 Филология (қазақ, орыс)

6М011400  Тарих

6М010300  Педагогика жəне психология

Факультетте бес кафедра жұмыс атқарады:

Педагогика жəне психология кафедрасы

Филология кафедрасы

Əлеуметтік-гуманитарлық пəндер кафедрасы

Гуманитарлық факультетте жұмыс атқаратын үйірмелер:

1. Ойтөбе ғылыми студенттік үйірмесі

2. Руханият

3. Өзіңді-өзің танып біл

4. Қазіргі жастардың псхологиялық білімі жəне

мəселелері

5. English club

6. Филолог24

ҚОСЫМША Б

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті

Университет ректоры

профессор Құрманбаева Ш.А..

Факультет _________________________

Курс_____ топ ______

Студенттің аты-жөні ______________________

________________________________________ӨТІНІШ

«___» ________________ 201__ ж.

Мені төмендегі пəндер бойынша 201___ - 201____ оқу жылының жазғы

семестрінен өтуге тіркеуіңізді сұраймын:

Пəн атауыКредит

саны


Компонент/

блок


(ООД/R,

ООД/Е,


БД/R, БД/Е,

ПД/R,


ПД/Е)

Жалпы кредиттер саны

ТБ меңгерүшісі ________________             Факультет деканы ________________

201___ - 201_____  жылындағы 1 кредит құны – _____________________ тенге.

Барлығы төленуге: ____________________  Бас бухгалтер /________________/

Студенттің қолы___________________25

ҚОСЫМША В

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті

Университет ректоры

профессор Курманбаева Ш.А.

Факультет ___________________________

Курс_____ топ ________

Студенттің аты-жөні ______________________

________________________________________ӨТІНІШ

«___» ________________ 201__ ж.

Менің ____________________________________________________________

(себебін көрсетіңіз – басқа мамандықтан, университеттен ауысуыма, оқуға

қайта қабылдануыма) байланысты 201___-201___ оқу жылының жеке оқу

жоспарыма төмеңдегі оқу айырмашылық сабақтарын еңгізуінізді сұраймын:

Пəн атауыКредит

саны


Компонент/блок

(ООД/R,


ООД/Е, БД/R,

БД/Е, ПД/R,

ПД/Е)

Жалпы кредиттер саныТБ меңгерүшісі ________________             Факультет деканы ________________

201___ - 201_____  жылындағы 1 кредит құны – _____________________ тенге.

Барлығы төленуге: __________________  Бас бухгалтер /________________/

Студенттің қолы___________________26

ҚОСЫМША Г

Факультет ________________________________

___________________________________ мамандығы

ЖЕКЕ ОҚУ ЖОСПАРЫ

201___ - 201___  оқу жылына

Студенттің аты-жөні _________________________________________________

Түскен жылы  __________________Оқу тілі________________________

күзгі семестр

Пəн


коды

Пəн аталуы

Кредиттер

саны


Кредиттердің

спецификасы

1

2

34

Барлық кредит саны

көктем семестрі

Пəн


коды

Пəн аталуы

Кредиттер

саны


Кредиттердің

спецификасы

1

2

34

Барлық кредит саны

Кредиттердің спецификасы: жалпы білім беру пəндері ООД/R (Элективті

пəндеры ООД/Е), Базалық пəндер БД/R (Элективті пəндеры ООД/Е), беиінді

пəндер ПД/R (Элективті пəндеры ООД/Е), факультативтер Ф/R, іс-тəжірибе /R

Қолы:


Студент

___________________

Эдвайзер

___________________

Кафедра меңгерушісі___________________

«Бекітемін»

Факультет деканы ____________

«_____» ______________200__ж.


27

Д ҚОСЫМШАСЫ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті

_________________________________________________________________

(пəн аталуы)

_________ / _________________/ ________________ / ___________________

  (аудитория №)               (компьютердің №)       (емтихан тапсырган күні)         (емтихан тапсырган уақыты)

Емтихан қабылдаған оқытушы ___________________________________

                                                            (аты жөні толығымен)

_______________________________________________________байланысты

_________________________________________________________________

(өтініш беру себебі)

_____________________________________________________________________________________

Келесі сұрақтарды қайта қарауға өтініш беремін:

1.

2.

3.4.

5.

6.Студенттің қолы  __________________             Өтініш берген күні __________

Аппеляциялық комиссия төрағасы

_________________________________

(аты-жөні)

__________________________________

мамандығы бойынша оқитын

_____ курс ________тобының студенті

__________________________________

(студенттің аты-жөні)

__________________________________________________

АППЕЛЯЦИЯҒА ӨТІНІШ

«____» __________201____ж28

Е ҚОСЫМШАСЫ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті

Студентті тіркеу/ Enrollment

201___/ 201____ оқу жылы

Студенттің аты-жөні _________________________________________________

Факультеті_____________________________ Оқу жылы ___________________

Оқу түрі: ____________________ Оқыту негізі: ___________________________

(күндізгі ОАБ)                                                                           (грант, келісім-шарт )

Мамандық шифры ____________________________

 Мамандығы_______________________________________

Мекен-жайы (қаладағы) _________________________________________

Үй телефоны ________________________Ұялы телефоны___________________

Бітіртуші  кафедра   _______________________________________

Семестр


Блок

(ЖБП, БП,

КП)

Пəннің аталуыКредит

саны


1

2

34

Таңдағаны

Балама

Студент _______________ Эдвайзер _____________ /______________________/                         (қолы)                                             (қолы, аты-жөні)

29

Ж ҚОСЫМШАСЫ

ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМТАƏ

Лауазымы

Электрондық адресі

1.   Ибрагимова Флюра Галимовна 

Кафедра меңгерушісі,

з.ғ.к.


flura.77@mail.ru

2.   Кайшатаева Асель

Куандыковна

з.ғ.к., Аға оқытушы

aselkz@list.ru

3.   Разиева Динара Багдатовна

Аға оқытушы

razieva@mail.ru

4.   Жампеисов Даурен

Абильтаевич

Аға оқытушы

daur78@bk.ru

5.   Жампеисов Думан Абильтаевич  Доктор PhD, Аға

оқытушы


duman_d@mail.ru

6.   Рахимова Асем Мергалымовна 

П.ғ.к.., Аға оқытушы

asem_semey2008@mail.ru

7.   Каражанова Жанат Кокеновна 

Аға оқытушы

zhanat.karazhanova@mail.ru

8.   Раймбекова Жулдыз Еркеновна  Аға оқытушы

zhuldyzraiymbekova@mail.ru

9.   Нурекешов Талап Кайратович 

Аға оқытушы

nurekechov.t@mail.ru

10.   Касиев Толеген Базарбаевич

Аға оқытушы

ktolegen@mail.ru

11.   Туйебаев Махмут

Мамырбекұлы

Кафедра меңгерушісі

phip12@mail.ru

12.   Рахметуллин Аман Капанович 

И.ғ.к., Аға оқытушы

aman150176@mail.ru

13.   Анисимова Ирина Юрьевна

Аға оқытушы

irina._11@mail.ru

14.   Малгаждар Даурен

Бейсенгалиевич

Аға оқытушы

dauren.malgazhdar@mail.ru

15.   Кудагельдин Максат

Турсынханович

Аға оқытушы

kudageldin@mail.ru

16.   Ногаева Нурбану

Макашевна

Аға оқытушы

nurbanu1977@mail.ru

17.   Ашимова Гульжанат

Мухаметжановна

Аға оқытушы

forever_83kz@mail.ru

18.   Дайрабаева Анар Битемировна 

Аға оқытушы

narchok72@mail.ru

19.   Табулдинова Аяулым

Маликовна

оқытушы

sultan11.07@mail.ru20.   Канағатов Нəрлібек Майданұлы  оқытушы

narly_81@mail.ru

21.   Айдосова Мархаббат

Бекбатыровна

phip12@mail.ru

22.   Тастекеев Кайрат Кулбаевич

Кафедра меңгерушісі

tast-67@mail.ru30

23.   Майшекина Эльдана Советовна  Доктор PhD, Аға

оқытушы

Eldana_18@mail.ru24.   Сергазинов Болат Рамазанович 

З.ғ.к.., доцент

sergazinov@yandex.ru

25.   Базенов Айрат Базенович

ТЖ жəне ƏС бойынша

проректоры, аға

оқытушы

a.bazenov@mail.ru26.   Бактыбеков Мухтар

Бактыбекович

аға оқытушы

mukhtar-79@mail.ru

27.   Жумадилов Айдос

Кыдырханович

аға оқытушы

aidos_2010@bk.ru

28.   Смоилов Самат Жумагалиевич 

аға оқытушы

smoilovs@mail.ru

29.   Сабырбаева Майра

Бияхметовна

аға оқытушы

mayra.sabyrbaeva@inbox.ru

30.   Калиева Арайлым Еркиновна

аға оқытушы

kalieva_arailym_erkenovna@m

ail.ru

31.   Кайдарова Гульшат Кайдаровна  аға оқытушыKAIDAROVA_GULSHAT@m

ail.ru


32.   Каирбекулы Айдын

аға оқытушы

aidok@list.ru

33.   Абдрахманов Медет

Каучерханович

аға оқытушы

Medet-abdrahmanov@mail.ru

34.   Ибрагимова Наргиз

Ибрагимовна

аға оқытушы

narik_090@mail.ru

35.   Егежанова Диана Рамзиевна

аға оқытушы

egezhanova_d@mail.ru

36.   Смагулов Диас Ернурович

оқытушы


Dias_101@mail.ru

37.   Утепова Шынар

Сейпилмаликовна

лаборант


Shinar_1969@mail.ru

38.   Карипжанова Ардақ

Жумагазиновна

Кафедра


меңгерушісінің м.а.

kamilakz2001@mail.ru

39.   Ахметғалым Тлек

Ахметғалымұлы

Аға оқытушы

tlek.akmetgalym@mail.ru

40.   Бекенова Дариға Бекенқызы

оқытушы


dariy6a@mail.ru

41.   Еркінбек Алия Еркінбекқызы

оқытушы

aliya_1991e@mail.ru42.   Жапарова Бакытгуль

Кудайбергеновна

оқытушы

Bakowa_1990@mail.ru43.   Жумабаева Асима Аскарбаевна  Аға оқытушы

asima83@mail.ru

44.   Кайсанова Жанар

Жармухамбетовна

Аға оқытушы

janar-77@mail.ru

45.   Каршикенова Акерке

Бахытовна

Аға оқытушы

ako-85@bk.ru

46.   Ақанов Арман Дəулетбекұлы

Аға оқытушы

akanov-87@list.ru

47.   Махамбаев Даулет Болатович

оқытушы

daulet_m_b@mail.ru31

48.   Мукашева Гульзира

Ерсаиновна

Аға оқытушы

gulzira_7777@mail.ru

49.


Мукашева Гульнара Жалеловна

Аға оқытушы

nar.67@mail.ru

50.   Мукушева Назым

Жумагельдыевна

оқытушы


nazym9_1@mail.ru

51.   Рахматуллина Зарина

Талгатовна

Аға оқытушы

zarinazhan@mail.ru

52.   Джакупова  Бакыт

Ырысбековна

Аға оқытушы

turgymbaeva_b@mail.ru

53.   Чабжанова Меруерт

Бауржановна

оқытушы


mika.12021988@mail.ru

54.   Шаяхметова Мадина Канатовна  оқытушы

shayahmetovamadina@mail.ru

55.   Уразбаева Кумис Тюлюповна

К.ф-м.н., доцент

urazbaeva57@mail.ru

56.   Рахатова Гүлерке

Махсутхановна

Аға оқытушы

rahatova_gulerke@mail.ru

57.   Умирбаева Асемгуль

Саулетбековна

оқытушы

aska-8787@mail.ru58.   Бейсебаева Жадыра

Есенжолавна

оқытушы

Beysebaeva.95@mail.ru59.   Базарбаева Аяулым

Серикжановна

оқытушы

Aeka1994@bk.ru60.   Каленова Айжан Болысхановна

оқытушы


zerezhanim@mail.ru

61.   Кувантаев Ильдар Хамзаевич

Аға оқытушы

Ildar250583@mail.ru

62.   Молдаханова Сандугаш

Алпысбаевна

Аға оқытушы

Msa-2009@mail.ru

63.   Игембаев Саят Асланович

Аға оқытушы

igembaev@mail.ru

64.   Оразаева Сауле Сериковна

Аға оқытушы

Masakova.saule@mail.ru

65.   Адильбаева Айгуль

Серикхановна

Профессоры  м.а.

aigulmalika@mail.ru

66.   Кайырханова Фарида

Кабировна

Доцент

farida.kabirovna-semey@mail.ru

67.   Рамазанова Фердания

Сержановна

И.ғ.к. , Аға оқытушы

ramazanova16@list.ru

68.   Болатова Каламкас Болатовна   Зав.кафедрой

kalamkas_17_81@mail ru

69.   Байпеисова Гульнар Мукановна  Аға оқытушы

gbaypeisova@mail.ru

70.   Жангалиев Улан

Курметкалиевич

Аға оқытушы

kurmetkalievich.@mail.ru

.

71.   Байгапанова Айгуль Болатовна   Аға оқытушыaigul_bol@mail.ru

72.   Жолдыбалина Гульсая

Аскербековна

Аға оқытушы

Gulsaya@mail.ru

73.   Хамитова Сая Токтасыновна

оқытушы

Vasilevski-pavel@mail.ru.

32

74.   Кадырова Гульнур Канатовна   оқытушы

guni-zhan@mail.ru

75.   Карибекова Молдир Ерболовна   оқытушы

moldir.k.e@mail.ru

76.   Улыкпанова Меруерт

Муратовна

оқытушы


ulykpanova@mail.ru

77.   Бекболаткызы Жаннур

лаборант

zhannur.bekbolatkyzy.86@mail.

ru

78.   Избасарова ФаридаДинсаиновна

Кафедра меңгерушісі

shayane@bk.ru

79.   Кундакова Алтынбиби

Болаткалиевна

И.ғ.к.,Аға оқытушы

altynbibi@bk.ru

80.   Дакина Гуляйм Токеновна

 Аға оқытушы

g.dakina@mail.ru

81.   Иманбекова Гульбаршын

Бахтыгалиевна

Аға оқытушы

gulbarshynbaktygalieva@mail.r

u

82.   Акименко НатальяКонстантиновна

Аға оқытушы

natalia5a2010@mail.ru

83.   Орынгалиева Шолпан

Оралгалиевна

Аға оқытушы

oringalieva_sholpan1975@mail.

ru

84.   Лекерова АйнурАлдабергеновна

Аға оқытушы

lekerova_ainur@mail.ru

85.   Рахимжанова Назгуль

Амантаевна

Аға оқытушы

nazgul3011@mail.ru

86.   Жапарова Гульнур Сарсеновна 

Аға оқытушы

gun_s@mail.ru

87.   Сарбасова Гульзат Жакеевна

Аға оқытушы

85gulzat@mail.ru

88.   Жолдыбекова Асем

Тлеубековна

Аға оқытушы

asema.kalieva.86@mail.ru

89.   Кононов Никита Вадимович

Аға оқытушы

zloigamer@mail.ru

90.   Жаныбек Гульжан

Жаныбековна

Аға оқытушы

zhanybekgulzhan@mail.ru

91.   Жайргазина Нургуль

Токтаровна

Аға оқытушы

nurgul_0174@mail.ru

92.   Еркинтаева Дидар Утебаевна

оқытушы


didar_4590@mail.ru

93.   Жолтабарова Гульжанар

Серикказиевна

Аға оқытушы

princessa.prince@inbox.ru

94.   Касымбаева Молдир

Болатбеккызы

оқытушы


moldir.kasymbaevaaaaa@mail.r

u

95.   Мауэнова Аида Ерлдановнаоқытушы

luckyaida77@mail.ru

96.   Абдильманова Кымбат

Багдатовна

оқытушы

kymbat_kz@mail.ru97.   Силыбаева Батияш Мукановна 

оқытушы


batiyashsilybaeva@mail.ru

33

98.   Арынова Райхан Ахметовна

лаборант

biolog.55@mail.ru

99.   Тазабаева Куляш Аскаровна

Доцент м.а.

kul_tazab@mail.ru

100. Кыдырмолдина Айнур

Шаймуратовна

Доцент, декан

a_kydyrmoldina@mail.ru

101. Букабаева Жанылхан

Түсипжановна

Аға оқытушы

zhanilxan79@mail.ru

102. Раимханова Гулдана

Нурланкызы

оқытушы


nurlankyzy_92@mail.ru

103. Ибраимова Инкар Бактияркызы  оқытушы

inkar_90_04@mail.ru

104. Сулейменова Мадина

Ержановна

оқытушы


madina9191.00@mail.ru

105.


Тахтаева Р.Ш.

Кафедра меңгерушісі

м.а.

rimmatahtaeva@mail.ru106.

Нурекенов Н.Г.

доцент т.ғ.к.

nnygmetulla@mail.ru

107.

Атабаев Ж.Т.доцент м.а., э.ғ.к.

zhanata@rambler.ru

atabaev.2014@mail.ru

108.


Байльдинов Е.Т.

э.ғ.к., Аға оқытушы

ergali.06@mail.ru

109.


Дюсембинова Ж.С.

Аға оқытушы

sajpitin@mail.ru

110.


Узбаканова Ш.Б.

Аға оқытушы

Uzbehan@mail.ru

111.


Сагындыкова Р. Е.

Аға оқытушы

Rimm_78@mail.ru

112.


Уанова Ж.М.

Аға оқытушы

janar.uanova@mail.ru

113.


Калиева Н.С.

Аға оқытушы

nas-ansar@mail.ru

114.


Кусаинова А.Б.

Аға оқытушы

80_aliya@mail.ru

115.


Аубакиров Ф.М.

Аға оқытушы

tob07Abzol@mail.ru

116.


Закимов Б.Т.

Аға оқытушы

Zakimov1953@mail.ru

117.


Калдыбаева Д.О.

Аға оқытушы

nnygmetulla@mail.ru

118.


Тлемисова Ж.М.

Аға оқытушы

nnygmetulla@mail.ru

119. Джунусова Д.С.

преподаватель

dds-1991@mail.ru

120. Турдиева Зухра Махмутовна

Зав. кафедрой

zuhra_79@mail.ru

121. Шойбакова Еркежан

Оразбаевна

Аға оқытушы

erkejan66@mail.ru

122. Курманбаева Сауле

Танирбергеновна

Аға оқытушы

kurmanbaeva1968@mail.ru

123. Жомартова Гульмира

Сайпитиновна

Аға оқытушы

gomartova-g@mail.ru

124. Бикенова Меруерт Кумаровна 

Аға оқытушы

mika_nadia@mail.ru34

125. Муканова Лаура

Кудайбергеновна

Аға оқытушы

laura.mukanova.76@mail.ru

126. Атаева Несвелде Каирбековна   Аға оқытушы

nesken61@mail.ru

127. Шаяхметова Лилия

Муслимовна

Аға оқытушы

liliyashayahmetova@mail.ru

128. Молдажанов Марат

Бетимбаевич

Аға оқытушы

mmarat84@inbox.ru

129. Аналбаева Назгуль

Габдылхаковна

Аға оқытушы

hodzanazgul@mail.ru

130. Самыжан Карлыгаш

Нургазыкызы

оқытушы


karshyga91@mail.ru

131. Улыкпанов Айдос

Берикказыевич

оқытушы


aidosemey@mail.ru

132. Эсембаева Шынар Беріковна

оқытушы

shynara_ess@mail.ru133. Алтаева Айгуль Кабидоллевна 

оқытушы


akolya_2008@mail.ru

134. Сейіт Жаннур Сейітқызы

оқытушы

jan_nur_23@list.ru135. Утебаев Эржан Кенесович

Заведующий кафедрой

ergan1965@mail.ru

136. Каражанов Малик Дулатович

Доктор PhD, доцент

karazhanov_1982@mail.ru

137. Сабитов Серик

Мухаметказинович

Аға оқытушы

seke_71_7@inbox.ru

138. Сейданов Айбек Багдадович

Аға оқытушы

aibeksb@mail.ru

139. Стамгазинова Салтанат

Сабиткызы

Аға оқытушы

s.s.s_92.kz@mail.ru

140. Темиргазин Роман

Хурматуллаевич

Аға оқытушы

temirgazin@gmail.com

141. Айдарова Айнур Айтуғанқызы   Аға оқытушы

ainur_745@mail.ru

142. Байгундинов Ельдос

Нагымбаевич

Аға оқытушы

ben_semcity@mail.ru

143. Камбаров Азамат Камбарович 

Аға оқытушы

aza_kambarov@mail.ru

144. Рсымбетова Диана Ринатовна

оқытушы


dianka_92@inbox.ru

145. Батырова Гульнар

Назарбековна

лаборант


gulnar.batyrova@mail.ru

146. Төлебаева Құралай Тоқтарқызы  Каф.меңг. ф.ғ.к.,

доцент м.а

tulebaeva82@mail.ru

147. Сейітова Шынар Ботайқызы

Ф.ғ.д, профессор

Seitovashinar@mail.ru

148. Əбікенова Гулнат Төкеновна

Ф.ғ.д

Abikenova-gt@mail.ru149. Мұқажанова Раушан

Мұратханқызы

Ф.ғ.к., доцент

Raushan-09@mail.ru

150. Қабышев Талғат

Болатұлы


Ф.ғ.к., доцент м.а

Talgat_kabyshev@mail.ru35

151. Доскеева Шайза Асанқызы

Ф.ғ.к., аға оқытушы

Shaizaasanovna68@mail.ru

152. Мұқашев Еркебулан Советұлы 

Ф.ғ.к., аға оқытушы

Boran_75@mail.ru

153. Тлебалдина Нүргүл

Қазанбайқызы

П.ғ.к., аға оқытушы

Nurgul

6161@mail.ru154. Əбікенова Гүлнафис

Төкенқызы

Ф.ғ.к., доцент м.а

Gulnafis.abikenova@mail.ru

155. Шаңбай Тұрдұғұл Қасенұлы

Ф.ғ.к., аға оқытушы

Alashtanu_semey@mail.ru

156. Ақманова Ғалия

Рахметоллаевна

П.ғ. к


raxmetollaeva@mail.ru

157. Садыкова Раиса Толеуқызы

Магистр, аға оқытушы

Srt74@mail.ru

158. Мүрсəлім Гүлнұр Оразбекқызы  Магистр, аға оқытушы

erowkan@mail.ru

159. Канжекенова Перизат

Бағдатқызы

Оқытушы, магистр

Perizat84@mail.ru

160. Мұхаметжан Жарас

Төлеутайұлы

Оқытушы, магистр

Zhankatai80@mail.ru

161. Кəкімжанова Əсем Лақуатқызы  Оқытушы, магистр

Asema_01-08-86@mail.ru

162. Қожахметова Гүлім

Бақберқызы

Оқытушы, магистр

Gulim_bakberovna@mail.ru

163. Кабдуллина Г.М.

Оқытушы,


магистр

Gulnurus82@mail.ru

164. Гайнуллина Фарида Ахметовна  К.ф.н. доцент м.а

Akhmetovna@mail.ru

165. Изатова Альмира Бекетаевна

Магистр, аға оқытушы

Almira75@mail.ru.com

166. Мурсалиева Рахима

Ашкеновна

аға оқытушы

Rahima1@rambler.ru

167. Кабдрахманова Умит

Байгабыловна

аға оқытушы

Umitgul61.@mail.ru

168. Кабышева Раушан Бактыбаевна  Магистр, аға оқытушы

Raushan73.73@mail.ru

169. Оспанова Айжан Кантореевна 

Магистр, аға оқытушы

Aikhos369@mail.ru.com

170. Байльдинова Мадина

Файзырахмановна

оқытушы


Madina240783@mail.ru

171. Кныш Ирина Сергеевна

Оқытушы,

ф.ғ.магистры

Irina86@mail.ru

172. Кабдықалымқызы Асем

Оқытушы,

ф.ғ.магистры

a7-K81@mail.ru

173. Нурбаева Анар Нурлановна

Оқытушы,

ф.ғ.магистры

Dodik@mail.ru

174. Тұргалиева Əйгерім

Тұрғалиқызы

Оқытушы,


ф.ғ.магистры

Greativ-girl.M@mail.ru

175. Кадырманова Алтыншаш

Курманбековна

Оқытушы,

ф.ғ.магистры

Kadyrvanova

83@mail.ru

176. Кокебаева Бакыт Советкеновна  Оқытушы,

ф.ғ.магистры

Rahmankulovabakyt@mail.ru


36

177. Нугуманова Бакытгуль

Бексултановна

оқытушы


Nugumanova—1962@mail.ru

178. Тусупова Айгерим Оразхановна  оқытушы

aika-080190@mail.ru

179. Кайдарова Баян Маймуратовна 

Оқытушы,

ф.ғ.магистры

Peace.a@list.ru

180. Благова Ольга Сергеевна

Оқытушы,

ф.ғ.магистры

blagova82@mail.ru

181. Колмагорова Наталия

Александровна

Оқытушы,


ф.ғ.магистры

nati91@mail.ru

182. Джапашева Айгерим

Кабдулсаматовна

оқытушы

Ruzik_2888@bk.ru183. Мухаметжанова Айгуль

Абаевна


Оқытушы,

ф.ғ.магистры

A.abaevna@mail.ru

184. Борщ Ксения Александровна

Оқытушы,

ф.ғ.магистрыKsyu_box@bk.ru

37

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ

жүктеу 327.19 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет