Алматы менеджмент


+2=4 8 I. Білім беру бажүктеу 322.72 Kb.
Pdf просмотр
бет2/3
Дата03.05.2017
өлшемі322.72 Kb.
1   2   3

1+2=4

8

I. Білім беру ба

ғдарламаларын дамыту

Ба

ғдарламалар бөлігіндегі

студенттер мен маманды

қтардың

саны

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

Бакалавриат 

Студенттер, адам с.

1729

2261

2667

2800

3248

3768

4371

5080

6000

Маманды

қтар, бірл.

9

11

12

13

15

17

20

24

27

Магистратура 

Студенттер, адам с.

0

48

173

184

250

400

600

1000

1500

Маманды

қтар, бірл.

0

2

5

6

8

10

12

15

17

PhD

Студенттер, адам с.

0

0

0

2

6

12

18

24

30

Маманды

қтар, бірл.

0

0

0

1

2

3

4

5

6

MBA

Студенттер, адам с.

368

544

519

531

610

701

806

927

1066

Маманды

қтар, бірл.

1

2

2

4

4

4

4

5

5

DBA

Студенттер, адам с.

57

43

41

40

46

53

61

70

81

Маманды

қтар, бірл.

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Қысқа мерзімді

ба

ғдарламалар

Студенттер, адам с

603

513

240

400

600

900

1260

1764

2323

Барлы

ғы:

Студенттер, адам с.

2757

3409

3640

3957

5040 5900

7150

8800

11000

Маманды

қтар, бірл.

11

16

20

26

31

36

42

51

57

2020 жыл


ға дейін ұлғайту

білім беру 

ба

ғдарламаларының қоржынын 26-дан 

57 маманды

ққа

дейін


студенттер

контингентін 3957-

нан  11000-

ға деін


мазм

ұны мен оқыту әдісі

жа

ңартылған білім беру ба

ғдарламаларының

үлесін 60%-ға

шетелдік серіктес-жоо

ба

ғдарламаларына бірлескенба

ғдарламалар үлесін 2 есе9

II. О

қытудың инновациялық түріне өту (БДФ және Мектептер)

Базалы

қ дайындық Факультетінің тұжырымдамасы (2015)

Ма

қсаты

К

әсіби бағдарламаларды меңгеру үшін сапалы базалық дайындықпенқамтамасыз ету

Қамту

барлы


қ мамандықтар

Ұзақтығы

3 семестр Құны

барлы


қ мамандықтар үшін бірдей

Фокус

студенттікөмір тұлғалық және әлеуметтік-адамгершілік

құндылықтарды қалыптастыруға бағытталғансабақ кестесін стандартизациялау мен масштабты үнемдеу

есебінен о

қытуды ұйымдастырудың жоғары тиімділігі

пәндерді ассистенттерді тарту арқылы оқытатын жоғары білікті

о

қытушыларды тарту есебінен жоғары сапалы оқытустуденттің міндетті базалық компонентті игерген жағдайда

академиялы

қ айырмасыз кез келген мамандыққа өту құқығыконкурстық негізде AlmaU мектептерін таңдау (мектептер

арасында


ғы бәсекелестік, студенттер арасындағы бәсекелестік)SERVICE LEARNINGөтуі

10

III.  AlmaU Мектептерін дамыту ж

әне құру кезеңдері

Мектеп – б

ұл университет ішінде бәсекелестікке қабілеттілікті дамыту құралы

Мектептер критериі:

Халықаралық бағдарлама аккредитация және

рейтингтер

академиялық автономия 

Сапалы кадрларқұрамы

Өзін-өзі қаржыландыратын табыс әкелуші орталықтарМектептерді

ң университеттен тыс өзіндік беделі

Үлкендерге арналған міндеттітренингтік ба

ғдарламалар

Халы


қаралық деңгейдегі оқу және

зерттеулік лабораториялар

Мектептердің ғылыми беделі

1. Бизнесті

ң жоғары мектебі (BBA, MBA, DBA)

2. Мемлекеттік ж

әне қоғамдық саясат Мектебі (BA, MPP, MPA, MA, PhD)

3. 


Құқық мектебі (LLB, LLM, JD)

4. Экономика ж

әне менеджмент мектебі (BSc, MSc, PhD)

5. А


қпараттық жүйелер мен инжиниринг мектебі (BSc, MSc, PhD)

6. Логистика мектебі (BSc, MA, PhD)

7. 

Қонақжайлылық пен туризм мектебі (BSc, MSc, PhD) 8.  Білім беруді

ң жоғары мектебі (MA, PhD)

9.  Арт-медиа-менеджмент мектебі (BA, MA)

10. 


Қоғамдық денсаулық сақтау мектебі (MBA, DBA)

11.  


Қаржы мектебі (BSc, MSc, PhD)

I-кезе

ң 2014-2015жж.

II-кезе

ң 2015-2016жж.

III-кезе

ң 2016-2020жж

IV. Алматы Менеджмент Университеті Мектептерін, БДФ 

құру және дамыту

*  Кезе

ң бойынша басқа мектептерге көшетін мамандықтар

Мектеп

Маманды

қтар

Жа

ңа мамандықтар

I-кезе

ң 2014-2015жж.

1

Жо

ғары бизнес мектебі(MBA, DBA)

Іскери басқару

Менеджмент  Іскери бас

қару (ВВА)

2

Мемлекеттік ж

әне қоғамдық

саясат мектебі

(BA, MPP, MPA, MA, PhD)

Мемлекеттік және муниципалды басқару

Аймақтану

Қоғаммен байланыс*Менеджмент  (мамандандыру-білім беру)*

Коммерциялық емес сектордағы менеджмент

ӘлеуметтануХалы


қаралық қатынастар

3

Құқық мектебі (LLB, LLM, JD)

ЮриспруденцияХалы


қаралық құқық

II-кезе

ң 2015-2016жж.

4

Базалы


қ дайындық факультеті

-

-5

Школа экономики и менеджмента 

Экономика ж

әне менеджмент 

мектебі

(BSc, MS, PhD) Менеджмент

МаркетингЭкономика

Жобалардыбас

қару


Есеп ж


әне аудит*

Іскери басқару

Қаржы*Ба

ғалау*Әлемдік экономика

Бренд менеджментБілімді бас

қаруБілім экономикасыМінез-


құлық

экономикасы

Орны


қты даму 

менеджменті6

А

қпараттық жүйелер мен инжиниринг мектебі (француз

Қоғамдастығымен бірлескен

«N+I»)

(BSc, MS, PhD)А

қпараттық жүйелерҚоршаған орта 

инжинирингі

Есептеу жүйелері

Бағдарламалық қамту

Желілер мен телекоммуникация 

администраторы

Электроника және

электротехника7

Логистика мектебі (BSc, MS, PhD)

ЛогистикаЛогистикалы

қ терминал менеджменті

8

Қонақжайлылық және туризм 

мектебі

(BSc, MS, PhD)Мейрамханалы

қ іс және қонақ үй бизнесі

Туризм (мамандандырумен бірге)Клиенттермен ж

ұмысМенеджмент (мамандандырумен бірге) III-кезе

ң 2016-2020жж.

9

Білім беруді

ң Жоғары Мектебі

(MS, PhD) 

Білім беру менеджменті*10

Арт-медиа-менеджмент мектебі

(BA, MA) 

Қоғаммен байланыс*Арт-менеджмент

Коммуникациялар11

Қоғамдық денсаулық сақтау

мектебі (MBA, DBA)  

Денсаулық сақтау менеджменті

Психология12

Қаржы мектебі

(BSc, MSc, PhD)

Қаржы*Есеп ж


әне аудит*

Бағалау*

Қаржы  менеджментіҚаржылық экономика

11


12

К

әсіпкерлік университет

V. К

әсіпкерлік университетті қалыптастыру және дамыту

О

қытушы

Интеллектуалды

к

әсіпкер


Студент

к

әсіпкерБітіруші

к

әсіпкерAlma University

Институционалды

к

әсіпкер


Проекты Alma University

Alma business labSmarty food

Visa to homeQueeex


Бухгалтерлік ж

әне аудиторлық

қызметтер аутсорсингі

КонсалтингEnactus Business Lab13

Интеллектуалды к

әсіпкерлік

V. К

әсіпкерлік университетті қалыптастыру және дамыту

Интеллектуалды

к

әсіпкерлік белгілері

Интеллектуалды

батылды

қ

Ақпараттық сауаттылық

А

қпараттық белгісіздік пен арты

қшылыққа төзімділік

Жа

ңа білім жасаумотивациясы

Жа

ңа білім жасау қабілетіИнтеллектуалды к

әсіпкерлік қазіргі уақыттағы бар интеллектуалдық

ресурстарды

ң интеллектуалдық міндеттерінің шешімін іздеумен

байланысты

С. Филонович, Г. Константинов 


14

V. К

әсіпкерлік университетті қалыптастыру және дамыту

1. К


әсіпкерлік білім беруде Орталық Азиядағы көшбасшы ретінде Алматы

Менеджмент Университетіні

ң ұстанымын күшейту

2. Университетті

ң кәсіпкерлік және инновациялық қызметін ынталандыру және

Университет айналасына к

әсіпкерлік ортаны қалыптастыру

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Студенттік бизнес инкубаторды

қолдау үшін тартылған ақшалай

қаржының сомасы

$ 10 000

$ 30 000

$ 50 000

$ 100 000

$ 150 000

$ 200 000

Венчурлік

қор жұмысы механизмі

Инвесторлар:

-Университет

-Бизнес 

өкілдері


-Бітірушілер

-«НАТР» А

Қ»

AlmaU


қоры

Т

әуелсіз сарапшыларкомандасы

А

қша, 

шешім

Бастап


қы инвестициялау

кезе


ңіндегі стартаптар

портфолиосы

Ал

ғашқы даму кезе

ңіндегі стартаптар

Барлы

қ іске


асырылатын

жобаларда

ғы

Университет үлесі 5%-

10%


15

VI. 

Ғылыми-зерттеулік қызметті дамыту

1. Университетті

ң әрбір мектебінің салалық бағыттары бойынша ғылыми ортаны

қалыптастыру

2.

Ғылыми зерттеулердің төмендегі салалары бойынша Қазақстан мен ЕАЭО көшбасшысы болу: менеджмент,  

қаржы,  маркетинг, логистика, қонақжайлылық, ақпараттық жүйелер

3.AlmaU білімін бас

қару жүйесін ғылыми-әдістемелермен қамтамасыз етуді іске асыруИндикаторлар

2015

2020

О

қытушылар үлесі А-түрі Teacher: 80% - оқыту, 20% - ҒЗЖ95%

80%


О

қытушылар үлесі B-түріResearcher: 20% - о

қыту, 80% - ҒЗЖ

5%

20%


Халы

қаралық деңгейдегі зертханалар саны*

0

11

Университет қатысатын халықаралық ғылыми жобалар саны 

2

11Ғылыми байланыстар орнатылған шетелдік жоғары оқу орындарының саны 

10

40Құрамында ALMA University бар халықаралық ғылыми қауымдастықтар саны

1

5Импакт-факторлы журналдарда

ғы мақалалар саны

0

25

«Web of Science» БП индекстелінген басылымдардағы жарияланымдар саны

29

105«Scopus» БП басылымдарында

ғы жарияланымдар саны

28

128


Халы

қаралық индекстелген онлайн-журнал «AlmaU Journal of Management» 

1

1

*Әрбір зертхананың тиімді жұмыс істеуіне қойылатын ең аз талаптар:Әрбір зертхананың штатында болуы тиіс:1) Зертхана ме

ңгерушісі: ҚР азаматы (ағылшын тілін білуі,  

халы

қаралық журналдарда жарияланымының болуы)

2) Зертхананы

ң ғылыми жетекшісі: Иностранец 

(халы

қаралық журналдың редакторы немесе редколлегия 

м

үшесі, ғылыми-зерттеу ұйымының басшысы, жоғары

де

ңгейлі дәйектілік, ғылыми еңбектер авторы)Халықаралық журналда бір мақала (Scopus или Web of Science)Халықаралық конференциялар материалдарында бір мақала

немесе кітап

қа тарау (Scopus или Web of Science)ККСОН тізбесіндегіқазақстандық журналда екі мақалаAlmaUөткізген екі ғылыми шараҒТЗҒО-на  бір есеп16

VII. Интернационализация ж

әне жаһандық даму

міндеттер:

1. Университетте бакалавриат, магистратура ба

ғдарламалары бойынша білім алушылардың, 

шетелдік студенттер санын 2020 жыл

ға қарай 1,3 % -дан 6%-ға ұлғайту. 

2. Шетелде алмастыру бойынша білім алушыларды

ң үлесін 2020 ж. қарай 10%-дан 20%-ға

арттыру.


3. Университетті

ң академиялық бағдарламалары бойынша шетелдік білім алушылар үлесін

(бір жылды

қ, студенттік алмастыру және қос диплом туралы келісім аясында семестрлік

курстар) 2020ж. 

қарай 2% -дан 6%-ға көбейту.

4. Шетелде

қысқа мерзімді (кемінде 3 ай) академиялық немесе ғылыми шараларға өзі

қатысып келген штаттағы оқытушылар санын 2020ж. қарай 39-дан 89-ға арттыру.

5. Штатта

ғы шетелдік ОПҚ санын 2020ж.қарай 6-дан 19-ға көбейту.

6.

Әрбір мектептің халықаралық аккредитациядан өтуі мен жаһандық аккредитация принциптерін енгізу(EQUIS, AACSB, AMBA), жа

һандық және аймақтық рейтингтер арқылы

білім беру ба

ғдарламаларының стандартын жақсарту.

7. Alma University зертханаларыны

ң жұмысын бақылап-басқаратын шетелдік зерттеушілер 

санын кемінде 11 адам

ға жеткізу.

8. Шетелдік компаниялар мен 

ұйымдарға жұмысқа орналасқан бітірушілер үлесін

2020ж.

қарай 1% -дан 6% -ға арттыру.9. Халы

қаралық фандрайзинг аясындағы университет қызметін жандандыру (2020ж.қарай 

жобалар саны – 11).

Интернационализация 

білім


алушылар

о

қытушыларбілім беру 

ба

ғдарламаларызерттеулер

ресурстар

бастамалар


17

VIII

. Профессорлы

қ-оқытушылар құрамы мен қызметкерлерді дамытуМа

қсаты

Міндеті

1

Білім беру, бас

қарушылық, кәсіпкерлік

ж

әне инженерлік саланың таланттарын

тартуда

ғы халықаралық орталық болу

1. 


AlmaU HRбрендін ны

ғайту: «Қызметкерлер құзіреті, 

«капитализация

ға» себепші жұмыс беруші»

2. Жо

ғары әлеуетті кандидаттардың базалық деректерінқалыптастыру және олармен серіктестік бойынша Alma University

ж

ұмысын ұйымдастыру3. Менеджмент, білім беру, к

әсіпкерлік саланың маңызды бұқаралық

к

әсіпкерлік «алаңында» Alma University-ді көрсетудің сапасын арттыру

2

ОП

Қ мен қызметкерлердің еңбек жағдайы

мен шартына

қанағаттанушылығы, 

т

ұлғалық және кәсіби даму мүмкіндігі, сый

беруді

ң деңгейі мен әділдігі бойынша ЕАЭС 

бизнес-мектептері

үшін бенчмарк болу

1. 


Alma University-де 

ұйымдық және әлеуметтік-психологиялық

климатты т

үзету мен жақсарта түсуге арналған мониторнгті ұдайы 

ж

үргізу


2. 

Қызметкерлер құрамын Университеттегі ұйымдық өзгерістерін

бас

қаруға қатысуын арттыру3. 

Қызметкерлерді оқытудың тиімділігін арттыру және қызметкерлер

құрамының біліктілігін арттыру бағдарламаларының әртүрлілігі мен 

тартымды болуын

қамтамасыз ету

4. 


Қызметкерлердің жеке және топтармен жеткен жетістіктерін

оларды


ң зейнеттендіруімен байланысты қамтамасыз ету

5.

Үш тіл мәдениеті мен полилингвальді білім беру ортаның біртіндепжа

ңа тілде сабақ беруге өту мүмкіндігін дамыту

6. Alma University басшылы

ғының қызметкерлермен жыл сайынғы 

ба

ғалау нәтижесі бойынша кері байланыс жолдарын қолдау3

Стратегиялы

қ бағыттар бойынша ЕАЭС 

бизнес-мектептеріні

ң арасындағы

к

әсіпқойлықта озық ОПҚ-ын иелену

I-блок: бар 

қызметкерлерді дамыту

II-блок:


үздік кандидаттарды жалдау

4

Әлеуметтік-жауапты жұмыс беруші

имиджін

қолдау мақсатында Alma 

University-ді

ң корпоративтік мәдениетін 

ны

ғайту және дамыту

1. 2015 жылы «Салауатты

өмір салты» жобасын бастау

2. Омбудсмен институтын дамыту

3. Корпоративтік этика бойынша комиссия р

өлін күшейту18

IX. Инфра

құрылымдық кешенді дамыту

Alma University инфра

құрылымының сандық көрсеткіші

2012 

2014

2016

2018

2020

Жалпы к

өлемі, кв.м

8700


11400

14100


22700

30000


Каталог: images -> uploads -> files
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 / бет
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Жұмыс бағдарламасы Алматы, 2014 ф-пр-02 2-05-2014-02 Жұмыс бағдарламасы
files -> Алматы, 2014 Құрастырғандар
files -> Жұмыс бағдарламасы Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
files -> Білім беру бағдарламасы бакалавриат 5В050700-Менеджмент мамандығы Оқу түрі: күндізгі силлабус
files -> Білім беру бағдарламасы: бакалавриат 5В051400 Қоғаммен байланыс Оқу түрі: күндізгі
files -> Бағдарламасының негізінде құрастырылған. Силлабус кафедра отырысында қарастырылған
files -> Жұмыс бағдарламасы Құрастырғандар: ф.ғ. к., доцент Г. Садыр ф.ғ. к., доцент Ғ. Бадағұлова ф.ғ. к., доцент Ғ. Солтанбекова

жүктеу 322.72 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет