Анықтамалық Азия Даму Банкі 2


Сектор                                Мемлекеттік (қоғамдық сектор)жүктеу 1.19 Mb.
Pdf просмотр
бет2/12
Дата03.05.2017
өлшемі1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Сектор                                Мемлекеттік (қоғамдық сектор)   

 Жеке сектор  

Жобаны іске асыру            Коммерсиялық емес (мəселен, 

жөніндегі Жобаның,            денсаулық сақтау, білім беру) 

АА-тің немесе              

Агенттіктің түрі. 

 

Жалпы келу жағы                 - Тиімді қаржы саясаты   мен талабы                           - Тиісті бухгалтерлік есептер 

                                               - Ішкі бақылаудың тиісті жүйесі 

                                               - Дер кезіндегі есептілік пен 

                                                 басқару 

                                               - Тиімді жəне дер кезіндегі   

                                                 аудит 

                                               - Мүмкіндікке қарай əрқашан-   

                                                 да қаржы есептілігін                     

                                                 жетілдіру 

 

Коммерсиялық (мыс. Энергиямен 

жабдықтау) 

 

Қаржы ұйымдары 

-Жеке секторда ішкі 

бақылау мен 

басшылықты басқару 

практикасын үздіксіз 

жетілдіру 

-Жүзеге асырылатын 

операциялардың 

тұрақтылығын 

қамтамасыз ету 

-Бухесептің ұлттық 

стандарттармен 

сəйкесуі 

-Бухесептің 

халықаралық 

стандарттарына 

(БЕХС) сəйкес 

есептілігін қозғау 

 

 

  

3. Инвестициялық жобаларды дайындау жəне бағалау 

 

Кіріспе 

 

3.01. Тəртіп бойынша АДБ инвестициялық жобаларды анықтау үшін  АДБ инвестициялық  

12

олардың  техникалық,  қаржылық  жəне  экономикалық  өміршеңдігіне сараптама  бағалауын  өткізеді.  Біздің  анықтайтынымыз: (і) 

инвестицияға  ұлттық,  салалық  жəне  жергілікті  қажеттіліктер; (іі) 

ұсынылатын  жобалар  бойынша  экономикалық  жəне  қаржылық 

негіздеме; (ііі)  тұрақтылық; (іv)  бағытталған  жобаның  адамдық  жəне 

техникалық деңгейдегі жетістігі; (v) жобаны тиімді басқаруды жүзеге 

асырудың  аспектісі;  жəне (vі)  АДБ  Жарғысының  жобасына  сəйкес 

(3.1.1). 

жобасы жасалғаннан 

кейін оның 

экономикалық 

өміршеңдігі 

айқындалады. 

Болжамдау 

 

3.02.  Біз  жобаны  іске  асыруға  байланысты  шығындарға,  қолма  қол қозғалысқа,  жəне  басқа  да  қаржы  мəселелеріне  қатысты 

болжамдарды  жасаймыз.  АДБ  осы  болжамдардың  маңыздылығын 

қамтамасыз  ету  мақсатында  қарыз  алушы  ұйымдармен  бірлесе 

отырып,  белгілі  кезеңге,  жобаны  дайындау  мен  бағалауға  жұмыс 

істейді. 

Жобаның 

перспективасын 

болжамдау 

негіздемесі үшін… 

3.03.  Мұндай  болжамдарды  дайындау  барысында  қарыз  алушы 

агенттіктері  (ұйымдар)  қамтамасыз  етуі  тиіс.  Тіпті,  егер  де  жоба 

перспективасының  сараптама  нұсқасын  АДБ  қызметкерлері  немесе 

ЖДТК  кеңесшілері  жасаған  жағдайда  болсын,  ең  маңыздысы  қарыз 

алушының  ұйымы  осы  болжамдардың  меншікті  иесі  болуы  тиіс, 

өйткені  олар  соңғы  нəтижесінде  болжамдық  көрсеткіштердің 

негіздемесі үшін жауапкершілік алады (3.4.1.1).  …жауапкершілік 

алушы қарыз алушы 

3.04.  Қарыз  алу  туралы  қол  қойылғаннан  кейін,  сондай-ақ  бірінші 

кезеңде АДБ жобаны жүзеге асыруды жобаның аяқталған мерзіміне 

дейін  немесе  коммерсиялық  жоба  жағдайында – белгілі  кезеңге 

болжауда  нақты  жəне  толықтырылған  болжамдық  көрсеткіштерді 

беруді АА-тен талап етеді. Болжамдарды нақтылау жəне толықтыру 

дер  кезінде  жобаны  толыққанды  іске  асыруға  кедергі  келтіретін 

себептері  мен  талаптарын  тауып  жəне  түзетіп,  алдын  ала 

шараларды қабылдауға қызмет етеді. АДБ коммерсиялық жобаларға 

қатысатын  АА-ден  кеңейтілген  болжамдарды  беру  кезеңін  анықтау 

қарыз алу келісімінде көрсетіледі. 

Болжамдар ұдайы 

нақтыланады жəне 

толықтырылады...  

 

 

…тəуекелдің алдын 

алу жəне мəселелерді 

қалпына келтіру үшін 

Жоба бойынша шығындар сметасының таблицасы 

 

3.05.  Жоба  бойынша  шығындар  сметасының  таблицасы  өзіне барлық  жобалау  шығындарын  алады,  ЖДТК  кезеңіне  дайындалады 

(2  қосымшаны  қарау).  Ол  жобалау  шығындарының  негізгі 

компоненттерін  (баптарын),  сондай-ақ  жобаны  іске  асыру  кезеңінде  

шығындарды бақылауға ықпал ететін пайдалы ақпараттарды жинауы 

тиіс.  Таблица  шығыстардың  компоненттері  (баптары)  бойынша 

жергілікті  жəне  шетелдік  валютамен  жобалау  шығындарын  бөледі 

жəне  көзделмеген  шығыстарды  жіберуді  көрсетеді.  Таблицада 

берілген  жоба  бойынша  шығыстар  сметасының  ақпаратын  қарыз 

алушы,  АА  жəне  АДБ  Жобаны  бағалау  жəне  іске  асыру  кезеңінде 

қарайды (3.4.3.1 – 3.4.3.6).     Жоба бойынша 

шығыстар 

сметасының барлық 

шығындары арнайы 

таблицада 

берілген… 

АДБ қаржыландырмайтын шығыстар 

 

3.06.  АДБ  жер  учаскелерінің  құнын,  жол  жүру  құқын,  сондай-ақ салықтар  мен  баж  салығын  қаржыландырмайды.  Бірақ  та  осы 

шығыстар  жоба  бойынша  шығыстар  сметасының  таблицасына 

енгізіледі (3.4.3.3.4, 3.4.3.6). 

АДБ қаржыландырмайтын 

шығыстарды 

қосқанда 

Жергілікті жəне шетелдік валютадағы шығыстар 

 

3.07.  Тəртіп  бойынша,  АДБ  шығыстардың  бабын  тек  қана  шетелдік валюта  түрінде  қаржыландырады,  шығыстарды  жабуды  қарыз 

алушылар  жергілікті  валютада  жүргізеді.  Мұндайда,  кейбір 

жағдайларда босату мүмкіндіктері жасалады (3.4.3.1.1). 

 

3.08.  Импортты  тауарлар  бойынша  баптар  ел-қарыз  алушыда алынған  тауарлар  мен  көрсетілетін  қызметтер  бойынша  баптар 

айырмашылығы  міндетті  түрде  “шетелдік  валютадағы  шығындар” 

 


 

13

деген бөлімге енгізіледі. Шығыстар сметасының базалық дайындығының күні 

 

3.09.  Жоба  бойынша  шығыстар  сметасының  таблицасында көрсетілуге  тиіс  шығындарды  бағалау  күнін  Жоба  жөніндегі  ПЕҰ 

анықтайды. АДБ бұл бағалар тым ағымдағы болуын, яғни, белгілі бір 

уақыт  аралығына  бейімделуін  талап  етеді.  Бұл  егер  де  оларды 

құрастырсақ: 

-  қарыз беруді 6 айға дейін АДБ Директорлар кеңесіне ұсыну – 

бағалаудың тиімді жолы болып табылады. 

-  қарыз беруді 6-18 айға дейін АДБ Директорлар кеңесіне ұсыну – 

бағалау көрсеткіштері бойынша қаралуы тиіс. 

-  қарыз 18 айдан артыққа беруді АДБ Директорлар кеңесіне ұсыну 

– шығыстарды жаңадан бағалауы тиіс (3.4.3.3.1).  Жоба бойынша 

шығыстарды 

бағалаудың күні 

белгілі уақытша 

кесіндіге байлануы 

тиіс. 

Құрылыс кезеңінде қаржы төлемін өңдеу 

 

3.10.  Құрылыс  кезеңінде  қаржы  төлемін  (ҚКҚТ)  төлеу  процент бойынша,  міндеттемелер  мен  комиссиялық  жинақ  бойынша  төлем 

енгізіледі. 

ҚКҚТ 

жоба 


бойынша 

шығыстар 

сметасының 

таблицасында көрсетілген (3.4.3.4). 

 

Ретроактивтік қаржыландыруға сұрау 

 

3.11. Ретроактивтік қаржыландыруға АДБ есебінен  қарыз алушының немесе  қарыз  алғандардың  бағалау  кезеңінде  немесе  бағалаудан 

кейін, бірақ АДБ-нен қарыз алғанға дейінгі немесе ТК туралы келісім 

күшіне енгенше жоба шығындарын қаржыландыру жатады. 

Жоба бойынша 

шығындарды 

ретроактивтік 

қаржыландыруға 

мүмкіндік бар 

3.12.  Тəртіп  бойынша  қарыздың  күшіне  ену  күніне  дейін  келген 

шығыстарды жабу үшін ешқандай қаржы берілмейді. Сонымен қатар 

АДБ мен қарыз алушының арасындағы алдын ала келісудің негізінде 

қарыз  келісіміне  көрсетілген  күнге  дейінгі  келген  шығыстардың 

белгіленген  баптарын  қаржыландыру  қарастырылатын  арнайы 

ереже 

енгізілуі мүмкін. 

Бұл 


ережеде 

ретроактивтік 

қаржыландырудың шығыстардың тиісті баптары мен жоба бойынша 

шығыстар  шығынының  басталған  күніндегі  сомасы  айтылады 

(3.4.3.5).  

…АДБ мен қарыз 

алушының алдын ала 

келісуін ескере 

отырып жəне қарыз 

келісіміне арнайы 

ереже негізінде. 

Көзделмеген шығыстарды анықтау 

 

3.13.  Көзделмеген  шығыстар – бұл  жобаның  неғұрлым  шығын компоненттерінің қатарына жататын жалпы күтілетін жобаның кешігуі 

кезіндегі  интегралды  бөлігі.  Көзделмеген  шығыстар  əр  түрлі 

тəуекелдерден туатын жеке жəне баға өзгерістері мен шығындарына 

мүмкіндік  беретін  шығыстар  сметасының  базалық  құнын  біртіндеп 

көтерілуін  көрсетеді.  Жоба  бойынша  шығыстар  сметасының 

таблицасында    көзделмеген  шығыстар  жеке  жолмен  көрсетілуі  тиіс 

(3.4.4.1). 

Жоба бойынша 

шығындар 

сметасының 

таблицасында  

“көзделмеген 

шығыстар” бабы 

енгізіліп, шығындарды 

көрсетеді… 

3.14.  Көзделмеген  табиғи  шығыстар  жобаны  іске  асыруда  сандық 

көрсеткіштерінің,  əдістері  мен  кезеңінің  өзгеруі  есебінен  күтілетін 

шығыстар  сметасының  базалық  құнын  арттыруды  көрсетеді. 

Көзделмеген  табиғи  шығыстарды  жоба  жөніндегі  шығыстар 

сметасының  таблицасында  шетелдік  немесе  жергілікті  валютамен 

есептеуге болады (3.4.4.2). 

…көзделмеген жеке 

шығындар, жəне 

3.15.  Көзделмеген  бағалау  шығыстары  күтілетін  негізгі  құнның 

артуын  жəне  көзделмеген  табиғи  шығыстарды  жобаның  əр  түрлі 

компоненттері (баптары) бойынша бағаның өзгеруіне қарай базалық 

шығыстар  сметасының  дайындалған  күнінен  кейін  көрсетіледі. 

Көзделмеген  бағалау  шығыстарын  жалпы  алғанда  жоба  бойынша 

негізгі  құнының  проценттік  сомасы  мен  көзделмеген  табиғи 

шығыстары  сияқты  жəне  жекелей – шығыстар  үшін  шетелдік  жəне 

жергілікті валютада қарауға болады (3.4.4.3). 

көзделмеген бағалау шығындары 

 

14

Жоба бойынша қаржы жоспары 

 

3.16.  Жоба  бойынша  шығыстар  сметасының  таблицасын  жоба  үшін қажетті  жалпы  қаржыландыру  анықтайды.  Жоба  бойынша 

қаржыландыру  жоспары  талап  етілген  қаржы  ресурстарын 

айқындайды жəне ұсынылған қаржыландыру  көздерін  анықтайды (3 

қосымшаны қарау) (3.4.6).  Жобаны 

қаржыландыру 

жоспары 

3.17. Ұсынылатын жоба үшін қажетті қаражат тəртіп бойынша 

мынадай параметрлер бойынша жіктеледі: 

-  күрделі шығындар; 

-  операциялық кедергілер, жəне 

-  құрылыс кезеңіндегі қаржы төлемдері. Қаржы 

ресурстарының 

жобалары үшін 

қажеттілікті 

айқындайды 

3.18. Ұсынылатын қаржыландыру көздеріне бəрінен бұрын өзіне 

қарайтын: 

-  АДБ ұсынатын қарыз, 

-  басқа қарыздар, 

-  капитал немесе капитал салу, 

-  басқаруға субсидиялар, жəне 

-  ішкі ақшалай қаражаттары жатады.   …жəне ұсынылатын 

қаржы көздерін 

анықтайды 

Пайданы қаржылық талдау 

 

3.19.  АДБ  талаптарының  бірі  ұсынылатын  инвестициялардың өміршеңдігін  бағалау  мақсатындағы  жобаның  қаржы  жəне 

экономикалық  талдамасын  міндетті  түрде  жүргізу  болып  табылады. 

Мұндайда  жобаның  қаржы  талдауы  жобаны  басқаратын  жобаға 

қатысушылар  мен  субъектілер  үшін  табыстың  жеткілікті  тексеруіне 

бағытталған.  Экономикалық  талдау  жобаға  əсер  етуімен  жалпы 

алғанда ұлттық экономиканы өлшейді (3.5.1.1). АДБ 

қаржыландыратын 

жобалар қаржылай 

жəне экономикалық 

өміршең болуы тиіс 

3.20. Қаржылық талдауда жобаға байланысты барлық шығыстар мен 

кірістер  қаралады.  Мұның  қажеттілігі:  қаржы  міндеттемелерін 

орындау  үшін  жеткілікті  жоба  бойынша  кіріс  деңгейін  бағалау; 

өндірушілер үшін ынталандыруды бағалау; жəне қаржы төлемдерінің 

немесе 


бюджеттік 

ресурстардың 

экономикалық 

талдауына 

негізделетін 

сұраныс 


немесе 

өндіріс 


бойынша 

болжамды 

мəліметтердің сəйкестігін қамтамасыз ету (3.5.1.3). 

…өйткені ДЕҚ өзіне 

орындалмайтын ұзақ 

міндеттемені 

алмауы тиіс 

3.21.  Экономикалық  талдаудың  жобаға  əсер  етуінде  халықтың 

экономикалық  əл-ауқатын  жақсартуына  баға  беру  мақсаты  жатыр. 

Яғни,  жобаны  талдау  ішкі  мəнінде  айтқанда,  ұлттық  экономиканы 

жүзеге асырады, ол жобаны жүзеге асыратын қатысушылар немесе 

АА үшін дайындалған емес. (3.5.1.1 - 3.5.1.3).  

 

3.22. АДБ қаржылық талдауы алты кезеңнен тұрады: -  Жоба бойынша шығыстар сметасын дайындау (3.4.3); 

-  Жобаның таза ақшалай ағынының өсуін болжау (3.4.7); 

-  Тиісті есепке алу ставкасын анықтау (3.5.2); 

-  Таза қаржылық ағымдағы құнын санау (ТҚАҚ) (3.5.3); 

-  Ішкі қаржылық кіріс ставкасын санау (ІҚКС) (3.5.3); жəне 

-  Тəуекелдік жəне сезуді талдау. АДБ-де пайданың 

қаржылық талдауына 

жүйелі келеді 

Қарыздың қаржылық шарттары 

 

3.23.  ДЕҚ-дың  көпшілігінде  инфраструктура  жеткілікті  дамымаған, əсіресе  дотациялық  жəне  ауылдық  өңірлерде.  Бұл  жүйеге  сапасыз 

қызмет  етуге  əкеледі  жəне  көрсетілетін  қызметтің  сенімсіздігін 

тудырады.  Мұндай  өңірлер  үшін  жалпы  проблемалар: (і)  тарифтер 

құнынан  төмен  жəне  сəйкеспейтін  тарифтер; (іі)  табыстылығын 

көтеруге  аздаған  ынталандырулармен  қоса  пайдасыз  операциялар; 

(ііі)  есеп  шоттар  мен  жинақтарды  қамтамасыз  етудің  деңгейінің 

төмендігі;  жəне  (іv)  біршама,  бірақ  игерілетін  субсидиялардың 

тиімсіздігі.  Бұл  проблемалар  қаржының  жоғалуына,  объектілердің 

нашарлауына 

жəне 


жаңа 

инвестициялық 

жобаларды 

қаржыландырудың шектелуіне əкеліп соғуы мүмкін.  Бізге жобаның 

тұрақтылығына 

сенуіміз маңызды… 

 

15

3.24.  АА-не  көмектесу  үшін  АДБ  қарызының  қолдауына  ие  болған, өзінің  қаржы  жəне  экономикалық  мақсаттарына  жетуде  біз  жоба 

бойынша қарыз алушылармен келісімге келген АА-нің нақты мақсаты 

мен  жұмыс  міндетіне  сенуіміз  керек  жəне  барлық  жобалау  кезеңі 

барысында  орындалатын  болуы  тиіс.  Осы  мақсат  қарыз 

шарттарының жалғасуына ауыса береді (3.6.1.1) – 3.6.4.4.2).   

сондықтан да көзделген қарыздың 

қаржылық 

шарттарына 

мндетті түрдегі 

келісім… 

3.25. АДБ қарызының қаржылық шарттары былай топтастырылады: 

-  Операциялар бойынша шарттары (3.6.2), 

-  Капитал құрылымы бойынша шарттар (3.6.3), жəне 

-  Жойылу шарттары (3.6.4). 

 

3.26. Қаржылық шарттар мына мақсатта дайындалған: (і) əлеуметтік жəне экономикалық дамытуды қолдауға; (іі) қаржылық өміршеңдікке, 

АА қаржы қызметіне жəне саналы қаржылық басқаруға жəрдемдесу; 

(ііі)  жергілікті  əлеуетті  дамыту; (іv)  капитал  рыногында  АА-ін 

қабылдауды  тездету  үшін  кредиттік  қабілетінің  деңгейіне  жетуге 

жəрдемдесу;   (v) қарыз  алушы  мен  АДБ-нің  қаржылық  мүдделерін 

қорғау;  жəне (vі)  мемлекеттік  реттеуші  органдар  мен  АДБ-не  АА 

қаржылық қызметінің барысына қадағалауды жүзеге асыру үшін база 

беру (3.6.1.2). 

АА қызметін 

күшейтуге, жəне 

 

 

 

…қарыз 

қаражатарын 

мақсатты 

пайдалануды 

қамтамасыз ету 

 

 4. Атқарушы агенттіктерді қаржылық басқару 

 

Кіріспе 

 

3.01.  Қаржылық  басқару  процесінің  негізгі  мақсаты  инвестициялар салудан  қаржылық  жəне  экономикалық  табысты  оңтайландыру 

болып табылады. Қаржылық басқару жүйесіне жобаны немесе АА-ін 

қаржылық  жоспарлау  бөлігі,  бағдарламалау,  бухгалтерлік  есеп, 

есептілік, 

аудит, 

ұйымдарды жəне 

қызметкерлерді 

қаржыландырудың саясаты мен практикасы кіреді (4.1).    

Берік қаржылық 

басқару жүйесі 

жобаның табысын 

оңтайландыруды 

қамтамасыз етуге 

жəрдемдеседі 

4.02.  АА  қаржылық  басқару  жүйесін  жоспарлайды,  дамытады  жəне 

қолдайды, жобаны жəне АДБ-мен келісілген бағыттағы мақсаттарды 

одан  əрі  жылжыту  мониторингсі  үшін  дер  кезінде  жəне  сенімді 

ақпаратты  қамтамасыз  етеді.  Сондай-ақ  алдын  ала  жоспарды 

басқару  процесінде  АА-де  жобаларды  іске  асыру  барысы  мен 

туындайтын проблемалар туралы ақпаратты беруі тиіс.  

АА дер кезінде жəне 

дұрыс ақпарат беруі 

тиісті 

4.03.  АА  сондай-ақ  ішкі  бақылау  жүйесін  қоса  отырып,  тиімді 

бақылаушы  орта  құруға  тиісті.  Мұндай  ортаны  ұстау  қаржы 

реестрлерінің  сенімділігі  мен  тиімділігінің  кепілі  болып  табылады, 

соның  ішінде  олардың  басқару,  ұйымдастыру  саясатындағы 

сəйкестігін 

жəне 

қарыз 


алушылармен 

жоба 


жұмыстарын 

орындаудағы  тиімділігін,  сол  сияқты  активтер  мен  ресурстарды 

қатысты тіркеу мен сақталуын қамтамасыз ету (4.2.1). 

…жəне ішкі тиімді 

бақылау ортасында 

жұмыс істеу 

4.04.  АДБ  қарыз  алушы/АА  пайдаланатын  немесе  ұсынатын  қаржы 

саясаты  мен  қаржы  жүйесінің  əлеуетті  мүмкіндігін  бағалайды, 

жобаны  іске  асыру  мен  басқаруды  қолдайды.  АА  білікті  болуы  тиіс, 

оған  міндетті  түрде  жобаны  іске  асыру  барысы  туралы  тексерілген 

жəне  дер  кезінде,  қажеттілікке  қарай  жекелеген  операциялар 

жағдайында    ақпарат  берілуі  керек.  АДБ  сондай-ақ  жоба  бойынша 

атқарылған шығындардың қарыз алу келісімінде келісілген мақсатты 

бағыты бойынша пайдаланылып жатқанына сенуі тиіс (4.1 – 4.2.1.7).  

Біз қаржы жүйесінің 

тиімділігін 

бағалаймыз 

Қаржы басқаруының бағасы 

 

Бағаның мақсаты 

 

4.05.  АДБ  бағалауының  жалпы  мақсаты  АА-нің  деңгейін  табу,  яғни, ұсынылатын  жобалар  мен  бағдарламаларды  тиімді  əрі  нақты  іске 

асыру  үшін  техникалық,  əкімшілік  жəне  атқарушылардың  қаржылық Біздің мақсатымыз 

жобаларды іске асыру 

үшін АА-нің дайындық 

 

16

біліктілігі  болып  табылады.  Нақты  бағаның  мақсаттары  мен міндеттері  мынамен  байланысты: (і)  қарызды  қолдау  кезінде 

ұсынылатын  қаржылық  басқару  талаптары  үшін  институционалдық 

базаның  сəйкес  белгіленуі; (іі)  қаржы  басқаруында  жобаға  немесе 

ұзақ  мерзімге  байланысты  ұйымдардың  қажеттілігін  белгілеу.  Бұл 

қажеттіліктер  жобада  немесе  оның  ішінде,  немесе  ТК-те 

қанағаттандырылуы  тиіс;  жəне  (ііі)  соны,  қаржы  басқару  жүйесінің 

беріктігін бекіту болып табылады (4.1.3).    

деңгейін белгілеуден 

тұрады 

Бағалау саласы жəне жалпы жақындай білу 

 

4.06.  Қаржы  басқаруын  бағалау  саласы  АДБ-нің  мүдделі  атқарушы агенттіктірімен,  сондай-ақ  АА-нің  жобаны  жүзеге  асыру  кезіндегі, 

олардың 


институционалдық 

жақсаруына 

бұрын 

жүргізілген дəрежелері  мен  табиғи  тəжірибесінің  көлемі  мен  мəмілелерінің 

түріне қатысты (4.2.1.7). Яғни, дəл бағалау 

саласы АА-і 

мəмілелелерінің 

түріне қатысты 

4.07.  Тұтастай  алғанда,  қаржылық  басқаруды  бағалауда  өзіне 

мыналарды  жатқызады: (і)  АА  қаржылық  басқаруының  құрылымы 

мен шекарасын талдау; (іі) агенттіктің рсурстарын бағалау, оған қоса 

оның  штатының  саны,  сапасы  жəне  техникалық  біліктілігі, 

қолданылатын 

технологиялардың, 

жабдықтардың 

жəне 

пайдаланылатын софтвердің табиғилығымен көрсетілетін қаржылық жəне  бюджеттік  деңгейін  қолдау; (ііі)  АА  қызметінің  нəтижесін 

бағалау;  жəне  (іv)  олардың  қызметінде  нақты  кемшіліктерді  немесе 

қателіктерді табу (4.2.1.7). 

…АА қаржылық 

басқаруындағы 

нақты мүмкіндіктер 

мен нақты 

жасалмағандарын 

міндетті түрде осы 

бағалау шолуына 

енгізу  

4.08.  Бағалаудың  қорытынды  кезеңінде  АДБ  басқару  жүйесіндегі 

нақты  кемшіліктерді  анықтайды  жəне  институтционалдық  қызметті 

нығайту  бойынша  мүмкіндігі  бар  əрекеттерді  ұсынады.  Табылған 

ақаулар  олардың  көрінісінің  себептеріне – басқару  жүйесіндегі 

проблемаларға  немесе  ресурстардың  жетпеуіне  қатысты  жіктеледі 

(4.2.1.7).  

Одан соң АДБ 

көрсетілген 

кемшіліктерді 

қалпына келтіру үшін 

мүмкіндігі бар 

əрекеттерді 

қарастырады жүктеу 1.19 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет