Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет17/17
Дата29.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

№12-13 Тапсырма (СӚЖ) 
 
                                          Тақырып: Капитал мен резервтер есебі 
 
 (СӚЖ- тапсыру және орындау графигі бойынша) 
 
Тапсыру уақыты  12-13-ші аптада 
Аталған тақырып бойынша реферат 
 
                            Тақырыптар:     
                                  1. Тӛленбеген капитал есебі 
                                 2. Сатып алынған меншікті үлес қүраларының есебі 
                                  3. Эмиссиялық кірістер есебі 
                                 4. Резервтер есебі 
                                  5. Бӛлінбеген пайда (Жабылмаған залалы)  
                                  6.Қорытынды пайда (қорытынды залал) 
                                  7. Жарғылық капитал 
                                  8. Артықшылықты   акциялар 
                                  9. Қарапайым акциялар 
                                 10. Салымдар мен пайлар 
                                 11. Құрылтайшы құжаттармен белгіленген резервтік капитал 
                                 12. Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв 
                                 13. Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв 
                                 14. Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв 
                                 15. Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге  арналған резерв 
                                 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі:  
 
1.Нұрсейітов  Е.О. «Бухгалтерлік есеп» Алматы 2010 
2.  Б.С.Мырзалиев,  А.А.Сәтмурзаев,  Р,С,Әбдішүкіров  Бухгалтерлік  есеп  теориясы  және 
тәжірибесі Алматы 2008ж 
3. Кеулімжаев Қ.К. "Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері" Алматы, 2008 
4. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита: Учебник: Алматы, Экономика, 2009ж.  
5. Әбдіманапов Ә., Раимов С. Бухгалтерлік есеп принциптері  және  қаржылық  есеп беру, 
Алматы  2008 
6. Толпаков Ж.С. Бухгалтерлік есеп 1,2 том Қарағанды 2009 
 
 
 
 
 
 
№14-15 Тапсырма (СӚЖ) 
                                          Тақырып: Қаржылық есеп берудің ҧсынылуы 
  (СӚЖ- тапсыру және орындау графигі бойынша) 
Тапсыру уақыты 14-15--ші аптада 
Аталған тақырып бойынша есеп шығару 
Активтер 
Сомасы  
(теңге) 
Меншікті капитал және 
міндеттемелер 
Сомасы 
(теңге) 
Қысқа мерзімді активтер  
Ақша қаражаттар: 
Кассадағы ақша қаражаттар 
Есеп айырысу шоттарындағы 
ақшалар 
Қорлар: 
 
 
20000 
 
1560000 
 
Меншікті капитал  
Жарғылық капитал 
Бӛлінбеген табыс 
 
Жиынтығы 
Ұзақ мерзімді міндеттемелер 
 
4800000 
580000 
 
5380000 
 

 
128 
Шикізаттар мен материалдар 
Аяқталмаған ӛндіріс 
Дайын ӛнім 
Дебиторлық берешектер: 
Сатып алушылардың берешектері 
Ӛзгеде дебиторлық берешектер  
Жиынтығы 
Ұзақ мерзімді активтер 
Материалдық емес активтер 
Негізгі құралдар 
Инвестициялар 
Жиынтығы 
Баланс 
 
156000 
94000 
240000 
 
54000 
40000 
2164000 
 
540000 
3516000 
180000 
4236000 
6400000 
Ұзақ мерзімді банк несиесі 
Жиынтығы 
Ағымдағы міндеттемелер 
Қысқа мерзімді банк несиесі 
Кребиторлық борыштар: 
Жабдықтаушылар және 
мердігерлерге берешектер 
Еңбекақы бойынша берешектер 
Басқа да кредиторлық 
берешектер 
Жиынтығы 
 
Баланс 
400000 
400000 
 
300000 
 
180000 
 
50000 
 
90000 
620000 
 
6400000 
   
Кәсіпорында қаңтар айының ішінде тӛмендегі операциялар орындалды делік: 
1) 5 қаңтарда кәсіпорын жұмыскерлеріне еңбек ақы тӛлеу үшін есеп айырысу шотынан 
кассаға нақты ақша алынды – 50000 теңге; 
2) 6 қаңтарда кәсіпорын жұмыскеріне кассадан еңбек ақы тӛленді – 50000 теңге;                                
3) 7 қаңтарда басқа кәсіпорыннан тегін (ақысыз) алынған негізгі құрал кіріске алынды – 
80000 теңге; 
4) 10 қаңтарда жабдықтаушылардан келіп түскен шикізаттар қоймаға кіріске алыңды – 
90000 теңге; 
5) 12 қаңтарда банктің қысқа мерзімді несиесі есеп айырысу шотына қабылданды – 100000 
теңге; 
6) 20 қаңтарда сатып алушы кәсіпорынға дайын ӛнім жӛнелтілді – 160000 теңге; 
7) 25 қаңтарда есеп айырысу шотынан жабдықтаушының қарызы ӛтелді – 60000 теңге; 
8) 7 қаңтарда қоймадан ӛндіріске шикізаттар босатылды – 70000 теңге; 
9) 6 қаңтарда есеп айырысу шотына сатып ӛткізілген ӛнім үшін сатып алушылардың 
тӛлемі қабылданды – 190000 теңге; 
10) 30 қаңтарда негізгі ӛндіріс жұмысшыларына еңбек ақы есептелді – 80000 теңге. 
 
Талап етіледі:  
Қаржылық есеп берулерді құрастырыңдар. 
 
Ҧсынылатын әдебиеттер тізімі:  
 
 
1.Нұрсейітов  Е.О. «Бухгалтерлік есеп» Алматы 2010 
2.  Б.С.Мырзалиев,  А.А.Сәтмурзаев,  Р,С,Әбдішүкіров  Бухгалтерлік  есеп  теориясы  және 
тәжірибесі Алматы 2008ж 
3. Кеулімжаев Қ.К. "Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері" Алматы, 2008 
4. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита: Учебник: Алматы, Экономика, 2009ж.  
5. Әбдіманапов Ә., Раимов С. Бухгалтерлік есеп принциптері  және  қаржылық  есеп беру, 
Алматы  2008 
6. Толпаков Ж.С. Бухгалтерлік есеп 1,2 том Қарағанды 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
129 
 
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП  ПРИНЦИПТЕРІ» пәні бойынша 
«5В050800  «Есеп және аудит»»  мамандығы 
 
 
Оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің атауы 
(авторы, баспасы және 
шыққан жылы кӛрсетілуі 
керек) 
Негізгі оқу-әдістемелік 
әдебиеттер (саны) 
Магистранттардың 
саны 
Ескерту 
Оқулықтар, 
оқу 
құралдары 
Электрондық 
оқулықтар 
мен оқу 
құралдары 
к/о 
(экз.) 
р/о 
(экз.) 
к/о 
(экз.) 
р/о 
(экз.) 
к/о 
(экз.) 
р/о 
(экз.) 
Бухгалтерлiк есеп пен 
қаржылық есептiлiк 
туралы 
Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 28 ақпандағы 
N 234 Заңы 
 

 
 
 
 
 
 
Бухгалтерлiк 
есеп 
принциптері ОӘК  
 
 

 
 
 
 
Концептуальные  основы  и 
принципы  бухгалтерского 
учета   Абдыманапов,  А.А.
 
2007г Алматы  
 
14 
 
 
 
 
 
Учебное 
пособие 
по 
дисциплине 
"Принципы 
бухгалтерского 
учета"
 
Нуржанов, 
М.Н. 
2007г 
г.Актобе   
 

 
 
 
 
 
Бхугалтерлік 
есеп 
принциптері  Абдыманапов, 
А.А.
 
2007ж Алматы қ. 
299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* -  сызық астындағылар және түсініктеме терілмейді 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет