Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 1.28 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата22.05.2017
өлшемі1.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

                 АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ  СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ                                           

 

  

     

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

(ПОӘК) 

 «Банктердегі бухгалтерлік есеп және есептеме» пәні бойнша 

  5В050800 «Есеп және аудит»мамандығы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Алматы,  2012 ж. 

 

 Пәннің оқу-әдістемелік кешенін дайындаған   

 

«Есеп  және аудит» кафедрасының ____________________________________________  

«Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде талқыланып ұсынылған, хаттама  №  «__» 

_____________ 20___ ж. 

 

Кафедра меңгерушісі     ___________      э.ғ.к профессор  Штиллер М.В                     

                                                          

 

Академияның  оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  мақұлданған  ,  қаулы  №  __ __________  20___ж. 

 

 Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің тӛрағасы                ____________   Машанова Р.К.                                                        

 /тӛрайымы/    п.ғ.к., профессор  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 Мазмұны 

 

   


Бет  

1.

   Пәннің типтік оқу бағдарламасы 

 

2. 

  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы  

 

3.

   Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  

 

4. 

  Дәрістер кешені 

 

5.

   Тәжірибе (семинар) сабақтарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

 

6. 

  Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 

 

7.

   Студенттің  оқытушының  басшылығымен  ӛздік  жұмыстарды  орындауы 

бойынша әдістемелік нұсқау  

 

8.

   Студенттің ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 

 

9. 

  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

                                                                                

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 Алматы экономика және статистика академиясы 

 

 «Есеп және аудит» кафедрасы 

 

  

 

  

 

                

 

  

 

  

 

ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

            (ПОӘК) 

  «Банктердегі бухгалтерлік есеп және есептеме» пәні бойнша 

  5В050800 «Есеп және аудит»мамандығы  

 

                          

Оқыту нысаны 

Күндізгі  

Сырттай  

Барлық кредит саны Курс Семестр Емтихан (семестр) Барлық сағаттар, 

Соның ішінде: 

135 

135 


Дәрістер (сағат) 

30 


Тәжірибе  (семинар) сабақтары 

(сағат) 

15 


СОӚЖ (сағат) 

45 

60 


СӚЖ (сағат) 

45 


60 

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2012 ж. 

 


 

1.   Оқытушы туралы мәлімет: «Есеп және аудит» кафедрасының ______________ _________________________________, 512 каб. Тел: 202212 (129) 

2. Пәннің переквизиті Бухалтерлік есеп принциптері; Қаржылық есеп; Ақша, несие, 

банктер; Банк ісі 3.  Пәннің  постреквизиті  Басқару  есеп;  Банктегі  басқару  есебі;  ҚБ  ҰБ-  дегі 

қаржылық бақылау және  аудиті; ҚР ҰБ- дегі салық есебі; «Банктік қадағалау және аудит»   4. Пәннің сипаттамасы Банктегі бухгалтерлік есеп басқару жүйесінде ең басты бір 

орын  алады.  Ол  банктердің  қаржылық  жағдайын  сипаттап  және  басқарушылық  шешімді 

қабылдау үшін негіз бола отырып, тұтынуды, таратуды, айналысты кӛрсетіп береді. 

5.  Пәнді оқыту мақсаты Банктің есеп саясатын ұйымдастыру негізінде банктің есеп 

мамандырына  басқару  шешімдерін  қабылдау  үшін  бухгалтерлік  есеп  қаржылық  есеп 

берудің негізгі бағытары бойынша теориялық білім беру. 

7.   Пәннің мазмұны (таңдау компоненті пәндері үшін

7.1  Бӛлімдердің атауы 

1.  Банктегі  бухгалтерлік  есеп  қызметін  ұйымдастыру.  Құжаттар,  құжат  айналым 

және банктегі бақылау   

2. Екінші деңгейдегі банктердің бухгалтерлік есеп шоттар жүйесінің мазмұны. 

Банктегі аналитикалық және синтетикалық есебі 

3. Есеп айырысу операцияларының бухгалтерлік есебі,  кассалық операциялары 

4. Кассалық операциялары және шетел валюталармен жүргізілетін операциялар есебі 

5.  Банктің бағалы кағаздарымен жүргізілетін операциялар есебі 

6.  Банктің кастодиалдық қызметінің есебі 

7.  Салым операцияларының есебі 

8.  Банктің несие операцияларының есебі 

9.  Банктің басқа да операцияларының есебі 

        10. Банктегі негізгі құралдар, тауарлы материалды қорлармен және материалды емес 

активтермен операциялар есебі 

11. Банктің меншік капиталының есебі  

12. Дебиторлық және кредиторлық берешек есебі және қызметкерлеріне енбеқақы 

тӛлеу есебі 

13. Банк кірісі және шығысының есебі 

14. Банк салық салу есебі 

15. Банктердің қаржылық есеп беру 

 

7.2 Тақырыптардың атауы мен мазмұны  

1 тақырып. Банктегі бухгалтерлік есеп қызметін ұйымдастыру. Құжаттар, 

құжат айналым және банктегі бақылау   

Банктегі бухгалтерлік есептің мәні және алатын орны. Банктегі бухгалтерлік есепке 

қойылатын  негізгі  талаптар.  Бухгалтерлік  есепті  реттеу  заңдар,  стандарттар,  нормалар. 

Бэкофис,  фпронт  офис  қызметтері.  Бас  кітапша  мен  қосымша  кітапшаларының  мәні, 

жүзеге асырылу тәртібі. Құжаттау, құжат айналым тәртібі.Банктік бақылау, оның банктік 

операцияларды жүзудегі  алатын орны. 2  тақырып.  Екінші  деңгейдегі  банктердің  бухгалтерлік  есеп  шоттар  жүйесінің 

мазмұны. Банктегі аналитикалық және синтетикалық есебі 

Бухгалтерлік  есеп  шоттар  жоспары,  оның  негізгі  класстары.  Шоттарға  сиппатама. 

Баланстық және баланстан тыс шоттар. 

Банк  балансы  және  оның  жасалу  тәртібі.  №  30  «Банктердің  және  сол  сияқты 

қаржылық  институттардың  қаржылық  есеп  берілулерінде  ақпараттардың  ашылуы». 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты және оның қолданылуы. Банк балансына 

әсерін  тигізетін  операциялар  түрлері.  Синтетикалық  және  аналитикалық  есеп,  олардың 

мазмұны, міндеттері. Синтетикалық және аналитикалық есептердің негізгі материалдары 

 

 

3 тақырып. Есеп айырысу операциялары және банкаралық корреспонденттік 

қатынастар есебі 


 

Банк  шоттерды  ашу,  жабу  және  жүргізу  тәртібі.  Шоттар  түрлері.  Тӛлем  құжаттар түрлері    тӛлем  тапсырмасы,  тӛлем    талап  тапсырмасы,  чек  пен  карточкалармен  есеп 

айырысу, банктік шоттарды тікелей дебеттеу, олардың қолданылу тәртібі 

Банк  аралық  корреспонденттік  шоттардың  ашылу,  жүргізілу  және  жабылу 

ерекшеліктері. Банк ақшааударымдар жүйесі  арқылы сеп айырысуды ұйымдастыру және 

жүргізілу  есебі.  Банкаралық  клиринг  есебі.  Электронды  аударымдардың  банкаралық 

жүйесі, оның алатын орны, бухгалтерлік есепте кӛрсетілу тәртібі.  

4  тақырып.  Кассалық  операциялары  және  шетел  валюталармен  жүргізілетін 

операциялар есебі 

Кассалық  операциялардың  мәні.  Банк  кассасына  қолма  қол  ақшалардың  қабылдану 

және  берілу  тәртібі.  Ақша  сақтайтын  орныда  қолма  қол  ақшалардың,  қатаң  есептегі 

бланкілердің  сақталу  тәртібі.  Касса  ревизиясның  жүргізілу  тәртібі  және  оның 

қортындысының рәсімделу тәртібі. 

Қазақстан Республикасындағы валюталық операцияларды реттеу тәртібі. Валюталық 

шоттарды  ашу  тәртібі.  Валюталық  операциялардың  түрлері:  СПОТ,  ФОРВАРД,  СВОП, 

ОПЦИОН  операциялары,  олардың  бухгалтерлік  есепке  кӛрсетілу  тәртібі.        №  21  

«Валюталық бағам ӛзгерістерінің әсері».  Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты 

және оның валюталық операциялар бойынша қолданылуы.    

5 тақырып. Банктің бағалы кағаздарымен жүргізілетін операциялар есебі 

  Бағалы  кағаздармен  жүргізілетін  операциялардың  экономикалық  мазмұны.  Бағалы 

кағаздарың  түрлері.  Бағалы  кағаздар  нарығында  кәсіби  қызметті  жүзеге  асыру    үшін 

келісім  алу  тәртібі.  №  39  «Қаржылық    құралдар:  танылу  және  бағалау»  және  №  28  

«Қауымдастырылған  компанияларға  салынған  инвестициялар  есебі».  Қаржылық  есеп 

берудің халықаралық стандарты және олардың қолданылуы тәртібі. 

Банк  портфеліндегі  бағалы  қағаздар  есебі.  Олар  бойынша  сый  ақылар  есептелу 

тәртібі. Айналымға шығарылған бағалы қағаздар есебі 

          6 тақырып. Банктің кастодиалдық қызметінің есебі 

Кастодиалдық  қызметтер,  олардың  алатын  орны.  Банк  кастодионның  атқаратын 

басты  қызметтері.  Қазақстан  Республикасындағы  кастодиалдық  қызметтердің  құқықтық 

негіздері.  Зейнет  ақылық  активтер  есебі.  Екінші  деңгейдегі  банктердегі  салымдарға 

салынған зейнет ақы активтермен жүргізілетін операциялар есебі. Кері РЕПО операциясы 

есебі 


7  тақырып. Салым операцияларының есебі 

Салым  операцияларының  туралы  түсінік.  Салымдар  түрлері.  Салымдарды 

сақтандыру  қоры,  мүше  банктермен  жарналардың  тӛлену  тәртібі.  №  39  «Қаржылық  

құралдар:  танылу  және  бағалау»  Қаржылық  есеп  берудің  халықаралық  стандарты  және 

олардың салым операциялары бойынша қолданылуы. 

Тартылған  салымдар  есебі.  Салымдар  бойынша  сый  ақылардың  есептелу,  тӛлену 

тәртібі.  Салымдардың  қайтарылу  тәртібі  және  жүргізілу  есебі.  Салымдарды 

сақтандырудың шетелдік тәжірібесі. 8  тақырып. Банктің несие операцияларының есебі   

Екінші  деңгейдегі  банктерге  несиелік    операциялардың  үйымдастырылу  тәртібі. 

Клиенттердің  несиелік  қабілеттерінің  анықталу  тәртібі.  №  37    «Резервтер,  шартты 

активтер және  шартты міндеттемелер»  Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты 

және № 24 «Байланысты жақтар туралы ақпараттардың ашылуы» Қаржылық есеп берудің 

халықаралық стандарты және олардың несиелік операциялары бойынша қолданылуы. 

Берілген  несиелердің  бухгалтерлік  есепке  кӛрсетілуі.  Проценттердің  есептелу 

тәртібі.  Банк  портфеліндегі  несиелердің  жіктелу  тәртібі  және  олар  бойынша 

провизиялардың құрылу тәртібі 

 

  

9  тақырып. Банктің басқа да операцияларының есебі 

 

 

Банктің факторингтік операциялар есебі. Форфейтингтік операциялар мен мәні және онын  жүргізілу  есебі.  Лизингтік  операциялар  және  олардың  сиппатамасы.  Лизингтік 

операциялардың есебі. Сенімгерлік операцияларыың экрнрмикалық мазмұны. Сенімгерлік 

операциялардың  есебін  ұйымдастыру.  Қаржылық  есеп  берудің  халықаралық  стандарты 

және оның қолданылуы. Банктің басқада операциялардың  бухгалтерлік есепте кӛрсетілу 

ерекшеліктері 

10  тақырып. Банктегі негізгі құралдар, тауарлы материалды қорлармен және 

материалды емес активтермен операциялар есебі 

Негізгі  құралдардың  экономикалық  мәні.  №  16  «Негізгі  құралдар»  Қаржылық  есеп 

берудің  халықаралық  стандарты,  №  38  «Материалдық  емес  активтер»,  №  2  «Қорлар» 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттар және олардың қолданылуы 

Негізгі  құралдар  бойынша  амортизациялық  тӛлемдердің  есептелу  тәртібі.  Негізгі 

құралдармен  жүргізілетін  операциялар  есебі.  Материалдық  емес  активтер,  олардың 

танылу  тәртібі  және    бухгалтерлік  есепте  кӛрсетілуі.  Материалдық  емес  активтер 

бойынша  амортизациялық  тӛлемдердің  есептелу  тәртібі.  Тауарлы  материалды  қорлар 

есебі 

11

 

тақырып. Банктің меншік капиталының есебі  

Банктің  меншік  капиталы  және  оның  атқаратын  негізгі  қызметтері.  Жарғылық 

капитал есебі. Резервтік капиталдың құрылу тәртібі және оның есебі. Қосымша тӛленген 

және  тӛленбеген  капиталдар  есебінің  жүргізілу  тәртібі.  Акционерлерден  акциялардың 

қайта сатып алу тәртібі және оның есебі. Бӛлімбеген таза пайда (жабылмаған шығындар) 

есебі.       

12

 

тақырып. 

Дебиторлық 

және 

кредиторлық 

берешек 

есебі 

және 

қызметкерлеріне енбеқақы тӛлеу есебі 

Дебиторлық  және  кредиторлық  берешектер,  олардың  жіктелуі.  Дебиторлық  және 

кредиторлық  берешектер  есебінің  ұйымдастырылу.  Дебиторлық  және  кредиторлық 

берешектер  бойынша    резервтердің  құрылу  тәртібі  және  олардың  бухгалтерлік  есепке 

кӛрсетілуі. Енбеқақы есептеудің жалпы ережесі және есептеу тәртібі 

13

 

тақырып. Банк кірісі және шығысының есебі 

Банк  кірісі  мен  шығыстары  танылу  тәртібі  және  қолданылатын  әдістері.  Есептеме 

әдісінің  мәні  және  оның  артықшылықтары.  Банк  табыстарының  жіктемесі.  Банк 

шығыстарының жіктемесі. Кірістер мен шығыстардың бухгалтерлік есепке кӛрініс табуы. 

Қаржылық нәтіжесін аңықтау есебі 

14

 

тақырып. Банк салық салу есебі 

Екінші  деңгейдегі  банктердегі  салық  салу  есебінің  жүргізілу  негізгі  принциптері. 

Корпорациялық  табыс  салығы.  Шегерімге  жатпайтын  шығыстар.  Шегерілуі  тиіс 

шығындар. Сый ақы бойынша шегерімдер. Қосымша құнға салынатын салық. Жеке табыс 

салық. Жеке табыс салығы бойынша шегерімдер. Басқада салықтар есебі 

15

 

тақырып. Банктердің қаржылық есеп беру 

Қаржылық есеп беруді дайындауды ұйымдастыру. Қаржылық есеп беру элемментері. 

Қаржылық  есептің  түрлері.  №  7  «Қаржылық  құралдар  -  ашылуы»,  №    34  «Аралық 

қаржылық есеп беру». Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары және олардың 

қолданылуы. Банк балансы және оның қаржылық есеп берудегі алатын орны. Кірістер мен 

шығыстар  туралы  есеп  беру.  Ақша  қозгалыс  туралы  есепті  және  меншік  капиталындағ 

ӛзгерістер туралы есеп беру. Банктердегі басқада есеп беру түрлері. 

 

  

 

 

 

 

 8. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары      «Банктегі бухгалтерлік есеп және есеп беру» 

 

 

Р/н  № 

 

Тақырыптың атауы Сағат саны 

Күндізгі бӛлім 

Сырттай бӛлім 

 

 Б

арлығы


  

Дә

рістер 

Тә

ж. саб

ақС

ОӚ

Ж 

С

ӚЖ 

Б

арлығы 

Б

арлығы 

Дә

рістер 

Тә

ж. саб

ақС

ОӚ

Ж 

С

ӚЖ 

Банктегі бухгалтерлік 

есеп 


қызметін 

ұйымдастыру.  Құжаттар, 

құжат  айналым  және 

банктегі бақылау   

  

Екінші 

деңгейдегі 

банктердің  бухгалтерлік 

есеп  шоттар  жүйесінің 

мазмұны. 

Банктегі 

аналитикалық 

және 


синтетикалық есебі 

 

 

Есеп айырысу 

операциялары және 

банкаралық 

корреспонденттік 

қатынастар есебі 

  

Кассалық  операциялары 

және 


шетел 

валюталармен 

жүргізілетін 

операциялар есебі 

  

Банктің бағалы 

кағаздарымен 

жүргізілетін 

операциялар есебі 

11 

  

Банктің кастодиалдық 

қызметінің есебі 

  

Салым 

операцияларының есебі 

  

Банктің несие 

операцияларының есебі 

  

Банктің басқа да 

операцияларының есебі 

  10 Банктегі негізгі 

құралдар, тауарлы 

материалды қорлармен 

және материалды емес 

активтермен 

операциялар есебі 

11 

  11 Банктің меншік 

капиталының есебі  

  12 

Дебиторлық және 

  

 

кредиторлық берешек есебі және 

қызметкерлеріне 

енбеқақы тӛлеу есебі 

13 


Банк кірісі және 

шығысының есебі 

  14 Банк салық салу есебі 

   9 
  15 


Банктердің қаржылық 

есеп беру 

   9 

    Барлығы: 135 

30 


15 

45 


45 

 

135 60 60 

 

9. Дәрістер, тәжірибе (семинар), зертханалық сабақтарының жоспары 

 

Тақырып 


№   

Дәріс жоспары 

Тәжірибе сабақтарының 

жоспары 


Банктегі 

бухгалтерлік 

есеп 


қызметін 

ұйымдастыру.  Құжаттар,  құжат  айналым  және 

банктегі бақылау   

1.Банктегі  бухгалтерлік  есептің    маңызы    

және          банктің    бухгалтерлік  есеп 

саясаты. 

2.Банктегі  бухгалтерлік  есепті  үйымдастыру 

негізі. 


Банк 

қызметін 

қалыптастырудың қағидалары  

1.Банктегі  бухгалтерлік  есеп 

элементінің негізгі әдісі. 

2.Банк 


мекемесіндегі 

бухгалтерлік есеп объектілері. 

 Екінші деңгейдегі  банктердің бухгалтерлік есеп шоттар жүйесінің мазмұны.  

1.ҚР      екінші      деңгейде      банктерде  

қолданылатын      бухгалтерлік      есеп      шоттар 

жоспарының мӛні 

2.Бухгалтерлік есеп шоттар жіктемесі. 

Банктегі  аналитикалық  және 

синтетикалық есебі 

1.Банк 


балансын 

қүру 


принциптері. 

2.Баланстық   шоттарға   әсер   

ететін      қаржы-шаруашылық  

операциялардың 

негізгі 

типтері. 

Есеп айырысу операциялары және банкаралық корреспонденттік қатынастар есебі 

1.Банктік  шотты  ашу,  жүргізу  және  жабу 

тәртібі. 

2.Тӛлем  тапсырмасы  және  тӛлем  талап 

тапсырмасымен есеп айырысу. 

3.Чекпен  есеп  айырысу  -  клиентерге  чек 

кітапшасын 

беру 


есебі, 

тәртібі 


мен 

шарты. 

Банк 

мекемесіндегі есеп 

айырысу 


және 

корреспон 

денттік  операциялары 

1.Қолма-қолсыз  есеп  айырысу 

формасы  мен  үйымдастыру 

принциптері 

2.Тӛлем  тапсырмасымен  есеп 

айырысу, бухгалтерлік ӛткізбе. Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 1.28 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет