Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені


СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигіжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет4/17
Дата29.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

11. СӚЖ тапсырмаларын орындау және ӛткізу графигі  
 
Р/н №  
СӚЖ тапсырмалары 
Бақылау 
нысаны 
Ӛткізу мерзімі 
Кҥндізгі оқыту 

Бухгалтерлік есептің даму тарихы. 
Қазақстан  Республикасындағы      бухгалтерлік 
есептің дамуы. 
 Қоғам  дамуына  бухгалтерлік  есептің  қосатын 
ролі.  
Ауызша 
жауап беру 
1, 2-ші апта 
8 сағат 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
және  қаржылық  есептілік  туралы  заңы.   
(28.02.2007 жыл. №234-III) 
Ауызша 
жауап беру 
3, 4-ші апта 
8 сағат  

Қазақстан 
Республикасының 
қаржы 
министрлігінің 
23.05.2007-жылғы 
№185 
бұйрығымен  бекітілген  Бухгалтерлік  есеп 
шоттарының типтік жоспары. 
Ауызша 
жауап беру 
5, 6-ші апта 
8 сағат 

Қазақстан  Республикасының  Еңбек  туралы 
заңы.   (15.05.2007 жыл.) 
Ауызша 
жауап беру 
7, 8-ші апта  
 8 сағат 

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қаржылық есептілік стандарты 
Ауызша 
жауап беру 
9, 10-ші апта 
8 сағат 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарты 
Ауызша 
жауап беру 
11, 12-ші апта 
8 сағат 

Ғылыми еңбек жазу (курстық жұмыс) 
Курс жұмысы  13, 14, 15-ші апта 
12 сағат 
Сырттай оқыту 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
және  қаржылық  есептілік  туралы  заңы.   
(28.02.2007 жыл. №234-III) 
Ауызша 
жауап беру 
1, 2-ші апта 
10 сағат 

Бухгалтерлік есептің даму тарихыы. 
Қоғам  дамуына  бухгалтерлік  есептің  қосатын 
ролі. 
 Қазақстан  Республикасындағы      бухгалтерлік 
есептің дамуы. 
Ауызша 
жауап беру 
3, 4-ші апта 
15 сағат  

Қазақстан 
Республикасының 
қаржы 
министрлігінің 
23.05.2007-жылғы 
№185 
бұйрығымен  бекітілген  Бухгалтерлік  есеп 
Ауызша 
жауап беру 
5, 6-ші апта 
15 сағат 

 
28 
шоттарының үлгілік жоспары. 

Қазақстан  Республикасының  Еңбек  туралы 
заңы.   (15.05.2007 жыл.) 
Ауызша 
жауап беру 
7, 8-ші апта  
10 сағат 

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қаржылық есептілік стандарты 
Ауызша 
жауап беру 
9, 10-ші апта 
15 сағат 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарты 
Ауызша 
жауап беру 
11, 12-ші апта 
  15 сағат 

Ғылыми еңбек жазу (курстық жұмыс) 
Курс жұмысы  13, 14, 15-ші апта 
 30 сағат 
 
12. Курстық жҧмыс тақырыптары 
 
Ескерту    Курстық  жұмыс  (жоба)  өткізбеген  студент  сәйкес  пән  бойынша  емтиханға 
жіберілмейді.                                   
 
13. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі 
      Негізгі әдебиеттер: 
1.  ҚР  28-ақпан  2007-жылғы  №234-III  «Бухгалтерік  есеп  және  қаржылық  есептілік 
туралы» заңы (ӛзгерістер мен толықтырулар).  
2.   Международные стандарты финансовой отчетности. М:, 2006г. 
3.   ҚР Ұлттық қаржылық есептілік стандарттары. Астана, 2007ж. 
4.  Қ.К.Кеулімжаев,  Н.А.Құдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп:  теориясы  және 
негіздері» Алматы, Экономика, 2006ж. 
5.  Қ.К.Кеулімжаев,  З.Н.Әжібаева  Н.А.Құдайбергенов  «Бухгалтерлік  есеп 
принциптері» Алматы, Экономика, 2010ж. 
 6. Ә.Әбдіманапов «Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру принциптері» Алматы, 
Экономика, 2006ж. 
7. Байболтаева Н.Ә «Бухгалтерлік есеп принциптері» Алматы 2007ж. 
8. В.П. Проскурина «Бухгалтерский учет от азов до баланса» 
 Қосымша әдебиеттер: 
1. Луки Пачоли «Трактаты о счетах и двойной записи» М: 2010г. 
 2. Бабаев Ю.А. «Теория бухгалтерского учета» М. ЮНИТИ, 2009г. 
3. Я.В. Соколов «Очерки по истории бухгалтерского учета» М:, ―Финансы и 
статистика‖  2010г. 
 4. Я.В. Соколов «История развития бухгалтерского учета» М:, «Финансы и 
статистика» 1985г. 
 5. Назарова В.Л. «Бухгалтерлік есеп» Алматы 2009ж. 
 6. М. Р. Мэтьюс., М.Х. Б. Перера «Теория бухгалтерского учета» М: Аудит, 2008г. 
7. Э.С. Хендриксен., М.Ф. Ван Бреда «Теория бухгалтерского учета» М: Финансы и 
статистика 2009г. 
 8. Сейдахметова Ф.С. «Қазіргі замандағы бухгалтерлік есеп» Алматы 2008ж. 
 9. Сәтмырзаев А.А. «Бухгалтерлік есеп теориясы» Алматы 2008ж. 
 10. Баймуханова С.Б. «Бухгалтерлік есеп» Алматы 2009ж. 
 11. Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл «Принципы бухгалтерского учета» М:, 
Финансы и статистика, 2008г. 
12. Назарова В.Л. «Как научиться бухгалтерскому учету». «Бико» Алматы 2011г. 
13. ҚР қаржы министрінің 23.05.2007-жылғы №185 бұйрығымен бекітілген 
Бухгалтерлік есептің типтік шоттар кестесі. 
      
                                           
14.  Студенттің  оқу  бойынша  жетістіктерін  бақылау  сҧрақтары  (ӛзі  дайындалу  үшін 
сұрақтар тізімі, қорытынды бақылауға дайындық үшін сұрақтар және т.б.) 
 
14.1 Ӛзін ӛзі бақылау ҥшін дайындалу сҧрақтары 
 

 
29 
1.
 
ҚР Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңы. 
2.
 
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептіліктің принциптері. 
3.
 
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептіліктің элементтері. 
4.
 
Бухгалтерлік есептің мақсаты, маңызы және мәні. 
5.
 
Бухгалтерлік есептің пайда болу және даму тарихы. 
6.
 
Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасуы. 
7.
 
Бухгалтерлік есеп шоттары.  
8.
 
Екі жақты жазу әдісі. 
9.
 
Шаруашылық операциялары: олардың құжатталынуы және бағалануы. 
10.
 
Құжаттау және түгендеу әдістері. 
11.
 
Бағалау және колькуляциялау әдістері. 
12.
 
Бухгалтерлік баланс: құрамы және құрылымы. 
13.
 
Қорытынды есеп: құрылу жолдары және құрамы. 
14.
 
Бухгалтерлік есеп стандарттары. 
15.
 
Бүгінгі таңдағы бухгалтерлік есеп, оған қойылатын талаптар. 
16.
 
Ұйымның есеп саясаты: құрылуы және маңызы. 
17.
 
Бухгалтерлік есептің басқа елдердегі дамуы: Америкада. 
18.
 
Бухгалтерлік есептің басқа елдердегі дамуы: Европада. 
19.
 
Бухгалтерлік есептің басқа елдердегі дамуы: Азияда. 
20.
 
Бухгалтерлік құжаттар туралы түсінік: құжат айналымы. 
21.
 
Бухгалтерлік есеп мәліметтерін пайдаланушылар: олардың ролі. 
22.
 
Бухгалтерлік есепте қолданылатын ӛлшем түрлері. 
23.
 
Бухгалтерлік есеп пәні. 
24.
 
Кассадағы ақшалар. 
25.
 
Банктердегі ағымдағы шоттардағы ақшалар. 
26.
 
Карт шоттардағы ақшалар 
27.
 
Дебиторлық борыштар: түсуге тиісті шоттар, алынған вексельдер. 
28.
 
Дебиторлық борыштар: алдағы кезең шығындары. 
29.
 
Дебиторлық борыштар: берілген аванстар. 
30.
 
Күмәнді талаптар бойынша резервтер. 
31.
 
Негізгі құралдар: жіктелінуі, бағалануы.  
32.
 
Негізгі құралдардың тозуы және амортизациясы. 
33.
 
Негізгі құралдарды жӛңдеу. 
34.
 
Негізгі құралдарды түгендеу. 
35.
 
Материалдар: жіктелінуі және бағалануы. 
36.
 
Материалдардың қозғалысының құжатталынуы. 
37.
 
Материалдардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі. 
38.
 
Ұзақ мерзімді міндеттемелер. 
39.
 
Қысқа мерзімді міндеттемелер. 
40.
 
Бюджетпен есеп айырысу. 
41.
 
Алдағы кезең табыстары. 
42.
 
Еңбек және еңбекақы бойынша есеп айырысу. 
43.
 
Ұйымның кірістері. 
44.
 
Ұйымның шығыстары. 
45.
 
Жарғылық капитал. 
46.
 
Резервтік капитал. 
47.
 
Кәсіпорынның пайдасы мен зияны. 
48.
 
Материалдық емес активтер. 
49.
 
Материалдық емес активтердің амортизациясы. 
50.
 
Жабдықтаушы-мердігерлермен есеп айырысу.  
14.2 Пән бойынша бағдарламалық және қорытынды бақылау сҧрақтар тізімі 
1.Бухгалтерлік есептің мәні болып табылатыны: 
2.Мыналардың қайсысы шаруашылық операциясы деп аталады? 
3.Мыналдардың қайсысы шаруашылық процессі деп аталады? 

 
30 
4. Басқалардың алдында борышкер болатын кәсіпорын қалай аталады? 
5. Қандай кәсіпорын кредитор деп аталады? 
6. Мына операциялардың қайсысы шаруашылық операциясы болып саналмайды? 
7. Шоттардың қандай түрлері болады? 
8. Баланстың актив жағында қайсысы кӛрсетіледі? 
9. Баланстын пассив жағында қандай ақпарат ашылып кӛрсетіледі? 
10. Түгендеу деп нені түсінеміз? 
11. Бұхгалтерлік құжат дегеніміз не? 
12. Құжаттарды қандай белгілері бойынша жіктеуге болады? 
13. Бухгалтерлік есеп шоттарының Бас жоспары дегеніміз не? 
14. Қаржылық есеп берудің мақсаты қандай? 
15. Қаржылық есеп беру мыналардың қайсысынан тұрады? 
16. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп дегеніміз? 
17. Мыналардың қайсысы материалдық емес активтерге жатады? 
18. Бухгалтерлік баланс пен қаржы-шаруашылық қызметтің нәтіжелері туралы есеп беру  
бірін-бірі қалайша толықтырады? 
19. Бухгалтерлік есеп әдісіндегі «екі жақты жазу» элементінің қызметі қандай? 
20. Бухгалтерлік есептің жинақтаушы шоттары бойынша айналым ведомосі неге  
арналған? 
21. Пассивтік шоттарды соңғы сальдо қалайша аңықталады? 
22. Кәсіпорының мүліктері пайда болу кӛздеріне қарай қалайша жіктеледі? 
23. Шаруашылық операциясы қандай типке жатады: «Материалдар үшін  
еткізушілерге берешекті ӛтеуге есеп айырысу шотынан ақша аударылды»? 
24.  Шаруашылық  операциясы  қандай  типке  жатады  :  «Зейнетақы  қорына  және  басқа  да 
сақтандыру органдарына есеп шотынан аударым жасалды»? 
25. «Негізгі құралдардың тозуы», «Материалдық емес активтердің тозуы» деген  
баптары жоқ баланс қалай аталады? 
26. Активтік шоттар неге арналған? 
27. Пассивтік шоттар неге арналған ? 
28. Бухгалтерік баланс дегеніміз: 
29. Калькуляция дегеніміз: 
30. Бағалау дегеніміз: 
31. Екі жақты жазу  дегеніміз: 
32. Әрбір шотта болуға тиістісі: 
33. Шаруашылық операцияларының туындауы және құжаттармен ресімделуі  
қалай аталады? 
34.  Субшот дегеніміз не? 
35. Түгендеу дегеніміз не? 
36. Бухгалтерлік есептегі шоттардың Бас Жоспары дегеніміз не? 
37. Клиенттің тапсыруымен ӛзі келісімге отыратын контрагентінің пайдасына  
38. Ӛндіріс процесінде бірақ рет қатысады және олардың құны ӛндірілетін ӛнімнің  
материалдық негізін құрайды, ӛзіндік құнына кіреді. 
39.  Тауарлы материалдық құндылықтар бӛлінеді: 
40. Материалдық құндылықтардың ай басындағы қорлардың қалдығы мен осы  
ай басындағы түскен қорлардың құнын орташа қосындысы қолданылатын әдіс 
41. Босалқыларды алғашқы сатып алу бағалары бойынша бағалау әдісі 
42. Босалқыларды соңғы сатып алынған бағасы бойынша бағалау әдісі. 
43. Объектінің құны, оның қызмет кӛрсету мерзімі ішінде ӛндіріс шығындарына  
бір келкі апарылады. 
44. Есептеу процесінде уақыт ешқандай роль атқармайды 
45. Ұзақ уақыт жұмыс істейтін материалдық заттық құндылықтар 
46. Бухгалтерияға келіп түскен құжаттар негізінде толтырылады 
47. Тозуына қарай негізгі құралдардың құнын, олардың кӛмегімен ӛндірілген  
ӛнімге аударатын объективті процесс 

 
31 
48. Негізгі құралдардың қай түріне амортизация есептелмейді 
49. Объектінің құны, оның қызмет кӛрсету мерзімі ішінде ӛндіріс шығындарына  
бірден апарылады. 
50.  Амортизацияны орындалған жұмыстардың кӛлеміне пропорционалды түрде  
есептеу әдісі 
51. Пайдаланудың алғашқы жылдарында тиімдірек жұмыс істейді немесе негізгі  
құралдардың жоғары ӛнімділік қабілетін кӛрсетеді 
52. Сандарды қосу бойынша тозудың есептеу тәсілі  есептеу коэффициентінің  
бӛлімі  болып  табылады,  объектінің  қызмет  ету  мерзімдегі  жылдар  санын  қосу  арқылы 
анықталады. 
53. «Ұйымның жұмысшыларына кассадан еңбек ақы тӛленді» дұрыс жазуды кӛрсетіңі 
54.  «Банктің  қысқа  мерзімді  несиесі  шотқа  алынды»  дұрыс  жазуды  кӛрсетіңіз,  қандай 
бухгалтерлік жазумен сипатталады 
55.  Негізгі  ӛндірістің  қажеті  үшін  отын,  жанар  май  жұмсалды,  қандай  бухгалтерлік 
жазумен сипатталады 
56. Жабдықтауылардан материалдар алынды, бірақ тӛлем ӛткізілмеді, қандай бухгалтерлік 
жазумен сипатталады 
57.  Түгендеу  кезінде  касадан  артық  ақша  шықты,  қандай  бухгалтерлік  жазумен 
сипатталады 
58.  Нақты  ақшаға  дайын  ӛнімдер  үшін  сатып  алушылардың  бережағы  кассаға  түсті, 
қандай бухгалтерлік жазумен сипатталады 
59. Нақты ақшаға материалдар сатып алынды, қандай  бухгалтерлік жазумен сипатталады 
60. Жабдықтаушыларға берешек қарыз ағымдағы есеп шоттан тӛленді 
61. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын айтыңыз: Дт 1040  Кт  3510  
62. Аккредитивке алынған ақшаларға қандай бухгалтерлік жзу беріледі 
63. Банк қызметтері үшін тӛлемдер 
64. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын атаңыз: Дт 3020 Кт 1040? нені білдіреді 
65. Дайын ӛнімдерді сатудан түсім кассаға тапсырылды 
66. Еңбекақы тӛлеу үшін есеп айырысу шотытан кассаға ақша алынды 
67. Құрылтайшылардан кассаға жарғылық қорға жарна үшін ақша алынды 
68. Сатылған ӛнім үшін есеп шотқа берешектер түсті 
69. Шетел вальтасымен кассаға нақты ақшалар қабылданды 
70. Шетел валютасымен жабдықтаушыларға берешек қарыздар тӛленді 
71. Ағымдағы шоттан Зейнетақы қорына жарналар аударылды 
72.Ағымдағы шоттан ҚҚС тӛленді 
73. Ағымдағы шоттан корпаративтік табыс салығы тӛленді 
74. Жабдқтаушыларға тауарлар үшін ұзақ мерзімді аванстар тӛленді 
75. Нақты ақшаға дайын ӛнімдер сатылды 
76. Мына бухгалтерлік жазудың мазмұнын атаңыз: Дт  7210 Кт 1280? нені білдіреді 
77. Жабдықтаушылар мен мердігерлерге берілген аванстар 
78. Жұмысшыларға жеке тұрғын үй құрылысы үшін берілген қарыздар 
79. Сатып алушылардың берешек қарыздары ӛтелді 
80. Дт  1010  Кт 1630 бухгалтерлік жазу нені білдіреді 
81. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын атаңыз: Дт  1250 К 1010? нені білдіреді 
82. Есеп беруге тиісті адамның аванстық сомалары есептен шығарылды 
83. Банктен қарыз алынды 
84. Бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашыңыз Дт 1040 Кт 4410 
85. Банктің қысқа мерзімді қарызы ағымдағы есеп шотқа түсті 
86. Кассадан депоненттік еңбек ақы тӛленді 
87. Еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталды 
88. Еңбек ақыдан есеп беуге тиісті тұлғаның берешегі ұсталды 
89. Лауазымды тұлғаларға еңбек ақы есептелді 
90. Негізгі ӛнідіріс жұмысшыларына еңбек ақы есептелді  
91. Компъютерлік бағдарлама кіріске алынды 

 
32 
92. Ағымдағы шотқа үкімет субсидиясы түсті 
93. Тӛмендегі шаруашылық операцияларды қандай жазулармен кӛрсетуге болады: 
«Жеке тұлғалардан алынған материалдық емес активтер» 
94. Есептелген еңбекақыдан жеке табыс салығы 
95. Дайын ӛнімдер мен тауарлардәы және босалқыларды кіріске алғанда қандай 
бухгалтерлік жазу беріледі 
96. Тӛмендегі шаруашылық операцияларын қандай бухгалтерлік жазумен кӛрсетуге 
болады: 
97. Тӛмендегі шаруашылық операциясын қандай жазумен кӛрсетуге болады: 
«Қаржылық жалдаудан түскен табыстар» 
98. Тӛмендегі шаруашылық операцияларын қандай бухгалтерлік жазумен кӛрсетуге 
болады 
«Негізгі құралдарды жоюдан алынған материалдар» 
99. Жұмысқа уақытша жарамсыз кезінде есептелген еңбек ақыға бухгалтерлік жазу беріңіз 
100. Қысқа мерзімді басқадай берешектер қарызының ӛтелуі қандай бухгалтерлік жазумен 
жазылады 
101. Алынған ұзақ мерзімді заим есеп айырсу шотына түсті, бухгалтерлі жазу беріңіз 
102. «Депоненттелген еңбекақын кассадан беру» кезінде қандай бухгалтерлік жазу 
беріледі 
103. Тӛмендегі шаруашлық операцияларын қандай бухгалтерлік жазумен кӛрсетесіз 
104. Қандай жағдайларға байланысты негізгі құралдар есептен шығады 
105. Табыстарды тану қандай ұстамдардан туындайды 
106. Артықшылықты акциялар бойынша девиденттер ненің есебінен тӛлнеді 
107. Ұйымның мүлік салығына мына салықтың қандай түрлері жатпайды 
108. «Ұйымның жұмысшыларына кассадан еңбек ақы тӛленді» дұрыс жазуды кӛрсетіңіз 
109.  Негізгі  ӛндірістің  қажеті  үшін  отын,  жанар  май  жұмсалды,  қандай  бухгалтерлік 
жазумен сипатталады 
 
15. Студенттің білімін бағалау жҥйесі  
Ағымдағы  үлгерімді  бағалау  ағымдағы  бақылау  және  рубеждік  (аралық)  бақылау 
бағаларынан тұрады.  
Үлгерімді ағымдық бақылау – оқу сабағын жүргізуші  оқытушының пәннің әр оқу 
тақырыптары бойынша студенттің жетістіктерін жүйелі түрде тексеруі. 
Рубеждік  бақылау  оқу  пәнінің  ірі  бӛлімдерін  (модульдерін)  аяқтаған  соң 
жүргізілетін бақылау.  
Пән  бойынша  қорытынды  баға  ағымдағы  үлгерім  бағасы  мен  қорытынды 
бақылаудың  бағасынан  тұрады.  Ағымдағы  үлгерімді  бағалау  (жіберу  рейтингі)  пән 
бойынша  қорытынды  бағаның  60%  құрайды.  Емтихан  бағасы  пән  бойынша  қорытынды 
бағаның 40% құрайды.   
Студенттің  білімін  бағалау  балдық-рейтингтік  әріптік  жүйе  бойынша  сәйкесінше 
бағалаудың дәстүрлі шкаласына аудару арқылы жүзеге асады.   
 
15.1 Студенттің рейтингін қою шкаласы 
 
 
№  Бақылау 
түрі 
Ба-
ға-
лау  
 
крит
ерия
-сы 
Аптасына 
1
-ші
 
ре
йти
нг
ті
ң 
қоры
ты
нды
с
ы
 
Ба-
ға-
ла
у  
 
кр
ит
ер
ия-
сы 
Аптасына 
2
-ші
 
ре
йти
нг
ті
ң 
қоры
ты
нды
 
 
 
 
 
 
5  6 
7   
 
 
 
8  9  1

1

1

1

1

 
1

 
 
 
 

 
33 

Сабаққа 
қатысуы 

1  1 
1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30


1  1  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% 

Лекцияны  
конспектіле
у 

1  1 


1  1  1 


СОӚЖ – 
тапсырмала
рын 
орындау 
21 
3  3 

24  3  3  3 


СӚЖ - 
тапсырмала
рын 
орындау 
(курстық 
жұмыс) 
21 
3  3 

24  3  3  3 


Рубеждік 
бақылау 
тапсырмала
рын  
орындау  
44 
 
 
 
 
 
 
 
36   
 
 
 
 
 
 
 

Курстық 
жұмыс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиынтығы 
100 
 
 
 
 
 
 
 
10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиынтық 
баға үлесі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 Қорытынды бағаны есептеу 
Пән бойынша қорытынды баға пайыздық мазмұнда келесі формула бойынша есептеледі: 
 
И% = Р1+Р2  х 0,6 + Э х 0,4 
                                                           2
                         
мұндағы: 
       Р1 –1- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны
           
Р2 – 2- рейтингті бағалаудың пайыздық мазмұны; 
       Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны (тест-емтихан).
         
15.3  Студенттің  оқу  жетістіктерінің  балдық-  рейтингтік  әріптік  жҥйе  бойынша 
бағалау және сәйкесінше бағалаудың дәстҥрлі шкаласына аудару  
 
Әріптік жүйе 
бойынша бағалау 
Баллдардың сандық 
баламасы 
Оқу пәнін 
меңгерудің %-қ 
мазмұны 
Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау 

4,0 
95-100 
үздік 
A

3,67 
90-94 
 
B

3,33 
85-89 
жақсы 
B
 
3,0 
80-84 
B

2,67 
75-79 
C

2,33 
70-74 
қанағаттанарлық 

2,0 
65-69 
C

1,67 
60-64 
D

1,33 
55-59 

1,0 
50-54 

 
34 


0-49 
қанағаттанарлықсыз 
      
15.4 Академиялық тәртіп саясаты 
 
№ 
Тәртібін бағалау кретерилері 
Балл саны 

Сабаққа кешігу 
- 1 

Сабақ уақытында ұялы телефонды пайдалану 
- 1 

Сабақтың жүргізілуіне кедергі келтіру 
- 2 

Тәжірибелік сабаққа белсене қатысу 
+ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 
Алматы экономика және статистика академиясы 
 
 «Есеп және аудит» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДӘРІСТЕР КЕШЕНІ
 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП  ПРИНЦИПТЕРІ» пәні бойынша 
«5В050800  «Есеп және аудит»»  мамандығы 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет