Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет14/17
Дата29.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
 
 
Амортизация есептеу 
 
«Ольга»  пицериясы  пица  тасу  үшін  автомашина  сатып  алды.  Автомашинаның  бастапқы 
құны  –  140  000  ш.б.    Автомашинаның  жойылу  құны  мӛлшермен  20  000  ш.б.  қалғанға 
дейін,  5  жыл  кӛлемінде  қолданыста  болады.  Ольга  компаниясы  бұл  автомашина  5  жыл 
бойы 80 000 км жол жүреді деп ұйғаруда. 
 
1. Бір қалыпты тура жолды есептен шығару әдісі 
 
 
.
.
24000
5
20000
140000
б
ш
жыл
мерзiмi
Пайдалану
куны
жойылу
кун
Бастапкы
   1 жылда 
 
Мерзімі 
Бастапқы құны 
Амортизацияның 
жылдық сомасы 
Жинақталған тозу 
сомасы 
Қалдық құны 
Сатып алынған мерзімі 
1-ші жылдың аяғында 
2-ші жылдың аяғында 
3-ші жылдың аяғында 
4-ші жылдың аяғында 
140 000 
140 000 
140 000  
140 000 
140 000 
    - 
24 000 
24 000 
24 000  
24 000 
   - 
24 000 
48 000 
72 000 
96 000 
  - 
116 000 
92 000 
68 000 
44 000 

 
98 
5-ші жылдың аяғында 
140 000 
24 000 
120 000 
20 000 
 
 
2. Өндірістік әдіс бойынша амортизациясын есептеп тап. 
 
Бастапқы  құны  –  қалдық   құны   х            әр жылдағы ӛндірілген    =140 000 – 20 000 = 1,5 ш.б. 1 км 
Жалпы ӛндірілуге тиісті ӛнім саны                                 ӛнім саны              80 000 
 
1 жылы       1,5 х 10 000 км = 15 000 ш.б. 
2 жылы       1,5 х 15 000 км = 22 500 ш.б. 
3 жылы       1,5 х 18 000 км = 27 000 ш.б. 
4 жылы       1,5 х 20 000 км = 30 000 ш.б. 
5 жылы       1,5 х 17 000 км = 25 500 ш.б. 
 
Мерзімі 
Бастапқы құны 
Ӛндірілген 
ӛнімнің кӛлемі 
Бір жылдық 
амортизациялық 
аударым 
сомасы 
Жинақталған тозу 
сомасы 
Қалдық құны 
Сатып алынған 
мерзімі 
1-ші жылдың аяғында 
2-ші жылдың аяғында 
3-ші жылдың аяғында 
4-ші жылдың аяғында 
5-ші жылдың аяғында 
140 000 
140 000 
140 000  
140 000 
140 000 
140 000 
  - 
10 000 
15 000 
18 000 
20 000 
17 000 
    - 
15 000 
22 500  
27 000 
30 000 
25 500 
     - 
15 000 
37 500 
64 500 
94 500 
120 000 
140 000 
125 000 
102 500 
75 500 
45 500 
20 000 
 
 
3.  Қалдық құнының кему (қалдықты) әдісі   5 жыл – 20% х 2 = 40% 
 
1 жылы       140 000 х 40% = 56 000 ш.б. 1-ші жылғы амортизация 
2 жылы       (140 000 – 56 000) х 40% = 33 600 ш.б.  
3 жылы       (140 000 – 56 000 – 33 600) х 40% = 20 160 ш.б. 
4 жылы       30240 – 20000 = 10240 ш.б. 
5 жылы       есептелінбейді 
 
 
Бастапқы құны 
жылдық 
амортизациялық 
аударым сомасы 
Жинақталған тозу 
сомасы 
Қалдық құны 
Сатып алынған мерзімі 
1-ші жылдың аяғында 
2-ші жылдың аяғында 
3-ші жылдың аяғында 
4-ші жылдың аяғында 
5-ші жылдың аяғында 
140 000 
140 000 
140 000  
140 000 
140 000 
140 000 
   - 
40% х 140 000=56 000 
40% х 84 000=33 600 
40% х 50 400=20 160 
30 240 – 20 000=10 
240 
есептелінбейді 
  - 
56 000 
56 000+33 600=89 600 
89 600+20 160=109 
760 
109 760+10 240=120 
000 
 140 000 
140 000 – 56 000=84 
000 
84 000 – 33 600=50 
400 
50 400 – 20 160=30 
240 
30 240 – 10 240=20 
000 
 
4. Сандардың жиынтығы бойынша құнын есептен шығару әдісі (коммулятивтік әдіс)   
                                         5 х (5+1)/2 = 15 
 
1 жылы           120000 х 5/15 = 40 000 
2 жылы           120000 х 4/15 = 32 000 
3 жылы           120000 х 3/15 = 24 000 
4 жылы           120000 х 2/15 = 16 000 
5 жылы           120000 х 1/15 = 8 000     
 
 
Бастапқы құны 
жылдық 
амортизациялық 
аударым сомасы 
Жинақталған тозу 
сомасы 
Қалдық құны 
Сатып алынған мерзімі 
1-ші жылдың аяғында 
2-ші жылдың аяғында 
3-ші жылдың аяғында 
4-ші жылдың аяғында 
5-ші жылдың аяғында 
140 000 
140 000 
140 000  
140 000 
140 000 
140 000 

120000 х 5/15 = 40 
000 
120000 х 4/15 = 32 
000 
120000 х 3/15 = 24 
000 
120000 х 2/15 = 16 
000 
120000 х 1/15 = 8 000     

40 000 
40 000+32 000=72 000 
72 000+24 000=96 000 
96 000+16 000=112 
000 
112 000+8 000=120 
000 
 
140 000 – 40 000=100 000 
100 000 – 32 000=68 000 
68 000 – 24 000=44 000 
44 000 – 16 000=28 000 
28 000 – 8 000=20 000 
 

 
99 
 
№11-13  
Тәжірибелік сабақ
 
 
                                          
Тақырып: Инвестициялар есебі 
Міндеттемелер есебі 
Капитал  есебі 
7-балл 
 
Ӛткізу    уақыты 11-13 -ші аптада 
                                 
                            Сҧрақтар:  
 
                                              1. Инвестициялар есебі 
                                              2. Инвестиция туралы түсінігі және жіктелуі 
                                              3. Қысқа және ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар есебі 
                                              4. Қысқа және ұзақ мерзімді берілген инвестициялар есебі 
                                              5. Қаржылық инвестицияларды бағалау 
 
                                     1. Қысқа және ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
                                     2. Салықтар бойынша міндеттемелер 
                                     3. Басқа да міндетті және ерікті тӛлемдер бойынша міндеттемелер 
                                     4. Қысқа және ұзақ мерзімді кредиторлық берешектер 
                                     5. Қысқа және ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
                                     6. Ӛзге  қысқа және ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
                                        1. Жарғылық капитал есебі 
                                        2. Сатып алынған меншікті үлес қүраларының есебі 
                                        3. Эмиссиялық кірістер есебі 
                                        4. Резервтер есебі 
                                        5. Бӛлінбеген пайда (Жабылмаған залалы)  
                                        6.Қорытынды пайда (қорытынды залал) 
 
Есеп  
Бір айда келесі шаруашылық операциялар орындалды: 
№ 
 Операция мазмұны 
Соммасы 

Қабылданған  тауардың  алдын  ала  тӛлемі  ретінде 
тапсырушыдан  ұйымның  есеп  айырысу  шотына  ақша 
қаражаттары келіп түсті 
666700 

Тауарды жеткізушіден шот-фактура қабылданды, ҚҚС қоса 
алғанда. 
339000 

Есеп айырысу шотынан тауарды жеткізушіге тӛленуі 
339000 

Кӛрсетілген қызмет үшін А ұйымының жеткізушісінен шот-
фактура қабылданды,ҚҚС қоса алғанда. 
60455 

Есеп айырысу шотынан қызметті жеткізушіге тӛленді. 
60455 

Тапсырушының алдан-ала тӛленген тауарларының бір бӛлігі 
түсірілді 
339000 
Тапсырма: 
1.
 
Жоғарыда 
кӛрсетілген 
шаруашылық 
операциялардың 
шоттар 
корреспонденциясын  жазу.  Қажет  болған  жағдайда  қалып  қалған  бухгалтерлік 
проводкаларды жазып, олардың соммаларын есептеу. 
2.
 
ҚҚС  қоса  есептегенде  жеткізушілер  мен  сатып  алушылар  арасындағы  есеп 
айырысу  шоттарының  сызбасын  ашып  кӛрсету.  Егер  ай  басындағы  шоттар 
сальдосы келесідей болса,  
-жеткізушілер алдындағы қарыздары=152000 тенге 

 
100 
-тапсырушылар мен сатып алушылардан алынған аванстар=29800 тенге 
-Есепке алынған ҚҚС= 54000 тенгені құраса, ай соңындағы шоттың сальдосын есептеу 
 
 
Есеп . 
10 сәуір  күні   сатып алушыдан  «шикізатты жеткізу» келісімшарты бойынша сатушының 
есепті шотына 113000 тенге соммасында ақша келіп түсті. (ҚҚС қоса алғанда). 15 мамыр 
күні сатушының қоймасынан тауарлар түсірілді. 
Тапсырма:  
1.
 
Сәуірде 
және 
мамырда 
болған 
операцияларға 
байланысты 
шоттар 
корреспонденциясын жазып кӛрсет 
2.
 
Бұл операция нәтижесінде алынған табыс соммасы мен алынған күнін анықта 
3.
 
Шаруашылық операциялар журналы ретінде есеп беру 
Жауабы:  
Күні 
Шаруашылық 
операция 
мазмұны 
Сомма 
Дебет 
Кредит 
10.04 
Тауар  үшін  алдын  ала тӛлем 
ретінде  сатып  алушыдан 
есептік  шотқа  ақша  келіп 
түсті 
113000 
1030 
3510 
15.05 
Сатып 
алушыға 
тауар 
түсірілді (ҚҚС қоспағанда) 
100000 
1210 
6010 
15.05 
Тӛлеуге 
арналған 
ҚҚС 
соммасы 
13000 
1210 
3130 
15.05 
Сатып  алушының  авансы 
тауардың тӛлеміне қосылды 
113000 
3510 
1210 
 
 
 Есеп . 
Құрылыс обьектісінің сметалық құны-12 000 000 тенге. График бойынша құрылыс мерзімі 
12 ай деп анықталған. Құрылыс жұмыстарын жүргізудің алғашқы айларында 600000 тенге 
соммасында жұмысты орындау актісіне қол қойылды. 
 
Тапсырма: 
1.
 
Құрылыс ұйымының табысы қашан есепке алынады? 
2.
 
Құрылыс  ұйымы  ҚҚС  тӛлеуші  болып  табылуына  байланысты  табыс  соммасын 
анықтаңдар 
3.
 
Осы шаруашылық операцияларды кӛрсететін бухгалтерлік проводка жаса. 
Жауабы:  
1.
 
Орындалған жұмыс актісі қашан рәсімделді? 
2.
 
Табыс соммасы (ҚҚС қоспағанда)= 600000: 1,13= 530973 тенге 
ҚҚС соммасы= 600000-530973 немесе 530973 * 13% = 69027 тенге 
 
№ 
 Шаруашылық операция мазмұны 
Сомма 
Дебет 
Кредит 

Құрылыс монтаждық жұмыстардың 
орындалуы  жайлы  актіге  қол 
қойылды (ҚҚС қоспағанда) 
530973 
1210 
6010 

Тӛлемге арналған ҚҚС соммасы 
69027 
1210 
3130 

Құрылыс  монтаждық  жұмыстың 
орындалуы 
жайлы 
тапсырушы 
тӛлеген жағдайда 
600000 
1030 
1210 
 
Есеп 7.5. 

 
101 
ҚҚС  тӛлеуші  компания  күнделікті  шығатын  журналдарға  жазылымдарды  сатады.Оның 
жылдық  жазылымы  15  000  тенгені  құрайды,  (ҚҚС  қоспағанда.)  2007  жылдың  қыркүйек 
айында жазылушы осы журналға жазылды және оған қажетті ақшаны тӛледі. 
Тапсырма: 
1.
 
Бұл табыстың түрі қалай аталады? 
2.
 
2007  жылдың  қыркүйегінде    компанияның  және  жазылушының  ақшаны  тӛлеу 
жайлы шаруашылық операцияларына шоттар корреспонденциясын жазу 
3.
 
2008 жылдың қаңтар айындағы жазылушының журналды алуына корреспонденция 
жазу  және  осы  компанияның  және  жазылушының  осы  кезеңдегі  бухгалтерлік 
проводкасын жаз 
Жауабы: 
1.
 
Бұл табыс- мерзімі ӛткен табыс деп аталады 
2.
 
Операциялар бойынша бухгалтерлік проводкалар: 
 
Жазылушыда: 
Күні 
Шаруашылық 
операция 
мазмұны 
сомма 
Дебет 
Кредит 
2007 ж қырк 
2008  жылға  жазылу  үшін 
есептік шоттан тӛленді 
15000 
1610 
1030 
2008 ж қаңтар 
Жазылу  үшін  журнал  алынды 
(ҚҚС  қоспағанда)  (15000:  12 
ай) : 1,13 
1106,19 
1310 
3310 
2008 ж қаңтар 
ҚҚс соммасы  
143,81 
1420 
3310 
2008 ж қаңтар 
Журнал 
құнына 
кеткен 
шығындарға жатқызылуы 
1250 
7210 
1610 
 
Компанияда: 
күні 
Шаруашылық операция 
мазмұны 
сомма 
Дебет 
Кредит 
2007 ж. қырк. 
2008 жылға жазылу үшін 
есептік шотқа тӛленді 
15000 
1030 
3510 
2008 ж қаңтар 
Жазылу үшін журнал 
жіберілді (ҚҚС қоспағанда) 
(15000 : 12 ай) : 1,13 
1106,19 
1210 
6010 
2008 ж қаңтар 
ҚҚС соммасы 
143,81 
1210 
3310 
2008 ж қаңтар 
Журналға жазылу бойынша 
кредиторлық берешекті бӛліп 
жабу 
1250 
3510 
1210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102 
 
№13 -15  
Тәжірибелік сабақ
 
 
                                          
Тақырып: Кірістер   және шығыстар есебі 
Қаржылық есеп берудің ҧсынылуы 
7-балл 
 
Ӛткізу   уақыты 13-15 ші аптада 
 
Сҧрақтар: 
1.
 
Кірістер және шығыстар  есебі 
2.
 
Ӛнімді  сатудан  және  қызметтер  кӛрсетуден  алынатын  кірістер  және 
шығыстар 
3.
 
Қаржыландырудан алынатын кірістер және шығыстар 
4.
 
Басқа да кірістер және шығыстар 
                                   
Қаржылық есеп берудің түрлері: 
                                   1. Бухгалтерлік баланс 
                                2.Кіріс және шығыстар қозғалысы туралы есеп беру 
                                   3.Ақша қаражаттар қозғалысы туралы есеп беру 
                                   4. Меншікті капитал қозғалысы туралы есеп беру 
                                   5.Түсіндірме хат 
 
Есеп  
2009 жылдың қаңтар айында ағаш құрылымдарын жасайтын компанияның жұмыскерлері 
мен  қызметкерлеріне  жалақы  аударылды.Бұл  компания  ағаш  құрылғыларын  шығаратын 
негізгі  цехтан  және  тұтынушыларға  ағаш  құрылғыларын  жеткізетін  қосымша  цехтан 
тұрады. 
 
Мысал  ретінде  осы  компанияның  әр  бӛлімшесінің  жұмыскерлеріне  жалақының 
аударылуын  қарастырайық.(1  адам  бойынша).  Бір  айда  аударылған  жұмыс  уақытының 
балансы 22 жұмыс/күнге тең, яғни 176 сағат (МРП= 1168 тг,тӛмен жалақы= 10515 тг.) 
1.
 
Иванов Павел Семеновичқа- шаруашылық бӛлімінің меңгерушісіне-20 жұмыс/күні 
үшін (154 сағат) 
Бір айдағы лауазымды жалақысы 45000 тенге 
Зейнеткер. 
2.
 
Сидоров  Иван  Михайловичке-негізгі  цех  бригадиріне-22  жұмыс/күні  үшін  (176 
сағат) 
Жалпы еңбек ақысы және айлық «бригадалық» 10000 тенгені қоса алғанда. 
Бір айда жалпы 117000 тенгені құрайды. 
3.
 
Мартынов  Виктор  Алексеевичке-күзетушіге-225  сағат  үшін,  сонымен  қоса  түнгі-
120 сағат, мерекелік күндер үшін-15 сағат. 
Жалақысы  11000  тенге.  Жұмыс  уақытының  соммалық  есебі  бойынша  жұмыс  болып 
табылады. 
Қосарлау бойынша жұмыс істейді. 
4.
 
Нечитайло Петру Васильевичке-кӛлік цехының 1 дәрежелі жүргізушісіне. 
22 жұмыс/күні үшін (176 сағат) 
1  сағаттық  қойылымы-450  тенге  және  аудырылған  жалақының  15  %  мӛлшеріндегі 
ӛндірістік жетістіктері үшін сыйақыны және 15000 тенге соммасында дәрежелігі үшін 
қосымша жалақыны құрайды. 
 
Тапсырма: 
1.
 
Істелген  уақыты  үшін  жалақыны  және  осы  жалақыдан  қажетті 
ұсталымдарды есептеу.Егер ай бойы жалақы бойынша аванстар берілмесе,онда қолма-
қол берілуге тиіс жалақы соммасын шығару. 

 
103 
2.
 
Әкімшілік  салықтар  мен  әкімшілік  сақтандыруға  міндетті  шығарылымдарды 
есептеу. 
3.
 
Барлық  кӛрсеткіштер  бойынша  бухгалтерлік  проводкаларды  кӛрсету.(жалақыны 
аудару,  міндетті  жарналар  мен  салықтарды  ұстау,әкімшілік  салық  пен  әкімшілік 
сақтандыруға жарналарды есептеу). 
Жауабы: 
Аты-жӛні 
Лауазымы, 
Жалақысы 
Жҧмыс 
істеген 
уақыты 
Жалақының 
аударылуы 
бойынша 
есептеулер 
Барлы
қ 
аудыр
ылған  
Жалақ
ы 
соммас
ы 
ОПВ 
сомма
сы 
10% 
Ҧсталы
натын 
ИПН 
соммас
ы 
Қолма-
қол 
берілеті
н 
жалақ
ы 
әлеумет
тік 
салықт
ың 
аудыр
ылуы 

%  
әлеуме
ттік 
шығар
ылым
дар 
Иванов  П.С. 
шаруашылы
қ 
істер 
меңгерушісі
, жалақы- 
45000,20 
күн,154 сағ 
45000 
176 сағ*154 сағ 
39375 
жоқ 
2886 
36489 
4463 
Жоқ 
Сидоров 
И.П. 
бригадир, 
жалпы+бриг
.-10000 
22  күн,176 
сағ 
 
127000 
12700 
10379 
103921 
11572 
3429 
Мартынов 
В.А. 
күзетуші, 
жалақы-
11000, 
жалпы  225 
сағ, 
түнгі-
120,  мереке-
15 

сағ 
мӛлшері=11000
:  176  сағ=62,5 
тенге 
176  сағат  үшін 
жалақы= 11000 
Мереке=15*(62
,5*2)= 1875 тг. 
Түнгі=120* 
(62,5*1,5)= 
11250 тг. 
Қосымша=(225
-176-
15)*(62,5*1,5)=
3188 тенге 
27313 
2731 
2458 
22124 
2945 
737 
Нечитайло 
П.В. 
жүргізуші, 
450  тг  1 
сағатта+10
%+15000 
дәреж. 
22  күн,176 
сағ. 
450*176=79200 
тенге 
Сыйақы=7920 
тенге 
Дәрежелік=150
00 тенге 
102120 
10212 
8139 
83769 
9557 
2757 
 
Барлығы 
295808 
25643 
23862 
246303 
28537 
6923 
 

 
104 
Әлеуметтік  салықтар  табыстарға  есептелінеді  егер-  есептік  сомманың  13  % 
мӛлшерінде  Жинақтаушы  зейнетақы  қорларына  міндетті  кірістерді  шығарып 
тастағанда және 15 жылдық есептік кӛрсеткіштерден аспайтын болса (Жылдық есептік 
кӛрсеткіш=  Айлық  есептік  кӛрсеткіш  *  12  ай),  =210240  тенге,  11%  =  560540  тенгеге 
дейін, 9%= 560540 тенгеден асқанда. 
Қаңтар айындағы түзету коэфиценті = 12 (12/1). 
Иванов  П.С-ның  әкімшілік  салыққа  негізделген  табыстың  есептік  соммасы  =  (39375-
0)*12 = 472500 тг. 
Әлеуметтік  салыққа  аударылған  сомма-(210240*13%  +(472500-210240)*11%):  12  = 
4463 тенге. 
Әр қызметкер үшін есептеу 
Тӛлеуге арналған әлеуметтік салық соммасы одан әлеуметтік сақтандырудың міндетті 
шығарылым  соммасын  алып  тастау  арқылы  анықталады.  =  28537-6923=  21614  тенге, 
сонымен қоса шығын түрлеріне байланысты: 
 Әкімшілік шығындар = 6671 тенге. 
Негізгі ӛндірістік шығындар=8143 тенге 
Кӛмекші ӛндіріс шығындары= 6800 тенге 
Жалақы аудырылды (шаруашылық істер меңгерушісіне, күзетуші) 
Дт  7210                   Кт 3350                        66688 тенге 
Негізгі ӛндіріс  қызметкерлеріне еңбекақы аударылды: 
Дт 8110                    Кт 3350                       127000 тенге 
Қосымша ӛндіріс қызметкерлеріне еңбекақы аударылды: 
Дт 8210                   Кт 3350                          102120 тенге 
Тӛлем кӛзінен жеке табыс салығы ұсталынды 
Дт 3350                    Кт 3120                          23862 тенге 
НПФ дан міндетті жарналар ұсталынды 
Дт 3350                  Кт   3220                           25643 тенге 
АУП жұмысшыларының табыстарына әлеуметтік салық аударылды 
Дт 7210                   Кт 3150                             6671 тенге 
Негізгі ӛндіріс жұмысшыларының табыстарына әлеуметтік салық есептелінді 
Дт 8110                        Кт 3150                             8143 тенге 
Қосымша ӛндіріс жұмысшыларының табыстарына әлеуметтік салық есептелінді: 
Дт 8210                        Кт 3150                               6800 тенге 
Жұмыскерлердің әлеуметтік сақтандыруларына міндетті шығарылымдар есептелінді 
Дт 3150                      Кт 3210                                 6923 тенге 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 
 
Алматы экономика және статистика академиясы 
 
 «Есеп және аудит» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӚЗДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ ҤШІН 
ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
 
«БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП  ПРИНЦИПТЕРІ» пәні бойынша 
«5В050800  «Есеп және аудит»»  мамандығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012ж. 
 
 

 
106 
№1 Тапсырма (СОӚЖ) 
 
Тақырып: Бухгалтерлік есеп ақпараттық жҥйе ретінде 
 (СОӚЖ- тапсыру және орындау графигі бойынша) 
Тапсыру уақыты 1-2-ші аптада 
1. Реферат мазмұндық жобасын ұсыну 
2. Реферат жұмыстарын талқылау 
3. пікірталастыру сұрақтары: 
                            Сҧрақтар: 
1.Бухгалтерлік есеп туралы түсінік және оның атқаратын қызметі.      
2.Бухгалтерлік есеп мәліметтерін пайдаланушылар және олардың ролі. 
3.Бухгалтерлік есептің міндеті мен мақсаты. 
4.Бухгалтерлік есеп жұмысын жүргізуде қолданылатын ӛлшем түрлері.    
5.Есеп түрлері. 
6.Бухгалтерлік есептің мәні 
Тапсырманың мақсаты: аталған тақырыпты толық ашып кӛрсету, рефератты қорғау 
 
Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет