Анықтамалық-жол көрсеткіш


«Астана медицина университеті» АҚжүктеу 0.82 Mb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата25.04.2017
өлшемі0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

«Астана медицина университеті» АҚ  

Менеджменттің интеграцияланған жүйесі 

МУА-16 


 

62 беттің  

42 беті   

Анықтамалық-жол көрсеткіш 

«Астана медицина университеті» АҚ 2016-2017 оқу жылы 

 

3.7.2.20 Ақылы оқитын студентті бір ЖОО-дан екінші ЖОО-ға ауыстырған кезде білім алушы мен қабылдайтын ЖОО шарт жасасады. 

3.7.2.21  Білім  алушыны  бір  мамандықтан  екінші  мамандыққа,  оқытудың  бір  түрінен 

екінші түріне ауыстыру тек ақылы түрде ғана мүмкін. 

3.7.2.22 Білім алушыны бір ЖОО ішінде бір мамандықтан екінші мамандыққа, бір оқу 

түрінен екінші түрге ақылы түрде ауыстыру кезінде шартқа сәйкес өзгерістер енгізіледі және 

ЖОО бұйрығымен ресімделеді. 

3.7.2.23  Оқу  жоспарындағы  пәндер  бойынша  академиялық  айырмашылықтарды  жою 

тәртібі мен мерзімі факультет деканының (институт директоры) бұйрығымен бекітіледі және 

білім алушының ағымдағы жылдың жеке оқу жоспарына енгізіледі. 

3.7.2.24 Егер ақылы негізде білім алушылар семестр кезінде алып жатқан біліміне ақы 

төлемегені үшін оқудан шығарылса, онда ол оқу ақысын төлеп, оқудан шығарылғаннан кейін 

төрт апта ішінде оқуын қайтадан жалғастыра алады.    

3.7.2.25 Білім алушылар қатарына қайта қосылу және оқу-жұмыс жоспарында міндетті 

компонент ретінде берілген пәндер бойынша айырмашылықтарды тапсыру тек ақылы түрде 

ғана жүзеге асады.  

3.7.2.26 Оқуға қайта қабылдау процедурасы төмендегі тәртіп бойынша жүргізіледі:  

1) білім алушы оқуға қайта қабылдау туралы өтінішті ректордың атына жазып, өзінің оқуды 

жалғастырғысы келетінін білдіреді. Білім алушының оқуға қайта қабылдау туралы өтінішіне 

анықтама (түпнұсқа) қоса беріледі; 

2) факультет деканы (институт директоры) берілген анықтама негізінде оқу-жұмыс жоспарында 

міндетті компонент ретінде берілген пәндер мен курс бойынша айырмашылықтарды анықтайды; 

3)  факультет  деканының  (институт  директорының),  оқу  бөлімі  (оқу-әдістемелік  бөлім  немесе 

басқарма)  бастығының,  ЖОО  жетекшісінің  Білім  беру  қызметі  жөніндегі  орынбасарының  

визаларына сәйкес ЖОО жетекшісі білім алушының оқуға қайта қабылдау туралы бұйрық шығарады. 

3.7.2.27  Білім  алушының  өзі  білім  алған  ЖОО-дан  басқа  ЖОО-ға  оқуға  қабылдау 

процедурасы төмендегі тәртіп бойынша жүзеге асырылады: білім алушы бұрын оқыған ЖОО 

жетекшісі  анықтаманың,  оқу  карточкасының,  сынақ  кітапшысының,  студенттік  билеттің 

көшірмесін және жіберген құжаттарының тізімдемесін өзінде қалдырып, қабылдаушы ЖОО-

ның жіберген жазбаша сұранысы негізінде білім алушының жеке іс парағын жібереді.   

3.7.2.28 Білім грантымен оқып жатқан студентте оқу барысында пайда болған сырқаты 

салдарынан  осы  мамандық  бойынша  оқи  алмайды  деген  дәрігерлік-консультациялық 

комиссия  шешімі  болса,  ол  оқу  гранты  бойынша  бос  орын  бар  басқа  мамандыққа 

ауыстырылады. 

 

3.8 Студенттерді ынталандыру (гранттар, стипендиялар) 

 

3.8.1. Білім беру грантын беру тәртібі 

3.8.1.2 Білім грантын беру жөніндегі конкурсты білім беру саласындағы уәкілетті орган 

құратын Комиссия өткізеді. 

3.8.1.3  Комиссия  құрамы  білім  беру  саласының  уәкілетті  органының  қызметкерлері, 

басқа  да  мүдделі  мемлекеттік  органдар  мен  ведомстволардың  қызметкерлері,  ЖОО 

басшылары кіреді. 

3.8.1.4  Білім  гранттары    нақты  мамандықтар,  тіл  бөлімдері  мен  оқу  түрі  бойынша 

өткізілетін  конкурс  негізінде  тағайындалады.  Ол  ұлттық  бірыңғай  тестілеу  мен  кешенді 

тестілеу  бойынша  сертификаттағы  балдар  бойынша  талапкер  таңдаған  мамандықтардың 

кезегіне сәйкес жүргізіледі. Грант иегеріне білім грантын беру туралы куәлік табысталады.  

«Астана медицина университеті» АҚ  

Менеджменттің интеграцияланған жүйесі 

МУА-16 


 

62 беттің  

43 беті   

Анықтамалық-жол көрсеткіш 

«Астана медицина университеті» АҚ 2016-2017 оқу жылы 

 

Білім грантының конкурсында қазақ тілі немесе орыс тілі (оқу тілі), Қазақстан тарихы, математика және таңдау пәнінің балдары есепке алынады. 

Азамат  конкурсқа  қатысу  туралы  өтінішінде  таңдаған  мамандығы  мен  ЖОО-ны 

жазады. 

Таңдау пәні сәйкес келсе азамат төрт мамандықты көрсете алады. 

Білім  беру  грантын  беру  конкурсына  қатысу  туралы  өтініш  23-31  шілде  аралығында 

қабылданады. 

3.8.1.5  Шет  тілінде  тапсырылатын  құжаттардың  қазақ  тіліндегі  немесе  орыс  тіліндегі 

нотариус куәландырған аудармасы болу керек. 

Шетелдің  білім  беру  мекемелері  берген  білім  туралы  құжаттар  заңнамада  көрсетілген 

тәртіппен нострификациялануы тиіс. 

3.8.1.6  Бірінші  және  екінші  топтағы  мүгедектер,  мүгедек  балалар  және  туғанынан 

мүгедек  азаматтар  жоғары  оқу  орынның  қабылдау  комиссиясына  аталған  мамандық 

бойынша  оқуға  қарсы  көрсетілімдер  жоқ  деп  расталған  медициналық-әлеуметтің 

сараптаманың (МӘС) қорытындысын қоса береді. 

3.8.1.7 Конкурсқа қатысу үшін балл саны 50-ден кем болмауы тиіс, ұлттық жоғары оқу 

орынға тапсыру үшін 70 балдан, ал  «Жалпы медицина» мамандығына түсу үшін 65 балдан 

кем болмауы тиіс, оның ішінде бейіндік пәннен 7 балдан, ал басқа пәндер бойынша 4 балдан 

аз болмау керек. 

3.8.1.9  білім  грантын  беру  бойынша  конкурс  өткізген  кезде  келесі  тұлғалар  айрықша 

құқыққа ие: 

1) «Алтын белгімен» марапатталған тұлғалар; 

2)  техникалық  және  кәсіптік,  орта  білімнен  кейінгі  білімнің  білім  беру 

бағдарламаларын  іске  асыратын  білім  беру  ұйымдарының  білім  туралы  құжаттары  бар, 

біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар адамдар;  

3)  жалпы  білім  беретін  пәндер  бойынша  ғылыми  жобалардың  халықаралық 

олимпиадасы  мен  конкурсының  (ғылыми  сайыстар)  жеңімпаздары  (бірінші,  екінші  және 

үшінші  дәрежедегі  дипломдармен  марапатталған),  орындаушылардың  республикалық  және 

халықаралық конкурстарының және спорт сайыстарының (соңғы үш жылдағы) жүлдегерлері 

(бірінші,  екінші  және  үшінші  дәрежедегі  дипломдармен  марапатталған),  олардың  тізбесі 

білім беру саласының уәкілетті органы анықтайды. Сондай-ақ Президенттік, республикалық 

олимпиада  және  ағымдағы  жылда  өткен  жалпы  білімдік  пәндер  бойынша  ғылыми 

жобалардың халықаралық олимпиадасы мен конкурсының (ғылыми сайыстар) жеңімпаздары 

(бірінші,  екінші  және  үшінші  дәрежедегі  дипломдармен  марапатталған),  бұл  таңдаған 

мамандығы мен олимпиада пәні сәйкес болған жағдайда іске асады. 

3.8.1.10 Ауыл жастарына белгіленген квота бойынша конкурс келесі жолмен өткізіледі: 

осы  мамандық  пен  оқу  тілі  бойынша  жалпы  грант  санының  70  пайызы  жалпы  конкурс 

аясында тағайындалады, ал қалған 30 пайызы ауыл жастарының арасында ғана өткізіледі. 

3.8.1.11  Комиссия  шешімінің  негізінде  білім  беру  саласының  өкілетті  органы  бұйрық 

шығарады және білім грантын тағайындау туралы куәлік әзірленеді. 

Білім беру гранты иегерлерінің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. 

Білім беру грантының иегері оқуға қабылданбас бұрын гранттан бас тартса, білім беру 

грантын  беру  туралы  куәліктің  күші  жойылады,  ал  білім  беру  гранты  осы  Ережеде 

көрсетілген тәртіппен беріледі. 

3.8.1.12 Білім беру грантын беру туралы куәлікті қабылдау комиссиялары азаматтардың 

конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 15 тамыздан кешіктірмей береді. 

 

 


 

«Астана медицина университеті» АҚ  

Менеджменттің интеграцияланған жүйесі 

МУА-16 


 

62 беттің  

44 беті   

Анықтамалық-жол көрсеткіш 

«Астана медицина университеті» АҚ 2016-2017 оқу жылы 

 

3.8.2. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі 

3.8.2.1  Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім гранттарын беру сол мамандық 

аясында  ақылы  түрде  оқып  жатқан  студенттер  арасында  конкурс  өткізу  арқылы  беріледі. 

Конкурс  аралық  аттестаттау  нәтижесі  бойынша  жүргізіледі  де,  білім  грантын  тағайындау 

туралы куәлік табысталады. 

Конкурс  өткізу  кезінде  үлгерімнің  орташа  балы  бірдей  болып  қалған  жағдайда,  грант 

барлық  оқу  кезеңінде  тек  қана  А,  А-  («өте  жақсы»),  содан  соң  А,  А-  («өте  жақсы»)  деген 

бағадан В+, В, В- («жақсы») балға дейін алған студентке беріледі. 

3.8.2.2  Жоғары  білім  алу  барысында  босаған  бос  білім  беру  гранттарын  беру  жазғы 

және қысқы демалыс кезінде, орын босаған мамандықтарға келесі  тәртіп бойынша конкурс 

өткізу арқылы жүзеге асады: 

1) ақылы түрде оқып жатқан білім алушы бұдан әрі білім грантымен оқу жөнінде ЖОО 

басшысының атына өтініш жазады; 

2) конкурс шеңберінде өтінішті қараған ЖОО ғылыми кеңес шешімімен қоса ағымдағы 

жылдың  5  тамызына  дейін  немесе  15  қаңтарына  дейін  шешім  қабылдану  үшін  білім  беру 

саласының  уәкілетті  органына  жібереді.  Ғылыми  кеңес  шешімімен  бірге  білім  алушының 

өтінішімен  қоса  оның  сынақ  кітапшасы  немесе  транскрипт,  жеке  куәлік  көшірмесі,  оқудан 

шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) беріледі; 

3)  білім  беру  саласының  уәкілетті  органы  келген  құжаттарды  мамандықтар,  оқудың 

мерзімі  мен  түрлері  аясында,  студенттің  оқуға  түскен  жылын  ескере  отырып  қарастырады, 

оң шешім қабылдаған жағдайда білім грантын беру туралы бұйрық шығарады; 

4)  білім  беру  саласының  уәкілетті  органы  бұйрығының  негізінде  білім  беру  грантын 

беру туралы куәлік әзірленеді

5) білім беру грантын беру туралы куәлік негізінде ЖОО басшысы бұдан әрі білім беру 

гранты бойынша оқу туралы бұйрық шығарады. 

 

3.8.3 Қазақстан Республикасының Президенті белгілеген стипендияларды 

тағайындау ережесі  

3.8.3.1 Қазақстан Республикасының Президенті белгілеген стипендияларды тағайындау 

ережесі  (бұдан  әрі  –  Ереже)  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  1993  жылғы  5 

наурыздағы  №1134  «Қазақстан  Республикасы  Президентінің  стипендияларын  белгілеу 

туралы»  Қаулысына  (2010  жылғы  02  тамызда  өзгерістер  және  толықтырулар  енгізілген) 

сәйкес әзірленді және ол жоғары оқу орын (ведомстволық бағыныстылығы мен жекеменшік 

формасына  қарамастан)  студенттеріне  Қазақстан  Республикасының  Президенті  белгілеген 

стипендияларды (бұдан әрі – стипендия) тағайындау тәртібін белгілейді. 

3.8.3.2 Стипендия: 

1)  студенттер  мен  магистранттардың  ғылыми-зерттеу  және  оқу-танымдық  қызметін 

ынталандыруға; 

2) талантты және дарынды студенттер мен магистранттарды қолдауға; 

3) зияткерлік әлеуетті қалыптастыруға ықпал етуге бағытталған. 

3.8.3.3  ЖОО-лар  арасында  стипендияларды  бөлу  күндізгі  оқу  формасы  бойынша  оқып 

жатқан білім алушылар контингентіне байланысты жүргізіледі.  

3.8.3.4 Күндізгі оқу формасы бойынша білім алушылардың саны 700-ден кем студенті 

бар жоғары оқу орындарына стипендия бөлу жүзеге асырылмайды. 

3.8.3.5 Стипендия тек «өте жақсы» (А, А-) бағамен мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша  және  ақылы  түрде  оқитын  күндізгі  оқу  формасының  3-курс  студенттеріне  және 

екінші оқу жылындағы магистранттарға беріледі. 

3.8.3.6 Стипендия білім алушылардың келесі категорияларына тағайындалады: 


 

«Астана медицина университеті» АҚ  

Менеджменттің интеграцияланған жүйесі 

МУА-16 


 

62 беттің  

45 беті   

Анықтамалық-жол көрсеткіш 

«Астана медицина университеті» АҚ 2016-2017 оқу жылы 

 

1)  республикалық  және  халықаралық  олимпиада,  шығармашылық  конкурстар,  спорт сайыстары, фестивальдердің жеңімпаздары немесе өнертабыс және жаңалық авторы; 

2)  ғылыми  еңбектер  жинағында,  республикалық  және  халықаралық  ғылыми 

журналдарда баяндама жариялаған білім алушылар

3)  ғылыми-зерттеу  жұмысымен  белсенді  айналысатын  және  оның  жетістіктері 

дипломмен,  мақтау  қағазымен,  сертификаттармен,  куәліктермен  дәлелденген  білім 

алушылар; 

4)  білім  беру  мекемесінің  қоғамдық,  мәдени  және  спорт  өміріне  белсенді 

араласатындар. 

3.8.3.7  Стипендия  ғылыми  кеңес  шешімінің  негізінде  ЖОО  ректорының  бұйрығымен 

тағайындалады. 

3.8.3.8 Стипендия бір академиялық кезеңге тағайындалады.  

3.8.3.9 Стипендия жоғары оқу орнының ғылыми кеңес шешімімен бір адамға бірнеше 

рет берілуі мүмкін. 

3.8.3.10  Келесі  академиялық  кезеңге  стипендия  тағайындау  туралы  жоғары  оқу 

орнының  ғылыми  кеңес  шешімі  академиялық  кезең  басталғанға  дейін  екі  апта  бұрын 

қабылданады 

және 

студенттер мен 

магистранттар 

тізімімен 

қоса 


Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігіне жіберіледі. 

3.8.3.11  Стипендия  тағайындаған  кезде  үміткерлер  осы  Ереженің  3.8.3.5,  3.8.3.6 

тармақтарында  көрсетілген  критерийлерге  сәйкес  таңдалады.  Әртүрлі  жағдайда  келесі 

тұлғаларға  басым  назар  аударылады:  жетім  балалар  және    ата-анасының  қамқорлығынсыз 

қалған балалар; бала кезден мүгедектер, мүгедек балалар. 

3.8.3.12  Стипендия  ағымдағы  қаржылық  жылдың  рспубликалық  бюджетте 

қарастырылған қаражат мөлшерінің шегінде ай сайын төленеді. 3.8.4 «В.Г.Корпачев атындағы стипендия туралы» университет ережесі 

 

3.8.4.1. Жалпы ережелер  

3.8.4.1.1  Осы  ереже  «АстМУ»  АҚ-тың  3-курс  студенттеріне  Корпачев  Валентин 

Гаврилович  атындағы  атаулы  стипендияны  (бұдан  әрі  –  Атаулы  стипендия)  тағайындаудың 

мақсаты мен тәртібін белгілейді. 

3.8.4.1.2  Атаулы  стипендия  «Астана  медицина  университеті»  АҚ  студенттерінің 

фундаменталдық  медициналық-биологиялық  сала  бойынша  оқу  және  ғылыми-зерттеу 

қызметтерін марапаттау мақсатында белгіленді; 

3.8.4.1.3  Атаулы  стипендия  конкурс  негізінде  тағайындалады  және  бір  оқу  жылына 

беріледі; 

3.8.4.1.4  Атаулы  стипендия  1-ші  және  2-ші  курста  үлгерімінің  орташа  балы  4,75-тен 

кем емес 3-курс студенттеріне тағайындалады; 

     


3.8.4.1.5. В.Г.Корпачев атындағы стипендия алуда ғылыми-практикалық конференция 

қатысушылары  мен  жүлдегерлеріне  немесе  пәндік  олимпиада  жеңімпаздарына  басым  назар 

аударылады; 

3.8.4.1.6  Атаулы  стипендия  тағайындау  кезінде  студенттің  материалдық  және 

отбасылық жағдайы ескеріледі. Жетім студенттер, аз қамтылған және көпбалалы отбасыдан 

шыққан студенттерге басым назар аударылады.  

3.8.4.2 Атаулы стипендияның көлемі, мөлшері және төленетін көзі 

3.8.4.2.1 Жыл сайын 3 (үш) Атаулы стипендия белгіленеді.   

«Астана медицина университеті» АҚ  

Менеджменттің интеграцияланған жүйесі 

МУА-16 


 

62 беттің  

46 беті   

Анықтамалық-жол көрсеткіш 

«Астана медицина университеті» АҚ 2016-2017 оқу жылы 

 

3.8.4.2.2 Атаулы стипендия мөлшері Университеттің Ғылыми кеңесінде келісіледі және Университет басқармасының шешімімен қабылданады. 

3.8.4.2.3 Атаулы стипендия мөлшері 20000 (жиырма мың) теңге. 

3.8.4.2.4 Атаулы стипендия мөлшерін Ғылыми кеңес пен Университет басқармасы жыл 

сайын  қарастыруы  мүмкін,  оны    Қазақстан  Республикасының  Денсаулық  сақтау  және 

әлеуметтік  даму  министрлігінің  Стратегиялық  жоспарына  сәйкес  ҚР  ДСӘДМ  жыл  сайын 

тағайындайтын  ЖОО  студенттерінің  стипендия  мөлшеріне  байланысты.  Аталмыш 

Стратегиялық  жоспарда  оқып  жатқан  контингент  түріне  байланысты  республикалық 

бюджеттен төленетін стипендия мөлшері белгіленеді. 

3.8.4.2.5  Атаулы  стипендия  көрсетілген  мөлшерде  салық  есебінсіз  төленеді.  Атаулы 

стипендия оқып жатқан контингент түріне байланысты республикалық бюджеттен төленетін 

стипендиямен қоса Университеттің өз қаражатынан төленеді. 

3.8.4.2.6 Атаулы стипендияны тағайындағанда стипендиаттың жоғары оқу орындардың 

ҚР  заңнамасына  сәйкес  басқа  да  ақшалай  төлемдер  мен  жәрдемақыларды  алу  құқығынан 

айырмайды. 3.8.4.3 Атаулы стипендия тағайындау үшін үміткерлерді іріктеудің тәртібі мен 

критерийлері 

3.8.4.3.1 Атаулы стипендия 1-ші және 2-ші курста үлгерімінің орташа балы 4,75-тен кем 

емес  3-курс  студенттеріне  тағайындалады,  сондай-ақ  ғылыми-зерттеу  жұмыстарымен 

айналысуы керек және факультет пен Қоғамның қоғамдық өміріне белсенді араласуы қажет. 

3.8.4.3.2  Атаулы  стипендия  алуда  ғылыми-практикалық  конференция  (ЖОО, 

республикалық, халықаралық) қатысушылары мен жүлдегерлеріне немесе пәндік олимпиада 

жеңімпаздарына басым назар аударылады 

3.8.4.3.3  Атаулы  стипендия  тағайындау  кезінде  студенттің  материалдық  және 

отбасылық жағдайы ескеріледі. Жетім студенттер, аз қамтылған және көпбалалы отбасыдан 

шыққан студенттерге баса назар аударылады. 

3.8.4.3.4 Атаулы стипендия 4-оқу семестрден кейін жазғы сессияны аяқтағаннан кейін 

тағайындалады. 

3.8.4.3.5  Кафедралар,  деканаттар,  қоғамдық  студенттік  ұйымдар,  Университеттің 

Факультеттер кеңесі мен Ғылыми кеңесі стипендия алуға мүдделі студенттерді стипендияға 

үміткер ретінде ұсыну құқығына ие. 

 

3.8.4.4 Атаулы стипендияны тағайындау және төлеу тәртібі  

3.8.4.4.1  Атаулы  стипендияға  үміткерлерді  бекіту  үшін  медициналық-биологиялық 

пәндер  кафедрасының  оқытушы-профессорлар  құрамынан,  деканат  қызметкерлерінен, 

студенттерден конкурстық комиссия құрылады. Конкурстық комиссия құрамы Университет 

ректорының  бұйырығымен  бекітіледі.  Комиссия  құрамы  төрағаны  қосқанда  7  адамнан 

тұрады. 

3.8.4.4.2  Стипендия  бір  оқу  жылына  тағайындалады  (5  және  6  оқу  семестрлері)  және 

ағымдағы оқу жылының 1 қыркүйегінен 31 тамызына дейін төленеді. 

3.8.4.4.3  Атаулы  стипендия  келесі  жағдайларда  тоқталады  және  одан  кейін  қайта 

берілмейді: 

-  қысқы  емтихан  сессиясы  нәтижесінде  студент  стипендиясынан  айырылған  болса  (5-

семестр); 

- оқудан шығып қалған стипендиат; 

- стипендиаттың академиялық демалысы кезінде; 


 

«Астана медицина университеті» АҚ  

Менеджменттің интеграцияланған жүйесі 

МУА-16 


 

62 беттің  

47 беті   

Анықтамалық-жол көрсеткіш 

«Астана медицина университеті» АҚ 2016-2017 оқу жылы 

 

-  стипендиат  «АстМУ»  АҚ  білім  алушыларының  ішкі  тәртіп  ережелерін»  бұзған жағдайда. 

 

3.9 Студенттерді академиялық қолдау 

3.9.1  Университетте  тәрбие  процесінің  жүйелі  жұмысын  қамтамасыз  ету  үшін 

Кураторлар кеңесі бар, ол факультет деканаттары арасында тәрбие жұмысын үйлестіреді. 

3.9.2  Кураторлар  кеңесі  –  алқалық  орган,  кеңес  оқытушылар  мен  студенттерді  өзара 

байланыстырып,  іс-шаралар  кешенін  өткізіп  тұрады.  Кураторлар  кеңесі  жұмысының 

басымдылығы  –  студентті  тұлға  ретінде  тани  білуі,  оның  сұранысы  мен  мүддесін  есепке 

алуы. 

3.9.3  Кураторлық  1  –  4  курс  топтарының    студенттерінен  құралған    академиялық топтарға бекітіледі. 

3.9.4  Кураторлар  кеңесімен  келісім  бойынша  куратор  терең  білімді,  эрудициялы, 

мәдениетті  және  кәсіптік  дайындықты  жоғары  деңгейде  меңгерген  маманды  қалыптастыру 

мақсатында тату, ұйымшыл, белсенді топты құру  үшін топтың оқу қызметін, қоғамдық және 

мәдени өмірін ұйымдастырады. 

3.10 Академиялық ұтқырлық 

3.10.1  Академиялық  ұтқырлық  –  білім  алушының  белгілі  академиялық  кезеңде  (оқу 

немесе  өндірістік  практиканы  қосқанда),  әдетте,  семестрде  немесе  оқу  жылында  басқа 

жоғары оқу орынға (ел ішінде немесе шетелде) ауысуы. Білім алушы өз оқу орнында кредит 

түрінде  меңгерген  білім  беру  бағдарламаларын  белгіленген  тәртіпте  міндетті  түрде  қайта 

тапсырып, оқу немесе зерттеу жүргізу мақсатында ауысады. 

3.10.2 Білім алушыларды GPA және ағылшын тілін меңгеруіне (TOEFL немесе IELTS 

сертификаттары міндетті түрде болуы керек) байланысты іріктейді. Академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы  бойынша  (шетелде  немесе  Республика  ішінде)  Университеттің  қаражаты 

есебінен  оқуға  кететін  білім  алушылардың  GPA  балы  3,67-ден  төмен  болмауы  керек. 

Академиялық  ұтқырлық  бағдарламасы  бойынша  өз  қаражаты  есебінен  оқуға  кететін  білім 

алушылардың GPA балы 3,0-ден кем болмауы тиіс. 

3.10.3 Сұрақтар бойынша №414 (университеттің бас корпусы) кабинеттегі академиялық 

ұтқырлық жөніндегі үйлестірушіге бара аласыз. 

 

3.11 Халықаралық ынтымақтастық туралы 

 

3.11.1  Университеттің  әлемдік  білім  беру  кеңістігіне  кіруі  оның  алдына  халықаралық 

қызметті  дамыту  бойынша  жаңа  міндеттер  қойды.  Бұл  міндеттер  еліміздің  халықаралық 

белсенділігінің дамуымен, оның ішінде денсаулық сақтаумен байланысты. 

3.11.2  Алға  қойылған  мақсаттарға  жету  үшін  Университетте  халықаралық 

ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық бөлімі қызмет атқарады, оның мақсаты: 

-  халықаралық  талаптарға  сәйкес  білім  беру  және  ғылыми  қызметті  дамыта  отырып 

Қазақстан Республикасында да, шетелде де Университет беделін көтеру; 

-  халықаралық  байланыс  пен  қызметтік  серіктестікті  дамыту  және  нығайту,  сондай-ақ 

Университет бәсекелестігін арттыру мақсатында халықаралық рейтингілерге қатысу; 

3.11.3  «АстМУ»  АҚ-та  Қазақстан  Республикасындағы  шетел  елшіліктерімен 

серіктестікті  дамыту  бойынша  белсенді  жұмыс  атқарылып  жатыр.  Ұлыбритания 

(Шотландия), Жапония, АҚШ, Италия, Австрия, Германия, Чехия, Литва, Польша, Болгария, 


 

«Астана медицина университеті» АҚ  

Менеджменттің интеграцияланған жүйесі 

МУА-16 


 

62 беттің  

48 беті   

Анықтамалық-жол көрсеткіш 

«Астана медицина университеті» АҚ 2016-2017 оқу жылы 

 

Ресей,  Түркия,  Египет,  Сингапур  және  т.б.  елдердің  университеттерімен  ынтымақтастық туралы меморандум жасалды. 

3.11.4 Меморандумдар негізінде келесі іс-шаралар жүзеге асырылады: 

-  Оқудан,  жазғы  практикалардан  және  тағылымдамалардан  өту  үшін  студенттер  мен 

оқытушылармен алмасу; 

- Университетте дәрістер оқу үшін шетелден оқытушыларды шақыру; 

- бірлескен білім беру бағдарламаларын дамыту

-  бірлескен  ғылыми  зерттеу  жүргізу,  жоба  әзірлеу,  жүзеге  асырылып  жатқан  жобалар 

шеңберінде ғылыми әдебиеттермен алмасу; 

- халықаралық семинарлар мен мастер-кластар ұйымдастыру; 

конференцияларға қатысу, тезистер мен баяндамалары және т.б. жариялау. 

3.11.5  «Қазақстан  Республикасындағы  медициналық  білім  беруді  модернизациялау 

2016-2019  жылдарына  арналған»  жобасына,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының 

Денсаулық  сақтау  және  әлеуметтік  даму  министрлігінің  медициналық  білім  беруді  басқару 

саласына  халықаралық  стандарттарды  енгізу  бойынша  Техникалық  тапсырмасына  сәйкес, 

Астана  медицина  университеті  мен  Римнің  Ла  Сапиенца  Университетінің  Медициналық 

Мектебі 


арасында 

стратегиялық 

серіктестік 

жүзеге 


асуда, 

ол 


халықаралық 

ынтымақтастықтың ықтимал формаларының кең ауқымын қарастырады: 

–    зерттеу  салалары  мен  оқу  бағдарламалары  бойынша  сапаның  халықаралық 

стандарттарына қолжеткізу; 

 

 «АстМУ» АҚ оқу жоспарларына сәйкес білім беру бағдарламалары бойынша әлемнің алдыңғы қатарлы университеттерінің оқу жоспарымен үйлестіру (неврология, 

анестезиология және реаниматология); 

 

білім алушылардың ұтқырлығын, Болон процесінің ережелері мен принциптерін ескере отырып қызметкерлердің халықаралық білім беру процесіне араласуын 

және ұтқырлығын қамтамасыз ету; 

 

білім беру қызметі нарығында «АстМУ» АҚ-тың бәсекелестігін арттырудың маңызды құралы ретінде бірлескен диплом бағдарламаларын енгізу және жүзеге асыру; 

 университеттің халықаралық ғылыми қызметінің дамуы, ЖОО-ның 

халықаралық ғылыми, ғылыми-практикалық және инновациялық бағдарламалар мен 

жобаларға қатысу ауқымын және сапасын арттыру; 

 «АстМУ» АҚ-тың халықаралық беделін көтеру, ол үздік халықаралық 

агенттіктерде білім беру бағдарламаларының аккредитациясына және рейтінгісіне қатысу 

арқылы жүзеге асырылады. 

«АстМУ»  АҚ-тың  стратегиялық  серіктестікті  дамытудағы  басты  бағыты  – 

корпоративтік  басқару,  менеджмент  және  денсаулық  сақтау  ісінде  көшбасшы  болу  (МВА, 

МРН,  МНА  бағдарламалары),  сондай-ақ  неврология,  анестезиология,  реаниматология 

бойынша білім беру бағдарламаларын жетілдіру. 


Каталог: student -> zhol korsetkish
student -> Басылым Ақпараттық-танымдық 2015 жыл №2 (75) ақпан
student -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В074600 Ғарыштық техника және технология
student -> Ақпараттық технология факультеті Әлеуметтік пәндер кафедрасы
student -> Басылым Ақпараттық-танымдық 2015 жыл №2 (75) ақпан
student -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
student -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
student -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
zhol korsetkish -> Анықтамалық-жол көрсеткіш
zhol korsetkish -> Анықтамалық-жол көрсеткіш
zhol korsetkish -> Анықтамалық-жол көрсеткіш

жүктеу 0.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет