Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйіжүктеу 6.87 Mb.

бет66/69
Дата09.01.2017
өлшемі6.87 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69

Алаш қозғалысы

484


620. Мұқанов Өтеген – Алаш қозғалысына қатысушы // «Қазақ» газеті. 

Құрастырғандар  Ү.Субханбердина,  С.Дәуітов,  Қ.Сақов.  Алматы:  «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1998. 400 б.

621. Мұқашев Ғабдолла – Екінші жалпықазақ сиезіне қатысқан.

622.  Мұқышұлы  Ерқосай  –  «Алаш»  партиясының  Ақмола  облыстық 

комитетінің мүшесі. «Қазақ» газеті, 18.12.1917 №254.

623. Мұңайтпасов Әбдірахман – Алаш қозғалысына қатысушы. Қазақстан 

тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: Аруна, 2006. 40 б.

624.  Мұңайтпасұлы  Қажымұқан  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы. 

Е.Райханұлы Алаш қайраткерлерінің Шәуешекке сапары // «Абай» журналы, 

№1. 2009, 45 б.

625.  Мұратжанұлы  Әбдірахман  –  Ақтөбе  уездік  Алашорда  бөлімінің 

мүшесі. Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. Құрастырған К.М.Ілиясова. Астана: 

Астана полиграфия, 2007. 4 том, 114 б.

626.  Мұратов  Төреқұл  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы.  Қазақстан 

тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: Аруна, 2006. 40 б.

627. Мұртазин Ғабдрахман – Екінші жалпықазақ сиезіне қатысқан. 

628. Мұртазин  Ғазиз -  Алаш қозғалысына қатысушы. История Западного 

отделения Алаш-Орды. Сб. док. и материалов. Том 1. Уральск, 2012. С. 158

629.  Мұсағалиев  (Мұсаұлы,  Мусин)  Ғабдолғазиз  –  Екінші  жалпықазақ 

сиезіне қатысқан. 

630.  Мұсатаев  Шайхы  –  Алашорданың  Семей  облыстық  комитетінің 

мүшесі.  М.Қойгелдиев. Алаш қозғалысы. Алматы: Санат, 1995. 313 б. 

631. Мұстанбаев Ыдырыс – Алашорданың Семей облыстық комитетінің 

мүшесі  //  Восточная  Алашорда.  Сборник  документов.  Составители 

Е.Б.Сыдыков и др. Семей, 2010, с. 310.

632.  Мұстафин  С.  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы  //  М.  Кенемолдин. 

Бияш деп елі еркелеткен. «Абай» журналы, № 3, 2006, 38 б. 

633. Мұхамедуәлиев М. – Алаш қозғалысына қатысушы. // Е.Е. Сайлаубай. 

Күншығыс  Алашорда  қызметі  тарихынан  //  Алаш  қозғалысы  идеясының 

Еуразия кеңістігіндегі ықпалы: тарих және қазіргі кезең. Халықаралық ғыл.-

практ. конференцияның материалдары. Семей, 2008, 162 б. 

634. Мұхитов Ғұбайдолла Мұхамбетжанұлы – Батыс Алашорда офицері. 

Батыс Қазақстан облысы. Энциклопедия. Алматы: Арыс, 2002. 402-403 б.

635. Мұхитұлы Нәжіп – Екінші жалпықазақ сиезіне қатысқан. 

636. Мүниянов Хұсайын - Алаш қозғалысына қатысушы.  М.Тәж-Мұрат. 

Батыс Алашорда. Ақтөбе, 2003, 29 б.


Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы

485


637.  Мүсәпіров  Ғаббас  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы.  «Сарыарқа» 

журналы,  №22, 27 қараша, 1917ж. Алаш партиясы жетекшілерінің ықпалымен 

құрылған жастардың «Талап» атты мәдени-ағарту ұйымының мүшесі.

638.  Мүсәпіров  Омархан  молда  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы. 

Қарқаралыда  1905 жылғы 22 шілдеде патшаға қазақтың жағдайы баяндалған 

жеделхатқа  қол  қоюшылардың  бірі.  //  Б.  Нәсенов.  1905  жылғы  Қарқаралы 

петициясына және патшаға жіберілген телеграммаға қол қойған қайраткерлер. 

«Абай» журналы, №3, 2006, 27 б. 

639. Мырзаев Уақбай – Түркістан аймағы қазақ-қырғыздарының жалпы 

жиылысына  Қазалы  уезінен  қатысқан.  Қазақ  ұлт-азаттық  қозғалысы. 

Құрастырған К.М.Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 2007. 4 том, 208 б. 

640. Мырзабеков Біржеке – Торғай облысы қазақтарының сиезінде уез 

комиссиясына  сайланған.  Алашорда.  Сборник  документов.  Составитель 

Н.Мартыненко. Алма-Ата: Айкап, 1992. с. 26

641.  Мырзағалиев  Хафиз  –  Батыс  Алашорда  қайраткері.  Р.С.Мажитов. 

Жаханша Досмухамедов. Алматы: Арыс, 2007. с. 96.

642.  Мырзақасымов  Заһиралдин  –  Бірінші  жалпықазақ  сиезінде 

Құрылтай жиналысына депутаттыққа ұсынылған.

643. Мырзалин Жаналы – Екінші жалпықазақ сиезіне қатысқан. 

644. Мырзанов С. - Алаш қозғалысына қатысушы. «Сарыарқа» журналы,  

№17, 19 қазан, 1917ж.

645.  Мырзаұлы  Мұхтар  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы  //  Қазақстан 

тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: Аруна, 2006. 40 б.

646. Мырзаханов Ыдырыс – Алаш қозғалысына қатысушы. // Е.Сайлаубай 

Алтай  биігіндегі  Алашорда  тарихы.  Алтай  түркі  әлемінің  алтын  бесігі. 

Халықаралық ғылыми конференция материалдары. Өскемен, 2011, 158-159 б. 

647. Наватов Аумурза - (деректе осылай көрсетілген). Алаш қозғалысына 

қатысушы. История Западного отделения Алаш-Орды. Сб. док.и материалов. 

Том 1. Уральск, 2012. С. 160

648. Найманбайұлы Әсет – Алаш қозғалысына қатысушы. Е.Райханұлы 

Алаш қайраткерлерінің Шәуешекке сапары // «Абай» журналы, №1. 2009, 45 б.

649. Нақипов Жүсіп - Алаш қозғалысына қатысушы. Қарқаралыда  1905 

жылғы  22  шілдеде  патшаға  қазақтың  жағдайы  баяндалған  жеделхатқа  қол 

қоюшылардың бірі // Б. Нәсенов. 1905 жылғы Қарқаралы петициясына және 

патшаға жіберілген телеграммаға қол қойған қайраткерлер. «Абай» журналы, 

№3, 2006, 29 б. Алаш қозғалысы

486


650.  Нақымжанов  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы  //  Алаш  қозғалысы. 

Құжаттар мен материалдар жинағы. Алматы: Алаш, 2007. 3 том, 1 кітап, 129 б.

651.  Намазалин  Құлқожа  –  Жетісу  облыстық  қазақ-қырғыз  комитеті 

Пішпек уезі комитетінің мүшесі // А.Мақаева. 1917 жылғы саяси өзгерістер 

тұсындағы қазақ-қырғыз байланыстары тарихынан. Ш.Уәлиханов атындағы 

тарих және этнология институтының сайты. www.iie.kz.

652.  Нарботабеков  Ташболатбек  –  Бірінші  жалпықазақ  сиезінде 

Құрылтай жиналысына депутаттыққа ұсынылған.

653.  Нармағанбетов  Керей  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы.  Батыс 

Қазақстан облысы. Энциклопедия. Алматы «Арыс», 2002. 399 б. 

654.  Несіпбаев  А.  –  «Ойыл  уәлаяты»  үкіметінің  мүшесі  //  Қазақ  ұлт-

азаттық қозғалысы. Құрастырған К.М.Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 

2007. 4 том, 71 б.

655.  Ниязбеков  -  Алашорда  офицері  //  М.Қойгелдиев.  Алашорданы 

танудың тағы бір жолы. «Халық сөзі» газеті. 05.03.2013 ж.

656.  Ниязбекұлы  Сият  –  Жетісу  облысы  бойынша  «Алаш»  партиясы 

атынан  Құрылтай  жиналысына  депутаттыққа  ұсынылған.  «Қазақ»  газеті 

14.11.1917, № 250.

657.  Ниязов  Батырқайыр  Жүсіпұлы  –  Алашорда  үкіметі  мүшелігіне 

кандидаты.

658. Ниязов Н. – Алашорданың Лепсі уездік комитетінің мүшесі. Алаш 

қозғалысы. Құжат. мен материалдар жин. Алматы: Алаш, 2005. 2 том, 319 б.

659.  Нұғыман  (фамилиясы  белгісіз)  –  Алаш  полкінің  жауынгері  // 

Р.Нүсіпов. Тарбағатайдан аттанған Алаш полкі. «Абай» журналы, №4, 2010, 

33 б. 

660. Нұғманов Лұқпан - Алаш қозғалысына қатысушы.  М.Тәж-Мұрат. Батыс Алашорда. Ақтөбе, 2003, 29 б.

661.  Нұралин  Төлебай  –  Ақмола  облыстық  қазақ  комитетінің  мүшесі. 

Қазақ  ұлт-азаттық  қозғалысы.  Құрастырған  К.М.Ілиясова.  Астана:  Астана 

полиграфия, 2007. 4 том, 84 б.

662.  Нұралыханұлы  Сәлімгерей  –Алашорда  үкіметінің  мүшелігіне 

кандидат.

663. Нұрекенов Темірғали - Алаш қозғалысына қатысушы. Қарқаралыда  

1905 жылғы 22 шілдеде патшаға қазақтың жағдайы баяндалған жеделхатқа 

қол  қоюшылардың  бірі  //  Б.  Нәсенов.  1905  жылғы  Қарқаралы  петициясына 

және  патшаға  жіберілген  телеграммаға  қол  қойған  қайраткерлер.  «Абай» 

журналы, №3, 2006, 27 б.


Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы

487


664.  Нұрмағанбетұлы  Есенғали  –  «Алаш»  партиясының  Торғай 

облыстық комитетінің мүшесі // «Қазақ» газеті, 14.11.1917, № 250.

665. Нұрмұхамедов Әшім – Алашорданың Семей облыстық комитетінің 

мүшесі // М. Қойгелдиев. Алаш қозғалысы. Алматы: Санат, 1995. 313 б. 

666.  Нұрмұхамедов  Н.  –  Жетісу  облыстық  қазақ-қырғыз  комитетінің 

мүшесі // А. Махаева. 1917 жылғы саяси өзгерістер тұсындағы қазақ-қырғыз 

байланыстары  тарихынан.  Ш.Уәлиханов  атындағы  тарих  және  этнология 

институтының сайты. www.iie.kz

667. Нұрмұхамедов Хұсаин – Алаш қозғалысына қатысушы // «Қазақ» 

газеті.  Құрастырғандар  Ү.Субханбердина,  С.Дәуітов,  Қ.Сақов.  Алматы: 

«Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1998. 392 б.

668.  Нұрмұхамедұлы  Қазы  –  Алаш  сарбазы  //  «Қазақ»  газеті. 

Құрастырғандар  Ү.Субханбердина,  С.Дәуітов,  Қ.Сақов.  Алматы:  «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1998. 432 б.

669. Нұров Жайғамалы - Алаш қозғалысына қатысушы.  М.Тәж-Мұрат. 

Батыс Алашорда. Ақтөбе, 2003, 28 б.

670.  Нұрпейісов  –  Алаш  қозғалысына  қатысқушы.  Қазақ  ұлт-азаттық 

қозғалысы. Құрастырған К.М.Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 2007. 4 

том, 71 б.

671.  Нұрпейісұлы  Мұхаметжан  -  Алаш  қозғалысына  қатысушы. 

«Сарыарқа» журналы,  №22, 27 қараша, 1917ж.

672.  Нұрымов  Ғаббас  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы  //  Г.  Дулатова. 

Шындық шырағы. Алматы: Мектеп, 2012, 26 б. 

673. Нүкішев Нұрахмет – Батыс Алашорда офицері. История Западного 

отделения Алаш-Орды. Сб. док.и материалов. Том 1. Уральск, 2012. С. 413

674. Нүрсейітов Мұртаза – Екінші жалпықазақ сиезіне қатысқан.

675. Нысанов - Алаш қозғалысына қатысушы. Батыс Қазақстан облысы. 

Энциклопедия. Алматы «Арыс», 2002. 399 б. 

676.  Омаров  А.  –  Қостанайда  өткен  төтенше  уездік  қазақ  сиезінің 

ұйымдастырушысы.  Қазақ  ұлт-азаттық  қозғалысы.  Құрастырған 

К.М.Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 2007. 4 том, 116 б.

677. Омаров Абраш – (деректе осылай көрсетілген). Алаш қозғалысына 

қатысушы. История Западного отделения Алаш-Орды. Сб. док. и материалов. 

Том 1. Уральск, 2012. С. 159

678.  Омаров  Әшім  –  Алашорданың  Ақмола  облыстық  комитетінің 

мүшесі. С.Сейфуллин. Көп томдық шығармалар жинағы. Алматы: Қазығұрт, 

2004. 1 том, 129 б.


Алаш қозғалысы

488


679. Омаров Жармантай – Алаш қозғалысына қатысушы. С. Қасымов. 

Азаттық азапкерлері мемлекеттік тұрғыда ақталуға тиіс // «Егемен Қазақстан» 

газеті, 15.12.2009.

680.  Омаров  Салық  –  Батыс  Алашорда  қайраткері  //  Батыс  Қазақстан 

облысы. Энциклопедия. Алматы: Арыс, 2002, 421 б.  

681.  Омаров  Сәлімгерей  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы.  История 

Западного отделения Алаш-Орды. Сб. док.и материалов. Том 1. Уральск, 2012. 

С. 407


682. Омаров Хайрулла – Алаш қозғалысына қатысушы. История Западного 

отделения Алаш-Орды. Сб. док. и материалов. Том 1. Уральск, 2012. С. 159

683. Омарұлы Елдес – Алаш қозғалысының қайраткері.

684. Оңалбаев Ахмәди – Алаш қозғалысына қатысушы // М.Кенемолдин. 

Қаражан Үкібаев кім? «Абай» журналы, №4, 2010, 24 б.

685.  Оразаев  Әбдірахман  –  Бірінші  жалпықазақ  сиезінде  Құрылтай 

жиналысына депутаттыққа ұсынылған. 

686.  Оразаев  Құлмұхамед  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы.  Қазақ  ұлт-

азаттық қозғалысы. Құрастырған К.М.Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 

2007. 4 том, 83 б. 

687. Оразаев Мұстафа – Алаш қозғалысына қатысушы. «Қазақ» газеті. 

Құрастырғандар  Ү.Субханбердина,  С.Дәуітов,  Қ.Сақов.  Алматы:  «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1998. 458 б.

688. Оразайұлы Ахмет, Ахмет ишан – Семей облыстық қазақ комитетіне 

сайланған.  Қазақ  ұлт-азаттық  қозғалысы.  Құрастырған  К.М.  Ілиясова. 

Астана: Астана полиграфия, 2007. 4 том, 198 б.

689.  Оразалин  Сейдалы  –  Батыс  Алашорданың  Ақтөбе  уезіндегі  өкілі. 

Г.Дулатова. Алаштың сөнбес жұлдыздары. Алматы: Мектеп, 2010. 293 б. 

690. Оразалин Ыдырыс – Семей облыстық қазақ сиезінде хатшылыққа 

сайланған.  Восточная  Алашорда.  Сборник  документов.  Составители 

Е.Б.Сыдыков и др. Семей, 2010, с. 310.

691. Оразалыұлы Жұмабай – Екінші жалпықазақ сиезіне қатысқан.

692. Оразов Әлжан – Бірінші жалпықазақ сиезінде Құрылтай жиналысына 

депутаттыққа ұсынылған. 

693. Орақов Құсан – Алаш қозғалысына қатысушы. История Западного 

отделения Алаш-Орды. Сб. док.и материалов. Том 1. Уральск, 2012. С. 405

694.  Оралбиев  Кішкентай  –  Түркістан  аймағы  қазақ-қырғыздарының 

жалпы жиылысына Қазалы уезінен қатысқан. Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. 

Құрастырған К.М. Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 2007. 4 том, 208 бет.


Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы

489


695. Ордабаев Ғ. – Жетісу облыстық қазақ сиезінде төраға орынбасары 

болып сайланған. Жетісу. Энциклопедия. Алматы: Арыс, 2004.  315 б.

696.  Ордабаев  Мұхаметжан  –  Торғай  облысы  қазақтарының  сиезінде 

уез комиссиясына сайланған. Алашорда. Сборник документов. Составитель 

Н.Мартыненко. Алма-Ата: Айкап, 1992. с. 26

697.  Орманбаев  Ахметқали  –  Алаш  офицері.  Қазақ  ұлт-азаттық 

қозғалысы. Құрастырған К.М. Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 2007, 4 

том, 193 бет.

698. Орманбетұлы Нарманбет – Қарқаралы қазақ комитеті төрағасының 

орынбасары. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Алматы: 

Алаш, 2004. 1 том, 248 б.

699. Оспанов Әлмұхамбет – Батыс Алашорда офицері // М.Қойгелдиев. 

Алашорданы танудың тағы бір жолы. «Халық сөзі» газеті. 05.03.2013 ж.

700.  Оспанов  Мерғали  –  Батыс  Алашорда  офицері.  Ғ.Ахмедов.  Алаш 

«Алаш» болғанда. Алматы: Жалын, 1996. 176 б.

701. Оспанов Мұхамедияр – Алашорданың Қарқаралы уездік комитетінің 

мүшесі. // Е.Е. Сайлаубай. Күншығыс Алашорда қызметі тарихынан // Алаш 

қозғалысы  идеясының  Еуразия  кеңістігіндегі  ықпалы:  тарих  және  қазіргі 

кезең.  Халықаралық  ғыл.-практ.  конференцияның  материалдары.  Семей, 

2008, 162 б. 

702.  Оспанов  –  Семей  облыстық  Алашорда  кеңесінің  хатшысы.  // 

Восточная  Алашорда.  Сборник  документов.  Составители  Е.Сыдықов  и  др. 

Семей, 2010, 292 б. 

703. Отарбаев Жарылғасын – Екінші жалпықазақ сиезіне қатысқан.

704. Өлкешев Ғабдулғазиз – Екінші жалпықазақ сиезіне қатысқан.

705.  Өміралин  Өмірқұл  –  Жетісу  облыстық  қазақ-қырғыз  комитеті 

Пішпек уезі комитетінің мүшесі // А.Мақаева. 1917 жылғы саяси өзгерістер 

тұсындағы қазақ-қырғыз байланыстары тарихынан. Ш.Уәлиханов атындағы 

тарих және этнология институтының сайты. www.iie.kz.

706. Өскенбаев Базыкен – Семей облысынан «Алаш» партиясы атынан 

Құрылтай жиналысына депутаттыққа ұсынылған. Алаш қозғалысы. Құжаттар 

мен материалдар жинағы. Алматы: Алаш, 2004. 1 том, 431 б.

707.  Өтегенов  Садық  –  Бірінші  жалпықазақ  сиезінде  Құрылтай 

жиналысына депутаттыққа ұсынылған. 

708.  Өтемісов  Ержан  –  Торғай  облысы  қазақтарының  сиезінде  уез 

комиссиясына  сайланған  //  Алашорда.  Сборник  документов.  Составитель 

Н.Мартыненко. Алма-Ата: Айкап, 1992. с. 26


Алаш қозғалысы

490


709. Өтепбергенов Жанқасқа – Торғай облысы қазақтарының сиезінде 

уез комиссиясына сайланған. Алашорда. Сборник документов. Составитель 

Н.Мартыненко. Алма-Ата: Айкап, 1992. с. 26

710.  Өтепов  Т.  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы.  Алаш  қозғалысы. 

Құжаттар мен материалдар жинағы. Алматы: Алаш, 2005. 2 том, 436 б.

711. Өтешев Арынғазы – Алаш әскерінің дәрігері. // Восточная Алашорда. 

Сборник документов. Составители Е.Сыдықов и др. Семей, 2010, 332 б. 

712. Попов Е.Г. – Алаш полкінің эскадрон командирі. www.forum.kazarla.ru.

713. Райбеков – Алаш қозғалысына қатысушы // С.М. Абикенова. Судьбы 

деятелей  партии  Алашорда  в  архивных  документах.  Кеңес  саясатына 

қарсылық: Алаш қозғалысынан Желтоқсан көтерілісіне дейін. Республикалық 

ғылыми-теориялық  конференция  материалдары.  ҚР  Ұлттық  академиялық 

кітапханасы. Астана, 2008, 78 б.

714. Райымбеков Ахмет – Алашорданың Семей облыстық комитетінің 

мүшесі  //  Восточная  Алашорда.  Сборник  документов.  Составители 

Е.Б.Сыдыков и др. Семей, 2010, с. 310.

715. Райымбеков Бодаубек – Алаш қозғалысына қатысушы. Қарқаралы 

уездік қазақ комитетінің мүшесі // С. Оспанов. Алаш ардақтысы Мұхамедия 

Оспановтың тағдыры. Gasym.kz

716.  Рамазанов  Абылай  –  Қызылжар  уездік  қазақ  комитетінің  мүшесі. 

«Сарыарқа» газеті, № 22, 27.11.1917 ж. 

717. Рақымбердиев (Рақымберлиев) Қабдолкәрім М. – 1905 ж. құрылған 

«Қазақ  конституциялық-демократиялық  партиясының»  мүшесі  //  Алаш 

қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Алматы: Алаш, 2004. 1 том, 

61 б. 

718. Рождественский – Алаш әскерінің офицері // Восточная Алашорда. Сборник документов. Составители Е.Сыдықов и др. Семей, 2010, 334 б. 

719. Рыбин М.А. – Алаш полкінің эскадрон командирі. www.forum.kazarla.ru.

720.  Рябошапко  –  Алаш  әскерінің  офицері  //  Восточная  Алашорда. 

Сборник документов. Составители Е.Сыдықов и др. Семей, 2010, 334 б. 

721. Сабатаев  Сатылған – Жетісудағы Алаш қозғалысының қайраткері. 

722. Саблин – Алаш әскерінің офицері. // Восточная Алашорда. Сборник 

документов. Составители Е.Сыдықов и др. Семей, 2010, 333 б. 

723. Сабыров Есімсейіт – Алаш озғалысына қатысушы // М. Қойгелдиев. 

Азаттық идеясы – Солтүстік Қазақстан өңірінде. Азаттық қүшін алысқандар. 

Халықаралық конференция материалдары. Алматы, 2011, 50 б. 

724. Сағындықов Мәлғаждар – Алаш қозғалысына қатысушы. С.Қасымов. 


Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы

491


Азаттық азапкерлері мемлекеттік тұрғыда ақталуға тиіс. «Егемен Қазақстан» 

газеті, 15.12.2009.

725.  Сағымбаев  Жәнібек  –  Бірінші  жалпықазақ  сиезінде  Құрылтай 

жиналысына депутаттыққа ұсынылған. 

726. Садыров Иманәлі – Алаш қозғалысына қатысушы. История Западного 

отделения Алаш-Орды. Сб. док.и материалов. Том 1. Уральск, 2012. С. 405

727. Сайдалыұлы Асқат – Алашорданың Ақмола облыстық комитетінің 

мүшесі. С.Сейфуллин. Көп томдық шығармалар жинағы. Алматы: Қазығұрт, 

2004. 1 том, 257 б.

728.  Салаубаев  Теміршам  –  Торғай  облысы  қазақтарының  сиезіне 

қатысқан. Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. Құрастырған К.М.Ілиясова. Астана: 

Астана полиграфия, 2007. 4 том, 174 б. 

729.  Саматұлы  Мұхтар  –  «Алаш»  партиясының  Ақмола  облыстық 

комитетінің мүшесі. «Қазақ» газеті, 18.12.1917 №254.

730. Самыратбеков Ғали – Алаш әскерінің офицері. Қазақ ұлт-азаттық 

қозғалысы. Құрастырған К.М.Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 2007. 4 

том, 163 бет.

731.  Санин  Наташқали  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы.  История 

Западного отделения Алаш-Орды. Сб. док.и материалов. Том 1. Уральск, 2012. 

С. 406


732.  Сапақов  Рақымбай  –  Алашорданың  Семей  комитетінің  мүшесі. 

Алашорда.  Сборник  документов.  Составитель  Н.Мартыненко.  Алма-Ата: 

Айкап, 1992. с.85 

733.  Саркенбаев  Балдель  -  (деректе  осылай  көрсетілген).  Алаш 

қозғалысына қатысушы. История Западного отделения Алаш-Орды. Сб. док. 

и материалов. Том 1. Уральск, 2012. С. 159

734.  Сармоллин  Қадым  –  Бөкей  ордасынан  «Алаш»  партиясы  атынан 

Құрылтай жиналысына депутаттыққа ұсынылған. «Қазақ» газеті. 14.11.1917 

жыл, № 250.

735. Сарбасов Нұрмұханбет – Бөкей Ордасында өткен облыстық қазақ 

сиезінде  орталық  комитет  құрамында  болған.  Алаш  қозғалысы.  Құжаттар 

мен материалдар жинағы. Алматы: Алаш, 2004. 1 том, 270 б.

736.  Сарбатыров  Оспан  –  Батыс  Алашорда  қайраткері.  Р.Өтеміс.  Ізгі 

мұраттың бір ізі. «Ақтөбе» газеті, 7 шілде, 2009. 

737. Сарбисов Сабир - (деректе осылай көрсетілген). Алаш қозғалысына 

қатысушы.  История Западного отделения Алаш-Орды. Сб. док. и материалов. 

Том 1. Уральск, 2012. С. 159


Алаш қозғалысы

492


738. Сарбөпин Нұғыман – Алаш қозғалысына қатысушы. Батыс Қазақстан 

облысы. Энциклопедия. Алматы: Арыс, 2002. 458 б.

739. Сарихуджин Амре – (деректе осылай көрсетілген). Алаш қозғалысына 

қатысушы. История Западного отделения Алаш-Орды. Сб. док.и материалов. 

Том 1. Уральск, 2012. С. 160 

740. Сарыбөпиев Т. – Орал облыстық қазақ сиезінде облыстық комитетке 

сайланған.  Д.Сүлейменова.  Алашорданың  Батыс  бөлімінің  тарихы  –  өлке 

тарихының құрамдас бөлігі. Алматы: Арыс, 2007. 42 б.

741. Сарығожин Сабыр – Батыс Алашорда қайраткері. Батыс Қазақстан. 

Энциклопедия. Алматы «Арыс», 2002, 462 б.

742. Сарымсақов Иманбек – Екінші жалпықазақ сиезіне қатысқан.

743.  Сатаев Кенжеғали - Алаш қозғалысына қатысушы.  М.Тәж-Мұрат. 

Батыс Алашорда. Ақтөбе, 2003, 29 б.

744. Сатанов Шаншарбай - Алаш қозғалысына қатысушы. Қарқаралыда  

1905 жылғы 22 шілдеде патшаға қазақтың жағдайы баяндалған жеделхатқа 

қол қоюшылардың бірі. // Б. Нәсенов. 1905 жылғы Қарқаралы петициясына 

және  патшаға  жіберілген  телеграммаға  қол  қойған  қайраткерлер.  «Абай» 

журналы, №3, 2006, 29 б. 

745. Сатбаев Рахия - Алаш қозғалысына қатысушы. Қарқаралыда  1905 

жылғы  22  шілдеде  патшаға  қазақтың  жағдайы  баяндалған  жеделхатқа  қол 

қоюшылардың бірі. // Б. Нәсенов. 1905 жылғы Қарқаралы петициясына және 

патшаға жіберілген телеграммаға қол қойған қайраткерлер. «Абай» журналы, 

№3, 2006, 29 б. 

746. Сатқанов Қали – Алаш қозғалысына қатысушы // «Қазақ» газеті. 

Құрастырғандар  Ү.Субханбердина,  С.Дәуітов,  Қ.Сақов.  Алматы:  «Қазақ 

энциклопедиясының» Бас редакциясы, 1998. 400 б.

747.  Сатыбалдин  Бекмұхаммед  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы.  // 

Е.Сайлаубай Алтай биігіндегі Алашорда тарихы. Алтай түркі әлемінің алтын 

бесігі.  Халықаралық  ғылыми  конференция  материалдары.  Өскемен,  2011, 

158-159 б. 

748.  Сауранбаев  Дүр  –  Бірінші  жалпықазақ  сиезіне  қатысқан  қырғыз 

қайраткері. Жетісу облыстық қазақ-қырғыз комитетінің мүшесі.

749. Сәдуақасов Жанайдар -  Алаш қозғалысына қатысушы // Ж.Сәдуақасов. 

Тандамалы шығармалар жинағы. Астана: Елорда, 2009.

750. Сәдуақасұлы Смағұл – Ақмола облыстық Алаш комитетінің мүшесі, 

алашшыл  «Жас  азамат»  ұйымын  құрушы.  С.Сейфуллин.  Тар  жол,  тайғақ 

кешу. Алматы: Қазкөркем әдебиет, 1960. 240 б.


Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы

493


751. Сәрсекеев Хафиз – Алаш әскерінің офицері. // Восточная Алашорда. 

Сборник документов. Составители Е.Сыдықов и др. Семей, 2010, 331 б. 

752. Сәрсенбаев Д.С. – Орал облысы қазақтарының сиезінде облыстық 

комитетке сайланған. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. 

Алматы: Алаш, 2004. 1 том, 261 б.

753.  Сәрсенбайұлы  Хасен  –  Қостанайда  өткен  уездік  сиезге  қатысқан. 

Қазақ  ұлт-азаттық  қозғалысы.  Құрастырған  К.М.Ілиясова.  Астана:  Астана 

полиграфия, 2007. 4 том, 115 бет.

754. Сәрсенов Биахмет – Алаш қозғалысы қайраткері. 

755.  Сәрсенов  Дәлел  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы.  //  Б.  Нәсенов. 

Абыралы-қанды ж., 1905-1945 жылдар. Новосибирск, 2002, 286 б. 

756. Сәтбаев Әбікей – Алашорданың Семей облыстық комитетінің мүшесі 

// Восточная Алашорда. Сборник документов. Составители Е.Б.Сыдыков и др. 

Семей, 2010, с. 97.

757.  Сәтбаев  Ибрагим  –  Алаш  қозғалысына  қатысушы  //  Қазақстан 

тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: Аруна, 2006. 40 б.

758.  Сәтпаев  Қаныш  –  Алашорданың  Семей  облыстық  комитетінің 

мүшесі. М.Қойгелдиев. Алаш қозғалысы. Алматы: Санат, 1995. 313 б. 

759. Сейдалин Жансұлтан – Алаш қозғалысына қатысушы // Қазақстан. 

Ұлттық энциклопедия. Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, 

2005. 7 том, 629 б.

760. Сейдалин Жиһанша – Алаш қозғалысының қайраткері. 

761.  Сейдалин  Зұлқарнайын  –  Бірінші  жалпықазақ  сиезінде  Құрылтай 

жиналысына депутаттыққа ұсынылған.

762.  Сейдалин  Қырымгерей  М.  –  Батыс  Алашорда  офицері.  //  В.А. 

Ламин. Сибирские автономисты и деятели «Алаш-Орды» // Алаш қозғалысы 

идеясының  Еуразия  кеңістігіндегі  ықпалы:  тарих  және  қазіргі  кезең. 

Халықаралық ғыл.-практ. конференцияның материалдары. Семей, 2008, 29 б. 

763.  Сейдәліұлы  Асхат  –  Омбыда  өткен  қазақ  жастарының  сиезін 

ұйымдастырушылардың  бірі.  Қазақ  ұлт-азаттық  қозғалысы.  Құрастырған 

К.М.Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 2007. 4 том, 37 бет. 

764. Сейдолла Ишан – «Ойыл уәлаяты» үкіметінің мүшесі. Қазақ ұлт-

азаттық қозғалысы. Құрастырған К.М.Ілиясова. Астана: Астана полиграфия, 

2007. 4 том, 71 бет. 

765.  Сейкетов  Шәріп  -  Алаш  қозғалысына  қатысушы.    М.Тәж-Мұрат. 

Батыс Алашорда. Ақтөбе, 2003, 29 б.

766. Сейітжанов Рымжан – Алаш қозғалысына қатысушы // Қазақ ұлт-1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал